Ce sunt disciplinele spirituale?

download (1)

Dimensiune font:

| 23-03-2022 08:40

Disciplina e definită ca fiind „antrenamentul așteptat pentru a produce un anume caracter sau model de comportament”. Disciplina nu e parte din natura păcătoasă, ci e o componentă naturală a vieții creștine. În realitate, aproape nimic din ceea ce are vreo semnificație în viața noastră nu e realizat fără ea. Disciplinele spirituale pot fi descrise ca fiind acele comportamente care sporesc creșterea noastră spirituală și ne fac capabili să creștem în maturitatea spirituală. Procesul acesta de creștere și dezvoltare spirituală începe să aibă loc în momentul în care o persoană se întâlnește cu Cristos cel înviat și vine la El pentru salvare.

Scopul disciplinei spirituale este dezvoltarea omului lăuntric, cel care a fost transformat de Cristos în momentul mântuirii (2 Corinteni 5.17). Credincioșii răscumpărați au experimentat înnoirea totală a întregii persoane din interior, lucrul acesta implicând o deosebire în gândire, în simțăminte și în caracter care poate fi mai încet vizibilă în comportamentul nostru exterior. Aceasta a avut în vedere Pavel când a vorbit despre dezbrăcarea de „omul cel vechi” și îmbrăcarea cu cel nou, „care se înnoiește spre cunoștință, după chipul Celui ce l-a făcut” (Coloseni 3.9-10).

Există o serie de programe și cărți care se bucură de popularitate în zilele noastre pe tema disciplinelor spirituale, dar unele se îndepărtează prea mult de Scriptură în efortul de a evidenția diverse metode de autodisciplină. Unele dintre aceste metode ating limita domeniului mistic și extrabiblic, uneori adâncindu-se în tărâmul misticismului estic, al misticismului catolic sau în filosofia New Age. Din această mișcare au rezultat unele practici nebiblice cum sunt „auzirea” vocii lui Dumnezeu și rugăciunea respirată/de adâncire/contemplativă. Cel mai bun mod de a evita erorile în înțelegerea disciplinelor spirituale este să te ții de mandatul clar scriptural dat tuturor creștinilor de a ne adânci în Cuvântul lui Dumnezeu, unde Dumnezeu ne vorbește, și în rugăciune, unde noi Îi vorbim.

Cea dintâi dintre discipline este cea care implică Cuvântul lui Dumnezeu și constă din citirea, studierea, memorarea Scripturii și meditarea asupra ei. Dacă disciplina aceasta e neglijată, niciun alt efort de a ne autodisciplina nu va avea succes, fiindcă pur și simplu nu avem puterea de a birui împotrivirea naturii păcătoase în care își are domiciliul natura noastră nouă. Și nici nu avem puterea de a birui împotrivirea influențelor demonice al căror scop este întotdeauna să ne separe de singurul mijloc de creștere spirituală, Cuvântul lui Dumnezeu. Pavel i-a amintit lui Timotei de natura inerentă a Scripturii, care vine literalmente din gura lui Dumnezeu, adică e „insuflată” și, prin urmare, conține chiar puterea lui Dumnezeu (2 Timotei 3.16-17). El face, de asemenea, referire la Evanghelie ca fiind „puterea lui Dumnezeu” (Romani 1.16) și îi îndeamnă pe creștini să ia „sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu” ca singura noastră armă spirituală ofensivă împotriva forțelor demonice (Efeseni 6.17). Trebuie să începem orice efort de a practica disciplina spirituală cu singura sursă de putere, Cuvântul lui Dumnezeu.

Memorarea Scripturii e și ea esențială. Avem întotdeauna libertatea de a alege cu ce ne umplem mintea. Având în vedere acest lucru, memorarea e de importanță vitală. Dacă credem cu adevărat că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, cum se poate să nu îl memorăm? Memorarea ne permite să-l menținem constant în prim-planul minții noastre, și acest lucru face posibil să reacționăm la toate împrejurările vieții potrivit cu preceptele sale. Unul dintre cele mai puternice pasaje din Scriptură privitoare la necesitatea memorării se găsește în Iosua 1.8: „Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune.” Prin disciplina memorării suntem capacitați să ne rugăm mai eficient și să medităm. Aceste lucruri la rândul lor ne capacitează să „izbândim și să prosperăm (Biblia, traducerea NTLR)”, așa cum definește Dumnezeu „prosperarea” pentru noi. Când umblăm în căile și în voia Lui, ni se insuflă un om nou lăuntric, umplut de Duhul Sfânt, cu o inimă ca a lui Dumnezeu.

O altă disciplină e rugăciunea. Rugăciunile noastre sunt o comuniune spirituală cu Dumnezeu prin mijloacele mulțumirii, adorării, implorării, cererii și mărturisirii. Ceea ce e minunat în privința rugăciunii e că Dumnezeu ne întâlnește acolo unde suntem. El vine alături de noi să ne conducă într-o relație mai profundă și mai reală cu El, care nu e motivată de vinovăție, ci e mânată de dragostea Lui. Rugăciunea ne schimbă. Rugăciunea schimbă vieți. Rugăciunea schimbă istoria. Dumnezeul nostru care cunoaște totul ne face cu adevărat să vrem să ne conformăm lui Isus și voii Lui pentru viața noastră. Încet și plin de har, Dumnezeu ni Se revelează în timp ce ne rugăm, și în aceste momente putem înțelege și experimenta mai profund dragostea Lui. Bineînțeles, unul dintre rezultatele majore ale rugăciunii disciplinate e rugăciunea care primește răspuns. Dar, practic vorbind, acest lucru e secundar față de scopul real al rugăciunii, care este o comuniune mereu în creștere, nesfârșită cu Dumnezeu.

Luate împreună, disciplina spirituală a rugăciunii și cea a Cuvântului ne vor face parte de un program rodnic, care va duce la o trăire în evlavie, laudă, supunere, slujire și celebrare a mântuirii noastre și a Dumnezeului care ne-a dat-o. Prin aceste discipline, suntem capacitați să ascultăm de porunca lui Dumnezeu care spune „... duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cutremur ... Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința, și înfăptuirea.” (Filipeni 2.12-13) 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA
Bancul Zilei

04:09

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE. Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei IDIS CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Sat Chilișeni, Comuna Udești, nr. 5, Jud. Suceava, C.U.I. 24430897, nr. de înreg. Registrul Comerțului J33/1398/2008, potrivit Sentinței civile nr. 189/2018 din data de 02.04.2018, pronunţată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr. 947/86/2018, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Încheierii din 28.03.2023 a Tribunalului Suceava și în conformitate cu dispozițiile Noului Cod de Procedură Civilă, la data de 13.05.2024, ora 13.00, a următoarelor active aflate în proprietatea S.C. Idis Construct S.R.L., respectiv: Nr. activ: Activ 1, Denumire și descriere active: Proprietate Imobiliara - TEREN ARABIL – intravilan cu suprafata de 2.500 mp, identificat cu nr. cad. 30009, inscris in Cartea Funciara nr. 30009 UAT Udesti, situat in sat Chiliseni, comuna Udesti, judet Suceava. Valoare de piață stabilită de evaluator (lei, fără T.V.A.*): 37.400,00 lei. Valoarea de pornire la licitație (lei, fără T.V.A.): 18.700,00 lei. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 10.05.2024, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași. Ofertanții sunt obligați să depună până la data de 10.05.2024, ora 13.00, toate documentele menționate în publicația de vânzare/caietul de sarcini, precum și o garanție reprezentând 10% din prețul de pornire la licitație, în contul de lichidare al societății debitoare. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, în fiecare zi de luni până vineri, până la data de 22.06.2023, ora 13.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0232/243.864, 0751/084.083.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Tasca, cu sediul in sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt, telefon/fax 0233/255.023, e-mail: primaria_tasca@yahoo.com, cod fiscal 2614457. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Trup de pasune Neagra I, in suprafata totala de 2,25 ha, compus din numarul cadastral 50644, in suprafata de 1,18 ha, situat in extravilanul comunei Tasca si numarul cadastral 50650, in suprafata de 1,07 ha, situat in intravilanul comunei Tasca, apartine domeniului public al Comunei Tasca, conform caietului de sarcini, H.C.L. Tasca nr. 39/18.04.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul Comunei Tasca. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Secretariat, din cadrul Comunei Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 Lei, se achita cu numerar la Casieria Comunei Tasca. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 17.05.2024, ora 16.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 27.05.2024, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: Oferta se depune intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 27.05/2024, ora 10.00, la sediul Comunei Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios -Administrativ a Tribunalului Neamt, Piatra-Neamt, B-dul Decebal nr. 5, judetul Neamt, telefon 0233/212.717, fax 0233/232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 23.04.2024.
Tradiții de ziua Sfântului Gheorghe
23/04/2024 10:04

Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, este unul dintre cei mai veneraţi sfinţi din calendarul ortodox, sărbătorit in fiecare an pe 23 aprilie În calendarul popular, Sfantul Ghe ...

HOROSCOPUL ZILEI
23/04/2024 04:50

 Berbec Cei născuti in zodia Berbec se pot astepta de azi inainte la o deblocare a orizonturilor profesionale, la o nouă viziune despre directia in carieră pe care trebuie să o urmeze. Unii nativi vor ...

Horoscopul zilei
22/04/2024 04:27

  CAPRICORN Poate o s-aveţi o discuţie - de principiu - referitoare la locuinţa şi o să vă decideţi fie acum dacă vă luaţi alta, ori o renovaţi doar, fie in ianuarie - februarie. E posibil s ...

HOROSCOPUL ZILEI
21/04/2024 05:34

BERBEC  Creativitatea ta este la cote maxime acum, deci profita de acest fapt. Este o zi ideala sa creezi orice cum ar fi sa scrii, sa pictezi, sa compui sau sa faci mici mestesuguri cu mainile tale dibac ...

Baba Vanga și Nostradamus profețesc Al Treilea Război Mondial: ce oras va arde din temelii la inceputul conflagratiei
18/04/2024 20:57

 Baba Vanga este renumită pentru serie sa de previziuni, unele dintre ele extrem de tulburătoare. Multe dintre acestea au fost consemnate de presă incă din timpul vietii ei. Chiar si după moartea sa i ...

HOROSCOPUL ZILEI
18/04/2024 07:58

 BERBEC Accentul zilei revine segmentului amoros. Atat in relatia cu persoana iubită cat si in relatia cu copiii se intrezăresc schimbări plăcute, mai mult sau mai putin. TAUR Situatia ta financiar ...

Primele Denii din acest Post: Programul slujbelor la Catedrala Patriarhală
17/04/2024 11:12

In săptămana a cincea din Postul Mare, crestinii ortodocsi participă la primele slujbe numite Denii din parcursul anului bisericesc: Denia Canonului Mare – miercuri si Denia Acatistului Bunei Vestiri – v ...

HOROSCOPUL ZILEI
17/04/2024 08:20

 BERBEC Sunteti obligat să dati un răspuns cat mai rapid la propunerea care vi se face dimineata pentru o noua ocupatie sau contract. Aveti contraargumente puternice, dar parcă nimeni nu vrea azi să v ...

Horoscopul Zilei
15/04/2024 04:58

  BERBEC Responsabilităţile pe care le ai de indeplinit sunt mari şi pe termen lung TAUR Inventivitatea şi originalitatea nu lipsesc din comportamentul tău GEMENI Vă chivernisiţi in aşa fel b ...

HOROSCOPUL ZILEI
14/04/2024 04:00

Berbec Esti asaltat de multe cunostinte, rude sau prieteni Taur Atragi persoane care doresc să te asculte Gemeni Amicii iti vor sanctiona orice vorbă sau gest Rac Alege-ti cuvintele cu grijă si vorbes ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei