Autostrăzile Moldovei, blocate pe hârtie

1autostrazi

Dimensiune font:

| 20-11-2021 11:51

Deși a trecut mai bine de un deceniu de când autoritățile puneau în discuție construirea unor autostrăzi care să scoată Moldova din izolare, proiectele rămân blocate în sertarele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Practic, singurele lucrări care se fac și se tot repetă sunt cele legate de studiile de fezabilitate, analize multicriteriale, avize, acorduri, certificate de urbanism, de mediu...  

În contextul interesului major manifestat cu privire la dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona Moldovei şi Bucovinei, CNAIR a anunţat, ieri, că va publica bilunar stadiul proiectelor destinate acestei regiuni, dar şi etapele care trebuie parcurse.

Se refac studii de fezabilitate

Pentru Autostrada Bacău – Paşcani, prestatorul implementează în cadrul Studiului de Fezabilitate observaţiile tehnice emise de CNAIR, urmând să retransmită varianta revizuită a Studiului de Fezabilitate. În plus, Proiectul Tehnic este în curs de revizuire ca urmare a observaţiilor emise de către CNAIR, Avizul de Gospodărire a Apelor se află în faza finală de dobândire, iar procedura de obţinere a Acordului de Mediu se apropie de final.

Potrivit sursei citate, în cazul autostrăzii Paşcani – Suceava au fost demarate procedurile de obţinere a avizelor şi acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism şi, în mod simultan, a început procedura de procurare a Acordului de Mediu. „Investigaţiile geotehnice sunt în derulare, ele fiind demarate din luna septembrie 2021. Până în prezent au fost realizaţi aproximativ 1.000 ml din totalul de 9.256 ml propuşi. Prestatorul nu reuşeşte să mobilizeze în teren numărul de utilaje asumate în cadrul ofertei depuse, ritmul fiind nesatisfăcător. Prestatorul acumulează penalităţi de întârziere în cuantum de 0.001% din valoarea de contract/zi de întârziere. CNAIR a mobilizat o echipa în teren pentru verificarea activităţii de realizare a investigaţiilor geotehnice”, notează administratorul infrastructurii rutiere din România.

Proceduri aflate în derulate există şi pentru Autostrada/Drum Expres Suceava – Siret. „Au fost demarate procedurile de obţinere a avizelor şi acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism şi, de asemenea, a fost demarată procedura de obţinere a Acordului de Mediu. Investigaţiile geotehnice sunt în derulare, ele fiind demarate din luna august 2021. Până în prezent au fost realizaţi aproximativ 900 ml din totalul de 7.133 ml propuşi. Prestatorul nu reuşeşte să mobilizeze în teren numărul de utilaje asumate în cadrul ofertei depuse, ritmul fiind nesatisfăcător. Prestatorul acumulează penalităţi de întârziere în cuantum de 0.001% din valoarea de contract/zi de întârziere. Şi în cadrul acestui proiect CNAIR a mobilizat o echipă în teren pentru verificarea activităţii de realizare a investigaţiilor geotehnice”, subliniază CNAIR.

Autostrada A8, în fază de stabilire a traseului optim

Cât priveşte Autostrada Târgu Neamţ – Iaşi – Ungheni, prestatorul a înaintat Analiza Multicriterială privind alegerea variantei optime de traseu Etapa 1, ce are ca scop stabilirea traseului optim. Totodată, au fost organizate discuţii cu reprezentanţii autorităţilor publice locale în vederea definitivării traseului, s-a solicitat modificarea traseului pe sectorul cuprins între Leţcani şi Golăieşti astfel încât impactul asupra zonelor locuite să fie minim, iar până în prezent au fost primite puncte de vedere cu privire la traseul autostrăzii pe sectorul Leţcani – Golăieşti doar de la câteva unităţi administrativ-teritoriale (UAT). „Prestatorul efectuează analize tehnice în vederea modificării traseului autostrăzii pe acest sector. Pe sectorul cuprins între Târgu Neamţ (Moţca) şi Târgu Frumos, în lungime de 30 de km, au fost demarate în data de 12.10.2021 investigaţiile geotehnice. Până în prezent au fost realizaţi 1.539 ml din totalul de 6.242 ml propuşi, iar Prestatorul are mobilizate în teren 7 utilaje de forare. Săptămâna viitoare, la invitaţia Consiliului Judeţean Iaşi, o echipa a CNAIR se va deplasa la Iaşi, împreună cu Prestatorul, pentru o nouă serie de discuţii cu autorităţile publice locale (Primăria Municipiului Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi etc.)”, menţionează reprezentanţii CNAIR.

Referitor la Autostrada Târgu Mureş – Târgu Neamţ, datele actualizate relevă faptul că Studiul de Fezabilitate revizia 3 a fost înaintat Beneficiarului în data de 25 octombrie 2021 (secţiunea I şi III), asupra documentaţiei fiind emise observaţii în data de 4 noiembrie 2021. „În prezent, Prestatorul integrează în cadrul documentaţiei observaţiile emise, iar termenul de predare a Studiului de Fezabilitate asumat de către acesta pentru întreg sectorul de autostradă, este data de 07.12.2021”, precizează CNAIR.

Analiză multicriterială de traseu pentru Autostrada Braşov - Bacău  

Pentru Autostrada Braşov – Bacău, la momentul actual, se află în derulare etapa finală de realizare a Analizei multicriterială de traseu (AMC2), în urma căreia va fi stabilită varianta de traseu optimă.

În cazul Drumului Expres Tişiţa – Albiţa se întocmeşte Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 1, pe baza căreia vor fi stabilite minimum două variante de traseu, ce vor fi analizate într-un mod mai detaliat în etapa finală de analiza şi anume Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 2.

De asemenea, la acest moment se studiază posibilitatea realizării la nivel de drum expres a sectorului rutier dintre Tişiţa şi Albiţa sau la nivel de Drum Trans-Regio.

Un alt proiect pentru care se efectuează, în prezent, Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 2 este Drum Expres Bacău – Piatra Neamţ. În acest sens, în luna iulie 2021 a fost avizată în cadrul CTE CNAIR Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 1 în urma căreia au fost alese două variante de traseu, iar imediat după stabilirea şi avizarea traseului optim, va fi demarată campania de realizare a investigaţiilor de teren, cât şi activităţile de obţinere a Certificatului de Urbanism şi a Acordului de Mediu.

Nu în ultimul rând, Drumul de mare viteză Vatra Dornei – Suceava se află, în prezent, în curs de realizare Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 1, după care vor fi stabilite minim două variante de traseu, ce vor fi analizate într-un mod mai detaliat în etapa finală de Analiză Multicriterială de Traseu Etapa 2. Campania de realizare a investigaţiilor de teren, cât şi activităţile de obţinere a Certificatului de Urbanism şi a Acordului de Mediu sunt proceduri ce vor fi derulate după stabilirea şi avizarea traseului optim. Daniel BACIU

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA
Bancul Zilei

04:09

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE. Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei IDIS CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Sat Chilișeni, Comuna Udești, nr. 5, Jud. Suceava, C.U.I. 24430897, nr. de înreg. Registrul Comerțului J33/1398/2008, potrivit Sentinței civile nr. 189/2018 din data de 02.04.2018, pronunţată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr. 947/86/2018, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Încheierii din 28.03.2023 a Tribunalului Suceava și în conformitate cu dispozițiile Noului Cod de Procedură Civilă, la data de 13.05.2024, ora 13.00, a următoarelor active aflate în proprietatea S.C. Idis Construct S.R.L., respectiv: Nr. activ: Activ 1, Denumire și descriere active: Proprietate Imobiliara - TEREN ARABIL – intravilan cu suprafata de 2.500 mp, identificat cu nr. cad. 30009, inscris in Cartea Funciara nr. 30009 UAT Udesti, situat in sat Chiliseni, comuna Udesti, judet Suceava. Valoare de piață stabilită de evaluator (lei, fără T.V.A.*): 37.400,00 lei. Valoarea de pornire la licitație (lei, fără T.V.A.): 18.700,00 lei. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 10.05.2024, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași. Ofertanții sunt obligați să depună până la data de 10.05.2024, ora 13.00, toate documentele menționate în publicația de vânzare/caietul de sarcini, precum și o garanție reprezentând 10% din prețul de pornire la licitație, în contul de lichidare al societății debitoare. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, în fiecare zi de luni până vineri, până la data de 22.06.2023, ora 13.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0232/243.864, 0751/084.083.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Tasca, cu sediul in sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt, telefon/fax 0233/255.023, e-mail: primaria_tasca@yahoo.com, cod fiscal 2614457. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Trup de pasune Neagra I, in suprafata totala de 2,25 ha, compus din numarul cadastral 50644, in suprafata de 1,18 ha, situat in extravilanul comunei Tasca si numarul cadastral 50650, in suprafata de 1,07 ha, situat in intravilanul comunei Tasca, apartine domeniului public al Comunei Tasca, conform caietului de sarcini, H.C.L. Tasca nr. 39/18.04.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul Comunei Tasca. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Secretariat, din cadrul Comunei Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 Lei, se achita cu numerar la Casieria Comunei Tasca. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 17.05.2024, ora 16.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 27.05.2024, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: Oferta se depune intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 27.05/2024, ora 10.00, la sediul Comunei Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios -Administrativ a Tribunalului Neamt, Piatra-Neamt, B-dul Decebal nr. 5, judetul Neamt, telefon 0233/212.717, fax 0233/232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 23.04.2024.
La cine apelezi când ai nevoie urgentă de bani? Descoperă soluțiile de finanțare rapidă
23/04/2024 15:37

La cine apelezi cand ai nevoie urgentă de bani? Descoperă solutiile de finantare rapidă O urgentă poate apărea in momente neprevăzute, lucru care crează griji, stres si dezechilibru pe plan financiar. C ...

Royal Laundry SRL  a demarat in luna aprilie  2024 implementarea proiectului cu titlul “Performanta si dezvoltare in activitatea de finisare a materialelor textile “, cod SMIS 313613, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Regional Nord
23/04/2024 10:50

 Royal Laundry SRL  a demarat in luna aprilie  2024 implementarea proiectului cu titlul “Performanta si dezvoltare in activitatea de finisare a materialelor textile “, cod SMIS 3 ...

O nouă masă de aer încărcată cu particule de praf de origine sahariană deasupra României
23/04/2024 10:20

În perioada 23 aprilie ora 09 – 24 aprilie ora 13, circulatia aerului, predominant sud-vestică, va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer incărcată cu particule de praf de ori ...

 ”Viitorul producției agroalimentare”, conferință internațională
22/04/2024 14:43

Consulatul Regatului Tărilor de Jos de la Iasi, in parteneriat Ambasada Regatului Tărilor de Jos in Romania, Universitatea de Stiintele Vietii "Ion Ionescu de la Brad" Iasi (USV Iasi) si cu OFA UGI ...

Anunț de selecție partener în vederea accesării granturilor pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate
22/04/2024 13:38

Anunt de selectie partener in vederea accesării granturilor pentru sprijinirea antreprenorilor in dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate

Euro rămâne la trei bani de „cota” 5 lei
21/04/2024 22:17

* un raport recent al unei bănci comerciale estimează, pentru finalul anului un curs, un curs al euro de „5,05 cu presiuni de depreciere a leului provenite dinspre deficitul de cont curent incă mare, d ...

Cine sunt cei mai mari angajatori de la stat? Ministerul Finanţelor: Aproape 1,29 milioane
21/04/2024 13:29

Numărul posturilor ocupate in instituţiile şi autorităţile publice din Romania era, in februarie 2024, de 1.289.965, cu 1.827 mai puţine comparativ cu ianuarie 2024, aproape 64% dintre acestea fiind in ad ...

20/04/2024 13:07

Ne vom revedea foarte curand la Business Days, care revine in tară cu sloganul "Beyond Business Evolution" pentru a apropia regiunile si a creste performanta Romaniei! Cel mai asteptat eveniment de ...

Dragoș Damian: 'Marcel Ciolacu, data vitoare când mai pleci în Qatar, ia cu tine și șefii celor mai mari 10 fabrici din România'
16/04/2024 19:35

Olaf Scholtz a plecat in China cu sefii celor mai mari corporatii nemtesti, crema industriei germane si internationale. S-a dus acolo stiind că nu poate opri importurile de produse (ieftine) chinezesti, dar in ...

Peste 40 la sută dintre români sunt nemulțumiți de locul de muncă
16/04/2024 14:26

Sondaj eJobs x Up Romania: 41% dintre angajati sunt nemultumiti si foarte nemultumiti de actualul loc de muncă. Salariul, relatia cu managerul si lipsa recunoasterii profesionale sunt principalele motive de fr ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei