La Iași a început Festivalul dansului contemporan

La Iasi, a inceput astăzi festivalul dansului contemporan D.A.M. – Dans, Muzică, Multidisciplinaritate, care se va desfăşura pe parcursul unei săptămani. Evenimentul este coordonat de Lorette Enache, cadru didactic la Universitatea de Arte “George Enescu” si face parte dintr-un proiect mai larg al Universitătii iesene, finantat prin Fondul de Dezvoltare Institutională. În primele zile, astăzi si maine, se desfăsoară un workshop de improvizatie in dans, iar in cele două seri, de la ora 17,30, la Galeria DANA, studentii si masteranzii de la Coregrafie si de ...

420 de elevi nu s-au prezentat la Evaluarea Națională
22/06/2021 14:08

Astăzi, 22 iunie, s-a desfăsurat prima probă scrisă din cadrul Evaluării Nationale a absolventilor de clasa a VIII-a (Limba si literatura romană) – sesiunea 2021. La nivelul judetului Iasi, au fost prezenti 5611 candidati. Nu s-au prezentat la examen 420 (6,6%) dintre elevii inscrisi. Nu au existat tentative de fraudă si nu a fost eliminat niciun candidat, informează Inspectoratul Scolar din Iasi. Potrivit sursei citate, subiectul si baremul de corectare pentru proba de Limba si literatura romană vor fi publicate de către Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie, ...

Silk District, viitorul complex „verde” al Iașului
22/06/2021 13:05

 Nu peste mult timp Iasul se va imbogăti cu un nou complex rezidential, care va oferi locuitorilor săi mai mult decat o casă, un stil de viată in care accentul se va pune nu doar pe confort si sănătătate, ci si pe responsabilitate in ceea ce priveste mediul inconjurător. Bazat pe un concept modern (un proiect de tip brownfield, ce isi propune reconfigurarea unei platforme industriale abandonate pentru a fi redată circuitului economic la alti parametri), viitorul cartier Silk District va oferi ceea ce iesenii, la fel ca si locuitorii marilor orase, isi doresc demult - spatii verz ...

Teatru sub cerul liber la Iaşi
22/06/2021 12:16

Joi, 24 iunie, de la orele 17.30, in parcul dintre sala Cub si clădirea de patrimoniu impărtită de Opera Natională Romană Iasi si Teatrul National „Vasile Alecsandri” va fi sustinută o reprezentatie a spectacolului FRUMOASA SI BESTIA după Fratii Grimm. Realizat de regizorul Ion Ciubotaru, proiectul se bazează pe o dramatizare semnată de Călin Ciobotari, tema de fond fiind ce inseamnă frumusetea, ce e mai important: aspectul exterior, atrăgător, dar efemer, ori frumusetea interioară, cea care rezistă timpului? În rolurile titulare ii puteti vedea pe actorii Io ...

Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași,Drum cu 4 benzi la ieşire din CUG spre şoseaua de centură Iaşi VIDEO
22/06/2021 11:31

 În această dimineată, Costel Alexe, presedintele Consiliului Judetean Iasi, vicepresedintele Sorin Afloarei, dar si Ciprian Ciucan, directorul Directiei Judetene de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi, prezintă in teren un proiect legat de noua variantă de trafic cu sosea lărgită la 4 benzi in zona CUG spre Lunca Cetătuii. Proiectul a fost cuprins in noul masterplan de drumuri al CJ Iasi.      

Noul virus ocoleşte Iaşul!
22/06/2021 09:30

    Cu o singură excepţie (ziua de sambătă), cand au fost inregistrate şase cazuri, judeţul Iaşi a raportat din nou zero infectări, fiind a treia zi din ultimele patru fără cazuri noi. Astfel, numărul total al infectărilor de la izbucnirea pandemiei stagnează la 42.397 cazuri, insă mult mai important este faptul că nu au fost inregistrate decese in judeţ (915 in total). De altfel, numărul comunelor cu cifra zero in ceea ce priveşte incidenţa a urcat la 78. În acest moment, mai sunt 20 de UAT-uri unde sunt semnalate imbolnăviri, insă la un nivel minim: unu ...

Cositul vegetaţiei, un efort suplimentar pentru Servicii Publice
22/06/2021 09:00

În fiecare an, iesenii atrag atentia asupra faptului că albia raului Bahlui este acoperită cu plante si alge. Dincolo de aspectul inestetic pe care-l conferă privirilor trecătorilor, mizeria din rau generează si mirosuri grele. Nici estetica malurilor nu este tocmai in ordine, in ultima vreme apărand in spaţiul public reproşuri formulate, inclusiv de parlamentari ieşeni, care intreabă de ce nu sunt ecologizate aceste zone. În condiţiile in care, indirect, este arătată cu degetul SC Servicii Publice Iasi SA, şefii societăţii au ţinut să precizeze că angajaţii şi ...

ULTIMA ORA
Lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 200/89/2011, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui şi C.E.C. Bank Sucursala Vaslui, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, precum şi a Codului de procedură civilă, a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „GENIALUL” S.R.L. Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, str. Alexandru cel Bun, bl. 187, sc. C, et. 2, ap. 12, judeţul Vaslui, cât şi terenul proprietatea lui Cordunianu Tudorel, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV, ADRESA, Componenţa/Observaţii, Valoare - lei- 1. Construcţia C2 – magazin, birou, spaţiu odihnă, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui, suprafaţă construită 130,96 m.p., iar terenul pe care este amplasată construcţia nu aparţine debitoarei, 24.720,00 2. Bunuri mobile, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui Vitrină frigorifică Mondial Elite, Rafturi PAL, Birou-masă PAL, Raft pâine lemn, Cântar electronic, Casă de marcat Datecs MP55A, 1.165,00. Preţul de pornire la licitaţie este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform hotărârii Adunării creditorilor din data de 23.03.2021. Vânzarea prin licitaţie publică pentru bunurile debitoarei va avea loc la data de 18.06.2021, ora 1000 şi se vor organiza 5 şedinţe săptămânale, respectiv la până la data de 16.07.2021. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 5% din preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile mobile şi 2.000 lei din valoarea activului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini este 500,00 lei pentru bunurile imobile şi 50,00 lei pentru bunurile mobile şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0335/566.035, 0727/850.575, fax 0335/814.103. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Zemeș, str. Principală, nr. 200, Zemeș, judeţul Bacău, telefon 0234383037, fax 023438330, email adp@zemes.ro, persoană de contact Alupei Teofil. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu nr. 1 (boxă), în suprafață de 16,03 m.p., ce face parte din imobilul Piață Zemeș, strada Principală nr.160, proprietate publică a Comunei Zemeș, pentru activități economice comerț sau servicii. Închirierea se face conform H.C.L. 82/17.05.2021, si O.U.G. nr. 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc in Caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de pe site-ul www.zemes.ro sau de la sediul U.A.T. Comuna Zemeș. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, U.A.T. Comuna Zemeș, strada Principală nr. 200, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei, se poate achita numerar la casieria UAT Comuna Zemeș. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14/06/2021, ora 13.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23/06/2021, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Zemeș, strada Principală, nr. 200, județul Bacău. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24/06/2020, ora 10.00, la sediul UAT Comuna Zemeș, str. Principală nr. 200, județul Bacău. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4, tel: 0234/514419, fax 0234/525211, email tr-bacau-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 26/05/2021
EuroBusiness LRJ ”S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ”FANYON”S.R.L., conform Hotărârii nr.120/02.04.2018, pronunțată în dosarul nr. 2172/113/2017, de către Tribunalul Brăila, organizează în zilele de 24.06.2021, 01.07.2021, 08.07.2021, respectiv 15.07.2021, ora 14:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Magheru, nr.31, et.1, cam.25, Sector 1, licitații în vederea valorificarii următoarelor bunuri imobile, proprietatea debitoarei: BUNURI IMOBILE, PREȚ DE PORNIRE LA LICITAȚIE (EUR, fără TVA), Proprietate imobiliară, cu destinație industrială, situată în Mun. Brăila, Calea Galați nr.146, Lot 2, Jud. Brăila, CF nr. 77045 a Mun. Brăila, compusă din: Teren intravilan, categoria curți–construcții, în suprafață de 96,00 mp, amplasat în Mun. Brăila, Calea Galați nr.146, Lot 2, Jud. Brăila, nr. cad. 77045,CF nr. 77045 a Mun. Brăila și Construcția C1-grup social, nr. cad. 77045-C1, CF nr. 77045 a Mun. Brăila, Sc la sol=93,00 mp și Sc desf=279,00 mp, cu regim de înălțime S+P+1E; 19.279,60. Proprietate imobiliară, cu destinație industrială, s ituată în Mun. Brăila, Str. Costache Negruzzi nr.63-65, Jud. Brăila, CF nr.72141 a Mun. Brăila, compusă din: Teren intravilan, categoria curți–construcții, în suprafață de 580,00 mp, amplasat în Mun. Brăila, Str. Costache Negruzzi nr.63-65, Jud. Brăila, nr.cad.3362, CF nr.72141 a Mun. Brăila, Construcția C1-spațiu producție și sediu, nr.cad.3362-C1, CF nr.72141 a Mun. Brăila, Sc la sol=367,89 mp și Sc desf=735,78 mp, cu regim de înălțime P+1E,Construcția C2-centrală electrică, nr.cad.3362-C2, CF nr.72141a Mun. Brăila, Sc la sol=13,99 mp, cu regim de înălțime P și Construcția C3-atelier, nr.cad.3362-C3, CF nr.72141 a Mun. Brăila, Sc la sol=36,67 mp, cu regim de înălțime P. 43.048,00. Proprietate imobiliară, teren și construcții cu destinație nerezidențială, situată în Localitatea Eforie Sud, Str. Eternității nr.1, Jud. Constanța, CF nr.102530 a localității Eforie Sud, compusă din: Teren intravilan în suprafață de 950,00 mp din acte (972,00 mp măsurat), amplasat în Loc.Eforie Sud, Str. Eternității, nr.1, Jud. Constanța, CF nr.102530 a localității Eforie Sud, nr.cad.102530, Construcția C1(construcție fără acte)-locuință, nr.cad.102530-C1, Sc=123,00 mp, Construcția C2(construcție fără acte)-magazie, nr.cad.102530-C2, Sc=8,00 mp, Construcția C3(construcție fără acte)-spații cazare, nr.cad.102530-C3,Sc=32,00 mp, Construcția C4-anexă gospodarească, nr.cad.102530-C4, Sc=43,00 mp, Construcția C5-umbrar, nr.cad.102530-C5, Sc=26,00 mp, Construcția C6-grup sanitar, nr.cad.102530-C4, Sc=10,00 mp; Construcția C7-anexă gospodarească, nr.cad.102530-C4,Sc=6,00 mp, Construcția C8-spații de cazare, nr.cad.102530-C8, Sc=90,00 mp, Construcția C9-magazie, nr.cad.102530-C9, Sc=5,00 mp, Construcția C10-spațiu comercial și locuință, nr. cad.102530-C10, Sc=57,00 mp și Construcția C11(construcție fără acte)-spații de cazare, nr.cad.102530-C11, Sc=58,00 mp. 79.807,60. Prețurile nu includ TVA, urmând a fi făcută aplicabilitatea dispozițiilor art.292, (alin.2),l it.F, din Codul Fiscal,în măsura aplicabilității. Toate condiţiile de participare la licitaţie şi condiţiile de adjudecare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi procurat on-line de la lichidatorul judiciar, contravaloarea acestuia fiind de 2.380,00 RON,TVA inclus, dovada achiziţiei acestuia fiind obligatorie pentru participarea la licitaţie, plata acestora efectuându-se în contul lichidatorului judiciar, nr.:RO93BUCU1031215949892RON,deschis la Alpha Bank Iaşi. Persoanele care doresc să se înscrie la licitaţie au obligaţia de a depune garanţia de participare la licitaţie de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata acesteia efectuându-se în lei, la cursul BNR din data plății în contul de lichidare al ”FANYON”S.R.L., nr.:RO76BUCU1032235342465RON, deschis în lei la Alpha Bank S.A. Înscrierile la licitație se pot face până în preziua licitaţiei, ora 14:00, scrisoarea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele menţionate în caietul de sarcini,urmând a fi trimise on-line pe adresele de e-mail :vanzari@lrj.ro și stefania.nitu@insolvency.ro.Vizitarea şi prezentarea activelor se poate face doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care acestea se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului judiciar vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini.Vizualizarea activelor imobile este o condiție obligatorie pentru participarea la licitații. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul lichidatorului judiciar.: www.lrj.ro, telefon: 0733.683.702, 0729.292.746, mail: vanzari@lrj.ro, office.is@lrj.ro, telefon:0737.242.544, mail: stefania.nitu@insolvency.ro, telefon: 0747.012.820, mail:paula.stoian@fanyon.ro.
Începe Evaluarea Naţională!
22/06/2021 00:00

    Astăzi, 22 iunie, incepe Evaluarea Natională 2021 pentru elevii de clasa a VIII-a. Peste 88% din absolventii clasei a VIII-a din judetul Iasi s-au inscris in vederea sustinerii examenului, fiind vorba de puţin peste 6.000 de elevi, la care se adaugă un absolvent din promotiile precedente.  Este primul an in care examenele se sustin după o nouă curriculă, evaluarea urmand să se facă după modelul PISA, o broşură care are in componenţă 10 pagini de intrebări şi spaţii libere pentru răspunsuri. „La nivelul judetului Iasi, in vederea sustinerii probelor ...

Ieşenii cer transport gratuit în fiecare vineri !
22/06/2021 00:00

Sub sloganul „STOP! Azi masina stă pe loc!”, incepand cu data de 18 iunie, in Cluj, transportul public va fi gratuit in toate zilele de vineri. Este o continuare a proiectului „Vinerea Verde”, prin care populaţia era incurajată să folosească mijloace de transport alternative, măsura primind girul consilierilor locali. Pe acelaşi principiu, ieşenii solicită Primăriei Iaşi o iniţitivă similară. „Cerem autoritătilor locale ca vinerea, transportul public din Iasi să fie gratuit. În acest fel, să se incurajeze intr-un mod concret folosirea din ce ...

Transport ecologic sută la sută, în următorii ani
22/06/2021 00:00

Achiziţia celor 32 de tramvaie noi şi a autobuzelor electrice nu sunt singurele elemente care vor schimba din temelii transportul public. În următorii 20 de ani Iasul va beneficia exclusiv de un transport ecologic intrucat, conform directivelor Uniunii Europe, pană la finele lui 2022 va trebui ca peste jumătate din capacitătile de transport să fie ecologice, iar pană in 2030, să avem transport ecologic sută la sută. De altfel, la nivelul municipalităţii se discută de luni bune de reintroducerea troleibuzului in Iaşi, dorindu-se aducerea de maşini care să nu depindă in t ...

Cuţitarul din Şipote, condamnat după şapte ani de la măcel
21/06/2021 23:59

 Cazul de faţă a pornit de la petrecerea onomastică a unui anume Ionuţ M. din satul Măşcăteni, judeţul Botoşani, petrecere ce a avut loc in data de 7 ianuarie 2014. Acesta şi-a chemat toate neamurile, se adunaseră aproximativ 20 de persoane. S-a chefuit in casă pană seara tarziu, iar pe la ora 23.00 invitaţii au dat să plece. Gazda i-a condus, insă musafirii au mai zăbovit in curte, la taclale. Depănau amintiri şi spuneau bancuri porcoase, campion fiind Costică B. În timpul unei asemenea rafale de vulgarităţi, insoţită de multe hohote de ras, s-a nimerit, cu ...

Un traficant de droguri a semănat teroare printre puşcăriaşi
21/06/2021 23:55

Mihai Gheorghe Colac (31 de ani) este unul dintre cei mai faimoşi infractori pe care i-a dat Podul de Fier. În copilărie, a fost hoţ de buzunare şi a mai furat, din cand in cand, de prin magazinele din zonă. Apoi, după majorat, a renunţat la micile găinării, trecand la afaceri grele, la operaţiuni de anvergură. Individul, cunoscut sub porecla de Ţambulea s-a lansat in importuri en-gros de canabis şi haşiş din Spania. Le aducea cu găleata. La propriu. Lucru pe care nici cei mai experimentaţi din branşă nu şi-l permiteau. Bineinţeles, DIICOT-ul a intrat pe fir, Ţambul ...

 Începe prima ediție a Festivalului Filmului Evreiesc la Iași. Manifestări cu ocazia a 80 de ani de la Pogromul de la Iași
21/06/2021 13:17

  În perioada 25-30 iunie 2021, va avea loc prima editie a Festivalului Filmului Evreiesc la Iasi, organizat cu ocazia comemorării a 80 de ani de la Pogromul de la Iaşi. În cele sase zile, in Piata Unirii din Iasi si la Cinema Ateneu, publicul spectator este asteptat la o serie de documentare, lungmetraje, intalniri cu personalităti si un spectacol de teatru manifest. Evenimentul isi propune să rememoreze tragicele evenimente din iunie 1941, atunci cand a avut loc unul dintre cele mai violente pogromuri din istoria evreilor din Romania si să aducă un omagiu pentru vic ...

Angajăm! Șoferi profesionişti pentru comunitate, oferind contract nedeterminat direct la angajare.
21/06/2021 11:00

Cu peste 3.000 de vehicule şi aproape 25 de ani de experienţă in domeniu, Grupul Sese oferă un serviciu diferenţiat de transport, oferind clienţilor soluţii flexibile, rapide şi eficiente, care le permit să-şi ducă bunurile la destinaţie in cel mai scurt timp, cu garantarea recepţiei şi a unui serviciu bun, la un cost adaptat nevoilor fiecăruia. Logistica a trecut printr-o evoluţie şi transformare absolută in ultimii ani, iar Grupul Sese a fost in măsură să se adapteze la această schimbare prin obţinerea de soluţii, in primă fază, la problemele clienţilor, iar intr- ...

Creșă socială gratuită în Iași
21/06/2021 10:55

”Deschidem in scurt timp o CRESA SOCIALĂ GRATUITĂ, destinată copiilor cu varsta intre 9 luni si 2 ani, ce provin din familii aflate in dificultate”, anuntă MiroBoo Land pe pagina de Facebook. Ce inseamnă acest lucru? -Părinti unici intretinători ai familiei; -Familii monoparentale; -Părinti care nu au un loc de muncă; - Părinti plecati in străinătate; - Veniturile fiecărui părinte să nu depăsească 2300 de lei. Da, totul este GRATUIT! ”Copiii vor putea sta la noi toată ziua; vor manca, se vor juca, in deplină sigurantă intr-un spatiu nou amena ...

Palatul Braunstein din Iași
21/06/2021 09:18

Palatul Braunstein, clădirea somptuoasă din centrul istoric al Iasiului, are o istorie zbuciumată. Lăsată in paragină multi ani, se pregăteşte să fie redată circuitului turistic şi cultural al Iaşului. Povestile spun că evreul Adolf Braunstein a construit palatul pentru a eclipsa grandiosul Palat Cuza (astăzi Muzeul Unirii) . Este una dintre clădirile simbol ale Iaşului, monument istoric si arhitectual, situat la kilometrul zero al oraşului. Asupra vechimii Palatului Braunstein există vii controverse. Unii spun că datează din anii 1840, alţii spun că a fost construit in ...

Nou concurs pentru copii lansat de Ansamblul CJ Iași
21/06/2021 09:17

Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Judetean Iasi are o nouă inititativă menită să descopere si să lanseze copii talentati. După succesul deosebit avut de concursul de interpretare vocală „Muguri de cantec romanesc”, ansamblul se adresează acum elevilor talentati in interepretarea folclorului muzical instrumental. Acestia sunt invitati să participe la concursul „Instrumente si talente”, aflat la prima editie. Înscrierile in competitia rezervată copiilor cu varste intre 6 si 15 ani au loc pană pe 30 iunie. Pres ...

Aeroportul Internațional Iași a inaugurat o cursă spre o destinație în premieră pentru Iași: Skiathos
21/06/2021 09:11

Aeroportul International Iasi si Agentia de turism AeroVacante, parte a Grupului Aerotravel, au inaugurat in weekend primul zbor direct spre insula grecească Skiathos. Cursa spre noua destinatie de vacantă este efectuată de compania TAROM si durează aproximativ o oră si 30 de minute, potrivit Apix.ro. Zborul va fi operat cu o frecventă pe săptămană (sambăta), pană pe data de 18.09.2021, astfel: Skiathos – Iasi: ora sosirii – 19:40, dar, din 26 iunie, ora va fi 12.55 Iasi – Skiathos: ora decolării – 20:20, dar, din 26 iunie, ora va fi 13.40 „Sejurur ...

Încă o zi fără COVID în judeţul Iaşi
21/06/2021 00:00

    Pentru a doua oară de la apariţia primului caz de infecţie cu virusul SARS-CoV-2 in Romania, la data de 26 februarie 2020, in ultimele 24 de ore, in judeţul Iaşi nu a fost inregistrat oficial niciun caz de coronavirus, potrivit raportării date publicităţii ieri 20 iunie, de Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP). Conform raportărilor, teritoriul judeţului Iaşi au fost confirmate in total 42.397 cazuri cu persoane infectate cu COVID-19 şi 915 decese. Dacă incidenţele pe municipiu şi pe judeţ sunt aceleaşi (0,05 cazuri la mia de locuitori), in judeţ ...


1 la 19 din 3984

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei