Iasul sub apa!
28/06/2018 17:30

O rupere de nori a paralizat traficul rutier.  Canalizarea nu a făcut faţă precipitaţiilor, iar apa s-a revărsat pe principalele artere ale oraşului. Cele mai mari probleme au fost pe strada "Sf. Lazar" care s-a transformat in rau.

FOTO/VIDEO Ziua Drapelului, sărbătorită în faţa Prefecturii
26/06/2018 10:39

Marţi, 26 iunie 2018, la Iaşi a fost celebrată Ziua Drapelului Naţional. Ceremonialul militar s-a desfăşurat in faţa Casei Pătrate, pe A. Panu. La manifestările consacrate acestei sărbători au participat reprezentanţi ai Brigăzii 15 Mecanizată Podu Înalt, MASCAŢII SASS de la PENITENCIARUL IAŞI oficialităţi locale, reprezentanţi ai clerului. Ziua Drapelului se sărbătoreşte in baza unei legi emisă in 20 mai 1998, care prevede organizarea unor programe şi manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau ştiinţific, consacrate istoriei patriei, precum şi ...

 Continuă lucrările de modernizare a parcului din Podu Roş
25/06/2018 16:46

Echipele Servicii Publice SA lucrează in această perioadă si la un proiect de modernizare si remodelare a parcului din zona Postei din Podu Ros, loc intens frecventat de sahisti si nu numai.

O situație ieșită din comun a avut loc ieri la Iasi.
14/06/2018 13:11

Un examinator auto, ar fi fost ameninţat de un candidat supărat că a fost picat la traseu. Martorii care au asistat la incident, spun că la faţa locului ar fi ajuns si un echipaj de poliţie. sursa: Atenţie Poliţia Iaşi.   Am un magazin in zonă cu incidentul, nu stiam ce se aude, un individ nervos tipa la un agent cum că nu-si da seama ce face, că-i distruge viata, etc... Apoi am văzut si masina de scoală... spune un martor.

FOTO Preţul carburanţilor
14/06/2018 12:43

ULTIMA ORA
Pe scurt

00:00

ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei SC GANESHA DREAM S.R.L. – societate în faliment, dosar nr. 4176/99/2017 aflat pe rolul Tribunalului Iași – Faliment, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 85/2014, vinde prin licitație publică competitivă cu strigare următoarele bunuri: 1. Bun imobil – proprietate agro - industrială, (tip “ferm[ creștere suine”) situată în extravilanul Com. Ibănești, punctul Condrea, T119, P3068/7; 3068/8, jud. Vaslui, format din teren extravilan în sup. de 8.432 mp, Construcția C1 în sup. de 98 mp, Construcția C2 în sup. de 720 mp și Construcția C3 în sup. de 720 mp, dotate cu echipamente interior grajd creștere suine și panouri fotovoltaice – Preț de pornire 100% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare - 379.562 Euro (exclusiv TVA). 2. Bunuri mobile conform Raport de evaluare - Preț de pornire 100% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, astfel: Nr. crt. – Denumirea bunurilor – Buc – Valoare de piață lei – fără TVA 1 – Tractor DEUTZ-FAHR model AGROTON L720 DCR, fabricație 2012, nr. de identificare ZKDJ5904W0LD10250, serie motor 10999830 – 1 – 306.153 2 – Vidanja TESTORE model C160, fabricație 2015 – 1 – 78.300 3 – Semănătoare de plante prașitoare MA/AG PRECISA REALE D 6R, fabricație 2014, nr. de identificare 2141001 – 1 – 54.527 Licitațiile vor avea loc în data de 08,15,22 și 29.06.2018, ora 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr.4, bl. Penes Curcanul, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr. 13, Jud.Iași, Complex de Birouri ”NH BUSINESS”, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine: - cerere de participare la licitaţie; - dovada achitării taxei de participare de 2.000 lei; - dovada achitării caietului de sarcini de 1.000 lei fără TVA – pentru bunul imobil; - dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în contul colector deschis pe numele debitoarei la Piraeus Bank; - actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare și contravaloarea caietului de sarcini se vor achita în contul lichidatorului judiciar decshis la Piraeus Bank Iaşi. În cazul în care creditorul garantat Piraeus Bank România SA îşi exprimă intenția de a adjudeca în contul creanţei bunul imobil, acesta va putea participa la licitaţiile organizate fără alte cheltuieli (taxă de participare la licitație, caiet de sarcini, cauţiunea de 10% etc.) şi fără a fi necesar a prezenta documentele de participare. Creditorul garantat poate adjudeca în contul creanţei bunul asupra căruia poartă garanţia sa la un preţ care se încadrează în strategia de valorificare aprobată de către creditori. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr. 4, bl. Penes Curcanul, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr. 13, Jud. Iași, cel târziu cu 1 zi lucrătoare înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în ziua licitaţei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar sau tel: 0744520508, 0744994490; fax: 0332/814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com.
ANUNŢ Privind organizarea, la data de 11.07.2018 ora 11, a selecţiei de oferte în vederea desemnării unor evaluatori în vederea efectuării rapoartelor de evaluare a bunurilor imobile şi mobile ale debitoarei Subscrisa CASA DE INSOLVENŢĂ A&B SPRL, în calitate de lichidator judiciar al SC OPEN SERVICE SA IAŞI, anunţă organizarea, la data de 11.07.2018 ora 11 a selectie de oferte în vederea desemnării a 2 evaluatori (unul pentru evaluarea bunurilor imobile şi unul pentru evaluarea bunurilor mobile ale debitoarei) care să efectueze rapoartele de evaluare a bunurilor imobile şi mobile ale debitoarei. Bunurile imobile constau în teren şi cladiri situate în Iaşi, Calea Chişinăului nr. 45 iar bunurile mobile constau în utilaje, autoturisme şi stoc de marfă (piese auto). Ofertele vor fi depuse în plic la sediul lichidatorului judiciar în Iaşi, str. A. Panu nr. 13-15 mezanin sau trimise prin fax la nr. 0232/211090 cel mai târziu până la data de 10.07.2018 ora 16. În ofertă se va menţiona onorariul solicitat de evaluator şi perioada de execuţie a lucrării. Desemnerea ofertei câştigătoare va avea loc la data de 11.07.2018 ora 11 la sediul lichidatorului. Criteriile de desemnare a ofertelor câştigătoare atât pentru evaluarea bunurilor imobile cât şi pentru evaluarea bunurilor mobile sunt: onorariul cel mai mic solicitat de evaluator – 20 de puncte maxim şi perioada ce mai scurtă de execuţie a lucrărilor – 10 puncte maxim. Lichidator Judiciar, Casa de Insolvenţă A&B SPRL.
ANUNȚ SELECȚIE FIRMĂ SPECIALIZATĂ ÎN SERVICIUL ARHIVISTIC Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul în Iași, str. Zorilor nr. 11, jud. Iași, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale de Practicieni în Insolvenţă sub nr. RFO II 0022/2006, Cod de Identificare Fiscală 16605670, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. GARDIAN PRIVAT SECURITY S.R.L, cu sediul social în: Iași, Calea Chișinăului nr. 33, bl. Constr. C1, ap. birouri, jud. Iași, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Iaşi sub nr. J22/108/2006, Cod de Identificare Fiscală 18291905, astfel desemnat prin Sentinţa Civilă nr. 62 din data de 30.01.2018 pronunţată de Tribunalul Iaşi, secţia II Civilă-Faliment, în dosarul nr. 4062/99/2014 (format vechi: 285/2014) primește oferte, pe suport de hârtie, în plic sigilat la sediul lichidatorului judiciar, până la data de 20.08.2018, orele 13.00, pentru angajarea unei firme specializate în serviciul arhivistic pentru prelucrarea arhivistică (servicii de organizare a fondului arhivistic) și de păstrare și conservare (depozitare) a fondului arhivistic. Deschiderea ofertelor se va face la data de 20.08.2018, orele 14.00. Plata se va face după valorificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei. Oferta trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii: structura prețului pentru fiecare serviciu, prețul pentru perioada de depozitare legală, precum și pentru un metru liniar de documente, modalități și termene de plată. Oferta va fi însoțită de copiile certificatelor de conformitate, a actului constitutiv al persoanei juridice, a certificatelor de inregistrare la Registrul Comertului, a autorizației de funcționare pentru serviciile arhivistice menționate, inclusiv de păstrare și conservare a documentelor de arhivă cu valoare practică, eliberată de Arhivele Naționale, precum și de proiectul contractului în care să se regăsească și clauzele privind transferul acestor documente, conform Ordinului MAI nr. 137/27.09.2013 și a art. 18 indice 4, din Legea nr. 138/2013. Documentele de arhivă cuprind documente contabile, acte de personal etc. ale societăţii falite S.C. GARDIAN PRIVAT SECURITY S.R.L, cu sediul social în Iași, Calea Chișinăului, nr. 33, bl. Constr. C1, ap. birouri, jud. Iași – în cantitate de aproximativ 8 m.l. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este prețul cel mai mic oferit. Ofertele ce urmează a fi primite vor fi supuse atenţiei Comitetului Creditorilor debitoarei GARDIAN PRIVAT SECURITY S.R.L. - in faliment. Desemnarea ofertantului câştigător al selecţiei de oferte va fi făcută în conformitate cu decizia Comitetului Creditorilor. Relații suplimentare la tel./fax 0232/220777, mail: office.is@lrj.ro, www.lrj.ro.
FOTO Zeci de autocare cu ieşeni au plecat spre  Bucureşti la marele  miting
09/06/2018 11:38

 Între 5.000 şi 7.000 de ieşeni vor participa la mitingul pentru susţinerea satatului democratic care va avea loc Bucureşti, pe 9 iunie, incepand cu ora 20, in Piaţa Victoriei, susţine liderul PSD Iaşi, Maricel Popa. De cealaltă parte, repreyentanţii "Împreună pentru A8" şi "Moldova vrea Autostradă" care au afişat un benner uriaş.     

FOTO Oprit de poliție din cauza luminilor de ceață.
09/06/2018 03:04

 La data 9 iunie, politistii Sectiei 1 Politiei Iasi au oprit pentru control un autoturism ce avea luminile de ceată aprinse pe bulevardul Alexandru cel Bun. Întrucat şoferul emana halenă alcoolică, el a fost testat cu aparatul etilotest, care a arătat o valoare de peste 0,50 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acesta a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sange pentru stabilirea alcoolemiei.  

FOTO/VIDEO Peste 20 de  pompieri au intervenit pentru stingerea unui incendiu în zona Valea Lupului
09/06/2018 02:51

Pompierii au intervenit in această dimineată pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un imobil din zona Valea Lupului din Iasi. Fumul a fost vizibil de la sute de metrii distantă. La faţa locului s-au deplasat patru echipaje INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA Iasi.    

FOTO Preţul carburanţilor
07/06/2018 15:02
FOTO  Prichindeii din Iaşi, vizitaţi de poliţisti
07/06/2018 11:48

Agenţii din cadrul Poliţiei Rutiere au desfăsurat astăzi o sesiune de informare la o grădiniţă din municipiul Iaşi. În cadrul activitătilor, politistii le-au transmis micuţilor informaţii şi sfaturi legate de măsurile ce trebuie cunoscute şi aplicate in perioada vacanţei de vară pentru siguranţa personală. De asemenea, poliţiştii au prezentat principalele reguli de circulaţie ce trebuie respectate pentru ca elevii să fie in siguranţă in calitate de pietoni, pasageri sau biciclişti.

Atac la salubrizarea oraşului!
03/06/2018 14:51

Peisajul este dezolant, tomberoanele de pe Aleea Tudor Neculai au fost burduşite cu materiale de construcţii! Locuitorii din zonă, nevoiţi să se deplaseze la celălalt rand de tomberoane, care e la o distanţă de 800m. Oamenii se plang că nu e prima dată cand găsesc tomberoanele pline pană la refuz de moloz. Cei care işi repară casa sau dezvoltatorii imobiliari şi-au făcut un obicei in a arunca molozul la tomberoane la primele ore ale dimineţii, pentru nu a fi prinşi de poliţie sau de locuitori. Ieşenii care aruncă resturile din construcţii, pămant, moloz, betoane sau oric ...

 

FOTO! Iaşul, blocat!
31/05/2018 18:09
FOTO/VIDEO Șofer beat, oprit la timp de polițiști rutieri
31/05/2018 00:02

Norocul a facut ca in această seară o masină cu o butelie pe bancheta din spate a masinii să fie trasă pe dreapta de politistii rutieri pe dj 248, Lunca Cetătuii. La volan se afla un sofer beat, care ar fi putut provoca o tragedie dacă si-ar fi continuat nestingherit drumul.. Soferul a fost testat pentru stabilirea alcoolemiei, rezultatul fiind de peste 0,50 mg/l alcool pur in aerul expirat. Conducatorul auto s-a ales cu un dosar de cercetare penală, pentru conducere sub influenţa alcoolului, şi a rămas fără permis de conducere. În urmă cu cateva zile, la 200m distant ...

FOTO Nu vă urcaţi la volan, dacă aţi consumat băuturi alcoolice!
30/05/2018 16:59

Seara trecută, poliţiştii rutieri din Iasi au organizat o acţiune in cadrul căreia au depistat mai multe incălcări ale normelor rutiere. Întrucat un conducător auto emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultand o alcoolemie de peste 0,10 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acesta a rămas fără permis de conducere pentru urmatoarele 90 de zile. Acţiunea ce are drept scop depistarea şi sancţionarea celor care conduc autovehicule sub influenţa băuturilor alcoolice. Poliţia rutieră vă reaminteşte că şofatul este incompatibil ...

FOTO “Educaţie rutieră- educaţie pentru viaţă”
30/05/2018 16:37

Marţi, 29 mai 2018, la Palatul Copiilor din Iaşi s-a desfăşurat etapa judeţeană a Concursului Naţional ,,Educaţie rutieră-educaţie pentru viaţă”, concurs cuprins in Calendarul Activitaţilor Educative Naţionale2018. Competiţia a fost organiyată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, in parteneriat cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi - Serviciul Rutier, Palatul Copiilor Iaşi şi Crucea Roşie Iaşi. Concursul a avut ca scop formarea comportamentului rutier responsabil pe baza cunoaşterii şi respectării regulilor de circulaţie pentru prevenirea producerii a ...

GALERIE FOTO Cum se dezvoltă Iaşul. Azi, zona Popas Păcurari – Valea Lupului
29/05/2018 14:36

Dezvoltată cu precădere in perioada de după decembrie 1989, zona Popas Păcurari – Valea Lupului a ajuns să se constituie astăzi intr-un orăşel in toată regula. Pe vechile păşuni, arse altădată de soare, au apărut mii de case şi de apartamente, zona constituindu-se, de peste două decenii, intr-un enorm şantier. Petrişor FILIP

20 la 38 din 1211