Mahalaua cu celebrităţi

default

Dimensiune font:

| 10-05-2014 06:25

Nu sunt muzee sau case memoriale, ci doar case cu plăci care amintesc de prezenţa unor figuri celebre ale Iaşului, în spatele curţilor sau obloanelor acum trase * poveştile despre perioada în care spiritul acestor mari personalităţi populau aceste clădiri, rămân zidite în spatele pereţilor cu plăci discrete

Casele în care şi-au petrecut cei mai frumoşi şi prolifici ani mare parte dintre personalităţile culturale ale Iaşului se află în prezent închise în spatele lacătelor, a porţilor care, din lipsa unei mâini de om, sunt năpădite de vegetaţie sălbatică. Multe dintre aceste proprietăţi care nu au mai apucat să devină case memoriale - şi poate e mai bine aşa, pentru că exemplele stau mărturie că statul este cel mai prost administrator - au făcut în decursul anilor obiectul multor dispute în instanţe, au fost înstrăinate de urmaşii celebrilor ieşeni sau, pur şi simplu, sunt abandonate. Doar o mică parte dintre aceste imobile sunt asigurate la neuitarea contemporanilor şi generaţiilor viitoare, prin amplasarea pe faţade a unor plăci comemorative sau de informare. Cât de mult s-ar încerca să se sintetizeze în două propoziţii ceva despre marile personalităţi, o placă comemorativă nu îi poate oferi trecătorului decât o informaţie primară - „aici a locuit, copilărit şi poate a murit X”. Povestea despre perioada în care spiritul acestor mari personalităţi populau aceste clădiri, rămâne închisă în spatele pereţilor cu plăci discrete.
Manelele din poarta casei muzicologului Iosif Sava
Pe strada Ipsilanti, sub poalele Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, o placă atârnată pe faţada unei case modeste, cu faţada mucegăită, rătăcită printre magherniţele populate de ţigani, aminteşte că acolo a locuit muzicologul şi realizatorul de emisiuni radio şi de televiziune, inconfundabilul Iosif Sava. Născut la Iaşi, într-o familie de muzicologi, tatăl său fiind violonist la Filarmonica din Iaşi, bunicul său, unul din colaboratorii lui Gavriil Musicescu şi dirijor al corului Mitropoliei din Iaşi, iar străbunicul - printre primii absolvenţi ai Conservatorului înfiinţat de Al.I. Cuza, Iosif Sava a locuit în perioada 1944-1951 în casa de pe strada Ipsilanti nr. 1 din Iaşi, perioadă în care a fost student al Conservatorului ieşean şi colaborator al ziarului local „Opinia”. Bătrânii care locuiesc în prezent în acel imobil susţin că în casă nu se mai găseşte nici un obiect de-al muzicologului, casa fiind naţionalizată şi nerevendicată niciodată după 1990, în baza vreunei legi a proprietăţii. Aparţinând de Primăria Iaşi, casa în care a locuit marele muzicolog este învăluită de dimineaţă până seara în acorduri de manele venite din boxele ţiganilor din zonă, chiriaşi ai Primăriei.
Copoul cu amintiri
La antipozi de zona de mahala a Iaşului, pe străzile cochete din Copou, se înşiră zeci de case locuite cândva de rectori, sociologi, istorici, caimacami sau exploratori ieşeni. Pe strada Lascăr Catargi se pot admiram doar din exterior, casa filosofului şi sociologului Petre Andrei, robustă şi goală, cu excepţia prezenţei discrete a camerelor de luat vederi, casa fostului rector al Universităţii „Al. I. Cuza”, Mihai David, „Casa Mârzescu”, în care a funcţionat Instititutul „Al. I. Xenopol”, „Casa Balş” a caimacamului antiunuionist, „Casa Emil Racoviţă”, în care s-a născut părintele speologiei, „Casa Leon Bogdan”, unde a locuit în perioada Primului Război Mondial, I.C. Brătianu, şi de unde a fost transmisă pe 2 noiembrie 1941, prima emisiune Radio Iaşi, „Casa Petru Balmuş”, care a aparţinut familiei medicului Nubert, căsătorit cu fiica Sofiei Nădejde sau Palatul „Grigore M. Sturdza”, construit în anul 1801. în care a locuit al doilea fiul al domnitorului M. Sturdza, beizadeaua Grigore, şi în care funcţionează în prezent sediul Studioului Teritorial al Televiziunii Iaşi. Mai sus, faţă în faţă cu intrarea în Academia Română, pe strada General Berthelot, se află „Casa George Bogdan” care între anii 1916 şi 1917 a fost reşedinţa generalului Berthelot, sosit în fruntea Misiunii Franceze. Pe Strada Codrescu se află „Casa Gheorghe Asachi”, care a găzduit o tipografie şi o şcoală de menaj, iar pe strada Ralet, în imediata apropiere a Casei Topârceanu, se găseşte casa în care s-a născut şi a trăit, între anii 1921-1949, criticul şi istoricul literar, Adrian Marino. La două case distanţă, o altă placă comemorativă anunţă faptul că în acel imobil a locuit şi creat scriitorul şi academicianul Paul Bujor. Casa Sibl, o bijuterie arhitecturală situată pe strada Theodor Pallady, o casă privată de cultură aparţinând profesorului francez Joseph Jules Sibl, se prezintă ca şi cum ar fi pregătită de a fi tranzacţionată. Urcând Copoul ajungem pe Aleea Grigore Ghica Vodă, la casa marelui fizician Ştefan Procopiu, imobil aflat în stare de abandon după decesul recent al soţiei marelui om de ştiinţă ieşean. Despre nici una dintre aceste case nu se aminteşte nici măcar în treacăt în vreun ghid turistic sau de informare al Primăriei. Mai mult, instituţiile statului nici măcar nu au avut bunul simţ să aloce bani pentru a marca prin plăci comemorative aceste case emblematice. Fie că a fost Societatea Culturală Junimea 90, fie Fundaţia Prietenii Iaşului „Emil Alexandrescu” sau iniţiative private, Primăria Iaşi nu se regăseşte ca mijlocitor al niciunui astfel de gest. Nelu PĂUNESCU

Adoptaţi postum o personalitate!
În lipsa unor descendenţi ai acestor personalităţi care să se îngrijească de aceste bunuri de patrimoniu, autorităţile locale nu îşi asumă preluarea unor astfel de case, deoarece procedura este foarte greoaie. La fel, Ministerul Culturii nu îşi încarcă gestiunea prin transfer de patrimoniu ori angajarea de personal sau, şi mai crud adevăr, în anul de graţie 2014, casele memoriale nu se mai poartă. Potrivit site-ului Primăriei, în municipiul Iaşi sunt înregistrate doar 6 case memoriale – Bojdeuca lui Ion Creangă, Vila Sonet-Codreanu, Casa Memorială Mihail Sadoveanu, Casa memorială „N. Gane”, Casa memorială „G. Topârceanu” şi Casa memorială „Otilia Cazimir”. Cu excepţia primelor două, celelalte se află într-o stare jalnică, din lipsa unor reparaţii curente şi a proastei administrări din partea Consiliul Judeţean Iaşi. „Înainte de toate, ar trebui dată o dispensă de către descendenţi pentru înfiinţarea unei case memoriale de către autorităţi, acolo unde a trăit o personalitate a Iaşului, în cazul în care aceştia există. Pe de altă parte, o casă memorială trebuie, înainte de toate, să aibă patrimoniu, să aibă mobilier şi lucruri personale reprezentative ale acelei personalităţi. Casa Ştefan Procopiu, de exemplu, ar trebui preluată de Universitatea Cuza, pentru că Procopiu a fost, fără doar şi poate, cel mai valoros produs al acesteia, cel mai mare om de ştiinţă pe care l-a dat universitatea ieşeană. Mai avem casa Iosif Zota, acolo unde a locuit şi George Călinescu, într-o perioadă în care a scris Istoria literaturii romane, casă despre care am informaţii că universitatea Cuza ar vrea să o reabiliteze pe fonduri europene”, a declarat Mihai Pricop, şeful Biroului Programe de Finanţare a Societăţii Civile din Primăria Iaşi.

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL U.A.T. Comuna Oțeleni, CUI 4541009, adresa: localitatea Oțeleni, Str. Școlii, Nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027, persoană de contact: secretar general, Benchea Robert; 2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII Concesionare ”Teren iaz comunal III Oțeleni” suprafața 861 m.p. aflat în domeniul privat al comunei Oțeleni, situat în sat Oțeleni, comuna Oțeleni, județul Iași, extravilan, nr. cadastral 60654, conform O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare si HCL 94/ 02.09.2019 3. INFORMȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE a)modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: solicitare scrisă adresată U.A.T. Comuna Oțeleni, secretar general, conform art. 312 alin. (8) din conform O.U.G. 57/2019 ; b)denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretar general, U.A.T. Comuna Oțeleni email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire, unde este cazul - Taxă xerox – 0,50 lei/pagină x 6 pagini = 3 lei cu TVA, conf. HCL nr. 105/2020 plătibilă la casieria U.A.T. Comuna Oțeleni, de luni până vineri între orele 08.00-16.00. d)data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 20.01.2021 ora 16.00 4. INFORMAȚII PRIVIND OFERTELE a)data-limita de depunere a ofertelor: 27.01.2021 ora 09.00; b)adresa la care trebuie depuse ofertele: U.A.T. Comuna Oțeleni, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1(un) singur exemplar. 5. DATA ȘI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR 27.01.2021 ora 10.00 - U.A.T. Comuna Oțeleni, sala de ședințe, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași; 6. INSTANȚA COMPETENTĂ ÎN SOLUȚIONAREA LITIGIILOR APĂRUTE ȘI TERMENELE PENTRU SESIZAREA INSTANȚEI Tribunalul Iași - Contencios administrativ și fiscal, adresa: Tribunalului Iași,  str. Elena Doamna, nr. 1A, Mun. Iaşi, Judeţul Iaşi, Cod poştal 700398, email tr-iasi-civ2@just.ro - telefon: 0332.403.647. 7. DATA TRANSMITERII ANUNȚULUI DE LICITAȚIE CĂTRE INSTITUȚIILE ABILITATE ÎN VEDEREA PUBLICĂRII 30.12.2020
1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL U.A.T. Comuna Oțeleni, CUI 4541009, adresa: localitatea Oțeleni, Str. Școlii, Nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027, persoană de contact: secretar general, Benchea Robert; 2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII Concesionare grajd ”Clădire – C7” suprafața 800 m.p. aflat în domeniul privat al comunei Oțeleni, situat în incinta Complexului zootehnic din sat Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași, intravilan, nr. cadastral 60302-C7, conform O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare si HCL 102/ 15.12.2020 3. INFORMȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE a)modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: solicitare scrisă adresată U.A.T. Comuna Oțeleni, secretar general, conform art. 312 alin. (8) din conform O.U.G. 57/2019 ; b)denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretar general, U.A.T. Comuna Oțeleni email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire, unde este cazul - Taxă xerox – 0,50 lei/pagină x 6 pagini = 3 lei cu TVA, conf. HCL nr. 105/2020 plătibilă la casieria U.A.T. Comuna Oțeleni, de luni până vineri între orele 08.00-16.00. d)data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 20.01.2021 ora 16.00 4. INFORMAȚII PRIVIND OFERTELE a)data-limita de depunere a ofertelor: 27.01.2021 ora 09.00; b)adresa la care trebuie depuse ofertele: U.A.T. Comuna Oțeleni, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1(un) singur exemplar. 5. DATA ȘI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR 27.01.2021 ora 10.00 - U.A.T. Comuna Oțeleni, sala de ședințe, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași; 6. INSTANȚA COMPETENTĂ ÎN SOLUȚIONAREA LITIGIILOR APĂRUTE ȘI TERMENELE PENTRU SESIZAREA INSTANȚEI Tribunalul Iași - Contencios administrativ și fiscal, adresa: Tribunalului Iași,  str. Elena Doamna, nr. 1A, Mun. Iaşi, Judeţul Iaşi, Cod poştal 700398, email tr-iasi-civ2@just.ro - telefon: 0332.403.647. 7. DATA TRANSMITERII ANUNȚULUI DE LICITAȚIE CĂTRE INSTITUȚIILE ABILITATE ÎN VEDEREA PUBLICĂRII 30.12.2020
1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL U.A.T. Comuna Oțeleni, CUI 4541009, adresa: localitatea Oțeleni, Str. Școlii, Nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027, persoană de contact: secretar general, Benchea Robert; 2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII Concesionare grajd ”Clădire - C10” suprafața 13 m.p aflat în domeniul privat al comunei Oțeleni, situat în incinta Complexului zootehnic din sat Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași, intravilan, nr. cadastral 60302-C10, conform O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare si HCL 102/ 15.12.2020 3. INFORMȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE a)modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: solicitare scrisă adresată U.A.T. Comuna Oțeleni, secretar general, conform art. 312 alin. (8) din conform O.U.G. 57/2019 ; b)denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretar general, U.A.T. Comuna Oțeleni email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire, unde este cazul - Taxă xerox – 0,50 lei/pagină x 6 pagini = 3 lei cu TVA, conf. HCL nr. 105/2020 plătibilă la casieria U.A.T. Comuna Oțeleni, de luni până vineri între orele 08.00-16.00. d)data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 20.01.2021 ora 16.00 4. INFORMAȚII PRIVIND OFERTELE a)data-limita de depunere a ofertelor: 27.01.2021 ora 09.00; b)adresa la care trebuie depuse ofertele: U.A.T. Comuna Oțeleni, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1(un) singur exemplar. 5. DATA ȘI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR 27.01.2021 ora 10.00 - U.A.T. Comuna Oțeleni, sala de ședințe, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași; 6. INSTANȚA COMPETENTĂ ÎN SOLUȚIONAREA LITIGIILOR APĂRUTE ȘI TERMENELE PENTRU SESIZAREA INSTANȚEI Tribunalul Iași - Contencios administrativ și fiscal, adresa: Tribunalului Iași,  str. Elena Doamna, nr. 1A, Mun. Iaşi, Judeţul Iaşi, Cod poştal 700398, email tr-iasi-civ2@just.ro - telefon: 0332.403.647. 7. DATA TRANSMITERII ANUNȚULUI DE LICITAȚIE CĂTRE INSTITUȚIILE ABILITATE ÎN VEDEREA PUBLICĂRII 30.12.2020
1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL U.A.T. Comuna Oțeleni, CUI 4541009, adresa: localitatea Oțeleni, Str. Școlii, Nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027, persoană de contact: secretar general, Benchea Robert; 2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII Concesionare grajd ”Clădire – C9” suprafața 37 m.p. aflat în domeniul privat al comunei Oțeleni, situat în incinta Complexului zootehnic din sat Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași, intravilan, nr. cadastral 60302-C9, conform O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare si HCL 102/ 15.12.2020 3. INFORMȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE a)modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: solicitare scrisă adresată U.A.T. Comuna Oțeleni, secretar general, conform art. 312 alin. (8) din conform O.U.G. 57/2019 ; b)denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretar general, U.A.T. Comuna Oțeleni email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire, unde este cazul - Taxă xerox – 0,50 lei/pagină x 6 pagini = 3 lei cu TVA, conf. HCL nr. 105/2020 plătibilă la casieria U.A.T. Comuna Oțeleni, de luni până vineri între orele 08.00-16.00. d)data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 20.01.2021 ora 16.00 4. INFORMAȚII PRIVIND OFERTELE a)data-limita de depunere a ofertelor: 27.01.2021 ora 09.00; b)adresa la care trebuie depuse ofertele: U.A.T. Comuna Oțeleni, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1(un) singur exemplar. 5. DATA ȘI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR 27.01.2021 ora 10.00 - U.A.T. Comuna Oțeleni, sala de ședințe, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași; 6. INSTANȚA COMPETENTĂ ÎN SOLUȚIONAREA LITIGIILOR APĂRUTE ȘI TERMENELE PENTRU SESIZAREA INSTANȚEI Tribunalul Iași - Contencios administrativ și fiscal, adresa: Tribunalului Iași,  str. Elena Doamna, nr. 1A, Mun. Iaşi, Judeţul Iaşi, Cod poştal 700398, email tr-iasi-civ2@just.ro - telefon: 0332.403.647. 7. DATA TRANSMITERII ANUNȚULUI DE LICITAȚIE CĂTRE INSTITUȚIILE ABILITATE ÎN VEDEREA PUBLICĂRII 30.12.2020
Nicolae Ceaușescu, cel mai prost plătit președinte din lume
16/01/2021 10:45

Petre Gigea, fost ministru de finante in epoca comunismului a dezvăluit ce salariu incasa Nicolae Ceausescu. Fostul lider PCR nu castiga nici măcar o mie de dolari la acel moment.„Ceausescu avea 12.000 ...

O româncă este cea mai bună jucătoare de șah din Elveția
15/01/2021 12:50

Lena Georgescu spulberă toate stereotipurile existente despre jucătorii de sah. Născută la Berna din tată roman si mamă elvetiancă, a devenit cea mai bună jucătoare de sah din Elvetia si speră că, se ...

 Cea mai veche pictură rupestră din lume a fost descoperită în Indonezia. Are 45.500 de ani
14/01/2021 11:52

  O echipă internaţională de arheologi a descoperit cea mai veche pictură rupestră cunoscută pană in prezent in lume: reprezentarea in mărime naturală a unui porc mistreţ, realizată in urmă cu ...

 Ducesa de York va lansa primul său roman de ficţiune istorică
13/01/2021 15:16

  Sarah Margaret Ferguson, ducesă de York, a scris primul său roman de ficţiune istorică, care va fi publicat de editura specializată in romane de dragoste Mills & Boon. Intitulată „Her ...

Rușii lipoveni sărbătoresc Anul Nou pe stil vechi
13/01/2021 15:02

  La două săptămani după petrecerile „oficiale” de Revelion, urmează aceeaşi sărbătoare pentru ortodocşii de rit vechi. Ei vor celebra trecerea in noul an in noaptea din 13 spre 14 ia ...

Povestea șosetelor. Începuturi încă de pe vremea romanilor
13/01/2021 08:50

Putini dintre voi stiti ca istoria ciorapilor a inceput inca de pe vremea romanilor. Ei bine, ciorapul de atunci, nu are nici o legatura cu ciorapul zilelor noastre. Romanii obisnuiau sa-si infasoare picioarele ...

Cele mai mari pandemii ale lumii
07/01/2021 08:46

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a făcut o statistică a bolilor care s-au extins pe tot globul, provocand pandemii. Cele mai periculoase au fost variola, pojarul, gripa spaniolă sau ciuma neagră. Var ...

 Crăciunul pe stil vechi
07/01/2021 08:00

  Astăzi, creştinii ortodocşi de rit vechi (cei mai multi fiind rusii lipoveni) sărbătoresc Crăciunul. Potrivit vechiului calendar iulian, sărbătoarea Naşterii Domnului Iisus Hristos, s ...

Cazinoul din Constanța, reparat cu ajutorul deținuților politici. Ei și-au scrijelit numele pe tencuială
01/01/2021 11:15

Şantierul uneia dintre cele mai frumoase clădiri din sud-estul Europei ascunde adevărate comori. Lucrările avansează lună de lună şi fiecare etapă a procesului de restaurare ne dezvăluie fragmente de ...

Legenda Catedralei „Sfântul Vasile
01/01/2021 10:48

Catedrala Sfantul Vasile, aflată in Piaţa Roşie din centrul Moscovei (Rusia), este unul dintre cele mai frumoase monumente ale artei ortodoxe. Stilul arhitectural şi culorile vii ce o imbracă, atat in exte ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei