6

Dimensiune font:

Poliţa RCA va scădea odată cu numărul accidentelor rutiere

| 18-12-2017 14:58

 * dialog cu domnul Cornel Coca Constantinescu, vicepreşedinte al Autorităţii de Spupraveghere Financiară

 - La ce ne putem aștepta, în 2018, de la polițele RCA? Se va scumpi acest produs, așa cum există temeri, sau prețul se va plafona la un nivel rezonabil?

- Legea nr. 132/2017 privind asigurarea RCA a introdus mecanisme noi, precum tariful de referinţă, asiguratul cu risc ridicat şi decontarea directă, care au contribuit la stabilizarea pieţei. Cu toate acestea, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că tariful de primă pentru asigurarea RCA se stabilesşe, în principal, în funcţie de riscurile asumate de asigurator în cadrul contractului de asigurare, provenite inclusiv din comportamentul asiguraţilor, în calitate de şoferi. Din aceste considerente, valoarea tarifului de primă nu poate fi imuabilă, ci variază în limite rezonabile, luând în calcul pe lângă alte elemente şi frecvenţa şi severitatea daunelor, ceea ce implică responsabilizarea în ultimă instanţă a conducătorilor auto.

- Cum ați caracteriza comportamentul asiguraților din domeniul auto?

- Când vorbim de comportamentul asiguraţilor din domeniul auto avem în vedere conduita lor în trafic, care se reflectă prin numărul accidentelor rezultate cu daune şi de severitatea acestora, precum şi prin numărul victimelor. Conform statisticilor Comisiei Europene, în România numărul accidentelor grave rezultate cu decese este mare, în comparaţie cu alte ţări din Uniunea Europeană. În anul 2016 am avut un număr de 97 de decese rezultate din accidente rutiere la un milion de locuitori, aproape dublu faţă de media europeana. Această statistică ne oferă indicii cu privire la înţelegerea şi asumarea responsabilităţii la volan, la conştientizarea efectelor nerespectării regulilor de circulaţie atât asupra şoferilor, cât şi asupra celorlalţi participanţi la trafic sau pietoni.

- Şi ce concluzii putem trage din aceste date?

- Din analiza locului în care au avut loc accidentele putem trage concluzii cu privire la ce ar trebui îmbunătăţit pentru a diminua numărul acestora. Astfel, 55% dintre accidente au avut loc în zone extraurbane, 37% au avut loc în zone urbane şi doar 8% pe autostrăzi, în timp ce şoferii şi pasagerii acestora au fost implicaţi în proporţie de 46% în accidente rutiere, pietonii au reprezentat 21%, iar bicicliştii doar 8%. Putem afirma, că existenţa autostrăzilor este un factor de reducere a numărului de accidente, în special a celor grave, rezultate de regulă printr-un impact frontal, dar în acelaşi timp nu putem face abstracţie de obligaţia şoferilor de a contribui la siguranţa rutieră prin şofatul preventiv, respectarea limitelor de viteză, adaptarea vitezei la condiţiile de drum etc.

- Este șoferul român mai agresiv în trafic decât cel din alte state europene sau există alte cauze pentru care asiguratorii nu doresc să-și asume riscuri decât pe sume destul de mari raportate de nivelul de trai din România?

- Din statistica la care am făcut referire, rezultă fără dubiu că sunt necesare activităţi care să conducă la o conştientizare a riscurilor de către şoferi şi la adoptarea benevolă a unei conduite preventive la volan. În acest sens, se circumscrie şi campania naţională de siguranţă şi prevenţie rutieră „Fii treaz la volan”, desfăşurată de Asociaţia pentru Promovarea Asigurărilor, cu sprijinul Poliţiei Române, ASF şi BAAR, precum şi alte activităţi desfăşurate cu precădere în şcoli de către Poliţia Română. Nivelul primelor de asigurare este corelat în primul rând cu cel al riscurilor asumate de către societatea de asigurare, cu istoricul accidentelor, care se reflectă în sistemul bonus – malus, precum şi cu limitele de răspundere acoperite prin asigurarea RCA. Prin urmare, şoferii cu multe daune plătesc o prima de asigurare mai mare, deoarece au dovedit un risc mai ridicat de a produce accidente, în condiţiile în care limitele de răspundere acoperite pentru prejudicii materiale ating 1.220.000 euro, iar pentru vătămări corporale, 6.070.000 euro. Pe măsură ce numărul accidentelor rutiere va scădea, se va reduce şi nivelul primei de asigurare.

- Romania se află pe primul loc în Europa în ceea ce privește numărul de proprietari: 96% dintre locuințe sunt deținute în proprietate. Cum se face, totuși, că piața asigurărilor obligatorii de locuință a rămas la un nivel foarte scăzut?

- Un interes deosebit al ASF se îndreaptă către asigurările obligatorii de locuinţe ce trebuie impulsionate, inclusiv prin ajustarea cadrului legal la realităţile actuale, astfel încat acest tip de asigurare să fie accesat de un număr cât mai mare de proprietari de imobile. Gradul de cuprindere în asigurare obligatorie PAD împotriva riscului de dezastru natural este scăzut şi această formă de protecţie minimă nu şi-a atins potenţialul, ceea ce reprezintă, desigur, un motiv de îngrijorare. Din acestă cauză, s-a înfiinţat un grup de lucru format din reprezentanţi ai Autorităţii de Supraveghere Financiară, PAID, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi asociaţii profesionale: UNSAR, UNSICAR, PRBAR, care să elaboreze o analiză diagnostic şi să identifice soluţii optime şi viabile care să conducă la creşterea gradului de cuprindere în asigurare.

- Ce-ar putea obține firmele noi de asigurări care ar dori să pătrundă pe piața românească? Cu ce ar putea veni pe piață, ca element de noutate, o firmă nouă în domeniu?

- Intrarea pe piaţa din România a unor noi societăţi de asigurare este oricând binevenită prin creşterea concurenţei şi posibila diversificare a ofertei de produse de asigurare, având în vedere că unele produse precum cele de tipul microasigurărilor nu sunt încă uzitate la noi. Piața românească de asigurări are un potențial ridicat atât pe segmentul asigurărilor generale, cât mai ales pe cel al asigurărilor de viață, iar eu sunt convins ca investitorii cunosc acest lucru și vor dori să fie participe la dezvoltarea segementul asigurarilor de viata, în special a celor cu componentă investiţională, ca alternativă la alte produse de investiţii pe termen lung. Dan M.BREZULEANU

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

 

ULTIMA ORA

 

 

 

Primăria municipiului Iaşi, cu sediul în bdul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, organizează licitaţii publice pentru: 1. vânzare prin licitaţie publică conform HCL nr. 33/30.01.2018 organizată în data de 06.03.2018, ora 14.00, pentru terenul în suprafaţă de 134mp, situat în Iaşi, strada Mioriţei între nr. 2 şi 4, aparţinând domeniului privat al municipiului Iaşi. Data limită pentru depunerea dosarelor: 05.03.2018, ora 13.00; 2. vânzare prin licitaţie publică conform HCL nr. 34/30.01.2018 organizată în data de 06.03.2018, ora 14.00, pentru terenul în suprafaţă de 1062,18mp, situat în Iaşi, strada Hlincea nr. 67A, identificat în tarlaua 69, parcela 3837/52, având nr. cadastral 157758, înscris în cartea funciară nr. 157758, situat în Iaşi, strada Hlincea nr. 67. Data limită pentru depunerea dosarelor: 05.03.2018, ora 13.00; 3. vânzare prin licitaţie publică conform HCL nr. 35/30.01.2018 organizată în data de 06.03.2018, ora 14.00, pentru terenul în suprafaţă 149mp, situat în Iaşi, strada Hlincea nr. 71A, identificat în tarlaua 69, parcela 3837/51, având nr. cadastral 157789, înscris în cartea funciară nr. 157789. Data limită pentru depunerea dosarelor: 05.03.2018, ora 13.00. 4. vânzare prin licitaţie publică conform HCL nr. 36/30.01.2018 organizată în data de 06.03.2018, ora 14.00, pentru terenul în suprafaţă de 285mp, situat în Iaşi, strada Hlincea nr. 59A, identificat în tarlaua 69, parcela 3837/50, având nr. cadastral 157740, înscris în cartea funciară nr. 157740. Data limită pentru depunerea dosarelor: 05.03.2018, ora 13.00. Licitaţiile vor avea loc la primăria municipiului Iaşi din bdul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11.
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE S.C. VINI COM COPOU S.R.L. Iași, prin administrator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., numit potrivit Încheierii nr. 171/19.07.2017, pronunţată de Tribunalul Iași, în dosarul nr. 5373/99/2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 și ale hotărârilor adunării creditorilor din data de 28.02.2018, anunţă scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, la data de 27.04.2018, orele 12.00, la sediul administratorului judiciar din Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, a următoarelor categorii de stocuri: Nr. crt. – Active propuse spre valorificare – Cantitate – Preţ unitar pe buc./litru (lei, cu T.V.A. inclus) – Valoare de pornire a licitaţiei (lei, cu T.V.A. inclus) 4. – RIESLING ITALIANDOC – vin vrac – 16.828 litri – 3, 75 lei/litru – 63.105,00 Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 26.04.2018, ora 12.00, la sediul administratorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iași. Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să depună la sediul administratorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iași, până la data de 26.04.2018, ora 12.00, documentele prevăzute în publicația de vânzare ce poate fi vizualizată pe site-ul www.insolventa.ro. Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232/212231 sau e-mail vanzari@insolventa.ro intenţia de vizitare. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0749244377, 0755132471, 0757545545, 0232/243864. Administrator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L.
Date privind dosarul: Număr dosar 4833/99/2012 (număr în format vechi 304/2012) Tribunal Iaşi Judecător sindic: magistrat Dan Artenie Debitor: SC GHEZACO SRL IAŞI - în faliment Cod unic de înregistrare: 5267816, cu sediul social în Mun. Iaşi, Calea Chişinăului 94-96, jud. Iaşi. Număr de ordine în registrul comerţului J-22/444/1994 Cont: RO73BTRL02401202A47523XX Lichidator judiciar: CASA DE INSOLVENŢĂ A & B SPRL Cod de identificare fiscală 26249820. Sediul social: Iaşi, str. A. Panu, nr. 13-15, mezanin Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RSP – 0403 Tel/fax 0232/211090; 0232/210640 E-mail: mariaaldea@yahoo.com PUBLICAŢIE DE VÂNZARE Nr. 3 din 16.04.2018 Subscrisa CASA DE INSOLVENŢĂ A&B SPRL, în calitate de lichidator al SC GHEZACO SRL, în faliment, anunţă vânzarea bunurilor mobile şi imobile ale debitoarei, prin licitaţie publică cu strigare, la datele de 23.04.2018; 30.04.2018; 7 mai 2018, la sediul lichidatorului în Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 13-15, mezanin, la orele 9.00: 1. Teren intravilan în suprafață de 1.500 mp situat în Iași, Calea Chişinăului nr. 94-96, jud. Iași evaluat la suma de 102.800 euro pe care se regăsește imobilul - construcție P (341,97 mp)+et. 1 ( 154,88 mp plus terasă 201,53 mp) +et. 2 (117 mp şi terasă 34,05 mp) evaluat la 184.600 euro. 2. Cameră de cămin, situată în mun. Bârlad, str. Republicii nr. 320, bloc 1, sc. A, parter, ap. 2, jud. Vaslui, compusă dintr-o cameră şi un hol în suprafaţă totală de 20,57 mp evaluată la 5.700 euro. 3. Bunuri mobile, în valoare totală de 9.565 euro, echivalent a 43.565 lei la cursul BNR din ziua evaluării. Preţurile nu conţin TVA. Asupra imobilului din Iaşi, Calea Chişinăului nr. 94-96 există un litigiu ce face obiectul dosarului 25080/245/2017. Preţul de pornire a licitaţiei este 90% din valoarea de evaluare, respectiv, 258.660 Euro pentru imobilul teren şi construcţii din Iaşi, Calea Chişinăului nr. 94-96; 5130 Euro pentru camera de cămin şi 8608,5 Euro pentru bunurile mobile. La licitaţie se poate prezenta orice persoană juridică sau fizică care depune o garanţie de 10% din valoarea bunului, în lei, calculată la cursul BNR din ziua achitarii în contul debitoarei RO 73BTRL02401202A47523XX; CUI 5267816. Licitaţia porneşte de la preţul de pornire şi numai în sens crescător. Pasul de licitaţie este de 1000 Euro pentru bunurile imobile şi 50 lei pentru bunurile mobile. Persoanele care se prezintă la licitaţie vor prezenta originalul chitanţei de plată a garanţiei de participare, carte de identitate, certificat de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice şi delegaţie originală pentru reprezentant. Adjudecatarul va achita preţul bunului adjudecat în maxim 30 zile. Garanţia de partipare se scade din preţul ce urmează a fi achitat sau se restituie, după caz. După achitarea preţului, pentru bunurile imobile se va încheia contract de vânzare-cumpărare în formă autentică, toate cheltuielile fiind suportate de cumpărător. Dacă adjudecatarul nu achită preţul în cele 30 zile, bunul va fi scos din nou la licitaţie, se va vinde la cel mai mare preţ oferit, iar diferenţa, dacă există, va fi suportată de adjudecatar, procesul-verbal de licitaţie constituind titlu executor. Se anulează publicaţia de vânzare nr. 2/28.03.2018 şi licitaţiile stabilite prin aceasta. 16.04.2018 Lichidator judiciar
Deutsche Bank recunoaste ca a transferat din greseala 28 de miliarde de euro
20/04/2018 17:34

 Deutsche Bank, cea mai mare banca comerciala din Germania, a recunoscut vineri ca a transferat din greseala 28 de miliarde de euro in cursul unei operatii de rutina, o suma mai mare decat intreaga sa valo ...

Decizia Înaltei Curți - o gură de aer pentru debitorii executați silit prin poprire bancară
20/04/2018 11:13

 Poprirea bancară este una din formele executării silite preponderent intalnită in practică, apărută ca o adaptare la noua realitate economică in care majoritatea operatiunilor se realizează prin i ...

LOCURI DE MUNCĂ STRĂINĂTATE - 20 Aprilie 2018
20/04/2018 10:45

          Dacă reprezinţi o agenţie de recrutare, poţi obţine mai multe informaţii despre publicarea anunţurilor contactand Departamentul de Publicitate al Ziarul ...

Protest si mars in centrul Capitalei. Sindicalistii de la BNS ies vineri in strada
20/04/2018 07:42

Blocul National Sindical (BNS) organizeaza vineri, 20 aprilie, un protest in fata Ministerului Transporturilor. Urmeaza doar doua zile de liniste, pana luni, 23 aprilie, cand va fi randul mecanicilor de locomot ...

ASF înființează InsurTech Hub pentru susținerea inovației tehnologice în asigurări
19/04/2018 16:35

În vederea sustinerii dezvoltării controlate a activitătilor de inovatie din punct de vedere tehnologic pe piata asigurărilor, care sunt din ce in ce mai frecvente la nivel mondial, atat EIOPA (Autorit ...

Francul elveţian scade spre valorile din ianuarie 2015
18/04/2018 18:26

 După două zile de intărire, leul a revenit pe scădere, mişcare apărută intr-un context regional nefavorabil. Acum două zile, cotaţiile euro au coborat pană aproape de 4,64 lei, insă ieri tranz ...

17/04/2018 15:49

Prezent astazi la evenimentul organizat de KPMG „Perspective pentru 2018 privind industria asigurarilor’’ vicepresedintele ASF Cornel Coca Constantinescu a declarat: "Dupa modificarile de ...

Primăriile ieşene, neinteresate de internetul oferit gratuit de UE
13/04/2018 05:00

  După cateva săptămani de la demararea programului Uniunii Europene de implementare gratuită a reţelelor Wi-Fi, pentru care UE va aloca 120 milioane euro şi prin care se urmăreşte introducere ...

126,5 milioane euro pentru asfaltări în Moldova
13/04/2018 05:00

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA a lansat procedura de licitaţie deschisă sau restransă, prin mijloace electronice, vizand lucrările de intreţinere periodică mu ...

Leonardo Badea(ASF): Prioritatea ASF este de a-și îndeplini obiectivele fundamentale
12/04/2018 15:39

- Cat de dificilă a fost aplicarea celor mai bune practici internationale in serviciile financiare din Romania? Există dificultăti specifice tării? - Prioritatea ASF este de a-si indeplini obiectivele fund ...