Un pod din Peru, restaurat cu materiale pe care le foloseau incașii în urmă cu milenii

Un pod suspendat din Peru, vechi de 500 de ani a fost refăcut de comunitatea locală din regiunea Cuzco in intregime cu materiale pe care le foloseau incasii in urmă cu milenii. Lucrarea a fost realizată din paie produse dintr-o plantă locală. Paiele au fost innădite astfel incat să asigure puntea lungă de 33 de metri si lată de un metru si 20 de centimetri. Podul respectiv si mestesugul localnicilor au fost desemnate de UNESCO drept patrimoniu cultural imaterial. 

Un austriac și câinele său au mers pe jos peste 1.300 de kilometri pentru a ajunge la Reghin
18/06/2021 12:44

Un austriac de origine romană, Sandor Buz, alături de cainele său, Gyango, adoptat din Romania, a ajuns, vineri, la Reghin, după ce a parcurs pe jos 1.300 de kilometri pentru a strange donaţii pentru adăpostul de caini din acest municipiu. Sandor Buz, un artist care prelucrează sticla, a declarat că a reuşit să adune suma de peste 39.300 de lei ca donaţii pentru Asociaţia "Robin Hood" care se ocupă de protecţia animalelor şi care ocroteşte de mai mulţi ani cainii vagabonzi din Romania, după ce a pornit pe jos din Austria, impreună Gyango, in data de 4 aprilie, imb ...

Educația sexuală, disciplină obligatorie în școli
18/06/2021 12:41

Introducerea educatiei sexuale in scoli ca disciplină obligatorie sub denumirea de Educatie sexuală, sustinută de ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, care a declarat la B1TV că problema generată de legea educaţiei sanitare poate fi tranşată „cu inţelepciune şi cunoscand realităţile”, dand ca exemplu comunităţile in care părinţii şi copiii ajung să locuiască intr-o singură cameră şi unde lacunele privind educaţia sexuală apar atat la minori, cat şi la adulţi, scrie Agerpres. „Se poate tranşa cu inţelepciune şi cunoscand, mai cu seamă, realită ...

O nouă specie de rinocer gigantic preistoric, descoperită în China
18/06/2021 12:39

O nouă specie de rinocer gigantic preistoric - printre cele mai mari mamifere care au populat vreodată uscatul - a fost descoperită in nord-vestul Chinei, susţin cercetători din această ţară, potrivit bbc.com. Paraceratherium linxiaense, care a trăit in urmă cu aproximativ 26,5 milioane de ani, cantărea 21 de tone, echivalentul a patru mari elefanţi africani. Putea ajunge cu capul - fără corn - pană la o inălţime de 7 metri, reuşind să se hrănească cu frunze din varfurile copacilor, ceea ce il făcea mai inalt decat o girafă. Noile descoperiri au la bază fosile găsite ...

Un film după povestea unei studente LGBT, câștigătorul Festivalului Tribeca
18/06/2021 12:36

Filmul "The Novice", povestea unei studente din comunitatea LGBT care se alătură echipei de canotaj a universităţii sale, a caştigat joi cea de-a 20-a ediţie a Festivalului Tribeca, care se incheie in acest sfarşit de săptămană, relatează EFE. "The Novice", scris şi regizat de Lauren Hadaway, a caştigat cele trei mari premii - pentru cel mai bun lungmetraj narativ american, cea mai bună actriţă (Isabelle Furhan) şi cea mai bună imagine (Todd Martin). Festivalul Tribeca a evidenţiat "interpretarea feroce" a actriţei principale, Isabelle Furhan ...

Șalupa în formă de mașină, atracția sezonului turistic din Egipt
18/06/2021 12:30

Trei prieteni din Egipt au inventat ceea ce ei numesc atractia acestui sezon turistic. Este vorba despre un vehicul care pare desprins din filmele de actiune. Este cat se poate de confortabil si atinge viteze considerabile...pe apă   Un vehicul pe care cu sigurantă James Bond si l-ar dori. Acum este la dispozitia turistilor care ajung in Egipt. Nu este un autoturism adaptat să meargă si pe apă. Este doar o salupă realizată in forma unei masini sport. Trei prieteni au avut această idee pe care au si pus-o in practică folosind doar materie prima din Egipt. Motorul, insă, este ...

CTP Iaşi şcolarizează vatmani
18/06/2021 12:15

    Compania de Transport Public (CTP) Iaşi anunţă recrutarea in data de 22 iunie 2021, ora 9.00, a candidaţilor in vederea şcolarizării in meseria de vatman. Persoanele interesate să obţină permis categoria Tv pot depune solicitările insoţite de CV şi xerocopii după următoarele documente: carte de identitate, permis de conducere, diploma de studii si certificate de calificare sau atestate profesionale, cazierul judiciar si cazier rutier (ultimii 5 ani). Amatorii trebuie să aibă minim 24 de ani, domiciliu stabil sau flotant in Iasi sau zonele limítrofe (maxim ...

ULTIMA ORA
Lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 200/89/2011, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui şi C.E.C. Bank Sucursala Vaslui, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, precum şi a Codului de procedură civilă, a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „GENIALUL” S.R.L. Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, str. Alexandru cel Bun, bl. 187, sc. C, et. 2, ap. 12, judeţul Vaslui, cât şi terenul proprietatea lui Cordunianu Tudorel, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV, ADRESA, Componenţa/Observaţii, Valoare - lei- 1. Construcţia C2 – magazin, birou, spaţiu odihnă, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui, suprafaţă construită 130,96 m.p., iar terenul pe care este amplasată construcţia nu aparţine debitoarei, 24.720,00 2. Bunuri mobile, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui Vitrină frigorifică Mondial Elite, Rafturi PAL, Birou-masă PAL, Raft pâine lemn, Cântar electronic, Casă de marcat Datecs MP55A, 1.165,00. Preţul de pornire la licitaţie este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform hotărârii Adunării creditorilor din data de 23.03.2021. Vânzarea prin licitaţie publică pentru bunurile debitoarei va avea loc la data de 18.06.2021, ora 1000 şi se vor organiza 5 şedinţe săptămânale, respectiv la până la data de 16.07.2021. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 5% din preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile mobile şi 2.000 lei din valoarea activului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini este 500,00 lei pentru bunurile imobile şi 50,00 lei pentru bunurile mobile şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0335/566.035, 0727/850.575, fax 0335/814.103. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Zemeș, str. Principală, nr. 200, Zemeș, judeţul Bacău, telefon 0234383037, fax 023438330, email adp@zemes.ro, persoană de contact Alupei Teofil. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu nr. 1 (boxă), în suprafață de 16,03 m.p., ce face parte din imobilul Piață Zemeș, strada Principală nr.160, proprietate publică a Comunei Zemeș, pentru activități economice comerț sau servicii. Închirierea se face conform H.C.L. 82/17.05.2021, si O.U.G. nr. 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc in Caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de pe site-ul www.zemes.ro sau de la sediul U.A.T. Comuna Zemeș. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, U.A.T. Comuna Zemeș, strada Principală nr. 200, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei, se poate achita numerar la casieria UAT Comuna Zemeș. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14/06/2021, ora 13.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23/06/2021, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Zemeș, strada Principală, nr. 200, județul Bacău. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24/06/2020, ora 10.00, la sediul UAT Comuna Zemeș, str. Principală nr. 200, județul Bacău. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4, tel: 0234/514419, fax 0234/525211, email tr-bacau-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 26/05/2021
EuroBusiness LRJ ”S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ”FANYON”S.R.L., conform Hotărârii nr.120/02.04.2018, pronunțată în dosarul nr. 2172/113/2017, de către Tribunalul Brăila, organizează în zilele de 24.06.2021, 01.07.2021, 08.07.2021, respectiv 15.07.2021, ora 14:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Magheru, nr.31, et.1, cam.25, Sector 1, licitații în vederea valorificarii următoarelor bunuri imobile, proprietatea debitoarei: BUNURI IMOBILE, PREȚ DE PORNIRE LA LICITAȚIE (EUR, fără TVA), Proprietate imobiliară, cu destinație industrială, situată în Mun. Brăila, Calea Galați nr.146, Lot 2, Jud. Brăila, CF nr. 77045 a Mun. Brăila, compusă din: Teren intravilan, categoria curți–construcții, în suprafață de 96,00 mp, amplasat în Mun. Brăila, Calea Galați nr.146, Lot 2, Jud. Brăila, nr. cad. 77045,CF nr. 77045 a Mun. Brăila și Construcția C1-grup social, nr. cad. 77045-C1, CF nr. 77045 a Mun. Brăila, Sc la sol=93,00 mp și Sc desf=279,00 mp, cu regim de înălțime S+P+1E; 19.279,60. Proprietate imobiliară, cu destinație industrială, s ituată în Mun. Brăila, Str. Costache Negruzzi nr.63-65, Jud. Brăila, CF nr.72141 a Mun. Brăila, compusă din: Teren intravilan, categoria curți–construcții, în suprafață de 580,00 mp, amplasat în Mun. Brăila, Str. Costache Negruzzi nr.63-65, Jud. Brăila, nr.cad.3362, CF nr.72141 a Mun. Brăila, Construcția C1-spațiu producție și sediu, nr.cad.3362-C1, CF nr.72141 a Mun. Brăila, Sc la sol=367,89 mp și Sc desf=735,78 mp, cu regim de înălțime P+1E,Construcția C2-centrală electrică, nr.cad.3362-C2, CF nr.72141a Mun. Brăila, Sc la sol=13,99 mp, cu regim de înălțime P și Construcția C3-atelier, nr.cad.3362-C3, CF nr.72141 a Mun. Brăila, Sc la sol=36,67 mp, cu regim de înălțime P. 43.048,00. Proprietate imobiliară, teren și construcții cu destinație nerezidențială, situată în Localitatea Eforie Sud, Str. Eternității nr.1, Jud. Constanța, CF nr.102530 a localității Eforie Sud, compusă din: Teren intravilan în suprafață de 950,00 mp din acte (972,00 mp măsurat), amplasat în Loc.Eforie Sud, Str. Eternității, nr.1, Jud. Constanța, CF nr.102530 a localității Eforie Sud, nr.cad.102530, Construcția C1(construcție fără acte)-locuință, nr.cad.102530-C1, Sc=123,00 mp, Construcția C2(construcție fără acte)-magazie, nr.cad.102530-C2, Sc=8,00 mp, Construcția C3(construcție fără acte)-spații cazare, nr.cad.102530-C3,Sc=32,00 mp, Construcția C4-anexă gospodarească, nr.cad.102530-C4, Sc=43,00 mp, Construcția C5-umbrar, nr.cad.102530-C5, Sc=26,00 mp, Construcția C6-grup sanitar, nr.cad.102530-C4, Sc=10,00 mp; Construcția C7-anexă gospodarească, nr.cad.102530-C4,Sc=6,00 mp, Construcția C8-spații de cazare, nr.cad.102530-C8, Sc=90,00 mp, Construcția C9-magazie, nr.cad.102530-C9, Sc=5,00 mp, Construcția C10-spațiu comercial și locuință, nr. cad.102530-C10, Sc=57,00 mp și Construcția C11(construcție fără acte)-spații de cazare, nr.cad.102530-C11, Sc=58,00 mp. 79.807,60. Prețurile nu includ TVA, urmând a fi făcută aplicabilitatea dispozițiilor art.292, (alin.2),l it.F, din Codul Fiscal,în măsura aplicabilității. Toate condiţiile de participare la licitaţie şi condiţiile de adjudecare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi procurat on-line de la lichidatorul judiciar, contravaloarea acestuia fiind de 2.380,00 RON,TVA inclus, dovada achiziţiei acestuia fiind obligatorie pentru participarea la licitaţie, plata acestora efectuându-se în contul lichidatorului judiciar, nr.:RO93BUCU1031215949892RON,deschis la Alpha Bank Iaşi. Persoanele care doresc să se înscrie la licitaţie au obligaţia de a depune garanţia de participare la licitaţie de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata acesteia efectuându-se în lei, la cursul BNR din data plății în contul de lichidare al ”FANYON”S.R.L., nr.:RO76BUCU1032235342465RON, deschis în lei la Alpha Bank S.A. Înscrierile la licitație se pot face până în preziua licitaţiei, ora 14:00, scrisoarea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele menţionate în caietul de sarcini,urmând a fi trimise on-line pe adresele de e-mail :vanzari@lrj.ro și stefania.nitu@insolvency.ro.Vizitarea şi prezentarea activelor se poate face doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care acestea se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului judiciar vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini.Vizualizarea activelor imobile este o condiție obligatorie pentru participarea la licitații. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul lichidatorului judiciar.: www.lrj.ro, telefon: 0733.683.702, 0729.292.746, mail: vanzari@lrj.ro, office.is@lrj.ro, telefon:0737.242.544, mail: stefania.nitu@insolvency.ro, telefon: 0747.012.820, mail:paula.stoian@fanyon.ro.
Bătaie în avion. Un pasager beat a iscat un conflict de proporții cu alți călători / VIDEO
18/06/2021 12:01

Bătaie la bordul avionului de pe ruta Minsk-Tbilisi. Un pasager beat a inceput să insulte o femeie, iar alti pasageri au decis să-l pedepsească. Potrivit Publika, mai multi pasageri s-au luat la bătaie la bordul avionului de pe ruta Minsk-Tbilisi. Totul a inceput după ce unul dintre pasageri, un cetătean georgian aflat cel mai probabil sub influenţa băuturilor alcoolice, a inceput să insulte o femeie de langă el. Însotitorii de bord au asezat-o in altă parte, dar incidentul nu s-a incheiat. Alti pasageri georgieni au decis să-l pedepsească pe compatriotul lor needucat. ...

Decizie definitivă a Curţii de Apel Iaşi: Nu este permis accesul studenţilor UMF Iaşi nevaccinaţi sau netestaţi la examene
18/06/2021 12:00

Decizie finală a Curtii de Apel Iasi: a fost respinsă cererea Ligii Studentilor de suspendare a Deciziei nr. 516/12.05.2021 Asociaţia Liga Studenţilor din Universitatea Al. I. Cuza, alături de cinci studente ale Universitătii de Medicină si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi, au acţionat in instanţă Universitatea pentru suspendarea Deciziei nr. 516/12.05.2021, care prevede că „pentru a putea participa la sesiunea de examene din perioada 29.05.2021 -19.06.2021, sesiunea ordinară nr.2, studentii vor prezenta, inainte de fiecare examen, unul dintre următoarele doc ...

FOTO/VIDEO - Roboții sunt în centrul atenției la Iași. 150 de liceeni din toată țara își etalează creațiile
18/06/2021 12:00

Se spune că vor conduce viitorul. Deja au luat multe dintre joburile pe care le au oamenii, nu au sentimente, dar au invătat să citească printre cuvinte. Robotii sunt in centrul atentiei si asta se intamplă si zilele acestea la Iasi, unde are loc unul dintre cele mai mari evenimente de robotică din Romania. 150 de liceeni din toată ţara s-au intalnit in capitala Moldovei pentru a-şi etala creaţiile. Competiţiile de robotică au fost cele mai aşteptate de participanţi, iar micile maşinării şi-au demonstrat abilităţile in arenă. Emoţiile au fost mari, dar participarea la un ...

Iașul, pus în centrul atenției de către turismul viticol
18/06/2021 11:58

Degustări, cultură si povesti. Astfel se poate rezuma evenimentul #vinsieu, organizat de Winelover Romania - winelover.ro si sustinut de Asociatia Destination IASI. Proiectul, la care au participat mai multi iubitori de vin din tară, a presupus un tur la cateva dintre cele mai importante crame din jurul Iasului, alături de o vizită cu tur ghidat in centrul orasului, la cele mai importante obiective turistice. Vizita la castelul Miclăuseni s-a dovedit a fi un start excelent pentru participanti, fiind acompaniată de vinurile oferite de crama Strunga. Finalul primei zile a fost dedicat ...

Un nou regulament pentru parcări la Iași. Ce modificări propune PMI [document]
18/06/2021 11:45

 Autoritătile locale si societatea civilă dezbat astăzi noul regulament pentru exploatarea parcărilor de pe raza orasului, intr-un eveniment organizat la solicitarea Asociatiei pentru Promovarea Transportului Alternativ (APTA). Una dintre principalele modificări ale noului regulament propus de Primărie – document publicat pentru consultare publică – vizează cuantumul amenzilor: oficialii municipalitătii spun că amenzile au rămas la nivelul anului 2013 si au „valori nesemnificative”. „Un cuantum nesemnificativ al amenzii, face ca aplicarea unei as ...

Sunete de harpă generate cu mișcarea ochilor. Un miracol tehnologic pentru o tânără muziciană din Grecia
18/06/2021 11:40

O studentă din Grecia, care suferă de o boală cerebrală rară, a primit o noua sansă la viată. Ea poate canta acum la harpă cu ajutorul ochilor. Alexandra Kerlidou stă pe scenă in scaun cu rotile. La 21 de ani nu poate vorbi si nici să-si miste mainile. Dar poate canta la harpă cu ajutorul ochilor si totul gratie unui program de computer creat special pentru ea. "M-am simţit ciudat, nu mi-am imaginat niciodată aşa ceva", spune Alexandra. Inventatorul este un prieten care, la 37 de ani, este un programator si muzician de succes. Alexandra a suferit un accident de m ...

O treime dintre români cred că este normal ca un copil să consume alcool
18/06/2021 11:39

35% dintre romani cred că este normal ca un copil să consume alcool in cantităti mici, arată un studiu realizat in Romania, Cehia si Ungaria de cel mai mare producător si distribuitor de băuturi alcoolice din lume. Cum explică: ii ajută să devină consumatori mai responsabili pe viitor. În realitate, insă, copiii si adolescentii nu ar trebui să bea niciodată alcool, pentru că are efecte negative asupra dezvoltării creierului si creste riscul de boli mintale. Un studiu realizat de Agentia Natională Antidrog in scolile din Romania si citat de Diageo arătă insă că proce ...

Consilierul Timofciuc vrea şanse egale pentru micii comercianţi
18/06/2021 11:30

În urma unei sesizări inaintată de consilierul local Răzvan Timofciuc (USR-PLUS) către Consiliul Concurentei, Primăria trebuie să ia măsuri pentru a asigura celor care vor să inchirieze domeniul public (persoane fizice si juridice) sanse egale si un mediu concurential corect. „Am sesizat Consiliul Concurentei cu privire la modalitatea netransparentă si neconcurentială prin care sunt inchiriate bunuri publice ce apartin Primăriei Iasi. După o investigatie care a durat cateva luni, Consiliul Concurentei mi-a dat dreptate si recomandă Primăriei să intreprindă o serie d ...

Un bărbat atacat de urs în Harghita, internat de urgență cu răni grave
18/06/2021 11:28

Un bărbat a fost atacat de urs la o fermă de langă localitatea Săcel, el fiind supus unei intervenţii chirugicale la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Miercurea Ciuc. Informaţia a fost făcută publică de preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, pe pagina sa de Facebook. „Ursul a atacat din Nou! Un bărbat de 54 de ani a fost atacat in zorii zilei la o fermă de langă Săcel. Acesta a fost transportat imediat la spitalul din Odorheiu Secuiesc unde i s-a acordat asistenţa medicală de urgenţă, şi in urma CT-ului efectuat a fost transportat la Spital ...

 PDI, ediție aniversară. 600 de cursuri, workshopuri și prelegeri, peste 650 de lectori și peste 10.000 de participanți
18/06/2021 11:24

  Nu peste mult timp, Iasul va găzdui unul dintre cele mai importante evenimente ale lumii medicale si stiintifice. Este vorba despre cea de-a zecea editie a Primăverii Dermatologice Iesene (PDI), o manifestare natională cu participare internatională devenită deja o traditie nu doar pentru mediul academic medical romanesc, ci si pentru cel international. Lansat in 2012 in aula Bibliotecii Centrale Universitare, proiectul, care poate pentru unii avea conotatii utopice, s-a dovedit a fi o idee vizionară, ce a adus transformări importante in lumea medicală, apoi in industria farmac ...

Salarii „covidate” la Infecţioase!
18/06/2021 11:18

  Pandemia de COVID-19 aproape că a dublat salariile cadrelor medicale. Sporul prevăzut de anexa 2 din HG 153/2018, acordat pentru conditii deosebit de periculoase, majorează considerabil salariile personalului Spitalului de Boli Infecţioase Iaşi. Aici, cea mai mare retributie este a managerului interimar, care, potrivit documentelor interne, are un salariu de bază de 18.000 lei, plus sporul pentru conditii deosebit de periculoase (85%) in valoare de 15.600 de lei. Un total de 33.600 de lei/lună brut. Aproape acelasi salariu il are si directorul medical - 16.700 lei - la care ...

În ce zi nu se va plăti taxă pe Podul Giurgiu-Ruse. Ce a anunțat CNAIR
18/06/2021 11:15

  Autoturismele care ies din tară pe la Giurgiu, duminică, 20 iunie 2021, si trec podul peste Dunăre, in sensul Giurgiu - Ruse, nu vor achita tariful de trecere. Motivul este unul special: este Ziua Podului, a anunţat Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).   Duminică, 20.06.2021, vehiculele rutiere de transport persoane (autoturisme), cu cel mult 8+1 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto, care trec podul peste Dunăre in sensul Giurgiu – Ruse, vor fi scutite de achitarea tarifului de trecere, a anuntat Compania Naţională de A ...


39 la 57 din 32501

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei