Niciunul dintre cele 528 posturi de muncă vacante n-a fost ocupat, la Iași!

1munca
1munca2

Dimensiune font:

| 10-06-2021 12:39

 * au apărut însă şase noi oferte, toate din sfera serviciilor şi toate adresate celor cu studii superioare * pentru necalificaţi sunt disponibile posturi de agenţi de securitate, curieri, femei de serviciu, îngrijitori de clădiri, oameni buni la toate în construcţii * norvegienii au nevoie de cercetători, iar olandezii de muncitori la cules de căpșuni

 Centralizatorul transmis miercuri presei de către AJOFM Iaşi arată că niciunul din cele 528 posturi vacante de săptămâna trecută nu a fost ocupat. Singura diferenţă e că au apărut şase noi locuri de muncă, toate din sfera serviciilor şi toate adresate celor cu studii superioare.  Astfel, pentru absolvenţii de facultate sunt acum 86 oferte, pe funcţii precum agent de turism, agent servicii clienţi, analist, analist financiar, analist informaţii, analist servicii clienţi, asistent manager, consilier juridic, contabil, director economic, expert contabil, geograf, ingineri (CFDP, CCIA, construcţii hidrotehnice, de sistem în informatică, ecolog, energetician, geodez, instalaţii, mecanic), inspector superior, librar, manager proiect, operator introducere validare date, profesor, proiectant arhitect, psiholog în psihologia muncii, responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal, specialist îmbunătăţire produse, specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator sau specialist marketing.

Pentru necalificaţi sunt disponibile posturi de agenţi de securitate, curieri, femei de serviciu, îngrijitori de clădiri, încărcător-descărcători, legători manual, manipulanţi marfă şi oameni buni la toate în construcţii.

În HoReCa, aceleaşi 17 posturi vacante: ajutor bucătar, brutar, bucătar, lucrător bucătărie şi recepţioner hotel, agent de turism, cameristă sau îngrijitor spaţii hoteliere.

Nimic nou în construcţii, e nevoie tot de 149 lucrători, meseriile căutate fiind cele de confecţioneri tâmplărie din aluminiu şi mase plastice, dulgheri, electricieni, electromecanici, fierar-betonişti, instalatori, macaragii, mecanici utilaj, şoferi, şoferi autocamioane de mare tonaj, tâmplari, un tehnician electrician, un tehnician proiectant şi zidari.

Nici în industrie nu s-a mişcat ceva, rămân valabile cele 94 locuri libere pentru frezori, lăcătuşi confecţii metalice, lăcătuş mecanici, lăcătuşi montatori, operatori maşini unelte cu comandă numerică, operatori mase plastice, un oţelar, strungari, strungari universali, sudori, un tinichigiu carosier, un turnător formator şi un vopsitor auto.

Două treimi din locurile de muncă disponibile în Europa sunt în Norvegia

În ce priveşte locurile de muncă disponibile la nivel continental prin platforma EURES, oferta majoritară provine din Norvegia. E vorba de 92 posturi dintr-un total de 143. Ţara nordică are nevoie de bucătari (patru posturi), cercetători principali (zece posturi), dulgheri (patru posturi),  un inginer în cadrul controlului proceselor nucleare, lucrători în producţia de crabi (50 posturi, 19 euro brut pe oră), un maseur-terapeut, mecanici auto, operatori CNC (patru posturi), un ortodont şi un zidar-faianţar.

Olanda îşi păstrează locul doi, având disponibile 20 posturi de culegători de căpşuni. Germania, ca de obicei, are o ofertă diversificată, deşi nu s-a înscris pe EURES decât cu 17 joburi: electrician, grădinar legumicultură, lăcătuş mecanic întreţinere şi reparaţii, mecanic de proces turnare prin injecţie, şofer de camion, şofer profesionist sau  tehnician service. Polonezii angajează doar în industrie, au vacante şapte posturi pentru cei care au calificări ca lăcătuş, operator CNC, şlefuitor, strungar sau sudor.

Mai sunt prezente pe platformă Finlanda cu patru posturi de şofer profesionist, Slovenia cu două de măcelar şi Italia cu unul de asistent ITC. Marcel FLUERARU

 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 200/89/2011, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui şi C.E.C. Bank Sucursala Vaslui, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, precum şi a Codului de procedură civilă, a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „GENIALUL” S.R.L. Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, str. Alexandru cel Bun, bl. 187, sc. C, et. 2, ap. 12, judeţul Vaslui, cât şi terenul proprietatea lui Cordunianu Tudorel, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV, ADRESA, Componenţa/Observaţii, Valoare - lei- 1. Construcţia C2 – magazin, birou, spaţiu odihnă, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui, suprafaţă construită 130,96 m.p., iar terenul pe care este amplasată construcţia nu aparţine debitoarei, 24.720,00 2. Bunuri mobile, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui Vitrină frigorifică Mondial Elite, Rafturi PAL, Birou-masă PAL, Raft pâine lemn, Cântar electronic, Casă de marcat Datecs MP55A, 1.165,00. Preţul de pornire la licitaţie este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform hotărârii Adunării creditorilor din data de 23.03.2021. Vânzarea prin licitaţie publică pentru bunurile debitoarei va avea loc la data de 18.06.2021, ora 1000 şi se vor organiza 5 şedinţe săptămânale, respectiv la până la data de 16.07.2021. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 5% din preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile mobile şi 2.000 lei din valoarea activului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini este 500,00 lei pentru bunurile imobile şi 50,00 lei pentru bunurile mobile şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0335/566.035, 0727/850.575, fax 0335/814.103. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Zemeș, str. Principală, nr. 200, Zemeș, judeţul Bacău, telefon 0234383037, fax 023438330, email adp@zemes.ro, persoană de contact Alupei Teofil. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu nr. 1 (boxă), în suprafață de 16,03 m.p., ce face parte din imobilul Piață Zemeș, strada Principală nr.160, proprietate publică a Comunei Zemeș, pentru activități economice comerț sau servicii. Închirierea se face conform H.C.L. 82/17.05.2021, si O.U.G. nr. 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc in Caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de pe site-ul www.zemes.ro sau de la sediul U.A.T. Comuna Zemeș. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, U.A.T. Comuna Zemeș, strada Principală nr. 200, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei, se poate achita numerar la casieria UAT Comuna Zemeș. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14/06/2021, ora 13.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23/06/2021, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Zemeș, strada Principală, nr. 200, județul Bacău. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24/06/2020, ora 10.00, la sediul UAT Comuna Zemeș, str. Principală nr. 200, județul Bacău. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4, tel: 0234/514419, fax 0234/525211, email tr-bacau-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 26/05/2021
EuroBusiness LRJ ”S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ”FANYON”S.R.L., conform Hotărârii nr.120/02.04.2018, pronunțată în dosarul nr. 2172/113/2017, de către Tribunalul Brăila, organizează în zilele de 24.06.2021, 01.07.2021, 08.07.2021, respectiv 15.07.2021, ora 14:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Magheru, nr.31, et.1, cam.25, Sector 1, licitații în vederea valorificarii următoarelor bunuri imobile, proprietatea debitoarei: BUNURI IMOBILE, PREȚ DE PORNIRE LA LICITAȚIE (EUR, fără TVA), Proprietate imobiliară, cu destinație industrială, situată în Mun. Brăila, Calea Galați nr.146, Lot 2, Jud. Brăila, CF nr. 77045 a Mun. Brăila, compusă din: Teren intravilan, categoria curți–construcții, în suprafață de 96,00 mp, amplasat în Mun. Brăila, Calea Galați nr.146, Lot 2, Jud. Brăila, nr. cad. 77045,CF nr. 77045 a Mun. Brăila și Construcția C1-grup social, nr. cad. 77045-C1, CF nr. 77045 a Mun. Brăila, Sc la sol=93,00 mp și Sc desf=279,00 mp, cu regim de înălțime S+P+1E; 19.279,60. Proprietate imobiliară, cu destinație industrială, s ituată în Mun. Brăila, Str. Costache Negruzzi nr.63-65, Jud. Brăila, CF nr.72141 a Mun. Brăila, compusă din: Teren intravilan, categoria curți–construcții, în suprafață de 580,00 mp, amplasat în Mun. Brăila, Str. Costache Negruzzi nr.63-65, Jud. Brăila, nr.cad.3362, CF nr.72141 a Mun. Brăila, Construcția C1-spațiu producție și sediu, nr.cad.3362-C1, CF nr.72141 a Mun. Brăila, Sc la sol=367,89 mp și Sc desf=735,78 mp, cu regim de înălțime P+1E,Construcția C2-centrală electrică, nr.cad.3362-C2, CF nr.72141a Mun. Brăila, Sc la sol=13,99 mp, cu regim de înălțime P și Construcția C3-atelier, nr.cad.3362-C3, CF nr.72141 a Mun. Brăila, Sc la sol=36,67 mp, cu regim de înălțime P. 43.048,00. Proprietate imobiliară, teren și construcții cu destinație nerezidențială, situată în Localitatea Eforie Sud, Str. Eternității nr.1, Jud. Constanța, CF nr.102530 a localității Eforie Sud, compusă din: Teren intravilan în suprafață de 950,00 mp din acte (972,00 mp măsurat), amplasat în Loc.Eforie Sud, Str. Eternității, nr.1, Jud. Constanța, CF nr.102530 a localității Eforie Sud, nr.cad.102530, Construcția C1(construcție fără acte)-locuință, nr.cad.102530-C1, Sc=123,00 mp, Construcția C2(construcție fără acte)-magazie, nr.cad.102530-C2, Sc=8,00 mp, Construcția C3(construcție fără acte)-spații cazare, nr.cad.102530-C3,Sc=32,00 mp, Construcția C4-anexă gospodarească, nr.cad.102530-C4, Sc=43,00 mp, Construcția C5-umbrar, nr.cad.102530-C5, Sc=26,00 mp, Construcția C6-grup sanitar, nr.cad.102530-C4, Sc=10,00 mp; Construcția C7-anexă gospodarească, nr.cad.102530-C4,Sc=6,00 mp, Construcția C8-spații de cazare, nr.cad.102530-C8, Sc=90,00 mp, Construcția C9-magazie, nr.cad.102530-C9, Sc=5,00 mp, Construcția C10-spațiu comercial și locuință, nr. cad.102530-C10, Sc=57,00 mp și Construcția C11(construcție fără acte)-spații de cazare, nr.cad.102530-C11, Sc=58,00 mp. 79.807,60. Prețurile nu includ TVA, urmând a fi făcută aplicabilitatea dispozițiilor art.292, (alin.2),l it.F, din Codul Fiscal,în măsura aplicabilității. Toate condiţiile de participare la licitaţie şi condiţiile de adjudecare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi procurat on-line de la lichidatorul judiciar, contravaloarea acestuia fiind de 2.380,00 RON,TVA inclus, dovada achiziţiei acestuia fiind obligatorie pentru participarea la licitaţie, plata acestora efectuându-se în contul lichidatorului judiciar, nr.:RO93BUCU1031215949892RON,deschis la Alpha Bank Iaşi. Persoanele care doresc să se înscrie la licitaţie au obligaţia de a depune garanţia de participare la licitaţie de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata acesteia efectuându-se în lei, la cursul BNR din data plății în contul de lichidare al ”FANYON”S.R.L., nr.:RO76BUCU1032235342465RON, deschis în lei la Alpha Bank S.A. Înscrierile la licitație se pot face până în preziua licitaţiei, ora 14:00, scrisoarea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele menţionate în caietul de sarcini,urmând a fi trimise on-line pe adresele de e-mail :vanzari@lrj.ro și stefania.nitu@insolvency.ro.Vizitarea şi prezentarea activelor se poate face doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care acestea se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului judiciar vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini.Vizualizarea activelor imobile este o condiție obligatorie pentru participarea la licitații. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul lichidatorului judiciar.: www.lrj.ro, telefon: 0733.683.702, 0729.292.746, mail: vanzari@lrj.ro, office.is@lrj.ro, telefon:0737.242.544, mail: stefania.nitu@insolvency.ro, telefon: 0747.012.820, mail:paula.stoian@fanyon.ro.
Ce au găsit angajaţii ApaVital în canalizarea din Bârnova
25/06/2021 00:00

    Şervetele umede, carpe, măsti de unică folosintă. Sunt deşeurile pe care angajaţii ApaVital  le-au găsit in reteaua de canalizare a unor localităţi limotrofe Iaşului. Mai exact, i ...

Termo Service sau cum e să fii lider în administrarea de imobile
25/06/2021 00:00

Obligaţia de a răspunde cat mai bine necesităţilor ieşenilor, de a identifica problemele şi a le rezolva intr-un timp cat mai scurt, au presupus eforturi consistente din partea celor aproape 200 de angaja ...

Peste 140 de străzi din oraş vor fi reparate sau modernizate
25/06/2021 00:00

Primăria Municipiului Iasi a pus la punct un amplu program de modernizare a infrastructurii rutiere si pietonale, precum si de reparatii ale străzilor in toate zonele orasului. Primarul Mihai Chirica a anunta ...

Diplomaţi şi personalităţi marcante din Europa vin in Iaşi, pentru a comemora Pogromul
25/06/2021 00:00

  Împlinirea a 80 de ani de la Pogromul dn iunie 1941 va fi marcată la Iasi prin numeroase evenimente comemorative. Acestea se vor desfăsura in special in perioada 28 – 30 iunie 2021 si vor ...

Astăzi debutează o nouă ediţie a Târgul național de ceramică tradițională „Cucuteni 5000”
25/06/2021 00:00

În perioada 25-27 iunie 2021, in Parcul Copou va avea loc cea de-a XXXVIII-a editie a Targului „Cucuteni 5000”. Scopul manifestării il constituie cunoasterea si promovarea ceramicii tradition ...

COVID-19 părăsește Iașul
25/06/2021 00:00

  În ultimele 24 de ore, in judeţul Iaşi au fost inregistrate patru cazuri noi de coronavirus, in creştere faţă de ziua anterioară, potrivit raportării date publicităţii ieri de Institutul ...

Un bătrânel, la un pas de puşcărie pentru că n-a despăgubit minora sedusă
24/06/2021 23:59

Aşa a cunoscut-o pe Alexia, o fată in varstă de numai 15 ani. Idila a fost fulminantă, dar n-a durat decat cateva luni. Părinţii fetei i-au prins in fapt, bătranelul fiind reclamat şi trimis in judecat ...

O ieşeancă şi-a răpus iubitul înarmat cu o armă albă
24/06/2021 23:58

Ieşenii Andreea C. (39 de ani) şi Nelu I. (42 de ani) au o relaţie de concubinaj veche şi plină de năbădăi. Cei doi formează un cuplu de peste un deceniu, au impreună doi copii, dar femeia mai are inc ...

Centura Bacaului a fost finalizata. Ministrul Catalin Drula:
24/06/2021 21:45

Centura Bacaului este gata. Anuntul a fost facut de ministrul Transporturilor Catalin Drula. El a promis ca in prioada imediat urmatoare aceasta varianta ocolitoare va fi data in folosinta. Drumul care va ocol ...

 Toate școlile din Vaslui vor avea cabinete medicale
24/06/2021 15:46

  Primarul municipiului Vaslui, Vasile Pavăl, a declarat joi, in cadrul unei conferinţe de presă, că in cursul acestei veri vor fi infiinţate cabinete medicale şcolare in toate unităţile de invă ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei