default

Dimensiune font:

Orasul-statiune Slanic Moldova, perla Bacaului

| 02-10-2012 09:01

Orasul-statiune Slanic Moldova, perla Bacaului

Mulţi drumeţi au urcat pe valea cea strâmtã a Slãnicului din Moldova de 205 de ani încoace, de când un serdar, pe nume Mihalache, zis şi Mihãlucã Spiridon, mergând la vânãtoare de cerbi în pustietatea codrilor nepãtrunşi pânã atunci de picior de om, a dat de un izvor de apã mineralã. Doborând copacii şi sfãrâmând stâncile, el a deschis o potecã îngustã spre izvor. Pânã atunci, pãdurea, care se lãsa de o parte şi de alta în malurile Slãnicului, fusese sãlaşul urşilor, lupilor, porcilor mistreţi şi al râşilor, iar pârâul cel repede, care se azvârlea în clãbuci la vale, era împãrãţia pãstrãvilor cei iuţi.
    Odatã tãiatã poteca, oameni din toate pãrţile au început sã urce spre izvoare, uimiţi de frumuseţea sãlbaticã a locurilor, unde pârâul îşi ferãstruia albia în gresia tare, şi ademeniţi de faima apelor dãtãtoare de sãnãtate.
    Unii dintre drumeţii care au început sã urce pe valea cea îngustã a pârâului coborând dintr-un munte ce atingea norii cu crestele sale şi-au sãpat numele în peretele stâncilor. Unele se mai vãd şi astãzi, pe altele le-au şters vânturile şi ploile.
Unul dintre cei dintâi vizitatori în staţiunea care abia începea sã-şi aşeze temeliile a fost, în vara anului 1816, Veniamin Costache, mitropolitul cãrturar al Moldovei.
Mulţi mânuitori ai condeiului au aşternut în scris încântarea lor faţã de frumuseţea acestor locuri dãtãtoare de sãnãtate, ca sã afle şi alþii despre ele şi sã meargã şi sã le cunoascã.   Povestitorul Nicu Gane ne-a lãsat în nuvela „2 zile la Slãnic”, amintiri din viaţa staţiunii, din jurul anilor 1890-1900, cu „stîncile cele fioroase, care stãteau atîrnate deasupra capetelor cãlãtorilor, excursiile pe cai de munte la Poiana Sãratã, petrecerile ori plimbãrile la Cascadã, vînturişul cel turbat al apei, care de cînd lumea se luptã cu stîncile şi cum hierbe apa printre chietre de te ameţeşte cînd îi vezi”.
„Acolo – mai scria el – se adunã în fiecare varã sumedenie de lume, din toate unghiurile ţãrii şi cine vine odatã, nu se mai saturã de a veni de nenumãrate ori, atît de atrãgãtor e acel colţ al Carpaţilor, din toate punctele de vedere”.
    Şi Ion Creangã a fost, în câteva veri, la Bãile Slãnic, ca sã facã „feredenie” şi sã bea ape minerale pentru tãmãduirea beteşugului sãu.
Preţioase ne-au rãmas, nu numai prin pitorescul descrierilor, ci şi prin valoarea lor de document, însemnãrile de cãlãtorie ale lui Wilhem de Kotzebue, consulul Rusiei în Moldova, în acea vreme, şi scriitor de limbã germanã, care a trãit multã vreme la Iaşi, ales fiind şi membru al Academiei Române în anul 1884. A descris drumul anevoios de-a lungul Slãnicului umflat de ploi, viaţa grea din staţiune şi pustietatea locurilor, dând totodatã primele date despre începuturile staţiunii.
Şi tot la Slãnic-Moldova a primit geniul muzicii româneşti, George Enescu, consacrarea publicului. În vara anului 1890, în staţiune afişele anunţau: „Concert în folosul sãracilor… George Enescu în vârstã de numai 9 ani …”. De fapt avea numai 8 ani, în vara aceea când, în faţa vizitatorilor veniţi la curã la Bãile Slãnic, George Enescu prezenta primul sãu recital: fantezie lui Singlee pe ariile din „Fata regimentului” şi o altã fantezie a aceluiaşi compozitor, pe arii din „Faust”. Dar cea mai frumoasã descriere a Bãilor Slãnic ne-a lãsat-o Alexandru Vlahuţã, poetul-drumeţ, care descoperea, pentru prima oarã în literaturã, frumuseţea aşezãrii de pe valea Slãnicului: „… deodatã înaintea noastrã se descoperã luminoase-n rama lor de codru, Bãile Slãnic – Sinaia Moldovei. Aici valea se-nchide din toate pãrţile, o horã de munţi o prind de mijloc, şi apele clocotã grãmãdite ca-ntr-o pîlnie. Pe fundul vãii, de-o parte şi de alta a Slãnicului, se înalþã hoteluri mari, vile atrãgãtoare rãsar dintre copaci, drumuri albe, netede se-ndoaie molatec peste tãpşane verzi, cãrãri pietruite se caţãrã peste brîiele mãgurilor, pe sub bolţi de ramuri; chioşcuri neaşteptate-ţi ies în cale; de sus te strigã vîrfurile munţilor Cerbul, Puful, sã-ţi arate poienile lor înflorite şi largile lor privelişti, peste clocotişul codrilor, înspre Poiana Sãratã de la trecãtoarea Oituzului şi-nspre „Poarta Vînturilor” de la Nemira Mare. Zbucnesc din stînci izvoarele binefãcãtoare, descoperite acum o sutã de ani de Serdarul Mihalache Spiridon, care vîna cerbi şi urşi pe unde ne plimbãm noi azi în cîntecul muzicii”.
    Slãnicul a fost numit şi „Perla Moldovei”. I-au adus aceastã faimã aprecierile fãcute asupra apelor sale minerale, neîntrecute de multe izvoare similare din lume, la diferite expoziþii din strãinãtate, primind aproape de fiecare datã medalia de aur.
Anii primului rãzboi mondial (1916-1918) au adus Slãnicului Moldovei mari distrugeri.
La sfârşitul rãzboiului, Perla Moldovei era o ruinã. Zeci de ani la rând, ea şi-a plâns gloria apusã pe propriile ruini.
De abia în ultimele decenii ale secolului XX, Slãnicul Moldovei şi-a recãpãtat strãlucirea.
Mii de oameni din toate colţurile ţãrii îi strãbat în fiecare an potecile umbroase, beau din izvoarele ei dãtãtoare de sãnãtate, care sunt folosite dupã cele mai moderne principii ale ştiinţei medicale.
Vin aici şi cãlãtori din ţãri îndepãrtate, auzind de minunata putere de vindecare a apelor minerale.

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<<Click pe locatie pentru detalii>>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

ANUNT LICITATIE. SC TOPCAR SRL- in faliment, prin lichidator judiciar CII Burcoveanu Laura Mihaela, cu sediul in Iasi, str. A.Panu nr. 13-15, mezanin, telefon 0741232516, e-mail laura.burcoveanu@yahoo.ro, in dosarul 3299/99/2017, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare, la data de 29.07.2020, ora 10, la sediul lichidatorului judiciar din Iasi, strada Anastasie Panu nr. 13-15, mezanin, a bunului mobil AUTOTURISM MARCA BMW 740D BERLINA, culoare albastra, an fabricatie 2003, motorina, nr. locuri 5, capacitate cilindrica 3901 cmc, tapiterie scaune piele, stare buna de functionare. Bunul poate fi vazut in parcarea restaurantului La Castel. Valoarea pornire de licitatie - 22765 lei, fara TVA, reprezentand 100% din pretul de evaluare. Daca bunul nu va fi adjudecat, o a doua licitatie va avea loc la data de 30.07.2020 – ora 10.00, la acelasi sediu si la acelasi pret. Daca bunul nu va fi adjudecat, alte licitatii vor avea loc la 10.08.2020- ora 10.00 si la 11.08.2020 - ora 10.00, la 90% din pretul de evaluare, la valoarea de pornire de 20488,5 lei, iar ulterior la 31.08.2020- ora 10.00 si la 01.09.2020-ora 10.00, la 80% din pretul de evaluare, la valoarea de pornire de 18212 lei. Persoanele care pretind vreun drept real asupra bunului au obligatia, sub sanctiunea decaderii, sa faca dovada acestui fapt pana la data de 28.07.2020, ora 12, la sediul lichidatorului judiciar. Caietul de sarcini se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, in baza unei cereri prealabile formulate cu 24 de ore inainte, la pretul de 50 de lei. Garantia de participare este de 10% din valoarea de pornire. Informatii suplimentare la telefon 0741232516 sau la sediul lichidatorului judiciar.
ANUNT privind organizarea licitatiei publica-pasune domeniul public. 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MIRONEASA cu sediul administrativ in Mironeasa, cod postal 707300, judetul Iasi, cod fiscal 4540453, telefon 0232228600, fax: 0232228652, e-mail: contact@primariamironeasa.ro. 2. Informatii generale privind obiectul inchirierii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Proprietati publice, teren pasune, 2 loturi, identificate astfel: 1. Lotul I - 30.00 ha - CF 61847/1; 3. Lotul III - 0.45 ha CF 60701. Inchirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.G. 57/2019 si conform HCL nr. 84/07.06.2020; 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul Primariei Comunei Mironeasa. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul autoritatii contractante, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul Primariei Comunei Mironeasa, comuna Mironeasa, judetul Iasi. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: 150 lei, ce se achita cu numerar la casierie. 3.4. Data limita privind solicitarea clarificarilor: 31.07.2020, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 07.08.2020, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Comunei Mironeasa, registratura. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 07.08.2020, ora 10.00, Primaria Comunei Mironeasa, judetul Iasi. 5. Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalulu Iasi, Strada Elena Doamna, nr. 1A, cod postal 700398, telefon: 0332403642, fax: 0332435700, email: tr-iasi-reg@just.ro. 6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii: 16.07.2020.
Primăria Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, scoate la vânzare în data de 14.08.2020, ora 10, la sediul său din Comuna Tomeşti, suprafaţa 268 mp, situată în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 10, Parcela Arabil 455/5, nr. cadastral 66629, la ora 10:30, suprafața de 247 mp, situată în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 47, Parcela Arabil 2489/8, nr. cadastral 66957, iar la ora 11, suprafața de 147 mp, situată în intravilan Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 5, Parcela Arabil 114. Terenurile se află în domeniul privat al Comunei Tomeşti. Documentația de atribuire se pune la dispoziție pe suport de hârtie, contra unui preț de 50 de lei. Ofertele se pot depune până la data de 13.08.2020, ora 15, la sediul Primăriei Tomești, într-un exemplar. Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei. Garanţia de participare este de 3% din preţul de pornire la licitaţie pentru întreaga suprafaţă. Preţul de pornire al licitaţiei este de 7000 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 268 mp,3000 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 247 mp, și 3292 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 147 mp. Prezentul anunț se va transmite pentru publicare instituțiilor publice abilitate, în data de 14.07.2020. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi. Tel. 0232/290434, int.211.
INSP reactualizeaza lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat pentru care se impune carantina in cazul persoanele care sosesc in Romania
03/08/2020 19:15

 Lista tarilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei pentru persoanele care sosesc in Romania din acestea a fost actualizata si publicata pe site-ul Institutului ...

OFICIAL. Lista tarilor din zona galbena, actualizata de Romania. Cei care se intorc din aceste state trebuie sa stea 14 zile in carantina
02/08/2020 20:45

 Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista tarilor si a zonelor cu risc epidemiologic ridicat. Toate persoanele care se intorc in Romania, din aceste destinatii, sunt obligate sa ste ...

02/08/2020 10:47

 Forum Grecia, grupul de pe Facebook in care romanii care pleaca in vacanta in Grecia sau cei care isi fac planuri sa isi petreaca concediul in aceasta tara, s-a umplut, vineri noapte si sambata ...

Începe cea mai mare campanie de promovare a României în lume. BBC World va prezenta Brașov - Poartă de intrare a Transilvaniei
01/08/2020 23:53

 Jurnalistul Charlie Ottley, celebru pentru documentarul in cinci serii „Wild Carpathia“, a prezentat Consiliului Local cele patru clipuri de prezentare ale Brasovului, care vor rula timp de tr ...

10 destinații turistice bizare din jurul lumii
30/07/2020 09:22

 Te-ai plictisit de atractii turistice clasice, recomandate in majoritatea ghidurilor de călătorie? Vrei să vezi ceva iesit din comun si să vizitezi locuri de care putini au aflat? Iată zece locuri ...

Reguli ca să nu te îmbolnăvești de COVID-19 când stai la hotel
21/07/2020 17:44

În ciuda pandemiei de coronavirus, multe persoane continuă să călătorească si să plece in vacantă. Dacă te numeri printre ele si ai decis să-ti faci concediul departe de casă, trebuie să respe ...

Vacanta in vremea coronavirusului. Noile reguli pentru turistii care merg pe litoral sau la munte
11/07/2020 18:49

 Numarul cazurilor noi de imbolnaviri cu COVID-19 a crescut de la o zi la alta, iar autoritatile fac apel la oameni sa respecte regulile de igiena si distantarea sociala, inclusiv atunci cand merg in vacan ...

Accidente nautice  VIDEO
02/06/2020 21:12
Insula Miliardarilor – cea mai scumpă adresă de pe Pământ
27/04/2020 10:33

   Insula Fisher sau Insula Pescarilor, situată in apropiere de Miami Beach, SUA, este renumită pentru locuitorii săi instăriti, accesul privilegiat si privelistile pitoresti. Istoria insulei ...

Cele mai sigure destinaţii de călătorie în 2020
25/11/2019 13:48

    Danemarca, Finlanda, Groenlanda, Islanda, Norvegia, Luxemburg, Elveţia şi Slovenia sunt cele mai sigure locuri pentru călătorii in 2020, potrivit unei hărţi a riscurilor, aflată la a 11-a ...