default

Dimensiune font:

Un fenomen natural mai puţin cunoscut: cum se nasc şi mor cheile din România

| 23-10-2012 17:11

Timpul este necruţător cu înfăptuirile sale şi, datorită lui, toate pe această lume sunt într-o continuă transformare. Nici formele de relief nu se pot sustrage acţiunii lui devoratoare, chiar dacă ele se supun unor alte legităţi evolutive decât firavele fiinţe umane. Văile carstice nu fac excepţie. După ce un râu porneşte în lupta sa cu substratul, şi începe să ferestruiască un sector de cheie, acesta prinde parcă viaţă. O viaţă care trece prin aceleaşi etape pe care le cunoaştem cu toţii: tinereţe, maturitate şi îmbătrânire. În aceste stadii, desigur, aspectul cheilor se schimbă. De la peisajul tonifiant, zburdalnic şi neîmblânzit al cheilor tinere, până la cel ponosit şi ruiniform al celor îmbătrânite.

 

Nicăieri în România ca în Munţii Apuseni, grupa montană care concentrează 52 de chei, cel mai mare număr de astfel de văi din ţara noastră, nu se găsesc exemple atât de grăitoare pentru fiecare etapă din evoluţia cheilor.

 

Formarea cheilor

Cele mai numeroase chei din Munţii Apuseni sunt epigenetice. Ele s-au înfiripat prin adâncirea unui râu, într-o primă fază, în roci sedimentare moi, uşor de sculptat de cariul apei. La un moment dat însă, apele au ajuns la fundamentul dur, cel mai adesea calcaros. Interesant este că, de la acest nivel, valea nu s-a dezvoltat în plan orizontal, prin lărgirea albiei şi crearea de terase, ci şi-a continuat, cu încăpăţânare am zice, adâncirea în roca mult mai rezistentă.

Aşa s-au format multe dintre cheile cele mai cunoscute ale Apusenilor şi ale României: cheile Turzii, Turenilor, Aiudului, Ampoiţei, Sighiştelului, Mănăstirii, Gălzii, Găldiţei, Cetei, Tecşeştilor, Cibului, Gîrdişoarei etc.

Mai puţine ca număr, însă cu evoluţia cea mai spectaculoasă, sunt cheile de captare carstică. În acest caz, parte din apa râurilor a fost captată în adâncuri, prin litoclaze (crăpături în calcar) şi de-a lungul feţelor de stat, adică a acelor linii fragile unde rocile sunt mai uşor de erodat. În subteran, apele au creat acvifere şi apoi peşteri, care s-au dezvoltat atingând, unele, dimensiuni ciclopice.

Odată cu lărgirea peşterii, întreg râul a fost captat în lumea misterioasă a adâncurilor, astfel că, deasupra, vechea vale a rămas seacă. Cu timpul, datorită îndărătniciei cu care râul a săpat în pereţii laterali ai galeriei, aceştia s-au îndepărtat unul de altul, nemaisusţinând suficient tavanul peşterilor, care s-a prăbuşit, rezultând sectoare de chei.

O astfel de geneză se poate observa "pe viu" astăzi în Peştera Cetăţile Rădesei - un unic laborator al naturii, unde modul său de acţiune şi finalitatea eforturilor sale pot fi admirate de fiecare dintre noi. Ea este doar o rămăşiţă din peştera care a dat naştere, în acelaşi mod, spre aval, Cheilor Someşului Cald. De altfel, deschizăturile din tavan, celebrele "ferestre", sugerează că transformarea este încă în curs, prăbuşirea întregului tavan fiind iminentă.

Alte forme de acest tip au apărut prin străduinţa factorilor tectonici, rezultând cheile antecedente şi de subsidenţă periferică. În cazul primelor, reprezentate în Apuseni doar de Cheile Feneşului, văile s-au adâncit în condiţiile în care substratul a fost antrenat în mişcări de ridicare, în vreme ce în a doua situaţie este vorba, invers, de coborârea tectonică a nivelelor de bază (cheile Videi sau Albioarei, din Munţii Pădurea Craiului).

Unele chei nu se regăsesc în nici unul dintre scenariile de mai sus, fiind denumite chei de evoluţie simplă, unde râul s-a adâncit direct în calcare: cheile Runcului, Pociovaliştei, Poşăgii, Bedeleului etc.

 

 

Tinereţea cheilor

Multe dintre Cheile Apusenilor sunt azi la această vârstă. Peisajul lor este spectaculos, sălbatic şi cu multe atribute atractive.

Le recunoaştem după profilele transversale înguste, cu versanţii foarte apropiaţi, uneori în formă de V, unde apa încă nu a săpat lateral. Versanţii sunt impunători, abrupţi, aproape de verticală, alteori chiar surplombaţi (ieşiţi în afară în raport cu baza) şi sunt presăraţi cu micro-forme de tipul pilierilor, crestelor, turnurilor.

Accesul prin astfel de chei este dificil, uneori se face pe o potecă îngustă, alteori pe la baza versantului sau pe amenajări speciale - bride, scări sau lanţuri -, alteori chiar prin apă. Iar cursul de apă se remarcă prin prezenţa rupturilor de pantă: praguri, repezişuri, cascade şi marmite de evorsiune (scobituri în albia râului), care fac străbaterea cheilor şi mai dificilă, unele dintre ele pretându-se chiar canyoning-ului (cheile Cetei).

 Şi cheile îmbătrânesc

Tinereţea unei chei permite cel mai bine deducerea tipului de geneză. În Cheile Turenilor, situate în extremitatea nord-estică a Munţilor Trascău, procesul de decopertare a calcarelor de sub rocile sedimentare este în desfăşurare şi nicăieri în România nu este mai evident ca aici.

 

Maturitatea cheilor

Cheile ajunse la maturitate etalează un profil transversal ceva mai larg. Evazarea văii este datorată retragerii lente a versanţilor, a căror bază este slăbită prin adâncirea continuă a firului de apă. În plus, apa se infiltrează în profunzime şi amplifică microfisurile iniţiale prin acţiune mecanică (eroziune), chimică (coroziune) sau prin îngheţ-dezgheţ (gelifracţie), afectând astfel unitatea rocii.

 Şi cheile îmbătrânesc

Prin distensie tectonică, adică eliminarea presiunii asupra stratelor prin acţiunea tectonicii, rezistenţa versanţilor în faţa alunecărilor şi prăbuşilor slăbeşte definitiv. Ei se retrag lateral, se îndepărtează unul de altul, descătuşând firul văii şi permiţându-ne nouă, turiştilor, un acces mai facil.

În retragerea lor, versanţii iau şi bogăţiile pe care le ascundeau. În partea superioară a abrupturilor din cheile Turzii sau Întregaldelor, dar şi a altor chei mature, putem admira arcade insolite, vestigii ale unor peşteri distruse de retragerea vechilor pereţi de stâncă.

Diversele forme de dezagregare fizică din categoria pilierilor, crestelor, turnurilor sau acumulărilor de grohotişuri acoperă vaste suprafeţe generând un bazar morfologic inedit, prin care te strecori cu greu, uneori cu riscuri evidente.

 Şi cheile îmbătrânesc

Astfel de chei păstrează încă evidente mărturiile formării. În Cheile Râmeţului şi Uibăreştilor, prezenţa podurilor naturale, relicve ale tavanului vechilor peşteri, este o dovadă de necontestat a unei geneze şi evoluţii insolite, la fel secţiunile care păstrează încă aspectul galeriilor de peşteră din Cheile Galbenei, Râmeţului sau Ardeului.

 Şi cheile îmbătrânesc

 Şi cheile îmbătrânesc

 

Îmbătrânirea cheilor

Îmbătrânirea vine ca o primă fază a negării condiţiei de cheie. Valea este largă, evazată, versanţii s-au retras mult şi abrupturile apar doar la partea superioară, cea inferioară, acoperită de trene fixate de grohotişuri, îmbracă forma unei suprafeţe ce a abandonat demult lupta cu verticala, fapt care a permis solului să se înfiripe, iar vegetaţiei să acopere frământările pietrei.

 Şi cheile îmbătrânesc

La partea superioară, peisajul versanţilor se menţine ruiniform, fiind afectat în continuare de procese de dezagregare şi eroziune şi marcat de prezenţa crestelor zimţate, pilerilor, arcadelor, "ciupercilor" şi culoarelor de grohotişuri.

Cheile Mănăstirii sunt, din acest punct de vedere, cel mai ilustrativ exemplu. Aici, aspectul şi lăţimea culoarului morfologic nu mai susţin practic denumirea de cheie. Iar lărgirea văii este un fenomen în curs, ritmul de retragere laterală a versanţilor fiind alert. O atestă, pentru orice privitor, fractura de distensie tectonică din profilul versantului stâng, aflată într-o expansiune evidentă.

 Şi cheile îmbătrânesc

Geneza unora dintre cheile îmbătrânite este încă dezbătută în lumea ştiinţifică, mărturiile fiind puţine sau nu foarte evidente. Noi teorii care să susţină un mod sau altul de formare apar referitor la Cheile Întregaldelor, care au fost incluse pe rând în grupele de chei de captare carstică, epigenetice sau antecedente, sau Cheile Aiudului, unde s-a avansat atât teoria captării, cât şi a epigenezei.

 Şi cheile îmbătrânesc

Se verifică astfel, şi în cazul cheilor, un veritabil postulat: cu cât timpul scurs de la apariţia unui fenomen, de la geneza unei forme, este mai îndelungat, cu atât misterul se amplifică.

Sursa: http://www.descopera.ro/

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<<Click pe locatie pentru detalii>>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

„EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ”FANYON”S.R.L., conform Hotărârii nr. 120/02.04.2018, pronunțată în dosarul nr. 2172/113/2017, de către Tribunalul Brăila, organizează în zilele de 20.08.2020, 10.09.2020, 24.09.2020, 08.10.2020, 22.10.2020, respectiv 05.11.2020, ora 14:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Magheru, nr. 31, et. 1, cam. 25, Sector, licitații în vederea valorificarii următoarelor bunuri imobil și mobile, proprietatea debitoarei: BUN IMOBIL, PREȚ DE PORNIRE LA LICITAȚIE (EUR, fără TVA). Proprietate imobiliară, teren, căsuțe de vacanță și anexe, situată în Sat Dragosloveni, Com. Soveja, Jud. Vrancea, înscrisă în CF nr. 50048 a Com. Soveja, compusă din: Teren intravilan în suprafață de 2.438,00 mp, amplasat în Sat Dragosloveni, Com. Soveja, Jud.Vrancea, CF nr. 50048 a Com. Soveja, nr. cad.50048, Construcția C1-magazie, nr. cad.50048-C1Sc=67,00 mp, Construcția C2-anexă, nr. cad.50048-C2, Sc=170,00 mp, Construcția C3-magazie, nr. cad50048-C3, Sc=12,00 mp, Construcția C4-grup sanitar, nr. cad.50048-C4, Sc=17,00 mp, Construcția C5-bucatarie, nr. cad.50048-C5, Sc=24,00 mp, Construcția C6-umbrar lemn, nr. cad.50048-C6, Sc=9,00 mp, Construcția C7-umbrar lemn, nr. cad.50048-C7, Sc=9,00 mp, Construcția C8-casă de vacanță, nr. cad.50048-C8, Sc=15,00 mp, Construcția C9-casă de vacanță, nr. cad.50048-C9, Sc=14,00 mp, Construcția C10-club, nr. cad.50048-C10, Sc=64,00 mp, Construcția C11-casă de vacanță, nr. cad.50048-C11, Sc=15,00 mp, Construcția C12-casă de vacanță, nr. cad.50048-C13, Sc=15,00 mp, Construcția C13-casă de vacanță, nr. cad.50048-C13, Sc=65,00 mp, Construcția C14-casă de vacanță, nr. cad.50048-C14, Sc=15,00 mp, Construcția C15-casă de vacanță, nr. cad.50048-C15, Sc=15,00 mp, Construcția C16-casă de vacanță, nr. cad.50048-C16, Sc=65,00 mp, Construcția C17-casă de vacanță, nr. cad.50048-C17, Sc=15,00 mp, Construcția C18-casă de vacanță, nr. cad.50048-C18, Sc=15,00 mp, Construcția C19-casă de vacanță, nr. cad.50048-C19, Sc=65,00 mp, Construcția C20-casă de vacanță, nr. cad.50048-C20, Sc=28,00 mp, Construcția C21-magazie, nr. cad.50048-C21, Sc=145,00 mp, Construcția C22-casă de vacanță, nr. cad.50048-C22, Sc=51,00 mp, Construcția C23-casă de vacanță, nr. cad.50048-C23, Sc=35,00 mp și Construcția C24 - wc, nr. cad.50048-C24, Sc=17,00 mp. 65.110,50 BUNURI MOBILE PREȚ DE PORNIRE LA LICITAȚIE (EUR, fără TVA) CARUCIOR + CUVA 7,27, MASINA GLAZURAT CIOCOLATA 3.236,26, Masina cernut faina 46,49, CARUCIOARE CU NIVELE pt cuptor 211,55, CUPTOR POLINI MOD.80100 211,55, CUPTOR POLINI MOD.8080190 211,55, CUPTOR ROTATIV ROTO 6080SR.200SC 2.531,01, CUPTOR WERNER REA 1280, 211,55, CUPTOR WERNER REA 1280, 211,55, MASINA ROTATIVA ROTOFORM, 4.489,66, Moara ptr. Preg. Probelor, 767,59, Balanta analitica, 412,62, Echip. Ptr. Determ. Aciditatii, 570,56, Etuva, 215,59, Balanta tehnica 176,30, Sist. Automat ptr. Determ. Azot 2.761,19, Sist. Autom. Ptr. Determ. Gras 2.563,97, Distilator apa 550,82, Aparat perf. Pt.Deter. Cant. De z 1.605,07, Incinta termostatare probe 471,85, Sistem aut. Amb. Prod. Gr.IP600 21.265,94, Aparat de realiz. Mixuri pt. Ret 3.026,27, Malaxor spiral cuva rabatabil 4.821,88, Linie pentru obtinere covrigi 57.418,17, Camera racire semifabricat 3.446,86, Cuptor rotativ, 7.048,60 Cuptor rotativ 7.048,60, Cuptor rotativ 7.048,60, Cuptoar rotativ 7.048,60, Cuptor rotativ 7.048,60, Cuptor rotativ 7.048,60, Cuptor rotativ 7.048,60, Masina de glazurat si uscat turta dulce 8.830,77, DEDURIZATOR FD-25, 418,00, LINIE PENTRU OBTINEREA CROCHETE 105.250,22, LINIE PENTRU OBTINERE COVRIGI 74.381,28, MALAXOR 7.023,99, Oala fierbere 233,69, DULAP FRIGORIFIC 381,22, AGENT FRIGORIFIC 77,01, ECHIPAMENT MIXER PLANETAR 8.207,35, MASINA PADO PT FURSEC SI TURTA 12.311,02, Masina taiat foi nap -Doina 263,51, Masina taiat nuga 441,19, Cuptor rotativ 2.078,25, CUPTOR FOI 12.232,98. Toate condiţiile de participare la licitaţie şi condiţiile de adjudecare se regăsesc în caietele de sarcini care pot fi procurate on-line de la lichidatorul judiciar, contravaloarea acestora fiind de 2.380,00 RON, TVA inclus, pentru bunuri mobile și 2.380,00 RON, TVA pentru bunul imobil/caiet de vanzare, dovada achiziţiei acestora fiind obligatorie pentru participarea la licitaţie, plata acestora efectuându-se în contul lichidatorului judiciar, nr.:RO93BUCU1031215949892 RON, deschis la Alpha Bank Iaşi. Persoanele care doresc să se înscrie la licitaţie au obligaţia de a depune garanţia de participare la licitaţie de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata acesteia efectuându-se în lei, la cursul BNR din data plății în contul de lichidare al ”FANYON”S.R.L., nr.: RO76BUCU1032235342465 RON, deschis în lei la Alpha Bank S.A. Înscrierile la licitație se pot face până în preziua licitaţiei (zilele de miercuri), ora 14:00, scrisoarea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele menţionate în caietele de sarcini, urmând a fi trimise on-line pe adresele de e-mail : vanzari@lrj.ro și stefania.nitu@insolvency.ro. Vizitarea şi prezentarea activelor se poate face doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care acestea se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului judiciar vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea activului imobil, respectiv a bunurilor mobile, este o condiție obligatorie pentru participarea la licitații. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul lichidatorului judiciar.: www.lrj.ro, telefon: 0733.683.702, e-mail: vanzari@lrj.ro, telefon: 0737.242.544, e-mail: stefania.nitu@insolvency.ro, telefon: 0747.012.820, e-mail: paula.stoian@fanyon.ro.
„EuroBusiness LRJ ”S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ”FANYON”S.R.L., conform Hotărârii nr. 120/02.04.2018, pronunțată în dosarul nr. 2172/113/2017, de către Tribunalul Brăila, organizează în zilele de 20.08.2020 și 10.09.2020, ora 14:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Magheru, nr. 31 ,et. 1, cam. 25, Sector 1, licitații în vederea valorificarii următorului bun imobil, proprietatea debitoarei: BUN IMOBIL, PREȚ DE PORNIRE LA LICITAȚIE (EUR, fără TVA) ,,Fabrica de dulciuri FATA MOȘULUI”, proprietate compusă din teren și construcții cu destinație nerezidențială, împreună cu bunurile mobile integrate, mijloacele fixe, obiectele de inventar și activele necorporale, situată în Sat Baldovinești, Com. Vădeni, Jud. Brăila, CF nr. 70378 a Com. Vădeni, astfel: 962.727,20. 1. Teren și construcții cu destinație nerezidențială 727.711,20. a. Teren intravilan, în suprafață de 4.507,00 mp, amplasat în Sat Baldovinești, Com.Vădeni, Jud. Brăila, nr. cad.70378, CF nr. 70378 a Com. Vădeni 30.720,00. b. Construcția C1, cu destinație secție producție, nr. cad.70378-C1, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=278,30 mp, cu regim de înălțime P+1E 42.613,60. c. Construcția C2, cu destinație secție producție, nr. cad.70378-C2, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=278,45 mp, cu regim de înălțime P+1E 42.644,00. d. Construcția C3, cu destinație depozit ambalaje, nr. cad.70378-C3, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=501,10 mp, cu regim de înălțime P 17.497,60. e. Construcția C4, cu destinație pavilion administrativ, nr. cad.70378-C4, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=149,75 mp, cu regim de înălțime P+1E 39.305,60. f. Construcția C5, cu destinație depozit produse finite, cu nr. cad.70378-C5, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=130,75 mp, cu regim de înălțime P 5.312,80. g. Construcția C6, cu destinație anexă depozitare, nr. cad.70378-C6, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=294,00 mp, cu regim de înălțime P 5.279,20. h. Construcția C7, cu destinație de spații de producție și depozitare, nr. cad.70378-C7, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=449,00 mp, cu regim de înălțime P+1E 74.085,60. i. Construcția C11, cu destinație hală producție, nr. cad.70378-C11, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=530,00 mp și Sc desfășurată=2.120,00 mp, cu regim de înălțime D+P+1E+M 359.211,20. j.Construcția C12, cu destinație anexă tehnologică, nr. cad.70378-C12, CF nr. 70378, Com. Vădeni, cu Sc la sol=155,00 mp și Sc desfășurată=620,00 mp, cu regim de înălțime D+P+1E+M 111.041,60 2. Bunuri mobile integrate (lista completă poate fi vizualizată pe site-ul lichidatorului judiciar www.lrj.ro) 102.312,00. 3. Bunuri mobile constând în mijloace fixe și obiecte de inventar (lista completă poate fi vizualizată pe site-ul lichidatorului judiciar www.lrj.ro) 98.304,00. 4.Active necorporale: mărci, desene și modele 34.400,00. Activul imobil, ”Fabrica de dulciuri FATA MOȘULUI” se vinde doar în bloc, ca activ funcțional. Prețurile nu includ TVA. Urmează a fi făcută aplicabilitatea dispozițiilor art. 292, (alin.2), lit. F, din Codul Fiscal, în măsura aplicabilității. Toate condiţiile de participare la licitaţie şi condiţiile de adjudecare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi procurat on-line de la lichidatorul judiciar, contravaloarea acestuia fiind de 2.380,00 RON, TVA inclus, dovada achiziţiei acestuia fiind obligatorie pentru participarea la licitaţie, plata acestuia efectuându-se în contul lichidatorului judiciar, nr.:RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi. Persoanele care doresc să se înscrie la licitaţie au obligaţia de a depune garanţia de participare la licitaţie de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata acesteia efectuându-se în lei, la cursul BNR din data plății în contul de lichidare al ”FANYON”S.R.L., nr.:RO76BUCU1032235342465RON, deschis în lei la Alpha Bank S.A. Înscrierile la licitație se pot face până în preziua licitaţiei, ora 14:00, scrisoarea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele menţionate în caietul de sarcini, urmând a fi trimise on-line pe adresele de e-mail: vanzari@lrj.ro și stefania.nitu@insolvency.ro.Vizitarea şi prezentarea activului se poate face doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care acestea se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului judiciar vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini.Vizualizarea activului imobil este o condiție obligatorie pentru participarea la licitații. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul lichidatorului judiciar: www.lrj.ro, telefon: 0733.683.702,e mail: vanzari@lrj.ro, telefon: 0737.242.544, mail: stefania.nitu@insolvency.ro, telefon: 0747.012.820, mail: paula.stoian@fanyon.ro.
ANUNT LICITATIE. SC TOPCAR SRL- in faliment, prin lichidator judiciar CII Burcoveanu Laura Mihaela, cu sediul in Iasi, str. A.Panu nr. 13-15, mezanin, telefon 0741232516, e-mail laura.burcoveanu@yahoo.ro, in dosarul 3299/99/2017, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare, la data de 29.07.2020, ora 10, la sediul lichidatorului judiciar din Iasi, strada Anastasie Panu nr. 13-15, mezanin, a bunului mobil AUTOTURISM MARCA BMW 740D BERLINA, culoare albastra, an fabricatie 2003, motorina, nr. locuri 5, capacitate cilindrica 3901 cmc, tapiterie scaune piele, stare buna de functionare. Bunul poate fi vazut in parcarea restaurantului La Castel. Valoarea pornire de licitatie - 22765 lei, fara TVA, reprezentand 100% din pretul de evaluare. Daca bunul nu va fi adjudecat, o a doua licitatie va avea loc la data de 30.07.2020 – ora 10.00, la acelasi sediu si la acelasi pret. Daca bunul nu va fi adjudecat, alte licitatii vor avea loc la 10.08.2020- ora 10.00 si la 11.08.2020 - ora 10.00, la 90% din pretul de evaluare, la valoarea de pornire de 20488,5 lei, iar ulterior la 31.08.2020- ora 10.00 si la 01.09.2020-ora 10.00, la 80% din pretul de evaluare, la valoarea de pornire de 18212 lei. Persoanele care pretind vreun drept real asupra bunului au obligatia, sub sanctiunea decaderii, sa faca dovada acestui fapt pana la data de 28.07.2020, ora 12, la sediul lichidatorului judiciar. Caietul de sarcini se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, in baza unei cereri prealabile formulate cu 24 de ore inainte, la pretul de 50 de lei. Garantia de participare este de 10% din valoarea de pornire. Informatii suplimentare la telefon 0741232516 sau la sediul lichidatorului judiciar.
7 dintre cele mai frumoase oaze din lume
09/08/2020 00:23

 O oază poate fi un loc cu adevărat magic. Probabil că nu se compară nimic cu senzatia pe care o trăieste un călător atunci cand descoperă un luciu de apă proaspătă inconjurat de verdeată in mi ...

Romania e vizitata mai mult de nevoie decat de placere
08/08/2020 12:46

 Majoritatea strainilor nu vin in Romania decat de nevoie, pentru afaceri, in timp ce turismul de placere exista cu procente mici in statisticile de profil. Potrivit datelor facute publice de Institutul ...

10 destinații turistice bizare din jurul lumii
30/07/2020 09:22

 Te-ai plictisit de atractii turistice clasice, recomandate in majoritatea ghidurilor de călătorie? Vrei să vezi ceva iesit din comun si să vizitezi locuri de care putini au aflat? Iată zece locuri ...

Reguli ca să nu te îmbolnăvești de COVID-19 când stai la hotel
21/07/2020 17:44

În ciuda pandemiei de coronavirus, multe persoane continuă să călătorească si să plece in vacantă. Dacă te numeri printre ele si ai decis să-ti faci concediul departe de casă, trebuie să respe ...

Vacanta in vremea coronavirusului. Noile reguli pentru turistii care merg pe litoral sau la munte
11/07/2020 18:49

 Numarul cazurilor noi de imbolnaviri cu COVID-19 a crescut de la o zi la alta, iar autoritatile fac apel la oameni sa respecte regulile de igiena si distantarea sociala, inclusiv atunci cand merg in vacan ...

Accidente nautice  VIDEO
02/06/2020 21:12
Insula Miliardarilor – cea mai scumpă adresă de pe Pământ
27/04/2020 10:33

   Insula Fisher sau Insula Pescarilor, situată in apropiere de Miami Beach, SUA, este renumită pentru locuitorii săi instăriti, accesul privilegiat si privelistile pitoresti. Istoria insulei ...

Cele mai sigure destinaţii de călătorie în 2020
25/11/2019 13:48

    Danemarca, Finlanda, Groenlanda, Islanda, Norvegia, Luxemburg, Elveţia şi Slovenia sunt cele mai sigure locuri pentru călătorii in 2020, potrivit unei hărţi a riscurilor, aflată la a 11-a ...

VIDEO   Lucruri mai puțin știute despre Cișmigiu
24/11/2019 09:27

 Cel mai vechi parc din Bucuresti are o poveste care a inceput acum 200 de ani. Grădina a apărut după decizia marelui cismigiu de a construi o ”cismea pentru norod”, pentru că, la acea vrem ...

Încă o capitală europeană s-a săturat de turiști. Rezidenții părăsesc orașul, prețul locuințelor a explodat
15/11/2019 22:44

  Praga Într-un moment in care cehii se pregătesc să aniverseze 30 de ani de la Revoluţia de Catifea, care a pus capăt comunismului şi a declanşat o explozie a turismului şi a veniturilo ...

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!