PNL a câștigat cele mai multe primării din județul Iași

primari

Dimensiune font:

| 11-06-2024 07:02

Potrivit datelor parţiale obţinute în urma nunărătorii paralele făcute de către reprezentanţii partidelor, în judeţul Iaşi, cele mai multe primării (51) au fost câştigate de către PNL, care a devansat astfel PSD.

Lista primarilor din judeţul Iaşi, în urma alegerilor de duminică:

* municipiul Iași - Mihai Chirica (PNL),

* municipiul Pașcani - Marius Pintilie (PNL),

* orașul Târgu Frumos - Neculai Zugravu (PNL),

* orașul Hârlău - Gheorghiță Curcă (PSD),

* orașul Podu Iloaiei - Ioan Alexa (PNL),

* Alexandru Ioan Cuza - Aurelian Gherghuț (PNL),

* Andrieșeni - Mihai Ștefură (PSD),

* Aroneanu - Benoni Moruzi (PNL),

* Balș - Constantin Golduț (PSD),

* Bălțați - Vasile Aștefanei (PSD),

* Bârnova - Mihai Bălan (PNL),

* Belcești - Dumitru Tănasă (PSD),

* Bivolari - Liviu Teodorescu (PSD),

* Brăești - Vasile Butnariu (PNL),

* Butea - Anton Anti (PSD),

* Ceplenița - Dumitru Laiu (PNL),

* Ciortești - Alina Apostol,  PNL),

* Ciurea - Cătălin Lupu (PSD),

* Ciohorăni - Ticu Simion (PSD),

* Coarnele Caprei - Mihai Țibucanu (PNL),

* Comarna - Constantin Grădinaru (PNL),

* Costești  – Aurel Doacă (PSD),

* Costuleni - Mirică Dodan (PNL),

* Cotnari - Vasile Crețu (PSD),

* Cristești - Vlad Pintili (PNL),

* Cozmești - Mihai Habet (PNL),

* Cucuteni - Pamfilică Brânză (PSD),

* Dagâța – Mirel Damaschin (PNL),

* Deleni - Dumitru Prigoreanu (PNL),

* Dobrovăț - Cătălin Martinuș (PSD),

* Dolhești - Iulian Tăbăcaru (PNL),

* Drăgușeni - Petronela Pelin (PNL),

* Dumești - Gabriel Agavriloaei (PSD),

* Erbiceni - Răzvan Bulancea (PNL),

* Fântânele - Sorin Chelariu (PSD),

* Focuri - Viorel Murariu (PSD),

* Golăești - Costel Manoliu (PNL),

* Gorban – Aurel Mitrofan (PNL),

* Grajduri - Constantin Zamfirache (PSD),

* Gropnița - Ionel Oneaga (PSD),

* Grozești - George Cristea (PSD),

* Hălăucești - Iosif Anton (PNL),

* Hărmănești – Ioan Secrieru (PNL),

* Heleșteni - Benone Șofrac (PSD),

* Holboca - Neculai Pamfil (PNL),

* Horlești - Mihai Cadar (PNL),

* Ion Neculce - Gheorghe Văleanu (PSD),

* Ipatele - Elena Lipșa (PSD),

* Lespezi - Alexandru Marcu (PSD),

* Lețcani - Stelian Turcu (PNL),

* Lungani - Ioan Corobuță (PSD),

* Mădârjac - Dan Ghebuță (PSD),

* Mircești - Leon Bălteanu (PSD),

* Miroslava - Dan Niță (PNL),

* Mironeasa - Elena Curcudel (PNL),

* Miroslovești - Constantin Cojocaru (PSD),

* Mogoșești-Iași - Ionel Baraboi (PSD),

* Mogoșești-Siret - Damian Butnariu (PNL),

* Moșna - Georgel Popa (PNL),

* Moțca - Serioja Hobincă (PSD),

* Movileni - Dan Hodoroabă (PSD),

* Oțeleni - Ciprian Aiojoaei (PNL),

* Plugari - Paul Mursa (PNL),

* Popești - Vasile Lupu (PNL),

* Popricani - Ion Tănasă (PNL),

* Prisăcani - Gheorghe Stanciu (PSD),

* Probota - Constantin Zamisnicu (PNL),

* Răchiteni - Petre Doboș (PNL),

* Răducăneni - Radu Balint (PSD),

* Rediu - Cristin Condrea (PNL),

* Românești - Ioan Stegariu (PNL),

* Roșcani - Ginovel Gheorghiu (PSD),

* Ruginoasa - Ionuț Pristăvița (PSD),

* Scânteia - Mihai Darabană (PNL),

* Șcheia - Ioan Grigoraș (PNL),

* Schitu Duca - Grigore Corciova (PNL),

* Scobinți - Gheorghe Hrițcu (PNL),

* Sinești - Petru Holicov (PNL),

* Sirețel - Gelu Șpaiuc (PSD),

* Stolniceni-Prăjescu - Costel Hugianu (PSD),

* Strunga - Sorin Lazăr (PSD),

* Șipote - Constantin Puiu (PSD),

* Tansa - Vasile Cărăușu (PSD),

* Tătăruși - Costel Iosub (PSD),

* Todirești - Constantin Droancă (PNL),

* Tomești - Ștefan Timofte (PNL),

* Trifești - Paul Ivănucă (PNL),

* Țibana - Gheorghe Rotaru (PSD),

* Țibănești - Neculai Munteanu (PNL),

* Țigănași - Iulian Chirilă (PSD),

* Țuțora - Cristinel Albu (PSD),

* Ungheni - Iulian Marcu (PNL),

* Valea Lupului - Liviu Dulgheru (PNL),

* Valea Seacă - Neculai Miron (PNL),

* Vânători - Constantin Lupu (PSD),

* Victoria - Daniel Crețu (PNL),

* Vlădeni - Iulian Burdea (PNL),

* Voinești - Gheorghe Dobreanu (PSD).

Edi MACRI

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA
Bancul Zilei

05:06

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Nicolae Balcescu, cu sediul in sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau, telefon 0234.214.071, fax 0234.214.016, e-mail: registratura@primaria-nicolae-balcescu.ro, cod fiscal 4353234. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: -spatiu cu suprafata de 10,95 mp, in vederea desfasurarii activitatii cabinet de oftalmologie si optica medicala, situat in imobilul Dispensar Uman din satul Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 8, avand nr. cadastral 61861, CF 61861, apartinand domeniului public al Comunei Nicolae Balcescu, conform caietului de sarcini, H.C.L. Nicolae Balcescu nr. 31/11.03.2024 si temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: La cerere, de la sediul institutiei, Compartiment Relatii cu Publicul si Arhiva. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Relatii cu Publicul si Arhiva din cadrul Comunei Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str.Eroilor nr.380, judetul Bacau. 3.3.Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 30 Lei/exemplar, se achita numerar sau prin OP la Compartimentul Impozite si Taxe din cadrul Comunei Nicolae Balcescu. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 06.06.2024, ora 13.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1.Data-limita de depunere a ofertelor: 14.06.2024, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau, Compartiment Relatii cu Publicul si Arhiva. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: Se depun intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 17.06.2024, ora 10.00, Comuna Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia a II-a civila si de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Bacau, municipiul Bacau, Str. Stefan cel Mare nr. 4, judetul Bacau, telefon 0234.514.419, fax 0234.525.211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 16.05.2024.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, telefon 0233.786.059, fax 0233.786.364, e-mail: primariagrumazestineamt@yahoo.com, cod fiscal 2614198. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren identificat cu sola 31, parcela 712 al comunei Grumazesti, in suprafata de 235 mp, teren curti constructii, situat in intravilan sat Topolita, comuna Grumazesti, F.N., judetul Neamt, apartinand domeniului privat al Comunei Grumazesti, conform H.C.L. Grumazesti nr. 63/30.05.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa, transmisa prin mijloace electronice sau depusa in format fizic inregistrata la Comuna Grumazesti -Registratura. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, str. Principala nr. 30, comuna Grumazesti, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.06.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 28.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 01.07.2024, ora 09.00, Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra-Neamt, Bd. Decebal nr. 5, judetul Neamt, cod postal 610012, telefon 0233.212.717, fax 0233.232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.06.2024.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, telefon 0233.786.059, fax 0233.786.364, e-mail: primariagrumazestineamt@yahoo.com, cod fiscal 2614198. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren identificat cu sola 31, parcela 712 al comunei Grumazesti, in suprafata de 152 mp, teren curti constructii, situat in sat Topolita, comuna Grumazesti, F.N., judetul Neamt, apartinand domeniului privat al Comunei Grumazesti, conform H.C.L. Grumazesti nr. 63/30.05.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa, transmisa prin mijloace electronice sau depusa in format fizic inregistrata la Comuna Grumazesti -Registratura. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4.Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.06.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 28.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 01.07.2024, ora 11.00, Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra-Neamt, Bd. Decebal nr. 5, judetul Neamt, cod postal 610012, telefon 0233.212.717, fax 0233.232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.06.2024.
Lumea culorilor dezlănțuite
13/06/2024 13:35

 Street art-ul, asa cum il cunoastem astăzi, si-a făcut aparitia in Romania la inceputul anilor '90, după căderea regimului comunist. Această perioadă de tranzitie a adus cu sine o deschidere către ...

Gheorghe Flutur face o criză de nervi, în ședința PNL: Ai vândut partidul! Gata, s-a umplut paharul!
13/06/2024 13:19

Prim-vicepresedintele PNL, Gheorghe Flutur, a pierdut, in mod total neasteptat, alegerile pentru sefia CJ Suceava. Intr-o sedintă cu mai multi lideri judeteni ai PNL, Gheorghe Flutur a avut o adevărată criz ...

Calendarul zilei 13 iunie: 383 de ani de la aducerea la Iași a moaștelor Sf. Parascheva
13/06/2024 10:33

Pe 13 iunie 1641, moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva din Epivata Traciei au fost aduse la Iaşi, ca dar al Patriarhiei Ecumenice pentru generozitatea domnitorului Vasile Lupu al Moldovei faţă de această P ...

UAIC, poziție onorantă în „Times Higher Education University Impact Rankings 2024”
13/06/2024 10:19

Academia de Studii Economice din Bucureşti ocupă locul 401-600 din 1.963 de universităţi incluse, la nivel internaţional, in clasamentul „Times Higher Education University Impact Rankings 2024” ...

Autostrada Unirii, lovită de ginion - Licitația pentru construirea podului de la Ungheni, amânată a treia oară!
13/06/2024 10:12

* desemnarea firmei care ar fi trebuit să construiască podul de la Ungheni, , parte integrantă a Autostrăzii A8, amanată a treia oară * „Termenele initiale de 8 decembrie 2023, 24 aprilie 2024 si 7 ...

Pacienții oncologici, cazaţi gratuit la hotelul IRO
13/06/2024 09:58

Mii de pacientii oncologici, cazaţi gratuit la hotelul IRO   Aproape 4.000 pacienţi oncologici din zona Moldovei, Constanţa, Bucureşti, Hunedoara, Caraş Severin au beneficiat, in ultimii 8 ani, de &i ...

 Iașul, între cele mai sigure 100 de orașe din lume!
13/06/2024 08:33

Iasul, unul dintre cele mai importante orase ale Romaniei, este considerat si unul dintre cele mai sigure orase din lume. Conform unui clasament realizat de Numebo (cea mai mare bază de date globală despre ca ...

Manifestări prilejuite de Ziua Eroilor
13/06/2024 08:02

* la ora 12, clopotele tuturor bisericilor ortodoxe din Patriarhia Romană vor fi trase in semn de vesnică pomenire, pretuire si recunoştinţă faţă de Eroii care s-au jertfit pentru libertatea poporului ro ...

1,5 miliarde lei pentru modernizarea staţiile de transformare a energiei electrice din Moldova
13/06/2024 07:31

Mai multe staţii de transformare din judetele Moldovei vor fi modernizate in perioada următoare, in cadrul unui amplu program demarat de E.ON, care are ca scop reabilitarea si aducerea la standarde europene a ...

 Fructele și legumele pot deveni fatale pentru unele persoane
12/06/2024 23:31

* „În cazul acestora, consumul mare de fructe si legume proaspete poate cauza complicatii amenintătoare de viată. Este vorba despre hiperpotasemie. Acesti pacienti nu pot elimina potasiul din orga ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei