Raportul Rectorului - Universitatea „Al.I.Cuza” a sfidat pandemia, realizând venituri incredibile!

3uaic
1uaic tudorel toader

Dimensiune font:

| 04-04-2021 20:07

 

* imediat după introducerea stării de urgenţă, UAIC a mizat totul pe creșterea veniturilor realizate prin activităţile de cercetare, din donaţii şi din proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile”, iar rezultatul a fost peste aşteptări * cel mai spectaculos salt s-a consemnat la capitolul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile”: 19.787.732 lei, de aproape patru ori mai mult decât estimarea de la începutul anului 2020

Vineri, 2 aprilie, a fost dat publicităţii „Raportul Rectorului” prof.univ.dr. Tudorel Toader pentru anul 2020, un document amplu, în care sunt trecuţi toţi indicatorii economico-financiari, cei de performanţă academică, precum şi stadiul investiţiilor angajate de universitate.

Încă de la primele pagini ale raportului surprinde faptul că instituţia de învăţământ ieşeană a reuşit anihileze multiplele implicaţii negative ale acestui an pandemic. În primul rând, desfăşurarea online a cursurilor şi examenelor a făcut ca studenţii domiciliaţi în afara Iaşului să nu se mai înghesuie, ca în ceilalţi ani, în căminele studenţeşti, acestea rămânând neocupate, iar cantinele închise, conturile universităţii văduvite de nişte încasări certe.

Cu toate acestea, veniturile realizate în 2020 au fost de 402.948.861 lei, deşi estimările de la începutul anului, dinainte de pandemie, dădeau valoarea de 341.000.000 lei.

Management „de manual”

Explicaţia acestei performanţe greu de prevăzut constă în principiile ce au stat la construirea bugetului instituţiei de învăţământ. E vorba de „principiul realităţii”, care presupune „asigurarea evaluării realiste a veniturilor şi dimensionarea judicioasă a cheltuielilor, avându-se în vedere şi etapele legale necesare pentru derularea activităţilor/achiziţiilor propuse” şi „principiul echilibrului”, care spune că nu pot fi bugetate cheltuieli fără a avea surse de venit.

Astfel, imediat după introducerea stării de urgenţă, rectorul prof.univ.dr. Tudorel Toader, alături de echipa de conducere a UAIC au luat decizia de a creşte veniturile realizate prin activităţile de cercetare, din donaţii şi din proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile”. Rezultatul a fost peste aşteptări. Venituri din cercetare: 29.965.796 lei, faţă de 20.000.000 lei, cât era estimarea iniţială. Din donaţii şi sponsorizări au venit 6.050.000 lei, prognosticul fiind de 4.650.000 lei, dar cel mai spectaculos salt s-a consemnat la capitolul „proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile”: 19.787.732 lei. De aproape patru ori mai mult decât estimarea de la începutul lui 2020: 5.500.000 lei.

Încă un lucru remarcabil, rezultatul financiar al anului 2020, reflectat în contul de profit şi pierdere este excedent în sumă de 66.338.476,78 lei. Rezultatul este influenţat de creşterea venitului din provizioane datorat faptului că „în cursul anului 2020, au fost achitate toate drepturile aferente Legii 85/2016, având ca rezultat creşterea venitului din provizioane (cheltuiala a fost înregistrată la momentul constituirii şi venitul se înregistrează la momentul plăţii). Totodată, rezultatul este influenţat şi de cheltuiala cu amortizările. Fără aceste influenţe rezultatul curent al anului este excedent în sumă de 68.370.416,49 lei”.

Raportul vorbeşte şi despre investiţiile deja demarate, de planurile de viitor. De notat sunt începerea lucrărilor de montaj şi punere în funcţiune a liniei de îmbuteliere apă minerală (inclusiv servicii de proiectare tehnologică), apoi renovarea Casei Universitarilor, reactivarea Observatorului Astronomic (închis în urmă cu şase ani), construirea unui complex sportiv multifuncţional, compus din terenuri exterioare (teren de fotbal cu nocturnă, teren de tenis de câmp), sală de baschet/volei, bazin olimpic de înot, bazin de antrenament, sală de gimnastică, spaţii adiacente, vestiare, băi, parcare şi multe alte proiecte de mai mică anvergură.

Ținte noi pentru anul universitar 2021/2022

Plecând de la acest bilanţ, conducerea Univeristăţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi priveşte cu optimism viitorul apropiat. Ţintele pentru anul universitar 2021/2022 sunt: atragerea unui număr constant de studenţi din ţară şi din străinătate; corelarea programelor de studii de masterat cu nevoile mediului de afaceri şi continua adaptare a acestora la noile condiţii socio-economice regionale, naţionale şi internaţionale; consolidarea sistemului e-learning şi creşterea gradului de utilizare şi diversificarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în derularea procesului educaţional; adaptarea/completarea ofertei de programe de studii cu programe de formare profesională continuă după studiile de licenţă şi dezvoltarea competenţelor transversale ale studenţilor prin pachete de cursuri facultative oferite de facultăţile de profil.

În fine, raportul atrage atenţia asupra unor „puncte slabe” în activitatea universităţii, cum ar fi numărul mic de studenţi implicaţi în activităţile extracurriculare, datorită neconcordanţei dintre agendele studenţilor şi specialiştilor care propun aceste activităţi, gradul scăzut de conştientizare la nivelul comunităţii academice a importanţei abordării unor metode de educaţie non-formale în formarea studenţilor, în vederea atragerii acestora pentru activităţile UAIC, lipsa unui sistem electronic integrat care să permită tuturor serviciilor interesate accesul la informaţiile necesare desfăşurării activităţii lor, neintroducerea obligativităţii utilizării adreselor de email pe domeniul uaic.ro în vederea comunicării dintre studenţi-profesori, studenţi-servicii ale UAIC.

Parcă sfidând pandemia, în 2020, UAIC a revenit în Top 1.000 mondial al universităţilor. Marcel FLUERARU

 

 

 

 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Data publicării: 29/11/2023. ANUNȚ DE PARTICIPARE - selecție de oferte - la procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de achiziție având ca obiect Furnizare, montare, instalare și punere în funcțiune instalație electrică fotovoltaică cu sistem de stocare a energiei electrice S.C. FRIZON HOLDING S.A., cu sediul social în Bucureşti Sectorul 2, Strada C. A. ROSETTI, Nr. 17, Birou 216 Campus 06, Etaj 2, telefon: 0726714275, e-mail: office@frizon.ro, organizează procedura de achiziție prin selecție de oferte pentru atribuirea contractului de furnizare, montare, instalare și punere în funcțiune instalație electrică fotovoltaică cu sistem de stocare a energiei electrice. Prezenta procedură este organizată în vederea depunerii unei oferte concurențiale în cadrul Schemei de ajutor privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare. Astfel, invităm operatorii economici interesați să transmită oferte de preț, cu respectarea următoarelor condiții: Ofertanții vor avea cod CAEN 4321 – Lucrări de instalații electrice, autorizat la sediul social/punct de lucru/terți; Locul și modul de obținere a documentației tehnice: se solicită în scris la adresa de e-mail office@frizon.ro pana la data de 04.12.2023, ora 12:00. Solicitările primite după acest termen nu vor fi luate în considerare. Termenul limită de depunere a ofertelor: Miercuri, 06.12.2023, ora 16:00. Modalitatea de transmitere a ofertei de către ofertanți: oferta semnată de reprezentantul legal/ împuternicit, se depune personal sau prin curier/ poștă cu confirmare de primire, într-un exemplar original, pe suport de hârtie, în plic închis și sigilat, la adresa beneficiarului: Punct de lucru - bază de recepţie şi depozitare Tătăranu - Sat Tătăranu, Comuna Tătăranu, Strada Fabricii de Zahar, Nr. 17, Judet Vrancea. După finalizarea evaluarii, toți operatorii economici care au depus oferte vor fi notificați cu privire la rezultatul evaluării. Prezentul anunț conține informațiile minime legate de derularea procedurii. Condițiile detaliate se regăsesc în documentația tehnică pe care vă invităm să o solicitați conform mențiunilor de mai sus.
Data publicării: 29/11/2023. ANUNȚ DE PARTICIPARE - selecție de oferte - la procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de achiziție având ca obiect Furnizare, montare, instalare și punere în funcțiune instalație electrică fotovoltaică cu sistem de stocare a energiei electrice OUAI SPP5 NĂMOLOASA , cu sediul social în comuna Nănești, sat Nănești, județul Vrancea, telefon: 0726714275, e-mail: ouai.spp5.namoloasa@gmail.com, organizează procedura de achiziție prin selecție de oferte pentru atribuirea contractului de furnizare, montare, instalare și punere în funcțiune instalație electrică fotovoltaică cu sistem de stocare a energiei electrice. Prezenta procedură este organizată în vederea depunerii unei oferte concurențiale în cadrul Schemei de ajutor privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare. Astfel, invităm operatorii economici interesați să transmită oferte de preț, cu respectarea următoarelor condiții: * Ofertanții vor avea cod CAEN 4321 – Lucrări de instalații electrice, autorizat la sediul social/punct de lucru/terți; * Locul și modul de obținere a documentației tehnice: se solicită în scris la adresa de e-mail ouai.spp5.namoloasa@gmail.com pana la data de 04.12.2023, ora 12:00. Solicitările primite după acest termen nu vor fi luate în considerare. * Termenul limită de depunere a ofertelor: Miercuri, 06.12.2023, ora 16:00. * Modalitatea de transmitere a ofertei de către ofertanți: oferta semnată de reprezentantul legal/ împuternicit, se depune personal sau prin curier/ poștă cu confirmare de primire, într-un exemplar original, pe suport de hârtie, în plic închis și sigilat, la adresa beneficiarului: comuna Nănești, sat Nănești, județul Vrancea. După finalizarea evaluarii, toți operatorii economici care au depus oferte vor fi notificați cu privire la rezultatul evaluării. Prezentul anunț conține informațiile minime legate de derularea procedurii. Condițiile detaliate se regăsesc în documentația tehnică pe care vă invităm să o solicitați conform mențiunilor de mai sus.
Data publicării: 29/11/2023, ANUNȚ DE PARTICIPARE - selecție de oferte - la procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de achiziție având ca obiect Furnizare, montare, instalare și punere în funcțiune instalație electrică fotovoltaică cu sistem de stocare a energiei electrice OUAI SPP10 GABANA FERM MĂICĂNEȘTI, cu sediul social în comuna Nănești, sat Nănești, județul Vrancea, telefon: 0721253612, e-mail: frizonagra@gmail.com, organizează procedura de achiziție prin selecție de oferte pentru atribuirea contractului de furnizare, montare, instalare și punere în funcțiune instalație electrică fotovoltaică cu sistem de stocare a energiei electrice. Prezenta procedură este organizată în vederea depunerii unei oferte concurențiale în cadrul Schemei de ajutor privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare. Astfel, invităm operatorii economici interesați să transmită oferte de preț, cu respectarea următoarelor condiții: Ofertanții vor avea cod CAEN 4321 – Lucrări de instalații electrice, autorizat la sediul social/punct de lucru/terți; * Locul și modul de obținere a documentației tehnice: se solicită în scris la adresa de e-mail frizonagra@gmail.com, pana la data de 04.12.2023, ora 12:00. Solicitările primite după acest termen nu vor fi luate în considerare. * Termenul limită de depunere a ofertelor: Miercuri, 06.12.2023, ora 16:00. Modalitatea de transmitere a ofertei de către ofertanți: oferta semnată de reprezentantul legal/ împuternicit, se depune personal sau prin curier/ poștă cu confirmare de primire, într-un exemplar original, pe suport de hârtie, în plic închis și sigilat, la adresa beneficiarului: comuna Nănești, sat Nănești, județul Vrancea. După finalizarea evaluarii, toți operatorii economici care au depus oferte vor fi notificați cu privire la rezultatul evaluării. Prezentul anunț conține informațiile minime legate de derularea procedurii. Condițiile detaliate se regăsesc în documentația tehnică pe care vă invităm să o solicitați conform mențiunilor de mai sus.
„Binele este în noi, trebuie doar să îl împărțim cu cei mai puțin norocoși”
03/12/2023 12:14

Nu o cunosc pe Ana Emanuela Surdu, am aflat despre ea din social-media, acel mesager care ne aduce aproape induferent in ce parte a globului suntem. Mi-a scris si parcă ii auzeam vocea caldă, desi nu am vorbi ...

DIICOT a spart o rețea de contrabandiști din Suceava. Trei traficanți, arestați preventiv
03/12/2023 11:09

Procurorii DIICOT şi poliţiştii din Suceava au destructurat o peţea profilată pe contrabandă cu ţigări, formată din cetăţeni romani şi ucraineni. Aproape 800.000 de ţigarete de provenienţă extrac ...

Gheorghe Flutur: 'Dacă aș spune că merg cu PSD, semăn a om slab care are nevoie de cârjă'
03/12/2023 09:54

Prim-vicepresedintele PNL, Gheorghe Flutur, a explicat la Antena 3 că electoratul liberal ar vedea o candidatură pe liste cu PSD drept o slăbiciune. „Intai mergem pe picioarele noastre pentru că eu dacă ...

O persoană a fost rănită, după un accident pe centura municipiului Rădăuţi
03/12/2023 09:46

Un bărbat a fost rănit, in noaptea de sambătă spre duminică, după ce un autoturism s-a răsturnat in afara părţii carosabile pe centura ocolitoare a municipiului Rădăuţi, au anunţat, duminică, repr ...

Tânăr din Iași, adus la spital cu arsuri grave, după ce a aruncat o petardă lângă o canistră în care era combustibil
02/12/2023 20:38

Un tanăr a fost adus in stare gravă la spitalul „Sfantul Spiridon” din Iaşi, cu arsuri pe 75% din suprafaţa corpului, după ce ar fi aruncat o petardă in apropierea unei canistre in care era combustibi ...

Modernizări la LPS Iaşi cu bani de la bugetul local
02/12/2023 12:59

  Ca urmare a unei interpelări formulate de social-democratului Liviu Mihai Gavril, Executivul Primăriei a confirmat faptul că investiţiile la baza de recuperare a liceului vor continua, sumele necesa ...

160.00 de pensionari ieşeni vor primi pensii majorate
02/12/2023 09:59

  De la inceputul anului viitor, punctul de pensie va creste cu 13,8% pentru totii pensionari din Romania. Noua valoare a punctului de pensie va fi de 2.032 de lei, iar la Iaşi vor beneficia de inde ...

ApaVital trage un semnal de alarmă: „Protejați-vă de îngheţ instalaţiile!”
02/12/2023 09:59

Odată cu venirea sezonului rece, specialiştii ApaVital atrag din nou atenţia atenţia asupra creşterii riscul apariţiei ingheţului pe reţelele de distribuţie şi in instalaţiile interioare. Pentru a ev ...

Foc mocnit în Sănătate şi în Educaţie
02/12/2023 09:48

Reapar nemultumirile si in randul angajaţilor din sistemul de sănătate. Sindicaliştii de la Sanitas nu exclud declanşarea unor noi forme de protest. Printre cei nemulţumiţi sunt şi cei din personalul TE ...

Managerul de la Spitalul de Psihiatrie Murgeni și-a dat demisia
02/12/2023 09:15

* directorul economic de la Primăria Murgeni se va ocupa in această perioadă de interimat * nici acum insă nu se stie ce anume a dus la tragedia de la spital * rezultatele analizelor de laborator venite pan ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei