MIHAI CHIRICA Proiecte de 2,27 miliarde de euro, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru Municipiul Iași-LISTA COMPLETA

chirica 57

Dimensiune font:

| 03-03-2021 09:21

Proiecte de 2,27 miliarde de euro, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru Municipiul Iași
Primarul Mihai Chirica a prezentat marți, 2 martie 2021, într-o conferință de presă, lista de proiecte pentru care municipalitatea ieșeană a solicitat finanțare prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRRR). Este vorba despre 45 de proiecte, cu o valoare totală de circa 2,27 miliarde de euro. Cea mai mare sumă, de aproape 1,4 miliarde de euro, ar urma să fie alocată extinderii transportului public cu trenul metropolitan.


„Încă de anul trecut am început să lucrăm la o listă de proiecte majore care să fie incluse și finanțate prin PNRR. După cum se știe, România va avea la dispoziție 30,4 miliarde euro prin Mecanismul de Redresare și Reziliență pentru implementarea PNRR.
Pentru aceasta am avut numeroase consultări atât cu reprezentanți ai Guvernului, în special ai Ministerului Fondurilor Europene, în prezent Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, și ai Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, ai Asociației Municipiilor din România, ai Asociației „Moldova se dezvoltă”, ai Consiliului Județean, cu primarii comunelor din Zona Metropolitană Iași, reprezentanți ai domeniului IT și ai mediului universitar etc.
După cum anunțat în ședința Consiliului Local de vineri, 26 februarie, în cursul serii de joi, 25 februarie, am finalizat și am trimis la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lista centralizată a proiectelor
În opinia mea, prioritățile de redresare economică sunt redresarea sistemului de educație, îmbunătățirea mobilității populației prin proiecte de infrastructură regională și locală, dezvoltarea unor parcuri industriale, precum și de inovare și cercetare urmate de transfer tehnologic, investițiile în sănătate și, nu în cele din urmă, reforma administrativă și descentralizarea.
Nu am inclus în această listă o serie de proiecte vitale pentru Municipiul și Județul Iași, ca și pentru întreaga regiune a Moldovei, pentru că ele nu intră în atribuțiile Primăriei Municipiului Iași sau au deja alte linii de finanțare: autostrăzile A7 și A8, șoselele de centură, Spitalul Regional de Urgență etc.
În următorii ani ne vom concentra pe obținerea finanțării și implementarea acestor proiecte, întrucât ele reprezintă calea de dezvoltare durabilă a orașului, județului și regiunii noastre”, a declarat primarul Mihai Chirica.
 
Valoarea totală a proiectelor Municipiului Iași propuse pentru PNRR este de 2.268.910.000 euro, din care:
• Pilonul I - Transport și schimbări climatice: 173.680.000 euro,
• Pilonul II - Servicii Publice, dezvoltare urbană, valorificare patrimoniu: 1.984.880.000 euro,
• Pilonul III - Competitivitate economică, digitalizare, capacitate de reziliență: 110.350.000 euro.
????Lista proiectelor Municipiului Iași propuse spre finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență

????Pilonul I: Transport și schimbări climatice
Pentru Pilonul I au fost propuse spre finanțare prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență opt proiecte, cu o valoarea totală de 173,68 de milioane de euro. În funcție de domeniile de intervenție, lista municipalității ieșene include următoarele proiecte:
I.1. Transport durabil
1. Proiectul „Parcări de tip Park & Ride în punctele de intrare în Municipiul Iași” prevede amenajarea a șase parcări de tip park & ride (Era, Dacia, Fortus, acces dinspre Holboca, acces dinspre Cârlig, acces dinspre Tomești), pe o suprafață totală de aproximativ 200.000 metri pătrați. Valoarea estimată a investiției este de 25 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2025.
I.3. Mediu
1. Proiectul „Colectarea separată a biodeșeurilor și gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în Municipiul Iași” presupune realizarea unui depozit și a unei stații de valorificare mecanică a deșeurilor din construcții și demolări cu instalațiile aferente (550.450 de unități recipiente pentru colectarea separată pe cinci fracții, 800 de camere video, 1.500 de cartele acces punct gospodăresc, 25 de echipamente electronice de cântărire/facturare și un soft pentru telegestionare). Valoarea estimată a investiției este de 9,6 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2026.
I.5. Eficiență energetică și termică
1. Proiectul „Crearea unei capacități noi de producere a energiei termice în cadrul SACET Iași cu ajutorul unor surse regenerabile” constă în montarea unei instalații geotermale de mică adâncime, cu o capacitate de 7,7 MWt, pe amplasamentul CET I Iași. Se urmărește crearea unei noi capacități de producere a energiei termice din surse regenerabile (geotermale), reducerea gazelor cu efect de seră și producția brută de energie primară din surse regenerabile. Valoarea estimată a investiției este de 19,02 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2024.
2. Proiectul „Implementarea unor noi unități de cogenerare de înaltă eficiență în sistemul de alimentare cu energie termică al Municipiului Iași” propune înlocuirea combustibilului actual din CET II Holboca (gaze naturale în loc de huilă energetică). Valoarea estimată a investiției este de 98,56 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2026.
3. Proiectul „Reabilitare termică clădiri de locuit în Municipiul Iași” presupune, printre altele, izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și a ușilor exterioare existente, refacerea finisajelor anvelopei, intervenţii la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzirea aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe și asigurarea unui sistem de semnalizare contra incendiilor. Sunt propuse spre reabilitare patru imobile: blocul din str. Decebal, nr. 1, căminul din str. Canta, nr. 60B, căminul din str. Bularga, nr. 14A, și căminul din bd. Tudor Vladimirescu, nr. 79A. Valoarea estimată a investiției este de 2,5 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2024.
4. Proiectul „Refuncţionalizare și reabilitare corp C1 liceu si corp C2 cantină - aleea Mihail Sadoveanu, nr. 46, Municipiul Iași” presupune efectuarea de lucrări la cele două corpuri de clădire menționate de la Școala Normală „Vasile Lupu” Iaşi. Valoarea estimată a investiției este de 10,85 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2025.
5. Proiectul „Consolidare și reabilitare Casa Calimachi” presupune efectuarea de lucrări pe o suprafață construită desfășurată de aproximativ 2.100 metri pătrați. Valoarea estimată a investiției este de 1,42 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2025.
6. Proiectul „Arhiva Municipiului Iași din zona Grădinari” presupune consolidarea și refuncționalizarea a trei corpuri de clădire din cartierul menționat. Valoarea estimată a investiției este de 6,73 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2024.
***
????Pilonul II: Servicii publice, dezvoltare urbană, valorificare patrimoniu
Pentru Pilonul II au fost propuse spre finanțare prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență 30 de proiecte, cu o valoarea totală de 1,984 miliarde de euro. În funcție de domeniile de intervenție, lista municipalității ieșene include următoarele proiecte:
II.1. Mobilitate urbană, regenerare urbană și valorificarea patrimoniului local
1. Proiectul „Reabilitare linie de tramvai Biblioteca Centrală Universitară - Triumf (inclusiv rondul Triumf)” are o valoare estimată de 5,7 milioane de euro, anul estimat de finalizare a lucrărilor fiind 2024.
2. Proiectul „Modernizare tramă stradală și realizare pasaj subteran plus relocarea modurilor de transport prin pasajul subteran propus în zona străzilor Anastasie Panu și Palat” are o valoare estimată de 42,6 milioane de euro, anul estimat de finalizare a lucrărilor fiind 2026.
3. Proiectul „Modernizarea sistemului de alimentare cu energie electrică a tramvaielor - rețele contact - inclusiv stații de redresare” are o valoare estimată de 63,09 milioane de euro, anul estimat de finalizare a lucrărilor fiind 2026.
4. Proiectul „Modernizare depou de tramvaie Dacia (pentru tramvaie și autobuze electrice)” are o valoare estimată de 26 milioane de euro, anul estimat de finalizare a lucrărilor fiind 2024.
5. Proiectul „Construire/extindere linie de tramvai pe traseul rond Ţuţora (Municipiul Iași) – Localitatea Tomeşti – Localitatea Holboca – rond Dancu şi achiziţie de material rulant” are o valoare estimată de 37,12 milioane de euro, anul estimat de finalizare a lucrărilor fiind 2026.
6. Proiectul „Relocare depouri pentru tramvaie și autobuze plus troleibuze din zonele centrale pe locația fostelor platforme industrială Fortus” are o valoare estimată de 75,87 milioane de euro, anul estimat de finalizare a lucrărilor fiind 2025.
7. Proiectul „Reţea de troleibuze și achiziţie de mijloace de transport cu autonomie extinsă” presupune înlocuirea autobuzelor cu motorizare Diesel cu troleibuze cu autonomie, construcția infrastructurii specializate pentru troleibuze (rețea fir - contact, cabluri subterane, substații de redresare, stații d încărcare rapidă etc.) și achiziția a 50 de troleibuze cu autonomie (cu lungimea de 12 metri). Valoarea estimată a investiției este de 40,67 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2025.
8. Proiectul „Extinderea liniei de tramvai în zona Vest a Municipiului Iași și asigurarea legăturii cu comuna Valea Lupului” are o valoare estimată de 25,9 milioane de euro, anul estimat de finalizare a lucrărilor fiind 2026.
9. Proiectul „Achiziție de tramvaie cu podea joasă (cu lungimea de 30 de metri)” vizează achiziția a 60 de tramvaie și are o valoare estimată de 180 milioane de euro, anul estimat de finalizare a lucrărilor fiind 2025.
10. Proiectul „Achiziţie de mijloace de transport electrice – Autobuze” (maxim 20 de autobuze), privește achiziția a 20 de autobuze și are o valoare estimată de 10 milioane de euro, anul estimat de finalizare a lucrărilor fiind 2024.
11. Proiectul „Extinderea transportului terestru cu trenul metropolitan” presupune construirea/reabilitarea a 21 de stații și construirea unui depou. Traseul avut în vedere are o lungime de 81,3 kilometri, din care 58 de kilometri existenți și 23,3 kilometri nou construiți. Valoarea estimată a investiției este de 1.393,57 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2026.
12. Proiectul „Piste pentru biciclete în Municipiul Iași” (100 kilometri) are o valoare estimată de 7,10 milioane de euro, anul estimat de finalizare a lucrărilor fiind 2026.
13. Proiectul „Fluidizarea traficului din intersecția Podu Roș cu Splai Bahlui Mal Drept și bulevardul Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron prin două pasaje supraterane unidirecționale cu o singură bandă” are o valoare estimată de 14,62 milioane de euro, anul estimat de finalizare a lucrărilor fiind 2023.
14. Proiectul „Rută alternativă privind accesul spre oraș din zona Bucium” presupune realizarea unei șosele de 2,83 kilometri (cu câte două benzi pe sens), pe ambele părți fiind prevăzute trotuare pietonale cu lățimea de 1,2 metri (borduri incluse), un pasaj (subteran) de cale ferată și trei poduri. Valoarea estimată a investiției este de 26,12 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2024.
15. Proiectul „Parcări subterane verzi” (UMF, Parc Ciurchi, Rond vechi CUG și Golia – bd. Independenței) are o valoare estimată de 25 milioane de euro, anul estimat de finalizare a lucrărilor fiind 2025.
16. Proiectul „Extinderea rețelei de Wi-Fi” presupune extinderea rețelei de Wi-Fi în zone în care populația nu-și poate permite abonarea la un furnizor de internet. Valoarea estimată a investiției este de 1 milion de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2021.
17. Proiectul „Iași Mobility” presupune modernizarea și digitalizarea a 370 de stații de autobuz / tramvai / troleibuz și dezvoltarea unei platforme de tip MaaS (Mobility as a Service), care să permită tranziția intermodală a pasagerilor folosind o singură aplicație/un singur punct de interacțiune. Valoarea estimată a investiției este de 37 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2026.
18. Proiectul „Reabilitare Piața Unirii” presupune lucrări pe o suprafață construită de 12.010 metri pătrați (spații pentru activități de recreere și plimbare, spații pentru activități adiacente, sisteme și instalații de natură tehnică, spații publice, spații pentru activități comerciale și expoziționale, spații verzi, mobilier urban etc.). Valoarea estimată a investiției este de 1,27 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2023.
19. Proiectul „Modernizare și reabilitare esplanada Teatrului Național «Vasile Alecsandri» Iași” presupune demolarea fântânilor existente și realizarea unor fântâni și construcții anexe moderne, refacerea aleilor, trotuarelor și a sistematizării verticale aferente întregului parc, refacerea integrală a instalațiilor și refacerea integrală a finisajelor. Valoarea estimată a investiției este de 6,04 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2023.
20. Proiectul „Refuncționalizare si extindere Casa de Cultură a Municipiului Iași «Mihai Ursachi» – «Palatul Poeziei»” presupune, printre altele, extinderea spațiilor de expunere cu până la 350 metri pătrați (inclusiv o cafenea literară), refuncționalizarea sălii de spectacole, realizarea unui amfiteatru al artelor și reamenajarea terasei pentru evenimente culturale cu acces din interior. Valoarea estimată a investiției este de 2,4 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2024.
21. Proiectul „Amenajarea plajei din zona Nicolina” presupune construirea unei clădiri noi - D+P+1E (pentru petrecerea timpului liber), construirea unei clădiri de grupuri sanitare (pentru populația care vine la plajă), amenajarea plajei prin construirea a două piscine exterioare cu apă dulce sau sulfuroasă și dotările aferente, respectiv construirea unui gard nou de împrejmuire a zonei de agrement. Valoarea estimată a investiției este de 4,6 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2023.
22. Proiectul „Amenajare arhitecturală râu Bahlui” presupune realizarea unei microhidrocentrale, a șase platforme belvedere, patru debarcadere, 12 scări de acces și șapte rampe de acces. Valoarea estimată a investiției este de 13,78 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2024.
23. Proiectul „Modernizarea, extinderea și digitalizarea rețelei de iluminat public în Municipiul Iași” presupune extinderea rețelei de iluminat (7,26 milioane de euro), eficientizarea rețelei prin înlocuirea a 14.700 de corpuri de iluminat (7,14 milioane de euro) și modernizarea rețelei (15,83 milioane de euro). Valoarea estimată a investiției este de 30,23 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2024.
24. Proiectul „Sistem compact de monitorizare a calității aerului în Municipiul Iași” presupune realizarea unui sistem de monitorizare și prognoză care să permită determinarea, prevenirea si diminuarea pericolului de degradare cronică şi accidentală a calității aerului. Valoarea estimată a investiției este de 1,5 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2024.
25. Proiectul „Restaurare și reabilitare Grădină Copou” are o valoare estimată de 5,43 milioane de euro, anul estimat de finalizare a lucrărilor fiind 2024.
26. Proiectul „Crearea de Oaze de verdeață pe domeniul public din Municipiul Iaşi” presupune revitalizarea a 50 de terenuri degradate din Municipiul Iași (cu o suprafață cumulată de 150.000 metri pătrați). Valoarea estimată a investiției este de 13,6 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2024.
II.3. Educație
1. Proiectul „Centrul Regional de Tineret «Regina Maria»” (Sala Polivalentă) are o valoare estimată de 52,58 milioane de euro, anul estimat de finalizare a lucrărilor fiind 2025.
2. Proiectul „Introducerea catalogului electronic și alte servicii educaționale - «Iași Metropolitan School»” presupune construirea unei platforme digitale unice pentru Iași și Zona Metropolitană pentru învățare la distanță, care să asigure învățământul la distanță pentru 500.000 locuitori. Valoarea estimată a investiției este de 15 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2026.
3. Proiectul „Construirea de creșe în Municipiul Iași” presupune realizarea câte unei creșe pe strada Canta, nr. 52, șoseaua Voinești, nr. 26, bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 39 - 45, și aleea Nicolina, nr. 167, respectiv extinderea unui corp al Liceului Teoretic „Miron Costin”. Valoarea estimată a investiției este de 5,87 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2024.
4. Proiectul „Școala Digitală «Miron Costin»” presupune realizarea unei platforme de educație cu resurse la nivel local, metropolitan, regional și național. Valoarea estimată a investiției este de 11,5 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2025.
***
????Pilonul III: Competitivitate economică, digitalizare, capacitate de reziliență
Pentru Pilonul III au fost propuse spre finanțare prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență șapte proiecte, cu o valoarea totală de 110,35 milioane de euro. În funcție de domeniile de intervenție, lista municipalității ieșene include următoarele proiecte:
III.1. Mediul de afaceri/ecosisteme antreprenoriale
1. Proiectul „Centrul Regional de Cercetare pentru Inteligență Artificială” presupune realizarea unui centru (living lab) cu spații de cercetare, laboratoare, spații de producție, spații de testare etc., care vor fi destinate IMM-urilor. Valoarea estimată a investiției este de 10 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2026.
2. Proiectul „Parcul Tehnologic și Industrial pentru Tehnologii Creativ Inteligente” presupune înființarea unui parc tehnologic regional, centrat pe tehnologii inovative, și un centru de transfer tehnologic al acestor tehnologii. Valoarea estimată a investiției este de 25 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2026.
3. Proiectul „Platformă digitală de promovare și comercializare a bunurilor și serviciilor locale «Iași Digital Mall»” presupune realizarea unui marketplace digital de bunuri și servicii care să încurajeze și să faciliteze consumul local și parteneriatele între companiile locale / regionale, prin care peste 1.000 de IMM-uri vor fi sprijinite să își promoveze și vinde produsele. Valoarea estimată a investiției este de 15 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2026.
4. Proiectul „Iași Open Data” presupune realizarea unei platforme de open data. Valoarea estimată a investiției este de 1 milion de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2021.
III.2. Cercetare și inovare
1. Proiectul „Institutul Creierului” presupune realizarea unui institut pentru cercetarea neurologică. Valoarea estimată a investiției este de 48,35 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2026.
III.3. Digitalizarea serviciilor publice educaționale și sanitare și securitate cibernetică
1. Proiectul „Digitalizarea completă a serviciilor publice – «Primărie fără hârtie»” presupune digitalizarea instituțiilor publice (începând cu Primăria Municipiului Iași), realizarea rețelei pentru accesarea bazelor de date reciproce între instituții, precum și definirea și implementarea unor proiecte pentru asigurarea interoperabilității pentru sistemele existente (dezvoltarea unor soluții ETL). Valoarea estimată a investiției este de 10 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2026.
III.4. Creșterea capacității de reziliență
1. Proiectul „VoluntarIS” presupune realizarea unei platforme de management și comunicare a voluntarilor din oraș, înscrierea de voluntari (pe diferite tipuri de abilități și pe zone de acțiune), publicarea proiectelor locale care au nevoie de voluntari (cu cerințe specifice) și afișarea programului pentru situații de urgență a voluntarilor și coordonarea acestora în situații de criză pentru a ajuta comunitatea. Valoarea estimată a investiției este de 1 milion de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2022. 

 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

%ANUNTSPECIAL%
Ziarul Evenimentul angajeaza: Economist Senior / Director Economic Poti fi persoana potrivita daca: - Ai cunostinte solide in domeniul contabilitatii si consultantei fiscale, declaratii fiscale, bilanturi, gestiune si operatii cu personalul, obligatoriu Expert contabil, membru CECCAR activ; - Detii o experienta de minim 5 ani in domeniul contabilitatii societatilor comerciale; - Ai cunostinte avansate ale programului Nexus si al pachetului Office; - Detii o forma juridica de organizare (constituie un avantaj). Descrierea jobului: - Organizarea, conducerea si controlul activitatilor financiar-contabile prin care se asigura evidentierea contabilitatii potrivit conditiilor legale. Inregistrarea si reflectarea in expresie valorica a proceselor economice din cadrul societatii. Elaborarea si propunerea spre aprobare a masurilor de imbunatatire a activitatii economico-financiare a societatii; - Coordonarea echipei din subordine. Responsabilitati: - Coordoneaza, verifica si raspunde de activitatea financiar-contabila a companiei; - Inregistreaza si asigura reflectarea in contabilitatea financiara a operatiunilor derulate de societate si a documentelor fiscal in conformitate cu reglementarile in vigoare; - Vigilenta cu privire la riscuri financiare/legale/de business; Se informeaza permanent de legislatia din domeniul financiar-contabil si transmite informatiile necesare subordonatilor, dar si managementului companiei; Intocmeste la timp si in conformitate cu dispozitiile legale, balantele de verificare, situatiile lunare, trimestriale, semestriale si anuale (declaratii catre ANAF); Asigura platile la termen a sumelor care intra in responsabilitatea firmei fata de bugetul de stat, fata de terti, conform prioritatilor stabilite de conducerea companiei; Evidenta contabila a conturilor de furnizori si client; Realizarea analizelor economice-financiare / alte rapoarte catre managementul companiei; Asigura arhivarea documentelor aferente inregistrarilor contabile; Supervizarea implementarii procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational. Conditii: - Se asigura intr-un mediu ambiant, birou privat; - Colectiv tanar si bine pregatit; - Program de lucru: luni-vineri, flexibil intre 6-8 ore/zi. - Salar brut 3.500-4.000 RON/Luna. CV pe office@ziarulevenimentul.ro # 0744299159
Unitatea mobilă ATI, mană cerească
14/04/2021 18:30

    În acest moment, in unitatea mobilă de terapie intensivă instalată in curtea Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi, cu o capacitate de 12 paturi, sunt internaţi zece pacienţi afla ...

Grădiniţele din Dacia şi Bucium prind contur
14/04/2021 18:00

    Primarul Mihai Chirica a semnat in luna martie ordinul de incepere a lucrărilor de construire a unei noi grădinite, cu 280 de locuri. Valoarea totală a proiectului „Construirea si echip ...

Înjunghiată de patru ori, soţia și-a iertat soțul şi l-a scos din puşcărie
14/04/2021 17:30

Disputa dintre cei doi a pornit de la faptul că femeia ii luase nişte bani din portofel, fără a-i spune. De la reproşuri, s-a ajuns imediat la replici dure şi apoi la injurături. Pentru ca cearta din buc ...

Un deţinut a fost pus în libertate după ce a luat, la 57 de ani, diploma de bacalaureat
14/04/2021 17:10

De loc din Bucovina, Albert B. a ajuns in Penitenciarul Iaşi in vara anului trecut. Prima condamnare din viaţa lui şi debut in cariera de puşcăriaş la 57 de ani. Alcoolic cronic de aproape trei decenii, b ...

De ce nu funcţionează spitalul mobil de la Leţcani
14/04/2021 17:00

    Agentia Euronest a informat in data de 19 martie reprezentantii DSP, ISU, ai Consiliul Judetean si ai Spitalului de Infectioase din Iasi despre faptul că Spitalul Mobil de la Letcani poate fi p ...

Municipiul Iași va trece duminică din scenariul roșu în scenariul galben
14/04/2021 16:44

Cu o rată de infectare raportată azi de 2,95 cazuri/ 1000 locuitori, municipiul Iasi a trecut in scădere pragul dintre scenariul rosu si cel galben, dar restrictiile in regim rosu răman in vigoare pană i ...

Viceprimarul de Vaslui a renunțat la catedră. Nu mai este învățător
14/04/2021 16:39

Viceprimarul municipiului Vaslui, Cătălin Mindru, (USR-PLUS) a anunţat, miercuri, in cadrul conferinţei de presă, că a renunţat la calitatea de cadru didactic la Şcoala „Mihai Eminescu”, d ...

Consiliul Județean pregătește licitația pentru reabilitarea Filarmonicii
14/04/2021 16:24

Consiliul Judetean (CJ) a obtinut de la municipalitatea ieseană autorizatia de construire pentru reabilitarea si modernizarea Filarmonicii, semn că administratia judeteană pregăteste o licitatie pentru exec ...

15 MARTIE – 15 APRILIE, LUNA PLANTARII ARBORILOR
14/04/2021 15:26

Luna Pădurii este unul din cele mai importante evenimente silvice şi ecologice, reprezentand o modalitate de sensibilizare a publicului şi a factorilor decizionali cu privire la importanţa pădurilor, a rol ...

 S-au pus în vânzare biletele pentru spectacolele Teatrului Național Iași
14/04/2021 14:46

  Din 14 aprilie, se pot achizitiona bilete pentru cele mai bune productii ale Teatrului National Iasi, cu vizionare online. Pentru inceput, Teatrul National Iasi oferă online trei spectacole exceptiona ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei