8116db57573e7f8456882dd9fd2e4939

Dimensiune font:

Mecanica, marele pariu al învăţământului profesional ieşean

| 21-11-2019 00:00

 

* domeniile cu cele mai mari solicitări din partea operatorilor economici pentru includerea în planul de şcolarizare 2019-2020 au fost cele de mecanică - 910 locuri * totodată, s-au format 5 noi clase pentru învăţământul dual, cu un număr de 132 de elevi înscrişi, ceea ce reprezintă 5% din totalul de 2.610 elevi cuprinşi în clasa a IX-a în învăţământul profesional

La nivelul judeţului Iaşi funcţionează 43 de unităţi de învăţământ profesional şi tehnic care în anul şcolar curent au ofertă în învăţământul profesional, dintre care 5 unităţi şcolare au clase în învăţământul dual.

Cele mai mari solicitări la învăţământul dual din partea operatorilor economici pentru includerea în planul de şcolarizare 2019-2020 a fost domeniul Mecanică (84 de locuri), urmat, la mare distanţă, de Industrie textilă şi pielărie (25 de locuri), iar cele mai puţine solicitări au fost pentru domeniul Comerţ (15 locuri), respectiv Turism şi alimentaţie (10 locuri).

Deşi învăţământul dual are o pondere relativ mică în judeţ, cifrele arată o creştere faţă de anul şcolar anterior, când s-au format doar 2,5 clase de a IX-a, cu 61 de elevi.

La învăţământul profesional, domeniile cu cele mai mari solicitări din partea operatorilor economici pentru includerea în planul de şcolarizare 2019-2020 au fost următoarele: mecanică (910 locuri), industrie textilă şi pielărie (388 de locuri), turism şi alimentaţie (292 locuri).

Domeniile cel mai puţin solicitate au fost electromecanică (56 locuri), chimie industrială (28 locuri), tehnici poligrafice (12 locuri).

La învăţământul dual, planul de şcolarizare înregistrează un grad foarte bun de realizare: au fost 134 locuri planificate, cu 132 de elevi înscrişi, ceea ce înseamnă un plan realizat în proporţie de 98,5%, faţă de 90,8% în cazul învăţământului profesional.

Cele mai atractive domenii sunt cele la care locurile din ofertă au fost completate în totalitate sau chiar peste numărul de locuri planificate. Astfel, pentru Turism şi alimentaţie, calificarea de bucătar, procentul a fost de 110%; Comerţ şi calificarea de comerciant vânzător - 106,7%, iar pentru Industrie textilă şi pielărie, calificarea de confecţioner produse textile, procentul a fost de 100%.

Planul de şcolarizare pentru domeniul mecanică a fost realizat la învăţământul dual în proporţie de 95,2%, diferenţiat pe calificări, după cum urmează: mecanic agricol (100%), operator la maşini cu comandă numerică (96,4%), lăcătuş mecanic prestări servicii (89,3%).

La învăţământul profesional, cele mai atractive domenii sunt: Chimie Industrială, cu un procent de 135,7%; Estetica şi igiena corpului omenesc (106,4%); Comerţ (104,8%); Construcţii instalaţii şi lucrări publice (102,8%); Turism şi alimentaţie (102,4%); Tehnici poligrafice (100%).

Domeniile cu cea mai mică pondere de ocupare a locurilor din planul de şcolarizare la învăţământul profesional sunt Electromecanică (32,1%), Fabricarea produselor de lemn (70,6%), Industrie alimentară (76,8%) şi Agricultură (80,2%).

Principalele avantaje ale învăţământului dual

La nivel naţional, învăţământul dual se află în al treilea an de implementare, iar în judeţul Iaşi în cel de-al doilea an. Avantajele pentru elevi sunt, printre altele, dobândirea unei experienţe timpurii în relaţie cu un potenţial loc de muncă; creşterea motivaţiei tinerilor pentru muncă şi a interesului pentru învăţare printr-o abordare integrată a educaţiei şi formării profesionale în şcoală şi la un potenţial loc de muncă; posibilitatea de continuare a studiilor, în funcţie de interesele profesionale şi potenţialului de individual de dezvoltare.

În ceea ce priveşte beneficiile pentru firme, sunt menţionate posibilităţile sporite de implicare directă în formarea tinerilor în vederea angajării în funcţie de nevoile proprii, dar şi facilităţi fiscale pentru cheltuielile efectuate de operatorii economici pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic, inclusiv dual. Florentina SANDU

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<<Click pe locatie pentru detalii>>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

ANUNT LICITATIE. SC TOPCAR SRL- in faliment, prin lichidator judiciar CII Burcoveanu Laura Mihaela, cu sediul in Iasi, str. A.Panu nr. 13-15, mezanin, telefon 0741232516, e-mail laura.burcoveanu@yahoo.ro, in dosarul 3299/99/2017, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare, la data de 29.07.2020, ora 10, la sediul lichidatorului judiciar din Iasi, strada Anastasie Panu nr. 13-15, mezanin, a bunului mobil AUTOTURISM MARCA BMW 740D BERLINA, culoare albastra, an fabricatie 2003, motorina, nr. locuri 5, capacitate cilindrica 3901 cmc, tapiterie scaune piele, stare buna de functionare. Bunul poate fi vazut in parcarea restaurantului La Castel. Valoarea pornire de licitatie - 22765 lei, fara TVA, reprezentand 100% din pretul de evaluare. Daca bunul nu va fi adjudecat, o a doua licitatie va avea loc la data de 30.07.2020 – ora 10.00, la acelasi sediu si la acelasi pret. Daca bunul nu va fi adjudecat, alte licitatii vor avea loc la 10.08.2020- ora 10.00 si la 11.08.2020 - ora 10.00, la 90% din pretul de evaluare, la valoarea de pornire de 20488,5 lei, iar ulterior la 31.08.2020- ora 10.00 si la 01.09.2020-ora 10.00, la 80% din pretul de evaluare, la valoarea de pornire de 18212 lei. Persoanele care pretind vreun drept real asupra bunului au obligatia, sub sanctiunea decaderii, sa faca dovada acestui fapt pana la data de 28.07.2020, ora 12, la sediul lichidatorului judiciar. Caietul de sarcini se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, in baza unei cereri prealabile formulate cu 24 de ore inainte, la pretul de 50 de lei. Garantia de participare este de 10% din valoarea de pornire. Informatii suplimentare la telefon 0741232516 sau la sediul lichidatorului judiciar.
ANUNT privind organizarea licitatiei publica-pasune domeniul public. 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MIRONEASA cu sediul administrativ in Mironeasa, cod postal 707300, judetul Iasi, cod fiscal 4540453, telefon 0232228600, fax: 0232228652, e-mail: contact@primariamironeasa.ro. 2. Informatii generale privind obiectul inchirierii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Proprietati publice, teren pasune, 2 loturi, identificate astfel: 1. Lotul I - 30.00 ha - CF 61847/1; 3. Lotul III - 0.45 ha CF 60701. Inchirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.G. 57/2019 si conform HCL nr. 84/07.06.2020; 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul Primariei Comunei Mironeasa. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul autoritatii contractante, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul Primariei Comunei Mironeasa, comuna Mironeasa, judetul Iasi. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: 150 lei, ce se achita cu numerar la casierie. 3.4. Data limita privind solicitarea clarificarilor: 31.07.2020, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 07.08.2020, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Comunei Mironeasa, registratura. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 07.08.2020, ora 10.00, Primaria Comunei Mironeasa, judetul Iasi. 5. Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalulu Iasi, Strada Elena Doamna, nr. 1A, cod postal 700398, telefon: 0332403642, fax: 0332435700, email: tr-iasi-reg@just.ro. 6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii: 16.07.2020.
Primăria Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, scoate la vânzare în data de 14.08.2020, ora 10, la sediul său din Comuna Tomeşti, suprafaţa 268 mp, situată în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 10, Parcela Arabil 455/5, nr. cadastral 66629, la ora 10:30, suprafața de 247 mp, situată în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 47, Parcela Arabil 2489/8, nr. cadastral 66957, iar la ora 11, suprafața de 147 mp, situată în intravilan Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 5, Parcela Arabil 114. Terenurile se află în domeniul privat al Comunei Tomeşti. Documentația de atribuire se pune la dispoziție pe suport de hârtie, contra unui preț de 50 de lei. Ofertele se pot depune până la data de 13.08.2020, ora 15, la sediul Primăriei Tomești, într-un exemplar. Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei. Garanţia de participare este de 3% din preţul de pornire la licitaţie pentru întreaga suprafaţă. Preţul de pornire al licitaţiei este de 7000 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 268 mp,3000 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 247 mp, și 3292 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 147 mp. Prezentul anunț se va transmite pentru publicare instituțiilor publice abilitate, în data de 14.07.2020. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi. Tel. 0232/290434, int.211.
Fapte pentru tineri: Ministerul Mediului va încuraja achiziția de biciclete
05/08/2020 09:22

           Aflat in vizită la unul din cei mai mari producători de biciclete din Europa, Costel Alexe, Ministrul Mediului, a anuntat că in cel mai scurt timp va fi lansat un pro ...

CTP Iaşi caută o tânără care a pierdut o sumă importantă de bani
05/08/2020 00:00

  Un bărbat care călătorea cu autobuzul, pe traseul 27, sambătă, 1 august, in jurul orei 7.00, pe sensul de mers Bd. Poitiers - Tehnopolis, a găsit pe un scaun o sumă importantă de bani, pe care ...

Centru de robotică și neuroreabilitare, cu fonduri europene, la Iași
05/08/2020 00:00

  Municipiul Iasi va avea de un centru de robotică si neuroreabilitare, care va fi realizat la la Spitalul Clinic de Recuperare. În cursul zilei de luni, 3 august, Comitetul de Evaluare a Proie ...

Ieșenii vor avea containere cu conexiune Wi-Fi, aduse din SUA!
05/08/2020 00:00

    Şefii societăţii de salubritate din oraş işi propuseseră să aducă in acest an modificări importante ale sistemul de colectare a deşeurilor. Este vorba de achiziţia a unor echipamente ...

Se scumpesc locuințele și chiriile ANL
05/08/2020 00:00

  Anul acesta, preturile si cuantumul chiriilor locuintelor Agentiei Nationale pentru Locuinte (ANL) se vor majora, din cauza măririi valorii de inlocuire pe metrul pătrat, potrivit unui ordin minis ...

Ziua şi amenda pentru firma care a demolat „Moara 1 Mai”!
05/08/2020 00:00

    Pe 29 iulie, Primarul Mihai Chirica a anunţat ieri că a trimis Politia Locală pentru a verifica ce se intamplă in zona „Moara 1 Mai”. Cetăţenii au reclamat faptul că demolarea ...

Reparații capitale la trei etaje ale Spitalului de Recuperare
05/08/2020 00:00

  Primăria Municipiului Iasi continuă programul sustinut de investitii la Spitalul Clinic de Recuperare. În cursul zilei de ieri, 4 august, primarul Mihai Chirica a semnat autorizatiile de const ...

Jumătate dintre profesorii ieşeni au picat examenul de titularizare!
04/08/2020 22:17

* din totalul de 1.594 de candidati inscrisi la proba scrisă din cadrul concursului national pentru ocuparea posturilor didactice din invătămantul preuniversitar, doar 799 de candidati au obtinut note peste ...

O traficantă amatoare rămâne în  libertate datorită unui viciu de procedură
04/08/2020 22:14

Lidia C. (56 de ani) e o basarabeancă din Ungheni, Republica Moldova şi, ca mulţi dintre concetăţenii ei, işi mai rotunjeşte veniturile din traficul de ţigări şi alcool adus de peste Prut. E o trafica ...

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!