UAIC are o nouă stațiune studențească, la Gălănești – Suceava

4galanesti

Dimensiune font:

| 05-02-2023 08:44

 După preluarea noului imobil, numărul stațiunilor de cercetare și practică studențească aflate în patrimoniul  Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a ajuns la 12 * UAIC își consolidează astfel poziția de lider între universităţile româneşti în privinţa numărului de staţiuni de cercetare şi practică studenţească, devansând Universitatea Bucureşti - cu 9 staţiuni, şi Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, cu 6!

 

Preluat în administrare de Filiala Iași a Academiei Române, prin Hotărăre de Guvern, în anul 1996, imobilul denumit Hanul Brădeț, compus din cabană P+1 și clădirile existente (depozit materiale, centrală termică), în suprafață de 1.310 mp și terenul aferent în suprafață de 9.676 mp (inițial, 5.854 mp) a ajuns în patrimoniul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Imobilul a fost folosit, în ultimii ani, pentru desfășurarea de activități științifice și de creație – conferințe, ateliere de creație, inclusiv activități recreative și de cazare a participanților la aceste activități. Însă, cum Academia Română nu a avut la dispoziție resursele financiare necesare pentru a investi în renovarea și modernizarea imobilului, acesta s-a deteriorat și nu mai poate „servi scopului pentru care a fost dat în administrare Filialei Iași a Academiei Române”. „Având în vedere locația acestui bun imobil, respectiv în afara municipiului Iași, a lipsei personalului de cercetare, a destinației imobilului în raport cu misiunea şi obiectivele Filialei Iași a Academiei Române, în prezent bunul imobil în referinţă este păstrat, cu mari eforturi, în stare de conservare, fiind inutilizabil şi, practic, excedentar pentru activitatea desfăşurată de către instituție. În acest context și, ținând cont de interesul manifestat de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi privind preluarea fără plată a acestui bun imobil, Filiala Iași a Academiei Române a transmis intenția sa privind transferul fără plată a imobilului din localitatea Gălănești, județul Suceava către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, transferul fiind considerat o oportunitate de extindere a bazei materiale în vederea creșterii calității activităților didactice și de cercetare a universității”, se arată în Nota de fundamentare la Hotărârea de Guvern privind actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor tehnice ale unor imobile ca urmare a înscrierii în cartea funciară și a reevaluării, precum și transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei Române - Filiala Iași în administrarea Ministerului Educaţiei pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Conform declarațiilor rectorului UAIC, prof.univ.dr. Tudorel Toader, universitatea ieșeană va desfășura în imobilul de la Gălănești activități didactice, de creație, cultural artistice, precum şi de cazare/recreere pentru participanți.

Denumirea de Casa de creație ,,Brădeț” a început să fie folosită în anul 1996, după preluarea în administrare a Hanului ,,Brădeț”, justificarea găsindu-se în adresa Filialei Iași a Academiei Române nr. 3848/10.09.1992, prin care a solicitat Consiliului Județean Suceava trecerea în administrare a acestui imobil.

Ulterior, Filiala Iași a redenumit Casa de creație ,,Brădeț” în Centrul de conferințe interne și internaționale ,,Brădeț” ca urmare a comasării și reorganizării structurii organizatorice și de personal de la Rezervațiile Ponoare și Frumoasa cu Casa de creație ,,Brădeț”.

UAIC, lider între universităţile româneşti în privinţa numărului de staţiuni de cercetare şi practică studenţească

Odată cu preluarea noului imobil de la Gălănești, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi devine lider între universităţile româneşti în privinţa numărului de staţiuni de cercetare şi practică studenţească, devansând Universitatea Bucureşti - cu 9 staţiuni, şi Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, cu 6!

În acest sens, patrimoniul Universităţii ieşene cuprinde acum 12 centre de cercetare: Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, Staţiunea biologică marină „Prof. Dr. Ioan Borcea” de la Agigea - Constanţa, Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Acvacultură şi Ecologie Acvatică Iaşi, Staţiunea biologică „Petre Jitariu” Potoci – Neamţ, Staţiunea de Cercetare şi Practică Studenţească „Ion Gugiuman”, Rarău – Suceava, Laboratorul de Acvacultură și Ecologie Acvatică Piatra-Neamț, Staţiunea de Cercetare şi Practică Studenţească „Simion Mehedinţi”, Tulnici – Vrancea, Stațiunea de Cercetări Fizico-Geografice și de Monitorizare a Calității Mediului Mădârjac - Iași, Stațiunea de Cercetare Științifică și Practică Studențească „Vasile Băcăuanu” Ștefănești – Botoşani, Baza de cercetare arheologică „Acad. Mircea Petrescu-Dîmbovița”, Cucuteni – Băiceni, judeţul Iași, Centrul Regional de Formare Profesională în Turism Dorna Candreni (Suceava), Centrul de conferințe interne și internaționale ,,Brădeț” (Suceava). 

Pe lângă acestea UAIC are în administrare şi trei şantiere arheologice – Şantierul arheologic Târgu Frumos,  Şantierul arheologic „Isaiia” Răducăneni şi Şantierul arheologic Siliştea, din judeţul Neamţ.

Universitatea București are 9 staţiuni de cercetare studenţească - Stațiunea de Cercetări Ecologice Brăila, Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” Bucureşti, Stațiunea Didactică și de Cercetare Științifică „ prof. Ștefan Atanasie Pătrașcu” –Ilfov, Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului – Hunedoara, Stațiunea de cercetări de la Sfântu Gheorghe – Tulcea, Centrul de Monitorizare a Habitatelor și Speciilor, Eșelnița – Mehedinți, Stațiunea de cercetare de la Orșova – Mehedinți, Stațiunea Zoologică Sinaia – Prahova, Platforma de cercetare în Biologie și Ecologie Sistemică București.

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca are 6 astfel de staţiuni: Stațiunea Științifică Arcalia - Bistrița, Grădina Botanică „Alexandru Borza” Cluj-Napoca, Stațiunea Științifică Danubius - Caraș-Severin, Baza Didactica, Arheologica și de Cercetări Interdisciplinare „Hadrian Daicoviciu” -  Hunedoara, Centrul Beliș - Cluj şi Baza de Practică şi Agrement Baru – Hunedoara.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este cea mai veche instituție de învățământ superior din România, continuând, din anul 1860, o tradiție a excelenței şi inovației în educație şi cercetare. Cu peste 25.000 de studenți şi 745 de cadre didactice, Universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel național şi internațional, având colaborări cu peste 400 universități din întreaga lume.

Ioana PANDREA

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

PUBLICAŢIA DE VÂNZARE NR. 7 Tribunalul Neamţ, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 1238/103/2021, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă, precum şi a Codului de procedură civilă, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunrilor imobile şi mobile din patrimoniul debitoarei S.C. „Star Construct” S.R.L., cu sediul în loc. Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, după cum urmează: Nr. crt. Denumire activ Adresa Valoare -lei- 1. Imobil – teren intravilan curţi-construcţii cu o suprafaţă de 414 m.p. Loc. Târgu Neamţ, bd. Ștefan cel Mare, nr. 92, jud. Neamţ 188.500,00 2. Aparatură birotică: calculator, monitor, imprimantă, xerox -- 5.712,00 TOTAL * 194.212,00 Preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus şi nu conţine TVA. Vânzarea se va face conform regulamentelor de vânzare aprobate de către adunarea creditorilor din data de 06.09.2022. Vânzarea prin licitaţie publică va avea loc la data de 13.04.2023, ora 1200 şi se vor organiza şedinţe la un interval de 7 zile pentru bunurile imobile şi mobile, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din preţul de pornire al licitaţiei pentru fiecare bun, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei, a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini pentru bunurile imobile este 1.000 lei, iar pentru bunrile mobile este de 100 lei, şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul – verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566.035, 0727/850.575. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
PUBLICAŢIA DE VÂNZARE NR. 5 Tribunalul Vaslui, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 1518/89/2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, precum şi a Codului de procedură civilă, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. CLUB TOMA S.R.L. Huşi, cu sediul în mun. Huşi, judeţul Vaslui. Nr. crt. DENUMIRE ACTIV Valoare - lei - 1. Echipamente tehnologice 34.569,50 2. Aparate, instalaţii 1.074,00 3. Mijloc de transport 197,50 4. Aparatură birotică 380,50 Total 36.221,50 Preţul de pornire al licitaţie este cel de mai sus și nu conţine T.V.A.. Vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare şi hotărârea Adunării creditorilor din data de 23.09.2022. Vânzarea în bloc prin licitaţie publică pentru bunurile mobile va avea loc la data de 27.03.2023, ora 1000 şi se vor organiza şedinţe săptămânal, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune dovada achitării taxei de participare de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini – 500 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0727/850.575, 0335/566.035, fax 0335/814.103. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
Doar 55,17 la sută dintre elevii ieșeni au trecut Simularea Evaluării Naţionale
30/03/2023 22:14

Calculele matematice şi gramatica limbii romane par a fi o foarte mare dilemă pentru mulţi dintre elevii ieseni care termină opt clase. Cel puţin aşa reiese din primele rezultate ale Simulării Evaluării ...

Iașul a depășit pragul de 190.000 salariați
30/03/2023 21:15

* la sfarsitul lunii ianuarie 2023, efectivul de salariati a fost de peste 190.000 persoane * castigul salarial mediu nominal brut in judetul Iasi a ajuns la 6.637 lei * fată de media pe tară, castigul salari ...

Cea mai mare companie low cost din Europa a aterizat la Iași
30/03/2023 20:17

* Ryanair a devenit a cincea companie aeriană ce operează anul acesta pe Aeroportul din Iasi * operatorul irlandez va asigura 30 de curse săptămanal, către Dublin, Milano (Bergamo), Bruxelles (Charleroi) s ...

Garda de Mediu din Botoșani nu mai poate funcţiona: 3 comisari au fost reținuți de DNA, iar al patrulea este în concediu
30/03/2023 18:56

Garda de Mediu are patru inspectori la Botoşani, insă trei dintre ei au fost reţinuţi pentru fapte de corupţie sau asimilate faptelor de corupţie, iar al patrulea se află in concediu de odihnă. Consilie ...

Coşmarul ieşenilor din CUG poate lua sfârşit
30/03/2023 17:16

  Una dintre problemele cu care se confruntă locuitorii comunei Ciurea, dar şi ieşeni din CUG, este traficul supraaglomerat inspre si dinspre Iasi. Drumul judetean 248, care leagă Ciurea de Iasi, are ...

Peste 10.000 de pensionari ieşeni primesc tichete de Paște
30/03/2023 17:15

Cu ocazia Sărbătorilor de Pasti pensionarii ieseni vor primi ajutoare sub formă de tichete sociale valorice. Actiunea este organizată de Primăria Iasi, prin Directia de Asistentă Socială. Acţiunea se af ...

Asociaţia Ţinutul Răzeşilor recunoscută de guvern ca fiind de utilitate publică
30/03/2023 15:45

În şedinţa de guvern de ieri, 29 martie, a fost recunoscută, prin hotărare de guvern, Asociaţia Ţinutul Răzeşilor din Neamţ ca fiind de utilitate publică. Astfel, potrivit legii, asociaţia po ...

 Gala Muzicienilor de Elită
30/03/2023 14:04

Pe data de 8 mai 2023, ora 18.00, in Aula H. Vasiliu a Universitătii de Stiintele Vietii, Iasi se va desfăsura Gala muzicienilor de elită ce ii va avea ca protagonisti pe laureatii c ...

CJ Iaşi forţează cultura în nocturnă, la sate!
30/03/2023 13:54

Consilierii judeţeni ieşeni au adoptat ieri declaratia de parteneriat cu Reteaua Natională a Muzeelor din Romania (RNMR) in cadrul proiectului „Noaptea Muzeelor la Sate”. Desfăsurătorul evenim ...

Ieşean dat în urmărire internaţională din pricina fumului scos pe eşapamentul rablei sale
30/03/2023 13:54

Victor R. e născut in Basarabia, a venit acum zece ani in Romania, a obţinut cetăţenia şi s-a stabilit in Harlău. Adusese din ţara natală un harb de maşină, la care trebuia să facă frecvent carpeli ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei