Zborurile secrete cu tone de aur românesc la bord. ​Petrolul, aurul și deciziile proaste ale lui Ceaușescu pentru a scăpa de datorii

aur2

Dimensiune font:

| 09-05-2021 10:58

 Într-o seară din septembrie 1980, actualul Aeroport Henri Coandă era păzit mai ceva decât Casa Albă. Înțesat de securiști și milițieni, angajații Aeroportului așteptau un convoi secret de mașini care urmau să încarce un avion care aștepta cu motoarele pornite. Destinația? Puțini oameni o cunoșteau. Avionul aștepta câteva zeci de tone de aur aduse cu dubele blindate, aur pe care urmau să-l transporte în Elveția, la solicitarea expresă a lui Nicolae Ceaușescu. La scurt timp, alt avion transporta alte 10 tone de aur. Trimiterile de metal prețios în străinătate ”pentru valorificare” din perioada 1980-1981 au totalizat aproape 40 de tone de aur fin. Erau vremuri dificile, care ne-au prins cu datorii mari care trebuiau achitate. Iar Ceaușescu voia ca România să își achite toate datoriile cu orice preț. Ceea ce s-a dovedit dezastruos pentru economie.

 
Statutul României de membru al Fondului Monetar Internațional a influențat evoluția stocului de aur al Băncii Naționale, iar criza datoriei externe și-a pus amprenta pe cantitatea de metal prețios păstrată la Banca Națională în condițiile în care autoritățile de la București au încercat să acopere deficitele balanței de plăți și prin vânzări substanțiale de aur.
 
În perioada 1979-1982 economia mondială s-a confruntat cu mai multe șocuri, ale căror efecte (cumulate cu slăbiciunile economiilor țărilor în curs de dezvoltare) au determinat declanșarea unei crize financiare de mari proporții, care a afectat mai întâi țările din Europa de Est.
 
Primul a fost șocul petrolier din 1979. Acesta a determinat dublarea prețului real al țițeiului pentru țările în curs de dezvoltare importatoare de combustibil lichid.
 
Al doilea a fost cel determinat de creșterea ratei dobânzii de referință anunțată de Federal Reserve de la 9,5 % în august 1979 la 16 % în mai 1982. Consecința imediată a fost creșterea abruptă a nivelului dobânzii reale pe care țările importatoare de petrol o plăteau pentru creditele externe.
 
Al treilea factor care a contribuit la declanșarea crizei a fost extinderea recesiunii în țările puternic industrializate în anii 1981-1982. Aceasta a determinat reducerea posibilităților ca țările în curs de dezvoltare să-și poată valorifica produsele pe piețele internaționale.
 
În consecință, încasările din exporturi pentru aceste state au scăzut vertiginos determinând reducerea resurselor necesare pentru achitarea serviciului datoriei externe.
 
Ultimul dintre factorii care au agravat situația a fost aprecierea dolarului SUA cu aproximativ 25% în intervalul 1980-1982, ceea ce a îngreunat sarcina datoriei externe pentru țări ca România, ale căror împrumuturi erau în cea mai mare măsură contractate în moneda americană.
 
Contextul economiei mondiale deosebit de nefavorabil a fost agravat de mai multe erori: utilizarea unor rate de schimb valutar fixe, ceea ce a accentuat lipsa de competitivitate a produselor autohtone pe piața internațională, și promovarea dezvoltării economice cu orice preț prin susținerea întreprinderilor care nu erau eficiente economic.
 

La sfârșitul deceniului al optulea al secolului trecut, economia României, țară în curs de dezvoltare (economie emergentă, cum s-ar spune azi), se număra printre cele mai vulnerabile în fața schimbărilor dramatice intervenite pe plan mondial. Dezvoltarea industriilor metalurgice, constructoare de mașini, petrochimică, precum și a investițiilor în rafinării și instalații de procesare a țițeiului au determinat creșterea consumului de energie și au accentuat dependența țării față de importul de țiței și de materii prime.

 
Astfel, în numai cinci ani, cererea de petrol a României s-a triplat, de la 5 milioane de tone în 1975 la 16 milioane de tone în 1980, în condițiile în care producția internă nu depășea 10 milioane de tone. Pentru achitarea importurilor dar și pentru acoperirea deficitelor înregistrate prin reducerea încasărilor din exporturi, autoritățile de la București au început din 1978 să se îndatoreze din ce în ce mai mult pe piața externă.
 
În perioada 1977- 1980 numai de la Fondul Monetar Internațional au fost obținute 3 credite în valoare de 350 de milioane de dolari, sumă utilizată mai ales pentru finanțarea dezechilibrelor balanței de plăți din anii respectivi. În plus, dacă până în 1978 deficitele au fost finanțate cu ajutorul unor împrumuturi contractate pe termen mediu și lung, ulterior s-a recurs din ce în ce mai frecvent la credite pe termen scurt, ceea ce a determinat creșterea ponderii împrumuturilor scadente în mai puțin de un an în totalul datoriei externe a României.
 
Potrivit datelor provenind de la Banca Mondială, în intervalul 1976-1981, aceasta a crescut de la 0,5 miliarde dolari SUA la 10,4 miliarde dolari SUA. Până în 1979, ratele medii ale dobânzilor la împrumuturile contractate se situau între 7,5% și 8,5%, pentru ca în următorii doi ani ratele acestor dobânzi să ajungă până la 10-15% pe an.
 
În luna mai 1980, Nicolae Ceaușescu amintea în ședința Comitetului Central al Partidului Comunist Român despre „numeroasele neajunsuri și rămâneri în urmă” din economia românească. Cât de gravă era situația, ne spun datele transmise de România la FMI.
 
La 30 iunie 1980 datoria externă a României era de 9,19 miliarde de dolari SUA, la care se adăugau dobânzi în valoare de 1,77 miliarde de dolari SUA. Dar aproape o treime din datoria externă, respectiv 2,85 miliarde de dolari SUA, era pe termen scurt, la care se adăugau dobânzi în sumă de 0,25 miliarde dolari SUA.
 
În același timp, balanța comercială pe primul semestru al anului respectiv înregistra un deficit de 1.509 milioane de dolari SUA la încasările în valută convertibilă. Pentru achitarea datoriilor scadente, în sumă de 440 de milioane de dolari SUA la sfârșitul anului 1980 și de 1.271 de milioane de dolari în anul 1981, conducătorii de la București au încercat găsirea mai multor soluții. Mai exact, s-a dat un telefon la FMI, solicitându-se negocieri în vederea refinanțării datoriei, dar în același timp s-a urmărit și suplimentarea resurselor valutare prin vânzarea de aur din stocul Băncii Naționale.
 
Astfel, în lunile septembrie-octombrie 1980, au fost trimise în Elveția două transporturi de aur care au totalizat aproape 20 tone de aur fin. La jumătatea anului următor, în luna iunie, au mai fost trimise în Elveția încă 9,99 tone de aur fin, iar la Banca Angliei alte 9,99 tone de aur fin.
 
Trimiterile de metal prețios în străinătate pentru „valorificare” din perioada 1980-1981 au totalizat aproape 40 de tone de aur fin. Din această cantitate, 29,97 tone de aur fin au fost depuse la Banca Reglementelor Internaționale într-un depozit aflat la dispoziția Băncii Naționale a RSR, iar circa 10 tone au fost depozitate la Banca Angliei într-un cont aflat la dispoziția Băncii Române de Comerț Exterior.
 
Încercând să obțină o parte din resursele necesare acoperirii ratelor scadente ale datoriei externe în anul 1981, guvernul român a autorizat Banca Națională să vândă din depozitul de la BRI 3,71 tone de aur fin în intervalul 29 mai – 31 iulie 1981, în vreme ce Banca Română de Comerț Exterior a fost, de asemenea, împuternicită pentru vânzarea a 4,3 tone din depozitul de la Banca Angliei în intervalul 15 octombrie – 15 decembrie 1981.
 
Anul următor, în lunile martie și septembrie, din depozitul de la BRI au fost vândute alte 5 tone de aur fin, iar în februarie 1983 încă o tonă de aur. Potrivit materialului informativ întocmit în ianuarie 1985 de Banca Națională a RSR, din aceste tranzacții a fost încasată suma de aproape 210 milioane de dolari americani.
 
Cea mai mare parte a acesteia, mai precis 104.251.793,39 dolari SUA, a fost pusă la dispoziția Băncii Române de Comerț Exterior pentru diverse plăți externe, în vreme ce 9.053.179,98 dolari SUA s-au utilizat pentru rambursarea parțială a unui credit SWAP de 56 de milioane de dolari SUA contra aur, angajat de Banca Națională a RSR la BRI. Alte 43 de milioane de dolari SUA, au fost puse la dispoziția Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale (MCECEI), în vreme ce încă 50 de milioane de dolari au fost puse la dispoziția ICE Petrolexportimport.
 
În pofida aportului valutar obținut prin vânzarea de aur, situația financiară a României a continuat să se deterioreze în cursul celui de-al doilea semestru al anului 1981. Declanșarea crizei datoriei externe nu a putut fi stopată, deși, la 15 iunie 1981, Consiliul Executiv al FMI a aprobat României un credit de circa 190 de milioane de dolari SUA în cadrul facilității de finanțare compensatorie pentru nerealizarea exporturilor și un credit de circa 1,32 miliarde de dolari SUA în cadrul unui aranjament stand by pe o perioadă de trei ani. Amintim în acest context că primul credit a putut fi accesat integral în aceeași lună, în vreme ce eliberarea tranșelor trimestriale în cadrul acordului stand-by a fost condiționată de adoptarea anumitor măsuri de politică economică de către guvernul de la București. Printre acestea se numărau: stabilizarea financiară, reorientarea direcțiilor de dezvoltare a economiei, majorarea prețurilor, deprecierea cursului de schimb al leului față de dolarul SUA etc. Acordul s-a derulat cu multă dificultate până la sfârșitul anului 1983, România reușind să obțină numai circa 1 miliard de dolari SUA din creditul inițial.
 
La înrăutățirea poziției financiare a României au contribuit atât temerile creditorilor privind posibilitatea extinderii crizei datoriei publice care se declanșase în Polonia în prima parte a anului 1981, cât și sporirea neîncrederii în capacitatea guvernanților de la București de a gestiona datoria pe termen scurt. Băncile străine au început să retragă depozitele din România și au anulat liniile de creditare interbancare, iar până la sfârșitul anului au fost acumulate arierate, în valoare de 1 miliard de dolari SUA, aferente achitării ratelor scadente la datoria externă a țării.
 
În această situație, la 3 noiembrie 1981, autoritățile române au solicitat principalilor creditori străini să accepte o amânare cu până la 6 luni a plății datoriilor. Câteva săptămâni mai târziu, FMI a anunțat că din cauza situației economice a țării nu va debloca a doua tranșă din acordul stand-by, în plus a recomandat inițierea de negocieri cu principalii creditori pentru reeșalonarea plăților în contul datoriei externe.
 

În ianuarie 1982, România a început prima rundă de negocieri cu reprezentanții a 9 bănci occidentale din 6 țări vest europene. FMI a participat la negocieri în calitate de observator. Tratativele s-au finalizat la 7 decembrie 1982. Pentru reeșalonarea plăților la împrumuturile guvernamentale, în iulie 1982, s-au purtat negocieri cu 15 state creditoare reunite în Clubul de la Paris. Acestea au acceptat încheierea unor convenții, prin care s-a agreat planul de restructurare a datoriei externe a României. Pe ansamblu, s-a reușit reeșalonarea plăților pe o perioadă de 6 ani și jumătate, cu o dobândă medie de 3,5% pe an.

 
Cu toate acestea, rambursarea datoriei externe în următorii ani nu s-a derulat fără dificultăți. Principala resursă valutară era reprezentată de excedentele balanței comerciale. Pentru obținerea acestora au fost forțate exporturile și reduse dramatic importurile. Această politică a afectat nu numai buna funcționare a industriei, care s-a văzut lipsită de materiile prime necesare, de piesele de schimb și chiar de reînnoirea dotărilor cu mașini și instalații moderne, ci a afectat în egală măsură și nivelul de trai al populației.
 
Un moment de cotitură a fost reprezentat de anul 1985, când România a înregistrat întârzieri în rambursarea ratelor scadente la împrumuturile obținute de la instituții financiare, precum Fondul Monetar Internațional și Banca Reglementelor Internaționale.
 
Nu întâmplător, încă din ianuarie 1985, la solicitarea conducerii PCR a fost întocmită nota privind situația „valorificării” aurului trimis în străinătate în intervalul 1980-1981. Potrivit acesteia, din valuta obținută în urma vânzărilor de aur din anii 1981-1983, mai erau disponibili 2,11 milioane dolari SUA, aflați în depozit la termen, și 732.157 dolari SUA depuși în cont la vedere, în numele Băncii Naționale a RSR la Banca Reglementelor Internaționale. La data întocmirii notei, România mai avea în străinătate 20 de tone aur fin la BRI și 5,7 tone aur fin la Banca Angliei.
 

Cel mai probabil, informarea amintită a fost solicitată în contextul în care Nicolae Ceaușescu pregătea adoptarea deciziei privind interzicerea pe viitor a apelului la credite străine și rambursarea în cel mai scurt timp a întregii datorii externe a României. În acest scop, la mijlocul anului 1985, a fost conceput un plan, prezentat ulterior creditorilor externi și opiniei publice internaționale. Aplicarea acestuia avea în vedere mai ales utilizarea excedentelor balanței comerciale, obținute în urma forțării exporturilor, fără a se neglija aportul pe care îl putea aduce atingerii obiectivului propus continuarea „valorificării” aurului din stocul Băncii Naționale a RSR.

Astfel, în semestrul al doilea al anului 1986, la propunerea lui Nicolae Ceaușescu, conducerea de atunci a României a decis prin Decretul Consiliului de Stat nr. 325/1986, vânzarea unei cantități de 80 de tone de aur din stocul Băncii Naționale pentru accelerarea plății datoriei externe, urmând ca aurul respectiv să fie răscumpărat după încheierea achitării datoriei. În conformitate cu actul normativ menționat, în intervalul 27 octombrie-27 noiembrie 1986, au fost transportate la Banca Reglementelor Internaționale 55 de tone de aur în lingouri. Această cantitate se adăuga celor aproape 26 de tone aur fin, aflate deja în străinătate la sfârșitul anului precedent. În total, la sfârșitul lunii noiembrie 1986 se aflau în străinătate 80,8 tone aur fin. Acest aur trebuia vândut până la 31 decembrie 1986.

 
Dar, așa cum își amintea Florea Dumitrescu, guvernatorul Băncii Naționale la acea dată, s-a aprobat în cele din urmă prelungirea acestui termen până în martie 1987, pentru a nu se influența prețul pe piața aurului.
 
La sfârșitul anului 1987, stocul de aur al BNR mai avea doar 42,5 tone de aur, cel mai redus nivel înregistrat după anul 1946, mai scăzut chiar decât cel consemnat la sfârșitul anului 1959, când stocul de aur atinsese, de asemenea, un minim, respectiv 51,2 tone de aur, din care 8 tone erau împrumutate din URSS.
 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Tribunalul Vaslui, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 1518/89/2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, precum şi a Codului de procedură civilă, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. CLUB TOMA S.R.L. Huşi, cu sediul în mun. Huşi, judeţul Vaslui. Denumire activ Adresa Componenţa/ suprafaţa construită Valoare Constucţii şi teren Mun. Huşi, str. Dobrina, nr. 41 bis, judeţul Vaslui - C1 – pavilion producţie - 707,67 m.p., C 5 – anexă - 18,09 m.p. şi teren intravilan în suprafaţă totală de 1.034 m.p.; - C4 – hală de producţie - 470,52 m.p şi teren intravilan în suprafaţă totală de 499 m.p.; - C2 – atelier auto - 596,18 m.p. şi teren intravilan în suprafaţă totală de 1.178 m.p.; - Teren intravilan în suprafaţă totală de 134 m.p.; - Teren intravilan în suprafaţă totală de 202 m.p.; - Construcţia C1 – atelier – terenul pe care este situată construcţia nu este proprietatea debitoarei. 341.081,00 lei 173.012,00 lei 306.478,00 lei 9.886,00 lei 19.773,00 lei 59.318,00 lei Total * * 909.548,00 lei Preţul de pornire al licitaţie este cel de mai sus, vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare şi hotărârea Adunării creditorilor din data de 23.11.2021. Vânzarea în bloc prin licitaţie publică pentru bunurile imobile va avea loc la data de 20.12.2021, ora 1000 şi se vor organiza 4 şedinţe săptămânal, respectiv până la data de 10.01.2022 la sediul lichidatorului judiciar. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune dovada achitării taxei de participare de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini – 2.000 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0727/850.575, 0335/566.035, fax 0335/814.103.
PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ - PENTRU ACTIVUL IMOBILIAR ŞI BUNURI MOBILE din averea debitoarei S.C. PHOENIX TREND S.R.L. - în faliment, in bancrupcy, en faillite, aflate la sediul din municipiul Iaşi, str. A Vlaicu nr.78, jud. Iaşi. Subscrisa ACORD S.P.R.L. Iasi, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. PHOENIX TREND S.R.L., CUI 1960690, cu număr de înregistrare la Registrul Comerţului J22/118/2012, cu sediul in Mun. Iasi, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Bl. Confectii Textile, Jud. Iasi, numit conform Sentinţei Civile nr. 998/2013 din data de 04.06.2013, pronunţată de către Tribunalul Iaşi/Judecător Sindic, în Dosarul nr. 2749/99/2012 (nr. vechi 169/2012), anunţă în conformitate cu prevederile Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei, prevăzute în Secţiunea a 7-a, Falimentul şi ale Hotărârii adunării creditorilor din data de 18.05.2021, scoaterea la vânzare prin negociere directă la data de 03.12.2021, orele 1200, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Decebal nr.22A, bl.Z8, sc.A, et.1, ap.8, a următoarele active: Proprietatea imobiliară amplasată în municipiul Iaşi, str. Aurel Vlaicu nr.87, jud. Iaşi, aşa cum este cuprinsă în Cartea Funciară nr.128376, având suprafaţa terenului de 56.438,68 mp şi un număr de 19 clădiri, având preţul de evaluare de 8.401.000 euro, precum şi a bunurilor mobile evaluate pentru suma de 1.420 euro, în total bunuri patrimoniale în cuantum de 8.402.420 euro, în privinţa taxei pe valoarea adăugată fiind aplicabile prevederile legale conferite de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu ultima actualizare. În caz de neadjudecare, procedura de vânzare se va relua la data de 21.01.2022 şi eventual, în situaţia neadjudecării şi la data de 25.02.2022 la aceeaşi oră şi locaţie, deja anunţate. Potenţialilor ofertanţi li se aduce la cunoştinţă prin prezenta publicaţie, că pe rolul instanţelor de judecată sunt încă în derulare dosare nesoluţionate privind terenul şi clădirile aparţinând Cărţii Funciare nr.128376 a debitoarei falite, respectiv: Dosarul nr.8880/245/2007*** aflat pe rolul Tribunalului Iaşi, Secţia I civilă, având ca obiect fond funciar, Dosarul nr.34507/245/2018 aflat pe rolul Tribunalului Iaşi, Secţia I civilă, având ca obiect apel - plângere împotriva încheierii de carte funciară, Dosarul nr.32841/245/2019 aflat pe rolul Tribunalului Iaşi, Secţia I civilă, având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară. Condiţii de înscriere şi participare la negociere a. La procedura de negociere pot participa persoanele fizice sau juridice care fac dovada depunerii în termen, la sediul lichidatorului judiciar a documentelor menţionate la punctele de mai jos, după cum urmează: i. Dovada constituirii garanţiei de participare 1. Persoanele interesate de achiziționarea bunurilor participă la procedura de negociere fie direct, fie prin intermediul unui reprezentant cu împuternicire. Pentru a participa la ședința de negociere, ofertanţii sunt obligaţi să depună la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 24 ore până în data ședinței următoarele înscrisuri: 2. Ofertă de cumpărare şi dovada consemnării cauţiunii de 10% din preţul de pornire a bunurilor, în contul de insolvenţă al SC PHOENIX TREND SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite deschis la Banca Alpha Bank SA, Cont lei IBAN RO77 BUCU 2672 2338 3002 3RON, ori Cont euro IBAN RO03 BUCU 2671 2159 6166 8EUR - până în preziua licitaţiei la ora 1200 3. Să depună contravaloarea caietului de sarcini în sumă de 9.000 euro la care se adaugă TVA consemnată în contul ACORD SPRL cod IBAN RO94 BUCU 2672 2353 3305 9RON, ori Cont euro IBAN RO84 BUCU 2671 2159 4328 1EUR deschise la banca Alpha Bank SA - până în preziua licitaţiei la ora 1200 înainte de începerea ședinței de negociere. Contravaloarea Caietului de sarcini nu se restituie ofertanţilor. ii. Garanţia de participare de 10% din valoarea în euro, din suma de 8.402.420 euro, respectiv suma de 840.242 euro se va constitui în euro, ori lei la cursul valutar comunicat de BNR valabil penru data plăţii, cu respectarea reglementărilor legale aplicabile regimului valutar. iii. În situaţia în care garanţia de participare se va impune a fi restituită, aceasta se va transfera în contul ofertantului neadjudecatar, spezele bancare nefiind în sarcina debitoarei iv. Constituitorul va suporta comisioanele de transfer bancar şi orice alte comisioane aplicate de bănci atât la constituirea garanţiei cât şi la restituirea acesteia. v. Garanţia de participare este considerată a fi constituită în termen, dacă până în maxim cu 24 ore înainte de ora stabilită pentru începerea procedurii de negociere, Ordinul de plată vizat de bancă, în original, este depus la sediul lichidatorului judiciar şi garanţia a fost încasată integral în contul de insolvență al debitoarei PHOENIX TREND SRL - în faliment,in bankruptcy,enfaillite, iar aceleaşi condiţii urmeaza a fi îndeplinite şi de dovada plăţii caietului de sarcini. vi. Anunţul de vânzare prin negociere directă publicat de lichidatorul judiciar privind condiţiile de participare conţine inclusiv data calendaristică şi ora limită a acestui termen de decădere. vii. În cazul adjudecării, garanţia depusă de adjudecatar, se va constitui ca avans la preţul de adjudecare, constituitorul nemaiavând dreptul de a solicita restituirea acesteia. viii. Pentru participanţii declaraţi neadjudecatari, garanţia se va restitui în termen de 7 zile de la finalizarea licitaţiei, sau, dacă este cazul, de la soluţionarea definitivă a eventualelor contestaţii. Contravaloarea Caietului de sarcini nu se va restitui. b. Documente care certifică identitatea şi calitatea participantului, astfel: i. Persoane fizice rezidente care participă la negociere în nume propriu: a) actul de identitate în original ii. Persoane fizice rezidente care participă la negociere în numele altor persoane fizice rezidente/nerezidente: 1. Buletin sau carte de identitate în original al reprezentantului şi buletin sau carte de identitate/pașaport în copie a persoanei reprezentate; 2. Procură în formă autentică în original care stipulează că mandatarul este autorizat să acţioneze în numele şi pe seama persoanei fizice rezidente/nerezidente; iii. Persoane fizice nerezidente care participă la negociere în nume propriu 1. Paşaport în original şi/sau legitimaţie de şedere în original şi/sau carte de identitate pentru cetăţeni ai EU/SEE; 2. Persoane fizice nerezidente care participă la negociere în numele altor persoane fizice rezidente/nerezidente : a. Paşaport sau carte de identitate, pentru cetăţeni ai UE/SEE (copie) a persoanei reprezentate b. Carte/buletin de identitate/pasaport al reprezentantului autorizat în original c. Procura în formă autentică care stipulează ca reprezentantul este autorizat să acţioneze în numele şi pe seama persoanei fizice rezidente/nerezidente, în original. iv. Persoane juridice rezidente care participa la negociere în nume propriu: 1. Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerţului, copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice; 2. Act constitutiv actualizat în copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice 3. Certificat constatator privind situaţia actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerţului, în original. 4. Procura/mandat în formă autentică în original pentru persoana fizică care semnează declaraţiile și participă la licitaţie în numele persoanei juridice, acordată conform prevederilor Actului constitutiv, sau o dovadă că persoana respectivă reprezintă în mod legal entitatea care participă la licitaţie, cu drept individual de reprezentare, în cazul în care societatea este reprezentată în mod colectiv de două sau mai multe persoane, o astfel de dovadă va fi prezentată pentru toate aceste persoane, cât şi orice alte documente se certifică conform cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice; 5. Declaraţie pe proprie răspundere din partea reprezentantului legal al persoanei juridice rezidente din care să rezulte că aceasta nu se află în procedură de concordat/insolvenţă/faliment sau o altă procedură echivalentă, în original. 6. Buletin sau carte de identitate în original a persoanei fizice care reprezintă persoana juridică și participă la licitaţie în numele şi pe seama acesteia; v. Persoane juridice nerezidente care participă la negociere în nume propriu 1. Certificat de înregistrare al persoanei juridice nerezidente emis de Registrul Comerţului sau de orice instituţie echivalentă dacă aceasta există în copie conformă cu originalul certificată de reprezentaţii legali ai persoanei juridice nerezidente 2. Act constitutiv sau echivalent actualizat al persoanei juridice nerezidente in copie conformă cu originalul certificată de reprezentaţii legali ai persoanei juridice nerezidente 3. Certificat constatator privind situaţia actuală, în original, pentru persoana juridică nerezidentă care menţionează reprezentanţii legali ai persoanei juridice nerezidente respective, emis de Registrul Comerţului sau de o instituţie echivalentă, emis cu cel mult 30 de zile lucrătoare înainte de data negocierii. În cazul în care nu există nici o autoritate sau instituţie autorizată să emită un astfel de certificat, orice document corporativ care evidenţiază reprezentanţii legali ai persoanei juridice nerezidente, iar un astfel de document corporativ al persoanei juridice nerezidente va preciza în mod clar dacă reprezentanţii legali au dreptul să acţioneze separat sau împreună, ce se va depune în original. 4. Declaraţie pe proprie răspundere din partea reprezentantului legal al persoanei juridice nerezidente, din care sa rezulte ca aceasta nu se află în procedură de concordat/insolvenţă/faliment sau o altă procedură echivalentă, ce se va depune în original. 5. în cazul în care reprezentarea la negociere se face printr-o altă persoană decât reprezentantul/reprezentanţii legal al persoanei juridice nerezidente, procura/mandatul în formă autentică semnat de reprezentanţii legali ai persoanei juridice nerezidente împuternicind persoana respectiva să participe la negociere si sa liciteze pe seama persoanei juridice nerezidente, document ce se va prezenta în original 6. Buletin de identitate al persoanei care participă la negociere/licitează în calitate de reprezentant legal sau de mandatar al persoanei juridice nerezidente: paşaport, carte de identitate pentru cetăţeni ai UE/SEE, în original vi. Persoane juridice nerezidente care participa la negociere printr-o persoană juridică rezidentă 1. Certificat de înregistrare al persoanei juridice nerezidente emis de Registrul Comerţului sau de orice instituţie echivalentă dacă aceasta există în copie conformă cu originalul certificată de reprezentaţii legali ai persoanei juridice nerezidente 2. Act constitutiv, sau similar actualizat al persoanei juridice nerezidente în copie conformă cu originalul certificată de reprezentaţii legali ai persoanei juridice nerezidente) 3. Certificat constatator privind situaţia actuală, în original, pentru persoana juridică nerezidentă care menţionează reprezentanţii legali ai persoanei juridice nerezidente respective, emis de Registrul Comerţului sau de o instituţie echivalentă, iar în cazul în care nu există nicio autoritate sau instituţie autorizată să emită un astfel de certificat, orice document corporativ care evidenţiază reprezentanţii legali ai persoanei juridice nerezidente, iar un astfel de document corporativ va preciza în mod clar dacă reprezentanţii legali au dreptul să acţioneze separat sau împreună, emisă în original. 4. Certificat de înregistrare al reprezentantului persoana juridica rezidenta emis de Registrul Comerţului în copie conformă cu originalul certificată de reprezentaţii legali ai persoanei juridice nerezidente 5. Act constitutiv actualizat al reprezentantului persoană juridică rezidentă în copie conformă cu originalul cerificată de reprezentantul legal al persoanei juridice 6. Certificat constatator privind situaţia actuală, în original, pentru reprezentantul persoană juridică rezidentă emis de Registrul Comerţului, original. 7. Declaraţie pe proprie răspundere din partea reprezentantului legal al persoanei juridice nerezidente din care sa rezulte ca aceasta nu se află în procedură de concoordat/insolvenţă/faliment sau o altă procedură echivalentă în original. 8. Buletin sau carte de identitate în original al reprezentantului legal al persoanei juridice rezidente care subscrie în calitate de reprezentant pe seama persoanei juridice nerezidente; 9. Procura în formă autentică semnată de reprezentantul/reprezentanţii legali ai persoanei juridice nerezidente prin care se împuterniceşte persoana juridica rezidenta să participe la licitatie/liciteze si care stipulează ca persoana juridică rezidentă este autorizata să acţioneze în numele şi pe seama persoanei juridice nerezidente în original. In acest caz persoana juridica rezidenta va depune/prezenta mandatul in forma autentica a persoanei fizice care o reprezintă in prezenta procedura în original c. Participanţii la licitatie/adjudecatarul îşi asumă respectarea reglementărilor în vigoare, legislative sau statutare/contractuale proprii, privitoare la mandatarea persoanelor, a puterilor conferite de către organele decizionale interne, a concordanţei operaţiunii de achiziţionare a activului - obiect al negocierii cu obiectul lor de activitate, cu reglementările din domeniul concurenţei şi alte posibile restricţionări legislative sau statutare/contractuale proprii. Anularea negocierii sau a procesului verbal de adjudecare pe motivele metionate anterior, conduce la pierderea garanţiei de participare şi a oricăror sume achitate, participantii/adjudecatarul, nemaiavand dreptul sa solicite restituirea acestor sume. d. Toate procurile/mandatele prin care se împuterniceşte un reprezentant al persoanei juridice rezidente/nerezidente ori a persoanei fizice, trebuie sa acorde mandatarului capacitatea de a participa la negociere şi de a licita în numele şi pe seama mandantului e. Actele de identitate, precum şi orice alte documente prevăzute a fi depuse în copie, se certifica de către titularul de drept, ca fiind copii conforme cu originalul si se semnează de către acesta. f. Documentele depuse de către persoanele fizice sau juridice rezidente/nerezidente, în alta limba decât limba română, vor fi insotite în mod obligatoriu de traducerea legalizata în limba română. g. Dovada constituirii garanţiei de participare împreună cu toate documentele necesare înscrierii la negociere, se depun la sediul lichidatorului judiciar ACORD SPRL h. Termenul limită pentru constituirea garanţiei de participare și depunerea documentelor antemenționate în vederea înscrierii la negociere, cel mai târziu cu 24 ore înainte de începerea negocierii. Condiţii ale vânzării: i. Principiul vânzării bunului patrimoniale este “văzut-plăcut-cumpărat - aşa cum este şi unde este” neoferindu-se garanţii asupra bunurilor vândute şi asupra funcţionalităţii acestora, cu excepţia asigurării că vânzătorul PHOENIX TREND SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite, este proprietarul bunurilor, iar lichidatorul judiciar ACORD SPRL este reprezentantul legal al vânzătorului şi are dreptul de a vinde bunurile respective, odată în plus, cunoscând că pe rolul instanţelor de judecată mai sunt în derulare dosare încă nesoluţionate privind terenul şi clădirile aparţinând Cărţii Funciare nr.128376, aşa cum a fost prezentat. j. În conformitate cu prevederile art.53 din Legea nr. 85/2006, Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar, în exerciţiul atribuţiilor sale, prevăzute de lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asigurătorii, inclusiv măsurile asigurătorii instituite în cursul procesului penal. k. În egală măsură potenţialul adjudecatar cunoaşte că se va subroga în toate drepturile şi obligaţiile ce vor decurge din soluţionarea dosarelor încă nefinalizate, privind terenul şi clădirile aparţinând Cărţii Funciare nr.128376. l. Cumpărătorul bunurilor patrimoniale îşi asumă prin cumpărare întreaga responsabilitate asupra stării tehnice a bunurilor patrimoniale cumpărate, inclusiv preluarea tuturor obligaţiilor de refacere a mediului, dacă este cazul, nefiind posibile deduceri din preţul de cumpărare pentru nici unul din motivele sus arătate. Prin manifestarea intenţiei de a participarea la negociere, ofertantul a luat la cunoştinţă de dispoziţiile privind condiţiile şi termenele stipulate în caietul de sarcini şi în regulamentul privind vânzarea prin negociere directă a activului patrimonial al SC PHOENIX TREND SRL, fiind de acord cu termenii şi condiţiile stabilite. Orice persoană fizică sau juridică care pretinde vreun drept de proprietate asupra bunurilor patrimoniale cuprinse în prezenta publicaţie de vânzare este chemată să facă dovada cu documente originale până cel târziu cu 3 zile înainte de data şedinţei de vânzare prin negociere directă. Pentru relaţii suplimentare se pot obţine informaţii de la tel/fax: 0232261732, 0742207571, email:office@acordinsol.ro
S-a câștigat mare premiu al lunii la Loteria vaccinării. Care sunt numerele câștigătoare
28/11/2021 22:18

 O nouă editie a Loteriei Vaccinării a avut loc duminică, 28 noiembrie. Au avut loc două extrageri, pentru că s-a acordat si marele premiu al lunii, in valoare de 300.000 de lei.   Premi ...

SCC Romania cauta Agent IT Support cu limba Engleza
28/11/2021 13:32

 Candidatul Ideal  Abilitati comportamentale:  Trebuie sa aiba abilitati foarte bune de a se confrunta cu clientii si sa fie bine prezentat; Trebuie sa aiba o maniera asertiva, increzatoare, ...

Lear Corporation anunță angajări masive
28/11/2021 13:18

 Una dintre cele mai mari companii din Iasi, Lear Corporation, vine cu o veste foarte bună. În timp ce firmele renuntă la angajati din cauza problemelor create de pandemia de coronavirus care a dat ...

Cum arată noul mers al trenurilor
28/11/2021 12:45

Noul mers al trenurilor, care intră in vigoare de pe 12 decembrie, a fost definitivat, in privinta Sucevei fiind destul de multe modificări. Este certă disparitia din noul mers a unor trenuri importante, de ...

Care sunt țările cu cea mai mare libertate economică
28/11/2021 12:30

Unul dintre argumentele forte impotriva capitalismului este că e principalul motor al poluării mediului si al schimbărilor climatice. Dar, dacă comparăm clasamentul tărilor cu cea mai inaltă performantă ...

Conectarea caselor de marcat la ANAF: Marți este termenul limită. Apoi urmează amenzi de 8.000-10.000 lei pentru nerespectare
28/11/2021 11:05

 Marti este termenul limită pentru comercianti in ceea ce priveste conectarea caselor de marcat la serverele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală (ANAF). Asa cum a spus si institutia intr ...

Ștefan Mandachi deschide un restaurant la Viena. Vrea să angajeze cât mai mulți români
28/11/2021 09:00

Antreprenorul Stefan Mandachi, fondatorul lanţului de restaurante Spartan, deschide o nouă locatie in Viena, Austria, in luna decembrie. De asemenea, acesta transmite pe pagina sa de Facebook că recrutează ...

TOP Forbes | Cine sunt cei mai bogați români în 2021? România are în prezent 18 miliardari, cu 7 mai mulți decât anul trecut
28/11/2021 00:51

Romania numără 18 miliardari in lei, in 2021, cu 7 mai multi decat anul trecut, iar averea netă cumulată de acestia este de 66 de miliarde de lei, in crestere cu peste 30 de miliarde de lei fată de anul pr ...

12 fermieri și medici veterinari, trimiși în judecată de DNA pentru că au vrut să fraudeze fondurile europene prezentând acte false privind oile țurcane/ Unul dintre denunțători este celebrul Ghiță Ci
27/11/2021 08:26

12 fermieri, medici veterinari si ingineri zootehnisti au fost trimisi in judecată de DNA pentru că ar fi vrut să fraudeze fondurile europene prezentand acte false privind rasa oilor pe care le detin, confor ...

ANUNT DE PRELUNGIRE A SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU M2:
26/11/2021 16:31

ANUNT DE PRELUNGIRE A SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU M2: "INVESTITII IN CREAREA SI DEZVOLTAREA DE INTREPRINDERI NON-AGRICOLE IN MICROREGIUNEA ,,ASOCIAJIA LEADER COLINELE MOLDOVEI"

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei