2medici

Dimensiune font:

Criza din sănătate se accentuează - Zeci de spitale caută cu disperare medici!

| 18-01-2019 00:00

* printre zecile de spitale din ţară care caută cu disperare medici se află şi cinci unităţi sanitare din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est * la nivel naţional, numai în luna ianuarie au fost scoase la concurs peste 100 de posturi de medic, multe dintre acestea fiind republicate, întrucât la concursurile anterioare nu au fost ocupate * la toate acestea se adaugă alte sute de posturi care urmează a fi scoase la concurs în perioada următoare

Deşi la nivel guvernamental se bate multă monedă pe faptul că exodul medicilor români a încetat, tot mai multe instituţii medicale din ţară organizează concurs pentru ocuparea unor posturi, însă... lipsesc cu desăvârşire candidaţii!

Creşterea salariilor în sistemul public de sănătate n-a reuşit, se pare, să atragă medicii tineri, care continuă să plece în străinătate. Cei care rămân, fie merg către oraşele mari, fie se dovedesc insuficient pregătiţi după rezidenţiat şi nici nu sunt ajutaţi să progreseze suficient pentru a putea ocupa anumite posturi, în spitale. La toate acestea se adaugă lipsa infrastructurii economice şi sociale, în special în provincie, lucrul acesta contribuind, se pare, decisiv, la ora alegerii unei viitoare destinaţii pentru noii medici.

Situaţia este dramatică şi în privinţa medicinei de familie. Tot mai mulţi doctori ies din sistem fie prin pensionare, fie pentru că sunt nevoiţi să profeseze în condiţii greu de acceptat, iar în locul lor nu vrea nimeni să meargă. Nici măcar Societatea Naţională de Medicina Familiei (SNMF) n-a reuşit să găsească o soluţie... Recent, dr. Rodica Tănăsescu, vicepreşedinte al SNMF, sublinia faptul că anul 2018 a fost unul „la limita supravieţuirii” pentru mulţi medici de familie şi că autorităle n-au înţeles care este locul pe care trebuie sa îl ocupe asistenţa medicală primară în sistemul de sănătate. „Din păcate, deciziile faţă de medicina primară sunt în detrimentul pacientului şi atractivităţii specialităţii de medicina familiei, pentru că indiferent câte posturi s-ar scoate la concursul de rezidenţiat şi de numărul medicilor ce se vor forma în România, aceştia nu vor accepta să lucreze aici şi vor pleca, pentru că medicina de familie, care este o specialitate frumoasă, vocaţională, nu este atractivă în acest moment, în România”, a spus dr. Rodica Tănăsescu.

Potrivit SNMF, medicina de familie din Romania a funcţionat în 2018 cu un buget cu doar 17% mai mare faţă de cel din 2017, în condiţiile în care în spitalele publice medicii au beneficiat de finanţări (salarii şi bugete) cu până la 100% mai mari. Colegiul Medicilor din România a transmis, la rândul său, că susţine solicitările SNMF, considerând că „Medicina de familie este segmentul în care Statul a investit şi continuă să investească cel mai puţin, în ciuda existenţei unei strategii naţionale care o consideră pilon de bază al sistemului sanitar”. Totuşi, nici spitalele nu o duc mai bine când vine vorba despre specialişti.

Cinci unităţi sanitare din Moldova caută medici

Potrivit listei publicate de Ministerul Sănătăţii, numai în luna ianuarie au fost scoase la concurs peste 100 de posturi de medic, multe dintre acestea fiind republicate, întrucât la concursurile anterioare nu au fost ocupate. Dacă mai adăugăm tot cam atâtea scoase la concurs în decembrie 2018, dar şi pe cele care urmează a fi scoase la concurs în perioada următoare, vedem că persistă criza de medici din spitale. Astfel, printre zecile de spitale din ţară care caută cu disperare medici se află şi cinci unităţi sanitare din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui: un post de medic specialist Medicină de laborator pentru Laboratorul de Analize medicale cu punct de lucru în Ambulatoriul integrat; un post de medic primar pneumolog pentru Secţia Pneumologie; un post de medic specialist psihiatru la Secţia Psihiatrie; un post de medic specialist Cardiologie la Secţia Cardiologie; unul de medic specialist Psihiatrie pediatrică pentru Centrul de Sănătate Mintală copii; un post de medic specialist Sănătate publică şi management la Serviciul de Management al calităţii serviciilor medicale; un post de specialist Medicină de urgenţă la UPU-SMURD; un post de specialist Medicină sportivă pentru Cabinetul de Medicină sportivă; un post de medic specialist Neonatologie la Secţia Neonatologie; două posturi de specialist Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie şi imagistică medicală – cu punct de lucru în pavilionul în care funcţionează Secţia Pneumologie şi un Compartiment CT; un post de medic specialist Chirurgie generală la Secţia Chirurgie generală; un post de medic specialist Pediatrie la Secţia Pediatrie şi un post de medic specialist Obstetrică-ginecologie la Cabinetul de Planificare familială.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău: un post de medic specialist Stomatologie generală la Cabinetul de Medicină dentară de urgenţă UPU-SMURD.
Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou” Suceava: câte un post de medic specialist Chirurgie vasculară pentru Compartimentul Chirurgie vasculară, respectiv, Cabinetul din Ambulatoriul integrat Chirurgie vasculară.

Spitalul Orăşenesc Hârlău: un post de medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie la Dispensarul TBC; un post de medic specialist Psihiatrie în cadrul Ambulatoriului de specialitate integrat al spitalului; un post de medic specialist Boli infecţioase – temporar vacant pe o perioadă de 2 ani; un post de medic specialist Chirurgie generală – temporar vacant pe o perioadă de 2 ani şi un post de medic specialist ATI – temporar vacant pe o perioadă de 3 ani.

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi: un post de medic specialist Sănătate publică şi management la Compartimentul Evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi de muncă – Colectiv Medicina muncii şi igiena colectivităţilor de copii/tineret.

Spitalul Municipal „Sf. Dr. Cosma şi Damian” Rădăuţi: un post de medic specialist Chirurgie generală la Secţia Chirurgie generală; un post de medic specialist Urologie la Cabinetul de Urologie – Ambulatoriul integrat.

Daniel BACIU

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

ULTIMA ORA

 

 

 

COMUNA ION NECULCE, cu sediul în strada Principală, nr. 1, localitatea Războieni, jud. Iaşi, cod poştal 705311, CUI 4541050, telefon/fax 0232/710880, 0232/710780, email: achizitii@primaria-ionneculce.ro, anunţă: Organizarea unei licitaţii deschise la sediul Comunei Ion Neculce din strada Principală, nr. 1, localitatea Războieni, jud. Iaşi, cod poştal 705311, în data de 15.03.2019. Obiectul licitaţiei îl constituie ÎNCHIRIEREA PĂŞUNII aflată în domeniul privat al comunei Ion Neculce în suprafaţă de 323,3466 ha. Închirierea se poate face pe tarla şi parcele, conform anexei. Durata minimă a închirierii este de 7 (şapte) ani. Documentaţia de atribuire, în vederea participării la licitaţie (aprobate prin H.C.L. nr. 19/28.02.2019), poate fi solicitată de la autoritatea contractantă Comuna Ion Neculce, prin înaintarea unei solicitări în acest sens, achitând suma de 50 lei de la caseria Primăriei Ion Neculce. Documentaţia de atribuire se pune la dispoziţie celor interesaţi pe suport hârtie/ suport magnetic, după achitarea taxei de 50 lei, de către compartimentul de achiziţii. Clarificări cu privire la documentaţia de atribuire vor fi solicitate cel mai târziu până la data de 05.04.2019. Persoanele interesate vor depune la sediul Comunei Ion Neculce actele doveditoare privind calităţile cerute ofertanţilor, în conformitate cu criteriile de eligibilitate prevăzute în documentaţia de atribuire. Garanţia de participare este de 150 lei şi se achită la casieria Primăriei Ion Neculce. Ofertele se vor primi într-un exemplar original, introdus într-un plic închis şi sigilat, până la data de 09.04.2019, ora 09.00 inclusiv, la sediul Comunei Ion Neculce. Plicurile conţinând ofertele se vor deschide la data de 09.04.2019, ora 10.00, la sediul Comunei Ion Neculce. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute Tribunalul Iaşi, adresa Palatul de Justiţie din Iaşi: România, Iaşi, judeţul Iaşi, strada Elena Doamna, nr. 1A, cod poştal 700398, telefon 0232/260600, 0232/248000, 0332/403666. Informaţii suplimentare vor fi solicitate la sediul Comunei Ion Neculce sau la nr. de telefon 0232/710880. Prezentul anunţ cu privire la licitaţia publică pentru închirierea păşunii va fi transmis spre publicare la data de 01.04.2019. Primar, Valeanu Gheorghe
ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, tel: 0232-243.864; fax: 0232-212.231, e-mail: iasi@insolventa.ro, în calitate de lichidator judiciar al Com-Beton S.A. Iași, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, O.R.C. J22/189/1994, numită potrivit Încheierii nr. 349/15.03.2017, pronunţată de Tribunalul Iași, Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 8380/99/2014, anunţă în data de 16.04.2019, ora 12.00, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la sediul lichidatorului judiciar din mu. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, a următoarelor active: Nr. activ – Descrierea comercială – Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.) – Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.) Activ 2 – Teren intravilan, situat în zona periferică a orașului Moineşti, str. Pct.„ Rampa Utilaje‟, jud. Bacău, lângă pădure, cu sonde de jur-împrejur, St teren de 8.928 mp, categoria „Curți construcții‟, neîmprejmuit, utilități, pretabil la construirea unei fabrici, hale. Identif. imobil: CF nr. 388/N a loc. cds. Moineşti, jud. Bacău (nr. CF nou nr. 60594/oraş Moineşti) cu nr. cds. 521. – 332.400,00 lei – 166.200,00 lei Activ 8 – Fostă autobază amplasată în mun. Dej, str. Bistriței nr. 44, jud. Cluj, în zona industriala a Dejului la iesire spre Bistrita Nasaud, la limita Combinatului de Celuloză și Hârtie Dej și a intreprinderii Mobexpert, ce include teren intravilan, categoria „curți construcții‟, St teren: 3.793 mp, St construită: 27,00 m.p., împrejmuit, betonat (aprox. 90%), utilități, deschidere la DN 17, pretabil pentru spatii depozitare sau productie. Identif. imobil: nr. cds. vechi 749 (top 3475/2/2/2), CF nr. 18837/N (nr. cds. nou 51984-C1 al C.F. nr. 51984) a loc. Dej, nr. cds. 837/2/3, CF. nr. 18837/N (nr. C.F. nou 51987) a loc. Dej, nr. cds. 749 (top 3475/2/2/2); nr. cds. vechi 837/2/2 (nr. cds. nou 51984 al C.F. 51984/Mun. Dej) – 686.800,00 lei – 240.380,00lei Activ 25 – Bunurile mobile situate în mun. Iași, B-dul Chimiei, nr. 14, jud. Iași, compuse din: Echipament tipografie (demontat): Echipament tipografie Korad (nr. inv. 20296), Echipament procesare tipografica (nr. inv. 20322), Echipament procesare tipografica (nr. inv. 20323), Roland VP 540 (nr. inv. 20337), Aparat automat indosariat (nr. inv. 20417), Laminator Roll Lam E 160c (nr. inv. 20338); – 42.700,00 lei – 21.350,00lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 15.04.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 15.04.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.insolventa.ro și la numerele de telefon: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.: E-mail: secretariat@insolventa.ro, fax: 0232/212231; tel.: 0232/243864, 0755132473, 0751083082
Revoluţie medicală. O boală tratează altă boală. HIV, folosit în tratarea unei maladii severe, cunoscută şi
18/04/2019 19:28

 Este vorba despre opt copii care s-au născut cu sindromul imunodeficienţei combinate severe, cunoscută şi ca "boala băieţelului din balon", respectiv fără un sistem imunitar funcţional, ...

Legea privind solicitarea prin SMS de donare de sânge, promulgată
18/04/2019 18:34

 Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sange şi componente sa ...

De ce apar aftele?
18/04/2019 10:40

 Afte bucale: Află ce boli se pot ascunde in spatele acestora! Ulcerele aftoase pot fi extrem de supăratoare deoarece genereză durere in timpul meselor sau chiar la vorbit. Uneori, poate apărea o senz ...

Cum ar putea propriul tău sistem imunitar să îți provoace carii
18/04/2019 10:16

 Cercetătorii au descoperit că enervantele carii sunt cauzate - cel putin partial - de niste bacterii care solicită in nestire ajutorul celulelor imunitare (celulele cunoscute drept neutrofile). Bătăl ...

Recomandările nutriționiștilor înainte de Paște. Ce nu e bine să faci
17/04/2019 15:57

 Cercetătorii de la Northwestern University Feinberg School of Medicine au realizat un studiu conform căruia dacă mănanci intre trei si patru ouă pe săptămană ai sanse cu 6% mai mari de a dezvolta ...

Cât de sănătos e să donezi sânge: Efectele absolut uimitoare
17/04/2019 14:59

 Mai multe studii au arătat că după donare sangele se reimprospătează, imunitatea organismului creste, iar riscul aparitiei unui infarct sau accident vascular este redus considerabil. „Pe lang ...

Cum deosebești carnea de miel de cea de câine sau cum să nu te păcălești de Paște
17/04/2019 12:27

 Se apropie Pastele si majoritatea romanilor vor merge in piete pentru a cumpăra carne de miel. La fel ca in fiecare an, revine in atentie mitul potrivit căruia carnea de caine poate fi vandută de falsi ...

„Trei din zece români suferă de boala venoasă cronică”
17/04/2019 04:50

  Iaşul a găzduit de curand o manifestare medicală foarte importantă – cea de-a VIII-a ediţie a Primăverii Dermatologice Ieşene, manifestare organizată in tandem cu prima ediţie a Conferin ...

„Riscul de infarct creşte cu 5-10% timp de trei zile după trecerea la ora de vară”
29/03/2019 21:18

Majoritatea oamenilor se adaptează cu uşurinţă la modificarea orei, modificările adaptive ale organismului făcandu-se complet in circa cincisprezece zile. Conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar m ...

Nu fumezi, dar bei vin? Echivaleaza vinul tigarile cand vine vorba despre riscul de cancer?
29/03/2019 19:19

  Cercetarea, publicata in jurnalul BMC Public Health, e prima care realizeaza o astfel de paralela, arata Live Science. Oamenii de stiinta de la Spitalul Universitar Southampton au vrut sa vada care est ...