Apostolul Toma din fiecare muritor

Prima duminică după Săptămana Luminată este alocată de către Biserica Ortodoxă Apostolului Toma, cel numit şi Geamănul. În fapt, celebrarea este conformă cu relatarea evanghelică despre arătarea Domnului Înviat tuturor apostolilor, de faţă fiind şi Toma, care lipsise la prima arătare, in seara zilei Învierii, el „lăsand vorbă” confraţilor apostoli care-l anunţaseră despre minune, că nu va crede in Învierea lui Hristos din morţi pană cand nu-I va vedea şi atinge semnul cuielor şi al suliţei. La această arătare a Sa, Mantuitorul ...

Învierea lui Hristos şi învierea noastră
07/05/2013 05:00

  În epoca relativismului ridicat la rang de religie, a lui „poate că”, a lui „totuşi” sau „s-ar putea”, a pune sub semnul intrebării sau al negaţiei totul - cu excepţiile legate strict de plăcerile carnale, gregare - este ceva „normal”, firesc. Cu atat mai „normal” este a nega pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos şi Învierea Sa. Însă nu in această epocă s-a născut negarea lui Dumnezeu, ci sămanţa ei a fost incă in mintea primilor oameni creaţi de Dumnezeu: Adam şi Eva. Această sămanţă este consec ...

Sâmbăta cea Mare şi iadul personal
04/05/2013 05:00

  Tema Sambetei celei Mari - coborarea Domnului Hristos la iad, spre a-i ridica de acolo pe Adam, Eva şi pe toţi drepţii cei din veac - aduce in actualitate şi iadul personal al fiecărui muritor. Căci nu este om in lumea aceasta care să nu fi avut sau nu să nu aibă stări de iad personal. Ce este, ce poate fi iadul personal?! Dostoievski a definit iadul, in general, ca fiind neputinţa de a iubi. Dar cel personal este, s-ar putea spune, şi altceva: el este neputinţa copilului ai cărui părinţi nu mai sunt, sau care l-au abandonat; este durerea celor ce se despart, forţa ...

Joia Mare sau Duhul care transcende materia
02/05/2013 05:00

Joia Mare este ziua din Săptămana Patimilor Domnului, cand celebrarea liturgică are un fast şi o importanţă aparte. Însăşi asprimea postului alimentar este imblanzită in această zi. Căci ea aminteşte, mai presus de orice, instituirea de către Domnul Hristos, la Cina cea de Taină, a Tainei Tainelor: Sfanta Euharistie. Dacă, in conformitate cu reprezentarea Sfantului Apostol Pavel, Biserica este Trupul Mistic al cărui Cap este Iisus Hristos, atunci Sfanta Euharistie este „liantul” care ţine acest Trup viu şi coerent, nu lasă pe nici unul dintre mădularele ...

Înţelepciunea de a ţine candela sufletului aprinsă
30/04/2013 05:00

Săptămana Patimilor Domnului comemorează, in fiecare zi, cate un alt, sau alte evenimente ori personaje biblice cu rezonanţă specială pentru Răstignirea şi Învierea Domnului Hristos. După ce Lunea Mare a amintit despre pilda smochinului neroditor şi de Iosif, mezinul Patriarhului Iacob vandut de către fraţii săi, Marţea Mare pune in prim plan o pildă nou-testamentară celebră: aceea a celor zece fecioare, cinci inţelepte şi cinci nebune. Pasajul evanghelic aferent este cunoscut, el nefiind lecturat doar in această zi in slujbele Bisericii, ci şi de fiecare dată la T ...

Floriile, măreţia divină şi oportunismul uman
27/04/2013 05:00

Duminica premergătoare Săptămanii Patimilor Domnului este numită, popular, a Floriilor. Ea celebrează intrarea triumfală a Domnului Hristos in Ierusalim, după ce, in ziua precedentă, săvarşise una dintre cele mai mari minuni pe care contemporanii o văzuseră săvarşită de către Dansul: invierea lui Lazăr din Betania, cel de patru zile mort. Este un prilej de reflecţie profundă, pe de o parte, la credinţa fiecăruia dintre noi in Hristos - Fiul lui Dumnezeu; pe de alta, la măreţia smereniei Sale, care la Florii s-a vădit prin aceea că a intrat in Ierusalim călare pe un s ...

Liniştea interioară sau isihia
25/04/2013 05:00

Pe data de 25 aprilie, calendarul ortodox il comemorează pe Sfantul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului, unul dintre promotorii de seamă ai isihasmului pe teritoriile romaneşti. Născut in Ucraina, către finele secolului al XVII-lea, a ajuns să aleagă a trăi intr-o manăstire din Ţara Romanească - Dălhăuţi - cel mai probabil „impins” de spaima ce cuprinsese toată lumea slavonă de la nord şi nord-est de ţara noastră, după ce Ţarul Petru cel Mare a inceput reformarea din temelii a societăţii ruseşti a vremii sale, şi, nu in ultimul rand, a vieţii eclesiastice ...


ULTIMA ORA
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Tribunalul Iași, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8669/99/2017 (526/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Tutun și Ziare” S.R.L. Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Bălţii nr. 6, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV – Valoare -lei- 1. Chioşcuri ziare dezafectate - 10.906,00; 2. Utilitare dacia Logan - 10.230,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2020. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 13.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 27.04.2020, 04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020 și 25.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanției de participare la licitație de 30% din prețul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât și documentele de înființare și împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare la licitație, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, județul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035, 0727/850575 și 0744/291653..
Sfântul Mucenic Gheorghe şi biruinţele
23/04/2013 05:00

Data de 23 aprilie este in mod constant asociată cu sărbătorirea Sfantului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă. Este unul dintre cei mai populari sfinţi, nu in ultimul rand datorită faptului că el este patronul spiritual, ocrotitorul Armatei Romane - o tradiţie continuată, probabil, de la Domnitorul moldovean Ştefan cel Mare şi Sfant, pe steagul de luptă al căruia era reprezentat Sfantul Gheorghe -, al Casei Regale şi al Regatului Unit al Marii Britanii, precum şi al mai multor ţări: Armenia, Georgia, Lituania, Malta, Serbia. De ce oare a fost ales şi este venera ...

Imnul acatist al Maicii Domnului
20/04/2013 05:00

Săptămana a cincea a Postului Mare este alocată de către Biserică unui nou impuls spiritual de proporţii, in ascensiunea spirituală a sufletului spre Săptămana Patimilor şi Înviere: deniile de miercuri şi vineri seara, prima alocată Canonului celui Mare al Sfantului Andrei Criteanul, iar cea de-a doua Imnului Acatist al Născătoarei de Dumnezeu.  Orice creştin ortodox, fie el şi nepracticant, a citit sau ascultat, măcar o dată in viaţă, un acatist inchinat Maicii Domnului sau vreunui Sfant. Acatistele - imne bisericeşti de tradiţie bizantină care se rostesc ş ...

Virtuţi complementare: ascultarea şi smerenia
18/04/2013 05:00

Între cele treizeci de capitole ale lucrării „Scara”, cel cu numărul 4 se numeşte „Despre ascultare”, iar cel cu numărul 25 „Despre minunata smerenie”. Virtuţile ascultării şi smereniei sunt strans legate intre ele, complementare şi, in esenţă, ele constituie fundamentul oricărui raport social civilizat, intrucat omul este, inainte de toate, creatură raţional-afectivă cu vocaţia comuniunii cu Dumnezeu şi cu semenii săi. Iar raportul de comuniune nu se poate stabili in afara unei decente limitări a ego-ului (smerenie) şi a supunerii s ...

Trepte ale virtuţii
16/04/2013 05:00

Lucrarea „Scara” a Sfantului Ioan din Sinai cuprinde treizeci de capitole, numite şi trepte, care trebuie urcate de către cei doritori a aprofunda starea lor de comuniune cu Dumnezeu şi cu semenii - dezideratul suprem al oricărui creştin, in fond. Ea nu este atat o „sumă” de reguli de urmat, cat o referire la practicile existente cunoscute Sfantului Ioan, cu privire la virtuţi şi opusele lor - patimile aferente. Fiind intocmită la cererea unui egumen, spre folosul călugărilor, lucrarea este firesc să facă referire, cu prioritate, la aspectele vieţii celor ...

Urcuşul spiritual
13/04/2013 05:00

Duminica a patra din Postul Mare este dedicată de către Biserică Sfantului Ioan cel ce a scris „Scara” - o lucrare de spiritualitate creştină bine cunoscută in Răsărit, indeosebi. Este in logica lucrurilor ca, după decizia liberă de a-L urma pe Hristos in viaţa sa, de a fi iubitor şi mărturisitor de Cruce şi asumător neşovăielnic al crucii personale, omul să progrese, să urce din punct de vedere spiritual. Mişcarea - de dorit ar fi doar in sens de progres, evoluţie - este o lege intrinsecă atat a lumii fizice, cat şi a celei spirituale. Nimic nu stă ...

Asumarea crucii personale şi sfinţenia
11/04/2013 05:00

În lectura evanghelică din duminica Sfintei Cruci se află şi următoarele afirmaţii ale Domnului Hristos: „Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape sufletul il va pierde, iar cine va pierde sufletul Său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela il va scăpa”. (Marcu 8, 34-35) A-L cinsti pe Hristos - Mantuitorul lumii, a-ţi asuma Crucea sa, este o alegere, expresia clară a libertăţii de voinţă lăsate omului de către Dumnezeu, incă de la crearea sa, iar nu o obligaţ ...

Omul, între asumarea şi respingerea Crucii
09/04/2013 05:00

Pasajul evanghelic de la Liturghia din duminica Sfintei Cruci este unul dintre cele mai laconice şi tăioase. În special unul dintre versetele in această zi citite este remarcabil: „Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, in neamul acesta desfranat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el, cand va veni intru slava Tatălui său cu sfinţii ingeri.” (Marcu 8,38) Faptul că există o a Doua Venire a Mantuitorului Iisus Hristos in lume, ca Drept Judecător, nu este pus la indoială de către nici un creştin botezat, cel puţin. Acest lucr ...

Crucea lui Hristos, pecetea Iubirii divine
06/04/2013 05:00

Duminica a treia din Postul Mare este dedicată cinstirii Sfintei Cruci a Domnului Hristos. Postul fiind considerat perioada de şase săptămani premergătoare Săptămanii Patimilor Domnului, această duminică se află exact la răscrucea lui, in miezul Postului. De aici derivă şi semnificaţia comemorării. Crucea lui Hristos este stindardul Creştinătăţii. Ea este Altarul de Jertfă a Fiului lui Dumnezeu, răstignit de către păcatul, neimplinirea din umanitatea intreagă, de la Adam şi pană la ultimul om ce se va fi născut in lumea aceasta. Căci da, in afară de Iisus Hristos ...

Imnografia Bisericii, izvor de spiritualitate
04/04/2013 05:00

Pe data de 4 aprilie, calendarul ortodox comemorează şi pe Sfantul Iosif Imnograful, un călugăr ce a trăit in secolul al IX-lea, in perioada iconoclastă, fiind unul dintre aprigii apărători ai cinstirii icoanelor. Născut in Sicilia, in anul 816, a părăsit-o impreună cu familia, din cauza invaziei arabe, mutandu-se in Grecia, unde a ales calea vieţii monahale. Sfantul Grigorie Decapolitul l-a adus de acolo la Constantinopol - inima Imperiului Bizantin -, eruditul monah Iosif fiind ales ulterior ca delegat al călugărilor constantinopolitani ce apărau cinstirea icoanelor, la Papa ...

Omul ca receptor al Luminii Necreate
02/04/2013 05:00

În contextul săptămanii ce urmează nemijlocit duminicii Sfantului Grigorie Palama, se cuvine a ne gandi, fiecare dintre noi, in ce măsură suntem sau putem fi, ca persoane, receptacule ale Luminii Necreate, despre care a teologhisit foarte profund Sfantul Grigorie, in secolul al XIV-lea. De atunci, fizicieni de elită au demonstrat, cu prisosinţă, faptul că, intr-adevăr, Energiile Necreate sunt o realitate, iar omul se impărtăşeşte de ele. Evident, această realitate - ca mai toate realităţile de care omul este inconjurat - a suportat şi suportă şi foarte multe interpre ...

Grigorie Palama - apologetul Energiilor Necreate
30/03/2013 05:00

Duminica a doua a Postului Mare Ortodox este dedicată unuia dintre cei mai de seamă teologi medievali: Sfantul Grigorie Palama. Dacă Biserica Vestului şi-a aşezat fundamentele teologiei sale, după Schisma din 1054, pe sistemul filosofic al lui Toma de Aquino, iar Protestantismul pe teologia lui Martin Luther şi Jean Calvin, Biserica Estului işi are fundamentele gandirii sale in Sfinţii Părinţi, incununată, in cel de-al doilea mileniu creştin, de către teologia Sfantului Grigorie Palama. În epoca pragmatismului şi a „lipsei de timp”, a lectura pe indelete scri ...

Ortodoxie şi ortopraxie
28/03/2013 05:00

În contextul duminicii precedente, cea a Ortodoxiei, nu este inutil a reflecta la ortodoxia fiecăruia dintre cei ce suntem botezaţi in Biserica Ortodoxă. Căci, ne place sau nu, Taina Botezului ni se dăruieşte - şi este un dar de cel mai mare preţ pentru viaţa omului -, dar ne şi obligă. Moral, in primul rand. A fi ortodox este, pentru copleşitoarea majoritate a celor botezaţi de prunci, un fapt mai mult sau mai puţin relevant, semnificativ. Asta datorită, in primul rand, lipsei de educaţie religioasă solidă, a neştiinţei religioase. Căci, dacă omul comun se sileşt ...


77 la 95 din 103