1 fonduri bis
1 fonduri

Dimensiune font:

Cine a luat primii bani europeni în Regiunea de Nord-Est

| 24-10-2017 13:15

Deşi noul Program Operaţional Regional are ca bornă de începere anul 2014, abia în a doua parte a lui 2017 au apărut primele contracte de finanţare * până la începutul acestei luni, erau în jur de 60 de proiecte în implementare, 85% dintre acestea fiind depuse de firme din judeţele Moldovei

Cele mai recente date publicate de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est arată că doar 59 de proiecte au primit toate avizele necesare şi sunt în implementare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Majoritatea contractelor aprobate până acum aparţin firmelor din cele şase judeţe ale Regiunii de Nord-Est.

Practic, din cele 59 de documentaţii, 50 sunt depuse de firme, cele mai multe cu sedii sociale în judeţele Bacău şi Iaşi, cele mai puţine fiind la Vaslui, unde doar două au primit „undă verde“. Astfel, 85% dintre primele proiecte aprobate până acum vizează susţinerea mediului de business şi finanţări prin axa 2.1 a POR 2014-2020, prin care se acordă sprijin pentru microîntreprinderi şi incubatoare de afaceri. Lista a fost actualizată la începutul acestei luni, potrivit datelor ADR Nord-Est.

Ce proiecte sunt în implementare

La Iaşi, printre proiectele aprobate se află şi cele ale firmelor DDD Servicii Medicale SRL (1 milion de lei) şi Geosilva SRL, care a depus un proiect de 1,2 milioane de lei pentru „implementarea tehnologiilor inovatoare pentru determinări geospaţiale”. Tot la Iaşi, Centrul de Afaceri Logis SRL a obţinut un contract de 1,3 milioane de lei. Aceeaşi sumă a fost obţinută de Avisso Energy SRL, pentru dotare sală de fitness. Termenul de încheiere este finalul lunii august 2018, iar „obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea competitivităţii SC Avisso Energy SRL, prin investiţii de crearea şi dezvoltarea unui centru modern de fitness, care să satisfacă nevoile specifice ale consumatorului de servicii de îmbunătăţire a condiţiei fizice şi a stării de sănătate“.

Geotech SRL are de implementat un proiect de un milion de lei. În timp ce Incov-Carpet SRL a primit finanţare de 1,3 milioane de lei pentru „Fast wash - servicii ecologice profesionale de spălătorie auto“. Totodată, societatea „Casa cu pietre“ SRL a primit finanţare de 1,3 milioane de lei pentru „modernizarea activităţii prin achiziţia de utilaje şi echipamente performante“. O finanţare de aproape 1,2 milioane de lei a primit şi Building Technology Group R SRL pentru „diversificarea activităţii prin fabricarea de module electronice pentru automatizări inteligente“. Un atelier de ceasornicărie din Iaşi deţinut de Valiteo SRL a cerut o finanţare de 130.000 de lei pentru „creşterea competitivităţii“.

Economia circulară sprijinită la Bacău

Cele mai multe documentaţii aprobate până acum prin axa 2.1 a POR sunt în judeţul Bacău, unde nu doar firme din municipiul reşedinţă de judeţ, ci şi companii din Oneşti, Comăneşti sau Buhuşi au reuşit să primească „undă verde“ la finanţare.

Unul dintre proiectele aprobate la Bacău este al societăţii Elex-International SRL, de un milion de lei, şi vizează „dezvoltarea economiei circulare, cu sprijinul POR“. Totodată, a mai fost primit la finanţare un proiect de doar 228.242 lei al firmei Tehnomob Invest SRL. O altă firmă din Bacău este Tehnomob invest SRL, care a obţinut o finanţare de aproape 200.000 de lei. Obiectivul proiectului vizează: „creşterea competitivităţii pe piaţa specifică prin dezvoltarea capacităţii de producţie a elementelor de mobilier specifice codului CAEN 3109-Fabricarea de mobilă. Odată cu implementarea proiectului, societatea va fi în măsura să execute în atelierul propriu încă o operaţiune din cadrul fluxului tehnologic de producţie a elementelor de mobilier şi anume aplicarea canturilor“. Firma Wood Vintage SRL a obţinut o finanţare de aproape 900.000 de lei pentru achiziţia de echipamente pentru realizarea lucrărilor de construcţie de apă-canal. Tot aproape 900.000 de lei au fost obţinuţi de firma Străzi Concept SRL. Banii vor fi folosiţi pentru achiziţia unui utilaj necesar în activitatea de turnare de beton.

La Neamţ au primit finanţare societăţile Geamuri Serv SRL (1,1 milioane de lei), Vaf Service SRL (1,1 milioane de lei, nerambursabili), Tempest Com SRL ( 940.000 lei) şi Terra Machines SRL (1,1 milioane de lei). Peste 1,1 milioane de lei va primi şi Rockna Electronics SRL din Suceava pentru „dezvoltarea unei unităţi de fabricare a echipamentelor electronice“. Tot la Suceava, firma de îmbrăcăminte Ser Construct SRL a obţinut 872.297 lei, nerambursabili, pentru echipamente necesare în activitatea de finisare.

La Botoşani, apare în lista ADR Nord-Est şi firma Topomar SRL, care a obţinut 452.883 lei, nerambursabili, pentru „consolidarea poziţiei pe piaţa serviciilor de cadastru şi topografie“. Din judeţul Vaslui au fost selectate până acum doar două firme pentru finanţare pe axa 2.1. a POR. Societatea Kristodent SRL va implementa până în toamna anului viitor un proiect de aproape 450.000 lei ce vizează activităţi de tehnică dentară. Aproape 900.000 de lei va primi şi Moldsting SRL pentru „diversificarea activităţii unei unităţi de producţie pentru soluţii de ignifugare în municipiul Vaslui“. Pe această axă de finanţare sunt disponibile 40 de milioane de euro, nerambursabile, iar alte zeci de proiecte sunt în curs de evaluare.

Bani pentru autorităţi locale

Alte nouă documentaţii apar pe lista celor de la ADR Nord-Est. Şase dintre acestea au primit „undă verde“ pe axa 5.1, care vizează „conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural“. Trei contracte sunt la Suceava, pentru mănăstirile Dragomirna şi Bogdana, în timp ce la Neamţ va fi refăcută biserica de la Văratec, iar la Iaşi, pe listă apare Mănăstirea Bârnova. Celo mai nou proiect semnat este cel al Primăriei Iaşi care vizează modernizarea Mănăstirii Frumoasa, cu o valoare de peste 21 de milioane de lei, cel mai mare contract parafat până acum pe această axă. Pentru Mănăstirea Bogdana, de la Suceava, s-au alocat în jur de 20 de milioane de lei, nerambursabili, iar cea mai mică valoare va fi pentru Văratec, în jur de 6 milioane de lei. Unele contracte au termen de finalizare 2021. Această linie de finanţare are disponibili 42,8 milioane de euro, fonduri nerambursabile, iar apelul de proiecte este închis, alte documentaţii fiind în analiză la ADR Nord-Est.

Un singur contract a fost parafat pe linia de finanţare 5.2 care vizează acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban şi revitalizării oraşelor. Documentaţia a fost înaintată de oraşul Buhuşi, Bacău, şi are o valoare de 3,4 milioane de lei. Proiectul are ca obiectiv: „Reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate din zonele Piaţa Agroalimentară, Str. Pionierului şi Zona Marginea“.

Alte două proiecte au primit probări pe axele 6.1 şi 7.1. Astfel, Consiliul Judeţean Iaşi a obţinut una dintre cele mai mari finanţări pentru refacerea drumului spre Suceava. Proiectul are o valoare de 74 milioane de euro, din care 58 de milioane de euro reprezintă fonduri europene nerambursabile. „Acesta este cel mai important proiect de infrastructură rutieră pentru care s-au prevăzut bani în actuala etapă prin Programul Operaţional Regional. După finalizarea investiţiei, 22 de comune şi oraşe din judeţele Iaşi şi Suceava vor fi conectate la reţeaua trans-europeană de transport (TEN-T)“, au transmis reprezentanţii Consiliului Judeţean Iaşi.

Proiectul prevede reabilitarea a aproape 170 kilometri de drum de pe teritoriul celor două judeţe, din care 92 km în judeţul Iaşi. Documentaţia pentru „Regiunea Nord-Est-Axa Rutieră Strategică 1 Iaşi-Suceava” a fost depusă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 – Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T. Concret, în judeţul Iaşi vor fi modernizaţi 91,7 kilometri de drum judeţean, iar în Suceava, alţi 75,8 kilometri. Lucrările ar trebui finalizate în prima lună a anului 2023.

Pe axa 7.1 a fost aprobat un proiect al municipiului Vatra Dornei, în valoare de aproape 3 milioane de lei. Obiectivul investiţiei este „punerea în valoare a potenţialului turistic al staţiunii balneoclimaterice Vatra Dornei, prin crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente“.

11 linii de finanţare sunt disponibile prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, însă doar o parte dintre acestea sunt deschise

 

 

ULTIMA ORA

 

 

 

 

Licitaţie publică 22.10.2018 1.Informaţii generale privind locatorul: Comuna Bivolari, cu sediul în Bivolari, CIF 4540682 Adresa poştală: localitatea Bivolari, judeţul Iaşi, Telefon: 0232/298555, Fax: 0232/298508 2. Obiectul concesionării: Proprietăţi imobiliare aparţinând domeniului privat al comunei Bivolari: T16 p50/16 Tabara 582,70 mp. Proprietăţi imobiliare aparţinând domeniului public al comunei Bivolari: T26 1133/1 Bivolari 210,0 mp. 2.1 Procedura aplicată - Licitaţie publică cu ofertă în plic; 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire; comuna Bivolari, cu sediul în Bivolari, CIF 4540682 Adresa poştală: localitatea Bivolari, judeţul Iaşi, Telefon: 0232/298555, Fax: 0232/298508 3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia se obţine de la sediul locatorului; 3.2. Denumirea şi adresa compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Bivolari, jud. Iaşi, Telefon: 0232/298555, Fax: 0232/298508 3.3. Preţul documentaţiei de atribure este de 50 lei. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor 18.10.2018, ora 14.00; 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor 19.10.2018, ora 14.00 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Bivolari, cu sediul în Bivolari, jud. Iaşi; 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 ex. (plic închis şi sigilat); 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor 22.10.2018, ora 9.00;
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul în Mun. Iaşi, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ARCA S.R.L., desemnat prin Sentința Civilă nr. 748/12.05.2017, pronunțată de Tribunalul Iaşi, secţia a-II-a Civilă-Faliment, în dosarul nr. 3199/99/2016 (nr. format vechi 227/2016), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, coroborat cu prevederile Codului de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, organizează în data de 08.10.2018, ora 14:00, licitaţie publică competitivă, cu strigare, pentru valorificarea următotoarelor bunuri mobile: DENUMIRE ACTIV – PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR, fără TVA) Pompă hidraulică dublă – 126, 60 Pompă hidraulică dublă – 157, 20 Tablou electric – 2.223, 00 Compresor – 71, 40 Sudeză BM68 – 658, 20 Extruder Q25 – 113, 40 Extruder Q70 – 9.031, 20 Extruder MEP090 – 2.443, 20 Extruder MEP160 – 1.975, 20 Sudeză 680 mm – 1.798, 80 Presă decupaj – 339, 60 Moară poliolefine – 1.954, 20 Tocător folie tip condor – 886, 80 Compresor – 232, 80 Extruder – 1.098, 00 Sudeză – 2.195, 40 Instalaţie tăiere granule – 292, 20 Catedră – 3, 00 Dulap – 8, 40 Dulap – 8, 40 Dulap – 8, 40 Dulap – 34, 80 Masă de consultare documente – 31, 20 Imprimantă laser color Lexmark – 49, 80 Copiator Toshiba – 31, 20 Autoturism M1 Toyota T25/ZT/T250(E) Avensis negru – 1.860, 00 Autoutilitară N1 FANCY EXPAC Transit alb – 900, 00 Prețurile nu includ TVA. În cazul în care la licitaţia din data de 29.11.2018, nu se va reuși valorificarea bunurilor mobile aparţinând debitoarei, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii în data de 05.11.2018, respectiv 12.11.2018, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile ce urmează a fi scoase la vânzare, au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 28.11.2018, 04.11.2018, respectiv 11.11.2018, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar. În conformitate cu prevederile art. 91, aln. (1), din Legea nr. 85/2014, bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii. Modalitatea de valorificare a bunurilor mobile este licitaţie publică, cu strigare, competitivă, conform hotărârilor adoptate în cadrul Adunării Creditorilor din data de 05.09.2018. Pasul de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, conform hotărârilor adoptate în cadrul Adunării Creditorilor din data de 05.09.2018. Înscrierea la licitaţie se face cel târziu cu o zi înainte de data fixată pentru începerea licitaţiei prin depunerea tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de organizare al licitaţiei. Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de pornire a licitatiei, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei, nr.: RO31BUCU1032235340664RON, deschis la Alpha Bank, suc. Iași. Garanţia de participare va fi depusă în lei la cursul BNR din data plăţii.În cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică. Detaliile privind documentaţia necesară în vederea participării la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea bunurilor mobile supuse procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este de 357, 00 lei, TVA inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar, nr.: RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi sau în numerar la sediul lichidatorului judiciar. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar, pe www.lrj.ro, la tel./fax: 0232/220777, 0733683702, mail: vanzari@lrj.ro.
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul în Mun. Iaşi, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei AMELINA COM S.R.L., desemnat prin Sentința 416/09.07.2015, pronunțată de Tribunalul Botoșani, Secţia a-II-a, Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2718/40/2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile Codului de Procedură Civilă, organizează licitaţie publică competitivă, cu strigare, în data de 29.10.2018, ora 14:00, pentru valorificarea următoarelor active mobile: DENUMIRE ACTIV – PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR, fără TVA) 1.Utilaje destinate prelucrării lemnului: – 65.984, 10 Circular pendular – 321, 75 Gater superprofi – 9.113, 00 Maşină de finisat PAUL tip KM750 – 3.363, 10 Instalaţie automată pentru exhaustare, filtrare şi transport pneumatic rumeguş şi praf de lemn – 31.799, 30 Instalaţie de captare şi neutralizare noxe – 10.741, 90 Cazan abur complet echipat – 10.645, 05 2.Autovehicule: – 23.741, 25 Autoturism VOLKSWAGEN GOLF – 585, 00 Autoturism MERCEDES BENZ C200 CDI – 1.852, 50 Autoutilitară MAN TGA 33430 – 6.974, 50 Autoutilitară MERCEDES BENZ ACTROS 2653 – 8.203, 00 Semiremorcă SAMRO – 2.528, 50 Semiremorcă BOFA – 3.597, 75 În cazul în care la licitația din 29.10.2018, nu se va reuși valorificarea bunurilor mobile, aparţinând debitoarei, se vor organiza noi licitații, în aceleaşi condiţii pe 12.11.2018, 26.11.2018, respectiv 10.12.2018, la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi scoase la vânzare, au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 28.10.2018, 11.11.2018, 25.11.2018, respectiv 09.12.2018, ora 12:00 la sediul lichidatorului judiciar.În conformitate cu prevederile art. 53, din Legea nr. 85/2006, bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii. Modalitatea de valorificare a activelor este licitaţie publică, cu strigare, competitivă, conform hotărârilor adoptate în cadrul Adunării Creditorilor din data de 18.10.2018. Pasul de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, conform hotărârilor adoptate în cadrul Adunării Creditorilor din data de 18.10.2018. Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de pornire a licitatiei, pentru fiecare activ în parte, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei, nr: RO95PIRB3500737372001000, deschis la Piraeus Bank, suc. Suceava. Garanţia de participare va fi depusă în lei la cursul BNR din data plăţii. În cazul câştigării licitaţiei, garanţia se constituie avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică. Detaliile privind documentaţia necesară în vederea participării la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea bunurilor mobile supuse procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este de 595, 00 lei, TVA inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar, nr.: RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank, suc. Iaşi sau în numerar la sediul lichidatorului judiciar.Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar, pe www.lrj.ro, la tel./fax: 0232/220777, mobil: 0733683702, mail: vanzari@lrj.ro.
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul în Mun. Iaşi, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei PETROMOLD S.R.L., astfel desemnat prin Sentința Civilă nr. 283/F/29.09.2015, pronunțată de Tribunalul Vaslui-Secţia Civilă, în dosarul nr. 497/89/2010, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile Codului de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, aducem la cunoştinţă că în data de 05.11.2018, ora 15:00, organizează licitaţie publică competitivă, cu strigare, pentru valorificarea următorului activ mobil: NR.CRT. – DENUMIRE ACTIV – PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR, fără TVA) 1. – Semiremorcă O4, cisternă de tip SLP-88 – 5.505, 00 În cazul în care la licitația din 05.11.2018, nu se va reuși valorificarea bunului mobil, se va proceda la organizarea unor noi licitații, în aceleaşi condiţii, pe 19.11.2018, 03.12.2018 și 17.12.2018, ora 15:00, la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele care pretind vreun drept asupra activului ce urmează a fi scos la vânzare, au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 04.11.2018, 18.11.2018, 02.12.2018, respectiv 16.12.2018, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar.În conformitate cu prevederile art. 53, din Legea nr. 85/2006, bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii. Modalitatea de valorificare a activului este licitaţie publică, cu strigare, competitivă, conform Regulamentului de valorificare aprobat în cadrul ședinței Adunării Creditorilor din data de 29.08.2018. Pasul de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, conform Regulamentului de valorificare aprobat în cadrul Adunării Creditorilor din data de 29.08.2018. Înscrierea la licitaţie, se face cel târziu cu o zi înainte de data fixată pentru începerea licitaţiei, prin depunerea tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de organizare al licitaţiei. Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de pornire a licitatiei, pentru fiecare activ în parte, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei, nr.: RO85BUCU1032235337512RON, deschis la Alpha Bank S.A., în lei, la cursul BNR din data plăţii. În cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică. Detaliile privind documentaţia necesară în vederea participării la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea bunului mobil supus procedurii de valorificare, sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar.Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este de 595, 00 lei, TVA inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar, nr.: RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi sau în numerar la sediul lichidatorului judiciar.Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar, pe www.lrj.ro, la tel./fax: 0232/220777, mobil: 0733683702, mail: vanzari@lrj.ro.
Patru din cinci adolescenţi români au fost ţinta hărţuirilor în mediul online
02/05/2018 04:30

O treime dintre părinţi limitează timpul petrecut de copii pe internet, pentru a-i proteja de pericole, in condiţiile in care riscurile asociate creşterii copiilor intr-o lume digitală le dau părinţilor ...

  Premieră la Teatrul Luceafărul -- „O Poveste Japoneză”
13/03/2018 06:39

    Spectacolul „O poveste japoneză: Marume şi Yoneyama”, a cărui premieră va avea loc peste cateva zile, a adus pe scena Teatrului Luceafărul o echipă redutabilă şi un regizor d ...

Comorile neştiute ale Iaşului
08/11/2017 12:15

 De la Iaşi la Moşna nu faci mai mult de o oră cu maşina, pe un drum asfaltat. Se vede că sunt oameni gospodari in zonă, după casele ingrijite. Cele bătraneşti se strecoară timid de după pomii i ...

Corupţia, flagelul care zguduie universităţile ieşene!
01/11/2017 04:30

În ultimul deceniu, invăţămantul superior ieşean pare a fi intrat in „zodia infracţionalităţii”. Astfel, nu a fost instituţie de profil care să nu fi fost cutreierată de oamenii legi ...

 

Cinematografele ieşene, transformate în săli de spectacole şi cafenele culturale
25/10/2017 05:45

Cozi intermidabile, public de toate varstele... Pe puştani ii vedeai incă de la ora 8.00, in timp ce maturii preferau spectacolele de la 19.00. Sălile erau neincăpătoare pentru că, in acele vremuri, l ...

Judeţele Moldovei, campioane la defrişări ilegale
11/10/2017 05:15

Pădurile Moldovei dispar sub privirile neputincioase ale autorităţilor, iar sute de tăieri ilegale sunt inregistrate prin aplicaţiile dedicate ori cele descoperite de organele abilitate. Potrivit ultimului ...

Cum a ajuns inima Bucovinei pe primul loc la spaţii moderne de retail
23/08/2017 06:01

În municipiul Suceava, zonele industriale Burdujeni şi Şcheia mai păstrează doar in mică măsură vechile activităţi productive. Lucian Gheorghiu, director al Camerei de Comerţ şi Industrie Sucea ...

Cum a ajuns Vasluiul polul sărăciei
16/08/2017 11:30

Este greu de crezut că in urmă cu 27 de ani industria municipiului Vaslui, reşedinţa unuia dintre cele mai sărace judeţe din ţară, dădea peste 20.000 de locuri de muncă, jumătate din populaţia local ...

Topul bolilor provocate de stres
19/07/2017 16:25

Stresul este inamicul public numărul 1 al zilelor noastre. Ritmul alert de zi cu zi, presiunea socio-economică, varietatea stimulilor la care oamenii sunt expuşi astăzi in permanenţă, - toţi aceşti fact ...

Perla Moldovei, vaca de muls a băieţilor deştepţi
24/05/2017 05:45

La poalele Nemirei, ascunsă de falnice păduri, işi aşteaptă astăzi turiştii staţiunea balneoclimaterică Slănic Moldova, cunoscută inaintea anilor '90 atat in ţară, cat şi peste hotare drept Perla ...