default

Dimensiune font:

Apel la ministrul Culturii, pentru salvarea „comorii” de pe Dealul „Cătălina”

| 29-09-2017 06:30

Monumentele istorice ale judeţului cad pradă intemperiilor şi uitării. În acestă situaţie se află situl arheologic de la Cotnari, care a scos la suprafaţă singura cetate geto-dacică din România în care zidurile sunt de tipul Murus- Dacius. Pentru salvgardarea patrimoniului istoric de aici senatorul Victorel Lupu a solicitat intervenţia ministrului Culturii, Lucian Romaşcanu 

Într-o societate grăbită şi din ce în ce mai indiferentă, tot mai multe monumente istorice care vorbesc despre trecutul nostru zac în paragină, fără a mai atrage atenţia cetăţenilor sau a autorităţilor care ar trebui să vegheze la conservarea acestora. Un astfel de loc i-a prezentat şi senatorul Victorel Lupu ministrului Culturii, solicitându-i acestuia să se implice în salvarea patrimoniului istoric. „Comuna Cotnari deţine un fond turistic extrem de valoros prin monumentele istorice şi vestigiile arheologice descoperite de-a lungul anilor aici. Amintesc aici ruinele bisericii catolice construită în stil gotic în perioada domniei lui Alexandru cel Bun (1.400-1.432), lăcaşul de cult cu hramul Sfintei Cuvioase Parascheva şi podul de piatră, ambele obiective fiind atribuite domnitorului Ştefan cel Mare, la acestea adăugându-se şi ruinele Curţii domneşti de la Cotnari”, îi transmite parlamentarul Victorel Lupu ministrului Liviu Romaşcanu, îndemnându-l să-şi îndrepte atenţia şi spre zona Iaşului care, de-a lungul timpului, şi-a câştigat renumele naţional şi internaţional datorită culturii şi istoriei. Mai mult, pesedistul aminteşte despre Dealul Cătălina, acolo unde, în secolul IV î. Hr. a fost ridicată o cetate geto-dacică, ale cărei ruine stau astăzi în paragină. Primele săpături arheologice au fost realizate în 1967, când au fost descoperite mai multe urme ce indicau existenţa unor locuinţe din epoca neolitică. De remarcat faptul că edificiul din cadrul sitului arheologic de pe Dealul Cătălina este singurul din România în care zidurile sunt de tipul „Murus Daciuc”. „Valoarea descoperirilor de la Cotnari, în special cele legate de sistemul de fortificaţii, a determinat realizarea, între anii 1980 şi 1985, a unui muzeu pe sit care proteja secţiunea deschisă de arheologi în valul de apărare de pe latura sud est. Din nefericire, datorită condiţiilor nefavorabile de pe dealul Cătălina, în principiu a vântului puternic, muzeul a avut de suferit. După 1990, distrugerea a fost din ce în ce mai accentuată, astfel că astăzi a mai rămas în picioare doar scheletul metalic”, îi explică Lupu ministrului Culturii.

Citeşte şi Contestaţiile constructorilor, atentat la viaţa cetăţenilor! 


Primăria recunoaşte gravitatea situaţiei
Situaţia semnalată de social-democratul Victorel Lupu este confirmată şi de primarul comunei, care susţine că de 27 de ani în zonă nu s-a intervenit. „Situl a fost acoperit cu mişte policarbonat care s-a deteriorat de la soare şi ploaie, fiind odată cu trecerea timpului luat de vânt. Prin 2013 ştiu că reprezentanţii Consiliului Judeţean Iaşi au făcut o solicitare către autorităţile locale de la acea oră, pentru a prelua în comodat terenul, însă majoritatea Plenului Consiliului Local nu a fost de acord să cedeze respectiva suprafaţă de teren decât pentru trei ani, perioadă mult prea mică de timp pentru a putea obţine finanţare şi pentru a începe restaurarea şi conservarea sitului”, declară Vasile Creţu, primarul comunei Cotnari, pentru cotidianul „Evenimentul Regional al Moldovei”.

Potrivit acestuia, singura şansă de salvare a bogăţiei istorice care se ascunde în solurile de la Cornari o reprezintă tot un parteneriat cu autorităţile judeţene, Primăria comunei urmând să-şi încerce norocul depunând, pe cont propriu, un proiect pentru restaurarea bisericii catolice.
În consecinţă, cea mai sigură soluţie pentru salvarea de la distrugere a sitului de pe Dealul „Cătălina” rămân Ministerul Culturii şi Consiliul Judeţean Iaşi, senatorul lupu precizând că va face tot ce-i stă în putere să capteze atenţia autorităţilor centrale asupra comunei Cotnari. „Aştept cu interes să primesc răspuns de la minister şi să văd care este planul de acţiune pentru a salva de la degradare o zonă care ar trebui introdusă într-un circuit turistic al Iaşului. Mai mult, voi avea discuţii şi cu reprezentanţii CJ Iaşi, pentru a identifica o serie de soluţii şi la nivel local”, conchide Victorel Lupu. Anca BURNICHE
* * *
Având în vedere că aşteptăm apariţia ghidurilor de finanţare pentru a depune proiectul Drumul Vinului, cel mai probabil în perioada octombrie- noiembrie, care va cuprinde şi Cotnariul, vom încerca să preluăm în comodat terenul pe care este situl arheologic şi intervenim acolo cu fonduri europene. Mai mult, faptul că la mică distanţă de Cotnari au fost descoperită cea mai mare civilizaţie cucuteniană, ne permite să realizăm un adevărat traseu turistic în judeţ care să aibă un real impact asupra celor care vor tranzita zona”- Maricel Popa, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<<Click pe locatie pentru detalii>>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

ANUNT LICITATIE. SC TOPCAR SRL- in faliment, prin lichidator judiciar CII Burcoveanu Laura Mihaela, cu sediul in Iasi, str. A.Panu nr. 13-15, mezanin, telefon 0741232516, e-mail laura.burcoveanu@yahoo.ro, in dosarul 3299/99/2017, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare, la data de 29.07.2020, ora 10, la sediul lichidatorului judiciar din Iasi, strada Anastasie Panu nr. 13-15, mezanin, a bunului mobil AUTOTURISM MARCA BMW 740D BERLINA, culoare albastra, an fabricatie 2003, motorina, nr. locuri 5, capacitate cilindrica 3901 cmc, tapiterie scaune piele, stare buna de functionare. Bunul poate fi vazut in parcarea restaurantului La Castel. Valoarea pornire de licitatie - 22765 lei, fara TVA, reprezentand 100% din pretul de evaluare. Daca bunul nu va fi adjudecat, o a doua licitatie va avea loc la data de 30.07.2020 – ora 10.00, la acelasi sediu si la acelasi pret. Daca bunul nu va fi adjudecat, alte licitatii vor avea loc la 10.08.2020- ora 10.00 si la 11.08.2020 - ora 10.00, la 90% din pretul de evaluare, la valoarea de pornire de 20488,5 lei, iar ulterior la 31.08.2020- ora 10.00 si la 01.09.2020-ora 10.00, la 80% din pretul de evaluare, la valoarea de pornire de 18212 lei. Persoanele care pretind vreun drept real asupra bunului au obligatia, sub sanctiunea decaderii, sa faca dovada acestui fapt pana la data de 28.07.2020, ora 12, la sediul lichidatorului judiciar. Caietul de sarcini se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, in baza unei cereri prealabile formulate cu 24 de ore inainte, la pretul de 50 de lei. Garantia de participare este de 10% din valoarea de pornire. Informatii suplimentare la telefon 0741232516 sau la sediul lichidatorului judiciar.
ANUNT privind organizarea licitatiei publica-pasune domeniul public. 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MIRONEASA cu sediul administrativ in Mironeasa, cod postal 707300, judetul Iasi, cod fiscal 4540453, telefon 0232228600, fax: 0232228652, e-mail: contact@primariamironeasa.ro. 2. Informatii generale privind obiectul inchirierii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Proprietati publice, teren pasune, 2 loturi, identificate astfel: 1. Lotul I - 30.00 ha - CF 61847/1; 3. Lotul III - 0.45 ha CF 60701. Inchirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.G. 57/2019 si conform HCL nr. 84/07.06.2020; 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul Primariei Comunei Mironeasa. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul autoritatii contractante, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul Primariei Comunei Mironeasa, comuna Mironeasa, judetul Iasi. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: 150 lei, ce se achita cu numerar la casierie. 3.4. Data limita privind solicitarea clarificarilor: 31.07.2020, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 07.08.2020, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Comunei Mironeasa, registratura. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 07.08.2020, ora 10.00, Primaria Comunei Mironeasa, judetul Iasi. 5. Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalulu Iasi, Strada Elena Doamna, nr. 1A, cod postal 700398, telefon: 0332403642, fax: 0332435700, email: tr-iasi-reg@just.ro. 6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii: 16.07.2020.
Primăria Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, scoate la vânzare în data de 14.08.2020, ora 10, la sediul său din Comuna Tomeşti, suprafaţa 268 mp, situată în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 10, Parcela Arabil 455/5, nr. cadastral 66629, la ora 10:30, suprafața de 247 mp, situată în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 47, Parcela Arabil 2489/8, nr. cadastral 66957, iar la ora 11, suprafața de 147 mp, situată în intravilan Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 5, Parcela Arabil 114. Terenurile se află în domeniul privat al Comunei Tomeşti. Documentația de atribuire se pune la dispoziție pe suport de hârtie, contra unui preț de 50 de lei. Ofertele se pot depune până la data de 13.08.2020, ora 15, la sediul Primăriei Tomești, într-un exemplar. Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei. Garanţia de participare este de 3% din preţul de pornire la licitaţie pentru întreaga suprafaţă. Preţul de pornire al licitaţiei este de 7000 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 268 mp,3000 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 247 mp, și 3292 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 147 mp. Prezentul anunț se va transmite pentru publicare instituțiilor publice abilitate, în data de 14.07.2020. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi. Tel. 0232/290434, int.211.
Aproape 19 milioane de români au fost înscriși în Registrul electoral
04/08/2020 17:55

 Numărul total de cetăteni cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral la data de 31 iulie 2020 este de 18.983.585, cu 1.613 mai multi fată de ultima informare publică, a anuntat marti Autoritatea ...

Marcel Vela, mesaj direct pentru INTERLOPII care au anunțat că încep RĂZBOIUL: 'Vor avea o surpriză neplăcută când vor intra în România cu idei năstrușnice'
04/08/2020 17:51

 Liderul clanului Duduianu a fost ucis, in noaptea de luni spre marti, intr-o incăierare cu săbii, cu peste 20 de persoane, in Sectorul 6. Interlopii din clan, dar si prietenii lor, au jurat răzbunare, ...

BREAKING Mihai Fifor şi-a anunţat candidatura la funcţia de primar al municipiului Arad
04/08/2020 16:00

Anunt de ultimă oră pe scena politică din Arad. Senatorul PSD Mihai Fifor, fost secretar geneal al partidului, a anunţat, marţi, că va candida la funcţia de primar al municipiului Arad. De asemenea, Fifo ...

Codrin Ștefănescu, ATAC EXPLOZIV la Marcel Ciolacu: Tace șiret pentru că misiunea trebuie îndeplinită conform ordinelor
04/08/2020 13:41

Atac exploziv in PSD, la adresa sefului partidului, Marcel Ciolacu. Fostul secretar general al PSD, Codrin Stefănescu, il critică pe liderul interimar al partidului, Marcel Ciolacu, spunand că „tace si ...

BREAKING - Klaus Iohannis a convocat miniștrii la Cotroceni
04/08/2020 13:34

 Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va avea joi, 30 iulie a.c., ora 14:00, la Palatul Cotroceni, o sedintă privind măsurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu Ministrul Afacerilor Interne, ...

OSCE confirmă că Guvernul a Ludovic Orban a încălcat drepturile religioase ale ortodocșilor - COMENTARIU
04/08/2020 12:22

La jumătatea lunii iulie, OSCE a publicat un raport despre cum au reactionat tările ce fac parte din organizatie, pană in acel moment, de la declansarea pandemiei de coronavirus. Organismul a analizat, sub m ...

Traian Băsescu, semnal către parlamentarii PMP: Moțiunea de cenzură este nepotrivită în actuala situație
03/08/2020 17:20

Fostul presedinte Traian Băsescu a declarat luni, la Digi24, referitor la motiunea de cenzură pregătită de PSD si a cărei adoptare in Parlament ar provoca demiterea Guvernului, că in opinia sa nu este mom ...

Guvernul Orban spune că pedofilii riscă să fie discriminați / DOCUMENT
03/08/2020 17:18

 Guvernul Ludovic Orban a atacat la CCR o lege care inăspreste pedepsele pentru viol si pedofilie si prevede că faptele devin imprescriptibile, Executivul fiind de părere că persoanele care abuză sexu ...

VIDEO După Ludovic Orban și Rareș Bogdan, încă un PNL-ist calcă pe 'bec': petrecere cu dedicații, băutură, horă și manele pentru un candidat PNL
03/08/2020 12:25

Reprezentantii PNL mai fac o gafă, in plină pandemie de Covid-19. Marcel Deac Iancău este omul pe care mizează PNL Timis la alegerile locale pentru Primăria Giarmata din Timis. Întalnirea liberalului ...

Ludovic Orban a EXPLODAT la adresa PSD din cauza moțiunii de cenzură: E un gest politicianist
03/08/2020 12:05

Premierul Ludovic Orban a izbucnit la adresa PSD din cauza motiunii de cenzură pe care partidul a promis că o depune pentru a dărama guvernul. Orban spune că e vorba de un gest politicianist si că PSD nu a ...

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!