Ziua Sfinţilor Mihail şi Gavriil. Vara Arhanghelilor

arhangheli

Dimensiune font:

| 08-11-2020 08:00

 În fiecare an, pe 8 noiembrie, creştinii ortodocşi îi prăznuiesc pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil (Gabriel) * cei doi arhangheli purtatori de sabie, ca simbol al biruinţei, sunt păzitorii oamenilor de la naştere şi până la moarte, conducătorii cetelor de îngeri şi călăuze ale sufletelor în drumul spre Rai * legenda mai spune că la Sfinţii Mihail şi Gavriil începe şi Vara Arhanghelilor, care ţine doar câteva zile, când vremea se încălzeşte ca să aibă putere până la întâlnirea cu iarna


Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, prăznuiţi astăzi, sunt cei dintâi îngeri mijlocitori între Dumnezeu şi oamenii. În folclor se spune că ei asistă la Judecata de apoi, ard păcatele lumeşti, curăţă conştiinţa şi sunt patroni ai casei.
Sfântul Arhanghel Mihail, Apărătorul Credinţei, este cel mai des invocat în slujbele bisericeşti pentru a oferi sprijin în caz de război. El poartă, uneori, cheile Raiului, este un înfocat luptător împotriva diavolului şi vegheaza la capul bolnavilor, dacă le este sortit să moară, sau la picioarele lor, dacă le este hărăzit să mai trăiască. Este protectorul călugărilor, ocrotitorul armatelor creştine, al voievozilor, care purtau cu ei pe câmpul de luptă icoana lui. Semnificaţia numelui Mihail este „Acela care este ca Dumnezeu”.

Legenda spune că Mihail ar fi fost un om simplu, însurat cu o fată frumoasă, Stăncuţa. După căsătorie, fata s-a transformat într-o femeie rea, iar pentru răbdarea pe care Mihail ar fi avut-o faţă de ea, Dumnezeu l-a făcut sfânt şi i-a dat putere asupra Soarelui şi Lunii. El se luptă şi cu nevasta lui Scaraoţchi, Mamarca, pe care o împiedică să slobozească gerul. Sfântul Mihail este şi patronul ţiganilor şi tot el este cel care se va lupta cu diavolul atunci când va veni sfârşitul lumii.

Sfântul Arhanghel Gavriil (Gabriel) este cel care i-a vestit Fecioarei Maria zămislirea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El este Arhanghelul-mesager, cel prin intermediul căruia divinitatea transmite veşti oamenilor. Sfântul Gavriil este, mai ales, protectorul fecioarelor, al familiei, protectorul mamelor, copiilor şi al călugăriţelor. În ebraică, Gavriil înseamnă „Omul lui Dumnezeu”.
Vara Arhanghelilor
Se obisnuieşte ca în ziua de Sfântul Mihail şi Gavriil sau în ajunul sărbătorii să se împartă pomană pentru sufletele morţilor, ofrandele numindu-se popular „Moşii de Arhangheli". Un vechi obicei spune că de sărbătoarea lor se aprind lumânări atât pentru oamenii în viaţă, cât şi pentru cei morţi fără lumânare sau dispăruţi în împrejurări năprasnice.
În trecut, în ziua Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil se făcea marea pomenire pentru toţi morţii din familie. Tot în această zi, finii duc colaci naşilor, un obicei deloc întâmplător întrucăt, la cununie, cele doua lumânări ţinute de naşi sunt simboluri ale celor doi arhangheli. Sărbătoarea are şi interdicţii la muncă, iar despre cel ce va lucra în această zi se spune că se va chinui în ceasul morţii până când îl va părăsi sufletul.
Despre Moşii de Arhangheli se mai ştie că este şi o sărbătoare a păstorilor, care în această zi coc Turta arieţilor, arieţii fiind berbecii despărţiţi de oi. La Moşii de Arhangheli, arieţii se amestecă din nou cu oile, iar bacii fac o turtă din porumb ori de grâu. O coc, apoi o aruncă între oi. Dacă ea cădea cu faţa în sus, era semn că oilor le va merge bine când vor făta, iar dacă ajungea cu faţa în jos, le mergea rău. Aşa era povestea…

Legenda mai spune că la Sfinţii Mihail şi Gavriil începea şi Vara Arhanghelilor, care ţinea doar câteva zile, când vremea se încălzea un pic ca să aibă putere până la întâlnirea cu iarna. Vara Arhanghelilor este şi acum, într-un noiembrie ruginiu-roşcat, plin de parfum tomnatic. În Ziua Arhanghelilor se aprind două lumânări - una pentru cei ce nu mai sunt, şi alta pentru cei vii, ca să le fie de călăuză.

Maura ANGHELPuncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

%ANUNTSPECIAL%
Lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 200/89/2011, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui şi C.E.C. Bank Sucursala Vaslui, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, precum şi a Codului de procedură civilă, a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „GENIALUL” S.R.L. Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, str. Alexandru cel Bun, bl. 187, sc. C, et. 2, ap. 12, judeţul Vaslui, cât şi terenul proprietatea lui Cordunianu Tudorel, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV, ADRESA, Componenţa/Observaţii, Valoare - lei- 1. Construcţia C2 – magazin, birou, spaţiu odihnă, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui, suprafaţă construită 130,96 m.p., iar terenul pe care este amplasată construcţia nu aparţine debitoarei, 24.720,00 2. Bunuri mobile, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui Vitrină frigorifică Mondial Elite, Rafturi PAL, Birou-masă PAL, Raft pâine lemn, Cântar electronic, Casă de marcat Datecs MP55A, 1.165,00. Preţul de pornire la licitaţie este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform hotărârii Adunării creditorilor din data de 23.03.2021. Vânzarea prin licitaţie publică pentru bunurile debitoarei va avea loc la data de 18.06.2021, ora 1000 şi se vor organiza 5 şedinţe săptămânale, respectiv la până la data de 16.07.2021. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 5% din preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile mobile şi 2.000 lei din valoarea activului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini este 500,00 lei pentru bunurile imobile şi 50,00 lei pentru bunurile mobile şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0335/566.035, 0727/850.575, fax 0335/814.103. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Zemeș, str. Principală, nr. 200, Zemeș, judeţul Bacău, telefon 0234383037, fax 023438330, email adp@zemes.ro, persoană de contact Alupei Teofil. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu nr. 1 (boxă), în suprafață de 16,03 m.p., ce face parte din imobilul Piață Zemeș, strada Principală nr.160, proprietate publică a Comunei Zemeș, pentru activități economice comerț sau servicii. Închirierea se face conform H.C.L. 82/17.05.2021, si O.U.G. nr. 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc in Caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de pe site-ul www.zemes.ro sau de la sediul U.A.T. Comuna Zemeș. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, U.A.T. Comuna Zemeș, strada Principală nr. 200, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei, se poate achita numerar la casieria UAT Comuna Zemeș. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14/06/2021, ora 13.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23/06/2021, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Zemeș, strada Principală, nr. 200, județul Bacău. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24/06/2020, ora 10.00, la sediul UAT Comuna Zemeș, str. Principală nr. 200, județul Bacău. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4, tel: 0234/514419, fax 0234/525211, email tr-bacau-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 26/05/2021
 Actorul Ion Caramitru, distins cu Premiul pentru promovarea operei eminesciene
15/06/2021 14:45

  Actorul Ion Caramitru a fost distins, marţi, cu Premiul pentru promovarea operei eminesciene, in cadrul unei ceremonii organizate, cu prilejul Zilelor Mihai Eminescu, la 132 de ani de la moartea poetul ...

Un TIR încărcat cu fier vechi s-a răsturnat la Vatra Dornei
15/06/2021 13:58

Un TIR incărcat cu fier vechi s-a răsturnat luni seară in localitatea Vatra Dornei. Accidentul a avut loc pe raza municipiului Vatra Dornei, luni seară. În urma evenimentului rutier nu au fost persoa ...

 Poetul Vasile Dan, câştigătorul celei de-a XXX-a ediţii a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia
15/06/2021 13:45

  Poetul, eseistul şi publicistul Vasile Dan a fost desemnat, marţi, caştigător al celei de-a XXX-a ediţii a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia, a anun ...

Ajutor pentru o profesoară din Botoșani - elevii au donat bani pentru terapia ei. Donează și tu!
15/06/2021 13:04

Copiii ne oferă un exemplu bun de urmat! Elevii Liceului Teoretic “Dr. Mihai Ciucă” din Săveni au organizat un targ caritabil. Totul a inceput acum cateva săptămani cand au aflat că profesoara ...

Poliţiştii rutieri din Neamţ au aplicat aproape 1.000 de amenzi
15/06/2021 12:32

Poliţiştii rutieri din Neamţ au aplicat aproape 1.000 de amenzi in cadrul unei acţiuni pe care au realizat-o cu efective lărgite pe parcursul săptămanii trecute. Purtătorul de cuvant al IPJ Neamţ a de ...

Un student din Suceava s-a spânzurat după ce i-a plecat colegul de cameră
15/06/2021 12:01

Soc la Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava, după ce, luni la pranz, intr-o cameră de cămin, un tanăr in varstă de 21 de ani a fost găsit spanzurat. Tanărul era din Liteni si a fost vă ...

Accident de tren la Hălăucești
15/06/2021 11:29

Luni, in jurul orei 19:00, conductorul unui tren a anuntat la apelul unic de urgentă 112 că a lovit un autoturism la Hălăucesti, judetul Iasi. În urma impactului, soferul in varstă de 23 de ani a de ...

Zilele „Mihai Eminescu” | 15-16 iunie 2021
15/06/2021 09:41

În perioada 15-16 iunie 2019, Muzeul National al Literaturii Romane Iasi organizează Zilele „Mihai Eminescu”, o serie de evenimente dedicate comemorării poetului (15 ianuarie 1850 – 15 ...

Mihai Eminescu, comemorat la Ateneu
15/06/2021 09:30

Marti, 15 iunie 2021, Ateneul National din Iasi organizează o serie de evenimente dedicate poetului national Mihai Eminescu. În ziua trecerii la cele vesnice a lui Mihai Eminescu, Ateneul National din I ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei