Origini păgâne pentru un Paşte creştin

1invierea

Dimensiune font:

| 02-05-2021 08:32

 

Încă din cele mai vechi timpuri, atât creştinii, cât şi păgânii au acordat o maximă importanţă sărbătorii care avea ca motive moartea şi apoi învierea, iar aceasta avea loc de obicei imediat după echinocţiul de primăvară. Mulţi dintre specialiştii în istoria religiilor cred că numeroase criterii care stau la baza sărbătorii creştine a Paştelui au evoluat din ritualuri păgâne, vechi de mii de ani.

 

Originea denumirii de Paşte

De-a lungul vremii s-a ajuns la concluzia că, în familia de limbi germanice, denumirea de Paşte provine din numele vechi ale unei zeiţe şi unui zeu veneraţi de popoarele saxone. Referiri la originea numelui acestei sărbători au fost făcute pentru prima dată de către Bede, un învăţat creştin, care a menţionat într-una din cărţile sale, „De Ratione Temporum”, că acest nume venea de la Eostre, zeiţa mamă a popoarelor saxone şi totodată a fertilităţii. De altfel, în limbile germanice au existat mai multe denumiri atribuite zeiţei care a stat la originea sărbătorii Paştelui - Ostare, Ostara, Ostern, Eostra, Eostre, Eostur, Eastra, Eastur, Austron sau Ausos. Toate aceste nume erau derivate din vechiul cuvânt saxon care denumea primăvara - „eastre”. Aceasta nu este însă singura explicaţie cu privire la originea denumirii Paştelui.

O altă variantă a fost legată de biserica franceză. Festivalul francez care sărbătorea reînvierea includea şi cuvântul „alba” care înseamnă „alb”, făcându-se de fapt referire la robele albe care se purtau în timpul festivităţii. Se spune că atunci când această denumire a fost tradusă în germană a fost percepută cu înţelesul de răsărit şi astfel cuvântul nemţesc pentru această sărbătoare a devenit „ostern”, considerat ca stând de fapt la originea cuvântului Paşte - Easter în limbile anglo-saxone.

După unii lingvişti, cuvântul românesc „paşte” este de origine egipteană: „paseh”, care înseamnă „trecere” şi semnifică tocmai trecerea soarelui din emisfera australă în cea boreală, adică ziua echinocţiului de primăvară, ziua biruinţei luminii asupra întunericului. În ebraică se găseşte un cuvânt aproape la fel, tot de origine egipteană, „pesah”, care înseamnă tot „trecere”, dar semnificaţia lui este legată de aşa-numita fugă din Egipt, când poporul evreu a scăpat de robia egipteană, trecând dincolo de Marea Roşie, prin pustiul Sinai, spre Pământul Făgăduinţei. Cel mai probabil însă, cuvântul „Paşte” îşi are originea în grecescul „pesah”, care înseamnă „suferinţă” sau „pătimire”.

Originile păgâne ale Paştelui

Multe dintre religiile păgâne din zona Mediteranei aveau o zi de sărbătoare fixată în timpul echinocţiului de primăvară sau imediat după acesta. Acestea erau legate de Cibele, zeiţa frigiană a fertilităţii, care avea un soţ imaginar, despre care se presupunea că a fost născut dintr-o mamă fecioară. El se numea Attis şi se credea că murea şi reînvia în fiecare an între 22 şi 25 martie. Sărbătoarea acestui zeu începea într-o zi de vineri, numită Vinerea Neagră, şi culmina după trei zile cu o sărbătoare de bucurie a reînvierii. Coincidenţa a făcut că sărbătoarea creştină de venerare a lui Iisus şi cea păgână de venerare a lui Attis avea loc, în primele secole ale erei noastre, cam în aceeaşi zonă geografică, iar unii istorici au susţinut chiar că păgânii şi creştinii sărbătoreau moartea şi învierea în aceeaşi zi. De asemenea, mulţi dintre istorici au considerat de-a lungul timpului că legendele despre moarte şi reînviere au fost asociate mereu cu Attis şi au apărut cu multe secole înaintea naşterii lui Iisus, iar apoi acestea au fost transformate în povestiri despre Fiul Domnului, pentru a face teologia creştină să fie mai acceptabilă de către păgâni.

Vechii creştini aveau şi o altă explicaţie: ei pretindeau că Satana a trimis pe pământ zeităţi false înaintea venirii lui Iisus pentru a împrăştia confuzia printre oameni. Creştinii din zilele noastre privesc legendele lui Attis însă pur şi simplu ca un mit păgân, de o valoare neînsemnată. Totodată, comunităţile păgâne din prezent continuă să sărbătorească echinocţiul de primăvară ca pe unul dintre cele 8 Sabaturi (sfinte zile de sărbătoare) dintr-un an. Ritualurile lor sunt legate de fertilitate şi recoltă şi de echilibrul dintre zi şi noapte.

Originile iudeo-creştine ale Paştelui

Sărbătoarea creştină a Paştelui este legată de sărbătoarea Paştelui evreiesc. Vechii evrei se ghidau după calendarul persan sau babilonian, iar la ei fiecare an nou începea cu echinocţiul de primăvară, când sărbătoreau Paştele şi Festinul Pâinii Nedospite. Această sărbătoare vroia să reprezinte acţiunile îngerului morţii aşa cum au fost descrise în Cartea Exodului. Mai precis, îngerul morţii călătorea deasupra caselor evreieşti, iar acestea trebuiau să fie însemnate cu sânge de la un animal sacrificat. De asemenea, îngerul omora toţi nou-născuţii cât şi animalele abia fătate de la casele neînsemnate cu sânge, această legendă aducând aminte de una dintre primele ucideri în masă menţionate în Biblie. O parte dintre teologi asociază Paştele evreiesc cu un ritual păgân pre-israelit, practicat de păstorii semiţi, iar în ceea ce priveşte Festinul Pâinii Nedospite acesta reprezenta o sărbătoare tradiţională a Canaan-ului adoptată mai apoi de israeliţi şi care marca începutul recoltei de orz. Cele două sărbători au început să fie unite şi să se sărbătorească timp de două zile. Apoi, de-a lungul timpului, sărbătoarea Paştelui evreiesc a început să fie asociată cu exodul evreilor din Egipt.

Sărbătoarea în calendarul creştin

La început, Paştele şi Rusaliile erau singurele sărbători pe care creştinii le recunoşteau şi le celebrau. Treptat, au fost adăugate în calendarul bisericesc alte obiceiuri sau evenimente ce aveau legătură cu crucificarea şi moartea lui Iisus. Unul dintre acestea, destul de important, este Postul Paştelui, considerat ca o perioadă de pregătire spirituală pentru sfânta sărbătoare şi care implică post, rugăciune şi căinţă. Acesta a fost stabilit iniţial de mai multe grupări creştine, dar diferenţa dintre datele fixate de acestea era de numai câteva zile. În secolul al VIII-lea s-a stabilit însă o perioadă fixă pentru Postul Paştelui - de 40 de zile. Nu trebuie scăpat din vedere faptul că 40 este unul dintre numerele cărora li s-a conferit o simbolistică religioasă în Biblie. Cele 40 de zile vor să reprezinte de fapt perioada petrecută în deşert de Iisus şi Moise. La creştinii din vremea romanilor, înaintea stabilirii unui număr fix de zile, Postul Paştelui dura şase săptămâni, exceptându-se duminicile.

Miercurea Cenuşii - cunoscută ca Lăsata Secului - este un alt eveniment prezent în calendarul creştin şi care marchează începutul postului. Printre popoarele saxone s-a presupus că numele zilei care denumea miercurea cenuşii, „wendesday”, provenea din vechiul cuvânt anglo-saxon „wodnes daeg” care însemna izbândă. De asemenea, ultima duminică înainte de Paşte - însemnată şi ea în calendarul creştin - cunoscută acum ca Duminica Floriilor, vrea să amintească de intrarea triumfătoare în Ierusalim a lui Iisus, exact cu o săptămână înainte de crucificarea sa.

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

"EuroBusiness LRJ" S.P.R.L., in calitate de lichidator judiciar al debitoarei "FANYON" S.R.L., conform Hotărârii nr.120/02.04.2018, pronunțată în dosarul nr. 2172/113/2017, de către Tribunalul Brăila, organizează în zilele de 05.08.2021, 12.08.2021, 19.08.2021, 26.08.2021, 02.09.2021, 09.09.2021, 16.09.2021, respectiv 23.09.2021, ora 14:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Magheru, nr.31, et.1, cam.25, Sector 1, licitații în vederea valorificarii următoarelor bunuri imobile, proprietatea debitoarei: BUNURI IMOBILE, PREȚ DE PORNIRE LA LICITAȚIE (EUR, fără TVA), Proprietate imobiliară, cu destinație industrială, situată în Mun. Brăila, Calea Galați nr.146, Lot 2, Jud. Brăila, CF nr. 77045 a Mun. Brăila, compusă din: Teren intravilan, categoria curți–construcții, în suprafață de 96,00 mp, amplasat în Mun. Brăila, Calea Galați nr.146, Lot 2, Jud. Brăila, nr. cad. 77045,CF nr. 77045 a Mun. Brăila și Construcția C1-grup social, nr. cad. 77045-C1, CF nr. 77045 a Mun. Brăila, Sc la sol=93,00 mp și Sc desf=279,00 mp, cu regim de înălțime S+P+1E; 16.869,65. Proprietate imobiliară, cu destinație industrială,s ituată în Mun. Brăila, Str. Costache Negruzzi nr.63-65, Jud. Brăila, CF nr.72141 a Mun. Brăila, compusă din: Teren intravilan, categoria curți–construcții, în suprafață de 580,00 mp, amplasat în Mun. Brăila, Str. Costache Negruzzi nr.63-65, Jud. Brăila, nr.cad.3362, CF nr.72141 a Mun. Brăila, Construcția C1-spațiu producție și sediu, nr.cad.3362-C1, CF nr.72141 a Mun. Brăila, Sc la sol=367,89 mp și Sc desf=735,78 mp, cu regim de înălțime P+1E,Construcția C2-centrală electrică, nr.cad.3362-C2, CF nr.72141a Mun. Brăila, Sc la sol=13,99 mp, cu regim de înălțime P și Construcția C3-atelier, nr.cad.3362-C3, CF nr.72141 a Mun. Brăila, Sc la sol=36,67 mp, cu regim de înălțime P. 37.667,00. Proprietate imobiliară, teren și construcții cu destinație nerezidențială, situată în Localitatea Eforie Sud, Str. Eternității nr.1, Jud. Constanța, CF nr.102530 a localității Eforie Sud, compusă din: Teren intravilan în suprafață de 950,00 mp din acte (972,00 mp măsurat), amplasat în Loc.Eforie Sud, Str. Eternității, nr.1, Jud. Constanța, CF nr. 102530 a localității Eforie Sud, nr.cad.102530, Construcția C1(construcție fără acte)-locuință, nr.cad.102530-C1, Sc=123,00 mp, Construcția C2(construcție fără acte)-magazie, nr.cad.102530-C2, Sc=8,00 mp, Construcția C3(construcție fără acte)-spații cazare, nr.cad.102530-C3,Sc=32,00 mp, Construcția C4-anexă gospodarească, nr.cad.102530-C4, Sc=43,00 mp, Construcția C5-umbrar, nr.cad.102530-C5, Sc=26,00 mp, Construcția C6-grup sanitar, nr.cad.102530-C4, Sc=10,00 mp; Construcția C7-anexă gospodarească, nr.cad.102530-C4,Sc=6,00 mp, Construcția C8-spații de cazare, nr.cad.102530-C8, Sc=90,00 mp, Construcția C9-magazie, nr.cad.102530-C9, Sc=5,00 mp, Construcția C10-spațiu comercial și locuință, nr. cad.102530-C10, Sc=57,00 mp și Construcția C11(construcție fără acte)-spații de cazare, nr.cad.102530-C11, Sc=58,00 mp. 69.831,65. Prețurile nu includ TVA, urmând a fi făcută aplicabilitatea dispozițiilor art.292, (alin.2),l it.F, din Codul Fiscal,în măsura aplicabilității. Toate condiţiile de participare la licitaţie şi condiţiile de adjudecare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi procurat on-line de la lichidatorul judiciar, contravaloarea acestuia fiind de 2.380,00 RON, TVA inclus, dovada achiziţiei acestuia fiind obligatorie pentru participarea la licitaţie, plata acestora efectuându-se în contul lichidatorului judiciar, nr.:RO93BUCU1031215949892RON,deschis la Alpha Bank Iaşi. Persoanele care doresc să se înscrie la licitaţie au obligaţia de a depune garanţia de participare la licitaţie de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata acesteia efectuându-se în lei, la cursul BNR din data plății în contul de lichidare al ”FANYON”S.R.L., nr.:RO76BUCU1032235342465RON, deschis în lei la Alpha Bank S.A. Înscrierile la licitație se pot face până în preziua licitaţiei, ora 14:00, scrisoarea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele menţionate în caietul de sarcini,urmând a fi trimise on-line pe adresele de e-mail :vanzari@lrj.ro și stefania.nitu@insolvency.ro. Vizitarea şi prezentarea activelor se poate face doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care acestea se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului judiciar vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini.Vizualizarea activelor imobile este o condiție obligatorie pentru participarea la licitații. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul lichidatorului judiciar.: www.lrj.ro, telefon: 0733.683.702, 0729.292.746, mail: vanzari@lrj.ro, office.is@lrj.ro, telefon:0737.242.544, mail: stefania.nitu@insolvency.ro, telefon: 0747.012.820, mail:paula.stoian@fanyon.ro.
Tribunalul Neamţ, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 1445/103/2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, precum şi a Codului de procedură civilă, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunrilor mobile din patrimoniul debitoarei S.C. „Casa Scutaru” S.R.L., cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, str. Grigore Ureche, bl. G3, et. 3, ap. 71, judeţul Neamţ, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV, Valoare -lei-, 1. Tractor articulat forestier 690 OP, 98.460,00. Preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile mobile scoase la vânzare este cel de mai sus. Vânzarea se va face conform hotârârilor adunării creditorilor din data de 05.05.2021 şi 02.06.2021. Vânzarea prin licitaţie publică va avea loc începând cu data de 02.08.2021, ora 1200 şi se vor organiza şedinţe de licitaţie publică cu strigare la un interval de 7 zile, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din preţul de pornire al licitaţiei pentru fiecare bun mobil, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei, a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini este 500 lei şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul – verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566.035 şi 0727/850.575.
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8766/99/2017 (527/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, precum şi a Codului de procedură civilă, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Kolado” S.R.L., cu sediul în sat Dancu, str. Daliei nr. 70, bl. D3, sc. A, et. 3, ap. 13, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV, Componenţa, Valoare -lei-, 1. Bunuri mobile, Echipamente şi utilaje, 90.670,00, 2. Bunuri mobile, Mijloace de transport, 62.700,00. Preţul de pornire al licitaţiei pentru bunrile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare şi hotărârea Adunării creditorilor din data de 23.07.2021. Vânzarea prin licitaţie publică va avea loc la data de 13.08.2021, ora 1000 şi se vor organiza 5 şedinţe la un interval de 7 zile, respectiv până la data de 10.09.2021, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din preţul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat şi a caietului de sarcini, respectiv 500 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566.035 şi 0727/850.575.
Unde este cel mai mic sat din România și câți locuitori are
30/07/2021 14:00

Cel mai mic sat din Romania are mai putin de 40 de locuitori si se află in Maramures, la aproximativ 50 de kilometri de Baia Mare. Are 25 de case si un singur copil, potrivit Digi24. La biserica de lemn ...

„Nu toți copiii trebuie să fie de 10, însă toți trebuie iubiți cu tot ce avem în suflet
30/07/2021 12:45

 Dr Ciobotaru Georgian, medic rezident neurochirurg, a vorbit despre premiul intai, idealurile părintelui si parazitarea copilului. ”Pană la liceu am trăit la umbra premiului I, apoi lucrurile ...

Un austriac și câinele său au mers pe jos peste 1.300 de kilometri pentru a ajunge la Reghin
30/07/2021 12:44

Un austriac de origine romană, Sandor Buz, alături de cainele său, Gyango, adoptat din Romania, a ajuns, vineri, la Reghin, după ce a parcurs pe jos 1.300 de kilometri pentru a strange donaţii pentru adăp ...

Prima femeie pilot de vânătoare din Polonia participă la misiuni de poliție aeriană
30/07/2021 10:47

Meseria de pilot de supersonic nu mai este de multă vreme doar pentru bărbati. În Polonia, prima femeie pilot de vanătoare zboară cu Mig-ul 29 si are deja 9 ani de experientă cu acest avion. Pentru ...

Povestea unui supraviețuitor: Un pacient din Anglia infectat cu Covid-19 a fost externat după 203 zile
30/07/2021 08:29

​Un bărbat de 58 de ani din Anglia, infectat cu Covid-19, a stat internat in spital nu mai putin de 203 zile, medicii permitandu-i abia acum să plece acasă, relatează BBC. Sean Hunte a fost internat in sp ...

Soții Nedea, șansa celor mulți și defavorizați
28/07/2021 08:35

  Teodora Agavriloaie a terminat anul acesta studiile liceale la Colegiul National din Iasi si a reusit performanta de a lua nota maximă la examenul de admitere la Medicină din cadrul UMF Iasi. Acest lu ...

 Cel de-al 33-lea sezon al serialului animat „The Simpsons” va debuta cu un episod integral muzical
26/07/2021 12:45

  Cel de-al 33-lea sezon al serialului animat „The Simpsons” va debuta cu un episod integral muzical, care va include cantece originale interpretate de Kristen Bell, protagonista filmelor ...

Un băiețel de 5 ani, bolnav de cancer, și-a făcut prieteni prin Post-it lipite pe fereastra spitalului
25/07/2021 14:45

  Meyer Mixdorf, un băietel de 5 ani a folosit Post-it-uri pentru a-si face prieteni prin fereastra spitalului. Astfel, in timp ce era internat pentru chimioterapie si-a făcut un prieten neasteptat de ...

Povestea omului care urmărește de 30 de ani Monstrul din Loch Ness
25/07/2021 10:45

  Monstrul din Loch Ness există? S-au implinit trei decenii de cand Steve Feltham si-a impachetat viata din Dorset – lăsandu-si iubita, casa si slujba in urmă – pentru a incepe să vaneze ...

Un elveţian diagnosticat cu Parkinson a făcut o drumeţie de peste 1.100 km în Munţii Alpi
24/07/2021 15:45

  Un elveţian diagnosticat cu Parkinson, care a făcut o drumeţie de peste 1.100 km in Munţii Alpi pentru a creşte nivelul de conştientizare cu privire la această boală neurodegenerativă, se preg ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei