Bagheta care arde

18

Dimensiune font:

| 25-05-2023 13:14

Astăzi, Voicu Enăchescu ar fi împlinit 80 de ani. Ne știam din vremea studenției mele, când abia crease corul „Preludiu”. Au trecut de-atunci decenii de viață în lumina unei înțelegeri fără nicio umbră. M-a onorat cu prietenia sa, m-a răsfățat cu arta concertelor sale, m-a încântat cu umorul său subtil. Peste toate, ne unea tabla de valori în care așeza oamenii și lucrurile. Cu timpul, dintr-un colț al acestei prietenii, apăruse și Vlad, fiul maestrului, un tânăr cu educație aleasă, cu care împărtășeam aceeași pasiune pentru sport și gazetăria sportivă.

Destule amintiri și multe motive mă îndeamnă să scriu în această zi mai ales despre omul Enăchescu, și mai deloc despre performanțele, palmaresul și imensa moștenire artistică pe care a lăsat-o corului „Preludiu”, pe care l-a fondat în 1972.

Maestrul Enăchescu era din categoria acelor oameni care, atunci când ies dintr-o cameră, în urma lor rămâne o dâră prin aer. Lăsa acolo o idee, un gând, o vorbă care dădeau parcă o anume materialitate spațiului.

Avea o inegalabilă forță centripetă. Era fermecător prin verb, cuceritor prin inteligență și copleșitor printr-o generozitate spirituală de excepție. Biroul său era un spațiu deschis. Nu neapărat un du-te vino, dar o mică agora, în care se întâlneau ad hoc personalități din cele mai diverse domenii, fără să fie legați neapărat de pasiunea pentru muzică. Eram pasionați mai întâi de felul său de a fi. De a face și de a gândi. Întâlnirile cu maestrul Voicu Enăchescu erau o revărsare de prietenie și umor. Și de idei. În discuțiile cu el, vedeam ielele jucând, cum ar fi spus Camil Petrescu.

Concertele corului „Preludiu” erau un regal de fiecare dată. Iradiau nu doar o artă interpretativă de excepție pe un larg univers repertorial, ci mai ales o stare de spirit care domina pe deasupra portativelor. Muzica desenată de bagheta lui Voicu Enăchescu părea să fie un pretext pentru a aduna oamenii la un loc, îndemnându-i la reflecție, la prietenie și solidaritate. Nu o dată, piesele muzicale erau alternate cu literatura consonantă a unor poezii recitate de mari actori. După concerte, viața părea mai frumoasă.

Să fi fost membru în corul „Preludiu” nu este o banală linie de CV, ci emblema apartenenței la un club în care eleganța intelectuală a fiecăruia se naște dintr-o tablă de valori comune tuturor. Aceasta a fost „partitura” nescrisă pe care maestrul Enăchescu a predat-o la fiecare promoție de coriști, de-a lungul celor 5 decenii în care s-a aflat la pupitrul dirijoral.

Componența corului s-a schimbat inevitabil, dar matricola fondatoare a fost păstrată cu sfințenie. Mulți dintre foștii coriști sunt prezenți la concertele celor care le-au luat locul pe scenă, ca un semn de continuitate, de prietenie și de încurajare în păstrarea ștafetei. Am întâlnit la diverse concerte mulți intelectuali de diferite vârste și cu profesii așișderea, medici, juriști, ingineri, care se regăseau în sală așa cum erau cândva pe scenă. Creatorul și liantul acestei comuniuni spirituale peste timp era maestrul Voicu.

Personalitatea lui Voicu Enăchescu avea fațetele unui poliedru. Pe lângă profesionalismul în muzică și arta corală, pe lângă admirabila sa capacitate de construi în cadrul corului o stare de spirit a valorilor perpetuate de la o promoție la alta, pe lângă virtuțile de manager al unei instituții cu pretenții cum este Centrul Național de Artă „Tinerimea Română”, Voicu Enăchescu era și un om al cetății. Conectat la realitățile vremii și sensibil la problemele oamenilor, încerca să dea acestora alinarea oferită de muzică.

Cu un simț vizionar, imediat după decembrie 1989, a început o veritabilă bătălie pentru readucerea în prim-planul vieții culturale a siglei și reintrarea în drepturi a „Tinerimii Române”, organizație care fusese creată în atmosfera entuziastă a anului 1877 de un grup de elevi ai liceului bucureștean Matei Basarab. Scopul de atunci al organizației era, între altele, „creşterea tineretului român în spiritul patriotic, cultural şi creştin”. În 1991, Voicu Enăchescu a reușit să obțină înființarea prin hotărâre de guvern a Centrului Național de Artă „Tinerimea Română”, cu sediul în clădirea istorică inaugurată în 1935.

În cele aproape trei decenii cât a fost la conducerea instituției, maestrul Voicu a avut permanent în vedere spiritul modernității și cerințele fluide ale unui public schimbător și eterogen. Ceea a rămas constantă a fost, însă, profesiunea de credință a fondatorilor, căreia Voicu Enăchescu, om de cultură patriot, credincios, fiu de preot ortodox și, pe deasupra, absolvent al aceluiași liceu cu fondatorii „Tinerimii Române”, i-a rămas slujitor până la sfârșitul vieții.

„The show must go on”. Am citit cu bucurie că, la concertul din 27 februarie a.c., a fost anunțată completarea numelui corului cu cel al fondatorului său, formațiunea numindu-se Corul „Preludiu-Voicu Enăchescu”. Este un semn bun.

Cea mai legitimă formă de omagiere a memoriei maestrului Voicu Enăchescu este ca „Preludiu” să continue și în această a doua jumătate de secol de existență pe coordonatele de spiritualitate și tradiție corală românească dobândite în ani de trudă sub bagheta maestrului. Așa s-ar explica și de ce numele corului a fost completat. Tânărul dirijor Andrei Stănculescu are un palmares profesional consolidat, demn de toată admirația. La „Preludiu”, a preluat o baghetă subțire, dar care arde. Și arde pentru că, timp de cinci decenii, a desenat în aerul atâtor sute concerte liniile profesionalismului desăvârșit și devoțiunii fără egal cu care Voicu Enăchescu și-a slujit muzica, țara, poporul.

Dumnezeu să-l odihnească și să-l aibă în pază!

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Primăria Comunei Vlădeni, județul Iași, organizează licitație pentru concesionarea următoarelor suprafețe de teren: teren situat în extravilan sat Borșa, are o suprafață de 1691 mp, identificat cadastral cu nr. 61340, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași, prețul de pornire al licitației este de 337.00 lei/an; teren situat în extravilan sat Borșa, are o suprafață de 1948 mp, identificat cadastral T59 p 938/8, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași, prețul de pornire al licitației este de 294.00 lei/an; teren situat în intravilan sat Borșa, are o suprafață de 1318 mp, identificat cadastral cu nr. 61397, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași, prețul de pornire al licitației este de 338.00 lei/an; teren situat în intravilan sat Borșa, are o suprafață de 1318 mp, identificat cadastral cu nr. 61394, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași, prețul de pornire al licitației este de 338.00 lei/an; teren situat în intravilan/extravilan sat Borșa, are o suprafață de 1500 mp, identificat cadastral cu nr. 61486, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași, prețul de pornire al licitației este de 385.00 lei/an; teren situat în intravilan sat Vlădeni, are o suprafață de 1347 mp, identificat cadastral cu nr. 61509, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași, prețul de pornire al licitației este de 1535.00 lei/an. Concesionarea se face conform O.U.G nr. 57/2019 și H.C.L nr. 50/30.06.2021, H.C.L nr. 74/29.09.2021 H.C.L. H.C.L nr. 73/28.09.2021 H.C.L. 63/30.09.2020, H.C.L. 84/22.11.2021. Ofertele se depun la sediul Primăriei Comunei Vlădeni, județul Iași, până la data de 13.06.2023, ora 14.00. Sedința de deschidere a ofertelor în data de 14.06.2023, ora 10.00. Relații la sediul Primăriei și la telefon: 0233299690 și 0740122165.
Tribunalul Vaslui, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 1683/89/2022, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, precum şi a Codului de procedură civilă, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. TATATU BAKERY S.R.L. Vaslui, cu sediul în loc. Vaslui, judeţul Vaslui. Preţul de pornire al licitaţie este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare şi hotărârea Adunării creditorilor din data de 05.05.2023. Vânzarea prin licitaţie publică pentru bunurile mobile va avea loc la data de 25.05.2023, ora 1000 şi se vor organiza şedinţe săptămânal, respectiv până la data de 27.07.2023 la sediul lichidatorului judiciar. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune dovada achitării taxei de participare de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini – 500 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0727/850.575, 0335/566.035, fax 0335/814.103.
ANUNŢ privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafete de teren de 15 mp, in curtea Dispensarului Moţca – CF 60052, pentru amplasarea unui container ȋn vederea desfăsurării de activităţi privind vȃnzare produse papetarie, de multiplicare documente, etc. UAT Comuna Moţca, adresa : localitatea Moţca, str. Moldovei, nr. 70, judeţul Iaşi, tel : 0232/715777, fax: 0232/715050 , email : comuna_motca@yahoo.com scoate la licitaţie publică o suprafaţă de teren de 15 mp, situat în intravilanul comunei Moṭca, ȋn curtea Dispensarului din localitatea Moṭca – CF 60052. Accesul la imobillul menţionat se face din str. Moldovei. Închirierea se face conform art. 333 – 336 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi Hotărȃrea Consiliului local Moţca nr. 32 din 27.04.2023. Documentaţia de atribuire poate fi achiziţionată, contra cost, de la sediul Primăriei comunei Moţca. Contravaloarea documentaţiei este de 100 lei. Ofertele se redacteazã în limba românã şi vor fi prezentate conform documentaţiei de atribuire. Data limitã pentru depunerea ofertelor este 31.05.2023 ora 9:00. Adresa la care trebuie depuse ofertele : Primãria comunei Moţca, str. Moldovei, nr. 70, judeţui Iaşi. Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor este 25.05.2023. Data limitã pentru transmiterea rãspunsului la clarificãri este 26.05.2023. Licitaţia va avea loc în data de 31.05.2023 ora 11:00 la sediul Primãriei comunei Moţca, judeţul Iaşi. Litigiile de orce fel ce decurg din executarea contractului de concesionare sunt de competenţa secţiei de contencios administrativ a Tribunalului Iaşi.
Moartea lui Ari Boulogne, fiul nelegitim al lui Alain Delon: iubita lui este acuzată de omor
31/05/2023 12:31

Apar primele informatii in dosarul mortii lui Ari Boulogne, fiul nelegitim al lui Alain Delon. Sambătă, bărbatul de 60 de ani a fost găsit mort in locuinta sa din Paris, iar luni iubita lui a fost acuzată ...

De ce a murit Dem Rădulescu, un actor care nu a mai putut fi înlocuit în teatru și film
31/05/2023 12:27

A fost născut să devină un actor genial. Probabil, unul dintre cei mai mari… Pe 17 septembrie 2000 Dem Rădulescu părăsea scena vietii lăsand teatrul, cinematografia si televiziunea mai goale ca ni ...

Abia acum s-a aflat: Cum a apărut și ce înseamnă ‘sfertul academic’
31/05/2023 10:48

La asta nu te-ai fi gandit niciodată. Ei bine, abia acum s-a aflat. Cum a apărut si ce inseamnă ‘sfertul academic’? Îţi dezvăluim noi toate secretele. Multă lume se foloseste de „ ...

Geniul homosexual care a schimbat lumea. Condamnarea pentru această „crimă” i-a adus sfârşitul la doar 42 de ani
31/05/2023 05:35

Considerat geniu in matematică şi părintele calculatorului, Alan Mathison Turing a sfarşit la numai 42 de ani, sinucigandu-se, după ce a fost supus umilinţei publice şi castrării chimice. Alan Mathison ...

Martin Scorsese va face un film despre Isus
30/05/2023 13:29

Martin Scorsese se află intr-o vizită in Italia după Festivalul de la Cannes, in cadrul căreia regizorul american, cunoscut şi pentru inclinaţiile sale religioase, s-a intalnit weekendul trecut cu papa Fr ...

Spectacol in Parcul Copou din Iasi dedicat Zilei Internaţionale a Copilului
30/05/2023 06:15

Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi, in parteneriat cu Teatrul Interactiv „Veselica” şi EVOLVIO Kids Club, organizează miercuri, 31 mai, Spectacolul „Zambetul copilăriei”. Eveni ...

Calendarul zilei 30 mai: 183 de ani de la nașterea căpitanului Valter Mărăcineanu, unul dintre eroii Războiului de Independență
30/05/2023 05:52

Pe 30 mai 1840, la Craiova, se năstea Nicolae Valter Mărăcineanu, unul dintre eroii de independentă. Despre viata lui Mărăcineanu de dinainte de război nu se cunosc foarte multe. Comportamentul său in ...

Clinicile s-au transformat în Abatoare. Șansa revenirii Națiunilor - Prof. Ilie Bădescu la Radio România și în Ziarul Lumina al Patriarhiei Române
29/05/2023 14:08

În contextul general al integrării europene a Romaniei, precum si al problemelor cu care se confruntă societătile bătranului continent, redăm un fragment din interviul acordat postului national de ra ...

Florin Piersic, către un cerșetor care l-a întrerupt: „Dă-mi tu bani, că vă fac program, fir-ai al dracului”
29/05/2023 10:50

Totul s-a petrecut la Cluj-Napoca in timp ce Florin Piersic sustinea un program artistic. Actorul a fost intrerupt de un cersetor care si-a pus sapca pe scările scenei. In momentul in care bărbatul si-a pus ...

Cea mai veche clădire din Iaşi. Mănăstirea Galata, în picioare de peste 400 de ani
29/05/2023 06:12

De-a lungul anilor, mulţi ieşeni şi nu numai au trecut pragul Mănăstirii Galata, insă nu mulţi ştiu unele detalii legate de această construcţie. Lăcaşul de cult, care poate fi observat din mai multe ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei