3munitie

Dimensiune font:

Muniţie cât pentru încă un război, în subsolul judeţului

| 22-10-2019 21:04

 Ani la rând, atunci când s-a pomenit în mass-media de muniţia din Cel de-al Doilea Război Mondial găsită, mai mult sau mai puţin întâmplător, pe raza judeţului, s-a folosit formularea „rămasă neexplodată”. Deloc inspirat, deoarece lumea a fost şi este încă indusă în eroare, crezând că e vorba de gloanţe ori obuze rătăcite, bombe lansate neîndemânatic şi care n-au mai ajuns să bubuie. Total fals! Este cu totul neverosimil ca de la terminarea conflagraţiei, an de an şi zi de zi, pirotehniştii să tot descopere diverse elemente de muniţie, iar acestea să fi fost folosite efectiv în luptele de atunci. Imposibil atâtea rateuri... Alta este, însă, realitatea.

Datele furnizate de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi arată că Grupa Pirotehnică a recoltat, în primele 10 luni din 2019, 258 proiectile, 22 grenade ofensive, 48 grenade defensive, 6 mine antitanc, 354 bombe de artilerie, 4 de aviaţie, 13292 gloanţe, 219 elemente de muniţie (focoase, tub proiectil) de pe o suprafaţă de 51.907 mp.

Anul trecut s-au extras din subsolul judeţului 766 proiectile, 11 grenade ofensive, 35 grenade defensive, o mină antitanc, 148 bombe de artilerie,  4 bombe de aviaţie, 4.100 gloanţe, 185 elemente de muniţie şi două pistoale mitralieră, după scanarea a 129.863 mp.

Randament asemănător şi în 2017, cu 547 proiectile, 109 grenade ofensive, 35 grenade defensive, 1 mină antitanc, 38 de mine antiinfanterie, 223 bombe de artilerie, 16 bombe de aviaţie, 1.629 gloanţe, 69 elemente de muniţie. Nu mai insist cu statisticile, exploatarea „zăcămintelor de bombe, gloanţe şi grenade” se păstrează de multă vreme la acelaşi nivel şi nu se întrezăreşte niciun semn de epuizare.

Grupa Pirothenică are câte 3-4 acţiuni în fiecare zi, când vremea permite (asanări, cum se spune în termeni tehnici), dar au existat şi cazuri când numărul a fost dublu. De multe ori au fost găsite adevărate arsenale, a precizat Elena Silvia Bolohan, purtătoarea de cuvânt a ISU.

Originea „zăcămintelor”

Pirotehniştii ştiu prea bine şi de foarte multă vreme unde să caute. În jurul municipiului (Aroneanu, Cârlig, Vânători, Valea Lupului, Vlădiceni), apoi pe amonte, în jurul albiei Bahluiului până la Podu Iloaiei. De acolo, mai departe, spre Bălţaţi, Războieni, Târgu Frumos, Paşcani. Adică exact linia frontului din vara lui 1944.

Ce s-a întâmplat, de fapt, atunci? Grupul de armate Ucraina Sud al Wermachtului stabilise o linie defensivă pe Nistru, având şi sprijinul a două corpuri ale Armatei Române. În mai, ruşii au spart frontul în două locuri, silind trupele conduse de generalul Johannes Friessner să se regrupeze rapid, pe un aliniament cam bizar: Chişinău – Iaşi – Târgu Neamţ.

Au urmat câteva luni de acalmie, în care ofiţerul nazist s-a dovedit mult mai realist decât Hitler. Anticipând înfrângerea Germaniei şi momentul 23 August, Friessner a îngropat muniţia în diverse locuri de pe linia frontului de la acel moment, pentru ca ea să nu cadă în mâinile inamicului.

A făcut-o meticulos, bine programat şi organizat, dispersând depozitele pe întregul aliniament şi având grijă ca toată acţiunea să rămână cât mai secretă. Nimeni în afară de el n-a putut să cunoască numărul depozitelor şi cantitatea arsenalului pus la păstrare în subsolul judeţului.

S-a terminat războiul, el şi-a scris memoriile „Verratene Schlachten, die Tragödie der deutschen Wehrmacht in Rumänien”, acestea au fost publicate în 1956, dar, din nefericire, n-au fost traduse în româneşte. Oricum, nu ar fi de prea mare folos pirotehniştilor, întrucât generalul a fost extrem de zgârcit cu detaliile privind punerea la păstrare a muniţiei.

Armament s-a găsit doar sporadic, dar nu este exclus să fie găsit în cantităţi însemnate cu prilejul următoarelor asanări ale pirotehniştilor de la ISU. Muniţie, cu siguranţă. Mulţi ani de-aici încolo. Indicat şi preventiv ar fi ca aceia care locuiesc în zonele menţionate, atunci când fac săpături mai profunde şi găsesc obiecte ciudate în subsol, să anunţe de îndată autorităţile. De fapt, au obligaţia. Marcel FLUERARU

 

 

 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Opriş Irina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. SALIX FARM IMPEX S.R.L, conform Încheiere nr. 137 din data de 16.10.2018, emisă de Secţia a II a Civilă a Tribunalului Iaşi-Faliment, anunţă, scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, în data de 09.03.2020, orele 14.00, a imobilului situat în localitatea Popeşti, parter, ap.1, judeţul Iaşi, la 9.037,50 euro fără TVA, reprezentand 75% din valoarea de piaţă stabilită prin Raportul de evaluare. Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Pictor Octav Băncilă, nr.1, jud. Iaşi în conformitate cu regulamentul de vânzare, ce va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie. Preţul de la care începe licitaţia este echivalentul în Ron la cursul BNR din ziua licitaţiei a 75% din valoarea stabilită prin Raportul de evaluare a imobilului, la care se adaugă TVA. În cazul în care la licitaţia din data de 09.03.2020 nu se va reuşi valorificarea imobilului, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, pe 16.03.2020, respectiv 23.03.2020 orele 14,00. Toţi cei care posedă un drept real asupra imobilului scos la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face lichitatorului dovada acestuia, până în preziua licitaţiei. Imobilul se va vinde liber de orice sarcini conform art. 91 alin. 1 din Legea 85/2014. Poate participa la licitatie orice persoană fizică sau juridică care depune cu cel puţin o zi înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie, până la ora 12.00, la sediul lichidatorului documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 08.00-16.00. Garanţiei de participare este în procent de 20% din preţul de pornire la licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0751103771.
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Tribunalul Iași, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8669/99/2017 (526/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Tutun și Ziare” S.R.L. Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Bălţii nr. 6, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV – Valoare -lei- 1. Chioşcuri ziare dezafectate - 10.906,00; 2. Utilitare dacia Logan - 10.230,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2020. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 13.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 27.04.2020, 04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020 și 25.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanției de participare la licitație de 30% din prețul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât și documentele de înființare și împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare la licitație, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, județul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035, 0727/850575 și 0744/291653..
Mihai Chirica - Primarul Municipiului Iași DE LA EDIL LA CETĂȚEAN   29.05.2020  VIDEO
29/05/2020 23:26

Astăzi 29.05.2020 incepand cu orele 17:00, invitat Mihai Chirica - Primarul Municipiului Iasi. Puteti intra in legatură directă cu noi la numărul de telefon 0332.711.222 CLIC AICI  www.facebook.com/ ...

Modificări în circulaţia tramvaielor
29/05/2020 17:32

Începerea lucrărilor in cadrul proiectului de reabilitare a infrastructurii de tramvai pe Strada Pădurii (intre Cinci Drumuri si intersectia cu Str. Nicorită) aduce schimbări si in circulatia mijlo ...

Contractul pentru execuția tronsonului de autostradă A3 Târgu Mureș - Ungheni (Aeroport)  a fost semnat vineri de către Compania de Drumuri
29/05/2020 16:54

 Contractul pentru executia tronsonului de autostradă A3 Targu Mures - Ungheni (Aeroport) si drum de legătură a fost semnat vineri de către Compania de Drumuri si Strabag, după o licitatie plină de t ...

Asistență socială ieșeană, la un pas de faliment!
29/05/2020 15:09

* aproape s-au epuizat banii pentru asigurarea traiului celor din sistemul de protectie socială - copiii din centrele de plasament, plata asistentilor maternali, asigurarea conditiilor de trai si ingrijire pen ...

PREMIERĂ Guvernul făcut de rușine de judele Neamț și Iași – Primul spital Modular Mobil pentru bolnavii de COVID din Moldova este aproape gata
29/05/2020 08:22

 Primul spital Modular Mobil pentru bolnavii de COVID-19 este gata! În aceste zile se instalează containerele care au sosit deja la destinatie... urmand ca in perioada imediat următoare v ...

Numărul firmelor nou-înfiinţate a scăzut, la Iaşi, cu peste 40%!
29/05/2020 00:01

* dintre acestea, 934 sunt societăţi cu răspundere limitată (SRL), 301 persoane fizice autorizate (PFA), 8 intreprinderi familiale (IF) şi 143 intreprinderi individuale (II), capitol la care Iaşul deţine ...

Reprezentanţii societăţii civile se opun construirii pasajelor din Podu Roş
29/05/2020 00:00

  „Dacă facem mai mult loc pentru masini, o să avem mai multe masini”. Este ceea ce susţin reprezentaţii Asociaţiei Civica, care, invocand faptul că principiul centrării mobilităti ...

Consiliul Local va hotărî, astăzi, soarta a 25 de proiecte esenţiale pentru ieşeni
29/05/2020 00:00

  Consilierii locali se reunesc astăzi in şedinţa ordinară aferentă lunii mai, pe ordinea de zi figurand 25 de proiecte cu tematică variată. Unul dintre cele mai importante vizează modernizar ...


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!