16861154-l

Dimensiune font:

România, penultimul loc din UE conform Indicelui economiei şi societăţii digitale

| 11-06-2019 17:26

România se situează pe locul 27 din cele 28 de state membre ale UE în cadrul Indicelui economiei şi societăţii digitale (DESI) pentru 2019 al Comisiei Europene, publicat marţi.

 

 Indicele monitorizează performanţa digitală globală din Europa şi urmăreşte progresele înregistrate de ţările UE în ceea ce priveşte competitivitatea digitală.
România înregistrează cele mai bune rezultate la dimensiunea „Conectivitate”, datorită disponibilităţii pe scară largă a reţelelor fixe de bandă largă de mare şi foarte mare viteză (în special în zonele urbane). Cu toate acestea, digitalizarea economiei a rămas în urmă, în condiţiile în care mai mult de o cincime dintre români nu au utilizat niciodată internetul şi mai puţin de o treime au competenţe digitale elementare. În ceea ce priveşte serviciile publice digitale, România are cea mai scăzută performanţă dintre statele membre, în ciuda ponderii mari a utilizatorilor de e-guvernare (pe locul 7 în UE). Pe de altă parte, 45 % dintre locuinţele din România sunt abonate la servicii de bandă largă de foarte mare viteză, România clasându-se astfel pe locul al treilea în UE. În ceea ce priveşte specialistele din domeniul TIC, România este bine situată în clasament, aflându-se pe locul al 16-lea datorită faptului că 1,3 % din cetăţenele române lucrează în domeniu.

În ceea ce priveşte dimensiunea capitalului uman, România se situează pe locul 27 în rândul ţărilor UE, cu mult sub media UE. Nivelurile competenţelor digitale de bază şi avansate rămân cele mai scăzute în rândul statelor membre ale UE. Doar 29 % dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 şi 74 de ani au competenţe digitale de bază (57 % la nivelul UE în ansamblu) iar 10 % au competenţe digitale avansate (faţă de o medie a UE de 31 %). În ciuda creşterii procentului de specialişti în domeniul TIC de anul trecut, aceştia reprezintă o proporţie mai mică din forţa de muncă în comparaţie cu ansamblul UE (2,1 % faţă de media UE de 3,7 %). În ceea ce priveşte absolvenţii în domeniul TIC, România are rezultate bune, aflându-se pe locul 6 între statele membre ale UE, cu 4.9 % din numărul total de absolvenţi. În ceea ce priveşte specialistele din domeniul TIC, România se află pe locul 16, aceste specialiste reprezentând 1,3 % din femeile încadrate în muncă în România, ceea ce situează această ţară cu puţin sub media UE de 1,4 %. România se află pe locul trei în ceea ce priveşte ponderea femeilor în rândul tuturor specialiştilor în domeniul TIC (25,7 % în 2017, faţă de media UE de 17,2 %).6 România se situează pe locul 11 în ceea ce priveşte decalajul de remunerare între femei şi bărbaţi, diferenţa de remunerare fiind de 16%.

În general, România înregistrează în continuare cel mai scăzut nivel de utilizare a serviciilor de internet dintre statele membre ale UE. 21 % dintre persoanele cu vârste cuprinse între 16 şi 74 de ani nu au utilizat niciodată internetul (faţă de media UE de 11 %). În România, oamenii sunt dornici să se implice în diverse activităţi online, în special reţele sociale şi apeluri video. Utilizarea reţelelor sociale este mai răspândită decât în toate celelalte ţări ale UE, România situându-se pe primul loc la acest
capitol; astfel, 86 % dintre utilizatorii de internet utilizează reţelele sociale (faţă de 65 % în UE). De asemenea, cetăţenii români au utilizat apeluri video (51 %) peste media UE (49 %). Cu toate acestea, utilizarea serviciilor bancare şi a celor de cumpărături, muzică, materiale video şi jocuri (10 %, 26 % şi, respectiv, 63 %) este sub media UE, în principal din cauza lipsei de încredere în tehnologia digitală.

În ceea ce priveşte integrarea tehnologiei digitale de către întreprinderi, România se situează pe locul 27 în rândul ţărilor UE, cu mult sub media UE. În comparaţie cu ultimii doi ani, locul ocupat de România a rămas stabil în ceea ce priveşte această dimensiune. Nu s-au constatat modificări la aproape niciunul dintre indicatori. Întreprinderile din România profită de posibilităţile oferite de analiza volumelor mari de date (big data) (11 % faţă de media UE de 12 %); la acest capitol România se situează pe locul 14. 9 % dintre întreprinderile din România utilizează reţelele de socializare (comparativ cu media UE de 21 %). S-a înregistrat o uşoară îmbunătăţire a utilizării serviciilor de cloud, de la 6 % în 2017 la 7 % în 2018, însă România rămâne cu mult sub media UE de 18 %. Doar 8 % din totalul IMM-urilor fac vânzări online (faţă de media UE de 17 %), în timp ce 2 % dintre acestea efectuează vânzări online transfrontaliere (comparativ cu media UE de 8 %).

Ţările care şi-au stabilit obiective ambiţioase în conformitate cu Strategia privind piaţa unică digitală a UE şi le-au combinat cu investiţii adaptate au obţinut performanţe mai bune într-o perioadă de timp relativ scurtă. Aceasta este una dintre principalele concluzii ale indicelui economiei şi societăţii digitale (DESI) din acest an. Cu toate acestea, faptul că cele mai mari economii din UE nu sunt lideri digitali indică necesitatea accelerării procesului de transformare digitală, astfel încât UE să rămână competitivă la nivel mondial.

Vicepreşedintele pentru piaţa unică digitală, Andrus Ansip, a declarat: „La sfârşitul anului 2014, când am început să elaborăm un plan pentru piaţa unică digitală, am dorit să construim o strategie pe termen lung pentru a stimula mediul digital în Europa, pentru a reduce la minimum insecuritatea juridică şi pentru a crea condiţii echitabile pentru toţi. Având în vedere că UE a convenit asupra a 28 din cele 30 de propuneri legislative, creând astfel 35 de noi drepturi şi libertăţi digitale, punerea în aplicare cu succes a pieţei unice digitale poate contribui în mod semnificativ la îmbunătăţirea continuă a rezultatelor la nivel naţional. Este imperios necesar să se introducă reguli noi în vederea sporirii conectivităţii, a economiei bazate pe date şi a serviciilor publice digitale, dar şi pentru a ajuta statele membre să asigure dobândirea de către cetăţeni şi întreprinderi a competenţelor digitale adaptate la nevoile pieţei de muncă moderne.”

Comisarul pentru economie digitală şi societate digitală, Mariya Gabriel, a adăugat: „Indicele economiei şi societăţii digitale din acest an demonstrează că viteza transformării digitale trebuie să crească, astfel încât UE să rămână competitivă la nivel mondial. Pentru a reuşi acest lucru, trebuie să continuăm să colaborăm în vederea unei economii digitale mai incluzive şi să garantăm tuturor cetăţenilor UE accesul neîngrădit la competenţe digitale, pentru ne bucura de prosperitate şi pentru a construi o Europă mai digitală.”

Statisticile DESI din ultimii 5 ani arată că investiţiile bine direcţionate şi politicile digitale solide pot avea un impact semnificativ asupra performanţei ţărilor individuale. Se poate lua ca exemplu cazul Spanieiîn ceea ce priveşte banda largă de foarte mare viteză şi cel al Ciprului în ceea ce priveşte conectivitatea, cel al Irlandei în ceea ce priveşte digitalizarea întreprinderilor şi cel al Letoniei şi Lituaniei în ceea ce priveşte serviciile publice digitale.

Conectivitatea s-a îmbunătăţit, dar este încă insuficientă pentru a răspunde creşterii rapide a nevoilor din acest domeniu. Indicatorii DESI arată că cererea de bandă largă de mare şi foarte mare viteză este în creştere şi se preconizează că va continua să crească şi în următorii ani, având în vedere caracterul tot mai sofisticat al serviciilor de internet şi al nevoilor întreprinderilor. 60 % din gospodării au acces la conectivitate de foarte mare viteză, de cel puţin 100 Mbps, iar numărul de abonamente la astfel de servicii creşte. 20 % dintre locuinţe utilizează bandă largă ultrarapidă, o cifră de patru ori mai mare decât în 2014.

UE a convenit asupra unei reforme a normelor UE din domeniul telecomunicaţiilor, prin care îşi propune să răspundă nevoilor crescânde în materie de conectivitate ale europenilor şi să stimuleze investiţiile. Suedia şi Portugalia înregistrează cel mai ridicat nivel de utilizare de bandă largă de foarte mare viteză, iar Finlanda şi Italia sunt cele mai avansate în ceea ce priveşte alocarea spectrului 5G.

Mai mult de o treime dintre cetăţenii europeni în cadrul forţei de muncă active nu au competenţe digitale elementare, cu toate că majoritatea locurilor de muncă necesită cel puţin competenţe elementare, şi doar 31 % au competenţe avansate în utilizarea internetului. În acelaşi timp, există o cerere tot mai mare de competenţe digitale avansate în toate sectoarele economiei, datorită creşterii numărului de specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) cu 2 milioane în ultimii 5 ani în UE.

Finlanda, Suedia, Luxemburg şi Estonia sunt lideri la această dimensiune a indicelui.

83 % din cetăţenii europeni accesează internetul cel puţin o dată pe săptămână (în creştere faţă de 75 % în 2014). Pe de altă parte, numai 11 % din populaţia UE nu a fost niciodată online (în scădere de la 18 % în 2014).

Utilizarea de apeluri video şi servicii video la cerere, disponibilă pe diferite programe informatice şi aplicaţii pentru telefoane inteligente, a cunoscut cea mai mare creştere. Pentru a păstra încrederea utilizatorilor în mediul online, la 25 mai 2018 au intrat în vigoare noi norme ale UE privind protecţia datelor.

Tehnologiile digitale sunt mai prezente în întreprinderi, dar comerţul electronic înregistrează o creştere lentă. În general, cele mai performante ţări din UE în acest domeniu sunt Irlanda, Ţările de Jos, Belgia şi Danemarca, în timp ce Ungaria, România, Bulgaria şi Polonia trebuie să recupereze decalajul.

Un număr tot mai mare de întreprinderi utilizează servicii de cloud (18 % în comparaţie cu 11 % în 2014) şi platforme de comunicare socială pentru a interacţiona cu clienţii lor şi cu alte părţi interesate (21 % în comparaţie cu 15 % în 2013).

Cu toate acestea, numărul IMM-urilor care îşi vând bunurile şi serviciile în mediul online a stagnat, menţinându-se în ultimii ani la 17 %.

Pentru a impulsiona comerţul electronic în UE, Uniunea a propus o serie de măsuriCăutaţi traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, de la sporirea transparenţei preţurilor de livrare a coletelor la simplificarea normelor privind TVA şi contractele digitale. Începând cu 3 decembrie 2018, consumatorii şi întreprinderile pot identifica cele mai bune oferte online în întreaga UE fără a fi discriminaţi în funcţie de cetăţenie sau de reşedinţă.

În ceea ce priveşte serviciile publice digitale, ce intră sub incidenţa reglementărilor UE, se observă o tendinţă de convergenţă între statele membre pentru perioada 2014-2019.

64 % dintre utilizatorii de internet care trimit formulare administraţiei lor publice utilizează acum canalele online (faţă de 57 % în 2014), ceea ce demonstrează avantajul procedurilor online faţă de alte proceduri care implică mai multă birocraţie.

În aprilie 2018, Comisia a adoptat iniţiative referitoare la reutilizarea informaţiilor din sectorul public şi la e-sănătate, care vor îmbunătăţi semnificativ serviciile publice online transfrontaliere în UE.

În ceea ce priveşte utilizarea serviciilor publice digitale, inclusiv a serviciilor de e-sănătate şi de guvernare electronică, Finlanda şi Estonia au înregistrat cele mai mari punctaje în cadrul indicelui.

Marţi a mai fost făcut public şi Tabloul de bord privind femeile în domeniul digital, care demonstrează că ţările UE competitive în domeniul digital sunt de asemenea lideri în participarea femeilor la economia digitală.

Finlanda, Suedia, Luxemburg şi Danemarca au cele mai mari punctaje în ceea ce priveşte participarea femeilor la economia digitală. Cu toate acestea, disparitatea de gen persistă la nivelul UE în ceea ce priveşte utilizarea internetului, competenţele digitale, precum şi competenţele de specialitate şi ocuparea unui loc de muncă în sectorul TIC, cele mai mari inegalităţi observându-se la acestea din urmă: numai 17 % dintre specialiştii în domeniul TIC sunt femei, iar acestea câştigă în continuare cu 19 % mai puţin decât bărbaţii. În plus, numai 34 % dintre ´absolvenţii de STIM (ştiinţe, tehnologie, inginerie şi matematică) sunt femei, un număr care trebuie să crească în următorii ani.

Indicele economiei şi societăţii digitale (DESI), calculat anual, măsoară progresele realizate de statele membre ale UE în direcţia unei economii şi a unei societăţi digitale, în principal pe baza datelor furnizate de Eurostat. Acesta ajută ţările din UE să identifice sectoarele care necesită investiţii şi măsuri prioritare. DESI este, de asemenea, instrumentul-cheie utilizat pentru analizarea aspectelor digitale în cadrul semestrului european.

DESI include o analiză detaliată a politicilor digitale naţionale, oferind astfel o imagine de ansamblu asupra progreselor şi a punerii în aplicare a politicilor de către statele membre. La aceste rapoarte este anexat un capitol mai detaliat consacrat sectorului telecomunicaţiilor din fiecare stat membru. Pentru ca rezultatele statelor membre să poată fi comparate cu mai mare uşurinţă, DESI cuprinde, de asemenea, analize comparative între ţări în următoarele domenii: conectivitatea, competenţele, utilizarea serviciilor de internet, adoptarea tehnologiei digitale de către întreprinderi, serviciile publice digitale, investiţiile în cercetare şi dezvoltare şi în inovare consacrate tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi utilizarea de către statele membre a fondurilor disponibile pentru cercetare şi inovare în cadrul programului Orizont 2020.

În timpul mandatului Comisiei Juncker, UE a convenit asupra a 28 dintre cele 30 de propuneri legislative menite să elimine barierele şi să creeze o piaţă unică digitală, în beneficiul tuturor cetăţenilor şi întreprinderilor europene. Pentru a consolida investiţiile în infrastructuri şi competenţe esenţiale, Comisia a prezentat propuneri de investiţii direcţionate pentru perioada 2021-2027, care trebuie aprobate de statele membre ale UE şi de Parlamentul European. MEDIAFAX.RO

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

 

ULTIMA ORA

 

 

 

 

 

ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. ALDO S.R.L. Vaslui, cu sediul social în mun. Vaslui, str. Traian, bl. 228, sc. A, etaj 2, ap. 9, jud. Vaslui, C.U.I. RO 3337184, nr. de înreg. O.R.C. J37/918/1992, potrivit Sentinţei nr. 924/2013 din data de 23.10.2013, pronunţată de Tribunalul Vaslui – Secţia Civilă, în dosarul nr. 2980/89/2012, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare pentru data de 14.06.2019, ora 13.00, respectiv 28.06.2019, ora 13.00 a următorului activ proprietatea S.C. Aldo S.R.L. Vaslui: Nr. crt. - Denumire activ - Valoare pornire (lei fără T.V.A.) Activul nr.1 Proprietate imobiliară comercială – Magazin Mixt: Construcție – „Magazin Mixt” situată în mun. Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 279, jud. Vaslui, în vecinătatea benzinăriei Bemoil, cu suprafața construită de 40,50 mp și supr. utilă de 38,50 mp – extratabulară – construită pe terenul unei persoane fizice - 14.190,00. Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 13.06.2019, ora 14.00, respectiv 27.06.2019, ora 14.00 la sediul lichidatorului judiciar M.R.L. Iași din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr.82, jud. Iași. Relaţii suplimentare se pot obţine la: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.: tel: 0755132474; 0757545545; 0232/243864, fax: 0232/212231 e-mail: vanzari@insolventa.ro. Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L..
Publicaţie de vânzare a SC Macormar Invest SRL LD EXPERT GRUP IPURL, lichidatorul judiciar al debitoarei SC Macormar Invest SRL, cu sediul în Sat Pralea, Comuna Căiuți, Jud. Bacău, CUI 17013846 RC J4/2236/2004 - societate în faliment, Dosar nr. 199/110/2016 - Tribunalul Bacău, în temeiul Legii nr. 85/2014, vinde prin licitaţie publică cu strigare următoarele bunuri mobile: Autoutilitară Volkswagen Transporter 70X02D, nr. înmatriculare BC 91 VID, nr. Omologare B112151111J70E2, an fabricație 1997, număr identificare WV1ZZZ70ZVH038335, cilindree 1.896 cmc, combustibil motorină, culoare verde - Preț 7.700 lei; Autovehicul Volkswagen Golf Variant, nr. înmatriculare BC 06 TDN, nr. omologare ABVK1N1911T13E3, an fabricație 2001, număr identificare WVWZZZ1JZ1W579319, cilindree 1.896 cmc, combustibil motorină, culoare alb - Preț 4.760 lei; Autoutilitară N3 MAN TGA 18463 - autotractor, nr. înmatriculare BC 15 VID, nr. omologare BJMATG1D11B95R3, an fabricație 2001, număr identificare WMAH05ZZZ1M326355, cilindree 12.816 cmc, combustibil motorină, culoare roșu - Preț 27.790 lei; Semiremorcă KOGEL SNC024, nr. înmatriculare BC 05 EDX, nr. omologare D121150011B3800, an fabricație 2003, număr identificare WK05NC02430708571, culoare galben - Preț 8.540 lei. Bunurile mobile se vând în bloc sau individual. Prețurile nu conțin TVA. Licitaţiile vor avea loc în datele de 27 mai, 03 iunie, 10 iunie, 17 iunie, 24 iunie 2019, ora 11.00, la biroul lichidatorului judiciar din Bacău, B-dul Unirii, nr. 30, et. 3, cam. 2, jud. Bacău, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă ce va conţine: - cerere de participare la licitaţie; - dovada achitării caietului de sarcini de 250 lei; - dovada achitării taxei de participare de 250 lei; - dovada achitării cauţiunii de 30% din preţul de pornire al licitaţiei; - actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare şi contravaloarea caietului de sarcini se vor achita în contul RO19 RZBR 0000060008744407 deschis la Raiffeisen Bank pe numele LD Expert Grup IPURL, iar cauţiunea se va achita în contul nr. RO64BRDE380SV46276803800 deschis pe numele debitoarei SC Macormar Invest SRL la BRD-Groupe Societe Generale. Cererile de participare se vor depune la biroul lichidatorului judiciar din Bacău, B-dul Unirii, nr. 30, et. 3, cam. 2, jud. Bacău, cel mai târziu cu o zi înainte de ziua şi ora licitaţiei. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului la termenul stabilit (5 zile calendaristice de la data licitaţiei) duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Publicația de vânzare se completează cu prevederile din Caietul de sarcini. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare se va adresa lichidatorului judiciar cel târziu cu 3 zile înainte de ziua licitaţiei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar - telefon: 0746153363. Lichidator judiciar LD EXPERT GRUP IPURL
Publicaţie de vânzare SC Alexandra Lux SRL LD EXPERT GRUP IPURL Huşi, lichidatorul judiciar al debitoarei SC Alexandra Lux SRL, cu sediul ȋn mun. Bacău, str. Nordului, nr. 61-59, jud. Bacău, CUI 33438580, J4/689/2014, dosar nr. 3534/110/2017 pe rolul Tribunalului Bacău, în temeiul Legii nr. 85/2014, vinde prin licitaţie publică cu strigare: Autoturism Opel Zafira, an fabricaţie 2009, cilindree 1686 cmc, sursa de energie motorină, număr de înmatriculare BC-03-HBB, la preţul de pornire de 14.400 lei (fără TVA). Licitaţiile vor avea loc în datele de 24 şi 31 mai, 07 iunie 2019, orele 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Bacău, B-dul Unirii, nr. 30, et. 3, cam. 2, jud. Bacău, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă ce va conţine: a.cerere de participare la licitaţie; b.dovada achitării cauţiunii - 10% din preţul de pornire al licitaţiei; c. dovada achitării taxei de participare in suma de 500 lei; d.dovada achitării caietului de sarcini în valoare de 500 lei; e.documentele care atestă identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează: actele de identificare ale persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare şi contravaloarea caietului de sarcini se vor achita în contul RO19 RZBR 0000060008744407 deschis la Raiffeisen Bank pe numele LD Expert Grup IPURL, iar cauţiunea se va achita în contul nr. RO64 BRDE 380SV 48114953800 deschis la BRD-GSG SA pe numele debitoarei SC Alexandra Lux SRL. Înscrierile se fac la biroul lichidatorului judiciar din Bacău, B-dul Unirii, nr. 30, et. 3, cam. 2, jud. Bacău, cu o zi ȋnainte de data desfăşurării licitaţiei. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului la termenul stabilit, 5 zile de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunului, care va fi scos din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor se va adresa lichidatorului judiciar cu cel puţin 48 de ore înaintea licitaţiei. Informaţii lichidator judiciar la numărul de telefon 0746153363. Lichidator judiciar LD Expert Grup IPURL Practician în insolvenţă Lazăr Dumitru
Efectele nefaste ale asteroidului care a ucis dinozaurii de pe Pământ
18/06/2019 17:17

 Cu toate acestea, oamenii de stiintă nu au descoperit nici pană in prezent dacă dinozaurii au fost stersi de pe fata Pămantului in urma impactului dintre asteroid si Terra care a produs un crater imen ...

Cât de similar cu creierul uman este computerul cu un milion de procesoare
18/06/2019 16:14

 Este vorba despre computerul Spiking Neural Network Architecture, pe scurt SpiNNaker, care poate să mimeze modul in care functionează neuronii umani. Cel mai mare computer neuromorf se află in momentul ...

Facebook anunţă lansarea unei noi monede virtuale. Ce nume va purta şi când va fi pusă în circulaţie
18/06/2019 15:49

 Facebook a infiinţat impreună cu 28 de parteneri o companie de tehnologie financiară in Geneva, numită Asociaţia Libra, care va guverna noua sa monedă digitală, care va fi lansată in prima jumăta ...

iPhone-urile pierdute vor putea fi găsite chiar şi atunci când sunt deconectate de la internet
18/06/2019 15:19

 Apple a dezvăluit in cadrul conferinţei sale de la WWDC că aplicaţia Find My iPhone se transformă in Find My, ingloband funcţia de găsire a dispozitivelor pierdute cu cea din Find My Friends, care ...

Premieră în lume: ceasurile atomice au fost folosite pentru a măsura gravitația
18/06/2019 14:16

 O echipă de oameni de stiintă a creat in premieră o versiune portabilă a unui ceas atomic si au folosit-o pentru a măsura gravitatia in afara unui cadru de laborator. „Tehnologia din ceasurile ...

Facebook te plătește ca să te poată spiona mai bine
18/06/2019 11:39

 Gigantul in tehnologie a lansat recent o aplicatie care are un singur scop: să te studieze. Aplicatia se numeste Study si urmăreste să-ti urmărească comportamentul de utilizare al internetului si al ...

35 de curiozități despre Coca-Cola, cea mai populară băutură din lume
18/06/2019 10:41

 Coca-Cola este peste tot. Faimoasa băutură americană, cu sticla stilizată si caligrafia de neconfundat, este recunoscută imediat de aproape oricine. Există o sumedenie de lucruri interesante despre ...

Enigma pietrei care lipsește din vârful Marii Piramide din Egipt
17/06/2019 16:01

 Marea Piramidă din Gizeh (sau Giza) este inconjurată de nenumărate mistere, insă unul dintre ele ii intrigă pe arheologi in mod deosebit: de ce ii lipseste acesteia (una dintre cele mai precis constr ...

5 comori istorice inestimabile distruse din cauza prostiei umane
13/06/2019 13:55

 Albert Einstein obisnuia să spună: „Două lucruri sunt infinite: universul si prostia omenească, insă nu sunt sigur de primul”. Această vorbă ne este confirmată adeseori de diverse ...