default

Dimensiune font:

Primăria Iaşi atacă pe frontul fondurilor europene

| 06-12-2018 00:00

În această lună vor fi depuse mai multe proiecte spre a fi finanţate prin POR Axa 4 * suma totală alocată municipiului Iaşi este de 58.348.400 euro

Într-o conferinţă de presă susţinută ieri, primarul Mihai Chirica a prezentat stadiul proiectelor europene ale municipalităţii. Edilul a trecut în revistă proiectele pentru care municipalitatea va solicita finanţare prin intermediul Programului Operaţional Regional Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Suma totală alocată Municipiului Iaşi este de 58.348.400 euro. „Pe lângă proiectele de pe Axa 4, avem în implementare proiecte în sumă de aproximativ 180 milioane de lei. Este vorba despre proiectele de reabilitare a Palatului Braunstein, Mănăstirii Frumoasa şi Băii Turceşti, respectiv de reabilitare energetică a Spitalului de Recuperare. La acestea se adaugă şi două proiecte mai mici: ReCONNECT Diaspora şi Şcoala DA! În plus, până la jumătatea anului 2019 vom derula şi etapa a doua a proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare. În urma implementării tuturor acestor proiecte avem rambursări de 34 milioane de lei, bani care se află deja în bugetul Municipiului Iaşi”, a anunţat primarul Iaşului.

Tramvaie şi autobuze electrice noi

Primul proiect aflat depus de Primăriei pe Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” se referă la ”Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”. Se are în vedere reabilitarea infrastructurii de tramvai în Municipiul Iaşi pe trei tronsoane: Cinci Drumuri - strada Pădurii - strada Nicoriţă, Piaţa Podu Roş - Intersecţie cu bulevardul Primăverii şi Bulevardul Virgil Săhleanu – Intersecţie cu bulevardul Metalurgiei - rond Ţuţora. Este inclusă şi achiziţionarea a cinci tramvaie. Valoarea proiectului este de  24.983.499 euro, iar cererea de finanţare depusă pe 28 septembrie se află în evaluare. Apoi, reorganizarea circulaţiei pe bulevardul Tudor Vladimirescu prevede execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente liniei de tramvai intersecţie Bucşinescu - bulevardul Tudor Vladimirescu - intersecţie Calea Chişinăului, reabilitarea podului Tudor Vladimirescu şi achiziţionarea a şapte tramvaie. Valoarea proiectului este de 24.864.958 euro, iar cererea se află şi ea în evaluare. Reabilitarea infrastructurii de tramvai Iaşi - Dancu presupune reabilitarea infrastructurii de tramvai Iaşi - Dancu, reabilitarea podului Ciurchi II şi achiziţionarea a două tramvaie (valoare 19.400.000 euro). În acest caz, documentaţia tehnico-economică este finalizată, iar cererea de finanţare va fi depusă la mijlocul acestei luni.

Primăria mai are în vedere un sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând staţii automate de închiriere a bicicletelor. Este vorba de proiectul Iaşi VeloCity, cu o valoare: 4.852.650 euro. Cererea de finanţare, depusă pe 25 septembrie, se află în evaluare. La fel, sistem de management al transportului public şi e-ticketing (valoare 1.600.000 euro) se află în etapa de proiectare şi consultanţă, iar cererea de finanţare va fi depusă la mijlocul acestei luni.

În fine, achiziţia a 16 tramvaie noi şi 44 de autobuze electrice sau nepoluante

(valoare 76,9 milioane euro) va face ca în următorii trei ani, patrimoniul oraşului să se îmbogăţească cu 16 tramvaie noi, dar şi cu 44 de autobuze electrice sau nepoluante (20 autobuze electrice cu o lungime de 12 metri, respectiv 24 autobuze electrice cu o lungime de 10 metri), pentru care vor fi construite 13 staţii de încărcare rapidă şi 44 de staţii de încărcare lentă.

Documentaţia a fost finalizată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar cererea de finanţare este în curs de depunere, data estimată fiind 30 ianuarie 2019.

Zone verzi

Un altă subaxă pe care sunt depuse proiecte se referă la ”Reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reşedinţă de judeţ”. Este vorba de două proiecte: 

Oaza de verdeaţă din cartierul nostru - program comunitar de revitalizare a spaţiilor publice abandonate / degradate de mici dimensiuni vizează reconversia şi refuncţionalizarea a 12.741 metri pătraţi de teren neutilizat (valoare 3.068.517 euro), cererea urmând a fi depusă pe 21 decembrie şi de Reabilitarea şi modernizarea zonei de agrement C. A. Rosetti, care vizează înfrumuseţarea zonei de agrement C. A. Rosetti şi include reconversia şi refuncţionalizarea a 17.912 metri pătraţi de teren neutilizat (valoare 3.061.224 euro). Documentaţia va fi depusă în jurul datei de 21 decembrie.

Zona Cicoarei va fi reabilitată

Pe subaxa 4.3 (Îmbunătăţirea regenerării fizice, economice şi sociale a comunităţilor marginalizate în municipiile reşedinţă de judeţ din România), a fost depus un singur proiect: Proiect integrat de regenerare urbană şi socială în zona Cicoarei - Centrul multifuncţional „Cicoarei”. Valoarea acestuia este de 2.524.461 euro, iar proiectul se află în etapa de achiziţie a serviciilor de proiectare, urmând a fi semnat contractul de servicii de proiectare. Documentaţia va fi depusă în jurul de datei de 28 decembrie.

Alte trei proiecte vizează  „Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă”. Aici este vorba de construirea unei grădiniţe în cartierul Dacia (valoare 1.224.490 euro – proiect care va fi depus pe 21 decembrie) şi a alteia în cartierul Bucium (valoare 996.321 euro), cu aceeaşi dată de depunere a proiectului în vederea finanţării acestuia. O altă grădiniţă care va fi reabilitată şi modernizată este Grădiniţa PP nr. 13. Valoarea proiectului este 360.000 euro, acesta aflându-se în etapa de achiziţie a serviciilor de proiectare.

Nu în ultimul rând, pentru creşterea calităţii infrastructurii educaţionale relevante pentru piaţa forţei de muncă va fi modernizat campusul şcolar al Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi”. Poriectul are o valoare de 1.065.751 euro şi va fi depus pe 15 decembrie, după semnat contractului pentru servicii de proiectare şi consultanţă. Tudor DAMASCHIN

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

ULTIMA ORA

 

 

 

COMUNA ION NECULCE, cu sediul în strada Principală, nr. 1, localitatea Războieni, jud. Iaşi, cod poştal 705311, CUI 4541050, telefon/fax 0232/710880, 0232/710780, email: achizitii@primaria-ionneculce.ro, anunţă: Organizarea unei licitaţii deschise la sediul Comunei Ion Neculce din strada Principală, nr. 1, localitatea Războieni, jud. Iaşi, cod poştal 705311, în data de 15.03.2019. Obiectul licitaţiei îl constituie ÎNCHIRIEREA PĂŞUNII aflată în domeniul privat al comunei Ion Neculce în suprafaţă de 323,3466 ha. Închirierea se poate face pe tarla şi parcele, conform anexei. Durata minimă a închirierii este de 7 (şapte) ani. Documentaţia de atribuire, în vederea participării la licitaţie (aprobate prin H.C.L. nr. 19/28.02.2019), poate fi solicitată de la autoritatea contractantă Comuna Ion Neculce, prin înaintarea unei solicitări în acest sens, achitând suma de 50 lei de la caseria Primăriei Ion Neculce. Documentaţia de atribuire se pune la dispoziţie celor interesaţi pe suport hârtie/ suport magnetic, după achitarea taxei de 50 lei, de către compartimentul de achiziţii. Clarificări cu privire la documentaţia de atribuire vor fi solicitate cel mai târziu până la data de 05.04.2019. Persoanele interesate vor depune la sediul Comunei Ion Neculce actele doveditoare privind calităţile cerute ofertanţilor, în conformitate cu criteriile de eligibilitate prevăzute în documentaţia de atribuire. Garanţia de participare este de 150 lei şi se achită la casieria Primăriei Ion Neculce. Ofertele se vor primi într-un exemplar original, introdus într-un plic închis şi sigilat, până la data de 09.04.2019, ora 09.00 inclusiv, la sediul Comunei Ion Neculce. Plicurile conţinând ofertele se vor deschide la data de 09.04.2019, ora 10.00, la sediul Comunei Ion Neculce. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute Tribunalul Iaşi, adresa Palatul de Justiţie din Iaşi: România, Iaşi, judeţul Iaşi, strada Elena Doamna, nr. 1A, cod poştal 700398, telefon 0232/260600, 0232/248000, 0332/403666. Informaţii suplimentare vor fi solicitate la sediul Comunei Ion Neculce sau la nr. de telefon 0232/710880. Prezentul anunţ cu privire la licitaţia publică pentru închirierea păşunii va fi transmis spre publicare la data de 01.04.2019. Primar, Valeanu Gheorghe
ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, tel: 0232-243.864; fax: 0232-212.231, e-mail: iasi@insolventa.ro, în calitate de lichidator judiciar al Com-Beton S.A. Iași, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, O.R.C. J22/189/1994, numită potrivit Încheierii nr. 349/15.03.2017, pronunţată de Tribunalul Iași, Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 8380/99/2014, anunţă în data de 16.04.2019, ora 12.00, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la sediul lichidatorului judiciar din mu. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, a următoarelor active: Nr. activ – Descrierea comercială – Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.) – Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.) Activ 2 – Teren intravilan, situat în zona periferică a orașului Moineşti, str. Pct.„ Rampa Utilaje‟, jud. Bacău, lângă pădure, cu sonde de jur-împrejur, St teren de 8.928 mp, categoria „Curți construcții‟, neîmprejmuit, utilități, pretabil la construirea unei fabrici, hale. Identif. imobil: CF nr. 388/N a loc. cds. Moineşti, jud. Bacău (nr. CF nou nr. 60594/oraş Moineşti) cu nr. cds. 521. – 332.400,00 lei – 166.200,00 lei Activ 8 – Fostă autobază amplasată în mun. Dej, str. Bistriței nr. 44, jud. Cluj, în zona industriala a Dejului la iesire spre Bistrita Nasaud, la limita Combinatului de Celuloză și Hârtie Dej și a intreprinderii Mobexpert, ce include teren intravilan, categoria „curți construcții‟, St teren: 3.793 mp, St construită: 27,00 m.p., împrejmuit, betonat (aprox. 90%), utilități, deschidere la DN 17, pretabil pentru spatii depozitare sau productie. Identif. imobil: nr. cds. vechi 749 (top 3475/2/2/2), CF nr. 18837/N (nr. cds. nou 51984-C1 al C.F. nr. 51984) a loc. Dej, nr. cds. 837/2/3, CF. nr. 18837/N (nr. C.F. nou 51987) a loc. Dej, nr. cds. 749 (top 3475/2/2/2); nr. cds. vechi 837/2/2 (nr. cds. nou 51984 al C.F. 51984/Mun. Dej) – 686.800,00 lei – 240.380,00lei Activ 25 – Bunurile mobile situate în mun. Iași, B-dul Chimiei, nr. 14, jud. Iași, compuse din: Echipament tipografie (demontat): Echipament tipografie Korad (nr. inv. 20296), Echipament procesare tipografica (nr. inv. 20322), Echipament procesare tipografica (nr. inv. 20323), Roland VP 540 (nr. inv. 20337), Aparat automat indosariat (nr. inv. 20417), Laminator Roll Lam E 160c (nr. inv. 20338); – 42.700,00 lei – 21.350,00lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 15.04.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 15.04.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.insolventa.ro și la numerele de telefon: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.: E-mail: secretariat@insolventa.ro, fax: 0232/212231; tel.: 0232/243864, 0755132473, 0751083082
După Paşte se pregăteşte evacuarea autogării din Păcurari
26/04/2019 14:32

În şedinţa ordinară din luna decembrie 2017, aleşii locali au votat un proiect de hotărare vizand desfiinţarea autogării din zona Păcurari, pe Şoseaua Moara de Foc nr. 32. Aici activează a ...

Tudorel Toader a revenit în funcţia de rector al UAIC
26/04/2019 14:28

  * preşedintele Romaniei a semnat, miercuri, decretul prin care se ia act de demisia lui Tudorel Toader, ministrul Justiţiei * proaspătul demisionar a revenit ieri in funcţia de rector al Universită ...

ITM Botoşani a dat amenzi de 252.000 lei
26/04/2019 14:23

      Inspectoratul Teritorial de Muncă a verificat 306 firme in primul trimestru al anului şi a aplicat amenzi in valoare de 252.000 lei. „Au fost verificate un număr de 306 unită ...

Pe Drumul Crucii
26/04/2019 14:02

  Drumul Crucii - Via Dolorosa - porneşte de la ruinele fostei cetăţi romane Antonia, adică de la divanul lui Pilat, pană la Golgota, cale de aproape un kilometru in urcuş uşor, unde a fost răstig ...

Pedepsit pentru transfer ilegal de date informatice
26/04/2019 12:00

  Un iesean s-a ales cu o pedeapsă din partea magistratilor, după ce a fost acuzat de comiterea unor infractiuni informatice. Asadar, judecătorii din cadrul Tribunalului Iasi au dispus ieri condamnar ...

Sărbătoarea liliacului la Muzeul „Mihail Sadoveanu”
26/04/2019 11:17

    În zilele de 4 si 5 mai. Muzeul National al Literaturii Romane Iasi organizează la Muzeul „Mihail Sadoveanu” evenimentele „Un umanist modern: Alexandru Husar” si S ...

Jandarmii împânzesc județul de Paște
26/04/2019 11:00

  Una dintre misiunile importante ce urmează a fi desfăsurată de jandarmii ieseni este in noaptea de 27 spre 28 aprilie 2019, cand in lăcasurile de cult ortodox se oficiază slujba religioasă de &Ici ...

Un film cu doi români beţi, distracţia britanicilor
26/04/2019 10:51

  Un filmuleţ postat de un botoşănean care locuieşte in Marea Britanie face deliciul publicului britanic după ce a fost postat de mai multe site-uri, printre care şi Daily Mail. Filmul arată doi ti ...

Nou în Iaşi! SOLUMNIA - Apartamente noi în rate la dezvoltator
26/04/2019 10:22

Dacă vrei să-ţi cumperi un apartament in Iaşi, dar nu vrei să faci credite la bancă sau vrei să-ţi investeşti intr-un apartament pe care să-l inchiriezi şi care să se plătească singur, poţi alege ...

Săptămâna Patimilor, ghinion pentru un recidivist
26/04/2019 10:12

Un recidivist, Cornel Nelu Ghinea, din comuna vasluiană Epureni, a reuşit să sucească minţile unei fete sărace in varstă de 16 ani, cu care apoi a trăit in concubinaj mai bine de doi ani. Pană la urmă ...