default

Dimensiune font:

Scandalul LuxLeaks revine în prim plan

| 07-11-2015 05:30

La un an de la izbucnirea scandalului „LuxLeaks”, când s-a dovedit că peste 300 de multinaţionale au făcut o înţelegere secretă cu Luxembrurgul, prin care firmele care câştigau miliarde de euro se bucurau de un nivel al taxării sub 1% pentru profiturile care ajungeau în acest stat, reprezentanţii Parlamentului European fac presiuni pentru a se implementa o serie de măsuri care să transparentizeze mediul de afaceri. Practic, se doreşte ca marile companii să-şi facă publice activităţile şi taxele pe care le plătesc în fiecare ţară în care operează

Scandalul taxelor preferenţiale aplicate în Luxemburg vreme de opt ani revine în atenţia Parlamentului European. Deşi a trecut un an de când un grup de jurnalişti internaţionali a dezvăluit public faptul că mai mult de 300 de multinaţionale au ajuns la o înţelegere secretă, cunoscută sub denumirea de „tax ruling”, cu Luxemburgul, prin care firmele care câştigau miliarde de euro se bucurau de un nivel al taxării sub 1% pentru profiturile care luat drumul statului european, măsurile timide luate de reprezentanţii europeni îi nemulţumesc pe parlamentarii trimişi la Bruxelles. Ultimul care a atras atenţia supra acestei chestiuni este europarlamentarul italian Sergio Gaetano Cofferati, care susţine că regulile anunţate în urmă cu un an se lasă aşteptate, distorsionând concurenţa între companii, dezamăgind totodată „cetăţenii şi IMM-urile”. „Într-adevăr, în data de 6 octombrie a acestui an, miniştrii de finanţe din UE au ratat şansa de a arăta că au învăţat lecţia scandalului LuxLeaks. Acordul lor pentru instituirea unui schimb automat de informaţii între cele 28 de state membre ale UE cu privire la toate reglementările fiscale transnaţionale atenuează serios propunerile minimale formulate deja de Comisia Europeană şi nu dezvăluie nimic din aceste înţelegeri secrete. Această situaţie subminează puternic sistemul naţional de taxe şi proiectul European: este nevoie urgentă de o acţiune în forţă și eficientă. O piaţă cu adevărat unică poate funcţiona eficient doar într-un cadru fiscal corporativ mai transparent, coordonat şi colaborativ. Continuarea acestei situaţii ca până acum nu este o opţiune viabilă”, declară europarlamentarul italian, precizând că Uniunea Europeană (UE) ar trebui să se asigure că multinaţionalele îşi plătesc taxele atunci când au profit. De asemenea, politicianul consideră că este imperios necesar să fie încurajate „reformele ambiţioase care vor să combată frauda, să închidă portiţele juridice, să sancţioneze definitive paradisurile fiscale, să lupte cu corupţia şi spălarea de bani, precum şi să îmbunătăţească transparenţa şi cooperarea transnaţională”.
În acest context, se solicită guvernelor UE să sprijine obligativitatea raportărilor fiscale naţionale defalcate pe fiecare ţară în parte, discutate în prezent în cadrul directivelor drepturilor acţionarilor. Practic, acestă măsură ar obliga anumite companii vizate să facă publice activităţile şi taxele pe care le plătesc în fiecare ţară în care operează. Astfel, procedura ar permite autorităţilor fiscale, investitorilor şi părţilor interesate, inclusive cetăţenilor, să acţioneze în situaţii de comportament corporativ, inadecvat sau ilicit. Modelul a fost aplicat deja de băncile europene, ceea ce nu le-a subminat competitivitatea, după cum a fost demonstrate oficial de cercetările conduse de Comisia Europeană.

Citeşte şi Primarii ieşeni ajung la Bruxelles


Consultări cu nemiluita şi măsuri zero
Perioada mult prea mare de implementare a măsurilor de transparentizare a marilor businessuri a fost semnalată şi de trimisul României la Bruxelles, Cătălin Ivan. „Comisia pare în continuare a tărăgăna introducerea sistemului de raportare defalcată pe ţări! Parlamentul European, organizaţiile din societatea civilă, chiar reprezentanţi ai mediului de afaceri şi milioane de cetăţeni europeni au solicitat acum raportarea publică totală a profiturilor considerând-o una dintre cele mai bune modalităţi de luptă împotriva evaziunii fiscale şi a eludării agresive a taxelor, iar reacţia Comisiei este nimic mai mult decât lansarea unei consultări!”, a declarat europarlamentarul ieşean Cătălin Ivan.
Practic, rapoartele financiare defalcate pe fiecare ţara în parte ar reprezenta o armă importantă în lupta cu evaziunea fiscal şi evitarea taxelor, precum şi un pas însemnat către stabilirea unui cadru fiscal mai transparent în Europa.
În scandalul LuxLeaks au fot implicate companii precum Apple, Amazon, Ikea, Pepsi, Heinz, Verizon, AIG, Axa etc.

* * *
Este timpul ca statele membre să înveţe lecţia oferită de LuxLeaks şi să oprească astfel eschivarea fiscal practicată de multinaţionale, lucrând simultan pentru instituirea unui sistem corect de taxare a companiilor. Aceasta este o condiţie preliminară pentru relansarea creşterii economice în UE, spre binele cetăţenilor şi al companiilor simultan, iar miza nu ar putea fi mai mare de atât”- Sergio Gaetano Cofferati, europarlamentar

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

ULTIMA ORA

 

 

 

COMUNA ION NECULCE, cu sediul în strada Principală, nr. 1, localitatea Războieni, jud. Iaşi, cod poştal 705311, CUI 4541050, telefon/fax 0232/710880, 0232/710780, email: achizitii@primaria-ionneculce.ro, anunţă: Organizarea unei licitaţii deschise la sediul Comunei Ion Neculce din strada Principală, nr. 1, localitatea Războieni, jud. Iaşi, cod poştal 705311, în data de 15.03.2019. Obiectul licitaţiei îl constituie ÎNCHIRIEREA PĂŞUNII aflată în domeniul privat al comunei Ion Neculce în suprafaţă de 323,3466 ha. Închirierea se poate face pe tarla şi parcele, conform anexei. Durata minimă a închirierii este de 7 (şapte) ani. Documentaţia de atribuire, în vederea participării la licitaţie (aprobate prin H.C.L. nr. 19/28.02.2019), poate fi solicitată de la autoritatea contractantă Comuna Ion Neculce, prin înaintarea unei solicitări în acest sens, achitând suma de 50 lei de la caseria Primăriei Ion Neculce. Documentaţia de atribuire se pune la dispoziţie celor interesaţi pe suport hârtie/ suport magnetic, după achitarea taxei de 50 lei, de către compartimentul de achiziţii. Clarificări cu privire la documentaţia de atribuire vor fi solicitate cel mai târziu până la data de 05.04.2019. Persoanele interesate vor depune la sediul Comunei Ion Neculce actele doveditoare privind calităţile cerute ofertanţilor, în conformitate cu criteriile de eligibilitate prevăzute în documentaţia de atribuire. Garanţia de participare este de 150 lei şi se achită la casieria Primăriei Ion Neculce. Ofertele se vor primi într-un exemplar original, introdus într-un plic închis şi sigilat, până la data de 09.04.2019, ora 09.00 inclusiv, la sediul Comunei Ion Neculce. Plicurile conţinând ofertele se vor deschide la data de 09.04.2019, ora 10.00, la sediul Comunei Ion Neculce. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute Tribunalul Iaşi, adresa Palatul de Justiţie din Iaşi: România, Iaşi, judeţul Iaşi, strada Elena Doamna, nr. 1A, cod poştal 700398, telefon 0232/260600, 0232/248000, 0332/403666. Informaţii suplimentare vor fi solicitate la sediul Comunei Ion Neculce sau la nr. de telefon 0232/710880. Prezentul anunţ cu privire la licitaţia publică pentru închirierea păşunii va fi transmis spre publicare la data de 01.04.2019. Primar, Valeanu Gheorghe
ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, tel: 0232-243.864; fax: 0232-212.231, e-mail: iasi@insolventa.ro, în calitate de lichidator judiciar al Com-Beton S.A. Iași, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, O.R.C. J22/189/1994, numită potrivit Încheierii nr. 349/15.03.2017, pronunţată de Tribunalul Iași, Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 8380/99/2014, anunţă în data de 16.04.2019, ora 12.00, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la sediul lichidatorului judiciar din mu. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, a următoarelor active: Nr. activ – Descrierea comercială – Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.) – Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.) Activ 2 – Teren intravilan, situat în zona periferică a orașului Moineşti, str. Pct.„ Rampa Utilaje‟, jud. Bacău, lângă pădure, cu sonde de jur-împrejur, St teren de 8.928 mp, categoria „Curți construcții‟, neîmprejmuit, utilități, pretabil la construirea unei fabrici, hale. Identif. imobil: CF nr. 388/N a loc. cds. Moineşti, jud. Bacău (nr. CF nou nr. 60594/oraş Moineşti) cu nr. cds. 521. – 332.400,00 lei – 166.200,00 lei Activ 8 – Fostă autobază amplasată în mun. Dej, str. Bistriței nr. 44, jud. Cluj, în zona industriala a Dejului la iesire spre Bistrita Nasaud, la limita Combinatului de Celuloză și Hârtie Dej și a intreprinderii Mobexpert, ce include teren intravilan, categoria „curți construcții‟, St teren: 3.793 mp, St construită: 27,00 m.p., împrejmuit, betonat (aprox. 90%), utilități, deschidere la DN 17, pretabil pentru spatii depozitare sau productie. Identif. imobil: nr. cds. vechi 749 (top 3475/2/2/2), CF nr. 18837/N (nr. cds. nou 51984-C1 al C.F. nr. 51984) a loc. Dej, nr. cds. 837/2/3, CF. nr. 18837/N (nr. C.F. nou 51987) a loc. Dej, nr. cds. 749 (top 3475/2/2/2); nr. cds. vechi 837/2/2 (nr. cds. nou 51984 al C.F. 51984/Mun. Dej) – 686.800,00 lei – 240.380,00lei Activ 25 – Bunurile mobile situate în mun. Iași, B-dul Chimiei, nr. 14, jud. Iași, compuse din: Echipament tipografie (demontat): Echipament tipografie Korad (nr. inv. 20296), Echipament procesare tipografica (nr. inv. 20322), Echipament procesare tipografica (nr. inv. 20323), Roland VP 540 (nr. inv. 20337), Aparat automat indosariat (nr. inv. 20417), Laminator Roll Lam E 160c (nr. inv. 20338); – 42.700,00 lei – 21.350,00lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 15.04.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 15.04.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.insolventa.ro și la numerele de telefon: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.: E-mail: secretariat@insolventa.ro, fax: 0232/212231; tel.: 0232/243864, 0755132473, 0751083082
Forumul judecătorilor cere CCR să respingă sesizarea lui Iordache: înființarea unor completuri specializate de judecată în fond,
19/04/2019 17:27

 Forumul Judecătorilor din Romania cere Curtii Constitutionale să respingă sesizarea lui Florin Iordache privind completurile de 3 judecători de la instanta supremă, spunand că este o falsă problem ...

ALERTĂ CCR, a treia amânare în cazul completurilor specializate/ Decizia, în ziua procesului lui Liviu Dragnea
19/04/2019 11:38

 CCR a decis, vineri, amanarea deciziei privind completurile specializate. Termenul stabilit este 20 mai, ziua in care a fost stabilit un nou termen in dosarul lui Liviu Dragnea. Florin Iordache a se ...

CCR reia vineri dezbaterea sesizarii lui Iordache privind completurile specializate
19/04/2019 08:04

 CCR se va pronunta, vineri, asupra conflictului dintre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pe tema constituirii completurilor specializate in cazurile de coruptie, sesizare facuta de F ...

Partidele politice ieşene îşi activează rezerva de cadre!
16/04/2019 00:00

  În ultimii ani, tinerii politicieni au devenit din ce in ce mai vizibili pe scena politică. Deşi se spune despre ei că nu au discernămantul sau bagajul de cunoştinţe necesar pentru a im ...

Goana după mandatele europene
13/04/2019 00:00

  În Romania, potrivit Registrului Partidelor Politice (RPP), in anul 2018 erau 141 de partide politice inregistrate oficial. Teoretic, toate acestea pot propune candidaţi in alegeri (pe baza stran ...

PSD sare la gâtul liderului liberalilor ieşeni
10/04/2019 00:00

  Social-democraţii ieşeni il acuză pe Costel Alexe, preşedintele PNL Iaşi, că se asociază cu proiectele de investiţii concurente, in contextul in care liberalul se numără printre semnatarii pro ...

PSD și ALDE, izolați în România, repetenți pentru UE și SUA
06/04/2019 06:00

  PSD si ALDE, izolati in Romania, repetenti pentru UE si SUA   PSD si ALDE, parteneri de guvernare, sunt din ce in ce mai izolati atat pe plan intern cat si pe plan extern, in Uniunea Europeană s ...

S-a dat startul unui nou sezon de promisiuni electorale!
06/04/2019 00:00

  Partidele din Romania au inceput oficial campania pentru alegerile europarlamentare, iar in programele electorale au fost lansate promisiuni noi, insă politicienii uită să menţioneze şi rezultatele ...

Şi generalii vor să „emigreze”
05/04/2019 19:00

  * Ilie Năstase şi Anghel Iordănescu deschid lista UNPR la alegerile europarlamentare * „Cei 5 ani de europarlamentar pot fi ultimii mei ani din viaţă şi vreau să-i dedic Romaniei’&rsq ...

Sondajele de opinie îşi pierd credibilitatea, odată cu politicienii
04/04/2019 00:00

    Potrivit unor sondaje de opinie care circulă zilele acestea in mediul online, PSD este in scădere pronunţată (sub 30 la sută in aproape toate sondajele), in timp ce PNL, USR PLUS, ALDE şi ...