MIHAI CHIRICA Proiecte de 2,27 miliarde de euro, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru Municipiul Iași-LISTA COMPLETA

chirica 57

Dimensiune font:

| 03-03-2021 09:21

Proiecte de 2,27 miliarde de euro, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru Municipiul Iași
Primarul Mihai Chirica a prezentat marți, 2 martie 2021, într-o conferință de presă, lista de proiecte pentru care municipalitatea ieșeană a solicitat finanțare prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRRR). Este vorba despre 45 de proiecte, cu o valoare totală de circa 2,27 miliarde de euro. Cea mai mare sumă, de aproape 1,4 miliarde de euro, ar urma să fie alocată extinderii transportului public cu trenul metropolitan.


„Încă de anul trecut am început să lucrăm la o listă de proiecte majore care să fie incluse și finanțate prin PNRR. După cum se știe, România va avea la dispoziție 30,4 miliarde euro prin Mecanismul de Redresare și Reziliență pentru implementarea PNRR.
Pentru aceasta am avut numeroase consultări atât cu reprezentanți ai Guvernului, în special ai Ministerului Fondurilor Europene, în prezent Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, și ai Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, ai Asociației Municipiilor din România, ai Asociației „Moldova se dezvoltă”, ai Consiliului Județean, cu primarii comunelor din Zona Metropolitană Iași, reprezentanți ai domeniului IT și ai mediului universitar etc.
După cum anunțat în ședința Consiliului Local de vineri, 26 februarie, în cursul serii de joi, 25 februarie, am finalizat și am trimis la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lista centralizată a proiectelor
În opinia mea, prioritățile de redresare economică sunt redresarea sistemului de educație, îmbunătățirea mobilității populației prin proiecte de infrastructură regională și locală, dezvoltarea unor parcuri industriale, precum și de inovare și cercetare urmate de transfer tehnologic, investițiile în sănătate și, nu în cele din urmă, reforma administrativă și descentralizarea.
Nu am inclus în această listă o serie de proiecte vitale pentru Municipiul și Județul Iași, ca și pentru întreaga regiune a Moldovei, pentru că ele nu intră în atribuțiile Primăriei Municipiului Iași sau au deja alte linii de finanțare: autostrăzile A7 și A8, șoselele de centură, Spitalul Regional de Urgență etc.
În următorii ani ne vom concentra pe obținerea finanțării și implementarea acestor proiecte, întrucât ele reprezintă calea de dezvoltare durabilă a orașului, județului și regiunii noastre”, a declarat primarul Mihai Chirica.
 
Valoarea totală a proiectelor Municipiului Iași propuse pentru PNRR este de 2.268.910.000 euro, din care:
• Pilonul I - Transport și schimbări climatice: 173.680.000 euro,
• Pilonul II - Servicii Publice, dezvoltare urbană, valorificare patrimoniu: 1.984.880.000 euro,
• Pilonul III - Competitivitate economică, digitalizare, capacitate de reziliență: 110.350.000 euro.
????Lista proiectelor Municipiului Iași propuse spre finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență

????Pilonul I: Transport și schimbări climatice
Pentru Pilonul I au fost propuse spre finanțare prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență opt proiecte, cu o valoarea totală de 173,68 de milioane de euro. În funcție de domeniile de intervenție, lista municipalității ieșene include următoarele proiecte:
I.1. Transport durabil
1. Proiectul „Parcări de tip Park & Ride în punctele de intrare în Municipiul Iași” prevede amenajarea a șase parcări de tip park & ride (Era, Dacia, Fortus, acces dinspre Holboca, acces dinspre Cârlig, acces dinspre Tomești), pe o suprafață totală de aproximativ 200.000 metri pătrați. Valoarea estimată a investiției este de 25 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2025.
I.3. Mediu
1. Proiectul „Colectarea separată a biodeșeurilor și gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în Municipiul Iași” presupune realizarea unui depozit și a unei stații de valorificare mecanică a deșeurilor din construcții și demolări cu instalațiile aferente (550.450 de unități recipiente pentru colectarea separată pe cinci fracții, 800 de camere video, 1.500 de cartele acces punct gospodăresc, 25 de echipamente electronice de cântărire/facturare și un soft pentru telegestionare). Valoarea estimată a investiției este de 9,6 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2026.
I.5. Eficiență energetică și termică
1. Proiectul „Crearea unei capacități noi de producere a energiei termice în cadrul SACET Iași cu ajutorul unor surse regenerabile” constă în montarea unei instalații geotermale de mică adâncime, cu o capacitate de 7,7 MWt, pe amplasamentul CET I Iași. Se urmărește crearea unei noi capacități de producere a energiei termice din surse regenerabile (geotermale), reducerea gazelor cu efect de seră și producția brută de energie primară din surse regenerabile. Valoarea estimată a investiției este de 19,02 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2024.
2. Proiectul „Implementarea unor noi unități de cogenerare de înaltă eficiență în sistemul de alimentare cu energie termică al Municipiului Iași” propune înlocuirea combustibilului actual din CET II Holboca (gaze naturale în loc de huilă energetică). Valoarea estimată a investiției este de 98,56 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2026.
3. Proiectul „Reabilitare termică clădiri de locuit în Municipiul Iași” presupune, printre altele, izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și a ușilor exterioare existente, refacerea finisajelor anvelopei, intervenţii la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzirea aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe și asigurarea unui sistem de semnalizare contra incendiilor. Sunt propuse spre reabilitare patru imobile: blocul din str. Decebal, nr. 1, căminul din str. Canta, nr. 60B, căminul din str. Bularga, nr. 14A, și căminul din bd. Tudor Vladimirescu, nr. 79A. Valoarea estimată a investiției este de 2,5 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2024.
4. Proiectul „Refuncţionalizare și reabilitare corp C1 liceu si corp C2 cantină - aleea Mihail Sadoveanu, nr. 46, Municipiul Iași” presupune efectuarea de lucrări la cele două corpuri de clădire menționate de la Școala Normală „Vasile Lupu” Iaşi. Valoarea estimată a investiției este de 10,85 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2025.
5. Proiectul „Consolidare și reabilitare Casa Calimachi” presupune efectuarea de lucrări pe o suprafață construită desfășurată de aproximativ 2.100 metri pătrați. Valoarea estimată a investiției este de 1,42 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2025.
6. Proiectul „Arhiva Municipiului Iași din zona Grădinari” presupune consolidarea și refuncționalizarea a trei corpuri de clădire din cartierul menționat. Valoarea estimată a investiției este de 6,73 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2024.
***
????Pilonul II: Servicii publice, dezvoltare urbană, valorificare patrimoniu
Pentru Pilonul II au fost propuse spre finanțare prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență 30 de proiecte, cu o valoarea totală de 1,984 miliarde de euro. În funcție de domeniile de intervenție, lista municipalității ieșene include următoarele proiecte:
II.1. Mobilitate urbană, regenerare urbană și valorificarea patrimoniului local
1. Proiectul „Reabilitare linie de tramvai Biblioteca Centrală Universitară - Triumf (inclusiv rondul Triumf)” are o valoare estimată de 5,7 milioane de euro, anul estimat de finalizare a lucrărilor fiind 2024.
2. Proiectul „Modernizare tramă stradală și realizare pasaj subteran plus relocarea modurilor de transport prin pasajul subteran propus în zona străzilor Anastasie Panu și Palat” are o valoare estimată de 42,6 milioane de euro, anul estimat de finalizare a lucrărilor fiind 2026.
3. Proiectul „Modernizarea sistemului de alimentare cu energie electrică a tramvaielor - rețele contact - inclusiv stații de redresare” are o valoare estimată de 63,09 milioane de euro, anul estimat de finalizare a lucrărilor fiind 2026.
4. Proiectul „Modernizare depou de tramvaie Dacia (pentru tramvaie și autobuze electrice)” are o valoare estimată de 26 milioane de euro, anul estimat de finalizare a lucrărilor fiind 2024.
5. Proiectul „Construire/extindere linie de tramvai pe traseul rond Ţuţora (Municipiul Iași) – Localitatea Tomeşti – Localitatea Holboca – rond Dancu şi achiziţie de material rulant” are o valoare estimată de 37,12 milioane de euro, anul estimat de finalizare a lucrărilor fiind 2026.
6. Proiectul „Relocare depouri pentru tramvaie și autobuze plus troleibuze din zonele centrale pe locația fostelor platforme industrială Fortus” are o valoare estimată de 75,87 milioane de euro, anul estimat de finalizare a lucrărilor fiind 2025.
7. Proiectul „Reţea de troleibuze și achiziţie de mijloace de transport cu autonomie extinsă” presupune înlocuirea autobuzelor cu motorizare Diesel cu troleibuze cu autonomie, construcția infrastructurii specializate pentru troleibuze (rețea fir - contact, cabluri subterane, substații de redresare, stații d încărcare rapidă etc.) și achiziția a 50 de troleibuze cu autonomie (cu lungimea de 12 metri). Valoarea estimată a investiției este de 40,67 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2025.
8. Proiectul „Extinderea liniei de tramvai în zona Vest a Municipiului Iași și asigurarea legăturii cu comuna Valea Lupului” are o valoare estimată de 25,9 milioane de euro, anul estimat de finalizare a lucrărilor fiind 2026.
9. Proiectul „Achiziție de tramvaie cu podea joasă (cu lungimea de 30 de metri)” vizează achiziția a 60 de tramvaie și are o valoare estimată de 180 milioane de euro, anul estimat de finalizare a lucrărilor fiind 2025.
10. Proiectul „Achiziţie de mijloace de transport electrice – Autobuze” (maxim 20 de autobuze), privește achiziția a 20 de autobuze și are o valoare estimată de 10 milioane de euro, anul estimat de finalizare a lucrărilor fiind 2024.
11. Proiectul „Extinderea transportului terestru cu trenul metropolitan” presupune construirea/reabilitarea a 21 de stații și construirea unui depou. Traseul avut în vedere are o lungime de 81,3 kilometri, din care 58 de kilometri existenți și 23,3 kilometri nou construiți. Valoarea estimată a investiției este de 1.393,57 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2026.
12. Proiectul „Piste pentru biciclete în Municipiul Iași” (100 kilometri) are o valoare estimată de 7,10 milioane de euro, anul estimat de finalizare a lucrărilor fiind 2026.
13. Proiectul „Fluidizarea traficului din intersecția Podu Roș cu Splai Bahlui Mal Drept și bulevardul Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron prin două pasaje supraterane unidirecționale cu o singură bandă” are o valoare estimată de 14,62 milioane de euro, anul estimat de finalizare a lucrărilor fiind 2023.
14. Proiectul „Rută alternativă privind accesul spre oraș din zona Bucium” presupune realizarea unei șosele de 2,83 kilometri (cu câte două benzi pe sens), pe ambele părți fiind prevăzute trotuare pietonale cu lățimea de 1,2 metri (borduri incluse), un pasaj (subteran) de cale ferată și trei poduri. Valoarea estimată a investiției este de 26,12 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2024.
15. Proiectul „Parcări subterane verzi” (UMF, Parc Ciurchi, Rond vechi CUG și Golia – bd. Independenței) are o valoare estimată de 25 milioane de euro, anul estimat de finalizare a lucrărilor fiind 2025.
16. Proiectul „Extinderea rețelei de Wi-Fi” presupune extinderea rețelei de Wi-Fi în zone în care populația nu-și poate permite abonarea la un furnizor de internet. Valoarea estimată a investiției este de 1 milion de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2021.
17. Proiectul „Iași Mobility” presupune modernizarea și digitalizarea a 370 de stații de autobuz / tramvai / troleibuz și dezvoltarea unei platforme de tip MaaS (Mobility as a Service), care să permită tranziția intermodală a pasagerilor folosind o singură aplicație/un singur punct de interacțiune. Valoarea estimată a investiției este de 37 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2026.
18. Proiectul „Reabilitare Piața Unirii” presupune lucrări pe o suprafață construită de 12.010 metri pătrați (spații pentru activități de recreere și plimbare, spații pentru activități adiacente, sisteme și instalații de natură tehnică, spații publice, spații pentru activități comerciale și expoziționale, spații verzi, mobilier urban etc.). Valoarea estimată a investiției este de 1,27 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2023.
19. Proiectul „Modernizare și reabilitare esplanada Teatrului Național «Vasile Alecsandri» Iași” presupune demolarea fântânilor existente și realizarea unor fântâni și construcții anexe moderne, refacerea aleilor, trotuarelor și a sistematizării verticale aferente întregului parc, refacerea integrală a instalațiilor și refacerea integrală a finisajelor. Valoarea estimată a investiției este de 6,04 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2023.
20. Proiectul „Refuncționalizare si extindere Casa de Cultură a Municipiului Iași «Mihai Ursachi» – «Palatul Poeziei»” presupune, printre altele, extinderea spațiilor de expunere cu până la 350 metri pătrați (inclusiv o cafenea literară), refuncționalizarea sălii de spectacole, realizarea unui amfiteatru al artelor și reamenajarea terasei pentru evenimente culturale cu acces din interior. Valoarea estimată a investiției este de 2,4 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2024.
21. Proiectul „Amenajarea plajei din zona Nicolina” presupune construirea unei clădiri noi - D+P+1E (pentru petrecerea timpului liber), construirea unei clădiri de grupuri sanitare (pentru populația care vine la plajă), amenajarea plajei prin construirea a două piscine exterioare cu apă dulce sau sulfuroasă și dotările aferente, respectiv construirea unui gard nou de împrejmuire a zonei de agrement. Valoarea estimată a investiției este de 4,6 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2023.
22. Proiectul „Amenajare arhitecturală râu Bahlui” presupune realizarea unei microhidrocentrale, a șase platforme belvedere, patru debarcadere, 12 scări de acces și șapte rampe de acces. Valoarea estimată a investiției este de 13,78 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2024.
23. Proiectul „Modernizarea, extinderea și digitalizarea rețelei de iluminat public în Municipiul Iași” presupune extinderea rețelei de iluminat (7,26 milioane de euro), eficientizarea rețelei prin înlocuirea a 14.700 de corpuri de iluminat (7,14 milioane de euro) și modernizarea rețelei (15,83 milioane de euro). Valoarea estimată a investiției este de 30,23 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2024.
24. Proiectul „Sistem compact de monitorizare a calității aerului în Municipiul Iași” presupune realizarea unui sistem de monitorizare și prognoză care să permită determinarea, prevenirea si diminuarea pericolului de degradare cronică şi accidentală a calității aerului. Valoarea estimată a investiției este de 1,5 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2024.
25. Proiectul „Restaurare și reabilitare Grădină Copou” are o valoare estimată de 5,43 milioane de euro, anul estimat de finalizare a lucrărilor fiind 2024.
26. Proiectul „Crearea de Oaze de verdeață pe domeniul public din Municipiul Iaşi” presupune revitalizarea a 50 de terenuri degradate din Municipiul Iași (cu o suprafață cumulată de 150.000 metri pătrați). Valoarea estimată a investiției este de 13,6 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2024.
II.3. Educație
1. Proiectul „Centrul Regional de Tineret «Regina Maria»” (Sala Polivalentă) are o valoare estimată de 52,58 milioane de euro, anul estimat de finalizare a lucrărilor fiind 2025.
2. Proiectul „Introducerea catalogului electronic și alte servicii educaționale - «Iași Metropolitan School»” presupune construirea unei platforme digitale unice pentru Iași și Zona Metropolitană pentru învățare la distanță, care să asigure învățământul la distanță pentru 500.000 locuitori. Valoarea estimată a investiției este de 15 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2026.
3. Proiectul „Construirea de creșe în Municipiul Iași” presupune realizarea câte unei creșe pe strada Canta, nr. 52, șoseaua Voinești, nr. 26, bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 39 - 45, și aleea Nicolina, nr. 167, respectiv extinderea unui corp al Liceului Teoretic „Miron Costin”. Valoarea estimată a investiției este de 5,87 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2024.
4. Proiectul „Școala Digitală «Miron Costin»” presupune realizarea unei platforme de educație cu resurse la nivel local, metropolitan, regional și național. Valoarea estimată a investiției este de 11,5 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2025.
***
????Pilonul III: Competitivitate economică, digitalizare, capacitate de reziliență
Pentru Pilonul III au fost propuse spre finanțare prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență șapte proiecte, cu o valoarea totală de 110,35 milioane de euro. În funcție de domeniile de intervenție, lista municipalității ieșene include următoarele proiecte:
III.1. Mediul de afaceri/ecosisteme antreprenoriale
1. Proiectul „Centrul Regional de Cercetare pentru Inteligență Artificială” presupune realizarea unui centru (living lab) cu spații de cercetare, laboratoare, spații de producție, spații de testare etc., care vor fi destinate IMM-urilor. Valoarea estimată a investiției este de 10 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2026.
2. Proiectul „Parcul Tehnologic și Industrial pentru Tehnologii Creativ Inteligente” presupune înființarea unui parc tehnologic regional, centrat pe tehnologii inovative, și un centru de transfer tehnologic al acestor tehnologii. Valoarea estimată a investiției este de 25 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2026.
3. Proiectul „Platformă digitală de promovare și comercializare a bunurilor și serviciilor locale «Iași Digital Mall»” presupune realizarea unui marketplace digital de bunuri și servicii care să încurajeze și să faciliteze consumul local și parteneriatele între companiile locale / regionale, prin care peste 1.000 de IMM-uri vor fi sprijinite să își promoveze și vinde produsele. Valoarea estimată a investiției este de 15 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2026.
4. Proiectul „Iași Open Data” presupune realizarea unei platforme de open data. Valoarea estimată a investiției este de 1 milion de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2021.
III.2. Cercetare și inovare
1. Proiectul „Institutul Creierului” presupune realizarea unui institut pentru cercetarea neurologică. Valoarea estimată a investiției este de 48,35 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2026.
III.3. Digitalizarea serviciilor publice educaționale și sanitare și securitate cibernetică
1. Proiectul „Digitalizarea completă a serviciilor publice – «Primărie fără hârtie»” presupune digitalizarea instituțiilor publice (începând cu Primăria Municipiului Iași), realizarea rețelei pentru accesarea bazelor de date reciproce între instituții, precum și definirea și implementarea unor proiecte pentru asigurarea interoperabilității pentru sistemele existente (dezvoltarea unor soluții ETL). Valoarea estimată a investiției este de 10 milioane de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2026.
III.4. Creșterea capacității de reziliență
1. Proiectul „VoluntarIS” presupune realizarea unei platforme de management și comunicare a voluntarilor din oraș, înscrierea de voluntari (pe diferite tipuri de abilități și pe zone de acțiune), publicarea proiectelor locale care au nevoie de voluntari (cu cerințe specifice) și afișarea programului pentru situații de urgență a voluntarilor și coordonarea acestora în situații de criză pentru a ajuta comunitatea. Valoarea estimată a investiției este de 1 milion de euro, iar anul estimat de finalizare a lucrărilor este 2022. 

 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

%ANUNTSPECIAL%
LEXINSOLV S.P.R.L. Suceava, lichidator judiciar desemnat în dosar nr. 7007/86/2013* al Tribunalului Suceava, scoate la vânzare prin licitație publică, în bloc, bunuri mobile aparținând debitorului S.C. PELLETS PRODUCTION S.R.L. Baia, cu sediul în com. Baia, str. Ulmului, nr. 125, jud. Suceava, CUI 26292448, constând din: - linie tehnologică pentru fabricare brichete din rumeguș cu o capacitate de producție de 500 kg/h, cu putere totală instalată de 35 kw, rezultând brichete cu diametrul de 60 mm, preţul de pornire al licitaţiei fiind de 94.000 lei, exclusiv TVA. Bunurile scoase la vânzare sunt situate în com. Baia, sat Bogata, str. V. Stroiescu, nr. 11, jud. Suceava. Licitația va avea loc la data de 26.05.2021 ora 14:00, la sediul LEXINSOLV S.P.R.L. din mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 5, jud. Suceava. În vederea participării la licitație, licitatorii au obligația de a depune 10% din prețul de pornire al licitației în contul de lichidare judiciară al debitorului S.C. PELLETS PRODUCTION S.R.L. Baia. În caz de neadjudecare licitația publică se va repeta în aceleași condiții în data de 16.06.2021 ora 14:00, 07.07.2021 ora 14:00, 28.07.2021, ora 14:00 și în data de 18.08.2021 ora 14:00. Prezenta publicație de vânzare constituie și notificare către creditori, debitor și orice persoană fizică sau juridica interesată în dosarul în cauză. Informații suplimentare la sediul lichidatorului judiciar sau la tel./fax 0230/551784, 0745635896, e-mail: lexinsolv@yahoo.com, web: www.lexinsolv.ro. Lichidator judiciar, Ec. Ceucă Ion
 UAIC va îmbutelia „Apa lui Cuza”
12/05/2021 21:13

 * Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi a incheiat, cu un producător industrial, un contract de punere in functiune a unei linii de imbuteliere de apă minerală carbogazoasă si ...

USR PLUS vrea excluderea din partid a consilierului local cu votul caruia a fost votat bugetul propus de Mihai Chirica, primarul Iasului
12/05/2021 20:14

  Cosette Chichirau, presedinta USR PLUS Iasi, a anuntat miercuri, 12 mai, ca birourile judetene ale aliantei au propus excluderea din partid a consilierului local al carui vot a fost decisiv in votarea bu ...

Percheziții ale procurorilor si mascatilor la persoane din Iasi bănuite de trafic de persoane
12/05/2021 19:06

 Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate din Iaşi, impreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Iasi au efectuat două perchezitii domiciliare, in municipiul Iasi, la locuin ...

 UNICEF se implică în alegerea carierei a 1.000 de elevi din Bacău
12/05/2021 16:45

  Aproximativ 1.000 de elevi de gimnaziu din judetul Bacău au oportunitatea de a fi ghidati in alegerea carierei prin proiectul „Career Bus” realizat de Organizatia educatională non-guvernam ...

Sediul administrativ al Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi a fost mutat pe Vasile Alecsandri
12/05/2021 16:26

Scriitorul Lucian Dan Teodorovici, director al Muzeului Naţional al Literaturii Romane Iaşi, anunţă că instituţia pe care o conduce şi-a mutat sediul administrativ. „N-am mai scris de-o vreme, că ...

Science Week 2021 la Colegiul Național ”Costache Negruzzi” Iași
12/05/2021 16:15

În perioada 13 - 15 mai 2021, Colegiul National ”Costache Negruzzi” Iasi organizează a XIII-a editie a proiectului Science Week. Lansat in 2008, la initiativa elevilor de clasa a X-a la ace ...

Un proxenet ieșean a scăpat de puşcărie cu ajutorul prostituatelor sale
12/05/2021 15:56

Raj Costache (40 de ani) e unul din interlopii cei mai influenţi din Păcureţ, specializarea lui fiind proxenetismul. Încă de acum 11 ani a inceput să racoleze tinere, multe dintre ele minore, şi să ...

Un deţinut vrea în libertate, nemulţumit de mâncarea din închisorile româneşti
12/05/2021 15:54

Mugurel B. (34 de ani), deşi are o condamnare de numai trei ani, primită in vara anului trecut, a făcut deja turul penitenciarelor din Moldova. A fost inchis la Iaşi, apoi la Botoşani şi, pană luna trecu ...

Bugetul Iaşului a fost adoptat
12/05/2021 15:36

Cu 14 voturi pentru şi două abţineri, proiectul de hotărare referitor la adoptarea bugetului municipiului Iaşi pe anul 2021 a fost adoptat. La şedinţă extraordinară incheiată cu puţin timp in urmă a ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei