Primarul Botoșaniului vrea să reducă valoarea Premiului „Mihai Eminescu”. „40.000 de lei este cam mult”

cosmin-andrei-1

Dimensiune font:

| 10-01-2021 14:27

 

Cosmin Andrei susţine că importanţa premiului este dată de prestigiul acestuia, nu de recompensa financiară pe care organizatorii o asigură câştigătorului * numele câștigătorului va fi aglat la Gala de premiere din iunie, când se vor împlini 132 de ani de la moartea poetului * între timp au fost făcute nominalizările la Secțiunea Debut

Cinci poeţi care au debutat în 2020 au fost nominalizaţi pentru Premiul Naţional de Poezie Mihai Eminescu - Opus Primum, care va fi acordat, pe 15 ianuarie, de Memorialul Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu. Potrivit managerului Memorialului Ipoteşti, Ana Sainenco, pentru ediţia din acest an a secțiunii debut au fost înscrişi 15 poeţi, însă juriul a nominalizat doar cinci dintre ei - Lucian Brad, pentru volumul Un om mai important decât oamenii; Dumitru Fanfarov, pentru volumul Stepă şi transă; Mircea Andrei Florea, pentru volumul Larvae; Antonia Mihăilescu, pentru volumul Note din secolul Kitsch şi Otay Deniz, pentru volumul Fotocrom Paradis. Juriul a fost format din Alexandru Cistelecan (Universitatea Petru Maior din Târgu Mureş), Mircea A. Diaconu (Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava), Mihai Iovănel (Institutul de Istorie şi Teorie Literară G. Călinescu din Bucureşti), Alex Goldiş (Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca) şi Andrei Terian-Dan (Universitatea Lucian Blaga din Sibiu).
Laureatul ediţiei a 23-a a Premiului Naţional de Poezie Mihai Eminescu - Opus Primum va fi anunţat, pe 15 ianuarie, cu ocazia mesei rotunde Poezia în 2020, organizată online. În cadrul evenimentului, membrii juriului vor prezenta volumele nominalizate.
În acelaşi timp, organizatorii Premiului Naţional de Poezie Mihai Eminescu pentru Opera Omnia au decis amânarea galei de decernare a câştigătorului marelui premiu, pe fondul pandemiei de coronavirus.
Preşedintele Fundaţiei Culturale Hyperion, Gellu Dorian, care este principalul organizator al evenimentului, a declarat că ediţia a 30-a a Premiului Mihai Eminescu va avea loc pe 15 iunie, când se vor împlini 132 de ani de la moartea poetului. Totodată, organizatorii Premiului Naţional de Poezie pentru Opera Omnia au decis să nu facă publice, până în mai, numele poeţilor nominalizaţi pentru cel mai important premiu de poezie acordat în România.
Primarul Botoșaniului vrea să reducă valoarea Premiului „Mihai Eminescu”. „40.000 de lei este cam mult”

O veste mai puțin bună vine de la primarul municipiului Botoşani, Cosmin Andrei, care solicită ajustarea cuantumului premiului la posibilităţile financiare ale administraţiei locale, prin diminuarea sumei acordate. El a declarat că valoarea premiului, care anul trecut a fost de 40.000 de lei, este prea mare.
Cosmin Andrei susţine că importanţa premiului este dată de prestigiul acestuia, nu de recompensa financiară pe care organizatorii o asigură câştigătorului.
Din punctul meu de vedere, este nejustificată valoarea premiului la nivelul la care s-a ajuns şi ar trebui o sumă mai aproape de realităţile şi posibilităţile de plată ale Primăriei Botoşani. Acest premiu este important pentru că este Premiul Naţional de Poezie, nu pentru că are o sumă de bani, într-un cuantum de o anumită valoare, a afirmat primarul Botoşaniului.
Premiul Mihai Eminescu se acordă anual, pe 15 ianuarie, atunci când este marcată Ziua Culturii Naţionale şi, totodată, ziua de naştere a marelui poet născut la Ipoteşti. Câştigătorul Premiului Naţional de Poezie Mihai Eminescu pentru Opera Omnia beneficiază de un premiu substanţial acordat de Primăria Botoşani, dar şi titlul de cetăţean de onoare al municipiului.
Acest premiu, acordat pentru întreaga activitate poetică, a fost obţinut până acum de următorii poeţi: Mihai Ursachi (1992), Gellu Naum (1993), Cezar Baltag (1994), Petre Stoica (1995), Ileana Mălăncioiu (1996), Ana Blandiana (1997), Ştefan Augustin Doinaş (1998), Mircea Ivănescu (1999), Cezar Ivănescu (2000), Constanţa Buzea (2001), Emil Brumaru (2002), Ilie Constantin (2003), Angela Marinescu (2004), Şerban Foarţă (2005), Gabriela Melinescu (2006), Adrian Popescu (2007), Mircea Dinescu (2008), Cristian Simionescu (2009), Dorin Tudoran (2010), Dinu Flămând (2011), Ion Mircea (2012), Nicolae Prelipceanu (2013), Ion Mureşan (2014), Gabriel Chifu (2015), Gheorghe Grigurcu (2016), Mircea Cărtărescu (2017), Aurel Pantea (2018), Liviu Ioan Stoiciu (2019) şi Ovidiu Genaru (2020). 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

05:48

%ANUNTSPECIAL%
Lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 200/89/2011, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui şi C.E.C. Bank Sucursala Vaslui, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, precum şi a Codului de procedură civilă, a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „GENIALUL” S.R.L. Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, str. Alexandru cel Bun, bl. 187, sc. C, et. 2, ap. 12, judeţul Vaslui, cât şi terenul proprietatea lui Cordunianu Tudorel, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV, ADRESA, Componenţa/Observaţii, Valoare - lei- 1. Construcţia C2 – magazin, birou, spaţiu odihnă, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui, suprafaţă construită 130,96 m.p., iar terenul pe care este amplasată construcţia nu aparţine debitoarei, 24.720,00 2. Bunuri mobile, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui Vitrină frigorifică Mondial Elite, Rafturi PAL, Birou-masă PAL, Raft pâine lemn, Cântar electronic, Casă de marcat Datecs MP55A, 1.165,00. Preţul de pornire la licitaţie este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform hotărârii Adunării creditorilor din data de 23.03.2021. Vânzarea prin licitaţie publică pentru bunurile debitoarei va avea loc la data de 18.06.2021, ora 1000 şi se vor organiza 5 şedinţe săptămânale, respectiv la până la data de 16.07.2021. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 5% din preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile mobile şi 2.000 lei din valoarea activului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini este 500,00 lei pentru bunurile imobile şi 50,00 lei pentru bunurile mobile şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0335/566.035, 0727/850.575, fax 0335/814.103. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Zemeș, str. Principală, nr. 200, Zemeș, judeţul Bacău, telefon 0234383037, fax 023438330, email adp@zemes.ro, persoană de contact Alupei Teofil. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu nr. 1 (boxă), în suprafață de 16,03 m.p., ce face parte din imobilul Piață Zemeș, strada Principală nr.160, proprietate publică a Comunei Zemeș, pentru activități economice comerț sau servicii. Închirierea se face conform H.C.L. 82/17.05.2021, si O.U.G. nr. 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc in Caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de pe site-ul www.zemes.ro sau de la sediul U.A.T. Comuna Zemeș. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, U.A.T. Comuna Zemeș, strada Principală nr. 200, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei, se poate achita numerar la casieria UAT Comuna Zemeș. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14/06/2021, ora 13.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23/06/2021, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Zemeș, strada Principală, nr. 200, județul Bacău. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24/06/2020, ora 10.00, la sediul UAT Comuna Zemeș, str. Principală nr. 200, județul Bacău. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4, tel: 0234/514419, fax 0234/525211, email tr-bacau-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 26/05/2021
SCÂRȚ-UMOR în Noaptea muzeelor 2021, la Ateneul din Iași
12/06/2021 12:50

Păstrand traditia, Ateneul National din Iasi se inscrie, si in acest an, in randurile institutiilor participante in evenimentul national „Noaptea Muzeelor”, aducand publicului, ca element de nout ...

Primarul Mihai Chirica s-a întâlnit cu ambasadorul Republicii Turcia în România
12/06/2021 12:10

Primarul Mihai Chirica a avut ieri, 11 iunie 2021, la Palatul Roznovanu, o intalnire oficială cu Excelenta Sa doamna Füsun Aramaz, ambasador al Republicii Turcia in Romania, aflată in Iasi pentru o vizit ...

Mihai Chirica la slujba de sfințire a Monumentului Eroilor din Primul Război Mondial din Galata! /FOTO VIDEO
12/06/2021 11:05

Receptia lucrărilor de reabilitare   si slujba de sfintire a Monumentului Eroilor din Primul Război Mondial din Galata. Pe langă primarul Mihai Chirica, la eveniment vor participa reprezentanti ai ...

Iasi - obiective turistice/VIDEO
11/06/2021 21:55
Ambasadorul Turciei a vizitat cea mai veche universitate din țară
11/06/2021 15:22

Vineri, 11 iunie 2021, Excelenta Sa Füsun ARAMAZ, ambasador al Republicii Turcia in Romania, a efectuat o vizită oficială la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (UAIC), unde a avut o ...

Accident de circulație la Neamț. Un camion cu bitum s-a răsturnat pe marginea DN2
11/06/2021 14:45

În această dimineată, 11 iunie, la Barticesti (Botesti), un camion incărcat cu bitum s-a răsturnat pe marginea DN 2. Soferul a fost rănit si primeste ingrijiri medicale de la paramedici. Pompierii de ...

O bătrână de 91 de ani a fost ucisă de o vacă
11/06/2021 14:33

O femeie in varstă de 91 de ani, care era incă in putere, deplasandu-se pe jos pe drumul din localitatea de domiciliu, a sfarşit tragic după ce a fost impunsă de o vacă. Miercuri seară, in jurul orei 19 ...

Polițiști de la Rutieră, prinși când luau șpăgi în iaurt
11/06/2021 13:42

Mai mulţi agenţi ai Serviciului Poliţiei Rutiere Botoşani sunt acuzaţi de luare de mită. Poliţiştii, agenţi ai Serviciului Poliţiei Rutiere Botoşani, cereau mită intre 100 şi 200 de lei. Mai mult, ...

Biciclist accidentat la Bârlad
11/06/2021 13:30

Biciclist accidentat după ce nu a respectat regulile rutiere Un biciclist neatent era să provoace o tragedie in Barlad. Bărbatul, de 32 de ani, a fost lovit de o masină care circula regulamentar, chiar in ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei