„Vinerea patimilor burghezilor” – Naționalizarea din 11 iunie 1948 în România

7

Dimensiune font:

| 11-06-2024 11:17

11 iunie 1948 – Marea naționalizare. Ziua în care 8.894 de întreprinderi industriale și miniere, de transport, bancare și de asigurări au fost trecute din proprietate privată în patrimoniul statului.

Au rămas destul de puține informații despre naționalizare adunate din amintirile celor ce au trăit acele vremuri. Mulți dintre ei nu voiau sa păstreze în memorie aceste de momente, alții se temeau să vorbească despre ele. Drama, durere și suferința. Oameni care au pierdut peste noapte, tot ce agonisiseră mai multe generații sau munca de o viață.

Ziua de 11 iunie 1948 a intrat în calendarul realizărilor comuniste drept „vinerea patimilor burghezilor”. Puțini cunoșteau însă dimensiunea deciziei Partidului Muncitoresc Român, dat fiind că această „binefacere” făcută după modelul moscovit a fost atent ascunsă de urechile celor mulţi. Simțul proprietății private la acea dată se manifesta autentic, iar o „iobăgizare” a întregii populații nu ar fi fost pe placul nimănui.

Naționalizarea a fost un proces care s-a declanșat rapid, în dimineața zilei de 11 iunie 1948. Gheorghe Gheorghiu Dej si Petru Groza au ținut secreta aceasta lege până la momentul în care, în dimineața aducătoare de nenorociri, a fost prezentat guvernului și aprobat de Marea Adunare Națională.

Pregătită temeinic de Partidul Muncitoresc Român, naționalizarea a fost ținută în secret, în momentul începerii ei, legea de naționalizare nu era încă publicată în Monitorul Oficial. Datorită acestui fapt, sunt elaborate Instrucțiuni privind naționalizarea, date de Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român:

„Pentru asigurarea și buna coordonare a acesteia acțiuni de mare importanță, Comitetul Central a hotărât înființarea Comisiilor Județene de Naționalizare: Secretarul județenei, prefectul, președintele sau secretarul Consiliului Sindical Județean, delegatul Direcției Generale a Controlului Economic și Administratorul financiar. Sediul comisiei va fi în localul Județenei Partidul Muncitoresc Român”.

Acestei comisii i se stabileau ca sarcini: să instruiască pe secretarii organizațiilor de partid, pe președinții de sindicat și pe noii directori; să organizeze și controleze ocuparea și preluarea întreprinderilor în bune condiții; să organizeze paza întreprinderilor; să urmărească preluarea efectivă a întreprinderii în baza instrucțiunilor speciale ce vor fi date noilor directori; să ia măsuri pentru a stabili întreprinderile care nu sunt trecute în listă dar care trebuie naționalizate; să ajute noile conduceri să aducă la îndeplinire sarcinile căpătate; să asigure securitatea întreprinderilor și combaterea tuturor manifestărilor dușmănoase.

Desfășurarea acțiunii de naționalizare, așa cum este preconizată de aceste instrucțiuni, este deosebit de grăitoare în ceea ce privește secretul care a înconjurat întreaga acțiune. Detaliile erau cunoscute doar de secretarul Comitetului Județean de Partid și reprezentantul Direcției Generale a Controlului Economic. Aceștia, în calitate de președinte, respectiv secretar, trebuiau să prelucrează între orele 04.00-07.00 dimineața pe ceilalți membri ai Comisiei, prezentându-le toate instrucțiunile primite de la Comitetul Central. După prelucrare, Prefectul trebuia să ia imediat măsuri ca personalul din subordine să-și îndeplinească atribuțiile, în timp ce delegatul Direcției Generale a Controlului Economic va da imediat, la orele 06.30 dimineața dispoziții controlorilor permanenți și organelor serviciilor de control județene pentru sigilarea, sub pretextul controlului, a caselor și dulapurilor întreprinderilor. „Altceva nu li se va comunica”.

„Între orele 06.30 și 08.30 secretarul Județenei de partid, delegatul Direcției Generale a Controlului Economic, delegatul Sindicatelor, vor instrui pe secretarii de partid, secretarul sau președintele sindicatului și noii directori din întreprinderile care se găsesc la depărtări mai mari de capitala județului. Aceștia vor fi convocați din ajun, orele 21.00, și vor sta toată noaptea într-o sală special amenajată. După predarea instrucțiunilor, care trebuie să se termine cel mai târziu la ora 09.30, tovarășii își vor calcula fiecare în parte timpul de plecare astfel încât să ajungă la ora 12.30 în fabrică. Cei care sunt mai de aproape, respectiv cei din întreprinderile din capitala de județ, vor fi reținuți, astfel ca să nu ajungă decât cel mai devreme cu jumătate oră înaintea orei 12.30. O atenție deosebită se va acorda păstrări secretului”. Instruirea temeinică a celor care plecau în întreprinderi era considerată esențială, ținând cont că „dușmanul de clasă va încerca și după preluare să împiedice naționalizarea prin sabotaje, incendii, diversiuni”.

O dată ajunși în întreprindere, oamenii muncii trebuiau să treacă la organizarea pazei și securității pentru asigurarea patrimoniului împotriva furturilor, incendiilor, exploziilor, distrugerilor; luarea de măsuri serioase de pază la punctele cheie – uzina electrică, secții importante. Totodată, ei trebuiau să acorde o atenție deosebită tehnicienilor „cărora trebuie să li se arate perspectivele de muncă rodnică ce li se deschid prin naționalizare”.

Concomitent cu plecarea celor însărcinați cu preluarea întreprinderilor, la orele 12.00 erau convocați în ședință comună membrii de partid și de sindicat din întreprinderile ce urmau să fie naționalizate. Cu această ocazie „Se va face o expunere asupra evenimentului în curs și se anunță un miting pentru ora 14.00. Ședința trebuie să tina până la 13.00”. Începând cu orele 13.00, noii directori, împreună cu secretarul de partid și delegatul sindicatului încep ocuparea întreprinderii, verificând măsurile de pază, luând măsuri de sigilare a caselor, dulapurilor cu corespondență confidențială, dacă această operațiune nu a fost făcută anterior de organele controlului economic.

„La 14.00 încep mitingurile care durează cel mult o oră, vor lua cuvântul secretari de partid, președinți de sindicat, noul director. Se vor vota moțiuni și telegrame către Comitetul Central, Marea Adunare Națională și Guvern. A doua zi după naționalizare vor avea loc adunări extraordinare ale organizațiilor de partid, cu care prilej se va prelucra mai profund importanța evenimentului în lumina expunerii făcute de tov. Gheorghiu-Dej în numele Comitetului Central și al Guvernului. Tot a doua zi se țin mitinguri cu toţi salariații din întreprinderile de stat și nenaționalizate. Se va sublinia importanța evenimentului, se vor lua angajamente de muncă, se vor vota moțiuni și telegrame către Comitetul Central și către Guvern”.

În listele anexate legii naționalizării nu sunt trecute decât 1.060 întreprinderi care urmau să fie naționalizate. În realitate, numărul acestora a fost mult mai mare, deoarece, uzând de anumite prevederi ale legii, au fost naționalizate și întreprinderi care nu intrau în prevederi, sau care au fost omise din aceste anexe. După părerea istoricilor 8.894 de întreprinderi industriale și miniere, de transport, bancare și de asigurări au fost trecute din proprietate privată în patrimoniul statului

În dimineața zilei de 11 iunie au trecut la acțiune: la ora 6 dimineața, comuniștii infiltrați au sigilat casele de bani, au ocupat birourile șefilor și au interzis ridicarea oricăror acte sau documente. Apoi, la ora 13, activiști pregătiți din timp au preluat efectiv conducerea companiilor. O oră mai târziu, la 14, în toată țara izbucneau mitinguri spontane ale oamenilor muncii pentru susținerea naționalizării.

Legea stipula în primul rând că erau naționalizate toate resursele solului și subsolului care nu se găseau în proprietatea Statului la data intrării în vigoare a constituției Republicii Populare Române din 1948. A doua componentă o reprezentau întreprinderile individuale, toate tipurile de societăți, asociațiile particulare industriale, bancare, de asigurări, miniere, de transporturi și telecomunicații, etc. Practic circa 90% din economia țârii era transferată în proprietatea Statului. Cu toate că legea prevedea anumite condiții pentru despăgubiri, acestea erau la completa discreție a Statului. Din acest punct de vedere, nu era o adevărată lege de „naționalizare”, cât o lege de „confiscare” a proprietății private.

Au fost etatizate 1.060 de întreprinderi, detaliate pe parcursul a 28 de anexe, separate pe domenii de activitate. Cap de listă făceau toate marile societăți din economie. În noiembrie 1948, controlul statului s-a extins asupra cinematografelor și caselor de sănătate, iar până în 1950 asupra farmaciilor, întreprinderilor chimice și a tuturor unităților economice și social-culturale, precum și a unei mari pârți din locuințe de proprietate privată. În 19 aprilie 1950, comuniștii i-au deposedat, fără despăgubire, de imobile și de terenul de sub ele, pe „foștii industriași, foștii moșieri, foștii bancheri, foștii mari comercianți și celelalte elemente ale marii burghezii”. Au fost confiscate mii de clădiri: locuințe, hoteluri, imobile în construcție, imobile avariate ori distruse de război sau cutremur. Motivul invocat: „Pentru asigurarea unei bune gospodăriri a fondului de locuințe supuse degradării din cauza sabotajului marii burghezii și a exploatatorilor care dețin un mare număr de imobile.” Lista celor deposedați cuprinde peste 9.000 de nume de proprietari, care aveau unul sau mai multe imobile. Legea a deschis calea pentru colectivizarea agriculturii românești.

Cei ce au preluat puterea după decembrie 1989 au continuat opera comuniștilor. Foștii pro-prietari și moștenitorii lor au fost jefuiți pentru a doua oară. Autoritățile statului au folosit toate tertipurile pentru a nu le înapoia proprietarilor de drept, transformând procesul de restituire într-o mega-escrocherie.

Cea mai mare parte a bunurilor confiscate au ajuns în posesia noii elite politice și a clientelei sale, din rândul cărora s-au ridicat îmbogățiții tranziției, miliardarii de carton și baronii locali. Ei sunt, de fapt, cei ce au profitat de pe urma naționalizărilor din 1948 și 1950.

Material de Dan Orghici Contemporanul.ro

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA
Bancul Zilei

05:06

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Nicolae Balcescu, cu sediul in sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau, telefon 0234.214.071, fax 0234.214.016, e-mail: registratura@primaria-nicolae-balcescu.ro, cod fiscal 4353234. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: -spatiu cu suprafata de 10,95 mp, in vederea desfasurarii activitatii cabinet de oftalmologie si optica medicala, situat in imobilul Dispensar Uman din satul Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 8, avand nr. cadastral 61861, CF 61861, apartinand domeniului public al Comunei Nicolae Balcescu, conform caietului de sarcini, H.C.L. Nicolae Balcescu nr. 31/11.03.2024 si temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: La cerere, de la sediul institutiei, Compartiment Relatii cu Publicul si Arhiva. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Relatii cu Publicul si Arhiva din cadrul Comunei Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str.Eroilor nr.380, judetul Bacau. 3.3.Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 30 Lei/exemplar, se achita numerar sau prin OP la Compartimentul Impozite si Taxe din cadrul Comunei Nicolae Balcescu. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 06.06.2024, ora 13.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1.Data-limita de depunere a ofertelor: 14.06.2024, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau, Compartiment Relatii cu Publicul si Arhiva. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: Se depun intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 17.06.2024, ora 10.00, Comuna Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia a II-a civila si de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Bacau, municipiul Bacau, Str. Stefan cel Mare nr. 4, judetul Bacau, telefon 0234.514.419, fax 0234.525.211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 16.05.2024.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, telefon 0233.786.059, fax 0233.786.364, e-mail: primariagrumazestineamt@yahoo.com, cod fiscal 2614198. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren identificat cu sola 31, parcela 712 al comunei Grumazesti, in suprafata de 235 mp, teren curti constructii, situat in intravilan sat Topolita, comuna Grumazesti, F.N., judetul Neamt, apartinand domeniului privat al Comunei Grumazesti, conform H.C.L. Grumazesti nr. 63/30.05.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa, transmisa prin mijloace electronice sau depusa in format fizic inregistrata la Comuna Grumazesti -Registratura. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, str. Principala nr. 30, comuna Grumazesti, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.06.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 28.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 01.07.2024, ora 09.00, Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra-Neamt, Bd. Decebal nr. 5, judetul Neamt, cod postal 610012, telefon 0233.212.717, fax 0233.232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.06.2024.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, telefon 0233.786.059, fax 0233.786.364, e-mail: primariagrumazestineamt@yahoo.com, cod fiscal 2614198. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren identificat cu sola 31, parcela 712 al comunei Grumazesti, in suprafata de 152 mp, teren curti constructii, situat in sat Topolita, comuna Grumazesti, F.N., judetul Neamt, apartinand domeniului privat al Comunei Grumazesti, conform H.C.L. Grumazesti nr. 63/30.05.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa, transmisa prin mijloace electronice sau depusa in format fizic inregistrata la Comuna Grumazesti -Registratura. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4.Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.06.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 28.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 01.07.2024, ora 11.00, Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra-Neamt, Bd. Decebal nr. 5, judetul Neamt, cod postal 610012, telefon 0233.212.717, fax 0233.232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.06.2024.
Clotilde Armand pierde lupta la BEC: primarul nu a depus probe că s-au fraudat alegerile în Sectorul 1
13/06/2024 13:18

Biroul Electoral Central a respins, ca neintemeiată, cererea de anulare a alegerilor locale din Sectorul 1 formulată de către Clotilde Armand, in calitate de candidat la funcţia de primar de sector din part ...

Toni Greblă spulberă visul renumărării voturilor după scandalurile de la Sectoarele 1, 2 sau Costinești: Cât s-a votat, nu s-a reclamat nimic!
12/06/2024 22:28

Seful Autoritătii Electorale Permanente, Toni Greblă, spune că reluarea numărării voturilor pe Sectoarele 1 si 2 sau in Costinesti unde e scandal, e extrem de dificilă. Greblă spune că practic toti cei ...

Cornel Nistorescu:Klaus Iohannis, președinte de onoare la PSD
12/06/2024 21:49

Presedintele nostru cel intunecat, cu maxilarele mereu inclestate si cu umărul strimb (continuă să tină secretă interventia chirurgicală cu anestezie generală!) a revenit in lumina camerelor de luat vede ...

A apărut un nou nume de candidat la prezidențiale. Sorin Grindeanu
12/06/2024 21:20

La acest moment, si liberalii, si PSD-istii sustin că partidele lor trebuie să aibă candidat propriu la alegerile prezidentiale. In acest context, la bursa zvonurilor a inceput sa fie vehiculat un nume nou d ...

S-a aflat un detaliu esenţial despre Geoană
12/06/2024 21:14

Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoană, nu si-a anuntat pană la acest moment candidatura la Presedinţie, dar jurnalistii au observat că pe retelele de socializare au apărut mai multe pagini cu nu ...

BEC respinge cererea lui Clotilde Armand de anulare a alegerilor. Nu prezintă suficiente dovezi
12/06/2024 20:35

Clotilde Armand a solicitat anularea si organizarea din nou a alegerilor, pe motiv că acestea au fost fraudate. A depus chiar si o cerere in acest sens, insă Biroul Electoral Central a respins, miercuri seara ...

Marcel Ciolacu a decis: PSD şi PNL fac majoritate în Consiliul General al Capitalei
12/06/2024 20:27

Marcel Ciolacu a făcut un anunt important, in urma sedintei coalitiei. Astfel, premierul anuntă că PSD şi PNL au decis să facă majoritate in Consiliul General al Capitalei. Astfel, dorinta lui Nicusor Dan ...

Partidul lui Șoșoacă, aproape să scadă sub pragul electoral la europarlamentare
12/06/2024 19:04

Am putea asista la o răsturnare spectaculoasă de situatie la alegerile europarlamentare. Desi ultimele date publicate de BEC, pentru ora 16, arată că S.O.S. Romania are 5,03% din voturi, partidul Dianei Sos ...

Klaus Iohannis, exclus negocierea funcțiilor de la vârful UE: Numele președintelui român nu apare pe listă
12/06/2024 18:52

Sunt surse ce vorbesc despre o inţelegere rapidă pentru preluarea celor 4 funcţii. Un consens neobisnuit de rapid pare să apară in jurul numelor preferate pentru functiile de top de la varful Uniunii Euro ...

Ciolacu: Deja ministrul Finanțelor s-a dus și a negociat să fie un nou acord pe 7 ani cu Comisia Europeană
12/06/2024 18:07

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, că ministrul Finantelor a negociat cu Comisia Europeană un nou acord pentru următorii 7 ani, astfel incat Romania să se poată mentine in deficitul bugetar de ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei