gavrila

Dimensiune font:

Deputatul Camelia Gavrilă atrage atenţia asupra crizei resurselor umane înalt calificate – cauze, vulnerabilităţi şi soluţii

| 16-05-2018 18:23

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Deputatul Camelia Gavrilă atrage atenţia asupra crizei resurselor umane înalt calificate – cauze, vulnerabilităţi şi soluţii

         Prof. dr. Camelia Gavrilă, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, semnalează o problemă pe care mediul economic, domenii de activitate diverse, antreprenorii din România o resimt din ce în ce mai acut, şi anume incapacitatea de a identifica în piaţă resursa umană necesară. De asemenea, doamna deputat subliniază faptul că problema cu care ne confruntăm este cauzată mai ales de fenomenul migraţiei, întrucât România are posibilitatea şi resursele instituţionale să îşi pregătească specialiştii de care are nevoie, dar nu a găsit până acum mijloacele de a-i motiva pe cetăţenii săi să muncească şi să se realizeze profesional în România.

 „În calitate de preşedinte al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor, insist asupra unui aspect esenţial: faptul că educaţia reprezintă un element fundamental în formarea resursei umane, iar prin toate măsurile pe care le propunem noi, parlamentarii, avem datoria de a susţine permanent sistemul educaţional, căutând cele mai bune modalităţi de modernizare a acestuia şi adaptare la o societate în permanentă schimbare. Astfel, cred că este momentul să acordăm o atenţie sporită dezvoltării învăţământului dual, demersului de convingere a elevilor şi familiilor acestora în legătură cu alegerile rutelor profesionale, ale ofertelor din învăţământul liceal tehnologic sau profesional, modificând treptat opiniile şi rezistenţa mentală resimţite în raport cu acest domeniu.”

Prin toate politicile economice şi sociale pe care le promovăm trebuie să continuăm demersul de asigurare a unui învăţământ de calitate, adaptat la cerinţele pieţei muncii, dar şi  implementarea unor măsuri sociale adiacente care să-i susţină pe tineri în efortul de a găsi un loc de muncă şi de a întemeia o familie, iar salariile acestora să le asigure un trai decent, care să nu-i determine să opteze pentru stabilirea în alte ţări. La momentul actual, forţa de muncă românească este prezentă şi apreciată în mai multe ţări, nu doar europene, iar preocuparea noastră trebuie să se îndrepte spre modul în care putem să-i determinăm pe români să revină acasă, iar pe cei aflaţi pe traseul pregătirii profesionale, la nivel liceal, universitar sau postuniversitar să-i convingem să nu mai părăsească România, a subliniat deputat PSD de Iaşi Camelia Gavrilă.

Să nu uităm că există domenii deficitare care sunt considerate în Programul de Guvernare prioritate pentru dezvoltarea şi asigurarea resursei umane - domeniul tehnic şi al inginerilor de specialitate, zona medicală şi, într-o anume măsură, domeniul ştiinţelor social-umaniste.

O altă măsură pe care deputatul Camelia Gavrilă o vede  absolut necesară vine din schimbarea mentalităţii la nivelul angajatorilor, care trebuie să îşi trateze angajaţii cu respect, să pună în practică prevederile contractelor de muncă şi să acorde salarii corecte, decente şi la timp. Din perspectiva politicilor de dezvoltare a resurselor umane, succesul unei companii vine atunci când  angajaţilor li se arată că sunt preţuiţi şi eforturile lor sunt apreciate, fiind parte integrantă din strategiile firmei şi din performanţele acesteia.

Însumate, problemele cu care ne confruntăm astăzi pot să fie sintetizate în câteva teme majore:

1. ”Exodul creierelor”. Neagu Djuvara afirma la un moment dat că ,,dintre intelectualii tineri care prind o bursă Fullbright nu se mai întorc în România decât 1%. E o tragedie. Nu putem să ieşim din bârlog dacă această fugă a creierelor continuă.”  Uniunea Europeană a consemnat acest fenomen în mai multe studii prezentate de Comisia Europeană, cu scopul de a găsi strategii de control al acestuia. Datele preluate pentru perioada 2013-2014 de la Global Competitiveness Report arată faptul că România se află pe locul 138 în clasamentul ţărilor cu capacitate de păstrare între graniţele statului a generaţiilor de intelectuali.

2. Problema învăţământului profesional şi dual. Dificultăţile pe care le parcurge învăţământul profesional din Romania afectează procesul de formare a noilor generaţii de tineri. Insist aici pe importanţa stabilirii unor parteneriate solide şi a unor politici strategice pe termen mediu şi lung pentru susţinerea învăţământului profesonal şi tehnic, în sistem dual, dar şi prin alte forme de colaborare şi parteneriat cu mediul privat, cu operatorii economici. 

3. Implementarea unor politici economice, sociale şi fiscale care să-i determine pe tineri să rămână în ţară. Partidul Social Democrat a încercat de-a lungul timpului să creeze un cadru mai favorabil dezvoltării tinerilor din România, având ca scop final reechilibrarea situaţiei socio-economice a statului român. În acest sens, în ultimii ani s-au efectuat următoarele demersuri: adoptarea unor pachete legislative salariale de majorare a salariului minim brut la 1.900 de lei în anul 2018, dar şi a salariilor din sectorul bugetar, adoptarea unei hotărâri prin care tinerii aflaţi sub vârsta de 26 de ani pot beneficia de un credit fără dobândă, plata adecvată a stagiilor de practică pentru absolvenţii din învăţământ superior, încurajarea uceniciei la locul de muncă, măsuri sociale pentru tineri, acordarea mai multor burse de studii, atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional, programe de tip Start up pentru tinerii cu proiecte inovatoare şi care doresc să investească în România.

4. Stabilirea unui climat de respect reciproc între angajat şi angajator, odată cu respectarea, de către ambele părţi, a prevederilor contractelor de muncă.

În concluzie, din nefericire, nu putem ridica pretenţia de a găsi o soluţie miraculoasă, rapidă la această problemă acută şi gravă a societăţii contemporane, în general. Analiza lucidă şi obiectivă, prezenţa unor programe, proiecte şi idei inovative care să diminueze acest fenomen şi consecinţele implicite, pe termen scurt, iar pe termen lung să îl transforme într-o etapă dificilă, dar depăşită sunt demersuri raţionale, necesare şi urgente.

 

 Mai multe informaţii regăsiţi pe site-ul www.cameliagavrila.ro.

 

 

BIROUL DE PRESĂ

Deputat PSD de Iaşi

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ

PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,

ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

 

ULTIMA ORA

 

 

 

 

Licitaţie publică 22.10.2018 1.Informaţii generale privind locatorul: Comuna Bivolari, cu sediul în Bivolari, CIF 4540682 Adresa poştală: localitatea Bivolari, judeţul Iaşi, Telefon: 0232/298555, Fax: 0232/298508 2. Obiectul concesionării: Proprietăţi imobiliare aparţinând domeniului privat al comunei Bivolari: T16 p50/16 Tabara 582,70 mp. Proprietăţi imobiliare aparţinând domeniului public al comunei Bivolari: T26 1133/1 Bivolari 210,0 mp. 2.1 Procedura aplicată - Licitaţie publică cu ofertă în plic; 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire; comuna Bivolari, cu sediul în Bivolari, CIF 4540682 Adresa poştală: localitatea Bivolari, judeţul Iaşi, Telefon: 0232/298555, Fax: 0232/298508 3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia se obţine de la sediul locatorului; 3.2. Denumirea şi adresa compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Bivolari, jud. Iaşi, Telefon: 0232/298555, Fax: 0232/298508 3.3. Preţul documentaţiei de atribure este de 50 lei. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor 18.10.2018, ora 14.00; 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor 19.10.2018, ora 14.00 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Bivolari, cu sediul în Bivolari, jud. Iaşi; 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 ex. (plic închis şi sigilat); 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor 22.10.2018, ora 9.00;
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE LD EXPERT GRUP IPURL, lichidatorul judiciar al SC STEK INDUSTRY SRL vinde prin licitaţie publică în temeiul Legii 85/2006 în bloc următoarele active: - Bunuri mobile constând în echipamente, instalaţii şi materii prime specifice obiectului de activitate al debitoarei, respectiv lucrări de tâmplărie şi dulgherie, precum şi mobilier, birotică, produse finite, mijloace fixe şi obiecte de inventar la preţul de pornire de 93.421 lei (reprezentand 20% din pretul de evaluare). Licitaţiile vor avea avea loc în zilele de 26 octombrie, 02 noiembrie, 09 noiembrie, ora 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Bacău, B-dul Unirii, nr. 30, Clădirea 30 Avenue Business Center, et. 3, cam. 2, jud. Bacau, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune cu cel puţin 24 ore înainte de ziua licitaţiei o ofertă ce va conţine: - cerere de participare la licitatie; - dovada achitării caietului de sarcini în valoare de 500 lei; - dovada achitării taxei de participare de 2.000 lei; - dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei; - documentele care atestă identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează: actele de identificare ale persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxele se vor achita în contul RO46BRDE380SV41329193800 RON deschis pe numele SC Stek Industry SRL la BRD-GSG SA Huşi. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului la termenul stabilit duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare se va adresa lichidatorului judiciar cel târziu cu doua zile inainte de fiecare sedinta de licitatie. Informaţii suplimentare la telefon: 0746153363. Lichidator judiciar LD EXPERT GRUP IPURL
Peste 200 de inspectori şcolari din toată ţara s-au reunit la Iaşi
15/10/2018 00:00

* inspectori şcolari generali adjuncţi, inspectori şcolari pentru managementul resurselor umane şi responsabili cu atribuţii in domeniul reţea şcolară şi plan de şcolarizare in inspectoratele şcolare ...

UAIC şi UTI, în primele şase universităţi din ţară
12/10/2018 00:00

În ultimul top realizat de uniRank University Ranking, una din cele mai importante platforme internaţionale specializate in clasificarea instituţiilor de invăţămant superior, Universitatea „Ale ...

Târg dedicat practicii studenţilor UAIC
12/10/2018 00:00

Peste 100 de oferte de stagii din partea companiilor ieşene vor fi disponibile la primul targ dedicat practicii studenţilor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Targul de Stagii de Pra ...

Zeci de universităţi europene îşi prezintă oferta, la Iaşi
12/10/2018 00:00

În Iaşi se desfăşoară cea de-a 23-a ediţie a Targului Internaţional de Universităţi – RIUF, anul acesta fiind prezentate peste 60 de universităţi din ţară şi din străinătate, cat şi ...

 

Peste 4.000 de angajaţi din învăţământ vor rămâne şomeri
03/10/2018 08:17

* USLIP Iaşi acuză Ministerul Educaţiei de „haosul legislativ din sistem” * Federaţiei Sindicatelor din Educaţie susţine că Ministerul pune presiune asupra inspectorilor şcolari generali şi ...

3.000 de studenţi nu găsesc locuri în căminele universităţilor ieşene
27/09/2018 00:00

Cazările in căminele studenţeşti au inceput, iar veştile nu sunt prea bune. De exemplu, la inceput de an şcolar, Universitatea de Medicină din Iaşi inchide un cămin, iar Universitatea „Alexandr ...

Iohannis deschide anul universitar la Iaşi?
26/09/2018 00:00

Klaus Iohannis a fost invitat la deschiderea anului universitar de către Universitarea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi. În prezent, şeful statului este plecat la sesiunea ONU din SUA, nu a ...

În premieră naţională, Iaşul va avea un liceu pentru copiii superdotaţi
17/09/2018 18:25

* instituţia va fi finanţată din bugetul Consiliului Judeţean Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa, a anunţat ieri, in cadrul unei conferinţe de presă, că in Iaşi va fi infiinţat u ...

Punct final admiterii la TUIASI
17/09/2018 00:00

S-a incheiat şi cea de-a două sesiune de admitere la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi. Sambătă,15 septembrie, a fost ultima zi de inscrieri. În final, s-au depus 471 de dosar ...

Admiterea de toamnă la Universitatea Tehnică din Iaşi
15/09/2018 11:38

 Săptămana viitoare incepe admiterea de toamnă la Universitatea Tehnică - sunt disponibile locuri  bugetate la majoritatea facultăţilor Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” ...