Proiect de combaterea abandonului şcolar în şase localităţi ieşene

default

Dimensiune font:

| 31-07-2018 16:47

 Au fost lansate noi programe prin care se urmăreşte creşterea gradului de participare la învăţământul preşcolar a peste 530 de copii cu risc de părăsire timpurie a şcolii din mediul rural şi prevenirea şi reducerea abandonului şcolar pentru un grup de 1.955 de elevi aparţinând grupurilor vulnerabile. Un alt proiect vizează reintegrarea în educaţie şi formare a 940 de copii care au abandonat şcoala, dar şi a unor adulţi care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie

În cadrul proiectului „O şansă pentru toţi. Educaţie incluzivă în unităţile şcolare”, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Euronest va achiziţiona 1.000 de pachete cu articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru sezonul rece, în valoare de 208.330 lei, fără TVA. Acestea sunt destinate copiilor cu vârste cuprinse între 4 şi 16 ani, care fac parte din grupul ţintă al proiectului ce se va derula pe o perioadă de 36 luni cu un buget de 6.398.942,72 lei şi care, va fi implementat împreună cu Şcoala Gimnazială nr. 1 Bălteni, (judeţul Vaslui). Şcoala Mihai Eminescu Lipova, Colegiul Naţional „Ferdinand I” (judeţul Bacău), Şcoala Gimnazială Prisăcani, Şcoala Gimnazială „Ionel Teodoreanu”, Şcoala Gimnazială „Gh. I. Brătianu” şi Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” (din judeţul Iaşi).
Cele mai multe pachete cu îmbr
ăcăminte şi încălţăminte sunt pentru copiii din învăţământul primar, aproape 40 de procente le reprezintă cele pentru elevii învăţământului secundar, în timp ce preşcolarii vor primi un sfert dintre acestea.
Proiectul urm
ăreşte creşterea gradului de participare la învăţământul preşcolar a unui număr de 530 de copii între 3-5 ani, în special a celor 308 de copii cu risc de părăsire timpurie a şcolii din mediul rural din şcolile implicate precum şi prevenirea şi reducerea abandonului şcolar prin măsuri integrate pentru un grup de 1.955 de elevi din clasa pregătitoare şi clasa a VIII-a, aparţinând grupurilor vulnerabile, din care, 915 din mediul rural.

Investiţii în modernizarea infrastructurii şcolare

Banii primiţi vor fi utilizaţi şi la îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor educaţionale în şcoli şi grădiniţe, la refacerea sau reparaţia instalaţiilor termice, anveloparea şcolilor, amenajare şi dotare a spaţiilor aferente desfăşurării activităţilor educaţionale cu grupurile ţintă ale proiectului.
Şcolarii şi preşcolarii din comunele Lipova şi Şipote vor primi câte un microbuz şcolar nou, iar cei din Bălteni vor beneficia de programe tip şcoală după şcoală.
Organizarea unei
şcoli mobile, pentru 1.180 de copii, va contribui la reducerea riscului de abandon şcolar.
Proiectul prevede
şi o serie de investiţii. Astfel, la Şcoala Bălteni va fi amenajat un parc joacă şi va fi reparat acoperişul. Laboratorul de informatică va fi cablat şi dotat cu 16 laptopuri. Şcoala va fi dotată cu camere de supraveghere pentru îndeplinirea standardelor în vederea susţinerii examenelor de evaluare naţională, 3 laptopuri şi 3 imprimante.
Unitatea de înv
ăţământ de la Lipova va avea un cabinet de mediator şcolar, mobilier pentru 3 săli de grădiniţă şi pentru sălile de clasă, rafturi şi cărţi pentru bibliotecă şi echipamente specifice pentru sala de sport. La Şipote, 19 săli de clasă vor fi dotate cu sisteme IT, iar 3 săli de grădiniţă vor primi mobilier specific.

Şcoli prietenoase în comunităţi implicate”

Un alt proiect inedit pentru integrarea tinerilor care au abandonat şcoala, iniţiat de Inspectoratul Şcolar Judeţean, se va derula în perioada iunie 2018 - mai 2021, iar ISJ îi are drept parteneri pe Asociaţia HoltIS şi Fundaţia COTE. „Şcoli prietenoase în comunităţi implicate” este realizat în cadrul Programului „Şcoală pentru toţi”, Axa prioritară 6, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Durata proiectului este de 36 de luni, iar obiectivul general constă în reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare a 940 de copii ante-preşcolari, preşcolari, şcolari şi tineri care au abandonat şcoala şi de adulţi care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie. Este vorba despre cel puţin 60 de copii în vârstă de 3 ani şi de cel puţin 200 de preşcolari cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani din localităţile Răducăneni, Pârcovaci, Deleni, Erbiceni, precum şi din oraşele Podu Iloaiei şi Hârlău, comunităţi dezavantajate socio-economic. Din grupul ţintă mai fac parte 480 de elevi din învăţământul primar şi gimnazial, 200 de tineri şi adulţi reintegraţi în educaţie, precum şi 260 de profesori din şcolile vizate. „Proiectul se adresează şi personalului didactic, în vederea creşterii capacităţii acestora de a gestiona situaţii de criza educaţională şi dezvoltării abilităţilor de a implementa programele A doua şansă şi Şcoală după şcoală ţinând cont de localizarea şcolilor în zone defavorizate/mediul rural”, a declarat Sabina Manea, purtător de cuvânt al ISJ Iaşi.

În cadrul proiectului va fi derulată o campanie de informare şi conştientizare locală a importanţei educaţiei şi valorilor incluziunii sociale, vor fi asigurate servicii şi programe educaţionale pentru copiii de vârstă ante-preşcolară, preşcolară şi pentru tineri/adulţi care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie, în vederea prevenirii şi reducerii părăsirii timpurii a şcolii şi de asemenea va fi asigurată formarea resurselor umane din şcoli în vederea furnizării unor programe educaţionale relevante şi de calitate. Nicoleta ZANCU, Ana POP

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
Bancul Zilei

05:22

Data publicării: 29/11/2023. ANUNȚ DE PARTICIPARE - selecție de oferte - la procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de achiziție având ca obiect Furnizare, montare, instalare și punere în funcțiune instalație electrică fotovoltaică cu sistem de stocare a energiei electrice S.C. FRIZON HOLDING S.A., cu sediul social în Bucureşti Sectorul 2, Strada C. A. ROSETTI, Nr. 17, Birou 216 Campus 06, Etaj 2, telefon: 0726714275, e-mail: office@frizon.ro, organizează procedura de achiziție prin selecție de oferte pentru atribuirea contractului de furnizare, montare, instalare și punere în funcțiune instalație electrică fotovoltaică cu sistem de stocare a energiei electrice. Prezenta procedură este organizată în vederea depunerii unei oferte concurențiale în cadrul Schemei de ajutor privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare. Astfel, invităm operatorii economici interesați să transmită oferte de preț, cu respectarea următoarelor condiții: Ofertanții vor avea cod CAEN 4321 – Lucrări de instalații electrice, autorizat la sediul social/punct de lucru/terți; Locul și modul de obținere a documentației tehnice: se solicită în scris la adresa de e-mail office@frizon.ro pana la data de 04.12.2023, ora 12:00. Solicitările primite după acest termen nu vor fi luate în considerare. Termenul limită de depunere a ofertelor: Miercuri, 06.12.2023, ora 16:00. Modalitatea de transmitere a ofertei de către ofertanți: oferta semnată de reprezentantul legal/ împuternicit, se depune personal sau prin curier/ poștă cu confirmare de primire, într-un exemplar original, pe suport de hârtie, în plic închis și sigilat, la adresa beneficiarului: Punct de lucru - bază de recepţie şi depozitare Tătăranu - Sat Tătăranu, Comuna Tătăranu, Strada Fabricii de Zahar, Nr. 17, Judet Vrancea. După finalizarea evaluarii, toți operatorii economici care au depus oferte vor fi notificați cu privire la rezultatul evaluării. Prezentul anunț conține informațiile minime legate de derularea procedurii. Condițiile detaliate se regăsesc în documentația tehnică pe care vă invităm să o solicitați conform mențiunilor de mai sus.
Data publicării: 29/11/2023. ANUNȚ DE PARTICIPARE - selecție de oferte - la procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de achiziție având ca obiect Furnizare, montare, instalare și punere în funcțiune instalație electrică fotovoltaică cu sistem de stocare a energiei electrice OUAI SPP5 NĂMOLOASA , cu sediul social în comuna Nănești, sat Nănești, județul Vrancea, telefon: 0726714275, e-mail: ouai.spp5.namoloasa@gmail.com, organizează procedura de achiziție prin selecție de oferte pentru atribuirea contractului de furnizare, montare, instalare și punere în funcțiune instalație electrică fotovoltaică cu sistem de stocare a energiei electrice. Prezenta procedură este organizată în vederea depunerii unei oferte concurențiale în cadrul Schemei de ajutor privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare. Astfel, invităm operatorii economici interesați să transmită oferte de preț, cu respectarea următoarelor condiții: * Ofertanții vor avea cod CAEN 4321 – Lucrări de instalații electrice, autorizat la sediul social/punct de lucru/terți; * Locul și modul de obținere a documentației tehnice: se solicită în scris la adresa de e-mail ouai.spp5.namoloasa@gmail.com pana la data de 04.12.2023, ora 12:00. Solicitările primite după acest termen nu vor fi luate în considerare. * Termenul limită de depunere a ofertelor: Miercuri, 06.12.2023, ora 16:00. * Modalitatea de transmitere a ofertei de către ofertanți: oferta semnată de reprezentantul legal/ împuternicit, se depune personal sau prin curier/ poștă cu confirmare de primire, într-un exemplar original, pe suport de hârtie, în plic închis și sigilat, la adresa beneficiarului: comuna Nănești, sat Nănești, județul Vrancea. După finalizarea evaluarii, toți operatorii economici care au depus oferte vor fi notificați cu privire la rezultatul evaluării. Prezentul anunț conține informațiile minime legate de derularea procedurii. Condițiile detaliate se regăsesc în documentația tehnică pe care vă invităm să o solicitați conform mențiunilor de mai sus.
Data publicării: 29/11/2023, ANUNȚ DE PARTICIPARE - selecție de oferte - la procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de achiziție având ca obiect Furnizare, montare, instalare și punere în funcțiune instalație electrică fotovoltaică cu sistem de stocare a energiei electrice OUAI SPP10 GABANA FERM MĂICĂNEȘTI, cu sediul social în comuna Nănești, sat Nănești, județul Vrancea, telefon: 0721253612, e-mail: frizonagra@gmail.com, organizează procedura de achiziție prin selecție de oferte pentru atribuirea contractului de furnizare, montare, instalare și punere în funcțiune instalație electrică fotovoltaică cu sistem de stocare a energiei electrice. Prezenta procedură este organizată în vederea depunerii unei oferte concurențiale în cadrul Schemei de ajutor privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare. Astfel, invităm operatorii economici interesați să transmită oferte de preț, cu respectarea următoarelor condiții: Ofertanții vor avea cod CAEN 4321 – Lucrări de instalații electrice, autorizat la sediul social/punct de lucru/terți; * Locul și modul de obținere a documentației tehnice: se solicită în scris la adresa de e-mail frizonagra@gmail.com, pana la data de 04.12.2023, ora 12:00. Solicitările primite după acest termen nu vor fi luate în considerare. * Termenul limită de depunere a ofertelor: Miercuri, 06.12.2023, ora 16:00. Modalitatea de transmitere a ofertei de către ofertanți: oferta semnată de reprezentantul legal/ împuternicit, se depune personal sau prin curier/ poștă cu confirmare de primire, într-un exemplar original, pe suport de hârtie, în plic închis și sigilat, la adresa beneficiarului: comuna Nănești, sat Nănești, județul Vrancea. După finalizarea evaluarii, toți operatorii economici care au depus oferte vor fi notificați cu privire la rezultatul evaluării. Prezentul anunț conține informațiile minime legate de derularea procedurii. Condițiile detaliate se regăsesc în documentația tehnică pe care vă invităm să o solicitați conform mențiunilor de mai sus.
FOTO-VIDEO: Reportaj la
02/08/2022 14:54

Într-un colţ de rai, pe ţinuturile Bucovinei, este situat varful Dadu. Pentru a ajunge la el, am ajuns pană in Iacobeni, iar de acolo am virat la dreapta pană la Carlibaba. Într-o zi de iulie, ...

 Stand-Up Comedy. Un şofer beat s-a autodenunţat
27/12/2019 11:49

 În prima zi de Crăciun, puţin duă pranz (ora 16.00), nişte săteni din Vicovu de Sus, adunaţi la o discuţie şi-un pahar de rachiu au văzut „live” cum un autoturism rulează zigza ...

Liberalii, ținta atacurilor unui deputat PSD
18/12/2019 10:54

    Deputatul social-democrat Răzvan Rotaru are o sumă de reprosuri pentru liberalii din Botosani care in urmă cu un an au votat impotriva bugetului de stat, iar acum se laudă cu alocările fina ...

Ministrul Sănătăţii vrea să eficientizeze întreg sistemul medical românesc
14/12/2019 00:14

* „În Romania s-a investit prea puţin şi sărăcia este mult prea greu de manageriat. Susţinem programul de investiţii in infrastructură dar, pe de altă parte, nu vom incuraja furtul şi lipsa ...

Unu din zece români infectaţi cu HIV este ieşean!
04/12/2019 00:16

* deşi in ultima perioadă a scăzut considerabil numărul de infecţii, in Romania sunt inregistrate 16.190 persoane cu HIV, 1.537 fiind ieşeni! * pentru tratamentul acestora au fost alocaţi, doar in acest ...

Marea grijă a şoferului beat: să nu-i agite poliţistul petul cu bere
25/11/2019 18:53

 O nouă culme a impertinenţei manifestată de un conducător auto depistat la volan sub influenţă bahică a fost atinsă cu ocazia turului doi al alegerilor prezidenţiale. I.C., in varstă de 28 de an ...

„ZooMonetar - Fauna lumii pe bancnote şi monede”, la BNR Iaşi
22/11/2019 00:00

  * Sucursala Regională Iaşi şi Muzeul Băncii Naţionale a Romaniei au inaugurat, ieri, expoziţia „ZooMonetar - Fauna lumii pe bancnote şi monede” * proiectul este iniţiat in parteneria ...

Mecanica, marele pariu al învăţământului profesional ieşean
21/11/2019 00:00

  * domeniile cu cele mai mari solicitări din partea operatorilor economici pentru includerea in planul de şcolarizare 2019-2020 au fost cele de mecanică - 910 locuri * totodată, s-au format 5 noi cla ...

Puterea şi opoziţia din CJ se pun la aceeaşi masă, pentru a soluţiona soarta a 46 de proiecte
19/11/2019 00:00

  Consilierii judeţeni se vor intruni din nou maine, avand in dezbatere 46 de proiecte de hotărare. Printre acestea se află şi proiectul privind solicitarea de trecere din administrarea Consiliului Lo ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei