download (35)

Dimensiune font:

Președintele ÎCCJ, Corina Corbu, a IZBUCNIT: Reprezentanții Statului Român vor să transforme justiția în vinovatul de serviciu

| 18-06-2020 13:57

 Mesaj dur transmis Corina Corbu.Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), Corina Corbu, a transmis, joi, un mesaj către reprezentanţii celorlalte puteri ale statului în care acuză că autorităţile judiciare sunt frecvent făcute ”vinovatul de serviciu”, cu unicul rezultat al mascării şi perpetuării unor disfuncţii sistemice în ceea ce priveşte protejarea unor drepturi fundamentale ale cetăţenilor români. Şefa ICCJ face apel la ”echilibru, moderaţie şi, mai ales, sinceritate în discursul public” şi cere autorităţilor şi societăţii un dialog real pentru remedierea tuturor problemelor din sistemul judiciar. ”Prezentarea triumfalistă şi, să-mi fie îngăduită aprecierea personală, populistă a unor subiecte de interes public nu ţine loc de rezultate concrete în ceea ce priveşte corectarea unor disfuncţii din societatea românească”, a transmis Corina Corbu, care cere date concrete cu privire la cuantumul din buget al pensiilor de serviciu ale magistraţilor, dar şi să explice legislativul în ce altă ţară tranşele de impozit progresiv cresc direct de la 10 la 85%

 Preşedintele ICCJ, Corina Corbu, în calitate de reprezentant al puterii judecătoreşti, a transmis, joi, un mesaj reprezentanţilor celorlalte puteri ale statului.

”Subliniam într-un mesaj anterior tendinţa celorlalte puteri ale statului de a trata justiţia ca pe o ramură a puterii de stat de rang secundar, una care trebuie «pusă la locul ei» şi care este uşor de transformat în ţintă a dezaprobării publice. La câteva luni de la acest moment, constat o înrăutăţire a acestei stări de fapt pe fondul unei apetenţe nedisimulate a numeroşi reprezentanţi ai Statului Român, în special din cadrul puterii legislative, de a transforma autorităţile judiciare, dar şi Curtea Constituţională, fie în «vinovatul de serviciu», cu unicul rezultat al mascării şi perpetuării unor disfuncţii sistemice în ceea ce priveşte protejarea unor drepturi fundamentale ale cetăţenilor români, fie în «inamicul public», care trebuie înfrânt pentru a putea fi revalorizată imaginea publică a altor ramuri ale puterii de stat, cum este cazul, în aceste zile, cu mesajele publice transmise din partea reprezentanţilor puterii legislative”, arată Corina Corbu, în mesaj.

Aceasta a transmis celorlalte puteri ale statului ”o invitaţie publică la cooperare loială şi, mai ales, la sinceritate, ca prim pas indispensabil al acesteia, iar societăţii, o invitaţie la echilibru în discursul public şi la deschidere către argumentele tuturor părţilor implicate”.

”Prezentarea triumfalistă şi, să-mi fie îngăduită aprecierea personală, populistă a unor subiecte de interes public nu ţine loc de rezultate concrete în ceea ce priveşte corectarea unor disfuncţii din societatea românească. Este îngrijorătoare, spre exemplu, lipsa oricărei dezbateri serioase privind lipsurile sistemului nostru de răspuns la violenţa domestică sau, în general, la violenţa bazată pe gen, rasă ori orientare sexuală. În locul unei abordări integrate, care să conducă la schimbarea unor mentalităţi adânc înrădăcinate în societate, în locul cooperării între toate puterile statului şi cu organizaţiile societăţii civile pentru crearea unui sistem imediat de răspuns în special în ceea ce priveşte violenţa îndreptată împotriva femeilor şi a copiilor, în condiţiile ignorării totale a formelor insidioase de violenţă, precum aceea economică sau cea spirituală, nu vom găsi niciodată căile de rezolvare a acestor probleme, ci doar de cosmetizare a lor. Şi aceasta este cea mai sigură cale pentru ca tragedii precum aceea a fetei de 17 ani incendiate, sau a tinerei de 18 ani ucise în Vişeul de Sus, care au şocat pe bună dreptate o naţiune, să se întâmple din nou şi din nou”, afirmă şefa ICCJ.

Potrivit acesteia, ”modificări legislative intempestive, adoptate pe un fond emoţional, şi care de multe ori nu trec testul de neconstituţionalitate (reamintesc opiniei publice, spre pildă, ordonanţa de urgenţă privind cartelele prepay emisă după cazul Caracal, care contravenea flagrant unei decizii anterioare a Curţii Constituţionale şi nu a devenit aplicabilă niciodată, ceea ce era perfect previzibil încă de la momentul emiterii), introducerea unor posibile elemente de discriminare în legislaţia penală, demiterile sau acţiunile disciplinare, deşi desigur justificate când există indicii ale unor responsabilităţi de natură personală, nu vor face ca femeile şi copiii României să fie mai protejaţi, cât timp nu sunt dublate de reforme reale”.

”Modificarea sistemului răspunderii disciplinare a judecătorilor, prin inserarea unor texte de lege într-un act normativ fără nicio legătură cu acest subiect, adoptate cu încălcarea regimului constituţional al legilor organice şi în condiţiile în care un act normativ conţinând un text similar fusese declarat neconstituţional cu câteva zile înainte ca Parlamentul să reglementeze din nou aceeaşi abatere disciplinară nu reflectă atitudinea unei puteri legislative care îşi doreşte cu adevărat o justiţie independentă, pilon al unui stat de drept. Celeritatea judecării cauzelor nu se asigură în mod durabil şi realist instituind termene arbitrare şi ameninţând corpul judecătorilor cu o nouă abatere disciplinară, ci, în primul rând, asigurând calitatea legislaţiei şi aşezarea corectă a competenţelor, încurajând în mod real formele alternative de soluţionare a litigiilor şi, nu în ultimul rând, oferind instanţelor condiţiile necesare pentru a-şi putea desfăşura activitatea. Ea mai poate fi asigurată schimbând atitudinea, deja aproape permanentizată, de ignorare nu numai a jurisprudenţei Curţii Constituţionale, a Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dar şi a obligaţiei legale de solicitare a avizului Consiliului Superior al Magistraturii de către puterea legiuitoare”, mai afirmă şefa ICCJ.

Corina Corbu susţine că ”încercările de diminuare a garanţiilor de independenţă ale judecătorilor, mai vizibile astăzi, în forma lor economică, dar nu numai, se repetă cu regularitate şi sunt prilejuri de coagulare a forţelor politice, în ciuda mult proclamatului principiu al cooperării loiale între puterile statului”.

”În pofida prevederilor constituţionale şi a jurisprudenţei constante a Curţii Constituţionale, aceste tentative continuă şi în aceste zile. În schimb, lipseşte cu desăvârşire o dezbatere realistă, cu prezenţa tuturor părţilor implicate, a modalităţilor de corectare a inechităţilor din sistemul de pensii de serviciu, care le-a făcut de altfel atât de impopulare. În acelaşi timp, lipsesc cu desăvârşire datele concrete şi aplicate care să permită publicului să-şi formuleze o apreciere corectă cu privire la costurile şi beneficiile pe care le presupun astfel de iniţiative legislative, ceea ce a condus la crearea şi întreţinerea voită în societatea românească a unui curent de opinie negativ, căruia i se uneori un nivel apropiat de ură, împotriva judecătorilor şi procurorilor, inclusiv cu privire la judecătorii Curţii Constituţionale”, mai transmite şefa ICCJ.

Aceasta cere prezentarea de date concrete.

”Solicit în mod public iniţiatorilor unor astfel de modificări legislative să prezinte public proporţia pe care o reprezintă pensiile foştilor magistraţi din totalul pensiilor de serviciu şi pensiilor speciale (reamintesc că pensiile judecătorilor şi procurorilor nu sunt pensii speciale, însă există şi această categorie) care vor rămâne în plată, precum şi ponderea în PIB a economiilor concrete ce se presupune că vor fi realizate la bugetul statului prin afectarea gravă a garanţiilor financiare privind independenţa judecătorilor. Cred că toţi cetăţenii români sunt îndreptăţiţi să deţină aceste date înainte de a-şi face propria evaluare şi să poată aprecia singuri dacă nu cumva prin aceste modificări se are în vedere tocmai afectarea substanţei unor drepturi cu impact direct asupra independenţei sistemului judiciar”, mai afirmă şefa ICCJ.

Aceasta transmite ”care sunt realităţile sistemului judiciar, cel puţin la nivelul instanţei sale supreme, în această săptămână”:

- Instanţa supremă dezbate în Secţii Unite dacă este necesară formularea de obiecţii de neconstituţionalitate cu privire la trei proiecte de acte normative adoptate de către Parlamentul României. Cu privire la unul dintre ele s-a decis deja sesizarea Curţii Constituţionale, la data de 15.06.2020, celelalte două vor fi dezbătute astăzi. În calitate de cetăţean, poate mai mult decât în calitate de judecător, consider această situaţie nepotrivită prin prisma exigenţelor de rigoare impuse de un proces legislativ coerent.

- Nu mai târziu de ieri, 17.06.2020, un complet al celei mai înalte instanţe a României nu a putut proceda la judecarea unei cauze întrucât nu există o sală de judecată care să fi permis accesul concomitent al tuturor persoanelor care s-au prezentat la judecarea cauzei al tuturor participanţilor la proces, cu asigurarea normelor de distanţare, necesară în această perioadă. Cauza a trebuit amânată, iar judecata urmează să continue în afara Înaltei Curţi, respectiv într-o sală de festivităţi a unei instanţe din Bucureşti.

- La Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se acordă prim termen, în unele cauze, în intervalul mai-iunie 2022. Desigur că această realitate poate fi pentru mulţi cetăţeni surprinzătoare şi, în mod cert, este un motiv de profundă nemulţumire pentru persoanele implicate, însă ea este generată atât de condiţiile de spaţiu şi de personal, dar mai ales de modul de aşezare a competenţelor în materia contenciosului administrativ şi fiscal.

”Aceasta este parte din imaginea reală a justiţiei din România la acest moment, îi invit public pe toţi aceia care consideră că sistemul judiciar primeşte deja prea mult de la Statul Român pentru îndeplinirea funcţiunii sale sociale să prezinte măcar un exemplu al unei alte ţări în care instanţa supremă este obligată să se confrunte cu astfel de situaţii”, acuză şefa ICCJ.

Potrivit acesteia, ”judecătorii şi procurorii sunt consideraţi vinovaţi în aproape fiecare scandal public”.

”Implicarea unui magistrat în orice tip de eveniment cu impact negativ îi scuteşte în mod aproape automat pe cei direct responsabili în corectarea unor disfuncţionalităţi evidente (fie ele de ordin legislativ, administrativ, organizatoric etc.) de orice fel de acţiune concretă în afară de a acuza sistemul judiciar şi de a solicita tragerea la răspundere a magistraţilor implicaţi, de multe ori fără a li se putea imputa vreo responsabilitate individuală concretă. Instituţii de drept sunt modificate peste noapte şi în mod incoerent, cu ignorarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, a dispoziţiilor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului sau a normelor de drept UE, fără nicio evaluare a impactului acestor modificări asupra calităţii unui serviciu public – justiţia, care rămâne (sau este menţinut) fragil şi cu o capacitate de adaptabilitate redusă, mai ales din punct de vedere administrativ şi logistic. Atacurile îndreptate împotriva statutului judecătorilor şi procurorilor, recunoscut prin toate documentele internaţionale ca garanţie esenţială a independenţei justiţiei, primesc justificări populiste şi sunt proclamate public ca prilej de reparare a imaginii celorlalte ramuri a puterii de stat. În strânsă legătură cu realităţile sistemului judiciar, deciziile jurisdicţiei constituţionale sunt intens criticate, ceea ce uneori conduce la adevărate atacuri mediatice împotriva judecătorilor”, se maia arată în mesaj.

Aceasta face apel la ”echilibru, moderaţie şi, mai ales, sinceritate în discursul public”.

”Cred cu tărie că cetăţenii români vor considera preferabil să avem o legislaţie stabilă şi care să poată fi interpretată în mod unitar de către instanţele judecătoreşti, dar şi un sistem administrativ eficient de punere în aplicare a acesteia, în locul ocazionalelor modificări legislative de conjunctură sau avalanşelor de demiteri ori anchete disciplinare. De asemenea, cred că vor prefera să nu mascăm „naţionalizarea”, ”confiscarea” sau reducerea drastică a cuantumului unor drepturi prin ”impozitare” (pe cei ce se vor arăta poate deranjaţi de această afirmaţie îi invit să furnizeze publicului exemplul unui singur stat, cu sistem de impozitare progresivă, unde treptele de taxare trec direct de la 10% la 85%). În sfârşit, cred că se cuvine ca aceiaşi cetăţeni să aibă acces la instanţe moderne, în care eficienţa este asigurată prin resurse suficiente şi bună organizare, nu doar prin obligaţii stabilite aproape arbitrar, sub ameninţarea sancţiunilor disciplinare. Un stat democratic modern este o formă de echilibru şi de interoperabilitate, iar nu un loc de confruntare, în care una dintre puterile statului pare a se considera ocazional puterea alfa, considerând că poate călca în picioare sistemul judiciar, dar şi Curtea Constituţională, oricând doreşte, dar, mai ales în corelaţie cu ciclul electoral”, a mai afirmat Corina Corbu.

”În acest context, adresez celorlalte puteri ale statului invitaţia de a contribui împreună, în mod real, la refacerea imaginii şi la clădirea prestigiului instituţional, prin modul în care vom reuşi să performăm în slujba cetăţeanului român şi printr-o cooperare loială în interesul acestuia, fără perturbarea echilibrului constituţional”, încheie şefa ICCJ mesajul.

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<<Click pe locatie pentru detalii>>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

„EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ”FANYON”S.R.L., conform Hotărârii nr. 120/02.04.2018, pronunțată în dosarul nr. 2172/113/2017, de către Tribunalul Brăila, organizează în zilele de 20.08.2020, 10.09.2020, 24.09.2020, 08.10.2020, 22.10.2020, respectiv 05.11.2020, ora 14:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Magheru, nr. 31, et. 1, cam. 25, Sector, licitații în vederea valorificarii următoarelor bunuri imobil și mobile, proprietatea debitoarei: BUN IMOBIL, PREȚ DE PORNIRE LA LICITAȚIE (EUR, fără TVA). Proprietate imobiliară, teren, căsuțe de vacanță și anexe, situată în Sat Dragosloveni, Com. Soveja, Jud. Vrancea, înscrisă în CF nr. 50048 a Com. Soveja, compusă din: Teren intravilan în suprafață de 2.438,00 mp, amplasat în Sat Dragosloveni, Com. Soveja, Jud.Vrancea, CF nr. 50048 a Com. Soveja, nr. cad.50048, Construcția C1-magazie, nr. cad.50048-C1Sc=67,00 mp, Construcția C2-anexă, nr. cad.50048-C2, Sc=170,00 mp, Construcția C3-magazie, nr. cad50048-C3, Sc=12,00 mp, Construcția C4-grup sanitar, nr. cad.50048-C4, Sc=17,00 mp, Construcția C5-bucatarie, nr. cad.50048-C5, Sc=24,00 mp, Construcția C6-umbrar lemn, nr. cad.50048-C6, Sc=9,00 mp, Construcția C7-umbrar lemn, nr. cad.50048-C7, Sc=9,00 mp, Construcția C8-casă de vacanță, nr. cad.50048-C8, Sc=15,00 mp, Construcția C9-casă de vacanță, nr. cad.50048-C9, Sc=14,00 mp, Construcția C10-club, nr. cad.50048-C10, Sc=64,00 mp, Construcția C11-casă de vacanță, nr. cad.50048-C11, Sc=15,00 mp, Construcția C12-casă de vacanță, nr. cad.50048-C13, Sc=15,00 mp, Construcția C13-casă de vacanță, nr. cad.50048-C13, Sc=65,00 mp, Construcția C14-casă de vacanță, nr. cad.50048-C14, Sc=15,00 mp, Construcția C15-casă de vacanță, nr. cad.50048-C15, Sc=15,00 mp, Construcția C16-casă de vacanță, nr. cad.50048-C16, Sc=65,00 mp, Construcția C17-casă de vacanță, nr. cad.50048-C17, Sc=15,00 mp, Construcția C18-casă de vacanță, nr. cad.50048-C18, Sc=15,00 mp, Construcția C19-casă de vacanță, nr. cad.50048-C19, Sc=65,00 mp, Construcția C20-casă de vacanță, nr. cad.50048-C20, Sc=28,00 mp, Construcția C21-magazie, nr. cad.50048-C21, Sc=145,00 mp, Construcția C22-casă de vacanță, nr. cad.50048-C22, Sc=51,00 mp, Construcția C23-casă de vacanță, nr. cad.50048-C23, Sc=35,00 mp și Construcția C24 - wc, nr. cad.50048-C24, Sc=17,00 mp. 65.110,50 BUNURI MOBILE PREȚ DE PORNIRE LA LICITAȚIE (EUR, fără TVA) CARUCIOR + CUVA 7,27, MASINA GLAZURAT CIOCOLATA 3.236,26, Masina cernut faina 46,49, CARUCIOARE CU NIVELE pt cuptor 211,55, CUPTOR POLINI MOD.80100 211,55, CUPTOR POLINI MOD.8080190 211,55, CUPTOR ROTATIV ROTO 6080SR.200SC 2.531,01, CUPTOR WERNER REA 1280, 211,55, CUPTOR WERNER REA 1280, 211,55, MASINA ROTATIVA ROTOFORM, 4.489,66, Moara ptr. Preg. Probelor, 767,59, Balanta analitica, 412,62, Echip. Ptr. Determ. Aciditatii, 570,56, Etuva, 215,59, Balanta tehnica 176,30, Sist. Automat ptr. Determ. Azot 2.761,19, Sist. Autom. Ptr. Determ. Gras 2.563,97, Distilator apa 550,82, Aparat perf. Pt.Deter. Cant. De z 1.605,07, Incinta termostatare probe 471,85, Sistem aut. Amb. Prod. Gr.IP600 21.265,94, Aparat de realiz. Mixuri pt. Ret 3.026,27, Malaxor spiral cuva rabatabil 4.821,88, Linie pentru obtinere covrigi 57.418,17, Camera racire semifabricat 3.446,86, Cuptor rotativ, 7.048,60 Cuptor rotativ 7.048,60, Cuptor rotativ 7.048,60, Cuptoar rotativ 7.048,60, Cuptor rotativ 7.048,60, Cuptor rotativ 7.048,60, Cuptor rotativ 7.048,60, Masina de glazurat si uscat turta dulce 8.830,77, DEDURIZATOR FD-25, 418,00, LINIE PENTRU OBTINEREA CROCHETE 105.250,22, LINIE PENTRU OBTINERE COVRIGI 74.381,28, MALAXOR 7.023,99, Oala fierbere 233,69, DULAP FRIGORIFIC 381,22, AGENT FRIGORIFIC 77,01, ECHIPAMENT MIXER PLANETAR 8.207,35, MASINA PADO PT FURSEC SI TURTA 12.311,02, Masina taiat foi nap -Doina 263,51, Masina taiat nuga 441,19, Cuptor rotativ 2.078,25, CUPTOR FOI 12.232,98. Toate condiţiile de participare la licitaţie şi condiţiile de adjudecare se regăsesc în caietele de sarcini care pot fi procurate on-line de la lichidatorul judiciar, contravaloarea acestora fiind de 2.380,00 RON, TVA inclus, pentru bunuri mobile și 2.380,00 RON, TVA pentru bunul imobil/caiet de vanzare, dovada achiziţiei acestora fiind obligatorie pentru participarea la licitaţie, plata acestora efectuându-se în contul lichidatorului judiciar, nr.:RO93BUCU1031215949892 RON, deschis la Alpha Bank Iaşi. Persoanele care doresc să se înscrie la licitaţie au obligaţia de a depune garanţia de participare la licitaţie de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata acesteia efectuându-se în lei, la cursul BNR din data plății în contul de lichidare al ”FANYON”S.R.L., nr.: RO76BUCU1032235342465 RON, deschis în lei la Alpha Bank S.A. Înscrierile la licitație se pot face până în preziua licitaţiei (zilele de miercuri), ora 14:00, scrisoarea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele menţionate în caietele de sarcini, urmând a fi trimise on-line pe adresele de e-mail : vanzari@lrj.ro și stefania.nitu@insolvency.ro. Vizitarea şi prezentarea activelor se poate face doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care acestea se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului judiciar vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea activului imobil, respectiv a bunurilor mobile, este o condiție obligatorie pentru participarea la licitații. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul lichidatorului judiciar.: www.lrj.ro, telefon: 0733.683.702, e-mail: vanzari@lrj.ro, telefon: 0737.242.544, e-mail: stefania.nitu@insolvency.ro, telefon: 0747.012.820, e-mail: paula.stoian@fanyon.ro.
„EuroBusiness LRJ ”S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ”FANYON”S.R.L., conform Hotărârii nr. 120/02.04.2018, pronunțată în dosarul nr. 2172/113/2017, de către Tribunalul Brăila, organizează în zilele de 20.08.2020 și 10.09.2020, ora 14:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Magheru, nr. 31 ,et. 1, cam. 25, Sector 1, licitații în vederea valorificarii următorului bun imobil, proprietatea debitoarei: BUN IMOBIL, PREȚ DE PORNIRE LA LICITAȚIE (EUR, fără TVA) ,,Fabrica de dulciuri FATA MOȘULUI”, proprietate compusă din teren și construcții cu destinație nerezidențială, împreună cu bunurile mobile integrate, mijloacele fixe, obiectele de inventar și activele necorporale, situată în Sat Baldovinești, Com. Vădeni, Jud. Brăila, CF nr. 70378 a Com. Vădeni, astfel: 962.727,20. 1. Teren și construcții cu destinație nerezidențială 727.711,20. a. Teren intravilan, în suprafață de 4.507,00 mp, amplasat în Sat Baldovinești, Com.Vădeni, Jud. Brăila, nr. cad.70378, CF nr. 70378 a Com. Vădeni 30.720,00. b. Construcția C1, cu destinație secție producție, nr. cad.70378-C1, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=278,30 mp, cu regim de înălțime P+1E 42.613,60. c. Construcția C2, cu destinație secție producție, nr. cad.70378-C2, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=278,45 mp, cu regim de înălțime P+1E 42.644,00. d. Construcția C3, cu destinație depozit ambalaje, nr. cad.70378-C3, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=501,10 mp, cu regim de înălțime P 17.497,60. e. Construcția C4, cu destinație pavilion administrativ, nr. cad.70378-C4, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=149,75 mp, cu regim de înălțime P+1E 39.305,60. f. Construcția C5, cu destinație depozit produse finite, cu nr. cad.70378-C5, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=130,75 mp, cu regim de înălțime P 5.312,80. g. Construcția C6, cu destinație anexă depozitare, nr. cad.70378-C6, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=294,00 mp, cu regim de înălțime P 5.279,20. h. Construcția C7, cu destinație de spații de producție și depozitare, nr. cad.70378-C7, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=449,00 mp, cu regim de înălțime P+1E 74.085,60. i. Construcția C11, cu destinație hală producție, nr. cad.70378-C11, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=530,00 mp și Sc desfășurată=2.120,00 mp, cu regim de înălțime D+P+1E+M 359.211,20. j.Construcția C12, cu destinație anexă tehnologică, nr. cad.70378-C12, CF nr. 70378, Com. Vădeni, cu Sc la sol=155,00 mp și Sc desfășurată=620,00 mp, cu regim de înălțime D+P+1E+M 111.041,60 2. Bunuri mobile integrate (lista completă poate fi vizualizată pe site-ul lichidatorului judiciar www.lrj.ro) 102.312,00. 3. Bunuri mobile constând în mijloace fixe și obiecte de inventar (lista completă poate fi vizualizată pe site-ul lichidatorului judiciar www.lrj.ro) 98.304,00. 4.Active necorporale: mărci, desene și modele 34.400,00. Activul imobil, ”Fabrica de dulciuri FATA MOȘULUI” se vinde doar în bloc, ca activ funcțional. Prețurile nu includ TVA. Urmează a fi făcută aplicabilitatea dispozițiilor art. 292, (alin.2), lit. F, din Codul Fiscal, în măsura aplicabilității. Toate condiţiile de participare la licitaţie şi condiţiile de adjudecare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi procurat on-line de la lichidatorul judiciar, contravaloarea acestuia fiind de 2.380,00 RON, TVA inclus, dovada achiziţiei acestuia fiind obligatorie pentru participarea la licitaţie, plata acestuia efectuându-se în contul lichidatorului judiciar, nr.:RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi. Persoanele care doresc să se înscrie la licitaţie au obligaţia de a depune garanţia de participare la licitaţie de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata acesteia efectuându-se în lei, la cursul BNR din data plății în contul de lichidare al ”FANYON”S.R.L., nr.:RO76BUCU1032235342465RON, deschis în lei la Alpha Bank S.A. Înscrierile la licitație se pot face până în preziua licitaţiei, ora 14:00, scrisoarea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele menţionate în caietul de sarcini, urmând a fi trimise on-line pe adresele de e-mail: vanzari@lrj.ro și stefania.nitu@insolvency.ro.Vizitarea şi prezentarea activului se poate face doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care acestea se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului judiciar vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini.Vizualizarea activului imobil este o condiție obligatorie pentru participarea la licitații. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul lichidatorului judiciar: www.lrj.ro, telefon: 0733.683.702,e mail: vanzari@lrj.ro, telefon: 0737.242.544, mail: stefania.nitu@insolvency.ro, telefon: 0747.012.820, mail: paula.stoian@fanyon.ro.
ANUNT LICITATIE. SC TOPCAR SRL- in faliment, prin lichidator judiciar CII Burcoveanu Laura Mihaela, cu sediul in Iasi, str. A.Panu nr. 13-15, mezanin, telefon 0741232516, e-mail laura.burcoveanu@yahoo.ro, in dosarul 3299/99/2017, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare, la data de 29.07.2020, ora 10, la sediul lichidatorului judiciar din Iasi, strada Anastasie Panu nr. 13-15, mezanin, a bunului mobil AUTOTURISM MARCA BMW 740D BERLINA, culoare albastra, an fabricatie 2003, motorina, nr. locuri 5, capacitate cilindrica 3901 cmc, tapiterie scaune piele, stare buna de functionare. Bunul poate fi vazut in parcarea restaurantului La Castel. Valoarea pornire de licitatie - 22765 lei, fara TVA, reprezentand 100% din pretul de evaluare. Daca bunul nu va fi adjudecat, o a doua licitatie va avea loc la data de 30.07.2020 – ora 10.00, la acelasi sediu si la acelasi pret. Daca bunul nu va fi adjudecat, alte licitatii vor avea loc la 10.08.2020- ora 10.00 si la 11.08.2020 - ora 10.00, la 90% din pretul de evaluare, la valoarea de pornire de 20488,5 lei, iar ulterior la 31.08.2020- ora 10.00 si la 01.09.2020-ora 10.00, la 80% din pretul de evaluare, la valoarea de pornire de 18212 lei. Persoanele care pretind vreun drept real asupra bunului au obligatia, sub sanctiunea decaderii, sa faca dovada acestui fapt pana la data de 28.07.2020, ora 12, la sediul lichidatorului judiciar. Caietul de sarcini se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, in baza unei cereri prealabile formulate cu 24 de ore inainte, la pretul de 50 de lei. Garantia de participare este de 10% din valoarea de pornire. Informatii suplimentare la telefon 0741232516 sau la sediul lichidatorului judiciar.
Aroganță și dispreț
07/08/2020 17:16

  Dacă liberalii ar putea fi suspectati de simtul umorului sau de imaginatie am avea explicatia actiunilor Guvernului Orban care nu pot fi descifrate altfel decat in registrul umorului negru al aberatiei ...

Incepe perioada de depunere a candidaturilor la Alegerile Locale 2020
07/08/2020 10:33

 Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca vineri, 7 august, incepe perioada de depunere a candidaturilor la alegerile locale care vor avea loc pe 27 septembrie. Propunerile de candidati pentru consil ...

Donald Trump a semnat decretul - Tik Tok, amenințare la adresa securității SUA
07/08/2020 08:38

 Preşedintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin executiv de interzicere a tranzacţiilor cu compania-mamă TikTok, ByteDance. În ordinul executiv, Donald Trump a spune că constatat că „t ...

OFICIAL - Călin Popescu Tăriceanu: Candidez la Primăria Capitalei. Am greutate și experiență!
06/08/2020 12:17

 ”Sunt liberal de 30 ani si am acumulat o experientă foarte mare. Avand in vedere pandemia de coronavirus este nevoie de oameni cu experientă, de oameni cu greutate, eu am si la propriu o anumită ...

Victor Ponta critică în termeni duri Guvernul condus de Ludovic Orban: 'Chiar trebuie oprită această nebunie'
05/08/2020 16:41

Liderul PRO Romania, Victor Ponta, a comentat cazul femeii de 71 de ani cercetate penal, după ce a iesit din izolare pentru cumpărături. Ea a mancat zile intregi doar zahăr, deoarece nimeni nu a venit să ...

MAE anunță condiții noi pentru românii care vor să călătorească în Cipru: permisul special poate fi obținut online
05/08/2020 16:37

 Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că autorităţile cipriote au revizuit condiţiile de intrare in Cipru, in contextul evoluţiei pandemiei de COVID-19, infomrează      ...

Răspuns VIOLENT al lui Orban, după ce peste 300 de asociații i-au cerut explicații pentru contestarea la CCR a legii ce-i condamnă pe pedofili: 'Sunt FALSE'
05/08/2020 16:26

 Premierul Ludovic Orban a transmis miercuri un răspuns organizaţiilor neguvernamentale care ii cereau explicaţii privind sesizarea de către Guvern la CCR a legii care măreşte pedepsele pen ...

ULTIMĂ ORĂ Prefectul Bacăului a DEMISIONAT: unde candidează
05/08/2020 16:20

 Decizie de ultimă oră in PNL. Prefectul judetului Bacău, Liviu Miroseanu, a demisionat, miercuri, din functie si va candida la Primăria Bacău. Liviu Miroseanu anuntă că intră in campanie electora ...

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea vinde propriei soții un teren aflat în proprietatea Primăriei
05/08/2020 10:38

 Pe data de 30 iulie 2020, in cadrul sedintei Consiliului Local Ramnicu Valcea, 16 consilieri au aprobat vanzarea unui teren din domeniul public al orasului, pentru suma de 11.660 de euro, către sotia pri ...

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!