CCR a publicat motivarea deciziei prin care a declarat neconstitutionale starea de carantina si internarea obligatorie

ccr 7600

Dimensiune font:

| 02-07-2020 06:54

 Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) declara ca textele de lege privind internarea obligatorie si carantina in timpul epidemiei sunt neconstitutionale, deoarece sunt lipsite de claritate si previzibilitate, au un caracter incert si dificil de anticipat si nu ofera garantii privind respectarea unor drepturi si libertati fundamentale.

De asemenea, CCR sustine ca instituirea carantinei in Romania prin OUG reprezinta o veritabila privare de libertate si o restrangere a drepturilor fundamentale.

Curtea Constitutionala a publicat miercuri motivarea deciziei din 25 iunie, prin care a declarat ca fiind neconstitutionala starea de carantina si internarea obligatorie.

Concret, CCR a declarat ca fiind neconstitutionale dispozitiile art. 25 alineatul (2) teza a doua din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si art. 8 alin. (1) din OUG 11/2020 privind stocurile de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei.

Conform CCR, dispozitiile celor doua articole atribuie ministrului Sanatatii competenta instituirii carantinei si a internarii obligatorii in vederea prevenirii raspandirii unor boli contagioase, masuri care implica restrangerea unor drepturi fundamentale, fara a fi stabilite, la nivelul legislatiei primare, conditiile, procedura si limitele in care autoritatile administrative pot actiona in sensul restrangerii acestor drepturi, respectiv garantiile care protejeaza cetatenii de o eventuala aplicare ilegala, discretionara sau abuziva a acestor masuri.

CCR a stabilit ca sunt neconstitutionale dispozitiile art 25 alin (2) teza II din Legea nr. 95/2006, care confera ministrul Sanatatii competenta de a stabili bolile transmisibile pentru care declararea, tratamentul sau internarea sunt obligatorii.

In acest caz, Curtea observa ca aceste dispozitii se refera in mod expres la masurile care privesc obligarea persoanelor care au fost diagnosticate cu unele boli transmisibile sa declare acest diagnostic, sa urmeze tratament sau sa fie internate, chiar si fara consimtamantul lor.

In opinia CCR, dispozitiile art.25 alin.(2) teza a doua din Legea nr.95/2006 au un caracter lacunar si dau in sarcina ministrului Sanatatii complinirea omisiunilor legislative evidente in materia reglementata, prin emiterea de ordine.

"Curtea aminteste ca orice act normativ trebuie sa indeplineasca anumite conditii calitative, printre acestea numarandu-se previzibilitatea, ceea ce presupune ca acesta trebuie sa fie suficient de clar si precis pentru a putea fi aplicat. Astfel, formularea cu o precizie suficienta a actului normativ permite persoanelor interesate - care pot apela, la nevoie, la sfatul unui specialist - sa prevada intr-o masura rezonabila, in circumstantele spetei, consecintele care pot rezulta dintr-un act determinat (...) Or, dand in sarcina ministrului de resort completarea reglementarii referitoare la conditiile in care persoanele cu boli transmisibile sunt obligate sa declare, sa urmeze tratament sau sa fie internate, precum si libertatea de a modifica oricand si fara a respecta anumite limite aceste reglementari, dispozitiile art.25 alin.(2) teza a doua din Legea nr.95/2006 dobandesc un caracter imprevizibil, incert si dificil de anticipat", spune CCR.

Curtea recunoaste ca o reglementare care se refera la o situatie exceptionala, asa cum este cea generata de raspandirea iminenta a unei boli transmisibile, trebuie sa se bucure de un grad mai sporit de generalitate, intrucat este dificil de anticipat evolutia concreta a acesteia. Cu toate astea, generalitatea normei primare nu poate fi atenuata prin acte infralegale care sa completeze cadrul normativ existent. De aceea, ordinul ministrului Sanatatii, in cazul de fata, trebuie sa cuprinda doar masurile care organizeaza executarea dispozitiilor legale si particularizeaza si adapteaza respectivele dispozitii la situatia de fapt existenta, fara a se abate (prin modificari sau completari) de la cadrul circumscris prin normele cu putere de lege.

"Efectele viciului de neconstitutionalitate constatat apar insa si mai pregnante daca se are in vedere ca materia reglementata de art.25 alin.(2) teza a doua din Legea nr.95/2006 priveste masuri care aduc atingere drepturilor si libertatilor fundamentale, asa cum este internarea obligatorie a persoanelor cu boli transmisibile", mai spune CCR.

Curtea retine ca, in lumina dispozitiilor art.5 din CEDO, detentia legala a unei persoane susceptibile sa transmita o boala contagioasa reprezinta o privare de libertate ce poate fi acceptata in cadrul unei societati in vederea asigurarii sanatatii si securitatii publice, dar care este permisa doar cu indeplinirea conditiilor si a procedurii stabilite prin lege, fiind exclus arbitrariul.

De asemenea, orice persoana trebuie sa se bucure de posibilitatea contestarii in justitie a masurii detentiei de ordin medical social intr-un termen scurt, astfel incat, in cazul constatarii nelegalitatii masurii dispuse, sa poata fi eliberata. Altfel spus, persoana careia i se aplica masura detentiei de ordin social medical trebuie sa beneficieze de un drept de acces la justitie efectiv, care sa asigure judecarea intr-un termen rapid a actiunii si sa dispuna eliberarea persoanei detinute nelegal.

"Toate aceste garantii sunt necesare, intrucat privarea de libertate este o masura grava care nu se justifica decat daca alte masuri mai putin severe au fost considerate ca insuficiente pentru a garanta interesul public sau exigentele publice ale detentiei. Astfel, privarea de libertate trebuie sa apara ca o masura indispensabila in circumstantele date", precizeaza CCR.

Curtea aminteste ca o masura privativa de libertate sa fie reglementata prin lege, insa simpla mentionare a unei masuri privative de libertate, asa cum este internarea obligatorie pentru prevenirea raspandirii unor boli transmisibile, nu poate fi considerata insa ca fiind suficienta pentru a intruni conditia legalitatii.

In opinia CCR, legiuitorul trebuie sa aiba in vedere ca dispozitiile referitoare la internarea obligatorie reprezinta ultima optiune la care autoritatile pot recurge pentru a realiza obiectivul de prevenire a raspandirii unei boli transmisibile, astfel ca este necesar sa fie reglementate si alte masuri de o severitate mai scazuta, care sa fie aplicate, daca sunt eficiente.

De asemenea, Curtea considera ca, in reglementarea masurii internarii obligatorii, legiuitorul nu trebuie sa omita efectele pe care internarea obligatorie le poate avea asupra persoanelor aflate in ocrotirea sau in ingrijirea persoanei internate.

CCR mai spune ca internarea obligatorie implica, in mod subsecvent, si restrangerea exercitiului altor drepturi fundamentale, asa cum este dreptul la libera circulatie si, in anumite situatii, dreptul la viata intima, familiala si privata.

In legatura cu dispozitiile art.8 alin.(1) din OUG11/2020, Curtea constata ca acestea reglementeaza, in esenta, instituirea carantinei si competenta ministrului Sanatatii cu privire la aceasta masura.

In aplicarea acestor dispozitii, ministrul Sanatatii a emis un ordin privind instituirea masurii de carantina pentru persoanele aflate in situatia de urgenta de sanatate publica internationala determinata de infectia cu COVID-19 si stabilirea unor masuri in vederea prevenirii si limitarii efectelor epidemiei. Acest ordin a fost modificat prin mai multe ordine ulterioare ale ministrului Sanatatii.

Curtea observa ca, exceptand conditiile care justifica interventia ministrului Sanatatii in vederea instituirii carantinei, legiuitorul a lasat in sarcina acestei autoritati administrative stabilirea tipurilor de carantina, a conditiilor de instituire si de incetare a masurii, ignorand necesitatea reglementarii unor garantii pentru respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor carora li s-a aplicat aceasta masura.

"Reglementarea este, prin urmare, lipsita de claritate si previzibilitate, astfel ca, in mod rezonabil, o persoana nu poate anticipa modalitatea concreta si gradul de extindere a masurilor restrictive de drepturi. Prin urmare, Curtea constata ca dispozitiile art.8 alin.(1) din OUG 11/2020 nu intrunesc conditiile referitoare la calitatea actelor normative ce deriva din prevederile constitutionale ale art.1 alin.(5)", afirma CCR.

Judecatorii sustin ca, asemanator internarii obligatorii pentru prevenirea raspandirii unei boli transmisibile, carantina pune in discutie, in functie de forma pe care o imbraca masura, restrangerea, daca nu chiar privarea de libertate a persoanei.

Examinand dispozitiile Ordinului ministrului Sanatatii nr.414/2020, se constata ca, in prezent, carantina poate dobandi urmatoarele forme: a) carantina institutionalizata in spatii special amenajate; b) carantina la domiciliu; c) izolare la domiciliu; d) carantinarea unei comunitati, care reprezinta carantina la o locatie declarata, ca urmare a instituirii masurii de carantina a unor cladiri, localitati sau zone geografice.

Masura, constand in interdictia persoanei de a parasi zona de carantina, se dispune pentru 14 zile si se extinde si asupra colocatarilor, membrilor familiei sau apartinatorilor, atunci cand acestia locuiesc cu persoana pentru care instituie carantina.

Nerespectarea masurii carantinei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda, in conformitate cu prevederile art.30 lit. h) din HG 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Desi examinarea dispozitiilor ordinelor emise de ministrul Sanatatii nu revine competentei Curtii Constitutionale, judecatorii sustin ca reglementarile Ordinului ministrului Sanatatii nr.414/2020 sunt relevante pentru a constata ca masura carantinei dispusa in Romania in contextul epidemiei a putut fi calificata, in anumite situatii, ca "o veritabila privare de libertate, precum si ca restrangere, implicita, a exercitiului drepturilor fundamentale prevazute de art. 25 si art.26 din Constitutie, astfel ca este imperativa reglementarea acesteia la nivelul legislatiei primare, cu respectarea tuturor conditiilor constitutionale si internationale in materie, pe care Curtea le-a retinut si in ceea ce priveste internarea obligatorie".

CCR declara ca se impune stabilirea printr-o lege a conditiilor de instituire a carantinei, a formelor pe care aceasta masura le poate lua, in functie de necesitati, si a unei proceduri, chiar daca aceasta este mai generala, astfel incat sa reprezinte un cadru flexibil pentru o interventie adecvata a autoritatilor administrative.

De asemenea, Curtea considera ca este imperativa asigurarea unui drept de acces efectiv la justitie, mai ales atunci cand carantina dobandeste toate caracteristicile unei privari de libertate.

In acest sens, Curtea aminteste ca masura carantinei poate fi dispusa in mai multe forme, implicand grade diferite de restrangere a exercitiului drepturilor persoanelor carora li s-a aplicat aceasta masura, iar controlul judecatoresc trebuie sa asigure nu doar posibilitatea verificarii conformitatii actului administrativ cu dispozitiile legale si constitutionale, dar si analizarea proportionalitatii masurii dispuse, in raport cu situatia concreta avuta in vedere.

CCR recunoaste ca, in situatii exceptionale, asa cum este cea determinata de raspandirea infectiei cu virusul COVID-19, instituirea unor masuri energice, prompte si adecvate gravitatii situatiei reprezinta, in realitate, un raspuns al autoritatilor la obligatia prevazuta in art.34 alin.(2) din Constitutie, potrivit careia "Statul este obligat sa ia masuri pentru asigurarea igienei si a sanatatii publice".

De asemenea, Curtea retine ca atat internarea obligatorie in vederea prevenirii raspandirii unor boli transmisibile, cat si masura carantinei sunt restrangeri aduse exercitiului unor drepturi si libertati fundamentale ce pot fi justificate in conditiile in care ratiuni ce tin de necesitatea asigurarii sigurantei si sanatatii publice le impun.

"Cu toate acestea, Curtea observa ca masurile amintite au efecte severe asupra drepturilor si libertatilor persoanei si de aceea reglementarile in materie trebuie sa indeplineasca, in mod strict, toate conditiile constitutionale. Caracterul exceptional, imprevizibil al unei situatii nu poate constitui o justificare pentru a incalca ordinea de drept, prevederile legale si constitutionale referitoare la competenta autoritatilor publice ori cele privind conditiile in care se pot aduce restrangeri exercitiului drepturilor si libertatilor fundamentale. Autoritatile nationale - in mod special administratia centrala si locala - sunt cele mai in masura sa identifice si sa stabileasca acel set de actiuni necesare interventiei adecvate fiecarei etape de evolutie a pandemiei, insa masurile dispuse nu se pot intemeia decat pe un cadru legal primar, care se subordoneaza prevederilor constitutionale si internationale referitoare la restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati. Avand in vedere ca situatia de criza generata de o pandemie, reprezinta premisa inevitabila a unor astfel de restrangeri, legislatia nationala trebuie insotita de garantii clare si eficiente impotriva oricaror abuzuri sau actiuni discretionare ori ilegale", este concluzia CCR.

 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<<Click pe locatie pentru detalii>>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

„EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ”FANYON”S.R.L., conform Hotărârii nr. 120/02.04.2018, pronunțată în dosarul nr. 2172/113/2017, de către Tribunalul Brăila, organizează în zilele de 20.08.2020, 10.09.2020, 24.09.2020, 08.10.2020, 22.10.2020, respectiv 05.11.2020, ora 14:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Magheru, nr. 31, et. 1, cam. 25, Sector, licitații în vederea valorificarii următoarelor bunuri imobil și mobile, proprietatea debitoarei: BUN IMOBIL, PREȚ DE PORNIRE LA LICITAȚIE (EUR, fără TVA). Proprietate imobiliară, teren, căsuțe de vacanță și anexe, situată în Sat Dragosloveni, Com. Soveja, Jud. Vrancea, înscrisă în CF nr. 50048 a Com. Soveja, compusă din: Teren intravilan în suprafață de 2.438,00 mp, amplasat în Sat Dragosloveni, Com. Soveja, Jud.Vrancea, CF nr. 50048 a Com. Soveja, nr. cad.50048, Construcția C1-magazie, nr. cad.50048-C1Sc=67,00 mp, Construcția C2-anexă, nr. cad.50048-C2, Sc=170,00 mp, Construcția C3-magazie, nr. cad50048-C3, Sc=12,00 mp, Construcția C4-grup sanitar, nr. cad.50048-C4, Sc=17,00 mp, Construcția C5-bucatarie, nr. cad.50048-C5, Sc=24,00 mp, Construcția C6-umbrar lemn, nr. cad.50048-C6, Sc=9,00 mp, Construcția C7-umbrar lemn, nr. cad.50048-C7, Sc=9,00 mp, Construcția C8-casă de vacanță, nr. cad.50048-C8, Sc=15,00 mp, Construcția C9-casă de vacanță, nr. cad.50048-C9, Sc=14,00 mp, Construcția C10-club, nr. cad.50048-C10, Sc=64,00 mp, Construcția C11-casă de vacanță, nr. cad.50048-C11, Sc=15,00 mp, Construcția C12-casă de vacanță, nr. cad.50048-C13, Sc=15,00 mp, Construcția C13-casă de vacanță, nr. cad.50048-C13, Sc=65,00 mp, Construcția C14-casă de vacanță, nr. cad.50048-C14, Sc=15,00 mp, Construcția C15-casă de vacanță, nr. cad.50048-C15, Sc=15,00 mp, Construcția C16-casă de vacanță, nr. cad.50048-C16, Sc=65,00 mp, Construcția C17-casă de vacanță, nr. cad.50048-C17, Sc=15,00 mp, Construcția C18-casă de vacanță, nr. cad.50048-C18, Sc=15,00 mp, Construcția C19-casă de vacanță, nr. cad.50048-C19, Sc=65,00 mp, Construcția C20-casă de vacanță, nr. cad.50048-C20, Sc=28,00 mp, Construcția C21-magazie, nr. cad.50048-C21, Sc=145,00 mp, Construcția C22-casă de vacanță, nr. cad.50048-C22, Sc=51,00 mp, Construcția C23-casă de vacanță, nr. cad.50048-C23, Sc=35,00 mp și Construcția C24 - wc, nr. cad.50048-C24, Sc=17,00 mp. 65.110,50 BUNURI MOBILE PREȚ DE PORNIRE LA LICITAȚIE (EUR, fără TVA) CARUCIOR + CUVA 7,27, MASINA GLAZURAT CIOCOLATA 3.236,26, Masina cernut faina 46,49, CARUCIOARE CU NIVELE pt cuptor 211,55, CUPTOR POLINI MOD.80100 211,55, CUPTOR POLINI MOD.8080190 211,55, CUPTOR ROTATIV ROTO 6080SR.200SC 2.531,01, CUPTOR WERNER REA 1280, 211,55, CUPTOR WERNER REA 1280, 211,55, MASINA ROTATIVA ROTOFORM, 4.489,66, Moara ptr. Preg. Probelor, 767,59, Balanta analitica, 412,62, Echip. Ptr. Determ. Aciditatii, 570,56, Etuva, 215,59, Balanta tehnica 176,30, Sist. Automat ptr. Determ. Azot 2.761,19, Sist. Autom. Ptr. Determ. Gras 2.563,97, Distilator apa 550,82, Aparat perf. Pt.Deter. Cant. De z 1.605,07, Incinta termostatare probe 471,85, Sistem aut. Amb. Prod. Gr.IP600 21.265,94, Aparat de realiz. Mixuri pt. Ret 3.026,27, Malaxor spiral cuva rabatabil 4.821,88, Linie pentru obtinere covrigi 57.418,17, Camera racire semifabricat 3.446,86, Cuptor rotativ, 7.048,60 Cuptor rotativ 7.048,60, Cuptor rotativ 7.048,60, Cuptoar rotativ 7.048,60, Cuptor rotativ 7.048,60, Cuptor rotativ 7.048,60, Cuptor rotativ 7.048,60, Masina de glazurat si uscat turta dulce 8.830,77, DEDURIZATOR FD-25, 418,00, LINIE PENTRU OBTINEREA CROCHETE 105.250,22, LINIE PENTRU OBTINERE COVRIGI 74.381,28, MALAXOR 7.023,99, Oala fierbere 233,69, DULAP FRIGORIFIC 381,22, AGENT FRIGORIFIC 77,01, ECHIPAMENT MIXER PLANETAR 8.207,35, MASINA PADO PT FURSEC SI TURTA 12.311,02, Masina taiat foi nap -Doina 263,51, Masina taiat nuga 441,19, Cuptor rotativ 2.078,25, CUPTOR FOI 12.232,98. Toate condiţiile de participare la licitaţie şi condiţiile de adjudecare se regăsesc în caietele de sarcini care pot fi procurate on-line de la lichidatorul judiciar, contravaloarea acestora fiind de 2.380,00 RON, TVA inclus, pentru bunuri mobile și 2.380,00 RON, TVA pentru bunul imobil/caiet de vanzare, dovada achiziţiei acestora fiind obligatorie pentru participarea la licitaţie, plata acestora efectuându-se în contul lichidatorului judiciar, nr.:RO93BUCU1031215949892 RON, deschis la Alpha Bank Iaşi. Persoanele care doresc să se înscrie la licitaţie au obligaţia de a depune garanţia de participare la licitaţie de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata acesteia efectuându-se în lei, la cursul BNR din data plății în contul de lichidare al ”FANYON”S.R.L., nr.: RO76BUCU1032235342465 RON, deschis în lei la Alpha Bank S.A. Înscrierile la licitație se pot face până în preziua licitaţiei (zilele de miercuri), ora 14:00, scrisoarea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele menţionate în caietele de sarcini, urmând a fi trimise on-line pe adresele de e-mail : vanzari@lrj.ro și stefania.nitu@insolvency.ro. Vizitarea şi prezentarea activelor se poate face doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care acestea se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului judiciar vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea activului imobil, respectiv a bunurilor mobile, este o condiție obligatorie pentru participarea la licitații. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul lichidatorului judiciar.: www.lrj.ro, telefon: 0733.683.702, e-mail: vanzari@lrj.ro, telefon: 0737.242.544, e-mail: stefania.nitu@insolvency.ro, telefon: 0747.012.820, e-mail: paula.stoian@fanyon.ro.
„EuroBusiness LRJ ”S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ”FANYON”S.R.L., conform Hotărârii nr. 120/02.04.2018, pronunțată în dosarul nr. 2172/113/2017, de către Tribunalul Brăila, organizează în zilele de 20.08.2020 și 10.09.2020, ora 14:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Magheru, nr. 31 ,et. 1, cam. 25, Sector 1, licitații în vederea valorificarii următorului bun imobil, proprietatea debitoarei: BUN IMOBIL, PREȚ DE PORNIRE LA LICITAȚIE (EUR, fără TVA) ,,Fabrica de dulciuri FATA MOȘULUI”, proprietate compusă din teren și construcții cu destinație nerezidențială, împreună cu bunurile mobile integrate, mijloacele fixe, obiectele de inventar și activele necorporale, situată în Sat Baldovinești, Com. Vădeni, Jud. Brăila, CF nr. 70378 a Com. Vădeni, astfel: 962.727,20. 1. Teren și construcții cu destinație nerezidențială 727.711,20. a. Teren intravilan, în suprafață de 4.507,00 mp, amplasat în Sat Baldovinești, Com.Vădeni, Jud. Brăila, nr. cad.70378, CF nr. 70378 a Com. Vădeni 30.720,00. b. Construcția C1, cu destinație secție producție, nr. cad.70378-C1, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=278,30 mp, cu regim de înălțime P+1E 42.613,60. c. Construcția C2, cu destinație secție producție, nr. cad.70378-C2, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=278,45 mp, cu regim de înălțime P+1E 42.644,00. d. Construcția C3, cu destinație depozit ambalaje, nr. cad.70378-C3, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=501,10 mp, cu regim de înălțime P 17.497,60. e. Construcția C4, cu destinație pavilion administrativ, nr. cad.70378-C4, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=149,75 mp, cu regim de înălțime P+1E 39.305,60. f. Construcția C5, cu destinație depozit produse finite, cu nr. cad.70378-C5, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=130,75 mp, cu regim de înălțime P 5.312,80. g. Construcția C6, cu destinație anexă depozitare, nr. cad.70378-C6, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=294,00 mp, cu regim de înălțime P 5.279,20. h. Construcția C7, cu destinație de spații de producție și depozitare, nr. cad.70378-C7, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=449,00 mp, cu regim de înălțime P+1E 74.085,60. i. Construcția C11, cu destinație hală producție, nr. cad.70378-C11, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=530,00 mp și Sc desfășurată=2.120,00 mp, cu regim de înălțime D+P+1E+M 359.211,20. j.Construcția C12, cu destinație anexă tehnologică, nr. cad.70378-C12, CF nr. 70378, Com. Vădeni, cu Sc la sol=155,00 mp și Sc desfășurată=620,00 mp, cu regim de înălțime D+P+1E+M 111.041,60 2. Bunuri mobile integrate (lista completă poate fi vizualizată pe site-ul lichidatorului judiciar www.lrj.ro) 102.312,00. 3. Bunuri mobile constând în mijloace fixe și obiecte de inventar (lista completă poate fi vizualizată pe site-ul lichidatorului judiciar www.lrj.ro) 98.304,00. 4.Active necorporale: mărci, desene și modele 34.400,00. Activul imobil, ”Fabrica de dulciuri FATA MOȘULUI” se vinde doar în bloc, ca activ funcțional. Prețurile nu includ TVA. Urmează a fi făcută aplicabilitatea dispozițiilor art. 292, (alin.2), lit. F, din Codul Fiscal, în măsura aplicabilității. Toate condiţiile de participare la licitaţie şi condiţiile de adjudecare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi procurat on-line de la lichidatorul judiciar, contravaloarea acestuia fiind de 2.380,00 RON, TVA inclus, dovada achiziţiei acestuia fiind obligatorie pentru participarea la licitaţie, plata acestuia efectuându-se în contul lichidatorului judiciar, nr.:RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi. Persoanele care doresc să se înscrie la licitaţie au obligaţia de a depune garanţia de participare la licitaţie de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata acesteia efectuându-se în lei, la cursul BNR din data plății în contul de lichidare al ”FANYON”S.R.L., nr.:RO76BUCU1032235342465RON, deschis în lei la Alpha Bank S.A. Înscrierile la licitație se pot face până în preziua licitaţiei, ora 14:00, scrisoarea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele menţionate în caietul de sarcini, urmând a fi trimise on-line pe adresele de e-mail: vanzari@lrj.ro și stefania.nitu@insolvency.ro.Vizitarea şi prezentarea activului se poate face doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care acestea se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului judiciar vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini.Vizualizarea activului imobil este o condiție obligatorie pentru participarea la licitații. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul lichidatorului judiciar: www.lrj.ro, telefon: 0733.683.702,e mail: vanzari@lrj.ro, telefon: 0737.242.544, mail: stefania.nitu@insolvency.ro, telefon: 0747.012.820, mail: paula.stoian@fanyon.ro.
ANUNT LICITATIE. SC TOPCAR SRL- in faliment, prin lichidator judiciar CII Burcoveanu Laura Mihaela, cu sediul in Iasi, str. A.Panu nr. 13-15, mezanin, telefon 0741232516, e-mail laura.burcoveanu@yahoo.ro, in dosarul 3299/99/2017, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare, la data de 29.07.2020, ora 10, la sediul lichidatorului judiciar din Iasi, strada Anastasie Panu nr. 13-15, mezanin, a bunului mobil AUTOTURISM MARCA BMW 740D BERLINA, culoare albastra, an fabricatie 2003, motorina, nr. locuri 5, capacitate cilindrica 3901 cmc, tapiterie scaune piele, stare buna de functionare. Bunul poate fi vazut in parcarea restaurantului La Castel. Valoarea pornire de licitatie - 22765 lei, fara TVA, reprezentand 100% din pretul de evaluare. Daca bunul nu va fi adjudecat, o a doua licitatie va avea loc la data de 30.07.2020 – ora 10.00, la acelasi sediu si la acelasi pret. Daca bunul nu va fi adjudecat, alte licitatii vor avea loc la 10.08.2020- ora 10.00 si la 11.08.2020 - ora 10.00, la 90% din pretul de evaluare, la valoarea de pornire de 20488,5 lei, iar ulterior la 31.08.2020- ora 10.00 si la 01.09.2020-ora 10.00, la 80% din pretul de evaluare, la valoarea de pornire de 18212 lei. Persoanele care pretind vreun drept real asupra bunului au obligatia, sub sanctiunea decaderii, sa faca dovada acestui fapt pana la data de 28.07.2020, ora 12, la sediul lichidatorului judiciar. Caietul de sarcini se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, in baza unei cereri prealabile formulate cu 24 de ore inainte, la pretul de 50 de lei. Garantia de participare este de 10% din valoarea de pornire. Informatii suplimentare la telefon 0741232516 sau la sediul lichidatorului judiciar.
Raed Arafat acuză un fake news împotriva sa. Circulă pe internet o declarație care nu-i aparține
09/08/2020 16:40

Seful DSU, Raed Arafat, spune că cei care incearcă să răspandească minciuni care să facă oamenii să nu respecte măsurile de prevenire a răspandirii COVID-19 se folosesc de fake news, asa cum s-a posta ...

Aroganță și dispreț
07/08/2020 17:16

  Dacă liberalii ar putea fi suspectati de simtul umorului sau de imaginatie am avea explicatia actiunilor Guvernului Orban care nu pot fi descifrate altfel decat in registrul umorului negru al aberatiei ...

Incepe perioada de depunere a candidaturilor la Alegerile Locale 2020
07/08/2020 10:33

 Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca vineri, 7 august, incepe perioada de depunere a candidaturilor la alegerile locale care vor avea loc pe 27 septembrie. Propunerile de candidati pentru consil ...

Donald Trump a semnat decretul - Tik Tok, amenințare la adresa securității SUA
07/08/2020 08:38

 Preşedintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin executiv de interzicere a tranzacţiilor cu compania-mamă TikTok, ByteDance. În ordinul executiv, Donald Trump a spune că constatat că „t ...

OFICIAL - Călin Popescu Tăriceanu: Candidez la Primăria Capitalei. Am greutate și experiență!
06/08/2020 12:17

 ”Sunt liberal de 30 ani si am acumulat o experientă foarte mare. Avand in vedere pandemia de coronavirus este nevoie de oameni cu experientă, de oameni cu greutate, eu am si la propriu o anumită ...

Victor Ponta critică în termeni duri Guvernul condus de Ludovic Orban: 'Chiar trebuie oprită această nebunie'
05/08/2020 16:41

Liderul PRO Romania, Victor Ponta, a comentat cazul femeii de 71 de ani cercetate penal, după ce a iesit din izolare pentru cumpărături. Ea a mancat zile intregi doar zahăr, deoarece nimeni nu a venit să ...

MAE anunță condiții noi pentru românii care vor să călătorească în Cipru: permisul special poate fi obținut online
05/08/2020 16:37

 Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că autorităţile cipriote au revizuit condiţiile de intrare in Cipru, in contextul evoluţiei pandemiei de COVID-19, infomrează      ...

Răspuns VIOLENT al lui Orban, după ce peste 300 de asociații i-au cerut explicații pentru contestarea la CCR a legii ce-i condamnă pe pedofili: 'Sunt FALSE'
05/08/2020 16:26

 Premierul Ludovic Orban a transmis miercuri un răspuns organizaţiilor neguvernamentale care ii cereau explicaţii privind sesizarea de către Guvern la CCR a legii care măreşte pedepsele pen ...

ULTIMĂ ORĂ Prefectul Bacăului a DEMISIONAT: unde candidează
05/08/2020 16:20

 Decizie de ultimă oră in PNL. Prefectul judetului Bacău, Liviu Miroseanu, a demisionat, miercuri, din functie si va candida la Primăria Bacău. Liviu Miroseanu anuntă că intră in campanie electora ...

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!