unicef
unicef1

Dimensiune font:

Reprezentanții UNICEF au vizitat Bacăul

| 07-12-2017 16:19

O delegație formată din reprezentați ai UNICEF în România, Terre des Hommes și ai Fundației ”Botnar” a fost primită miercuri de președintele Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu. Din delegație au făcut parte Eduard Petrescu și Cristina Badea, de la UNICEF, Ionuț Raita și Mara Matei de la Terre des Hommes și Suzana Hausmann, de la Fundația ”Botnar”.
Discuțiile purtate s-au axat pe teme diverse din activități aflate în sfera asistenței sociale, oportunităților de investiții atât în infrastructură, cât și în logistică, respectiv dotarea clădirilor existente: școli, cabinete medicale etc.
Președintele Sorin Brașoveanu a pus un accent deosebit pe dezvoltarea diverselor forme de parteneriat public-privat în domeniul social și mai ales în beneficiul copiilor din grupurile vulnerabile. ”Rămân în continuare un adept al parteneriatelor și sunt deschis oricărui proiect ce vizează îmbunătățirea calității serviciilor sociale. Împreună cu partenerii noștri am stabilit câteva linii directoare în ceea ce privește strategia pe care o vom urma în perioada imediat următoare. Ne dorim să creștem disponibilitatea sectorului privat de a prelua o serie de responsabilități ale sectorului public din domeniul social. Dorim să-i implicăm mai mult în activitățile sociale și să venim în sprijinul lor prin dezvoltarea unor centre școlare capabile să le formeze viitorul personal. Sunt meserii dispărute sau care nu mai sunt de actualitate, dar ele sunt incluse în continuare în programa școlară pentru simplu fapt că se păstrează personalul existent. Vreau să felicit din tot sufletul Fundația ”Botnar”, care face niște lucruri extraordinare prin realizarea acelor investiții în infrastructura socială a județului Bacău, ce vin în completarea Proiectului derulat de UNICEF, „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității”, a mai precizat președintele Brașoveanu.
La rândul său, Suzana Hausmann a apreciat eforturile pe care autoritățile publice din județul Bacău le fac pe linia îmbunătățirii calității serviciilor sociale. ”Am auzit foarte multe lucruri frumoase despre proiectele din Bacău, iar în aceste zile am putut constata pe teren cum au fost ele implementate. Avem în plină derulare Proiectul „Suport pentru infrastructura socială, de sănătate și educație în județul Bacău”, care vine în completarea celui derulat de UNICEF. Într-o primă etapă am făcut o evaluare prin consultarea mai multor grupuri de la nivelul comunităților: instituții locale, copii, părinți, profesori și alți membri ai comunității. Am stabilit care vor fi prioritățile de investiții din fiecare comunitate, iar în etapa a doua vom demara procedurile pentru realizarea investițiilor stabilite. O altă dimensiune pe care vrem să o urmărim este îmbunătățirea trainingului pentru asistentele comunitare, chiar în ideea de organiza un curs în care se vor pregăti. Noi știm că multe dintre acestea nu sunt suficient pregătite pentru o astfel de muncă și atunci vrem să le îmbunătățim cunoștințele.
De asemenea, vrem să facilităm tranziția de la învățământul gimnazial la cel învățământul secundar superior liceal sau profesional, în special pentru copii din mediul rural”, a declarat Suzana Hausmann. Florin CRĂCIUN

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

 

ULTIMA ORA

 

 

 

Primăria municipiului Iaşi, cu sediul în bdul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, organizează licitaţii publice pentru: 1. vânzare prin licitaţie publică conform HCL nr. 33/30.01.2018 organizată în data de 06.03.2018, ora 14.00, pentru terenul în suprafaţă de 134mp, situat în Iaşi, strada Mioriţei între nr. 2 şi 4, aparţinând domeniului privat al municipiului Iaşi. Data limită pentru depunerea dosarelor: 05.03.2018, ora 13.00; 2. vânzare prin licitaţie publică conform HCL nr. 34/30.01.2018 organizată în data de 06.03.2018, ora 14.00, pentru terenul în suprafaţă de 1062,18mp, situat în Iaşi, strada Hlincea nr. 67A, identificat în tarlaua 69, parcela 3837/52, având nr. cadastral 157758, înscris în cartea funciară nr. 157758, situat în Iaşi, strada Hlincea nr. 67. Data limită pentru depunerea dosarelor: 05.03.2018, ora 13.00; 3. vânzare prin licitaţie publică conform HCL nr. 35/30.01.2018 organizată în data de 06.03.2018, ora 14.00, pentru terenul în suprafaţă 149mp, situat în Iaşi, strada Hlincea nr. 71A, identificat în tarlaua 69, parcela 3837/51, având nr. cadastral 157789, înscris în cartea funciară nr. 157789. Data limită pentru depunerea dosarelor: 05.03.2018, ora 13.00. 4. vânzare prin licitaţie publică conform HCL nr. 36/30.01.2018 organizată în data de 06.03.2018, ora 14.00, pentru terenul în suprafaţă de 285mp, situat în Iaşi, strada Hlincea nr. 59A, identificat în tarlaua 69, parcela 3837/50, având nr. cadastral 157740, înscris în cartea funciară nr. 157740. Data limită pentru depunerea dosarelor: 05.03.2018, ora 13.00. Licitaţiile vor avea loc la primăria municipiului Iaşi din bdul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11.
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE S.C. VINI COM COPOU S.R.L. Iași, prin administrator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., numit potrivit Încheierii nr. 171/19.07.2017, pronunţată de Tribunalul Iași, în dosarul nr. 5373/99/2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 și ale hotărârilor adunării creditorilor din data de 28.02.2018, anunţă scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, la data de 27.04.2018, orele 12.00, la sediul administratorului judiciar din Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, a următoarelor categorii de stocuri: Nr. crt. – Active propuse spre valorificare – Cantitate – Preţ unitar pe buc./litru (lei, cu T.V.A. inclus) – Valoare de pornire a licitaţiei (lei, cu T.V.A. inclus) 4. – RIESLING ITALIANDOC – vin vrac – 16.828 litri – 3, 75 lei/litru – 63.105,00 Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 26.04.2018, ora 12.00, la sediul administratorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iași. Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să depună la sediul administratorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iași, până la data de 26.04.2018, ora 12.00, documentele prevăzute în publicația de vânzare ce poate fi vizualizată pe site-ul www.insolventa.ro. Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232/212231 sau e-mail vanzari@insolventa.ro intenţia de vizitare. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0749244377, 0755132471, 0757545545, 0232/243864. Administrator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L.
Date privind dosarul: Număr dosar 4833/99/2012 (număr în format vechi 304/2012) Tribunal Iaşi Judecător sindic: magistrat Dan Artenie Debitor: SC GHEZACO SRL IAŞI - în faliment Cod unic de înregistrare: 5267816, cu sediul social în Mun. Iaşi, Calea Chişinăului 94-96, jud. Iaşi. Număr de ordine în registrul comerţului J-22/444/1994 Cont: RO73BTRL02401202A47523XX Lichidator judiciar: CASA DE INSOLVENŢĂ A & B SPRL Cod de identificare fiscală 26249820. Sediul social: Iaşi, str. A. Panu, nr. 13-15, mezanin Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RSP – 0403 Tel/fax 0232/211090; 0232/210640 E-mail: mariaaldea@yahoo.com PUBLICAŢIE DE VÂNZARE Nr. 3 din 16.04.2018 Subscrisa CASA DE INSOLVENŢĂ A&B SPRL, în calitate de lichidator al SC GHEZACO SRL, în faliment, anunţă vânzarea bunurilor mobile şi imobile ale debitoarei, prin licitaţie publică cu strigare, la datele de 23.04.2018; 30.04.2018; 7 mai 2018, la sediul lichidatorului în Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 13-15, mezanin, la orele 9.00: 1. Teren intravilan în suprafață de 1.500 mp situat în Iași, Calea Chişinăului nr. 94-96, jud. Iași evaluat la suma de 102.800 euro pe care se regăsește imobilul - construcție P (341,97 mp)+et. 1 ( 154,88 mp plus terasă 201,53 mp) +et. 2 (117 mp şi terasă 34,05 mp) evaluat la 184.600 euro. 2. Cameră de cămin, situată în mun. Bârlad, str. Republicii nr. 320, bloc 1, sc. A, parter, ap. 2, jud. Vaslui, compusă dintr-o cameră şi un hol în suprafaţă totală de 20,57 mp evaluată la 5.700 euro. 3. Bunuri mobile, în valoare totală de 9.565 euro, echivalent a 43.565 lei la cursul BNR din ziua evaluării. Preţurile nu conţin TVA. Asupra imobilului din Iaşi, Calea Chişinăului nr. 94-96 există un litigiu ce face obiectul dosarului 25080/245/2017. Preţul de pornire a licitaţiei este 90% din valoarea de evaluare, respectiv, 258.660 Euro pentru imobilul teren şi construcţii din Iaşi, Calea Chişinăului nr. 94-96; 5130 Euro pentru camera de cămin şi 8608,5 Euro pentru bunurile mobile. La licitaţie se poate prezenta orice persoană juridică sau fizică care depune o garanţie de 10% din valoarea bunului, în lei, calculată la cursul BNR din ziua achitarii în contul debitoarei RO 73BTRL02401202A47523XX; CUI 5267816. Licitaţia porneşte de la preţul de pornire şi numai în sens crescător. Pasul de licitaţie este de 1000 Euro pentru bunurile imobile şi 50 lei pentru bunurile mobile. Persoanele care se prezintă la licitaţie vor prezenta originalul chitanţei de plată a garanţiei de participare, carte de identitate, certificat de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice şi delegaţie originală pentru reprezentant. Adjudecatarul va achita preţul bunului adjudecat în maxim 30 zile. Garanţia de partipare se scade din preţul ce urmează a fi achitat sau se restituie, după caz. După achitarea preţului, pentru bunurile imobile se va încheia contract de vânzare-cumpărare în formă autentică, toate cheltuielile fiind suportate de cumpărător. Dacă adjudecatarul nu achită preţul în cele 30 zile, bunul va fi scos din nou la licitaţie, se va vinde la cel mai mare preţ oferit, iar diferenţa, dacă există, va fi suportată de adjudecatar, procesul-verbal de licitaţie constituind titlu executor. Se anulează publicaţia de vânzare nr. 2/28.03.2018 şi licitaţiile stabilite prin aceasta. 16.04.2018 Lichidator judiciar
RAFO Oneşti, vândută la jumătate de preţ
21/04/2018 06:27

  Pe 27 aprilie are loc cea de-a doua licitaţie pentru platforma industrială a rafinăriei RAFO Oneşti. Preţul de pornire este de 50,575 milioane de dolari. Preţurile nu includ TVA. Rafinăria din On ...

 Un escroc huşean a fost iertat de jumătate de pedeapsă
21/04/2018 06:25

  În octombrie 2016, huşeanul Marian Mazdrag a fost trimis in judecată pentru infracţiunile de inşelăciune şi evaziune fiscală, paguba adusă bugetului de stat şi păgubiţilor ridicandu-se ...

Simpozion ştiinţific studenţesc la USAMV Iaşi
21/04/2018 06:17

  La Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi (USAMV) a avut loc ieri Simpozionul Ştiinţific Naţional Studenţesc, o manifestare cu t ...

Taximetriştii din zona Aeroportului, verificaţi de oamenii legii
21/04/2018 06:00

Poliţiştii au actionat recent pentru verificarea legalitătii activitătii de taximetrie in zona Aeroporturilor Internaţionale Iaşi, „Henri Coandă” Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Craiova ...

Amenzi de aproape 100.000 de lei, în câteva ore
21/04/2018 05:30

Politistii ieşeni au intervenit recent la peste 80 de incidente, majoritatea sesizate prin numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112. Aceştia au date peste 300 de amenzi, iar, in urma actiunilor efectuate ...

 Chirica îşi impune punctul de vedere
21/04/2018 05:15

  Două şedinţe ale Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă au fost convocate in aceeaşi zi la Prefectura Iaşi, pentru evaluarea pagubelor destinate reabilitării Institutului de Boli Cardiovasc ...

„Semimaraton Iaşi 2018” dă peste cap traficul în Iaşi
21/04/2018 05:00

Desfăşurarea in bune condiţii a evenimentului „Semimaraton Iaşi 2018”, programat maine, 22 aprilie, va aduce o serie de modificări in traficul rutier şi in transportul public. Comisia de C ...

Elevii din judeţ, vizitaţi de Poliţie
21/04/2018 05:00

Politistii din cadrul Biroului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, in parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, au organizat activităti educative in cadrul Colegiului de ...

Atenţie, se lucrează la drapel!
21/04/2018 04:56

Dat fiind faptul că 2018 va fi un an jubiliar, aniversand un secol de la Marea Unire din 1918, Municipiul Iaşi işi propune să marcheze acest eveniment prin ridicarea unui catarg de steag tricolor amplasat ...

11 comune ieşene au semnat contracte cu MDRAP
21/04/2018 04:45

11 comune din judeţ au semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, contracte in valoare totală de 35.781.816,99 de lei. Din această sumă vor fi modernizate şi dotate opt unită ...