72682799_1073295596197148_5864133760802357248_o

Dimensiune font:

Kundalini, şarpele cu 2.500 de piese de argilă modelate manual

| 19-10-2019 06:44

 

 

La Iaşi va fi inaugurată astăzi cea mai mare lucrare monumentală din ceramică, realizată în spațiul liber de către artiştii Ramona Biciuscă și Daniel Pop, inițiatorii grupului artistic FireKultur. Ramona Biciuşcă activează ca artist muralist și ceramist de 14 ani, iar Daniel Pop ca şi ceramist monumentalist de 5 ani. „Când ne-am îndrăgostit de ceramică am început să cercetăm tehnologiile specifice acestui domeniu. Experimentând, am descoperit posibilitățile plastice ale argilei, dar și expresiile estetice inedite ale glazurilor”, au spus artiştii într-un dialog legat de pasiunea lor pentru artă.

- Ce lucrare aţi oferit ieşenilor?

- Kundalini este o instalație urbană din ceramică monumentală realizată în Iași, la Șandru Office Building. Are lungimea de 8 metri și este compusă din 2.500 de piese de argilă modelată manual. Majoritatea modulelor au fost realizate în studioul nostru de creație, însă o mare parte dintre acestea au fost adaptate volumetriei, modelate și asezate in situ. Odată ce volumetria a prins contur piesele au fost atent glazurate, fiecare modul fiind supus unui proces de colorare manuală, proces care a implicat o serie repetată de experimente prealabile. Proiectul Kundalini s-a născut după o serie de căutări și reprezintă suma cercetărilor noastre din ultimii ani.

- Cum v-a venit ideea?

- Ideea de a realiza o lucrare de factură monumentală din ceramică în spațiul urban exista de mult timp, însă doream să găsim un ansamblu arhitectural potrivit pentru a creea un sit de artă. Pe de o parte, am dorit să reinventăm ceramica murală de actualitate printr-o propunere artistică inedită. Pe de altă parte, beneficiarul lucrării ne-a motivat prin interesul pe care l-a arătat cu privire la acestă intervenție dedicată spațiului public românesc. El a investit în (re)modelarea și estetizarea peisajului urban cu această intervenție de artă. Lucrarea poate deveni un punct de reper în contextul arhitectural dat și poate contribui la conturarea imaginii identitare a orașului. În străinătate, ceramica murală contemporană reprezintă o practică de actualitate care se dovedește a fi vizibilă în arealul urban. În acest sens, ceramiștii transpun tehnicile tradiționale, adaptându-le ultimelor tehnologii (proiectare digitală, robotică) în domeniu în timp ce arhitecții și designerii de interior dovedesc o reală preocupare pentru colaborarea cu ceramiștii în definirea diverselor proiecte artistice. Pentru noi colaborarea cu arhitecții a generat o serie de lucrări monumentale specice temei proiectului. În acest proiect propunerea a venit din partea beneficiarului.

- Cât timp ați lucrat? Care au fost cele mai mari dificultăți pe care le-ați întâmpinat?

- Lucrarea a început să prindă contur în luna august 2018, moment în care beneficiarul ne-a propus să realizăm o lucrare care să imprime o încărcătură simbolică spațiului interior. Când primele schițe de idei s-au materializat, după o serie de discuții, am decis că locul potrivit pentru lucrare este în spațiul exterior, la intrare, zonă care preântâmpină vizitatorii dar care reprezintă și un reper vizibil pentru trecători. Inițial, am creat un proiect cu ajutorul unui program de proiectare 3 D. Acest lucru a facut posibilă simularea compoziției și depistarea aspectelor tehnice ce permit redimensionarea și construcția volumetriei. Cea mai mare dificultate am întâmpinat-o la imaginarea și realizarea structurii de rezistență a lucrării, care a implicat studiul diverselor tipuri de materiale. De asemenea, a fost anevoios să lucrăm în sezonul rece, deoarece condițiile nefavorabile au încetinit procesul de creație. Ulterior am construit un cort special din material izolant care a facilitat montarea modulelor. A fost interesat și provocator să lucrăm în acest mod, în viitor vom dezvolta și folosi această metodă de protecție a lucrărilor monumentale. Un proces complex a implicat desfășurarea celor 2500 de module din ceramică pe o suprafață plană pentru a defini compoziția și pentru a varia culorile.

- Cum va rezista în timp lucrarea? Există vreun pericol de deteriorare?

- Ceramica prezintă o serie de caracteristici și proprietăți unice care o recomandă ca material ideal pentru arta urbană. Una din caracteristici este durabilitatea. Ceramica este un material care rezistă uzurii, schimbărilor drastice de temperature, intemperiilor. O altă proprietate este impermeabilitatea, specifică argilei glazurate. Pericolul de deteriorare poate surveni doar în urma unor vandalisme, ceea ce excludem în cazul de față deoarece clădirea este securizată. Din aceste considerente cred că lucrarea va rezista foarte bine timpului. Sigur, compoziția necesită o mentenanță periodică.

 

 

Ramona Biciușcă este artist vizual, ceramist și lector universitar în cadrul Facultății de Arte Vizuale și Design din Iași, direcția de studiu Ceramică. Este membru fondator al grupului FireKultur și al brand-ului Olărit Aiurit (cursuri de ceramică pentru copii și adulți). Colaborarea cu o serie de designeri și arhitecți reprezintă un privilegiu deoarece fiecare lucrare monumentală ridică o serie de provocări iar realizarea unor astfel de proiecte unicat atrage după sine o lărgire a viziunii despre ceramica monumentală și posibilitățile tehnice ale acesteia. În viitorul apropiat sunt interesată să experimentez glazurile metalice cu efecte rugoase, specice tehnicii Raku”, spune Ramona Biciuşcă.

 

Daniel Pop este licențiat în Restaurare de Patrimoniu Cultural, a profesat ca restaurator de lemn policrom atât în țară cât și în străinătate. Este membru fondator al brand-ului FireKultur. În prezent lucrează și activează ca şi ceramist monumentalist atât în țară, cât și în străinătate. „Sunt preocupat de îmbinarea glazurilor lucioase cu cele mate, rugoase și de efectele ale luminii. Fiecare proiect atrage după sine un nou drum, pentru mine reprezintă o provocare sau un pretext pentru a evolua ca artist”, spune Daniel Pop.

Maura ANGHEL

 

 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Opriş Irina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. SALIX FARM IMPEX S.R.L, conform Încheiere nr. 137 din data de 16.10.2018, emisă de Secţia a II a Civilă a Tribunalului Iaşi-Faliment, anunţă, scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, în data de 09.03.2020, orele 14.00, a imobilului situat în localitatea Popeşti, parter, ap.1, judeţul Iaşi, la 9.037,50 euro fără TVA, reprezentand 75% din valoarea de piaţă stabilită prin Raportul de evaluare. Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Pictor Octav Băncilă, nr.1, jud. Iaşi în conformitate cu regulamentul de vânzare, ce va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie. Preţul de la care începe licitaţia este echivalentul în Ron la cursul BNR din ziua licitaţiei a 75% din valoarea stabilită prin Raportul de evaluare a imobilului, la care se adaugă TVA. În cazul în care la licitaţia din data de 09.03.2020 nu se va reuşi valorificarea imobilului, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, pe 16.03.2020, respectiv 23.03.2020 orele 14,00. Toţi cei care posedă un drept real asupra imobilului scos la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face lichitatorului dovada acestuia, până în preziua licitaţiei. Imobilul se va vinde liber de orice sarcini conform art. 91 alin. 1 din Legea 85/2014. Poate participa la licitatie orice persoană fizică sau juridică care depune cu cel puţin o zi înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie, până la ora 12.00, la sediul lichidatorului documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 08.00-16.00. Garanţiei de participare este în procent de 20% din preţul de pornire la licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0751103771.
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Tribunalul Iași, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8669/99/2017 (526/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Tutun și Ziare” S.R.L. Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Bălţii nr. 6, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV – Valoare -lei- 1. Chioşcuri ziare dezafectate - 10.906,00; 2. Utilitare dacia Logan - 10.230,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2020. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 13.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 27.04.2020, 04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020 și 25.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanției de participare la licitație de 30% din prețul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât și documentele de înființare și împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare la licitație, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, județul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035, 0727/850575 și 0744/291653..
Numărul firmelor nou-înfiinţate a scăzut, la Iaşi, cu peste 40%!
29/05/2020 00:01

* dintre acestea, 934 sunt societăţi cu răspundere limitată (SRL), 301 persoane fizice autorizate (PFA), 8 intreprinderi familiale (IF) şi 143 intreprinderi individuale (II), capitol la care Iaşul deţine ...

Reprezentanţii societăţii civile se opun construirii pasajelor din Podu Roş
29/05/2020 00:00

  „Dacă facem mai mult loc pentru masini, o să avem mai multe masini”. Este ceea ce susţin reprezentaţii Asociaţiei Civica, care, invocand faptul că principiul centrării mobilităti ...

Consiliul Local va hotărî, astăzi, soarta a 25 de proiecte esenţiale pentru ieşeni
29/05/2020 00:00

  Consilierii locali se reunesc astăzi in şedinţa ordinară aferentă lunii mai, pe ordinea de zi figurand 25 de proiecte cu tematică variată. Unul dintre cele mai importante vizează modernizar ...

O nouă campanie de colectare a hârburilor din casele ieşenilor
29/05/2020 00:00

  Primăria Municipiului Iasi si Asociatia RoRec, Serviciul Local de Colectare Iasi, SC Salubris S.A impreună cu partenerii locali organizează in luna iunie o actiune specială de colectare a deseur ...

„E posibil ca în Moldova să circule o tulpină mai virulentă”
28/05/2020 00:00

  Medicul ieşean Giorgiana Matei, parte a echipei de specialişti care au dus la indeplinire misiunea din Republica Moldova, a vorbit despre experienţa trăită in ultimele două săptămani. Aceasta co ...

Chirica a pus proiectele Iaşului pe masa lui Orban!
28/05/2020 00:00

  Primarul Municipiului Iasi, Mihai Chirica, si ministrul Mediului, Apelor si Pădurilor, Costel Alexe, au o serie de intalniri la nivel guvernamental. Cei doi lideri ieseni au prezentat Prim-Ministru ...

Consilierii judeţeni au avizat investiţiile ApaVital prin POIM
28/05/2020 00:00

  În cadrul sedintei de ieri, consilierii judeţeni au aprobat indicatorii tehnico-economici şi studiul de fezabilitate din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă s ...

FOTO Spitalul mobil a ajuns la Lețcani!
27/05/2020 23:28

 În această seară au ajuns la Letcani - in incinta Transagropolis - primele 13 TIR-uri din Turcia incărcate cu 26 din cele 100 de containere care vor forma spitalul regional mobil. Maine, la ora ...

Ieșean încarcerat după ce a vandalizat trei tomberoane cu gunoi!
27/05/2020 23:22

 Deşi n-a implinit incă 21 de ani, Mădălin Vişan din Răducăneni este deja un infractor experimentat. Cand era minor, a fost judecat pentru mai multe talhării, loviri şi alte violenţe. A stat la u ...


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!