„Modificări ale microbiomului uman în contextul stresului generat de antibiotice” – Comunicat de presa privind inchiderea proiectului

antet-artvert-iro-07-1

Dimensiune font:

| 07-10-2022 09:27

 

Două unități de biologie moleculară, dotate cu echipamente speciale în tehnice de secvențierea ADN-ului, au dezvoltat în cadrul proiectului transfrontalier „Modificări ale microbiomului uman în contextul stresului generat de antibiotice”, o platformă comună pentru biologia moleculară, cu o structură și funcționalitate flexibilă. Proiectul a fost accesat în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020, cod EMS-ENI 2SOFT/1.2/105 COLONSTRESS.

 Despre progresul proiectului implementat de IMSP Institutul Oncologic în parteneriat cu Institutul Regional de Oncologie Iași, a comunicat Diana SIMAȘCO, specialist instituții publice, serviciul coordonare instituțională.

 Care au fost direcțiile de dezvoltare a platformei de cercetare biomoleculare?

Proiectul a presupus dezvoltarea laboratorului de biologie moleculară în IMSP Institutul Oncologic, urmând regulile de bune practici de laborator, cu referire specifică la fluxul de lucru și la circuitele logice din laborator.

În proiect sunt implicate două instituții oncologice, din regiunea de cooperare transfrontalieră (Chișinău și Iași) care tratează patologii similare, dar au politici diferite legate de antibiotice - o practică neuniformă și o oportunitate excelentă în contextul proiectului nostru. Obiectivul general al proiectului a constat în crearea unei rețele comune, de cooperare transfrontalieră în cercetarea moleculară, axată pe stabilirea impactului tratamentului cu antibiotice asupra microbiomului colonic uman, pentru a crea o probă măsurabilă a modificărilor induse de antibiotice și a promova un nou protocol restrictiv pentru utilizarea antibioticului ca mod de a reduce costurile și limitare a dezvoltării germenilor multirezistenți.

Prin obiectivele și rezultatele obținute, cercetarea în cadrul proiectului a fost axată pe secvențierea microbiomul colonic utilizând tehnologia de secvențiere masiv paralelă pentru a elucida modul în care tipul, numărul și doza de antibiotice administrate preoperatoriu pot influența componența microbiomului și perioada de restabilire a acestuia.

 Tehnologiile avansate de secvențiere a ADN-ului au creat un nou domeniu de cercetare, numit metagenomica, care permite examinarea genomurilor comunităților microbiene prelevate din mediile naturale fără a fi nevoie de cultivare.

Ce acțiuni au fost realizate?

Pentru stabilirea importanței de uniformizare a practicilor de tratament și cercetare, a transferului tehnologic și a structurilor compatibile de evaluare a acestora, au fost create echipe tehnice comune care, de la lansarea proiectului și până la finele acestuai, au dezvoltat și implementat:

• fișa tehnică pentru prelevare de probe ale microbiomului colonic și stocarea acestora;

• program structurat pe mai multe niveluri pentru instruire în biologie moleculară, cu un accent special pe secvențirea AND pe platformele existente - Ion Torrent și Illumina;

• protocoale de cercetare;

• procurare de dispozitive medicale și echipament de birou, și nemijloclit

• secvențierea ADN-ului metagenomic și generare de biblioteci cu date și informații.

 Ați putea oferi mai multe detalii despre principalele etape de acțiuni întreprinse?

Pentru a analiza fragmente de ADN din materialul genetic, echipa mixtă de cercetători a elaborat fișa tehnică pentru prelevarea probelor de microbiom colonic. Aceasta descrie criteriile de includere și excludere a subiecților în cercetare, instrucțiuni privitor la procesul de anonimizare a subiecților, colectarea, marcarea și depozitarea probelor, modalitatea de transmitere a plicurilor cu probe. Odată cu avizarea metodologiei de cercetare de către Comitetului Național de Expertiză Etică a Studiului Clinic a început înrolarea subiecților. Au fost înrolați în jur de 400 pacienti de la care s-au prelevat trei probe: 1. proba martor recoltata la momentul includerii in studiu (preoperator) (PROBA M); proba intraoperatorie recoltată înainte de inducția anestezică (PROBA 0) și 3. proba test recoltată la sfârșitul antibioticoterapiei (PROBA T). Însă pentru a valida metoda de secvențiere a ADN-ului, mostrele de la 50 de pacienți au fost testate dublu, la IRO Iași și la IMSP Institutul Oncologic Chișinău.

 În timp ce medicii oncologi cliniciști înrolau subiecți și acumulau probe de microbiom colonic, partenerii de implementare a proiectului au organizat pentru cercetătorii și medicii care folosesc secvențierea ADN-ului, training-uri în tehnicile de secvențiere a ADN-ului metagenomic și acumularea de cunoștințe teoretice și practice privind tehnologiile NGS Ion Torrent și Illumina.

Prin această activitate, s-a urmărit creşterea abilităţii grupului ţintă, cercetătorii care folosesc secvențierea ADN-ului în IMSP Institutul Oncologic și IRO Iași, medici, biologi și bioingineri cu pregătire oficială în biologie moleculară.

Dezvoltarea abilităților de cercetare în biologie moleculară, a oferit posibilitatea de creare a două laboratoare majore orientate pe cercetare și diagnostic molecular, formând o structură cuprinzătoare capabilă să se înlocuiască și să se completeze reciproc. Proiectul contribuid astfel la o pregătire a medicilor și biologilor în biologie moleculară și tehnologii avansate de secvențiere. 

Dezvoltarea abilităților de cercetare în biologie moleculară, a oferit posibilitatea de creare a două laboratoare majore orientate pe cercetare și diagnostic molecular, formând o structură cuprinzătoare capabilă să se înlocuiască și să se completeze reciproc. Proiectul contribuid astfel la o pregătire a medicilor și biologilor în biologie moleculară și tehnologii avansate de secvențiere.

Cum ați putea aprecia reațiile de cooperare transfrontalieră în promovarea, sprijinirea cercetării și inovării serviciilor de sănătate prin dezvoltarea unei platforme de cercetare biomoleculare?

Pe baza noii tehnologii, ne-am propus să producem o cooperare transfrontalieră de grup excelență pentru secvențiere paralelă a ADN. Ambele instituții medicale (parteneri) au folosit echipamente de secvențiere ADN, astfel încât s-a reușit să creștem nivelul și calitatea de expertiză. Drept rezultat, crearea unei platforme comune pentru lucrări sinergice și cu protocoale compatibile.

Rezultatele cooperării transfrontaliere în promovarea și sprijinirea cercetării și inovării, a protocolului de cercetare privind punerea în aplicare a proiectului COLONSTRESS și nemijlocit a progreselor și rezultatelor transfrontaliere obținute au fost prezentate în cadrul ultimelor evenimente: Conferințe comune de prezentare a rezultatelor (Chișinău și Iași) și în cadrul Evenimentului de informare și diseminare a rezultatelor referitoare la transferul tehnologic obținut în perioada de implementare a proiectului.

Cercetarea realizată în cadrul proiectului ”Modificări ale microbiomului uman privind stresul generat de antibiotice” a demonstrat efectul antibioticului asupra microbiomului uman și a subliniat efectele și stările patologice pe care le produc astfel de efecte.

 

 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
Bancul Zilei

05:15

 

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iași, șos. Aleea Nicolina, nr, 82, jud. Iași, tel: 0232-243.864; fax: 0232-212.231, e-mail: iasi@insolventa.ro, prin asociat coordonator Mititelu Corneliu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Starmod S.A. Suceava cu sediul social în mun. Suceava, str. Universității, nr. 29, jud. Suceava, nr. înregistrare în Registrul Comerţului J33/69/1991 , C.U.I. RO3177717, numită potrivit Sentinţei Civile nr. 19 din data de 25.01.2022, pronunţată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr. 9819/86/2010**, invită toți agenții economici interesați ca, până la data de 11.11.2022, ora 16:00, să depună o ofertă financiară și o ofertă tehnică pentru efectuarea lucrărilor cadastrale de reglementare a situațiilor tehnico-cadastrale pentru bunurile imobile din patrimoniul societății Starmod S.A. Suceava. Condiții de formă: Ofertele vor fi depuse la sediul lichidatorului judiciar MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IAȘI S.P.R.L., din Iași, str. Aleea Nicolina, nr. 82, într-un plic închis şi sigilat prin aplicarea ștampilei ofertantului, ce va conţine documentele de participare mai jos menţionate. Plicul va menţiona în mod obligatoriu şi limitativ: numele/denumirea ofertantului, adresa domiciliului/sediului social al ofertantului, precum şi menţiunea „ofertă servicii cadastrale, a nu se deschide înainte de data de 11.11.2022, ora 16.00”. Solicităm ca oferta financiară să conţină următoarele elemente obligatorii: -Preț (va fi exprimat în lei, fără T.V.A.); -Acordul expres al ofertantului ca plata prețului să se efectueze în conformitate cu dispozițiile Legii 85/2006, pe măsură ce se vor obține fonduri din valorificari de active din patrimoniul societății debitoare. Solicităm ca oferta tehnică să conţină următoarele elemente obligatorii: -Termen de execuţie; -Lista serviciilor cadastrale ce vor fi prestate pentru reglementarea situațiilor tehnico-cadastrale pentru bunurile imobile din patrimoniul societății Starmod S.A. Suceava. -Certificatul de atestare din care reiese că ofertantul este calificat şi atestat în vederea efectuării de operațiuni/servicii cadastrale. Va fi descalificată automat orice ofertă care nu conţine toate documentele sus-menţionate. Pentru cuantificarea preţului de executare a lucrării, accesul în incinta societăţii debitoare se face cu programare (48 de ore) şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a acesteia care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232-243.864 sau e-mail iasi@insolventa.ro intenţia de vizitare. Relații suplimentare se pot obține de la: -tel. 0232-243.864 0755.132.473 -fax: 0232-212.231 -email: secretariat@insolventa.ro
VANZARE TEREN SI CONSTRUCTII PIATA NEAMT str. Piata Garii, nr.7, loc. Piatra Neamt, jud. Neamt. Subscrisa BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. desemnata in calitate de administrator judiciar al debitoarei PERLA INVEST S.R.L., in reorganizare, prin Incheierea de sedinta nr. 236 din data de 19.04.2016, pronuntata in Dosarul nr. 2699/103/2015/a4, de Tribunalul Neamt – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, organizeaza in data de 23.11.2022, ora 13:00, la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., din Bucuresti, Str. Invingatorilor nr. 24, Victory Business Center, Et. 4, Sector 3, sedinta de licitatie publica cu strigare pentru vanzarea, in bloc, a proprietatii imobiliare compuse din: -teren intravilan, in suprafata de 1.000 mp, inscris in CF nr.54618 a Mun.Piatra Neamt, avand nr. cadastral 54618; -constructie in suprafata utila de 567,46 mp, inscrisa in CF nr.54618-C1-U1 a Mun. Piatra Neamt, avand nr. cadastral 54618-C1-U1; -constructie in suprafata utila de 1.707,65 mp, inscrisa in CF nr.54618-C1-U2 a Mun. Piatra Neamt, avand nr.cadastral 54618-C1-U2 situate in Mun. Patra Neamt, str. Piata Garii, nr.7, jud. Neamt. Pretul de pornire al sedintei de licitatie 1.379.000 EUR, exclusiv TVA. Detalierea componentei acelor blocuri de active poate fi solicitata administratorului judiciar la adresa de e-mail business.restructuring@bdo.ro. Ofertantii care doresc sa participe la licitatie trebuie sa depuna la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., cel tarziu cu o zi lucratoare inaintea sedintei de licitatie publica la care doresc sa participe, personal sau prin curier, ora 17:00, toate documentele specificate in cuprinsul Caietului de sarcini, ce poate fi achizitionat de la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. pentru suma de 1.000 Lei, exclusiv TVA. Plata Caietului de sarcini se va realiza prin transfer bancar in contul unic de insolventa al societatii PERLA INVEST S.R.L., pe baza facturii comunicate de catre administratorul judiciar. Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul 021.319.94.76 sau e-mail business.restructuring@bdo.ro.
”Aurul din bucătărie”: Ceaiul care vindecă răceala mai repede și îmbunătățește circulația sângelui
29/11/2022 17:39

Ceaiul de ghimbir cu miere, consumat cu moderatie, are numeroase beneficii asupra sănătătii noastre, datorită efectelor antioxidante, antiinflamatoare, antistres si antivirale. Il numim aurul din bucăt ...

6 alimente bogate în vitamina C. Recomandările nutriționiștilor pentru a oferi un boost sistemului imunitar
29/11/2022 17:24

Iarna este tot mai aproape, iar vremea rece isi spune cuvantul asupra organismului fiecărei persoane. Este si sezonul răcelilor, iar din acest motiv este important să-i oferim sistemului imunitar putin aju ...

Medicul Virgil Filaret Musta a fost trimis în judecată
29/11/2022 13:33

Medicul Virgil Filaret Musta, şef de secţie la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr.Victor Babeş" Timişoara, a fost trimis in judecată, alături de alte cadre medicale d ...

Medicul Virgil Musta, trimis în judecată de DNA - procurorii îl acuză de instigare la abuz în serviciu
29/11/2022 13:06

Medicul sef sectie la Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Dr.Victor Babes” Timisoara, Virgil Musta, a fost trimis in judecată, alături de directorul medical al spitalului, un medic si o asistent ...

Dacă mananci oua in fiecare zi, uite ce se intampla in organismul tau
28/11/2022 18:58

Este cea mai versatilă mancare de pe planetă, ouăle fac parte din orice dietă. Se pot incorpora in orice fel de mancare, sunt incredibil de sănătoase, si bune pentru nutritia ta. Dar poti manca mai mult ...

Colegiul Medicilor solicită suplimentarea numărului de locuri la Rezidenţiat pentru Medicina de familie
28/11/2022 18:56

Intr-un comunicat transmis sambătă AGERPRES, Colegiul Medicilor din Romania atrage atenţia că anul acesta au fost scoase la Rezidenţiat doar 321 de locuri pentru Medicina de familie, iar acest număr est ...

Care sunt zonele în care nu ar trebui să aplici parfum?
28/11/2022 18:43

Desi este tentat să pulverizezi in jurul tău un nor de parfum, medicii spun că nu este o idee bună. Există zone in care parfumul nu ar trebui să ajungă si ai să intelegi de ce! Potrivit Reader’s Di ...

Atenție! Lucruri despre care nu știai că îți pot crește tensiunea
28/11/2022 18:41

Dacă ai tensiunea mare poti experiementa simptome precum durere de cap (mai ales dimineata), iritabilitate, transpiratii, fată inrosită, palpitatii, oboseală progresivă. Alte simptome ale hipertensiunii ...

Ce semnificație are mirosul urinei?
28/11/2022 18:41

Mirosul urinei este o informatie importantă pentru urologi si povesteste despre ceea ce se intamplă in corpul tău, explică pentru bolgul Clinicii Ceveland, medicul urolog Petar Bajic. In cazurile majorit ...

Cum interpretezi analizele de urină. Care sunt modificările anormale
28/11/2022 18:40

Modificări la nivelul urinei semnalează prezenţa unor boli sau dezechilibre. Dr. Soysaler Andreea-Cezara, medic specialist medicină internă, ne explică mai multe. Cum se recoltează urina Se va recolt ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei