2medici

Dimensiune font:

Criza din sănătate se accentuează - Zeci de spitale caută cu disperare medici!

| 18-01-2019 00:00

* printre zecile de spitale din ţară care caută cu disperare medici se află şi cinci unităţi sanitare din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est * la nivel naţional, numai în luna ianuarie au fost scoase la concurs peste 100 de posturi de medic, multe dintre acestea fiind republicate, întrucât la concursurile anterioare nu au fost ocupate * la toate acestea se adaugă alte sute de posturi care urmează a fi scoase la concurs în perioada următoare

Deşi la nivel guvernamental se bate multă monedă pe faptul că exodul medicilor români a încetat, tot mai multe instituţii medicale din ţară organizează concurs pentru ocuparea unor posturi, însă... lipsesc cu desăvârşire candidaţii!

Creşterea salariilor în sistemul public de sănătate n-a reuşit, se pare, să atragă medicii tineri, care continuă să plece în străinătate. Cei care rămân, fie merg către oraşele mari, fie se dovedesc insuficient pregătiţi după rezidenţiat şi nici nu sunt ajutaţi să progreseze suficient pentru a putea ocupa anumite posturi, în spitale. La toate acestea se adaugă lipsa infrastructurii economice şi sociale, în special în provincie, lucrul acesta contribuind, se pare, decisiv, la ora alegerii unei viitoare destinaţii pentru noii medici.

Situaţia este dramatică şi în privinţa medicinei de familie. Tot mai mulţi doctori ies din sistem fie prin pensionare, fie pentru că sunt nevoiţi să profeseze în condiţii greu de acceptat, iar în locul lor nu vrea nimeni să meargă. Nici măcar Societatea Naţională de Medicina Familiei (SNMF) n-a reuşit să găsească o soluţie... Recent, dr. Rodica Tănăsescu, vicepreşedinte al SNMF, sublinia faptul că anul 2018 a fost unul „la limita supravieţuirii” pentru mulţi medici de familie şi că autorităle n-au înţeles care este locul pe care trebuie sa îl ocupe asistenţa medicală primară în sistemul de sănătate. „Din păcate, deciziile faţă de medicina primară sunt în detrimentul pacientului şi atractivităţii specialităţii de medicina familiei, pentru că indiferent câte posturi s-ar scoate la concursul de rezidenţiat şi de numărul medicilor ce se vor forma în România, aceştia nu vor accepta să lucreze aici şi vor pleca, pentru că medicina de familie, care este o specialitate frumoasă, vocaţională, nu este atractivă în acest moment, în România”, a spus dr. Rodica Tănăsescu.

Potrivit SNMF, medicina de familie din Romania a funcţionat în 2018 cu un buget cu doar 17% mai mare faţă de cel din 2017, în condiţiile în care în spitalele publice medicii au beneficiat de finanţări (salarii şi bugete) cu până la 100% mai mari. Colegiul Medicilor din România a transmis, la rândul său, că susţine solicitările SNMF, considerând că „Medicina de familie este segmentul în care Statul a investit şi continuă să investească cel mai puţin, în ciuda existenţei unei strategii naţionale care o consideră pilon de bază al sistemului sanitar”. Totuşi, nici spitalele nu o duc mai bine când vine vorba despre specialişti.

Cinci unităţi sanitare din Moldova caută medici

Potrivit listei publicate de Ministerul Sănătăţii, numai în luna ianuarie au fost scoase la concurs peste 100 de posturi de medic, multe dintre acestea fiind republicate, întrucât la concursurile anterioare nu au fost ocupate. Dacă mai adăugăm tot cam atâtea scoase la concurs în decembrie 2018, dar şi pe cele care urmează a fi scoase la concurs în perioada următoare, vedem că persistă criza de medici din spitale. Astfel, printre zecile de spitale din ţară care caută cu disperare medici se află şi cinci unităţi sanitare din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui: un post de medic specialist Medicină de laborator pentru Laboratorul de Analize medicale cu punct de lucru în Ambulatoriul integrat; un post de medic primar pneumolog pentru Secţia Pneumologie; un post de medic specialist psihiatru la Secţia Psihiatrie; un post de medic specialist Cardiologie la Secţia Cardiologie; unul de medic specialist Psihiatrie pediatrică pentru Centrul de Sănătate Mintală copii; un post de medic specialist Sănătate publică şi management la Serviciul de Management al calităţii serviciilor medicale; un post de specialist Medicină de urgenţă la UPU-SMURD; un post de specialist Medicină sportivă pentru Cabinetul de Medicină sportivă; un post de medic specialist Neonatologie la Secţia Neonatologie; două posturi de specialist Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie şi imagistică medicală – cu punct de lucru în pavilionul în care funcţionează Secţia Pneumologie şi un Compartiment CT; un post de medic specialist Chirurgie generală la Secţia Chirurgie generală; un post de medic specialist Pediatrie la Secţia Pediatrie şi un post de medic specialist Obstetrică-ginecologie la Cabinetul de Planificare familială.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău: un post de medic specialist Stomatologie generală la Cabinetul de Medicină dentară de urgenţă UPU-SMURD.
Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou” Suceava: câte un post de medic specialist Chirurgie vasculară pentru Compartimentul Chirurgie vasculară, respectiv, Cabinetul din Ambulatoriul integrat Chirurgie vasculară.

Spitalul Orăşenesc Hârlău: un post de medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie la Dispensarul TBC; un post de medic specialist Psihiatrie în cadrul Ambulatoriului de specialitate integrat al spitalului; un post de medic specialist Boli infecţioase – temporar vacant pe o perioadă de 2 ani; un post de medic specialist Chirurgie generală – temporar vacant pe o perioadă de 2 ani şi un post de medic specialist ATI – temporar vacant pe o perioadă de 3 ani.

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi: un post de medic specialist Sănătate publică şi management la Compartimentul Evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi de muncă – Colectiv Medicina muncii şi igiena colectivităţilor de copii/tineret.

Spitalul Municipal „Sf. Dr. Cosma şi Damian” Rădăuţi: un post de medic specialist Chirurgie generală la Secţia Chirurgie generală; un post de medic specialist Urologie la Cabinetul de Urologie – Ambulatoriul integrat.

Daniel BACIU

 

 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Opriş Irina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. SALIX FARM IMPEX S.R.L, conform Încheiere nr. 137 din data de 16.10.2018, emisă de Secţia a II a Civilă a Tribunalului Iaşi-Faliment, anunţă, scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, în data de 09.03.2020, orele 14.00, a imobilului situat în localitatea Popeşti, parter, ap.1, judeţul Iaşi, la 9.037,50 euro fără TVA, reprezentand 75% din valoarea de piaţă stabilită prin Raportul de evaluare. Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Pictor Octav Băncilă, nr.1, jud. Iaşi în conformitate cu regulamentul de vânzare, ce va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie. Preţul de la care începe licitaţia este echivalentul în Ron la cursul BNR din ziua licitaţiei a 75% din valoarea stabilită prin Raportul de evaluare a imobilului, la care se adaugă TVA. În cazul în care la licitaţia din data de 09.03.2020 nu se va reuşi valorificarea imobilului, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, pe 16.03.2020, respectiv 23.03.2020 orele 14,00. Toţi cei care posedă un drept real asupra imobilului scos la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face lichitatorului dovada acestuia, până în preziua licitaţiei. Imobilul se va vinde liber de orice sarcini conform art. 91 alin. 1 din Legea 85/2014. Poate participa la licitatie orice persoană fizică sau juridică care depune cu cel puţin o zi înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie, până la ora 12.00, la sediul lichidatorului documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 08.00-16.00. Garanţiei de participare este în procent de 20% din preţul de pornire la licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0751103771.
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Tribunalul Iași, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8669/99/2017 (526/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Tutun și Ziare” S.R.L. Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Bălţii nr. 6, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV – Valoare -lei- 1. Chioşcuri ziare dezafectate - 10.906,00; 2. Utilitare dacia Logan - 10.230,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2020. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 13.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 27.04.2020, 04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020 și 25.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanției de participare la licitație de 30% din prețul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât și documentele de înființare și împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare la licitație, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, județul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035, 0727/850575 și 0744/291653..
Mararul, un adevarat doctor din gradina ta
30/05/2020 07:45

Mararul, un adevarat doctor din gradina ta       Planta anuala, cu flori de culoare galbena, care creste pe orice fel de teren bogat in umiditate. In scop fitoterapeutic se exploat ...

Scapam lumea de coronavirus sau de foamete?alegeti!  http://clahar.eu/
29/05/2020 17:33

 Traim vremea cand masca chirurgicala a devenit cel mai vandut obiect vestimentar, economia are picioare de lut si oamenii capata paloarea deprimarii din cauza nesigurantei.viitorul vine sigur, dar nimeni ...

Guvernul a decis noi măsuri pentru bolnavi, după relaxarea din 1 iunie
29/05/2020 16:33

Guvernul a decis noi măsuri pentru acordarea si decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor si dispozitivelor medicale in spitale si policlinici, cu cardul de sănătate, după relaxarea restrictiilor di ...

Avem 191 de cazuri noi de coronavirus: Ne apropiem de 19.000 de imbolnaviri
29/05/2020 14:00

 Am ajuns la 18.982 de cazuri de COVID-19 in Romania, anunta, vineri la amiaza, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). In ultimele 24 de ore, au fost confirmate 191 de noi cazuri de imbolnavire. Dint ...

De ce este oul atât de sănătos și cum îl consumăm pentru a aduce beneficii organismului
27/05/2020 11:19

Dacă v-ati intrebat de ce specialistii recomandă mai mereu să consumăm ouă, răspunsul este pentru că au nenumărate beneficii pentru organism. Medicul Daniel Stan explică de ce sunt sănătoase ouă ...

Cinci simptome rare de coronavirus: De la ”degetul Covid” la furnicături
27/05/2020 06:30

 Organizatia Mondială a Sănătătii a pus pe o listă cele mai intalnite simptome ale Covid-19: fiind febră, oboseală si tuse seacă. De asemenea, sunt trecute secretiile nazale, durerile in gat, nasul ...

Cei care suferă de alergii sau astm alergic sunt mai puțin expuși la infecția cu coronavirus
26/05/2020 13:48

 Desi in mod normal sunt afectati de boli respiratorii, cei care suferă de alergii sau astm alergic sunt mai putin expusi la infectia cu SARV-COV2, anuntă Societatea Mondială de Alergologie. Medicii au ...

S-a descoperit in ce fel anticonceptionalele afecteaza starea de spirit. Iata de ce apar schimbarile bruste de dispozitie
26/05/2020 08:40

 Femei din toata lumea folosesc anticonceptionalele, chiar stiind ca acestea au o serie de efecte adverse, printre care si schimbarile de dispozitie. Pentru unele, aceste efecte sunt atat de puternice, inc ...

AFINELE medicament si ce trateaza. Efecte impresionante
26/05/2020 08:00

 Desi este vremea vacantelor, a soarelui arzator si a bucuriei ultimei luni de vara, natura se pregateste de... iarna. Cele mai puternice fructe si legume terapeutice apar acum, ca un ajutor oferit tuturo ...

Durerile de spate - de ce apar, cat de grave sunt, cum le tratam
24/05/2020 22:48

 Intense sau usoare, persistente sau pasagere, uneori violente si insuportabile, durerile de spate reprezinta unul dintre principalele motive de prezentare la medic. Ele interfereaza cu performanta la serv ...


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!