LOCURI DE MUNCĂ STRĂINĂTATE - 20 august 2018         

                                      Dacă reprezinţi o agenţie de recrutare, poţi obţine mai multe informaţii despre publicarea anunţurilor contactand Departamentul de Publicitate al Ziarului EVENIMENTUL REGIONAL AL MOLDOVEI pe adresa de email publicitate@ziarulevenimentul.ro   * * *  Lista LOCURILOR DE MUNCĂ DIN STRĂINĂTATE actualizată astăzi, 20 august 2018   WENOVA GmbH face parte din grupul de firme WestfalenLand Gm ...

 

 

CARAVANA DE INFORMARE Camera de Comerţ si Industrie a judeţului Neamţ,
20/08/2018 04:05

  Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi Obiectiv specific 3.8: Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc. de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru imbunătăţite in vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI Titlul proiectului: ”Manageri competenţi pentru intreprinderi responsabile - #businessresponsa ...

5 lei kilogramul de carne de porc!
20/08/2018 00:00

* de cateva zile, abatoarele romaneşti, profitand de epidemia de pestă porcină africană din ţară, oferă crescătorilor, la achiziţie, doar 5 lei pe kilogramul de carne de porc, in viu! * fermierii romani se tem că nu vor putea exporta porumb romanesc din pricina pestei porcine * asta tocmai intr-un an in care producţia de porumb pe hectar se anunţă mare La cateva luni după declanşarea pestei porcine africane, crescătorii de porci din Romania s-au trezit in faţa unei situaţii inedite: nu mai au unde işi vinde marfa! Cu mici excepţii, abatoarele care acceptă să primească s ...

Loto 6/49, numerele câștigătoare de duminică, 19 august, 2018
19/08/2018 18:56

 LOTO, LOTO 6/49. Numerele castigătoare de duminică, 19 august, 2018 Loto 6/49 31   15   24   18   33   35  Joker 45  30  7  31   9   +  6 Loto 5 din 40 9   17   31   36   4   25  Noroc 9   3   8   9   0   5   0  Super Noroc 5   5   1   8   2   2 Noroc Plus 4   7   8   1  &nb ...

  M-am săturat de mizerabilii de la portal.onrc.ro!
19/08/2018 17:42

Cauţi o informaţie despre o firmă pe portal.onrc.ro? Şi ce dacă plăteşti pentru asta?! Ţi-ai ales momentul greşit! Acest site nu funcţionează in weekend. Nu funcţionează in weekend-ul acesta şi, de obicei, in toate weekend-urile. Da, acest site/portal a fost realizat cu 66,55 milioane lei, din care „asistenţa financiară nerambursabilă – 21.498.682,07 lei” Şefă la Registrul Comerţului este Valentina Burdescu (foto). Şi i se rupe că nu pot eu sau nu poţi tu să accesezi contra cost anumite informaţii. Nu are nicio importanţă pentru Burdescu sau pe ...

Vârsta de pensionare se reduce! Ce categorii de salariați vor beneficia
19/08/2018 00:47

 Mai multi romani se pot pensiona mai devreme. Totul este prevăzut in noua Lege a pensiilor. Astfel, cei care muncesc in conditii de muncă grele vor primi la fiecare doi ani munciti, o reducere de un an. Potrivit proiectului de lege, pentru trei ani munciti astfel, reducerea este de un an si jumătate, iar cei care lucrează 24 de ani, se pot pensiona cu 12 ani mai devreme, adică la 53 de ani, in cazul bărbatilor si la 51 de ani, in cazul femeilor. Pe langă cei care fac muncă grea, precum minerii, siderurgistii, scafandrii, etc, favorizati sunt si cei din zona artistică. Ce ...

 

ULTIMA ORA
ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei SC GANESHA DREAM S.R.L. – societate în faliment, dosar nr. 4176/99/2017 aflat pe rolul Tribunalului Iași – Faliment, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 85/2014, vinde prin licitație publică competitivă cu strigare următoarele bunuri: 1. Bun imobil – proprietate agro - industrială, (tip “ferm[ creștere suine”) situată în extravilanul Com. Ibănești, punctul Condrea, T119, P3068/7; 3068/8, jud. Vaslui, format din teren extravilan în sup. de 8.432 mp, Construcția C1 în sup. de 98 mp, Construcția C2 în sup. de 720 mp și Construcția C3 în sup. de 720 mp, dotate cu echipamente interior grajd creștere suine și panouri fotovoltaice – Preț de pornire 100% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare - 379.562 Euro (exclusiv TVA). 2. Bunuri mobile conform Raport de evaluare - Preț de pornire 100% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, astfel: Nr. crt. – Denumirea bunurilor – Buc – Valoare de piață lei – fără TVA 1 – Tractor DEUTZ-FAHR model AGROTON L720 DCR, fabricație 2012, nr. de identificare ZKDJ5904W0LD10250, serie motor 10999830 – 1 – 306.153 2 – Vidanja TESTORE model C160, fabricație 2015 – 1 – 78.300 3 – Semănătoare de plante prașitoare MA/AG PRECISA REALE D 6R, fabricație 2014, nr. de identificare 2141001 – 1 – 54.527 Licitațiile vor avea loc în data de 08,15,22 și 29.06.2018, ora 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr.4, bl. Penes Curcanul, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr. 13, Jud.Iași, Complex de Birouri ”NH BUSINESS”, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine: - cerere de participare la licitaţie; - dovada achitării taxei de participare de 2.000 lei; - dovada achitării caietului de sarcini de 1.000 lei fără TVA – pentru bunul imobil; - dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în contul colector deschis pe numele debitoarei la Piraeus Bank; - actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare și contravaloarea caietului de sarcini se vor achita în contul lichidatorului judiciar decshis la Piraeus Bank Iaşi. În cazul în care creditorul garantat Piraeus Bank România SA îşi exprimă intenția de a adjudeca în contul creanţei bunul imobil, acesta va putea participa la licitaţiile organizate fără alte cheltuieli (taxă de participare la licitație, caiet de sarcini, cauţiunea de 10% etc.) şi fără a fi necesar a prezenta documentele de participare. Creditorul garantat poate adjudeca în contul creanţei bunul asupra căruia poartă garanţia sa la un preţ care se încadrează în strategia de valorificare aprobată de către creditori. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr. 4, bl. Penes Curcanul, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr. 13, Jud. Iași, cel târziu cu 1 zi lucrătoare înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în ziua licitaţei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar sau tel: 0744520508, 0744994490; fax: 0332/814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com.
ANUNŢ Privind organizarea, la data de 11.07.2018 ora 11, a selecţiei de oferte în vederea desemnării unor evaluatori în vederea efectuării rapoartelor de evaluare a bunurilor imobile şi mobile ale debitoarei Subscrisa CASA DE INSOLVENŢĂ A&B SPRL, în calitate de lichidator judiciar al SC OPEN SERVICE SA IAŞI, anunţă organizarea, la data de 11.07.2018 ora 11 a selectie de oferte în vederea desemnării a 2 evaluatori (unul pentru evaluarea bunurilor imobile şi unul pentru evaluarea bunurilor mobile ale debitoarei) care să efectueze rapoartele de evaluare a bunurilor imobile şi mobile ale debitoarei. Bunurile imobile constau în teren şi cladiri situate în Iaşi, Calea Chişinăului nr. 45 iar bunurile mobile constau în utilaje, autoturisme şi stoc de marfă (piese auto). Ofertele vor fi depuse în plic la sediul lichidatorului judiciar în Iaşi, str. A. Panu nr. 13-15 mezanin sau trimise prin fax la nr. 0232/211090 cel mai târziu până la data de 10.07.2018 ora 16. În ofertă se va menţiona onorariul solicitat de evaluator şi perioada de execuţie a lucrării. Desemnerea ofertei câştigătoare va avea loc la data de 11.07.2018 ora 11 la sediul lichidatorului. Criteriile de desemnare a ofertelor câştigătoare atât pentru evaluarea bunurilor imobile cât şi pentru evaluarea bunurilor mobile sunt: onorariul cel mai mic solicitat de evaluator – 20 de puncte maxim şi perioada ce mai scurtă de execuţie a lucrărilor – 10 puncte maxim. Lichidator Judiciar, Casa de Insolvenţă A&B SPRL.
ANUNȚ SELECȚIE FIRMĂ SPECIALIZATĂ ÎN SERVICIUL ARHIVISTIC Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul în Iași, str. Zorilor nr. 11, jud. Iași, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale de Practicieni în Insolvenţă sub nr. RFO II 0022/2006, Cod de Identificare Fiscală 16605670, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. GARDIAN PRIVAT SECURITY S.R.L, cu sediul social în: Iași, Calea Chișinăului nr. 33, bl. Constr. C1, ap. birouri, jud. Iași, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Iaşi sub nr. J22/108/2006, Cod de Identificare Fiscală 18291905, astfel desemnat prin Sentinţa Civilă nr. 62 din data de 30.01.2018 pronunţată de Tribunalul Iaşi, secţia II Civilă-Faliment, în dosarul nr. 4062/99/2014 (format vechi: 285/2014) primește oferte, pe suport de hârtie, în plic sigilat la sediul lichidatorului judiciar, până la data de 20.08.2018, orele 13.00, pentru angajarea unei firme specializate în serviciul arhivistic pentru prelucrarea arhivistică (servicii de organizare a fondului arhivistic) și de păstrare și conservare (depozitare) a fondului arhivistic. Deschiderea ofertelor se va face la data de 20.08.2018, orele 14.00. Plata se va face după valorificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei. Oferta trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii: structura prețului pentru fiecare serviciu, prețul pentru perioada de depozitare legală, precum și pentru un metru liniar de documente, modalități și termene de plată. Oferta va fi însoțită de copiile certificatelor de conformitate, a actului constitutiv al persoanei juridice, a certificatelor de inregistrare la Registrul Comertului, a autorizației de funcționare pentru serviciile arhivistice menționate, inclusiv de păstrare și conservare a documentelor de arhivă cu valoare practică, eliberată de Arhivele Naționale, precum și de proiectul contractului în care să se regăsească și clauzele privind transferul acestor documente, conform Ordinului MAI nr. 137/27.09.2013 și a art. 18 indice 4, din Legea nr. 138/2013. Documentele de arhivă cuprind documente contabile, acte de personal etc. ale societăţii falite S.C. GARDIAN PRIVAT SECURITY S.R.L, cu sediul social în Iași, Calea Chișinăului, nr. 33, bl. Constr. C1, ap. birouri, jud. Iași – în cantitate de aproximativ 8 m.l. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este prețul cel mai mic oferit. Ofertele ce urmează a fi primite vor fi supuse atenţiei Comitetului Creditorilor debitoarei GARDIAN PRIVAT SECURITY S.R.L. - in faliment. Desemnarea ofertantului câştigător al selecţiei de oferte va fi făcută în conformitate cu decizia Comitetului Creditorilor. Relații suplimentare la tel./fax 0232/220777, mail: office.is@lrj.ro, www.lrj.ro.
Bombă în noua Lege a pensiilor! Cei care au aceste boli nu vor mai primi pensie de invaliditate
18/08/2018 14:13

 Conform noilor prevederi din proiectul Legii pensiilor, persoanele care suferă de SIDA, cancer si schizofrenie nu vor mai primi pensie de invaliditate. De asemenea, pensia de invaliditate va fi eliminată si pentru elevii si studentii care si-au pierdut capacitatea de muncă in practică. Pentru a primi pensia de invaliditate, este necesar să fie indeplinite trei conditii: – nu au implinit varsta de pensionare – au contribuit cel putin 15 ani la sistemul de pensii – si-au pierdut cel putin jumătate din capacitatea de muncă. Pană acum, conditia de a contribui ...

Achizitie Servicii de business coaching (Servicii de perfectionare personala - cod CPV 80570000-0) si Monitorizare IMM-uri
18/08/2018 11:05

Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi Obiectiv specific 3.8: Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc. de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru imbunătăţite in vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI Titlul proiectului: ”Manageri competenţi pentru intreprinderi responsabile - #businessresponsabil&rd ...

Gigantul Orange face o modificare radicală! Toți abonații săi sunt vizați
17/08/2018 13:16

Gigantul Orange, liderul de pe piata de telefonie mobilă face o schimbare radicală despre care trebuie să stie toti abonatii săi. Modificare va intra in vigoare de la 1 octombrie anul acesta. Colosul isi va schimba numerele de telefon la care poti suna pentru suport. Astfel, din 1 octombrie 2018, serviciul de relatii cu clientii pentru diferite probleme poate fi accesat la următorul număr: 300. Acesta număr va inlocui numărul 408 pentru serviciul de date si numărul 440 pentru suspendare furt si 488 pentru serviciul TV. În retea, apelul este gratuit. În acest sens, o ...

Doar un comerciant ieşean acceptă tranzacţii cu Bitcoin
16/08/2018 00:03

* bancomatul Bitcoin este instalat la etajul I in Iulius Mall * pentru operaţiuni sunt percepute taxe de 8,1% atat la vanzare, cat şi la cumpărare, iar limita zilnică de operaţiuni este de 60.000 lei * Romania are un total de 47 de comercianţi din 17 localităţi care acceptă tranzacţii cu criptomoneda Bitcoin, majoritatea fiind concentraţi in zona capitalei Tranzacţiile cu Bitcoin sunt acceptate de 47 de comercianţi, in 17 locaţii din Romania. Defalcat pe judeţe, Bucureşti-Ilfov are 15 comercianţi care acceptă Bitcoin - cea mai mare densitate din ţară, arată datele coinma ...

Leul nu resimte criza financiară
16/08/2018 00:00

Leul şi celelalte monede de la marginea zonei euro nu au resimţit incă efectele negative ale crize care afectează economia multor ţări emergente, provocată de scumpirea materiilor prime, urmare a aprecierii dolarului american. Cotaţia lirei turceşti şi-a continuat ieri deprecierea atingand un minim al ultimului deceniu de 7,92 lire/euro. La randul ei, rupia indiană a atins un nou minim faţă de moneda americană, iar guvernul argentinian a suspendat vanzarea zilnică de dolari, proveniţi din ajutorul financiar acordat de FMI pentru a stopa deprecierea pesoului care a inregistrat ...

 

AlmavivA - Grupul italian lider în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.
13/08/2018 10:42

 Cand spui AlmavivA, spui inovaţie tehnologică. Experienţe consolidate, competenţe unice, cercetare continuă şi o cunoaştere punctuală a diverselor sectoare de piaţă, public şi privat, toate acestea alcătuiesc Grupul italian lider in domeniul Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor.   42.000 persoane - 10.000 in Italia şi 32.000 in străinătate   Facturat in anul 2017 cu 772 milioane de euro     AlmavivA Operator Global 15 societăţi şi 62 de sedii in Italia şi in Străinătate    OFERTA GRUPULUI DIGITAL CHANGE Servicii ...

Comerţul ieşean, dependent de Uniunea Europeană
13/08/2018 00:00

* balanţa comercială a firmelor ieşene, pe primul semestru al acestui an, se inclină in favoarea exporturilor * topul ţările partenere in derularea exporturilor este condus de Germania (22,3%), urmată de Franţa (12,3%) şi Polonia (9,0%) * balanţa comercială pentru intreaga perioadă este excedentară in ceea ce priveşte operaţiunile de comerţ exterior derulate cu partenerii din Asia, America Centrală şi de Nord şi deficitară in relaţia cu ţările din Europa, in special Republica Moldova, Turcia, Ucraina şi Federaţia Rusă Importăm mai mult decat exportăm - asta arată ...

Vin vremuri grele pentru economia românească!
13/08/2018 00:00

* inceputul acestei săptămani ar putea aduce un nou maxim istoric pentru euro, ultimul, de 4,659 lei, fiind atins in 16 ianuarie * principala cauză a deprecierii leului a fost reprezentată de prăbuşirea rublei şi a lirei turceşti * evoluţia leului a fost influenţată şi de proiecţiile negative ale BNR, care estimează o scădere puternică a creşterii economice la un nivel de 4% * reamintim că PSD şi-a construit proiectul de buget pentru acest an pe o creştere a PIB de 5,5%! În ultimul Raport asupra inflaţiei, prezentat de Banca Naţională a Romaniei, se anticipează & ...

ALERTĂ Prevederile din noua Lege a Pensiilor - PROIECT DOCUMENT
12/08/2018 19:32

 Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a lansat in dezbatere publică proiectul de Lege privind sistemul public de pensii. Proiectul de act normativ se bazează pe mai multe principii fundamentale: - contributivitate, adică plată in functie de contributie;       - egalitate, adică pensionari care au aceeasi vechime, dar care au iesit la pensie in momente diferite, primesc aceeasi sumă de bani; - solidaritate socială, adică generatiile in activitate sustin, prin plata contributiilor lor, generatiile de pensionari si, in viitor, vor fi sustinute la randul lor; ...

1 la 19 din 1146