primaria-iasi

Dimensiune font:

Precizări ale Primăriei Iaşi în legătură cu salariile directorilor societăţilor din subordine

| 30-03-2020 15:05

Municipalitatea ieșeană infirmă speculațiile apărute în spațiul public cu privire la indemnizațiile pe care le obțin conducerile, respectiv membrii Consiliilor de Administrație (CA) ale societăților comerciale în care Consiliul Local Iași este unic acționar. De asemenea, conducerea municipalității consideră că este condamnabilă atitudinea consilierului local Răzvan Timofciuc care a lansat informații false, ceea ce denotă o necunoaștere a legislației în domeniu. Cifrele prezentate public de consilierul local nu se regăsesc în niciun document oficial și nu au fost prezentate nici măcar sub formă de schiță conducerii Primăriei Municipiului Iași. Pe scurt, aceste sume nu există în realitate. „Iată o nouă dovadă de analfabetism funcțional, prin care se demonstrează că nu se înțelege deloc ceea ce se citește. Faptul că domnul în cauză nu cunoaște legea și nu știe să efectueze calcule elementare nu ar trebui să mire pe nimeni, fiind cunoscută atitudinea sa în plenul Consiliului Local, precum și argumentația aferentă fiecărei luări de poziții pe care le-a avut în ultimii ani. Dar este de neînțeles această atitudine mai ales acum, când ne aflăm într-un moment deosebit. Nu poți ieși să minți ieșenii, și așa tensionați de problemele de sănătate publică prin care trece țara noastră, și să afirmi că directorii și membrii CA și-au mărit substanțial veniturile pentru acest an. Nu s-a pus niciodată această problemă, iar minciuna este cu atât mai condamnabilă cu cât se face o comparație aberantă cu eforturile pe care le depunem ca toți angajații societăților în cauză să nu fie afectați de criza prin care trece țara noastră. Toți acești angajați se află în teren în fiecare zi și își fac datoria asumându-și riscurile de rigoare pentru ca noi toți să depășim această situație deosebită. De ei trebuie să ne interesăm să aibă tot ceea ce le trebuie atât pentru a-i proteja, cât și pentru a-și desfășura activitatea în cele mai bune condiții”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Având în vedere datele false prezentate public, municipalitatea ieșeană prezintă, mai jos, indemnizațiile pe care le încasează directorii societăților unde este acționar Consiliul Local, precum și ale membrilor CA aferente. Astfel, sumele care sunt propuse a fi acordate în anul 2020 sunt următoarele:

1. SC EcoPiața SRL Iași

a. Director executiv: 21.800 lei brut – 12.753 lei net;

b. Membru în CA: 2.200 lei brut – 1.287 lei net;

2. Compania de Transport Public Iași

a. Director general: 16.000 lei brut – 9.360 lei net;

b. Director tehnic: 15.000 lei brut – 9.067 lei net;

c. Director exploatare: 15.000 lei brut – 9.067 lei net;

d. Director economic: 13.780 lei brut – 8.061 lei net

e. Membru în CA: 5.514 lei brut – 3.226 lei net.

3. SC Citadin SA Iași

a. Director executiv: 19.950 lei brut – 11.670 lei net;

b. Director executiv adjunct: 17.100 lei brut – 11.115 lei net;

c. Membru CA: 3.990 lei brut – 2.593 lei net.

4. SC Servicii Publice SA Iași

a. Director general: 20.526 lei brut – 12.028 lei net;

b. Director economic: 17.135 lei brut – 11.137 lei net;

c. Membru CA: 6.854 lei brut – 4.009 lei net.

5. SC Salubris SA

a. Director executiv: 20.500 lei brut – 11.992 lei net;

b. Membru CA: 6.800 lei brut – 3.978 lei net.

6. SC Termo-Service SA

a. Director executiv: 17.319 lei brut – 10.131 lei net;

b. Membru CA: 5.900 lei brut – 3.451 lei net.


Pentru informarea corectă a opiniei publice, stabilirea indemnizațiilor prezentate mai sus se face în concordanță cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, astfel:

* indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, comunicat de INSSE anterior numirii;

* componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, se acordă anual în funcție de gradul de realizare a acestora în anul anterior și nu poate depăși un cuantum de maximum 12 indemnizații fixe lunare.

La rândul ei, remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație. Aceasta este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori și este formată din:

* indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de șase ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, comunicat de INSSE anterior numirii;

* componentă variabilă constând dintr-o cotă de participare la profitul net al societății sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță, care se acordă anual.

Subliniem că, așa cum prevede și legislația în vigoare, remunerația fixă și componenta variabilă acordate membrilor ai Consiliului de Administrație al operatorilor economici subordonați municipalității sunt stabilite în contractele de mandat, iar remunerația directorilor este stabilită prin Hotărâre a Consiliului de Administrație.

Componenta variabilă a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație și directorilor se acordă doar în măsura în care sunt indepliniți indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat.

 

 

 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Opriş Irina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. SALIX FARM IMPEX S.R.L, conform Încheiere nr. 137 din data de 16.10.2018, emisă de Secţia a II a Civilă a Tribunalului Iaşi-Faliment, anunţă, scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, în data de 09.03.2020, orele 14.00, a imobilului situat în localitatea Popeşti, parter, ap.1, judeţul Iaşi, la 9.037,50 euro fără TVA, reprezentand 75% din valoarea de piaţă stabilită prin Raportul de evaluare. Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Pictor Octav Băncilă, nr.1, jud. Iaşi în conformitate cu regulamentul de vânzare, ce va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie. Preţul de la care începe licitaţia este echivalentul în Ron la cursul BNR din ziua licitaţiei a 75% din valoarea stabilită prin Raportul de evaluare a imobilului, la care se adaugă TVA. În cazul în care la licitaţia din data de 09.03.2020 nu se va reuşi valorificarea imobilului, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, pe 16.03.2020, respectiv 23.03.2020 orele 14,00. Toţi cei care posedă un drept real asupra imobilului scos la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face lichitatorului dovada acestuia, până în preziua licitaţiei. Imobilul se va vinde liber de orice sarcini conform art. 91 alin. 1 din Legea 85/2014. Poate participa la licitatie orice persoană fizică sau juridică care depune cu cel puţin o zi înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie, până la ora 12.00, la sediul lichidatorului documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 08.00-16.00. Garanţiei de participare este în procent de 20% din preţul de pornire la licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0751103771.
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Tribunalul Iași, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8669/99/2017 (526/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Tutun și Ziare” S.R.L. Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Bălţii nr. 6, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV – Valoare -lei- 1. Chioşcuri ziare dezafectate - 10.906,00; 2. Utilitare dacia Logan - 10.230,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2020. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 13.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 27.04.2020, 04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020 și 25.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanției de participare la licitație de 30% din prețul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât și documentele de înființare și împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare la licitație, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, județul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035, 0727/850575 și 0744/291653..
Citadin toarnă asfalt în tot oraşul!
31/05/2020 08:00

  În aceste zile, echipele Citadin Iaşi sunt angrenate intr-o serie de lucrări vizand repararea trotuarelor, dar şi a aleilor pietonale din cartierele oraşului. Este vorba, in general, d ...

Jumătate dintre ieșenii spitalizați cu COVID s-au infectat în această lună!
31/05/2020 07:03

  * mai bine de o treime dintre cazurile de coronavirus de la Iasi au fost confirmate după impunerea măsurilor de relaxare * 229 ieseni luptă incă pentru viata lor, in spitale, numărul celor vindecat ...

O fotografie unicat a lui Eminescu, reîntoarsă la Iaşi pentru totdeauna
31/05/2020 06:27

Mihai Eminescu a avut, oficial, doar patru poze făcute de-a lungul vieţii sale. Prima a fost realizată la Praga, in 1869, a doua la Bucureşti, in 1878, cea de-a treia la Iaşi, in 1884, iar ultima la Botoş ...

Mihai Chirica - Primarul Municipiului Iași DE LA EDIL LA CETĂȚEAN   29.05.2020  VIDEO
29/05/2020 23:26

Astăzi 29.05.2020 incepand cu orele 17:00, invitat Mihai Chirica - Primarul Municipiului Iasi. Puteti intra in legatură directă cu noi la numărul de telefon 0332.711.222 CLIC AICI  www.facebook.com/ ...

Modificări în circulaţia tramvaielor
29/05/2020 17:32

Începerea lucrărilor in cadrul proiectului de reabilitare a infrastructurii de tramvai pe Strada Pădurii (intre Cinci Drumuri si intersectia cu Str. Nicorită) aduce schimbări si in circulatia mijlo ...

Contractul pentru execuția tronsonului de autostradă A3 Târgu Mureș - Ungheni (Aeroport)  a fost semnat vineri de către Compania de Drumuri
29/05/2020 16:54

 Contractul pentru executia tronsonului de autostradă A3 Targu Mures - Ungheni (Aeroport) si drum de legătură a fost semnat vineri de către Compania de Drumuri si Strabag, după o licitatie plină de t ...

Asistență socială ieșeană, la un pas de faliment!
29/05/2020 15:09

* aproape s-au epuizat banii pentru asigurarea traiului celor din sistemul de protectie socială - copiii din centrele de plasament, plata asistentilor maternali, asigurarea conditiilor de trai si ingrijire pen ...

PREMIERĂ Guvernul făcut de rușine de judele Neamț și Iași – Primul spital Modular Mobil pentru bolnavii de COVID din Moldova este aproape gata
29/05/2020 08:22

 Primul spital Modular Mobil pentru bolnavii de COVID-19 este gata! În aceste zile se instalează containerele care au sosit deja la destinatie... urmand ca in perioada imediat următoare v ...