Origini păgâne pentru un Paşte creştin

1invierea

Dimensiune font:

| 02-05-2021 08:32

 

Încă din cele mai vechi timpuri, atât creştinii, cât şi păgânii au acordat o maximă importanţă sărbătorii care avea ca motive moartea şi apoi învierea, iar aceasta avea loc de obicei imediat după echinocţiul de primăvară. Mulţi dintre specialiştii în istoria religiilor cred că numeroase criterii care stau la baza sărbătorii creştine a Paştelui au evoluat din ritualuri păgâne, vechi de mii de ani.

 

Originea denumirii de Paşte

De-a lungul vremii s-a ajuns la concluzia că, în familia de limbi germanice, denumirea de Paşte provine din numele vechi ale unei zeiţe şi unui zeu veneraţi de popoarele saxone. Referiri la originea numelui acestei sărbători au fost făcute pentru prima dată de către Bede, un învăţat creştin, care a menţionat într-una din cărţile sale, „De Ratione Temporum”, că acest nume venea de la Eostre, zeiţa mamă a popoarelor saxone şi totodată a fertilităţii. De altfel, în limbile germanice au existat mai multe denumiri atribuite zeiţei care a stat la originea sărbătorii Paştelui - Ostare, Ostara, Ostern, Eostra, Eostre, Eostur, Eastra, Eastur, Austron sau Ausos. Toate aceste nume erau derivate din vechiul cuvânt saxon care denumea primăvara - „eastre”. Aceasta nu este însă singura explicaţie cu privire la originea denumirii Paştelui.

O altă variantă a fost legată de biserica franceză. Festivalul francez care sărbătorea reînvierea includea şi cuvântul „alba” care înseamnă „alb”, făcându-se de fapt referire la robele albe care se purtau în timpul festivităţii. Se spune că atunci când această denumire a fost tradusă în germană a fost percepută cu înţelesul de răsărit şi astfel cuvântul nemţesc pentru această sărbătoare a devenit „ostern”, considerat ca stând de fapt la originea cuvântului Paşte - Easter în limbile anglo-saxone.

După unii lingvişti, cuvântul românesc „paşte” este de origine egipteană: „paseh”, care înseamnă „trecere” şi semnifică tocmai trecerea soarelui din emisfera australă în cea boreală, adică ziua echinocţiului de primăvară, ziua biruinţei luminii asupra întunericului. În ebraică se găseşte un cuvânt aproape la fel, tot de origine egipteană, „pesah”, care înseamnă tot „trecere”, dar semnificaţia lui este legată de aşa-numita fugă din Egipt, când poporul evreu a scăpat de robia egipteană, trecând dincolo de Marea Roşie, prin pustiul Sinai, spre Pământul Făgăduinţei. Cel mai probabil însă, cuvântul „Paşte” îşi are originea în grecescul „pesah”, care înseamnă „suferinţă” sau „pătimire”.

Originile păgâne ale Paştelui

Multe dintre religiile păgâne din zona Mediteranei aveau o zi de sărbătoare fixată în timpul echinocţiului de primăvară sau imediat după acesta. Acestea erau legate de Cibele, zeiţa frigiană a fertilităţii, care avea un soţ imaginar, despre care se presupunea că a fost născut dintr-o mamă fecioară. El se numea Attis şi se credea că murea şi reînvia în fiecare an între 22 şi 25 martie. Sărbătoarea acestui zeu începea într-o zi de vineri, numită Vinerea Neagră, şi culmina după trei zile cu o sărbătoare de bucurie a reînvierii. Coincidenţa a făcut că sărbătoarea creştină de venerare a lui Iisus şi cea păgână de venerare a lui Attis avea loc, în primele secole ale erei noastre, cam în aceeaşi zonă geografică, iar unii istorici au susţinut chiar că păgânii şi creştinii sărbătoreau moartea şi învierea în aceeaşi zi. De asemenea, mulţi dintre istorici au considerat de-a lungul timpului că legendele despre moarte şi reînviere au fost asociate mereu cu Attis şi au apărut cu multe secole înaintea naşterii lui Iisus, iar apoi acestea au fost transformate în povestiri despre Fiul Domnului, pentru a face teologia creştină să fie mai acceptabilă de către păgâni.

Vechii creştini aveau şi o altă explicaţie: ei pretindeau că Satana a trimis pe pământ zeităţi false înaintea venirii lui Iisus pentru a împrăştia confuzia printre oameni. Creştinii din zilele noastre privesc legendele lui Attis însă pur şi simplu ca un mit păgân, de o valoare neînsemnată. Totodată, comunităţile păgâne din prezent continuă să sărbătorească echinocţiul de primăvară ca pe unul dintre cele 8 Sabaturi (sfinte zile de sărbătoare) dintr-un an. Ritualurile lor sunt legate de fertilitate şi recoltă şi de echilibrul dintre zi şi noapte.

Originile iudeo-creştine ale Paştelui

Sărbătoarea creştină a Paştelui este legată de sărbătoarea Paştelui evreiesc. Vechii evrei se ghidau după calendarul persan sau babilonian, iar la ei fiecare an nou începea cu echinocţiul de primăvară, când sărbătoreau Paştele şi Festinul Pâinii Nedospite. Această sărbătoare vroia să reprezinte acţiunile îngerului morţii aşa cum au fost descrise în Cartea Exodului. Mai precis, îngerul morţii călătorea deasupra caselor evreieşti, iar acestea trebuiau să fie însemnate cu sânge de la un animal sacrificat. De asemenea, îngerul omora toţi nou-născuţii cât şi animalele abia fătate de la casele neînsemnate cu sânge, această legendă aducând aminte de una dintre primele ucideri în masă menţionate în Biblie. O parte dintre teologi asociază Paştele evreiesc cu un ritual păgân pre-israelit, practicat de păstorii semiţi, iar în ceea ce priveşte Festinul Pâinii Nedospite acesta reprezenta o sărbătoare tradiţională a Canaan-ului adoptată mai apoi de israeliţi şi care marca începutul recoltei de orz. Cele două sărbători au început să fie unite şi să se sărbătorească timp de două zile. Apoi, de-a lungul timpului, sărbătoarea Paştelui evreiesc a început să fie asociată cu exodul evreilor din Egipt.

Sărbătoarea în calendarul creştin

La început, Paştele şi Rusaliile erau singurele sărbători pe care creştinii le recunoşteau şi le celebrau. Treptat, au fost adăugate în calendarul bisericesc alte obiceiuri sau evenimente ce aveau legătură cu crucificarea şi moartea lui Iisus. Unul dintre acestea, destul de important, este Postul Paştelui, considerat ca o perioadă de pregătire spirituală pentru sfânta sărbătoare şi care implică post, rugăciune şi căinţă. Acesta a fost stabilit iniţial de mai multe grupări creştine, dar diferenţa dintre datele fixate de acestea era de numai câteva zile. În secolul al VIII-lea s-a stabilit însă o perioadă fixă pentru Postul Paştelui - de 40 de zile. Nu trebuie scăpat din vedere faptul că 40 este unul dintre numerele cărora li s-a conferit o simbolistică religioasă în Biblie. Cele 40 de zile vor să reprezinte de fapt perioada petrecută în deşert de Iisus şi Moise. La creştinii din vremea romanilor, înaintea stabilirii unui număr fix de zile, Postul Paştelui dura şase săptămâni, exceptându-se duminicile.

Miercurea Cenuşii - cunoscută ca Lăsata Secului - este un alt eveniment prezent în calendarul creştin şi care marchează începutul postului. Printre popoarele saxone s-a presupus că numele zilei care denumea miercurea cenuşii, „wendesday”, provenea din vechiul cuvânt anglo-saxon „wodnes daeg” care însemna izbândă. De asemenea, ultima duminică înainte de Paşte - însemnată şi ea în calendarul creştin - cunoscută acum ca Duminica Floriilor, vrea să amintească de intrarea triumfătoare în Ierusalim a lui Iisus, exact cu o săptămână înainte de crucificarea sa.

 

Vanzare teren IASI - 75.899 mp

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ din averea debitoarei S.C. PHOENIX TREND S.R.L. Proprietatea imobiliară amplasată în locaţia din sat Lunca Cetăţuii, comuna Ciurea, jud. Iaşi având suprafaţa terenului de 75899 mp (7,5899 hectare) şi un număr de 16 clădiri, având preţul de vanzare de 3.281.300 euro. Informații suplimentare tel. 0771103209, -  lucicalcc@gmail.com 

Vanzare Teren IASI - 56.438 mp

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ din averea debitoarei S.C. PHOENIX TREND S.R.L. Proprietatea imobiliară amplasată în municipiul Iaşi, str. Aurel Vlaicu nr.87, jud. Iaşi având suprafaţa terenului de 56.438 mp (5,6438 hectare) şi un număr de 19 clădiri cu absolut toate utilitatile, având preţul de vanzare 8.402.420 euro. Pentru terenul de 56438 mp este aprobat un PUZ pentru locuinte colective. Informații suplimentare tel. 0771103209, e-mail -  lucicalcc@gmail.com 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

05:00

CONSULTANŢĂ REORGANIZARE LICHIDARE SPRL, în calitate de lichidator judiciar desemnat prin sentinţa civilă nr.260 din data de 12.02.2014 pronunţată de Tribunalul Iaşi-Secţia Civilă-Faliment în dosarul nr.7176/99/2012 (464/2012) privind pe debitoarea S.C. RHODOS SERV SRL cu sediul social în Paşcani, Aleea Sportului nr.9, jud. Iaşi, având nr. de înregistrare în R.C. J22/982/2006, C.U.I. 18589805, organizează 4 licitatii publice saptamanale, in urmatoarele zile: 30.09.2021, 07.10.2021, 14.10.2021 si 21.10.2021 la ora 14, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi str. Anastasie Panu nr.27, bl. Moldova 3, et.2, ap.6. Nr. crt. Denumire Preţ de evaluare Euro Preţ de pornire 80%. 1. IMOBIL- situat in Paşcani, str. Dragoş Voda nr. 160A, cu o suprafata desfasurata de 576,13 mp (P+1E+M) constând în spaţiu comercial, spălătorie auto şi spaţiu de locuit, cu număr cadastral 1646, 1646-C1, înscris în CF nr.60540, 60540-C1- Paşcani. 97.000 Euro, 77.600 Euro. Preţul nu conţine TVA. În cazul adjudecării, preţurile vor fi achitate în lei, la cursul BNR din ziua plăţii. Condiţii generale de participare la licitaţie vor fi: Depunerea, cu o zi înaintea fiecărui termen de licitaţie, până la ora 16:00, a urmatoarelor documente: -cerere de participare la licitaţie; -xerocopie dupa actele societatii/act de identitate; dovada achitării garantiei de participare de 10% din pretul de evaluare fara TVA; -dovada achitării caietului de sarcini, în valoare de 2.000 lei la care se adauga TVA; -împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la licitaţie, dacă este cazul.
Prin prezentul anunț TOTALGAZ INDUSTRIE S.R.L. – societate în insolvență, face cunoscut faptul că organizează licitație publică în data de 23.09.2021, orele 14:00, pentru vânzarea, în conformitate cu prevederile art. 154 si următoarele din Legea 85/2014 și cele ale Regulamentului de vânzare întocmit de către Administratorul judiciar și aprobat de Adunarea creditorilor din data de 19.04.2021, a următoarelor autoturisme: Marca An de fabricație Preț pornire licitație (EUR, fără TVA) HYUNDAI iX35 2.0L CRDI 4WD A/T 2012 7.200,00 TOYOTA HILUX 4X2 SINGLE CAB 2.5L D-4D 2009 4.400,00 PEUGEOT PARTNER VTC 1.6 HDI 92 CP 2011 4.700,00 LEXUS RX 450H PRESIDENT 2009 8.400,00 TOYOTA HILUX 4X4 DOUBLECAB 3.0 L D-4D 2011 9.300,00 HILUX DOUBLE CAB SILVER METTALIC 2011 9.400,00 TOYOTA HILUX 3.5 ALB 2011 9.200,00 Licitația va avea loc în data de 23.09.2021, orele 14:00 la sediul Administratorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L., din Mun. Iași, Str. Zorilor nr. 11, Jud. Iași. Ședința de licitație se va desfășura in următoarele condiții: A. Vânzător: TOTALGAZ INDUSTRIE S.R.L., cu sediul social în Iași, Șos. Păcurari nr. 128, Jud. Iași, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/3277/1994, având CUI 6658553, prin administrator judiciar consorțiul format din KPMG Restructuring S.P.R.L., societate profesională cu sediul în București, DN1, Șos. București – Ploiești, nr. 69-71, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Societăților Profesionale al U.N.P.I.R. 0499, tel. 40 372 377 800/fax +40 372 377 700, prin reprezentant permanent Mihai Nicoleta și EuroBusiness LRJ S.P.R.L. cu sediul în Iași, Str. Zorilor nr. 11, Jud. Iași, număr de înregistrare în Registrul Societăților Profesionale al U.N.P.I.R. 0022/2006, tel/fax: +40 232 220 777, prin reprezentant permanent Eduard Pascal, desemnat conform Încheierii de ședință din data de 12.08.2020, pronunțată de Tribunalul Iași, Secția a II - a Civilă în Dosarul nr. 3516/99/2020. B. Dată si locație ședință licitație: 23.09.2021, orele 14:00. Ședința de licitație va avea loc la sediul Administratorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L. din Mun. Iași, Str. Zorilor nr. 11, Jud. Iași. Înscrierea la licitație se face cu cel puțin 24 de ore înainte de data fixată pentru începerea licitației prin depunerea tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de organizare al vânzării, adică cel mai târziu in data de 22.09.2021, ora 15:00. Documentele depuse cu depășirea acestui termen nu sunt luate în considerare. C. Tip licitație: procedura de vânzare prin licitație publică cu strigare, cu preț în urcare si scădere. D. Dosar de prezentare/documente care trebuie să fie incluse în dosarul de înscriere la licitație: Oferta va conține cel puțin următoarele informații/documente și va fi depusă la sediul administratorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L. din Mun. Iași, Str. Zorilor nr. 11, Jud. Iași, în plic închis pe care vor fi înscrise, datele de identificare ale ofertantului și mențiunea „Documente de participare la licitație”, data și ora depunerii documentelor de către ofertant (fără a se depăși data limită de 22.09.2021, ora 15:00): (i) Scrisoare de intenție privind participarea la licitație care va trebui să cuprindă datele complete de identificare ale ofertantului, persoanele care reprezintă legal ofertantul, precum și bunul/bunurile pentru care se înscrie; (ii) Dovada plății garanţiei de 20% din prețul de pornire fără TVA (ordin de plată procesat de bancă), în contul de lichidare al debitoarei, nr.: RO43 BREL 0002 0011 7901 0100, deschis la Libra Bank, suc. Iași; (iii) Împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant la ședința de licitație (dacă este cazul); (iv) Pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; (v) Pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; (vi) Pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; (vii) Pentru persoanele fizice străine, copie de pe pașaport; (viii) Declarația, în original, a ofertantului in sensul că înțelege să cumpere bunurile în starea în care se găsesc, după principiul “unde este, în starea în care este” – nu există un model predefinit. (ix) Acordul ofertantului de acceptare a prezentului Regulament (original) – nu există un model predefinit. (x) Pentru persoanele juridice declarația că nu este insolvent, în insolvență sau în perioada de reorganizare – nu există un model predefinit. (xi) Declarația că deține fondurile disponibile pentru cumpărarea activului la cel puțin prețul ofertat – nu există un model predefinit. (xii) Pentru persoanele juridice hotărârea AGA/Consiliul de Administrație privind aprobarea măsurii de achiziționare a activelor. Plicul va fi însoțit de intenția de participare la licitație, în dublu exemplar, pe care vor fi menționate numărul de înregistrare, data și ora înregistrării. Un exemplar pe care va fi înscris numărul de înregistrare, data și ora, va fi restituit ofertantului. E. Alte informații: - Activele se vând libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanții reale mobiliare sau drepturi de retenție, de orice fel, ori măsuri asigurătorii, conform dispozițiilor art. 91 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; - Pasul de urcare/scădere este stabilit la valoarea de 10% din prețurile de pornire enunțate mai sus; - Diferența dintre prețul de adjudecare și garanția depusă va putea fi achitată în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data ținerii licitației (considerând garanția plătită de adjudecatar ca fiind avans din prețul de adjudecare) Detaliile privind documentația necesară în vederea participării la licitație și modul de organizare a procesului de vânzare, precum și descrierea bunurilor supuse procedurii de valorificare pot fi solicitate administratorului judiciar al TOTALGAZ INDUSTRIE S.R.L. până cel mai târziu in data de 22.09.2021, ora 15:00. Pentru informații suplimentare despre activele scoase la vânzare conform Regulamentului de vânzare disponibil la cerere persoanele de contact sunt: Anabella Pădurariu - reprezentant al Administratorului Judiciar: Telefon: 0232.220.777,0733.683.702, Fax: 0232.220.777 E-mail: office.is@lrj.ro, vanzari@lrj.ro. Loredana Preda – reprezentant al Administratorului Judiciar: Telefon: 0372.377.800, Fax: 0372.377.700 E-mail: loredanapreda@kpmg.com.
Un hușean care locuia într-o groapă a primit o rulotă. Darul a venit tot de la un român, stabilit în Spania
22/09/2021 07:30

Mihai Găbară, un bărbat de 51 de ani din Husi, de 13 ani locuieste sub pămant, intr-o gaură pe care singur si-a săpat-o, ca o solutie pentru a nu dormi pe străzi, a avut parte de un dar cum nu si-a inc ...

Lumea închisă a evreilor ultraortodocși. Cum trăiesc și căror reguli se supun?
21/09/2021 12:15

Evreii ortodocsi care trăiesc ghidandu-se după o interpretare strictă a Legii evreiestii, sunt numiti evrei ultra-ortodocsi. Comunităti de evrei ultra-ortodocsi trăiesc in Israel, dar si in afara granit ...

 Dante Alighieri, 700 de ani de la moarte
15/09/2021 14:00

  Italia a comemorat 700 de ani de la moartea lui Dante Alighieri (1265-1321), „summo poeta”, care a scris „La Divina Commedia" şi care este considerat părintele limbii italiene, ...

Un italian de 21 de ani a doborât recordul mondial de memorie. A reuşit să rețină un număr din 630 de cifre în doar cinci minute
15/09/2021 11:19

Andrea Muzii, un italian in varstă de 21 de ani, a caştigat Campionatele mondiale de memorie, găzduite anul acesta de Germania, stabilind un nou record mondial. Tanărul a reusit să tină minte un număru ...

Alice în Țara Minunilor, una dintre cele mai populare scrieri de ficțiune
13/09/2021 14:24

Romanul scriitorului britanic Lewis Carroll intitulat „Aventurile lui Alice in Tara Minunilor” (1865) este una dintre cele mai populare scrieri de fictiune din limba engleză. Romanul a fost ilust ...

Cât de veche este și unde se află casa care apare pe bancnota de 10 lei
12/09/2021 18:29

Casa inscriptionată pe bancnota de 10 lei există in realitate si are o poveste incredibilă. Aceasta a apartinut unei familii de boieri din comuna Vlădesti, judetul Valcea, si ar avea aproximativ 500 de an ...

„Nu toți copiii trebuie să fie de 10, însă toți trebuie iubiți cu tot ce avem în suflet
12/09/2021 17:45

 Dr Ciobotaru Georgian, medic rezident neurochirurg, a vorbit despre premiul intai, idealurile părintelui si parazitarea copilului. ”Pană la liceu am trăit la umbra premiului I, apoi lucrurile ...

Cultul religios „Templul Satanic” dă în judecată statul Texas din cauza noii legi a avortului
11/09/2021 10:48

    „Templul Satanic”, un cult religios din SUA, dă in judecată statul Texas din cauza noii legi a avortului. Cultul sustine că legea restrictionează libertatea religioasă a membril ...

Casa părintească a lui Ivan Patzaichin va fi transformată în muzeu
09/09/2021 12:37

Legenda lui Ivan Patzaichin va fi păstrată in micuta localitate din Delta Dunării in care s-a născut. „Hubul” va fi chiar casa părintească din Mila 23, Tulcea, in care a crescut canoistul. ...

Povestea pustnicului care de cinci ani locuiește în munții Cugirului
09/09/2021 09:30

 Dragostea pentru natură l-a determinat pe „supravieţuitorul” Robert Paul Igna să renunţe la viaţa cotidiană şi să se munte in mijlocul naturii, intr-o poiană din Munţii Cugirului. T ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei