(FOTO) Super Luna vazută de lângă Iași

 SuperLuna, fenomen astronomic care are loc la fiecare 14 luni, in timpul căruia satelitul natural al planetei noastre se află in faza de Lună plină şi apare mai mare şi mai strălucitor decat in oricare altă noapte din 2013. Acest fenomen a avut loc pe data de 23 iunie 2013.

(FOTO) Bâlci la Gura Bohotin
24/06/2013 08:15

 Astazi a avut loc in satul Gura Bohotin din comuna Gorban prima editie a Festivalului Placintelor. 

(FOTO) Accident de bicicleta in Podul de Piatra
21/06/2013 11:04

 Un biciclist care incerca sa schimbe benzile de mers si sa se incadreze in rondul din Podul de Piatra a alunecat pe liniile de tramvai si a cazut in mijlocul intersectiei. Un echipaj SMURD a acordat primul ajutor, acesta fiind lovit destul de grav la unul din umeri.

(FOTO) Ziua absolventului in IASI
21/06/2013 10:21

 Abosolventii promotiei 2013 de la toate facultatile din Iasi au partipat la "Marsul Absolventilor". Marsul s-a finalizat cu un concert in fata Palatului Culturii, concert sustinut de Vunk si Antonia.

(FOTO) Concert Patricia Kaas
21/06/2013 08:27

 Patricia Kaas a adus, miercuri seara, in Piaţa Palatului Culturii, nu doar charm-ul său binecunoscut, ci şi o frantură din personalitatea fabuloasă a celebrei Edith Piaf. Jocurile de lumini şi regia spectacolului au completat recitalul Patriciei Kaas, in care au prins viaţă, din nou, „La vie en rose”, „Hymne à l'amour”, „Non, Je Ne Regrette Rien”, „Paris”, „Padam, Padam”, „Milord”...

(FOTO) Un nou șantier în oraș
18/06/2013 18:00

 Un nou santier a aparut in oras. Pasarela de la Nicolina a intrat in renovare.

(FOTO) Frânturi de pe strada Pogor
17/06/2013 10:00

 Tinerii ieseni au dat frau liber creativitatii si au reusit sa impodobeasca Strada Pogor intr-un mod inedit!

 

ULTIMA ORA
ANUNȚ SELECȚIE FIRMĂ SPECIALIZATĂ ÎN SERVICIUL ARHIVISTIC Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul în Iași, str. Zorilor nr. 11, jud. Iași, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale de Practicieni în Insolvenţă sub nr. RFO II 0022/2006, Cod de Identificare Fiscală 16605670, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. GARDIAN PRIVAT SECURITY S.R.L, cu sediul social în: Iași, Calea Chișinăului nr. 33, bl. Constr. C1, ap. birouri, jud. Iași, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Iaşi sub nr. J22/108/2006, Cod de Identificare Fiscală 18291905, astfel desemnat prin Sentinţa Civilă nr. 62 din data de 30.01.2018 pronunţată de Tribunalul Iaşi, secţia II Civilă-Faliment, în dosarul nr. 4062/99/2014 (format vechi: 285/2014) primește oferte, pe suport de hârtie, în plic sigilat la sediul lichidatorului judiciar, până la data de 20.08.2018, orele 13.00, pentru angajarea unei firme specializate în serviciul arhivistic pentru prelucrarea arhivistică (servicii de organizare a fondului arhivistic) și de păstrare și conservare (depozitare) a fondului arhivistic. Deschiderea ofertelor se va face la data de 20.08.2018, orele 14.00. Plata se va face după valorificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei. Oferta trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii: structura prețului pentru fiecare serviciu, prețul pentru perioada de depozitare legală, precum și pentru un metru liniar de documente, modalități și termene de plată. Oferta va fi însoțită de copiile certificatelor de conformitate, a actului constitutiv al persoanei juridice, a certificatelor de inregistrare la Registrul Comertului, a autorizației de funcționare pentru serviciile arhivistice menționate, inclusiv de păstrare și conservare a documentelor de arhivă cu valoare practică, eliberată de Arhivele Naționale, precum și de proiectul contractului în care să se regăsească și clauzele privind transferul acestor documente, conform Ordinului MAI nr. 137/27.09.2013 și a art. 18 indice 4, din Legea nr. 138/2013. Documentele de arhivă cuprind documente contabile, acte de personal etc. ale societăţii falite S.C. GARDIAN PRIVAT SECURITY S.R.L, cu sediul social în Iași, Calea Chișinăului, nr. 33, bl. Constr. C1, ap. birouri, jud. Iași – în cantitate de aproximativ 8 m.l. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este prețul cel mai mic oferit. Ofertele ce urmează a fi primite vor fi supuse atenţiei Comitetului Creditorilor debitoarei GARDIAN PRIVAT SECURITY S.R.L. - in faliment. Desemnarea ofertantului câştigător al selecţiei de oferte va fi făcută în conformitate cu decizia Comitetului Creditorilor. Relații suplimentare la tel./fax 0232/220777, mail: office.is@lrj.ro, www.lrj.ro.
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE S.C. VINI COM COPOU S.R.L. Iași, prin administrator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., numit potrivit Încheierii nr. 171/19.07.2017, pronunţată de Tribunalul Iași, în dosarul nr. 5373/99/2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 și ale hotărârilor adunării creditorilor din data de 20.06.2018, anunţă scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, la data de 01.10.2018, orele 12.00, la sediul administratorului judiciar din Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, a următoarelor categorii de stocuri: Nr. crt. – Active propuse spre valorificare – Cantitate – Preţ unitar pe buc./litru (lei, cu T.V.A. inclus) – Valoare de pornire a licitaţiei (lei, fără T.V.A.) 4. – RIESLING ITALIAN DOC – vin vrac* – 16.828 litri – 2,00 lei/litru – 33.656,00* * În cazul în care acest activ nu se va valorifica la prețul din prezenta publicație de vânzare, în cadrul aceleiași licitații el va putea fi valorificat la cel mai mare preț oferit, cu condiția să nu fie derizoriu. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 28.09.2018, ora 12.00, la sediul administratorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iași. Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să depună la sediul administratorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iași, până la data de 28.09.2018, ora 12.00, documentele prevăzute în publicația de vânzare ce poate fi vizualizată pe site-ul www.insolventa.ro. Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232/212231 sau e-mail vanzari@insolventa.ro intenţia de vizitare. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0749244377, 0755132471, 0232/243864.
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE S.C. Util Store S.R.L. C.U.I. 26185417, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.-Filiala Suceava, numit conform Sentinței nr. 309/03.04.2015, pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul nr. 3845/86/2014*, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 și ale H.A.C. din 28.03.2017, anunţă scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, la data de 10.10.2018, orele 14.00, a activului: Restaurant și pensiune Luxor*** (Sc 309 mp, suprafața desfășurată 716 mp, amplasate pe un teren intravilan curți construcții 418 mp, la ieșirea din com. Marginea spre Sucevița, jud. Suceava, vis-a-vis de Muzeul de ceramică neagră Marginea), împreună cu mobilier restaurant, echipament profesional bucătărie, alte bunuri mobile. Proprietatea imobiliară este de tip P+1E+M, cu finisaje de înaltă calitate, mobilier, aer condiționat și sistem de ventilație a aerului. Restaurantul are o capacitate de 300 locuri, mobilier și echipament profesional pentru bucătărie. Spațiul de cazare este la mezanin, format din 2 apartamente și o cameră dublă fiecare cu baie proprie. Proprietatea dispune de rețea alimentare apă și canalizare în regie proprie, rețea energie electrică de la rețea locală, două boilere electrice, centrală termică și are o deschidere frontală la DN 17A de 16 mp. Valoare de pornire a licitatiei (fără T.V.A.) - 479.412,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 09.10.2018, ora 12.00, la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iași. Poate participa la licitație orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 09.10.2018, orele 14.00, toate documentele prevăzute în caietele de sarcini care se pot procura de la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar în fiecare zi de luni până vineri, până la data de 09.10.2018, ora 12.00. Relaţii suplimentare se pot obţine: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. la telefoanele: 0749244377, 0757545545, 0232/243864. Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.-Filiala Suceava
Publicaţie de vânzare bun mobil SC Sanrotex SRL LD Expert Grup IPURL, lichidatorul judiciar al SC Sanrotex SRL, Sat Hemeius, com. Hemeius, jud. Bacău, în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, vinde prin licitaţie publică următorul activ: 1. Bun mobil: Maşină de împachetat RVE 210 – preţ 8.882 lei. Preţul nu conţine TVA. Licitaţiile vor avea loc în datele de 28 septembrie 2018, 12 şi 26 octombrie, ora 11.00, la biroul lichidatorului judiciar din Bacău, B-dul Unirii, nr. 30, et. 3, cam. 2, jud. Bacău, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă ce va conţine: a.cerere de participare la licitaţie; b.dovada achitãrii cauţiunii - 10% din valoarea bunului licitat, fără TVA; c.dovada achitãrii taxei de participare – 500 lei; d.dovada achitãrii caietului de sarcini în valoare de 500 lei; e.documentele care atestă identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează: actele de identificare ale persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxele se vor achita în contul nr. RO31BTRL00401202439798XX, cont deschis pe numele debitoarei SC Sanrotex SRL la Banca Transilvania SA. Înscrierile se fac la biroul lichidatorului judiciar din Bacău, B-dul Unirii, nr. 30, et. 3, cam. 2, jud. Bacau cu o zi ȋnainte de data desfăşurării licitaţiei. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului la termenul stabilit, 5 zile de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunului, care va fi scos din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Informaţii lichidator judiciar la numerele de telefon 0746153363, 0745630037. Lichidator judiciar LD Expert Grup IPURL Practician în insolvenţă Lazăr Dumitru
(FOTO) Bahluiul între Tudor și Podul Ros
14/06/2013 11:13

 Lucrarile la Bahlui avanseaza de la zi la zi. Zona cuprinsa intre Tudor si Podul Ros prinde contur, muncitorii lucrand la taluzarea versantilor.

(FOTO) Mama regelui Iordaniei, Doctor Honoris Causa la UMF
13/06/2013 11:19

 Muna al Hussein, mama regelui Abdullah al II-lea al Iordaniei,a primit astăzi titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” (UMF). Prinţesa are o activitate remarcabilă in domeniul asistenţei medicale. Aceasta este fondator şi preşedinte al Colegiului de Asistente Medicale din Iordania. Este, de asemenea, vicepreşedinte al Asociaţiei Mediteraneene de Protecţie a Persoanelor cu Handicap şi o persoană care a făcut numeroase acţiuni umanitare in acest domeniu. „Este Doctor Honoris Causa a trei universi ...

(FOTO 1) Prăpăd la Budăi
12/06/2013 09:00

În această după-amiază, in urma unei ruperi de nori, drumul european cuprins intre Podu Iloaiei şi Budai a fost inundat aproape in intregime. În unele locuri nivelul apei depăşea un metru. Locuitorii din zonă nu au putut face altceva decat să privească neputincioşi la apa care le inunda curţile şi grădinile.

(FOTO 2) Prăpăd la Budăi
12/06/2013 06:30
(FOTO) Tatuajul, artă şi culoare
11/06/2013 01:08

 Indiferent de semnificaţia pe care a avut-o tatuajul de-a lungul secolelor, astăzi acesta a devenit un accesoriu trendy pentru mulţi dintre cei care vor să-şi pună in evidenţă personalitatea - fie VIP-uri, fie simpli muritori... Începand cu vedete ale muzicii, filmului sau sportului şi pană la politicieni - peste tot găsim personaje care şi-au pictat, in diverse zone ale corpului, fluturaşi, şerpi, desene aztece, litere chinezeşti sau tot ceea ce li se pare original. Cu toate acestea, inainte de a ne hotări să facem aşa ceva, trebuie să ne gandim foarte bine, ma ...

(FOTO) Programul rabla doar pentru norocoși
10/06/2013 15:03

 Astazi a demarat programul rabla 2013, insa doar pentru putini norocosi. Fiecare centru de colectare a dispus doar de 12 bonuri, in tot judetul fiind 9 astfel de centre.

 

(FOTO) Mașina pe trotuar, omul pe stradă
10/06/2013 10:31

 In multe zone ale Iasului lipsa parcarilor determina proprietarii de masini sa le parcheze pe trotuare stanjenind asfel trecerea pietonilor care sunt nevoiti de cele mai multe ori sa intre pe partea carosabila.

(FOTO) În timp ce polițiștii locali dorm, șmecherii cu bolizi de lux își fac de cap
10/06/2013 05:13

 O trecere pietonală din cartierul iesean Nicolina 2 este mai tot timpul blocată de smecherii cu bolizi de lux, iar cetătenii sunt nevoiti să ocolească prin noroi pentru a ajunge la destinatie. Chiar dacă politistii locali, cei care sunt in masură să ia atitudine in aceste situatii au fost instiintati se pare că nu fac nimic. Încă odată se dovedeste ineficienta acestui serviciu plătit din bani publici.

(FOTO) Gala Premiilor Operelor Naționale
09/06/2013 13:36

 Ieri, de la ora 21.00, la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri”, a avut loc prima ediţie a Galei Premiilor Operelor Naţionale, organizată in parteneriat cu Primăria municipiului şi Consiliul Judeţean Iaşi. Desfăşurată pentru prima dată in Romania, Gala Operelor a fost transmisă in direct de TVR 1, TVR HD şi Radio Romania Cultural.

(FOTO) Târg de antichități pe Ștefan cel Mare
07/06/2013 16:07

 În acest week-end pe pietonalul Stefan cel Mare se desfăsoară un targ de antichităti dar si de produse "hand-made". Cumpărătorii pot alege din diversitatea de produse care au un pret de vanzare destul de scăzut.

(FOTO-VIDEO) Festivalul Iașul Medieval
06/06/2013 16:23

 * cavaleri, domniţe, saltimbanci, dansatori, jongleri, menestreli şi meşteşugari işi dau intalnire la o „primă ediţie de voie bună” (5 – 9 iunie) Astăzi, in Piaţa Palatului Culturii, incepe Festivalul „Iaşul Medieval”, manifestare care va reface, pană pe 9 iunie, atmosfera de sărbătoare a Curţii Domneşti, prin intermediul unor spectacole de teatru, concerte, parade, prezentări de arme şi armuri, demonstraţii de manuire a armelor, ateliere meşteşugăreşti. Astăzi, de la ora 17.00, deschiderea festivalului va fi dublată de cea a Tar ...

(FOTO-VIDEO) Dispar teii și de pe Copou?
05/06/2013 15:09

 Mai multi tei au fost tăiati in decursul zilei de astăzi pe strada Lascăr Catargi. Unii dintre ei erau tineri si sănătosi si nu uscati asa cum afirmă autoritătile.

1141 la 1159 din 1210