Oglinda definirilor de sine

default

Dimensiune font:

| 31-05-2013 04:00

Colegiul Naţional „Mihail Sadoveanu” Paşcani

Sufletul primăverii

Sabina Potolincă,
Clasa a VI-a

Dintr-o lume tăcută,
Renaşte prin muguri de soare
Primăvara.

Ne-mbracă în flori albe de măr –
O singură poartă mă mai desparte
De bucurie.

Culoarea florilor
Parfumează sufletul omului,
Viu de sosirea primăverii.

 

Tristeţe

Lucia Maria Mertic
Clasa a VI-a

Lunecând pe balta nopţii,
Nufăr galben, călător
Stinge licurici, uşor.

Ploaie rece...
Salcia plânge,
Un fluture frânge.

Îşi pleacă ramura de tei
Mireasma timpului
Pe somnul gândului.

 


O altă poveste

Mihai Şerban
Clasa a VI-a

Iarna şi-a încheiat scrisoarea tristă,
Primăvara a sosit cu o altă poveste,
Totul se petrece într-o goană nesfârşită;
Amintirile urâte
S-au făcut o grămadă uitată.

Gingăşia soarelui
Ne cuprinde pe toţi;
Mireasma plăpândă a florilor
Ajunge în case plictisite,
Iar cântecul păsărilor
Ne umple de viaţă.


Dezgândirea toamnei

Gabriel Șerban
Clasa a VI-a

Se dezseninează cerul,
Ziua obositoare îşi arată
Copacii dezveliţi de taina lor,
Vântul desface mirosul dezlânat al ierbii
Şi ameţite par toate vietăţile pământului.
Iarăşi s-au dezmorţit
Neplăcerile, durerile, frigul,
Vreau să le las în urmă,
Vreau să mă dezgândesc de această toamnă.


Căror enigme

Alexandra Diaconiţa
Clasa a XI-a

Căror enigme,
Zidite de malul firesc
Pe ţărmul umbrelor mute,
Să mulţumesc?
Cărei lumini,
Stindard al drumului şters
Ce-mbată pământul cu lacrimi,
Tăcere cerşesc?
Dar iubirea,
Stinsă în pragul de ceară al credinţei,
Mâna sa plânsă o sărut şi veghez,
Cărui vers al sfântului suflet
S-o-ncredinţez?


„E iarăşi toamnă la Paşcani…”(fragment) - Diana Năcuţă
„Minunile naturii în miez de toamnă erau splendid conturate în acel cadru în care Paşcaniul păstra o rămăşiţă a trecutului. Arborii bătrâni îi mângâiau creştetul. Paul se simţea pentru prima oară în viaţă fascinat că în oraşul său trecutul încă se mai îmbină cu prezentul ,,artificial”. Paşii săi sugerau parcă o întoarcere a întregii lumi păşcănene la valorile de demult, o întoarcere în alte vremuri…”


ŞCOALA GIMNAZIALA „IORDACHE CANTACUZINO” PAȘCANI


CLIPELE COPILĂRIEI

Pentru fiecare dintre noi frunzele ruginii ne amintesc de prima zi de şcoală. În foşnetul lor, ne spun şoptit:
„Eşti mare! Eşti şcolar! De acum să vedem cum te vei descurca!”
Începe povestea noastră, atât de asemănătoare şi totuşi atât de diferită ...
Prima zi de şcoală
Amintire vie
Frunza mea de toamnă
Dulce, aurie!
Patru ani cu nori şi soare
Lângă doamna învăţătoare .
Îmi amintesc curtea şcolii pe 15 septembrie ... copii curioşi, ochi speriaţi, ghiozdane şi uniforme noi, flori, saluturi şi zâmbete... Apoi ca într-o bandă desenată vin bastoanele, literele, primele adunări, problemele, tabla înmulţirii şi ... pauzele, minunatele pauze.
Să nu uităm că mănunchiul de nuiele nu-l rupe nimeni, să nu uităm cuiele care lasă urme, deşi le îndepărtăm...
Pereţii clasei îmbrăcaţi cu lucrările noastre, artă şi măiestrie, luminează chipul părinţilor: „Ce copil bun am! Ce mândru sunt de el!”
Am învăţat să preţuim sfatul doamnei învăţătoare, să preţuim prietenia ce se leagă între noi, colegii de clasă. Privind în urmă, totul ni se pare atât de simplu şi zâmbim că au trecut toate cu bine şi efortul nostru a fost urmat de laude şi bucurii.
Promitem ca în anii ce vor urma să avem zile luminoase şi să nu cunoaştem supărările.
Dar pentru noi, elevii, cel mai frumos anotimp e vara. De ce?
Pentru că atunci culegem roadele. Vara ne numărăm reuşitele. Atunci coroniţele sclipesc pe fruntea noastră.
Să fii copil e minunat, să mă bucur de fiecare zi, să zburd ca un pui de leu, fără frică, fără mânie, să învăţ că viaţa e un lucru serios.
E frumos să priveşti în ochii mamei şi să-i simţi încurajarea ca să treci piedicile. E frumos să priveşti în ochii tatălui şi să simţi mândria şi curajul de a zbura. Dar e şi mai frumos să priveşti în ochii doamnei şi să simţi darul suprem de a educa şi noi să-l sorbim cu sete, picătură cu picătură.
Vă chem pe toţi să fiţi copii alături de mine şi să simţiţi copilăria !

ŞTEFAN CATÎRU - elev în clasa a IV-a D
înv. Ciobanu Mihaela


Cetatea cunoaşterii
Am început călătoria în urmă cu şapte ani, timp de poveste,când cu paşi timizi, mă îndreptam spre o cetate a cunoaşterii care aştepta să mă plămădească ca om.
Intrând pe poarta Şcolii „I. Cantacuzino”, bătrâna clădire m-a primit ca şi cum dăinuia în acel loc din eternitate, iar eu i-aş fi fost predestinată. Ascultam cu strângere de inimă pulsaţia sufletelor aflate sub tencuiala apăsată de ani.
Totul vorbea de trecut, de generaţii stinse, de profesorii de ieri: zidurile îngălbenite de trecerea timpului, culoarele ample, urmărite de privirea severă din portretele scriitorilor, ale savanţilor, ale personalităţilor istorice.Totul se constituia într-un univers care te marca şi îţi impunea un nivel de înălţare spirituală, căci şcoala poartă pe umerii săi nu numai povara anilor , ci şi greutatea atât de plăcută a realizărilor sale care o obligă în prezent să fie la înălţimea trecutului.
Devenind eleva acestei şcoli, mi-am dat seama că aici năzuinţele ,odată statornicite ,îşi găsesc expresia într-un program dinamic şi ordonat la a cărui realizare este chemat efortul comun al elevilor şi al profesorilor.
Porţile şcolii se deschid an de an, glasuri tinere dau viaţă zidurilor încremenite, speranţele se ţes în cuvinte. Ieri şi astăzi, trecut şi prezent se întâlnesc în clepsidra timpului.
Ştiu ce lung este drumul,ce grele sunt urcuşurile, dar mai ştiu ce minunate sunt treptele urcate!

HRISTEA MARIA
Clasa a VII-a B

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<<Click pe locatie pentru detalii>>

Comentarii

parinte

May 31, 2013

felicitari copiilor ce au scris aceste povestiri! ele sunt dovada muncii dascalilor de la "i. cantacuzino" pascani. nu au nevoie de alte aprecieri!

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

06:00


1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bivolari, judeţul Iasi, telefon 0232-298555, Fax: 0232-298508, email primaria primariabivolari@yahoo.com, persoana de contact:Alina Abuzatoaie; 2.1 Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Terenuri apartinand domeniului privat al UAT Bivolari : NC61473- TABARA= 583mp, NC61478- TABARA=583mp, NC62701- TABARA=583mp, NC62702- TABARA =583mp, NC62703- TABARA=583mp, NC62704- TABARA=583mp, NC62706- TABARA =583mp, NC62709- TABARA=583mp, NC62705- BIVOLARI=500mp, NC61481- BIVOLARI=500mp. Concesiunea se face conform HCL nr 65/28.05.2020 si OUG 57/2019. 2.2 Informații generale privind obiectul inchirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie inchiriat: Terenuri apartinand domeniului privat al UAT Bivolari : T77 P609/29=3238 mp, T63 P419 TRAIAN=13ha, T64 P421 TRAIAN=7,4221 ha; Inchirierea se face conform HCL nr 69/28.05.2020 si OUG 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la sediul U.A.T. Comuna Bivolari în baza unei cereri scrise. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00, Comuna Bivolari, jud. Iasi. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei, se poate achita la casieria UAT Comuna Bivolari de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20/11/2020, ora 13.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 26/11/2020, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Bivolari, județul Iasi. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor 26/11/2020, ora 14.00, la sediul UAT Comuna Bivolari, județul Iasi. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Iasi, Str. Elena Doamna, nr. 1A, tel: 0232.260.600, 0232.248.000, 0332.403.666, email tr-iasi-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04/11/2020
VIDEO - Scandal la Bistrița. Cum explică o profesoară de limba română o relație de iubire dintr-un manual
26/11/2020 11:13

Cum explică o profesoară de limba romană o relatie de iubire dintr-un manual.   Profesoara Daniela Fulga, de la Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa, este protagonista unor im ...

FOTO/VIDEO - Câștigătoarea concursului „Zootehniștii au talent”
25/11/2020 17:38

   La Facultatea de Zootehnie din cadrul Universitătii de Stiinte Agronomice si Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” a avut loc ieri festivitatea de premiere a tinerilor care a ...

Cyberbullyingul, un nou pericol care îi paște pe copii
25/11/2020 13:56

Cursurile online au un efect major asupra psihicului elevilor. Unii psihologi atrag atentia că multi părinti vin deja la terapie cu copii nevrotici. Psihologul Gabriela Maalouf a explicat cat de periculos est ...

Servicii unice în Moldova - Consultanță online pentru fermieri, oferite de o doctorandă a USAMV
25/11/2020 13:00

O doctorandă a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi vine in sprijinul micilor fermieri oferindu-le consultanţă personalizată prin se ...

Decizia de închidere a școlilor a ajuns în atenția Avocatul Poporului
25/11/2020 11:54

Instituţia Avocatului Poporului a cerut Ministerelor Educaţiei şi Sănătăţii un punct de vedere in legătură cu inchiderea şcolilor, in condiţiile in care OMS recomandă ca elevii să inveşe in clas ...

Magistrații și-au spus cuvântul – decizia de suspendare a activităților didactice față în față în școli este NELEGALĂ
19/11/2020 16:18

În sedinta din 19 noiembrie, instanta de Contencios Administrativ si Fiscal a admis cererea de anulare a articolelor 8 si 9 din hotărarea Comitetului pentru Situatii de Urgentă Iasi, care prevăd susp ...

17 noiembrie, Ziua Internațională a Studenților
17/11/2020 09:15

Ziua internaţională a studenţilor este sărbătorită, in fiecare an, la 17 noiembrie, fiind declarată oficial in anul 1941 de către Consiliul Internaţional al Studenţilor pentru a comemora evenimentele ...

Încep Zilele TUIASI. 207 de învățământ tehnic la Iași
16/11/2020 08:09

Începand de astăzi, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI) organizează o serie de evenimente dedicate implinirii a 207 ani de cand Gheorghe Asachi a infiintat la Iaşi p ...

 Educația sexuală în școli, doar cu acordul părinților
13/11/2020 21:32

  Curtea Constituţională a Romaniei a respins sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis asupra actului normativ care modifică legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. „A ...

 Două treimi dintre părinți evaluează învățământul online ca fiind sub așteptările lor
11/11/2020 15:45

Aproape două treimi dintre părinti evaluează invătămantul online ca fiind sub asteptările lor. Este unul dintre rezultatele obtinute de agentia de cercetare de piată Wisemetry Research care a realizat ...


Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei