Iașul are cei mai mulţi arbori-monument din țară

1xxxxxxxxxxxxxxxxcopaci

Dimensiune font:

| 02-11-2021 07:30

 La Iași, aproape 400 arbori seculari sunt protejați prin lege * cel mai cunoscut este Teiul lui Eminescu * cel mai vechi pom fructifer încă roditor are în jur de 615 ani și este Părul lui Sticea, din satul Ciohorăni

 

La nivel național, Iaşul este judeţul cu cei mai mulţi arbori-monumente al naturii declaraţi printr-un act normativ  şi care se bucură astfel de o protecţie  legală, printr-o hotărâre a Consiliului Județean din 2014. Primele preocupări in acest sens au apărut în perioada 1992-1994, când s-a format  la nivelul judeţului o comisie  de specialişti din mai multe instituţii,  inclusiv  reprezentanţi ai APM Iaşi. Membrii comisiei au avut în atenție multe aspecte de biodiversitate legate de rezervaţii naturale, parcuri dendrologice, dar a documentat şi identificat în teren şi 227 de arbori deosebiţi, cei mai mulţi seculari, care au căpătat statut de arbori-monument al naturii prin HCJ Iaşi nr.  8/1994. Ulterior, prin colaborarea  APM Iaşi cu Asociaţia Dendro-ornamentală Anastasie Fătu” Iaşi şi cu avizul Academiei Române – Subcomisia Monumente ale Naturii, acestei liste i s-au adăugat alte exemplare documentate de arbori astfel încât în 2014, prin HCJ Iaşi nr 261/2014, numărul arborilor monument din judeţ era de 384. Dintre aceştia, circa 64% sunt pe raza municipiului Iași şi 36 % în judeţ. Cele mai multe exemplare sunt stejari, însă intâlnim şi castani, tei, plopi, platani, arbori exotici  şi chiar  pomi fructiferi. 73 % din arbori sunt situaţi pe domeniul public, iar 27% pe domeniul privat, a spus Galea Temneanu, directorul Agenției de Protecție a Mediului (APM) Iași.

Fructe dintr-un păr vechi de 615 ani!

Cel mai bătrân arbore monument este teiul hibrid din curtea  Mănăstirii Bârnova, care are peste  680 ani. Cel  mai cunoscut este desigur Teiul lui Eminescu din Parcul Copou (circa 465 ani), iar  cel mai bătrân pom fructifer încă roditor este  Părul lui Sticea de la Ciohorani, un păr de cultură, estimat la  circa 615 ani.  Toţi aceşti arbori-monument constituie un patrimoniu natural deosebit, cu valoare ecologică,  estetică sau peisagistică deosebită - stejarii de la Trei Iazuri, de la Hanul Trei Sarmale, stejarii şi pinii de la Valea Ursului (Miroslava), platanii, arborele de cafea, arborele de mătase etc. Unii sunt adevarate curiozităţi ale naturii prin vârsta şi  dimensiunea impresionantă (Teiul hibrid de la Mănăstirea Bârnova, Părul lui Sticea, unii stejari seculari), iar alţii reprezintă valori culturale şi istorice ale neamului românesc pe aceste meleaguri (Teiul lui Eminescu, Plopii fără soţ, Castanul Unirii de la Vişan sau Stejarul lui Berthelot). Arborii-monument sunt adevăraţi ambasadori culturali ai Iaşului de care trebuie să fim mândri, iar conservarea şi promovarea lor trebuie să fie în atenţia tuturor. Ei trebuie să fie bine întreţinuţi, mult mai vizibili. Cei mai mulţi ar trebui să fie incluşi în trasee turistice, iar aici un rol deosebit de important îl are administraţia publică locală, dar şi instituţiile de cultură, de turism, societatea civilă”, a mai spus Galea Temneanu.

Cei aproape 400 arbori seculari identificați și protejați, prin lege sau prin decizii locale, din municipiul şi judeţul Iași, sunt doar o parte din mulți alții, pe care frumuseţea, vârsta, dimensiunile lor excepţionale, vigoarea și importanța, ca depozitari ai unor resurse genetice, au căpătat statut de protecție și conservare, sub atributul de monument al naturii.

Un microsistem într-un copac

O altă categorie de arbori ornamentali, protejaţi o reprezintă cei aduși din ţară, sau din alte regiuni geografice și cultivați în parcuri, grădini ale unor instituții sau cele particulare. Un loc important ocupă parcul dintre Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” și Complexul studențesc „Titu  Maiorescu”, care cuprinde mai mulți arbori valoroși, rămași ca martori din vechea Grădină Botanică a universității. Este nevoie de sute de ani pentru ca arborii-monument să capete multiplele valori sociale, culturale, istorice și ecologice pe care le poartă. Toate aceste valori pot dispărea definitiv foarte uşor. În schimb, sub protecţia noastră, arborii seculari ar putea trăi mai multe generaţii după noi, reprezentând elemente stabile în vremuri din ce în ce mai schimbătoare, a punctat și ecologul Ramona Ciobanu, de la APM Iași, co-autor al unei broșuri dedicate arborilor-monument. Dincolo de valoarea științifică, acești copaci sunt de un real folos în stabilizarea solului pe terenurile în pantă, împiedicând procesele de eroziune, oferă umbră în zilele caniculare și îmbunătăţesc microclimatul, sporesc cantitatea de materie organică din sol, constituie suport pentru numeroase specii de ciuperci și habitat pentru numeroase specii de flori și insecte. Maura ANGHEL

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Subscrisa“EuroBusiness LRJ”S.P.R.L., cu sediul în Iași, Str. Zorilor nr.11, Jud.Iași, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C.”VILA LUX GRUP” S.R.L, cu sediul în Mun. Bacău, Str. Mioriței, nr. 82, Bl. 82, Sc. B, parter, ap. 2, jud. Bacău, J04/53/1998, CUI 10141511, desemnat prin Sentinţa Civilă 326/24.07.2020, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secția a II–a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul 5323/110/2017, primește oferte,pe suport de hârtie, în plic sigilat la sediul lichidatorului judiciar, până la data de 24.01.2022, orele 12:00, pentru angajarea unei firme specializate în serviciul arhivistic pentru prelucrarea arhivistică (servicii de organizare a fondului arhivistic) și de păstrare și conservare (depozitare) a fondului arhivistic. Deschiderea ofertelor se va face la data de 24.01.2022, orele 13:00. Oferta trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii: structura prețului pentru fiecare serviciu, prețul pentru perioada de depozitare legală, precum și pentru un metru liniar de documente,modalități și termene de plată. Oferta va fi însoțită de copiile certificatelor de conformitate, a actului constitutiv al persoanei juridice, a certificatelor de inregistrare la Registrul Comertului,a autorizației de funcționare pentru serviciile arhivistice menționate, inclusiv de păstrare și conservare a documentelor de arhivă cu valoare practică, eliberată de Arhivele Naționale,precum și de proiectul contractului în care să se regăsească și clauzele privind transferul acestor documente, conform Ordinului MAI nr.137/27.09.2013 și a art.18 indice 4, din Legea nr.138/2013. Documentele de arhivă cuprind documente contabile, acte de personal etc., ale societății falite S.C.”VILA LUX GRUP”S.R.L, în cantitate de aproximativ 12 m.l. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este prețul cel mai mic oferit. Ofertele ce urmeaza a fi primite vor fi supuse atenţiei Adunării Creditorilor debitoarei S.C.”VILA LUX GRUP”S.R.L.-în faliment. Desemnarea ofertantului câştigător al selecţiei de oferte va fi făcută în conformitate cu decizia Adunării Creditorilor .Relații suplimentare la tel./fax 0232/220.777, mail: office.is@lrj.ro,www.lrj.ro.
Subscrisa“EuroBusiness LRJ”S.P.R.L., cu sediul în Iași, Str. Zorilor nr.11, Jud.Iași, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C.”VILA LUX GRUP” S.R.L, cu sediul în Mun. Bacău, Str. Mioriței, nr. 82, Bl. 82, Sc. B, parter, ap. 2, jud. Bacău, J04/53/1998, CUI 10141511, desemnat prin Sentinţa Civilă 326/24.07.2020, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secția a II–a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul 5323/110/2017, primește oferte,pe suport de hârtie, în plic sigilat la sediul lichidatorului judiciar, până la data de 24.01.2022, orele 12:00, pentru angajarea unei firme specializate în serviciul arhivistic pentru prelucrarea arhivistică (servicii de organizare a fondului arhivistic) și de păstrare și conservare (depozitare) a fondului arhivistic. Deschiderea ofertelor se va face la data de 24.01.2022, orele 13:00. Oferta trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii: structura prețului pentru fiecare serviciu, prețul pentru perioada de depozitare legală, precum și pentru un metru liniar de documente,modalități și termene de plată. Oferta va fi însoțită de copiile certificatelor de conformitate, a actului constitutiv al persoanei juridice, a certificatelor de inregistrare la Registrul Comertului,a autorizației de funcționare pentru serviciile arhivistice menționate, inclusiv de păstrare și conservare a documentelor de arhivă cu valoare practică, eliberată de Arhivele Naționale,precum și de proiectul contractului în care să se regăsească și clauzele privind transferul acestor documente, conform Ordinului MAI nr.137/27.09.2013 și a art.18 indice 4, din Legea nr.138/2013. Documentele de arhivă cuprind documente contabile, acte de personal etc., ale societății falite S.C.”VILA LUX GRUP”S.R.L, în cantitate de aproximativ 12 m.l. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este prețul cel mai mic oferit. Ofertele ce urmeaza a fi primite vor fi supuse atenţiei Adunării Creditorilor debitoarei S.C.”VILA LUX GRUP”S.R.L.-în faliment. Desemnarea ofertantului câştigător al selecţiei de oferte va fi făcută în conformitate cu decizia Adunării Creditorilor .Relații suplimentare la tel./fax 0232/220.777, mail: office.is@lrj.ro,www.lrj.ro.
Primăria Comunei Vlădeni, județul Iași, telefon 0232299690, organizează licitație pentru concesionarea următoarelor suprafețe de teren: teren situat în extravilan sat Vlădeni, are o suprafață de 60.765 mp, identificat cadastral în T43 HS759/1, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași; teren situat în extravilan sat Vlădeni, are o suprafață de 22.971 mp, identificat cadastral în T43 HB760/1, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași; teren situat în extravilan sat Vlădeni, are o suprafață de 1.988 mp, identificat cadastral în T43 HS762, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași; teren situat în extravilan sat Vlădeni, are o suprafață de 2.892 mp, identificat cadastral în T43 HS763/2, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași; teren situat în extravilan sat Vlădeni, are o suprafață de 2.401 mp, identificat cadastral în T43 HB765/2, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași; teren situat în extravilan sat Vlădeni, are o suprafață de 39.907 mp, identificat cadastral în T43 HB767/3, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași; teren situat în extravilan sat Vlădeni, are o suprafață de 873 mp, identificat cadastral în T43 HB767/4, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași; teren situat în extravilan sat Vlădeni, are o suprafață de 22.382 mp, identificat cadastral în T43 HS768/1, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași; teren situat în extravilan sat Vlădeni, are o suprafață de 1.986 mp, identificat cadastral în T44 P770, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași; teren situat în extravilan sat Vlădeni, are o suprafață de 114.475 mp, identificat cadastral în T44 HB771/3, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași; teren situat în extravilan sat Vlădeni, are o suprafață de 600 mp, identificat cadastral în T44 P772, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași; teren situat în extravilan sat Vlădeni, are o suprafață de 46.159 mp, identifica cadastral în T44 HS773, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași; teren situat în extravilan sat Vlădeni, are o suprafață de 601 mp, identificat cadastral în T44 HB774, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași; teren situat în extravilan sat Vlădeni, are o suprafață de 4.338 mp, identificat cadastral în T44 HS777/2, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași; Concesionarea se face conform O.U.G nr. 57/2019 și H.C.L nr. 42/09.06.2021, H.C.L. 84/22.11.2021, H.C.L. 87/25.11.2021. Ofertele se depun la sediul Primăriei Comunei Vlădeni, județul Iași, până la data de 16.02.2022, ora 14.00. Sedința de deschidere a ofertelor în data de 17.02.2022, ora 10.00. Relații la sediul Primăriei și la telefon: 0233299690 și 0740122165.
Miliardarul japonez Yusaku Maezawa va călători în Groapa Marianelor
18/01/2022 13:30

  Yusaku Maezawa, antreprenorul miliardar devenit luna trecută prima persoană civilă din Japonia care a călătorit la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS), a declarat vineri că plănuie ...

Anna Frank, trădată de un notar evreu
18/01/2022 13:28

O investigaţie condusă de un fost agent FBI referitoare la persoana care a denunţat-o pe adolescenta Anne Frank şi pe familia ei naziştilor a identificat drept suspect principal un notar evreu care ar fi ...

Rănile emigrării - femeie de 45 de ani, moartă într-o baracă din lemn, la Florența
06/01/2022 08:15

Viorica Zaiat a murit pe stradă, la varsta de 45 de ani, intr-o colibă de lemn din grădina Spitalului Careggi din Florenţa. După moartea in mizerie a femeii, presa italiană a plecat in căutarea trecutu ...

Cum arătau Revelioanele în comunism
02/01/2022 12:46

Revelioanele romanilor dinainte de ’89 se desfăsurau intre reperele clasice ale vremii: petrecere de sufragerie, apartament ori casă, asistată permanent de programul special al singurului post Televizi ...

  Monedă românească veche, estimată la 100.000 de lei
02/01/2022 10:45

  După ce bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa de soare din 1999 a ajuns să fie căutată de colectionari, care dau sume enorme pentru a o avea, incă o monedă romanească te poate imbogăti instant dac ...

Obiceiuri pentru noroc de Sfântul Vasile : Vin vărsat pe masă şi pomană pentru săraci
01/01/2022 11:28

Anul incepe cu sărbătoarea Sfantului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanţi părinţi ai Bisericii Ortodoxe şi unul dintre cei mai mari teologi creştini, considerat "păzitor de duhuri rele ...

 Obiceiuri de Anul Nou în lume
31/12/2021 12:15

  Anul Nou este intampinat in mod diferite pe glob. La mexicani, noaptea de Anul Nou se numeşte „Noaptea Ridichilor” pentru că fiecare copil primeşte in dar un Moş Crăciun confe ...

Ce semnifică tradiția Plugușorului și a Sorcovei
31/12/2021 08:55

Lăsarea in urmă a vechiului an si intrarea intr-un nou an este marcată de fiecare dată prin obiceiuri care ii incantă nu doar pe cei mici, dar si pe cei mari. Acestea difera de la o zonă la alta in functi ...

 Când sărbătoreau Anul Nou popoarele precreștine
30/12/2021 16:03

  Data de 1 ianuarie constituie pentru o mare parte dintre pămanteni, ca şi pentru organismele internaţionale, inceputul unui nou an. Au existat şi incă mai există insă popoare, majo ...

 Povestea primei cărți interzise din istorie
30/12/2021 13:45

  La mijlocul anilor 1630, colonistul, avocatul si scriitorul Thomas Morton a lansat in America de Nord o operă literară care avea să facă loc curand controverselor. Opera lui, intitulată „Noul ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei