Ce penalități riști dacă nu-ți declari veniturile?

ANAF antifrauda2

Dimensiune font:

| 01-07-2021 10:46

 Este de notorietate faptul că legislația fiscală actuală reglementează obligația contribuabililor - persoane fizice sau juridice deopotrivă - de a declara corespunzător impozitele, taxele și contribuțiile sociale aferente fiecărui an fiscal. Ceea ce ne dorim să prezentăm cititorilor rezidă în a ști care este sancțiunea care intervine în situaţia în care această obligație este încălcată, fie prin nedepunerea declarațiilor de impunere, fie prin depunerea unora ce conțin date eronate.

Norma legală incidentă este, după cum lesne se poate presupune, Codul de procedură fiscală, care reglementează acest tip de sancțiune sub denumirea de „penalitate de nedeclarare”, definind-o ca acea obligație fiscală accesorie, aplicată cu rol sancționator în situația în care contribuabilul nu declară sau declară incorect prin declarațiile de impunere depuse, impozitele, taxele și contribuțiile sociale.

Penalitatea de nedeclarare este cuantificată procentual, respectiv ca fiind 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii sumei datorate, și se va raporta, după caz, fie la obligațiile fiscale principale nedeclarate, fie la cele declarate incorect, stabilite de organul fiscal, prin decizie de impunere.


Cu toate acestea, legiuitorul a venit în sprijinul contribuabililor, cel mai probabil pentru a îi încuraja să declare obligațiile lor fiscale principale în mod corect, prin reglementarea unor cazuri de reducere a cuantumului penalității, cu un procent considerabil, respectiv 75%, în măsura în care obligațiile fiscale principale se sting prin plată sau compensare până la data comunicării deciziei, după cum urmează:

 • dacă data comunicării deciziei este plasată în intervalul 1 - 15 din lună, termenul de plată se va întinde până la data de 5 a lunii următoare, iar
 • dacă data comunicării deciziei este cuprinsă în intervalul 16 - ultima zi a lunii, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.
De asemenea, penalitatea este supusă reducerii și în situația în care obligațiile fiscale principale stabilite prin decizie sunt eșalonate la plată, însă, în acest caz, reducerea se va aplica la finalizarea eșalonării la plată.


Un alt aspect ce trebuie avut în vedere este faptul că legiuitorul a ales să plafoneze cuantumul penalității de nedeclarare, stabilind că valoarea acestuia nu va putea fi superioară nivelului creanței fiscale principale față de care a fost aplicată.

Spre exemplu, dacă prin decizia de impunere emisă de organele fiscale, s-a constatat faptul că suma principală datorată de contribuabil este de 10.000 lei, penalitatea de nedeclarare nu va putea depăși acest cuantum, indiferent de perioada de timp ce se scurge de la data emiterii deciziei de impunere și până la achitarea efectivă a debitului principal.


Însă, această modalitate de protecție a contribuabilului nu trebuie privită ca fiind absolută, ea fiind susceptibilă de o singură excepție de la regula anterioară.

Astfel, în cazurile în care obligațiile fiscale principale au rezultat din săvârșirea unor fapte de evaziune fiscală constatate de organele judiciare, cuantumul penalității se va dubla.


Există, totuși, situații în care organul fiscal nu aplică sancțiunea penalităților de nedeclarare?

Răspunsul este afirmativ și comportă două situații:
 • obligațiile fiscale nedeclarate ori declarate incorect de contribuabil rezultă din aplicarea de către plătitor a unei prevederi legale în materie, respectiv norme, instrucțiuni sau opinii comunicate acestuia de către organul fiscal;
 • cuantumul penalității de nedeclarare este inferior sumei de 50 lei.
Un aspect de noutate îl reprezintă faptul că, în cazul inspecției fiscale legate de aplicarea/neaplicarea penalității de nedeclarare, omisiunea organului fiscal de a menționa aplicarea/neaplicarea penalității de nedeclarare în cadrul raportului de inspecție fiscală, atrage decăderea acestuia din dreptul de a mai aplica penalitatea prin alte acte administrativ fiscale, subsecvente sau accesorii.


În ceea ce privește o eventuală compatibilitate a penalității de nedeclarare cu penalitatea de întârziere, considerăm că acesta este exclusă, dat fiind că, potrivit reglementărilor din Codul de procedură fiscală, penalitatea de întârziere nu se aplică pentru obligațiile fiscale principale pentru care se datorează penalitate de nedeclarare.

O astfel de soluție apare ca fiind evidentă şi firească din punct de vedere juridic, mai ales în cazul nedeclarării obligațiilor fiscale principale, întrucât penalitățile de întârziere se datorează de la data scadenței obligației fiscale principale.


Or, în lipsa declarării obligației fiscale principale, nu poate fi stabilit termenul de scadență a acesteia.

Cu toate acestea, apreciem că penalitatea de nedeclarare este compatibilă cu principiul aplicării de dobânzi, acestea având mai degrabă un rol compensator în favoarea titularului creanței fiscale principale față de neachitarea la scadență de către contribuabil a debitului principal.
Incidența penalităților de nedeclarare a fost extinsă, în prezent, acestea putând fi aplicate și în afara unei inspecții fiscale, precum și de către organele vamale.


Nu în ultimul rând, trebuie amintită și situația, des întâlnită în practică, în care obligaţiile fiscale principale sunt stabilite de organul de inspecţie fiscală ca urmare a nedepunerii declaraţiei de impunere, când se va aplica numai penalitatea de nedeclarare, nu și sancţiunea contravenţională pentru nedepunerea declaraţiei.

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

05:30

ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei SC IRSIDO S.R.L.–societate în faliment, dosar nr. 380/99/2017 aflat pe rolul Tribunalului Iași, în temeiul dispozițiilor Legii nr.85/2014, vinde prin licitație publică cu strigare următoarele bunuri proprietate ale debitoarei:1. Bunuri mobile conform Raport de evaluare-Preț de pornire 65% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, astfel: a. Stocuri/echipamente birotică–în valoare totală de 26.525 lei (exclusivTVA) b. Obiecte de inventar/mijloace fixe: Nr. crt. Denumire activ Valoare de pornire la licitație–65% lei–fără TVA 1. Mașină ambalat role hârtie 2.465 2. Utilaj de fabricat role hârtie 50.694 3. Autoturism Mazda IS-01-YRS 9.883 4. Autovehicul Ford Tranzit Connect IS-12-YRS 7.352 5. Mobilier pal 483 6. Masina ștampile UM 1100-1200 1.306 7. Scaun directorial 1.177 8. Notebook Benq 1.376 9. Notebook Acer Aspire 743 10. Notebook Acer Aspire 743 11. TV 3d Sony Bravia LX900 2.348 12. Mobila Element Corp 3.300 13. Set canapele 2.007 14. Mobila Element Part 1.009 15. Mobila Sidney alb 1.208 Licitațiile vor avea loc în zilele de: 01,08,15,22,29.10.2021 respectiv 05.11.2021 ora 10.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun.Iași, Str. Grigore Ureche, nr.3, Bl. Gh. Şonțu, Demisol, Birou nr.4, Jud.Iaşi, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine: - cerere de participare la licitaţie; - dovada achitării taxei de participare de 500 lei fără TVA;- dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în cont colector RO35PIRB2400711906003000 deschis pe numele debitoarei la First Bank; - actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare se va achita în contul lichidatorului judiciar RO33PIRB2400738563001000 deschis la First Bank. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar cel târziu cu 1 zi lucrătoare înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare,sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în ziua licitaţei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar sau la tel:0744520508, 0744994490; fax:0332814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com.
ANUNT LICITAȚIE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEȘTI organizează licitație publică deschisă cu oferta în plic închis 1). Informații privind concedentul: MUNICIPIUL ONEȘTI, reprezentat legal prin PRIMAR –Victor Laurenţiu Neghină, cu sediul în B-dul Oituz, nr.17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032, Telefon: 0234/324.243, Fax: 0234/313.911, e-Mail: primarie@onesti.ro, www.onesti.ro având cont de virament nr. RO29TREZ06221A300530XXXX, deschis la Trezoreria Onești 2) Informații privind obiectul concesiunii a) conform HCL nr. 240/29.09.2021 anexa nr. 1: Nr. Crt. Adresă amplasament Suprafaţă mp. Preţ lei/mp/an Durata ani Destinaţia 1. Str. Tineretului nr. 6, Mun. Onești 4,00 mp 18,60 lei 40 ani Balcon 2. Bd. Republicii nr. 50, Mun. Onești 5,00 mp 104,05 lei 30 ani Acces spațiu comercial 3. Str. Culturii nr. 5, Mun. Onești 5,00 mp 17,11 lei 9 ani Balcon 4. Str. Cașinului nr. 3, Mun. Onești 3,00 mp 61,00 lei 30 ani Acces 5. Str. Emil Rebreanu nr. 3, Mun. Onești 3,00 mp 72,00 lei 11 ani Spațiu comercial 6. Calea Mărășești nr. 106, Mun. Onești 390,00 mp 35,00 lei 30 ani Service auto b) conform HCL nr. 95/19.04.2021 anexa nr. 1 (reluare procedură): Nr. Crt. Adresă amplasament Suprafaţă mp. Preţ lei/mp/an Durata ani Destinaţia 4. Str. Pajura nr. 4, Mun. Onești 5 mp 28,00 lei 20 ani Acces spațiu comercial 3) Informații suplimentare si Documentația de atribuire pot fi obținute: -în format tipărit la Serviciul Patrimoniu imobiliar din cadrul Primăriei Municipiului Onești, etaj VII, cam. 703, în urma achitării contravalorii de 20 lei/exemplar (în numerar la casierie sau în contul RO33TREZ06121180250XXXXX –CUI 4353250 –beneficiar Municipiul Oneşti) -data limită pentru solicitarea clarificărilor: 08 noiembrie 2021, ora 13.00 4) Informații privind ofertele -Data limită de depunere a ofertelor: 16 noiembrie 2021, ora 13.00 -Ofertele se vor depune într-un număr de 1 (unu) exemplare la registratura Primăriei Municipiului Oneşti, B-dul Oituz nr.17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032 5) Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 17 noiembrie 2021, ora 13.30, la parterul Primăriei Municipiului Oneşti, la sala mică de şedinţe. 6) Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Judecătoria Oneşti; Adresa: Municipiul Oneşti, Str. Tineretului nr. 1 cod 601068, tel: 0234/311224, fax 0234/326170;email: jud-onesti-gref@just.ro.
Anunt finalizare proiect Grant capital de lucru pentru BAICONUR IMPEX SRL
27/10/2021 08:57

Anunt  finalizare  proiect Grant capital  de lucru  pentru  BAICONUR IMPEX SRL  

Lansarea proiectului: ”Cresc Sănătos!”, finanțat de Primăria Municipiului Iași
26/10/2021 15:49

 COMUNICAT DE PRESA: Lansarea proiectului: ”Cresc Sănătos!”, finantat de Primăria Municipiului Iasi

Leonardo Badea (BNR): Extinderea digitalizării ca fundament al consolidării stabilității economice
26/10/2021 15:09

  Avansul digitalizării Prinsi in valtoarea problemelor de zi cu zi, care in ultimii ani au devenit tot mai multe si mai complexe, rareori avem răgazul necesar pentru a remarca numeroasele transformăr ...

Toate locurile în care este permis accesul fără certificat COVID. Lista clară a excepțiilor de la restricțiile aprobate de guvern
26/10/2021 14:14

 Noi restrictii au intrat in vigoare luni, 25 octombrie, in Romania, iar majoritatea vizează necesitatea certificatului digital pentru anumite locuri si activităti. Autoritătile au balbait sistematic ...

Anunț începere proiect „Creșterea competitivității întreprinderii SARTOROM IMPEX S.R.L. prin achiziția de active corporale și necorporale”
26/10/2021 09:00

 Anunt incepere proiect „Cresterea competitivitătii intreprinderii SARTOROM IMPEX  S.R.L. prin achizitia de active corporale si& ...

Cu sau fără certificat verde la mall și-n magazinele neesențiale? Arafat, declarații de ultimă oră
25/10/2021 14:01

Raed Arafat a făcut declaratiile momentului după ce din Hotărarea de Guvern s-a omis obligativitatea prezentării certificatului verde la intrarea in mall-uri sau unităti de cazare. Care e situatia, de fapt ...

Soluții alternative pentru încălzirea locuinței după scumpirile la gaze și energie
24/10/2021 10:08

Multi romani isi fac griji că nu vor reusi să plătească facturile la gaz si energie electrică după scumpirile din ultima perioadă, iar situatia este problematică mai ales pentru cei care locuiesc la cas ...

Economia este în doliu. Un cunoscut om de afaceri a fost răpus de cancer
22/10/2021 11:15

Omul de afaceri Gelu Tofan a incetat din viată la doar 61 de ani. Vestea cumplită a fost dată de Adrian Tofan, fiul omului de afaceri botoşănean. Gelu Tofan a fost fondatorul Tofan Grup International, care ...

ANAF avertizează: Val de e-mailuri false în numele instituţiei. Nu deschideţi e-mailurile provenite de la info@anaf.ro
21/10/2021 07:45

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală anuntă că un val de mesaje false este transmis prin e-mail in numele institutiei, de pe o adresă ce nu apartine ANAF. „Emailuri false in numele ANAF ...

Avertisment dur: „Vine o criză fără precedent. Românii vor muri de foame și de frig”
20/10/2021 16:38

Romanii suferă nu doar din cauza numărului urias de infectări cu COVID-19, ci mai ales din cauza scumpirilor de zi cu zi, de la carburanti si energie, la asigurări si alimente, avertizează economistul Mirc ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei