1alunecari

Dimensiune font:

Iaşul o ia la vale!

| 29-01-2020 10:37

Avizarea construirii de imobile în zonele de versanţi din oraş, precum şi defrişările masive de păduri sunt cauzele care conduc la alunecări de teren * sunt nouă zone de versanţi supuse fenomenului de alunecare de teren, pentru care este necesară emiterea avizelor de construire: Bucium Est, Bucium Vest,  Manta Roşie, Cetăţuia, Galata, Copou Vest, Copou Est, Aviaţiei, Zona Centrală spre Tătăraşi * în aceste zone va fi interzisă executarea de noi branşamente la reţelele de alimentare cu apă dacă nu este soluţionată problema evacuării apelor subterane * autorizarea lucrărilor de construcţii se va face, printre altele, doar dacă deţinătorii de terenuri vor realiza studii geotehnice de stabilitate pentru întreg versantul


Nu mai constituie o noutate faptul că, în Iaşi, fiecare construieşte pe unde apucă. Nimeni nu mai ţine cont de particularităţile terenurilor, ajungându-se în situaţia avizării unor construcţii în zonele de versanţi, accelerându-se astfel riscul producerii unor alunecări de teren. Cel mai bun exemplu este cel înregistrat în 2017, când în zona Copou – Breazu s-au produs alunecări de teren, iar locuinţele construite aici s-au degradat deşi se ştia faptul că Dealul Copou - Est, aşa cum apare zona în documentaţiile geo-geotehnice, este una dintre cele nouă zone ale oraşului cu risc ridicat în ceea ce priveşte apariţia alunecărilor de teren.

Pornind de la aceste aspecte, municipalitatea a elaborat un proiect de hotărâre de Consiliu Local privind stabilirea zonelor de versanţi supuse fenomenului de alunecare de teren din municipiul Iaşi şi a măsurilor ce trebuie luate în vederea protejării, consolidării şi întreţinerii versanţilor cuprinşi în aceste zone. În toate aceste zone va fi interzisă executarea de noi branşamente la reţelele de alimentare cu apă dacă nu este soluţionată problema evacuării apelor, executarea de latrine fără fosă vidanjabilă etanşă, executarea de săpături neamenajate din punct de vedere al evacuării apelor, executarea lucrărilor care reţin apa din precipitaţii sau alte surse, care nu îndeplinesc normele tehnice care reglementează proiectarea şi execuţia acestora în condiţii speciale, executarea de terasări şi excavări şi depozitări de pământ fără proiecte tehnice corespunzătoare, cultivarea plantelor care necesită irigare, executarea lucrărilor agricole care favorizează eroziunea solului şi schimbarea regimului vegetaţiei care favorizează pierderea stabilităţii versantului.

Buciumul şi Manta Roşie deschid lista zonelor cu probleme

Conform documentaţiei care stă la baza acestui proiect, sunt nouă zone de versanţi supuse fenomenului de alunecare de teren, pentru care este necesară emiterea avizelor de construire. Prima ar fi Zona Bucium Est, delimitată de Strada Trei Fântâni intersecţie cu Pârâu Vămăşoaia - Pârâu Vămăşoaia intresecţie cu Şoseaua Bucium - limita UAT Iaşi-Păun - limita UAT Iaşi – Tomeşti - strada Trei Izvoare (stânga-dreapta) - Strada Dealul Bucium -strada Trei Fântâni. A doua zonă cu probleme este Bucium Vest, curpinsă între Şoseaua Bucium intersecţie cu strada Vişan - Şoseaua Bucium intersecţie cu strada Ion Chelcea - limită UAT Iaşi – Bârnova - strada Nicolae Negură - strada George Bogdan -strada Fermei - strada Vişani intersecţie cu Şoseaua Bucium.

Şi cei care doresc să construiască în Zona Manta Roşie vor trebui să cuprindă în documentaţia ce urmează a fi avizată măsuri de consolidare a versanţilor. Şoseaua Bucium intersecţie cu strada Vişan - strada Fermei - strada George Bogdan - strada N. Negură - limită UAT Iaşi – Bârnova - Şoseaua Manta Roşie - strada Cazangiilor -strada Manta Roşie - Bulevardul Poitiers - Şoseaua Bucium intersecţie cu strada Vişan este perimetrul considerat a prezenta un grad ridicat de risc în ceea ce priveşte alunecările de teren. Ascelaşi lucri este valabil şi pentru Zona Cetăţuia (Bulevardul Poitiers - strada Manta Roşie - şoseaua Manta Roşie - limita UAT Iaşi- Ciurea - Şoseaua Iaşi- Hlincea; - Bulevardul Poitiers).

Dealul Galata „crapă” de la o zi la alta!

Alunecări de teren s-ar putea produce în viitor şi pe Dealul Galata. Şi aici s-a construit haotic, fiind identificate în prezent crăpături de-a lungul Străzii Văleni, localizată pe fruntea dealului Galata. De asemenea, s-au localizat unele crăpături de întindere, care se pot datora activităţii argilelor cafenii-gălbui din alcătuirea versantului, care intră în contact cu apa din infiltraţii sau cu apa provenită din funcţionarea defectuoasă a conductelor de canalizare pe acest sector. Totodată, dincolo de aliniamentul caselor, s-a observat că, local, versantul este instabil şi afectat de crăpături de întindere cu deschidere de cca. 20-50 cm, dezvoltate în lungul curbei de nivel, ochiuri de apă, zone vălurite şi o faţă de desprindere cu lăţimea de 3,5-6,0 m şi lungimea de cca. 15,0 – 20,0 m. Şi Zona Galata (Şoseaua Nicolina intersecţie cu strada Arhitect Berindei - strada Cicoarei - limita UAT Iaşi – Miroslava - strada Ariniş - DE 1971 - strada Voineşti - strada Podişului (stânga-dreapta) - şoseaua Voineşti - strada Strugurilor (stânga-dreapta) - Aleea Strugurilor - strada Gheorghe Ivănescu - strada Constantin Gane - strada Profesor Neculai Zamfirescu - Aleea Tudor Neculai - strada Miroslava - DS 841 - şoseaua Tudor Neculai - şoseaua Nicolina - şoseaua Nicolina intersecţie cu strada Arhitect Berindei) a fost trecută pe lista zonelor cu probleme.

Copoul o ia la vale!

Evident, nu puteau lipsi Zona Copou Vest (Păcurari : Aleea Mihail Sadoveanu - limita UAT Iaşi – Rediu - varianta şoseaua Rediu - strada Popăuţi - aleea Păcurari -strada Toma Cozma -strada Petru Poni - strada Păcurari - pasaj Octav Băncilă - şoseaua Arcu - strada Arcu - strada Gavril Muzicescu - bulevardul Carol I - aleea Grigore Ghica Vodă - aleea Mihail Sadoveanu; Şoseaua Păcurari intersecţie cu Şoseaua Rediu - Şoseaua Rediu (stânga) - limita UAT Iaşi – Rediu - strada Profesor Ioan Petru Culianu - Şoseaua Păcurari intersecţie cu Şoseaua Rediu) şi Zona Copou Est (Bulevardul C.A. Rosetti intersecţie cu strada I.I. Mironescu - limită UAT Iaşi – Popricani - limita UAT Iaşi – Rediu - aleea Mihail Sadoveanu - bulevardul Carol I - aleea Grigore Ghica Vodă - strada Vasile Conta - Piaţa Naţiunii - strada Sf. Teodor - strada Sărărie - strada Stihii - strada Cucu - strada Roşcani (stânga-dreapta) - strada Patria - bulevardul C.A. Rosetti)

Înainte de anii 1960, zona prezenta pante cuprinse între 8% şi 35% fiind extrem de fragmentată, cu linii de ruptură şi refulări prezente pe toată lungimea versantului. Ca urmare a  alunecărilor de teren ciclice, majoritatea locuinţelor din aval au dispărut, cele rămase în aval de cornişă fiind puternic degradate. În aval de cornişa ruptă şi degradată, în anii 1960 - 1961 s-au executat lucrări de amenajări de suprafaţă pentru scurgerea apelor provenite din precipitaţii şi izvoare, dar odata cu activarea alunecărilor aceste lucrări au fost compromise.

Risc crescut în Tătăraşi

Ultimele zone cu riscuri sunt în Tătăraşi şi Centru. Zona Aviaţiei (Aeroport – Moara de Vânt: strada Vasile Lupu intersecţie strada Aurel Vlaicu - strada Ciurchi- strada Aurel Vlaicu - limită UAT Iaşi – Dancu - limită UAT Iaşi Aroneanu - limită UAT Iaşi – Popricani - bulevardul C.A. Rosetti - strada I. I. Mironescu (stânga – dreapta)- Strada Şorogari -strada Marta - strada Rufeni - strada Eternitate - strada Apelor - strada Prof. I. Paul - strada Pădurii - strada Tătăraşi - strada Călăraşi - strada Eternitate - strada Ciric - stradela Ciric - strada Stejar - strada Dr. Savini - strada Ion Creangă - strada Vasile Lupu intersecţie strada Aurel Vlaicu) este considerată cu risc crescut, la fel ca terenul care se extinde din Zona Centrală spre Tătăraşi. Este vorba de perimetrul delimitat de Strada Arcu - Strada Gării - strada Petru Movilă - strada Sfântul Andrei (stânga)- stradela Sfântul Andrei - strada Palat - strada Sfântul Lazăr - strada Smârdan - strada Ciurchi (stânga-dreapta) - strada Mihai Vodă - strada Moşu - strada Parcului - Aleea Grădinari - strada Vasile Lupu - strada Ciurchi - strada Han Tătar - strada Oancea (stânga - dreapta) - strada Ciornei - strada Vasile Lupu - strada Dudescu - strada Ion Creangă - strada Petre Ispirescu - strada Eternitate - strada Călăraşi - strada Tătăraşi - strada Pădurii - strada Elena Doamna - strada Grigore Ghica Vodă - strada Sfântul Lazăr - bulevardul Anastasie Panu - bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt - strada Colonel Langa - strada Arhitect G.M. Cantacuzino - strada C. Negruzzi - strada Gându - strada Arcu.

Condiţii obligatorii şi amenzi usturătoare

În proiectul amintit se arată că autorizarea lucrărilor de construcţii se va face, printre altele, doar dacă deţinătorii de terenuri vor realiza studii geotehnice de stabilitate pentru întreg versantul. Chiar şi aşa însă, dacă se constată apariţia unor zone de instabilitate, care pot duce la alunecări de teren. Comisia de Urmărire a stabilităţii versanţilor poate restricţiona sau chiar interzice emiterea avizelor de construire până la finalizarea punerii în aplicare a planului de măsuri stabilite. Nerespectarea acestor interdicţii va atrage sancţiuni contravenţionale, valoarea acestora variind între 500 şi 2.500 de lei. Tudor DAMASCHIN

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

ANUNT LICITAȚIE ÎNCHIRIERE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEȘTI reorganizează licitație publică deschisă cu oferta în plic închis. 1) Informații privind locatorul: MUNICIPIUL ONEȘTI, reprezentat legal prin PRIMAR –Ing. Nicole Gnatiuc, cu sediul în B-dul Oituz, nr. 17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032, Telefon: 0234/324.243, Fax: 0234/313.911, e-Mail: primarie@onesti.ro, www.onesti.ro având cont de virament nr. RO29TREZ06221A300530XXXX, deschis la Trezoreria Onești; 2) Informații privind obiectul închirierii: Informații privind obiectul închirierii conform HCL nr. 200/14.11.2019, anexa nr. 1: Nr. Crt.; Adresă amplasament; Suprafaţă mp; Preţ lei/mp/lună; Durata; Destinaţia. 1. B-dul Oituz nr. 12, 4,00 mp, 10,00 lei, 10, Amplasare totem; 2. Calea Bacăului (parte dreaptă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3. Calea Bacăului (partea stângă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3) Informații suplimentare si Documentația de atribuire pot fi obținute: -în format tipărit la Serviciul Patrimoniu și Pază din cadrul Primăriei Municipiului Onești, etaj VII, cam. 703, în urma achitării contravalorii de 20 lei/exemplar (în numerar la casierie sau în contul RO33TREZ0612118025XXXXX –CUI 4353250 beneficiar Municipiul Oneşti) -data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.02.2020, ora 16.00; 4) Informații privind ofertele: -Data limită de depunere a ofertelor: 25 februarie 2020, ora 12.00. -Ofertele se vor depune într-un număr de 1 (unu) exemplare la adresa: B-dul Oituz nr.17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032; -Data licitaţiei: 26 februarie 2020, ora 12.00; 5) Locul desfăşurării şedinţei de licitaţie: la parterul Primăriei Municipiului Oneşti, la sala mică de şedinţe; 6) Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău; Adresa: Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4 cod 600356, tel: 0234514419, fax 023452521; email: tr-bacau-reg2@just.ro; 7) Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.02.2020..
S.C. Remat S.A., cu sediul în mun. Iaşi, str. Aurel Vlaicu, nr. 88, jud. Iaşi, O.R.C. J22/286/1991, C.U.I. RO1977144, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., potrivit Hotărârii nr. 1230/12.07.2016, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secția a II-a Civilă-Faliment, în dosarul nr. 9134/99/2014, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în data de 14.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, a următoarelor active: Nr. activ Descrierea comercială a activelor - Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.) - Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.). Activ 7 Teren intravilan construit în mun. Dej, str. Bistriţei, nr. 44, pe sensul către Cuzdrioara, jud. Cluj (zona industrială, la ieşire spre Bistriţa Năsăud, înainte de S.C. Someşul S.A.), St teren-7.149 m.p., curţi-construcţii, St construită-1.659,16 m.p., regim de înălţime: P+1parţial, împrejmuit, betonat (100%), învecinat cu S.C. Somtrans S.A., S.C. Samus Mex S.A., S.C. Com-Beton S.A., deschidere la stradă aprox. 53 m.l.; Identif. imobil: nr. cds. 837/2/1 în C.F. nr. 18837/N a localităţii Dej (nr. cds. nou 53437 al C.F. 53437/mun. Dej); - 2.732.400,00 lei; - 683.100,00 lei. Activ 16 PROPRIETATE IMOBILIARĂ, compusă din teren în suprafață totală de 3.914 m.p. și construcții în suprafață totală de 1.117 m.p., situată în oraş Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, jud. Vrancea, la 6km de nodul rutier Tișița. Este alcătuită din: - Imobil situat în oraşul Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, T25, P1735, jud. Vrancea, Imobilul a fost dobândit prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1111/22.03.2001 de B.N.P. Tanase Rodica. - Împrejmuire depozit Mărăşeşti (degradat, nr. inv. 2088), platformă betonată 1.040 m.p. (degradat, nr. inv. 2092); Proprietatea are deschidere frontală la str. Doinei și este pretabilă pentru activități industriale având în vedere și caracterul zonei în care este amplasat imobilul. - 437.600,00 lei; - 80.000,00 lei. Activ 46 Construcție metalică demontată în mun. Iași, Șos. Iași – Tomești, nr. 6, jud. Iași. - 46.000,00 lei; - 7.000,00 lei. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 13.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 13.02.2020, ora 13.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la e-mail vanzari@insolventa.ro, fax: 0232/212231, tel. 0232/243864, 0755132473..
Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Opriş Irina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. SALIX FARM IMPEX S.R.L, conform Încheiere nr. 137 din data de 16.10.2018, emisă de Secţia a II a Civilă a Tribunalului Iaşi-Faliment, anunţă, scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, în data de 09.03.2020, orele 14.00, a imobilului situat în localitatea Popeşti, parter, ap.1, judeţul Iaşi, la 9.037,50 euro fără TVA, reprezentand 75% din valoarea de piaţă stabilită prin Raportul de evaluare. Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Pictor Octav Băncilă, nr.1, jud. Iaşi în conformitate cu regulamentul de vânzare, ce va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie. Preţul de la care începe licitaţia este echivalentul în Ron la cursul BNR din ziua licitaţiei a 75% din valoarea stabilită prin Raportul de evaluare a imobilului, la care se adaugă TVA. În cazul în care la licitaţia din data de 09.03.2020 nu se va reuşi valorificarea imobilului, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, pe 16.03.2020, respectiv 23.03.2020 orele 14,00. Toţi cei care posedă un drept real asupra imobilului scos la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face lichitatorului dovada acestuia, până în preziua licitaţiei. Imobilul se va vinde liber de orice sarcini conform art. 91 alin. 1 din Legea 85/2014. Poate participa la licitatie orice persoană fizică sau juridică care depune cu cel puţin o zi înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie, până la ora 12.00, la sediul lichidatorului documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 08.00-16.00. Garanţiei de participare este în procent de 20% din preţul de pornire la licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0751103771.
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Un alt oraș din județul Suceava care limitează drastic circulația localnicilor. Nu este permis accesul și nici intrarea în oraș
03/04/2020 12:00

 Siret este al doilea oras din judetul Suceava care limitează circulatia pentru prevenirea infectării localnicilor cu noul coronavirus. Mai exact, sunt interzise deplasarea oamenilor in afara orasului pe ...

In plina pandemie, Biserica vrea sa plimbe moastele Sfintei Parascheva prin Botosani
03/04/2020 11:57

 Duminica, in judetul Botosani, are loc o procesiune cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Catedrala Mitropolitana din Iasi. Procesiunea va trece prin orasul Botosani si prin alte localitati din ...

Din 6 aprilie se înteţesc controalele la intrările în oraş!
03/04/2020 00:00

Primarul Mihai Chirica a convocat in seara zilei de ieri, 2 aprilie, la Palatul Roznovanu, o nouă sedintă a Comitetului Local pentru Situatii de Urgentă al Municipiului Iasi destinată luării unor măsuri ...

Mii de covorașe dezinfectante montate în scările de bloc
03/04/2020 00:00

Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a afirmat că s-a inceput deja montarea a cateva mii de covorase imbibate cu dezinfectant in toate scările blocurilor din municipiul Iasi. „Sunt in ju ...

Fugari din centrul de carantină
03/04/2020 00:00

Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Iaşi au informat, ieri, că două persoane, care s-au intors din Marea Britanie, respectiv Grecia, au fugit din centrul de carantină, sărind pe g ...

„Așteptările au fost mult mai mari decât ceea ce s-a întâmplat”
03/04/2020 00:00

Primarul Mihai Chirica si-a făcut public in această săptămană raportul de activitate pe anul 2019, an in care Iasul a fost promulgat drept Capitală Istorică a Romaniei şi a primit vizita Papei Francis ...

Într-o singură zi, 3.420 de ieşeni au intrat în şomaj tehnic!
02/04/2020 23:26

Suspendarea contractelor de muncă şi trecerea angajaţilor in şomaj tehnic a inceput imediat după decretarea stării de urgenţă. S-au scurs de atunci două săptămani, iar pană pe 30 martie, la nivelul ...

La Iaşi încă se mai fac angajări!
02/04/2020 23:24

Centralizatorul săptămanal trimis presei de către AJOFM Iaşi cu ofertele de pe piaţa muncii din judeţ şi la nivel european arată că, pentru intervalul 2-9 aprilie, se mai fac incă angajări. Ar fi 460 ...

Mai mulţi poliţişti de frontieră au ieşit pozitiv la testul COVID-19
02/04/2020 23:22

 Joi dimineaţă au apărut rezultatele primei testări a personalului de la Aeroport. Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică au fost extrem de discreţi, ei n-au arătat lista cu cei depistaţi ...

FOTO - Patru județe pun bani pentru a ridica, în șapte zile, un spital regional mobil la Lețcani!
02/04/2020 13:58

* pe langă Consiliul Judetean Iasi, si administratiile judetene din Neamt, Bacău si Botosani vor contribui la achizitionarea unitătii mobile * termenul de livrare pentru spitalul mobil este de 15-20 de zile ...