1sabotare diana ciubotaru
1sabotare

Dimensiune font:

Cum renunţăm la autosabotare

| 05-04-2014 16:10

Se întâmplă de multe ori în viaţă să repetăm aceleaşi greşeli * ne promitem că ne vom schimba atitudinea, că vom aborda altfel anumite chestiuni şi constatăm că ne învârtim în acelaşi cerc * de fapt, ne facem singuri rău şi fără să ştim, ne tăiem aripile

În termenii Sinelui nu există greşeli. Există doar dorinţa de a experimenta o situaţie şi de a învăţa din ea. De a o arhiva în minte sub forma înţelepciunii, după ce ai gustat emoţia adiacentă ei. Ca să putem schimba experienţa este important să înţelegem mecanismul producerii. Ori de câte ori trăim o anumită situaţie, primul lucru cu care luăm contact este un ocean de emoţii, trăiri, senzaţii. „Mintea este inundată de acest ocean şi nu prea poţi reflecta imediat asupra experienţei trăite. Doar eşti în ea. De exemplu, te-ai certat cu partenerul, vă aruncaţi vorbe grele. Dimineaţă vă priviţi obosiţi, mintea e plină de durerea nopţii şi nu ştiţi cum să vă împăcaţi. După câteva zile, mintea se decantează de emoţii şi începi să te întrebi «Oare ce am vrut, de fapt, când am început discuţia?» Atitudinea se menţine în poziţia observatorului, un loc neutru emoţional, care te va ajuta să înţelegi conflictul”, a explicat psihoterapeutul Diana Ciubotaru. Prin ceartă am scos la iveală conflicte vechi, neîncheiate, nemulţumiri şi alte lucruri care au produs o mare agitaţie emoţională. Poziţia observatorului şi înţelegerea mecanismului sunt esenţiale în schimbarea comportamentului. „Dacă nu ajungem la această înţelegere, ne vom angaja mereu în comportamente care nu ne servesc, nici nu ne ajută să evoluăm. Vom experimenta în mod repetat aceeaşi dezamăgire, durere, suferinţă”, a punctat specialistul.
Nu vă mai plângeţi de milă!
La o scară mai largă putem vorbi de marele eşec în viaţă, care este, de fapt, un eşec al munţii. „Oamenii nu au numai frica de eşec, ci şi de succes. Frica de a reuşi ar însemna să renunţăm la obiceiul lor de ne plânge de milă, de a ne considera nedreptăţiţi, de a renunţe la obiceiul de a ne lăsa compătimiţi de ceilalţi şi salvaţi de eroul lor preferat. Unii oameni nu ies din bucle repetitive pentru că au găsit câteva persoane cu care construiesc zilnic bucla, prefăcându-se că nu pot să se oprească”, a atras atenţia Diana Ciubotaru.
Blocajul constant în situaţii neplăcute de viaţă se datorează, în primul rând, minţii care se autosabotează prin programul fricii de eşec («De ce ţi-e frică nu scapi») sau de succes («Dacă am succes va trebui să mă schimb»). În al doilea rând, blocajul se datorează sistemului în care trăim, care menţine lipsa de schimbare prin actorii care participă la jocul nostru (mereu va fi cineva care se va bucura de eşecul sau succesul nostru). Ultima cauză este lipsa de dorinţei de a experimenta poziţia de observator sau martor al vieţii.
Resetarea implică o restructurare profundă a minţii, personalităţii şi identităţii noastre. Rezultatul este o persoană cu o viziune diferită asupra vieţii, care cultivă o nouă atitudine şi interacţiune cu lumea din jur – atitudinea de a fi responsabil pentru tot ceea ce face şi renunţarea la a-i mai judeca pe ceilalţi.De ce repetăm în viaţă aceleaşi experienţe? Deoarece nu ne-am desprins de emoţia care o generează, am devenit dependenţi chiar de acea emoţie şi nu ne-am arhivat experienţa ca fiind înţeleasă. Cu alte cuvinte, nu ne-am împăcat cu trecutul.

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

 

 

ANUNȚ SELECȚIE FIRMĂ SPECIALIZATĂ ÎN SERVICIUL ARHIVISTIC Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul în Iași, str. Zorilor nr. 11, jud. Iași, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale de Practicieni în Insolvenţă sub nr. RFO II 0022/2006, Cod de Identificare Fiscală 16605670, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. GARDIAN PRIVAT SECURITY S.R.L, cu sediul social în: Iași, Calea Chișinăului nr. 33, bl. Constr. C1, ap. birouri, jud. Iași, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Iaşi sub nr. J22/108/2006, Cod de Identificare Fiscală 18291905, astfel desemnat prin Sentinţa Civilă nr. 62 din data de 30.01.2018 pronunţată de Tribunalul Iaşi, secţia II Civilă-Faliment, în dosarul nr. 4062/99/2014 (format vechi: 285/2014) primește oferte, pe suport de hârtie, în plic sigilat la sediul lichidatorului judiciar, până la data de 20.08.2018, orele 13.00, pentru angajarea unei firme specializate în serviciul arhivistic pentru prelucrarea arhivistică (servicii de organizare a fondului arhivistic) și de păstrare și conservare (depozitare) a fondului arhivistic. Deschiderea ofertelor se va face la data de 20.08.2018, orele 14.00. Plata se va face după valorificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei. Oferta trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii: structura prețului pentru fiecare serviciu, prețul pentru perioada de depozitare legală, precum și pentru un metru liniar de documente, modalități și termene de plată. Oferta va fi însoțită de copiile certificatelor de conformitate, a actului constitutiv al persoanei juridice, a certificatelor de inregistrare la Registrul Comertului, a autorizației de funcționare pentru serviciile arhivistice menționate, inclusiv de păstrare și conservare a documentelor de arhivă cu valoare practică, eliberată de Arhivele Naționale, precum și de proiectul contractului în care să se regăsească și clauzele privind transferul acestor documente, conform Ordinului MAI nr. 137/27.09.2013 și a art. 18 indice 4, din Legea nr. 138/2013. Documentele de arhivă cuprind documente contabile, acte de personal etc. ale societăţii falite S.C. GARDIAN PRIVAT SECURITY S.R.L, cu sediul social în Iași, Calea Chișinăului, nr. 33, bl. Constr. C1, ap. birouri, jud. Iași – în cantitate de aproximativ 8 m.l. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este prețul cel mai mic oferit. Ofertele ce urmează a fi primite vor fi supuse atenţiei Comitetului Creditorilor debitoarei GARDIAN PRIVAT SECURITY S.R.L. - in faliment. Desemnarea ofertantului câştigător al selecţiei de oferte va fi făcută în conformitate cu decizia Comitetului Creditorilor. Relații suplimentare la tel./fax 0232/220777, mail: office.is@lrj.ro, www.lrj.ro.
ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitorului SC BART LIV COM S.R.L. – societate în faliment, dosar nr. 3157/103/2013 aflat pe rolul Tribunalului Neamț – Secția II Civilă, în temeiul dispozițiilor Legii 85/2006, vinde prin licitație publică competitivă cu strigare următoarele bunuri: 1. Bunuri mobile conform Raportului de evaluare al bunurilor mobile – stoc de marfă compus din echipamente electrice, echipamente sanitare, instalații electrice, feronerie, etc., situate în mun. Roman, jud. Neamț, astfel: a. Preț de pornire 95% din valoarea de piață (netă) stabilită prin raportul de evaluare: 65.891 Lei (exclusiv TVA) - licitațiile vor avea loc în data de 03, 10, 17 și 24.08.2018, ora 12.00; b. Preț de pornire 85% din valoarea de piață (netă) stabilită prin raportul de evaluare: 58.955 Lei (exclusiv TVA) - licitațiile vor avea loc în data de 07, 14, 21 și 28.09.2018, ora 12.00; c. Preț de pornire 75% din valoarea de piață (netă) stabilită prin raportul de evaluare: 52.019 Lei (exclusiv TVA) - licitațiile vor avea loc în data de 05, 12, 19 și 26.10.2018, ora 12.00. Licitațiile vor avea loc la data și ora stabilită, la biroul lichidatorului judiciar din mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr.4, bl. Penes Curcanul, TR. 5, etaj 1, Cabinet nr. 13, jud. Iași, Complex de Birouri NH BUSINESS, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine: - cerere de participare la licitaţie; - dovada achitării taxei de participare de 100 lei; - dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în contul colector nr. RO26PIRB2900710925003000 deschis pe numele debitorului la Piraeus Bank – Sucursala Iași; - actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare se va achita în contul: RO33PIRB2400738563001000, deschis pe numele lichidatorului judiciar la Piraeus Bank Iaşi. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar din mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr. 4, bl. Penes Curcanul, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr. 13, jud. Iași, cel târziu cu 1 zi lucrătoare înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în preziua licitaţei, ora 16.00. Lista completă a bunurilor mobile precum și alte informaţii suplimentare pot fi oferite la biroul lichidatorului judiciar din mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr. 4, bl. Penes Curcanul, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr. 13, jud. Iași, sau tel: 0744520508, 0744994490, fax: 0332/814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com
Publicaţie de vânzare bun mobil SC Sanrotex SRL LD Expert Grup IPURL, lichidatorul judiciar al SC Sanrotex SRL, Sat Hemeius, com. Hemeius, jud. Bacău, în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, vinde prin licitaţie publică următorul activ: 1. Bun mobil: Maşină de împachetat RVE 210 – preţ 8.882 lei. Preţul nu conţine TVA. Licitaţiile vor avea loc în datele de 28 septembrie 2018, 12 şi 26 octombrie, ora 11.00, la biroul lichidatorului judiciar din Bacău, B-dul Unirii, nr. 30, et. 3, cam. 2, jud. Bacău, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă ce va conţine: a.cerere de participare la licitaţie; b.dovada achitãrii cauţiunii - 10% din valoarea bunului licitat, fără TVA; c.dovada achitãrii taxei de participare – 500 lei; d.dovada achitãrii caietului de sarcini în valoare de 500 lei; e.documentele care atestă identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează: actele de identificare ale persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxele se vor achita în contul nr. RO31BTRL00401202439798XX, cont deschis pe numele debitoarei SC Sanrotex SRL la Banca Transilvania SA. Înscrierile se fac la biroul lichidatorului judiciar din Bacău, B-dul Unirii, nr. 30, et. 3, cam. 2, jud. Bacau cu o zi ȋnainte de data desfăşurării licitaţiei. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului la termenul stabilit, 5 zile de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunului, care va fi scos din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Informaţii lichidator judiciar la numerele de telefon 0746153363, 0745630037. Lichidator judiciar LD Expert Grup IPURL Practician în insolvenţă Lazăr Dumitru
Nu ignora aceste semne! Ce boli grave pot ascunde durerile de burtă
21/09/2018 16:55

Probabil ca nu exista persoana care sa nu fi avut cel putin o data pe parcursul vietii durere abdominala, a declarat pentru Doctorul Zilei dr. Elena Ciuperca, medic primar gastroenterolog. Durerea abdominala p ...

Încălțămintea care pune în pericol sănătatea copiilor! Ce greșeli fac părinții!
21/09/2018 13:33

  Astfel, pentru a evita orice tip de probleme e recomandat ca adultii să caute tot timpul adidasi pentru copii doar din categoria premium, care au toate specificatiile unui produs de inaltă calitate. ...

Curiozităţi despre creier pe care nu le ştiai. Este UIMITOR
21/09/2018 13:09

1. Desi reprezintă doar 2% din greutatea totală a corpului, creierul foloseste circa 20% din ogixenul din sange si aproximativ 25% din glucoză care circulă in fluxul sanguin. 2. Creierul are aproximativ 10 ...

O pisică a lăsat fără energie electrică mii de persoane
21/09/2018 12:36

 Compania Entergy New Orleans a transmit un tweet, luni la 9:30 a.m, in care a anunţat ce s-a intamplat, scrie Descoperă. „O pisică a pătruns intr-o substaţie ce alimentează zona centrală şi ...

 

Cel mai mare secret al ciorbei rădăuţene, dezvăluit de o gospodină din Bucovina
21/09/2018 12:17

  Succesul a fost neaşteptat de mare, acest fel de mancare ajungand in meniul multor restaurante celebre internationale. Ingrediente pentru 4,5-5 litri de ciorbă rădăuţeană: - Un piept mare de p ...

Top 5 recomandari care te vor ajuta daca vrei sa te angajezi in strainatate
21/09/2018 12:02

  Din aceste considerente si nu numai, numarul celor care doresc sa isi incerce norocul in strainatate este in continua expansiune. Iar gasirea unui loc bun de munca reprezinta o reasearch in adevaratul s ...

Când se schimbă ora? Data la care vom da ceasurile înapoi
21/09/2018 09:49

  ORA DE IARNĂ 2018. Acest mecanism de schimbare a orei este folosit de Romania din 1932, acesta fiind folosit de peste 100 de ţări din intreaga lume. ORA DE IARNĂ 2018. Cand se schimbă ora: Pentru ...

LOTO, LOTO 6 din 49: Trei români au devenit mai bogați în urma extragerilor loto
21/09/2018 09:28

  LOTO, LOTO 6 din 49: Marele premiu la LOTO 6 din 49 in valoare de 6.58 milioane de lei nu a fost castigat. În schimb, 3 romani au castigat la categoria a II-a, suma de 26.769 lei. Loto, Loto 6 d ...

10 secrete pentru ca rutina să nu ucidă pasiunea
20/09/2018 21:31

 Nu uitati aceste lucruri, vor mentine mereu flacara pasiuni la cote inalte. 1. Flirtati in public Dupa cativa ani de relatie, flirtul poate disparea, dar odata cu el se poate stinge si pasiunea care v-a ...

Trei lucruri care te fac mai puțin atractiv
20/09/2018 19:50

Nu ai niciun hobby Studiile arată că una dintre cele mai atrăgătoare trăsături ale unei persoane este pasiune pentru un anumit domeniu. Nu dormi suficient Nu este vorba doar despre cearcănele care vor ...