prefectura_iasi_1__2__1__2_

Dimensiune font:

Lista investiţiilor promise de Consiliul Judeţean Iaşi în 2017

| 18-03-2017 05:51

Consiliul Judeţean Iaşi a anunţat lista celor 31 de proiecte depuse pentru finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Sunt vizate investiţii în infrastructura rutieră, şcolară, sănătate şi asistenţă socială, cu o valoare totală de aproximativ 510 milioane lei. Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa a precizat că cele mai multe proiecte sunt pentru reţeaua de drumuri judeţene. „Am depus proiecte care vizează mai multe domenii de activitate, prioritare fiind cele pentru modernizarea drumurilor județene. Am solicitat sprijinul Ministerului Dezvoltării pentru soluţionarea problemei unei secţii exterioare a Spitalului de Pneumoftiziologie, găzduită într-o clădire cu risc seismic. Proiectul de relocare a pacienţilor va fi înaintat Ministerului în decurs de o lună, ulterior urmând să fie discutată o eventuală alocare financiară” a declarat Maricel Popa, președintele Consiliului Județean Iași. Pe lista propusă se numără proiectele de consolidare şi refuncționalizare a monumentului din strada Vasile Alecsandri (8.01 milioane lei), reabilitarea Centrului de Servicii sociale Bucium (9,8 milioane lei), reabilitarea Căminului 2, localitatea Budăi (2,6 milioane lei), amenajarea terenului de sport în cadrul Colegiului Tehnic „Ion Holban” (231.298 lei), reabilitarea instalaţiei de încălzire la Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, reabilitarea și refuncționalizare pavilionului administrativ al Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” şi 25 de drumuri judeţene (487 milioane lei).

Lista drumurilor judeţene din programul de investiţii

Indicativ drum

Obiectiv

Valoare estimata (mil. lei)

DJ 246

Limită judeţ Vaslui-Tufeştii de Sus-Scânteia-intersecţie DJ 248-Scheia-Drăguşeni-Ipatele-Ţibănesti, km 20+450-56+506

65.9

DJ 281C

Intersecţie DN 28A (Blăgeşti)-Hărmăneşti-Todireşti-Coasta Măgurii-Cotnari-intersecţie DN 28B (Cotnari), km 0+00-25+053

48.9

DJ 244D

Limită judeţ Vaslui-Dolheşti-Ciorteşti-Coropceni (intersecţie DN 24), km 25+500-32+800, km 34+800-38+693

16.3

DJ 208N

Lepezi (intersecţie DJ208)-Vânători, km 1+000-6+720

12.1

DJ 208F

Heci (intersecţie DJ208)-Tătăruşi-Iorcani-limită judeţ Suceava, km.0+000-12+462

27.8

DJ 280D

Intersectie DN28A (Ruginoasa)-Heleşteni, km 0+000-6+464

14.4

DJ 208G

Kogălniceni-Oboroceni-intersecţie DJ280D, km18+223-23+616

8.9

DJ 207M

Intersecţie DN 28-Al.I.Cuza, km0+000-6+178

13.6

DJ 201C

Limită judeţ Neamţ-Răchiteni-intersecţie DN28, km 10+500-16+350

11.7

DJ 249E

DN 28 (Tomeşti)-Ţutora, km 0+000-7+837

13.1

DJ 249D

Intersecţie DJ 249E-Moreni-Prisăcani-Grozeşti-intersecţie DJ 244F, km 2+300-30+969

56.4

DJ 282D

Româneşti-Podu Iloaiei-Popeşti-Mădârjac, km 6+057-14+834, km 17+684-24+036, km 25+036-38+828

59.3

DJ 282B

Intersecţie DN 24C-Bivolari-Traian-Spineni-intersecţie DJ 282F, km 0+000-12+918

19.8

DJ 282F

DJ 282C-Andrieşeni, km 0+000-12+898

24.6

DJ 280

Oţeleni-limită judeţ Neamţ, km 18+094-20+378

3.1

DJ 248E

Alexeşti-Cuza Vodă, km 0+000-3+040

4.48

DJ 249

Hermeziu-Vladomira, km 5+650-8+800

8.23

DJ 281B

Borosoaia-Plugari, km 18+268-25+272

14.47

DJ 208L

Paşcani-Brăteşti-Mirosloveşti, km 0+000-8+800

15.59

DJ 281B

Coarnele Caprei-Arama, km 10+770-12+593

2.79

DJ 281

Spinoasa-Belceşti, km 10+804-12+074

2.45

DJ 208O

Ciohorăni (DN2)-Cozmeşti (Dj 208), km 2+612-9+441

12.48

DJ 248A

Intersecţie DC 73 (Grieşti)-limită judeţ Vaslui, km48+089-50+693

3.93

DJ 280B

Târgu Frumos-Cucuteni, km 2+614-11+802

16.79

DJ 208I

Gura Bădiliţei-Criveşti-Vânători, km 6+178-15+210

10.88

 

TOTAL GENERAL

488.7

 


 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

 

ULTIMA ORA

 

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE S.C. Euro Continental Invest S.R.L. Iași, C.U.I. RO1969826, nr. de înreg. O.R.C. J22/929/1991, cu sediul social în mun. Iași, str. Hatman Sendrea, nr. 42B, jud. Iași, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L., desemnat prin Sentinţa civilă nr. 7/07.01.2015, pronunţată de Tribunalul Iaşi – Secţia II civilă - faliment, în dosarul nr. 12335/99/2011 (nr.vechi 621/2011), anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare în data de 25.10.2017, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, str. Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, a următoarelor active: Nr. activ – Denumire și descriere active – Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.*) – Valoarea de pornire licitație (lei, fără T.V.A.*) Activ 1 – Lot 13 teren, curți construcții in st. de 2.665mp. și clădiri indistriale in sc. de 645,45mp situate în mun. Iași, b.dul Poitiers, nr. 10, zona industrială CUG, jud. Iași. Proprietatea dispune de utilitati, are acces la alee betonata si este pretabila pentru activitati industriale, comerciale si de productie. Cladirile sunt dezafectate. Se adaugă cote părți indivize din Lot 9, Lot 6 și Lot 2 în suprafață de 366,55mp si servitute de trecere pentru parcela CC1/1/1/1/2(600/1/1/1/1/2). – 780.805,94 – 663.685,05 Activ 5 – Lot 4, Lot 3 și Lot 1 teren curți construcții, st. 1.827mp situat în mun. Iași, b.dul Poitiers, nr. 10, zona industrială CUG, jud. Iași (zona ocupata de spatii logistice si industriale). Proprietatea dispune de utilitati, are acces la alee betonata, ce se ramifica din bld. Poitiers si este pretabila pentru activitati industriale, comerciale si de productie. Se adaugă cotă parte indiviză din Lot 2 în st. de 56,05mp si servitute de trecere pentru parcela CC1/1/1/1/2(600/1/1/1/1/2). – 282.172,62 – 239.846,73 Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 24.10.2017, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, str. Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași. Licitaţia publică cu strigare va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, str. Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, pe data de 25.10.2017, ora 12.00 şi se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale regulamentului de vânzare aprobat de adunarea creditorilor din data de 22.11.2016, respectiv 25.08.2017 Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 05.10.2017, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, str. Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, documentele prevăzute în Regulamentul de vânzare si caietul de sarcini. Bunurile se vând libere de sarcini conform art. 85 din Legea nr. 85/2006 alin. 1. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, str. Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 24.10.2017, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.: fax: 0232/212231; tel. 0232/243864; 0757544544. Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. practician în insolvență, Lucian Andronic
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE Subscrisa EUROBUSINESS LRJ S.P.R.L.,cu sediul în Mun.Iaşi, Str.Zorilor,nr.11, Jud.Iaşi,în calitate de lichidator judiciar al debitoarei AYA SPORTS S.R.L.,astfel desemnat de instanţa Tribunalului Iaşi–Secţia a-II-a Civilă-Faliment în dosarul nr.1970/99/2009(nr.format vechi 96/2009),prin Sentinţa Comercială nr.585/25.05.2010,în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006,privind procedura insolvenţei,cu modificările şi completările ulterioare,coroborat cu prevederile Codului de Procedură Civilă,în măsura compatibilităţii,organizează licitaţie publică competitivă cu strigare, în ziua de 23.10.2017,ora 14:00,pentru valorificarea bunului imobil: Denumirea activului: – Preț de pornire a licitației(EUR,fără TVA) Proprietate rezidențială,casă de locuit P+1E+M,situată în Sat Răsboieni, Com.Țibănești, Jud.Iași,compusă din: – 22.994,00 Teren intravilan,categoria de folosință curți-construcții,în suprafață de 962,26 mp, identificat sub nr.cad.392,înscris în CF nr.237 a Com.Țibănești,Sat Răsboieni,T6,P1(380/1),Com.Țibănești,Jud. Iași; – 3.900,00 Corp clădire C1,cu destinație casă de locuit,în stare de degradare,cu regim de înălțime P+1E+M, identificat sub nr.cad.392-C1,înscris în CF nr.237 a Com.Țibănești, având:Sc=258,18 mp;Scd=516,36 mp;Su parter=170,48 mp;Su etaj=172,84 mp;Su mansard =66,78 mp și Su totală=410,1 mp – 19.094,00 Prețurile nu includ TVA.Urmează a fi făcută aplicabilitatea dispozițiilor art.292,(alin. 2),lit.F,din Noul Cod Fiscal,în măsura aplicabilității. În cazul în care la licitația din 23.10.2017,nu se va reuşi valorificarea bunului,aparţinând debitoarei,se vor organiza noi şedinţe de licitaţie,în aceleaşi condiţii,pe 30.10.2017,respectiv 06.11.2017,ora 14:00,la sediul lichidatorului judiciar.Persoanele care pretind vreun drept asupra activului ce urmează a fi scos la vânzare,au obligaţia,sub sancţiunea decăderii,să facă dovada acestui fapt până la data de 22.10.2017,29.10.2017 şi 05.11.2017,ora 12:00,la sediul lichidatorului judiciar.În conformitate cu prevederile art.53,din Legea nr.85/2006,bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator,în exerciţiul atribuţiilor sale,sunt dobândite libere de orice sarcini,precum ipoteci,garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie,de orice fel,ori măsuri asiguratorii.Modalitatea de valorificare a activului este licitaţie publică,cu strigare,competitivă,conform hotărârilor adoptate în Adunarea Creditorilor din data de 16.10.2017.Pasul de licitaţie stabilit este de 10% din preţul de pornire al licitaţiei,conform hotărârii Adunarii Creditorilor din data de 16.10.2017.Înscrierea la licitaţie se face cel târziu cu o zi înainte de data fixată pentru începerea licitaţiei,prin depunerea tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de organizare al licitaţiei.Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 5% din preţul de pornire a licitaţiei,sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei,nr.:RO67BRDE240SV83383702400,deschis la BRD GSG S.A.,suc.IașiÎn cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans,iar în caz contrar se va restitui licitantului.Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare,până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică.Detaliile privind documentaţia necesară în vederea participării la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei,precum şi descrierea bunului imobil supus procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar.Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini,aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie.Preţul caietului de sarcini este de 700 lei,fără TVA,plătibili în contul lichidatorului judiciar nr.: RO93BUCU1031215949892RON,deschis la Alpha Bank Iaşi,sau în numerar la sediul lichidatorului judiciar.Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar, pe www.lrj.ro, la tel/fax: 0232/220777, mobil 0733683702, mail: vanzari@lrj.ro.
 
Un investitor din Australia vrea să preia construirea noului stadion futurist al Sucevei
19/10/2017 06:32

 Printr-un parteneriat public privat, municipiul Suceava ar putea avea, pană la urmă, un stadion nou, un investitor au australian tatonand terenul şi avand, in acest scop, o intrevedere cu autorităţi ...

Procurorii şi poliţiştii au descins în Moldova  Zeci de percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală
19/10/2017 06:31

 Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi cu suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiun ...

Jandarmii au primit câini de patrulare
19/10/2017 06:29

 Liniştea publică din oraş este menţinută, incepand de miercuri, de jandarmi care au caini drept camarazi. IJJ acţionează in prezent cu şapte ciobăneşti germani şi belgieni cu varste cuprinse in ...

Pompierii au început să controleze autorizaţiile
19/10/2017 06:11

 În judeţul Neamţ, după tragedia de la „Colectiv” a crescut presiunea de mediul de afaceri, iar patronii au venit in număr mare să obţină de la ISU Neamţ autorizaţia de securitat ...

Proiectil găsit pe un câmp
19/10/2017 06:00

Echipa pirotehnică din cadrul Detasamentului 2 de Pompieri Iasi a intervenit recent in comuna Ruginoasa, pentru a ridica de pe un teren viran un proiectil perforant de calibrul 76 mm. Suprafaţa asanată a fos ...

În cătuşe, din pricina tutunului
19/10/2017 05:30

Agenţii din cadrul Secţiei II de Poliţie au prins recent in flagrant pe strada Silvestru un bărbat de 30 de ani care avea asupra lui ţigări cu timbrul fiscal al Republicii Moldova. Cantitatea de 13.000 de ...

 Acord important între Iaşi şi o regiune dezvoltată din Ucraina
19/10/2017 05:23

O nouă delegaţie din regiunea Viniţa a fost primită la Iaşi, in cadrul parteneriatului cu judeţului Iaşi, care durează de aproape zece ani. În debutul intalnirii de ieri intre autorităţile ieşe ...

S-a turnat primul strat de asfalt pe Bulevardul Primăverii
19/10/2017 05:15

Bulevardul Primăverii este, la ora actuală, cel mai fierbinte punct de pe harta şantierelor din oraş. Circulaţia autoturismelor se desfăşoară cu greutate, intrucat se realizează lucrări pe ambele sens ...

Mihail Sadoveanu, scriitor
19/10/2017 05:02

Mihail Sadoveanu, scriitor (n. 5 nov. 1880, Paşcani, judeţul Iaşi - m. 19 oct. 1961, Bucureşti) Membru al Academiei Romane. Supranumit Ceahlăul prozei romaneşti, el provine din stirpea povestitorilor ...

Doi poliţişti şi un jandarm, condamnaţi după ce au nenorocit un sătean
19/10/2017 05:00

Trei bărbaţi care ar fi trebuit să respecte şi să protejeze legea s-au ales cu pedepse din partea magistraţilor. Astfel, judecătorii din cadrul Tribunalului Iaşi au dispus condamnarea ajutorului şefulu ...

 

 

 

Viva FM Iași

 

 

 

 

 

Viva FM Iași