default

Dimensiune font:

Biserica “Domneasca” din Bârlad

| 04-10-2012 12:49

Biserica “Domneasca” din Bârlad

Edificiul, cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, este considerat ca fiind ctitoria lui Vasile Lupu, care fie a refăcut o biserică mai veche de lemn din timpul lui Ștefan cel Mare (poate din anii 1495-1504), fie a clădit una nouă din zid (1636), chiar dacă primele mențiuni documentare indirecte despre acest lăcaș datează din 1623, 1632 și 1634, când în mai multe acte de atunci semnează “Ion Carapotona șoltuzul cu cei 12 pârgari ai târgului Bârlad și cu preotul Ștefan dela Biserica Domnească”.
Printre autorii care susțin ideea unei biserici construite de Ștefan cel Mare la Bârlad se numără Ioan Antonovici, Vladimir Mironescu, Dumitru Stănescu, H. Bărbuleanu, Nicolae Stoicescu, Oltea Rășcanu-Gramaticu etc. Argumentele lor sunt mai mult de ordin logic: imposibilitatea ca marele voievod Ștefan să nu fi construit aici o biserică, mai ales că târgului îi fusese dată o hotarnică în 1495 și, apoi, ideea că urbea nu ar fi căpătat o așa mare importanță (atunci când a devenit capitala țării de Jos a Moldovei), dacă nu ar fi avut măcar o ctitorie domnească de veche tradiție. E adevărat că se face referire și la actul din 18 iunie 1444, în care este menționat “popa Toader din Bârlad”, ca un argument al existenței timpurii a unui posibil lăcaș de cult în acest târg. Ba mai mult, unii autori sugerează existența unei mai vechi biserici în Bârlad (înainte de construcția lui Vasile Lupu din 1636), fie pe la 1549, fie pe la 1630-1634 (când acesta era doar mare vornic al țării de Jos), invocând faptul că, la începutul domniei sale, unii călători străini deja relatau că în acest oraș existau șase biserici de lemn (în stare proastă) și una de zid.
A avut sau nu a avut Bârladul biserică domnească înainte de secolul al XVII-lea? Dincolo de aceste aspecte mai mult sau mai puțin controversate, totuși pare greu de crezut că Bârladul n-ar fi avut vreo ctitorie religioasă (domnească sau măcar boierească) până în veacul al XVII-lea, mai ales că Vasile Palade a întreprins în 1976 un sondaj arheologic la biserica “Domneasca” din localitate (cu ocazia lucrărilor de restaurare a acesteia), descoperind o fundație de biserică din lemn din secolul al XV-lea, cu un plan triconc. De asemenea, fragmente ceramice, vârfuri de lănci și săgeți care atestau vechi urme de locuire din veacurile XIV - XVI au fost depistate cu ocazia lucrărilor de fundație de la cinematograful “Victoria” din apropiere, iar o necropolă creștină din aceeași perioadă a fost descoperită la 300 metri de biserica “Domneasca” (la întretăierea străzilor Republicii și M. Kogălniceanu), mormintele având obiecte de podoabă, ceramică și monede (aflate acum în colecțiile muzeului din Bârlad). Însă, toate aceste date nu reprezintă argumentele suficiente și necesare pentru a data existența unei biserici la Bârlad înainte de 1636, rămânând ca pe viitor - chiar în condițiile în care vechea vatră a orașului corespunde cu actualul centru civic - să fie inițiate noi cercetări arheologice exhaustive la acest reprezentativ monument religios al târgului, cu șanse de a ne edifica asupra evoluției sale.
În ce ne privește, considerăm că această biserică ar fi putut fi construită pe locul alteia de lemn din timpul lui Ștefan cel Mare, iar Vasile Lupu a reclădit-o din zid până la 1636. Acest fapt ctitoricesc reiese dintr-un act din 13 ianuarie 1639 (emis chiar de acest domn), prin care el scutește de dări pe “preotul Gavriil cel domnescu de la Biserica noastră den târgul Bârladului, rădicată în văleat 7144 (1636 - subl. ns.)”.
De altfel, și un alt act, din 12 iunie 1662, îl amintește pe Vasile Lupu ca fiind ctitorul celui mai important lăcaș de cult din Bârlad. Mai mult de atât, existența bisericii “Domneasca” din Bârlad este semnalată și de către episcopul Marcus
Bandini, la 1646, ca fiind dintre “cele două biserici de zid ale schismaticilor (nume dat creștinilor ortodocși de către romano-catolici, n.n.)”, dar și de către diaconul Paul de Alep, în 1652, cel care arată că “biserica Sf. Fecioară este construită de curând”.

Descrierea bisericii
Despre biserica “Domneasca” din Bârlad (de la 1636) știm că a fost zidită din piatră și cărămidă, în stil moldovenesc și că avea forma de navă dreptunghiulară, cu două abside laterale și una principală (altarul). De fapt, acest edificiu reprezenta o biserică de sinteză moldo-munteană, căci avea un plan dreptunghiular de tip moldovenesc și o fațadă de tip muntenesc, ca și lăcașul de la Mănăstirea Secu (construit în 1602). Biserica “Adormirea” de la Bârlad era construită pe un soclu din blocuri de piatră și avea un pridvor închis, de formă dreptunghiulară, tratat în înălțime cu o semi-calotă. Spațiul interior era divizat mai mult simbolic în pronaos, naos și altar, iar cele două abside laterale erau evidențiate în exterior sub forma unor decroșuri de zid ca niște pilaștri. De asemenea, se știe că biserica a avut inițial trei turnuri pe colțuri, iar clopotnița de deasupra pridvorului a dăinuit până la 1802. Pronaosul și naosul aveau turlele ridicate pe sistemul arcelor în consolă și al arcelor piezișe, în timp ce turnul-clopotniță de pe pridvor era așezat pe aceeași axă longitudinală cu celelalte turle ale clădirii. Biserica prezenta o ușoară tentă de fortificare, deși a avut inițial pictură exterioară (care, însă, nu a rezistat mult timp, din cauza invaziilor turco-tătare). Această tendință de fortificare era dată de funcția subsidiară de refugiu și apărare a turnului-clopotniță, considerat - în același timp - drept loc de ascunzătoare, întărit cu post de strajă și chiar de atac. Astfel, turnul-clopotniță căpăta diferite roluri: la parter, era exonartex (pridvor deschis spre latura de vest a bazilicilor creștine), la etaj devenea tainiță (ascunzătoare pentru veșmântărie și tezaur) și la vârf era clopotniță (ca o cameră deschisă, înaltă, bine luminată și unde se țineau clopotele). Fațada din piatră șlefuită era împărțită în două registre printr-un brâu median (compus din ciubuce din piatră împletite și dintr-un tor de prins între două benzi de zigzaguri), în timp ce arhivoltele (detaliu de arhitectură, de regulă decorat cu muluri, așezat deasupra unei arcade la o ușă, la o fereastră, la un portal etc.) adâncite dădeau proeminență celor două registre de arcade oarbe. Pe verticală, fațada era divizată în panouri de cărămidă (late de 1, 5 m.), iar decorul sculptural era compus din motive populare, prezente în decorul de ceramică smălțuită de la nivelul superior al fațadei și care se îmbina cu zugrăveala ce imita cărămida aparentă. Ramele ușilor și ferestrelor aveau ornamente compuse din rozete și zigzaguri noi (caracteristice sculpturii în lemn), dar și arcuri de cerc în plin cintru ce erau încoronate de frontoane triunghiulare. Nu sunt probe care să ateste faptul că biserica ar fi fost pictată în întregime.

Distrusă și renăscută din propria-i cenușă...
În altă ordine de idei, biserica “Domneasca” din Bârlad - numită și “Gospod” - a suferit numeroase stricăciuni, odată cu orașul, cele mai mari fiind cele din 1675, 1711 și, mai ales, 1802. Dacă la 1675 a fost arsă, iar la 1711 a fost jefuită și arsă de tătari, la 14 octombrie 1802 a fost puternic avariată de cutremur, fapt pentru care “stricându-să și răsipindu-să de
istov bisărica, au fost trebuință ca să o oboare cu totul și să o zidească de iznoavă din temelie” între 1804-1807, prin osteneala și cheltuiala protopopului Ioan Damian, a enoriașilor Catrina Sturdza, Hagi Iordachi Eftimiu, Ene Gheorghiu etc. O contribuție majoră au avut-o chiar și domnitorul Al. Constantin Moruzzi și mitropolitul Veniamin Costache. Abia la 1813 s-au terminat reparațiile la ea, turnurile distruse fiind înlocuite cu bolți. Pe un Minei al bisericii era consemnat faptul că la 1802 și 1812 au fost mari cutremure care au distrus locașul, iar la 1821 a fost jefuit de turci.
O idee interesantă este aceea a preotului H. Bărbuleanu, care precizează faptul că distrugerile și incendierile dese ale acestui edificiu au determinat, în timp, o micșorare a spațiului cultic (și nu o lărgire a acestuia, cum era și firesc). De aici, însă, și micșorarea întregului ansamblu și, poate, chiar a importanței sale. O altă idee a autorului este aceea că Biserica “Domneasca” a avut, chiar din timpul lui Vasile Lupu, o școală bisericească în limba greacă, unde erau pregătiți dascăli, psalți și, posibil, chiar popi. În afară de preotul Ștefan (care mai este amintit în acte și între 1641-1644), biserica “Domneasca” a mai avut și alți prelați ai căror nume sunt menționate în diferite documente. De exemplu, la 1665, 1667 și 1685 exista “preutul Gavril dela Biserica Gospod den Bârlad”, martor la mai multe vânzări de moșii din satele aflate în jurul târgului. La fel, la 1685, 1692 și 1704 “popa
Ignat cel domnesc den Bârlad” apărea și el ca martor în mai multe acte.

sursa: odv.ro

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<<Click pe locatie pentru detalii>>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

„EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ”FANYON”S.R.L., conform Hotărârii nr. 120/02.04.2018, pronunțată în dosarul nr. 2172/113/2017, de către Tribunalul Brăila, organizează în zilele de 20.08.2020, 10.09.2020, 24.09.2020, 08.10.2020, 22.10.2020, respectiv 05.11.2020, ora 14:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Magheru, nr. 31, et. 1, cam. 25, Sector, licitații în vederea valorificarii următoarelor bunuri imobil și mobile, proprietatea debitoarei: BUN IMOBIL, PREȚ DE PORNIRE LA LICITAȚIE (EUR, fără TVA). Proprietate imobiliară, teren, căsuțe de vacanță și anexe, situată în Sat Dragosloveni, Com. Soveja, Jud. Vrancea, înscrisă în CF nr. 50048 a Com. Soveja, compusă din: Teren intravilan în suprafață de 2.438,00 mp, amplasat în Sat Dragosloveni, Com. Soveja, Jud.Vrancea, CF nr. 50048 a Com. Soveja, nr. cad.50048, Construcția C1-magazie, nr. cad.50048-C1Sc=67,00 mp, Construcția C2-anexă, nr. cad.50048-C2, Sc=170,00 mp, Construcția C3-magazie, nr. cad50048-C3, Sc=12,00 mp, Construcția C4-grup sanitar, nr. cad.50048-C4, Sc=17,00 mp, Construcția C5-bucatarie, nr. cad.50048-C5, Sc=24,00 mp, Construcția C6-umbrar lemn, nr. cad.50048-C6, Sc=9,00 mp, Construcția C7-umbrar lemn, nr. cad.50048-C7, Sc=9,00 mp, Construcția C8-casă de vacanță, nr. cad.50048-C8, Sc=15,00 mp, Construcția C9-casă de vacanță, nr. cad.50048-C9, Sc=14,00 mp, Construcția C10-club, nr. cad.50048-C10, Sc=64,00 mp, Construcția C11-casă de vacanță, nr. cad.50048-C11, Sc=15,00 mp, Construcția C12-casă de vacanță, nr. cad.50048-C13, Sc=15,00 mp, Construcția C13-casă de vacanță, nr. cad.50048-C13, Sc=65,00 mp, Construcția C14-casă de vacanță, nr. cad.50048-C14, Sc=15,00 mp, Construcția C15-casă de vacanță, nr. cad.50048-C15, Sc=15,00 mp, Construcția C16-casă de vacanță, nr. cad.50048-C16, Sc=65,00 mp, Construcția C17-casă de vacanță, nr. cad.50048-C17, Sc=15,00 mp, Construcția C18-casă de vacanță, nr. cad.50048-C18, Sc=15,00 mp, Construcția C19-casă de vacanță, nr. cad.50048-C19, Sc=65,00 mp, Construcția C20-casă de vacanță, nr. cad.50048-C20, Sc=28,00 mp, Construcția C21-magazie, nr. cad.50048-C21, Sc=145,00 mp, Construcția C22-casă de vacanță, nr. cad.50048-C22, Sc=51,00 mp, Construcția C23-casă de vacanță, nr. cad.50048-C23, Sc=35,00 mp și Construcția C24 - wc, nr. cad.50048-C24, Sc=17,00 mp. 65.110,50 BUNURI MOBILE PREȚ DE PORNIRE LA LICITAȚIE (EUR, fără TVA) CARUCIOR + CUVA 7,27, MASINA GLAZURAT CIOCOLATA 3.236,26, Masina cernut faina 46,49, CARUCIOARE CU NIVELE pt cuptor 211,55, CUPTOR POLINI MOD.80100 211,55, CUPTOR POLINI MOD.8080190 211,55, CUPTOR ROTATIV ROTO 6080SR.200SC 2.531,01, CUPTOR WERNER REA 1280, 211,55, CUPTOR WERNER REA 1280, 211,55, MASINA ROTATIVA ROTOFORM, 4.489,66, Moara ptr. Preg. Probelor, 767,59, Balanta analitica, 412,62, Echip. Ptr. Determ. Aciditatii, 570,56, Etuva, 215,59, Balanta tehnica 176,30, Sist. Automat ptr. Determ. Azot 2.761,19, Sist. Autom. Ptr. Determ. Gras 2.563,97, Distilator apa 550,82, Aparat perf. Pt.Deter. Cant. De z 1.605,07, Incinta termostatare probe 471,85, Sistem aut. Amb. Prod. Gr.IP600 21.265,94, Aparat de realiz. Mixuri pt. Ret 3.026,27, Malaxor spiral cuva rabatabil 4.821,88, Linie pentru obtinere covrigi 57.418,17, Camera racire semifabricat 3.446,86, Cuptor rotativ, 7.048,60 Cuptor rotativ 7.048,60, Cuptor rotativ 7.048,60, Cuptoar rotativ 7.048,60, Cuptor rotativ 7.048,60, Cuptor rotativ 7.048,60, Cuptor rotativ 7.048,60, Masina de glazurat si uscat turta dulce 8.830,77, DEDURIZATOR FD-25, 418,00, LINIE PENTRU OBTINEREA CROCHETE 105.250,22, LINIE PENTRU OBTINERE COVRIGI 74.381,28, MALAXOR 7.023,99, Oala fierbere 233,69, DULAP FRIGORIFIC 381,22, AGENT FRIGORIFIC 77,01, ECHIPAMENT MIXER PLANETAR 8.207,35, MASINA PADO PT FURSEC SI TURTA 12.311,02, Masina taiat foi nap -Doina 263,51, Masina taiat nuga 441,19, Cuptor rotativ 2.078,25, CUPTOR FOI 12.232,98. Toate condiţiile de participare la licitaţie şi condiţiile de adjudecare se regăsesc în caietele de sarcini care pot fi procurate on-line de la lichidatorul judiciar, contravaloarea acestora fiind de 2.380,00 RON, TVA inclus, pentru bunuri mobile și 2.380,00 RON, TVA pentru bunul imobil/caiet de vanzare, dovada achiziţiei acestora fiind obligatorie pentru participarea la licitaţie, plata acestora efectuându-se în contul lichidatorului judiciar, nr.:RO93BUCU1031215949892 RON, deschis la Alpha Bank Iaşi. Persoanele care doresc să se înscrie la licitaţie au obligaţia de a depune garanţia de participare la licitaţie de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata acesteia efectuându-se în lei, la cursul BNR din data plății în contul de lichidare al ”FANYON”S.R.L., nr.: RO76BUCU1032235342465 RON, deschis în lei la Alpha Bank S.A. Înscrierile la licitație se pot face până în preziua licitaţiei (zilele de miercuri), ora 14:00, scrisoarea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele menţionate în caietele de sarcini, urmând a fi trimise on-line pe adresele de e-mail : vanzari@lrj.ro și stefania.nitu@insolvency.ro. Vizitarea şi prezentarea activelor se poate face doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care acestea se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului judiciar vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea activului imobil, respectiv a bunurilor mobile, este o condiție obligatorie pentru participarea la licitații. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul lichidatorului judiciar.: www.lrj.ro, telefon: 0733.683.702, e-mail: vanzari@lrj.ro, telefon: 0737.242.544, e-mail: stefania.nitu@insolvency.ro, telefon: 0747.012.820, e-mail: paula.stoian@fanyon.ro.
„EuroBusiness LRJ ”S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ”FANYON”S.R.L., conform Hotărârii nr. 120/02.04.2018, pronunțată în dosarul nr. 2172/113/2017, de către Tribunalul Brăila, organizează în zilele de 20.08.2020 și 10.09.2020, ora 14:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Magheru, nr. 31 ,et. 1, cam. 25, Sector 1, licitații în vederea valorificarii următorului bun imobil, proprietatea debitoarei: BUN IMOBIL, PREȚ DE PORNIRE LA LICITAȚIE (EUR, fără TVA) ,,Fabrica de dulciuri FATA MOȘULUI”, proprietate compusă din teren și construcții cu destinație nerezidențială, împreună cu bunurile mobile integrate, mijloacele fixe, obiectele de inventar și activele necorporale, situată în Sat Baldovinești, Com. Vădeni, Jud. Brăila, CF nr. 70378 a Com. Vădeni, astfel: 962.727,20. 1. Teren și construcții cu destinație nerezidențială 727.711,20. a. Teren intravilan, în suprafață de 4.507,00 mp, amplasat în Sat Baldovinești, Com.Vădeni, Jud. Brăila, nr. cad.70378, CF nr. 70378 a Com. Vădeni 30.720,00. b. Construcția C1, cu destinație secție producție, nr. cad.70378-C1, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=278,30 mp, cu regim de înălțime P+1E 42.613,60. c. Construcția C2, cu destinație secție producție, nr. cad.70378-C2, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=278,45 mp, cu regim de înălțime P+1E 42.644,00. d. Construcția C3, cu destinație depozit ambalaje, nr. cad.70378-C3, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=501,10 mp, cu regim de înălțime P 17.497,60. e. Construcția C4, cu destinație pavilion administrativ, nr. cad.70378-C4, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=149,75 mp, cu regim de înălțime P+1E 39.305,60. f. Construcția C5, cu destinație depozit produse finite, cu nr. cad.70378-C5, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=130,75 mp, cu regim de înălțime P 5.312,80. g. Construcția C6, cu destinație anexă depozitare, nr. cad.70378-C6, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=294,00 mp, cu regim de înălțime P 5.279,20. h. Construcția C7, cu destinație de spații de producție și depozitare, nr. cad.70378-C7, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=449,00 mp, cu regim de înălțime P+1E 74.085,60. i. Construcția C11, cu destinație hală producție, nr. cad.70378-C11, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=530,00 mp și Sc desfășurată=2.120,00 mp, cu regim de înălțime D+P+1E+M 359.211,20. j.Construcția C12, cu destinație anexă tehnologică, nr. cad.70378-C12, CF nr. 70378, Com. Vădeni, cu Sc la sol=155,00 mp și Sc desfășurată=620,00 mp, cu regim de înălțime D+P+1E+M 111.041,60 2. Bunuri mobile integrate (lista completă poate fi vizualizată pe site-ul lichidatorului judiciar www.lrj.ro) 102.312,00. 3. Bunuri mobile constând în mijloace fixe și obiecte de inventar (lista completă poate fi vizualizată pe site-ul lichidatorului judiciar www.lrj.ro) 98.304,00. 4.Active necorporale: mărci, desene și modele 34.400,00. Activul imobil, ”Fabrica de dulciuri FATA MOȘULUI” se vinde doar în bloc, ca activ funcțional. Prețurile nu includ TVA. Urmează a fi făcută aplicabilitatea dispozițiilor art. 292, (alin.2), lit. F, din Codul Fiscal, în măsura aplicabilității. Toate condiţiile de participare la licitaţie şi condiţiile de adjudecare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi procurat on-line de la lichidatorul judiciar, contravaloarea acestuia fiind de 2.380,00 RON, TVA inclus, dovada achiziţiei acestuia fiind obligatorie pentru participarea la licitaţie, plata acestuia efectuându-se în contul lichidatorului judiciar, nr.:RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi. Persoanele care doresc să se înscrie la licitaţie au obligaţia de a depune garanţia de participare la licitaţie de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata acesteia efectuându-se în lei, la cursul BNR din data plății în contul de lichidare al ”FANYON”S.R.L., nr.:RO76BUCU1032235342465RON, deschis în lei la Alpha Bank S.A. Înscrierile la licitație se pot face până în preziua licitaţiei, ora 14:00, scrisoarea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele menţionate în caietul de sarcini, urmând a fi trimise on-line pe adresele de e-mail: vanzari@lrj.ro și stefania.nitu@insolvency.ro.Vizitarea şi prezentarea activului se poate face doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care acestea se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului judiciar vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini.Vizualizarea activului imobil este o condiție obligatorie pentru participarea la licitații. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul lichidatorului judiciar: www.lrj.ro, telefon: 0733.683.702,e mail: vanzari@lrj.ro, telefon: 0737.242.544, mail: stefania.nitu@insolvency.ro, telefon: 0747.012.820, mail: paula.stoian@fanyon.ro.
ANUNT LICITATIE. SC TOPCAR SRL- in faliment, prin lichidator judiciar CII Burcoveanu Laura Mihaela, cu sediul in Iasi, str. A.Panu nr. 13-15, mezanin, telefon 0741232516, e-mail laura.burcoveanu@yahoo.ro, in dosarul 3299/99/2017, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare, la data de 29.07.2020, ora 10, la sediul lichidatorului judiciar din Iasi, strada Anastasie Panu nr. 13-15, mezanin, a bunului mobil AUTOTURISM MARCA BMW 740D BERLINA, culoare albastra, an fabricatie 2003, motorina, nr. locuri 5, capacitate cilindrica 3901 cmc, tapiterie scaune piele, stare buna de functionare. Bunul poate fi vazut in parcarea restaurantului La Castel. Valoarea pornire de licitatie - 22765 lei, fara TVA, reprezentand 100% din pretul de evaluare. Daca bunul nu va fi adjudecat, o a doua licitatie va avea loc la data de 30.07.2020 – ora 10.00, la acelasi sediu si la acelasi pret. Daca bunul nu va fi adjudecat, alte licitatii vor avea loc la 10.08.2020- ora 10.00 si la 11.08.2020 - ora 10.00, la 90% din pretul de evaluare, la valoarea de pornire de 20488,5 lei, iar ulterior la 31.08.2020- ora 10.00 si la 01.09.2020-ora 10.00, la 80% din pretul de evaluare, la valoarea de pornire de 18212 lei. Persoanele care pretind vreun drept real asupra bunului au obligatia, sub sanctiunea decaderii, sa faca dovada acestui fapt pana la data de 28.07.2020, ora 12, la sediul lichidatorului judiciar. Caietul de sarcini se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, in baza unei cereri prealabile formulate cu 24 de ore inainte, la pretul de 50 de lei. Garantia de participare este de 10% din valoarea de pornire. Informatii suplimentare la telefon 0741232516 sau la sediul lichidatorului judiciar.
7 dintre cele mai frumoase oaze din lume
09/08/2020 00:23

 O oază poate fi un loc cu adevărat magic. Probabil că nu se compară nimic cu senzatia pe care o trăieste un călător atunci cand descoperă un luciu de apă proaspătă inconjurat de verdeată in mi ...

Romania e vizitata mai mult de nevoie decat de placere
08/08/2020 12:46

 Majoritatea strainilor nu vin in Romania decat de nevoie, pentru afaceri, in timp ce turismul de placere exista cu procente mici in statisticile de profil. Potrivit datelor facute publice de Institutul ...

10 destinații turistice bizare din jurul lumii
30/07/2020 09:22

 Te-ai plictisit de atractii turistice clasice, recomandate in majoritatea ghidurilor de călătorie? Vrei să vezi ceva iesit din comun si să vizitezi locuri de care putini au aflat? Iată zece locuri ...

Reguli ca să nu te îmbolnăvești de COVID-19 când stai la hotel
21/07/2020 17:44

În ciuda pandemiei de coronavirus, multe persoane continuă să călătorească si să plece in vacantă. Dacă te numeri printre ele si ai decis să-ti faci concediul departe de casă, trebuie să respe ...

Vacanta in vremea coronavirusului. Noile reguli pentru turistii care merg pe litoral sau la munte
11/07/2020 18:49

 Numarul cazurilor noi de imbolnaviri cu COVID-19 a crescut de la o zi la alta, iar autoritatile fac apel la oameni sa respecte regulile de igiena si distantarea sociala, inclusiv atunci cand merg in vacan ...

Accidente nautice  VIDEO
02/06/2020 21:12
Insula Miliardarilor – cea mai scumpă adresă de pe Pământ
27/04/2020 10:33

   Insula Fisher sau Insula Pescarilor, situată in apropiere de Miami Beach, SUA, este renumită pentru locuitorii săi instăriti, accesul privilegiat si privelistile pitoresti. Istoria insulei ...

Cele mai sigure destinaţii de călătorie în 2020
25/11/2019 13:48

    Danemarca, Finlanda, Groenlanda, Islanda, Norvegia, Luxemburg, Elveţia şi Slovenia sunt cele mai sigure locuri pentru călătorii in 2020, potrivit unei hărţi a riscurilor, aflată la a 11-a ...

VIDEO   Lucruri mai puțin știute despre Cișmigiu
24/11/2019 09:27

 Cel mai vechi parc din Bucuresti are o poveste care a inceput acum 200 de ani. Grădina a apărut după decizia marelui cismigiu de a construi o ”cismea pentru norod”, pentru că, la acea vrem ...

Încă o capitală europeană s-a săturat de turiști. Rezidenții părăsesc orașul, prețul locuințelor a explodat
15/11/2019 22:44

  Praga Într-un moment in care cehii se pregătesc să aniverseze 30 de ani de la Revoluţia de Catifea, care a pus capăt comunismului şi a declanşat o explozie a turismului şi a veniturilo ...

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!