ŞCOALA IEŞEANĂ – EVENIMENTE, VALORI, DEVENIRE

default

Dimensiune font:

| 29-03-2013 05:01

 

 

Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” din Iaşi îşi are originea într-un liceu apărut din nevoia de a da pregătirea pedagogică necesară celor care îşi alegeau cariera de profesor, fiind continuatorul direct al Şcolii de aplicaţie a Seminarului Pedagogic Universitar din Iaşi, înfiinţat în anul 1899, în conformitate cu Legea Învăţământului promulgată de Spiru Haret cu un an mai înainte.

Din 1899, şcoala de aplicaţie şi-a schimbat profilul sau denumirea în funcţie de comanda socială şi succesivele reforme ale învăţământului, dar activitatea ei nu a înregistrat nicio sincopă. Astfel, în 1923, instituţia apare în Anuarul învăţământului secundar din România sub numele de Liceul de aplicaţie al Seminarului Pedagogic Universitar (SPU) din Iaşi. Ca o recunoaştere a tradiţiei, în 1966 Liceul „G. Ibrăileanu” devine liceu pilot la nivel naţional pentru învăţarea limbilor străine.

În 1990, la ciclul liceal, alături de profilul real, se introduce şi profilul uman (limbi moderne şi limbi clasice). În perioada 1990-2004, este singurul liceu din Moldova unde se studiază aprofundat limbile latină şi greacă veche. Din motive ce ţin de reforma învăţământului, din 2004 s-a renunţat la specializarea limbi clasice, lărgindu-se,  în schimb, paleta limbilor străine moderne.

Începând cu anul şcolar 2010-2011, prin ordinul MECTS nr. 4169/15.06.2010, Liceul Teoretic „Garabet Ibrăileanu” devine Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu”.

Anual, sunt şcolarizaţi peste 1.000 de elevi în cele trei cicluri de învăţământ: primar, gimnazial şi liceal, iar din anul şcolar 2012-2013, în urma reorganizării reţelei şcolare, colegiul a preluat personalul, arhiva şi patrimoniul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 10 Iaşi, cu unităţile din subordine (GPN 16 Iaşi şi GPN 14) şi personalul Grădiniţei cu Program Prelungit Hecuba. Totodată, instituţia noastră este şcoală pilot în cadrul Proiectului „Salvaţi Copiii de Abandon şi Neintegrare” – SCAN (Proiect POSDRU derulat în perioada 1 august 2010–31 iulie 2013).

Răspunzând comenzii sociale, Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” şi-a modelat politica de şcolarizare incluzând în oferta sa educaţională specializări solicitate de piaţa muncii: matematică-informatică intensiv informatică, matematică-informatică, ştiinţe ale naturii, filologie, ştiinţe sociale, filologie intensiv engleză/ franceză şi bilingv engleză/franceză. Se studiază, de asemenea, şi alte limbi de circulaţie internaţională - germană, italiană, spaniolă. În vederea unei integrări sociale armonioase, instituţia oferă posibilitatea de a urma numeroase şi variate cursuri opţionale.

Activitatea extraşcolară se derulează într-o mare diversitate de forme: parteneriate, concursuri, festivaluri, simpozioane, expoziţii, sesiuni de comunicări, vizite la obiective culturale, proiecte naţionale şi internaţionale, festivităţi dedicate unor evenimente importante din viaţa comunităţii locale, naţionale şi internaţionale.

În viaţa şcolii, un aport deosebit îşi aduce Asociaţia ELPAR (Asociaţia elevi-părinţi-profesori).

Eforturile tuturor celor implicaţi în activitatea instituţiei (elevi, profesori, părinţi, comunitate locală) au fost răsplătite prin acceptarea în Alianţa Colegiilor Centenare (2009), prin acordarea titlului de „Şcoală Europeană” (2007 şi 2010), a „Diplomei de Excelenţă Instituţională” (2010) şi a Distincţiei „Gheorghe Asachi” (2012), confirmând aşadar tradiţia instituţiei noastre ca şcoală de elită.

Întreaga activitate a Colegiului Naţional „Garabet Ibrăileanu” din Iaşi este subordonată ideii de modernitate, de aliniere la valorile europene ale educaţiei, fundamentată însă pe o lungă tradiţie şi având ca model permanent activitatea novatoare a iluştrilor profesori ai Şcolii de Aplicaţie şi a foştilor elevi, personalităţi ale vieţii culturale din ţară şi de peste hotare: Ioan Găvănescul, Simion Mehedinţi, Vasile Pavelcu, Ștefan Bârsănescu, Sergiu Celibidache, Alexandru Voitinovici, Adrian Marino, Dan Hăulică, Theofil Simenschy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construită în anul 1960, într-un cartier nou din zona industrială a oraşului, pe strada Socola, actuala Şcoală Gimnazială „Otilia Cazimir” şi-a început activitatea cu clase primare, gimnaziale şi liceale, sub denumirea de Şcoala Medie nr. 5. Ulterior, după anul 1964, când a luat fiinţă Şcoala Medie nr. 9 din strada Nicolina, clasele de liceu au fost transferate aici. Ceilalţi elevi, din ciclul primar şi gimnazial din ambele şcoli, s-au reunit apoi în clădirea din strada Socola nr. 4 şi astfel a luat fiinţă Şcoala Generală nr. 11, care după 1989 a primit denumirea de Şcoala „Otilia Cazimir”.

Pornind la drum ca o şcoală de cartier muncitoresc, fără pretenţii elitiste, şcoala a reuşit să se impună repede în Iaşi, prin rezultatele deosebite ale elevilor, pregătiţi de colective de dascăli de excepţie. Prestigiul şcolii a crescut an de an, datorită unui entuziasm deosebit, manifestat de un colectiv didactic competent, iar ştafeta muncii s-a transmis de la o generaţie de dascăli la alta.

Astăzi, şcoala e a „duduii Otilia” chiar de la intrare, unde ne întâmpină fotomontaje cu scene din viaţa poetei, citate din operă – toate amenajate prin colaborarea muzeografilor de la Casa memorială.

Întreaga activitate din instituţie este organizată astfel încât să se creeze un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte. Spaţiul necesar fascinantei aventuri a devenirii nu poate fi decât o şcoală prosperă, deschisă spre experienţa cunoaşterii, liberă, lipsită de constrângeri ideologice, concentrată pe ţelul imediat al calităţii informaţiei şi învăţării, permanent conectată la realitate şi atentă la perspectivele pe care le oferă discipolii ei.

Misiunea şcolii este dezvoltarea personalităţii fiecărui elev la potenţialul său maxim, prin stimularea dorinţei de cunoaştere, prin formarea de abilităţi şi deprinderi de utilizare eficientă a informaţiei, dezvoltarea de valori şi atitudini care constituie esenţa cetăţeniei.

Cultura organizaţională conturată în Şcoala Gimnazială „Otilia Cazimir” reprezintă un ansamblu specific de valori, credinţe şi semnificaţii împărtăşite de către întregul colectiv. Astfel, de-a lungul timpului s-au constituit, în diferite momente ale anului, ritualuri şi ceremonii specifice, care reflectă capacitatea acestei instituţii de a fi cu adevărat o „instanţă de spiritualitate”. Activităţi şi amintiri sunt păstrate şi publicate în revistele reprezentative ale şcolii, „Otiliana” şi „Micul ecologist”, ca şi în publicaţia ce reuneşte lucrările participanţilor la simpozionul pe teme ecologice devenit deja tradiţie în şcoala noastră.

Şcoala Gimnazială ,,Otilia Cazimir” reprezintă o instituţie legată definitiv de istoria comunităţii ieşene: tot ceea ce transmite şi a transmis de-a lungul a jumătate de secol de activitate didactică este doar o rezultantă a eforturilor unui mănunchi de dascăli, în frământarea lor de a modela generaţii după generaţii de tineri ai acestei comunităţi, pentru a păşi în lume cu o carte de vizită onorantă. Spre cinstea lui, corpul profesoral înfruntă vitregia vremurilor demn, rectiliniu, cu fruntea sus, în slujba culturii.

Numeroase şi onorante distincţii au răsplătit activitatea de elită desfăşurată de dascălii şcolii: Ordinul ,,Serviciul credincios”, Diploma ,,Domnu’ Trandafir”, Diploma de Excelenţă a Senatului Învăţământului Ieşean, Diploma ,,Gh. Lazăr” (clasa I, II şi III), ,,Diploma de Excelenţă” pentru întreaga activitate.

Statutul de ,,Şcoală reprezentativă” obţinut în anul şcolar 1998-1999, dar şi titlul de ,,ECO-şcoala”, primit în anul 2004, înseamnă recunoaşterea meritelor şi a realizărilor celor care îşi desfăşoară activitatea aici.

Poate mai mult decât aceste repere care redau dimensiunea realizărilor unei şcoli, calitatea demersului didactic desfăşurat se măsoară într-o unitate-etalon ce nu se regăseşte nici în matematică, nici în fizică, nici în chimie, dar e cea mai edificatoare în viaţă: ,,OM”.

Climatul exemplar de muncă, ţinuta şi sobrietatea cadrelor didactice cu mare autoritate, pentru care şcoala este o a doua familie, respectul reciproc, emulaţia, pasiunea pentru munca didactică şi dorinţa de afirmare au fost factorii care au dus la creşterea prestigiului acestei şcoli.

Este greu să dai contur, în câteva rânduri, unor realizări acumulate timp de jumătate de secol. De aceea, nu ne rămâne decât să privim trecutul şcolii noastre cu satisfacţie, prezentul cu credinţă şi viitorul cu speranţă. 

 

Director,

prof. Cătălina Holic

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OTILIA CAZIMIR” IAŞI

 

 

prof. Constantin Chirilă

Director,

COLEGIUL NAŢIONAL „GARABET IBRĂILEANU” IAŞI


 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

04:04

Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 12012/99/2013 (1022/2013), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, precum şi a Codului de procedură civilă, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul debitoarei S.C. „PRO CONSIM” S.R.L. Paşcani, cu sediul în loc. Paşcani, str. Camil Petrescu nr. 54, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV ADRESA Componenţa Valoare - lei - 1. Teren intravilan şi construcţii localitatea Paşcani, str. 1 Mai nr. 38, judeţul Iaşi Teren – 2.000 m.p. – C4 – magazie; Teren – 610 m.p. – C1 – hală, C2 – birouri, C3 – sticlărie 185.700,00 2. Centrală termică murală Ariston Meta 24 localitatea Paşcani, str. 1 Mai nr. 38, judeţul Iaşi -- 196,00 Total * * 185.896,00 Preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile scoase la vânzare sunt cele de mai sus, iar vânzarea se va face conform hotărârilor adunării creditorilor din data de 28.02.2022. Vânzarea prin licitaţie publică va avea loc la data de 07.07.2022, ora 1000 şi se vor organiza şedinţe la un interval de 7 zile, respectiv în fiecare zi de joi până la data de 22.09.2022, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din preţul de pornire al licitaţiei pentru fiecare bun mobil, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei, a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini este 1.000 lei şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566.035 şi 0727/850.575.
ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei GANESHA DREAM S.R.L. – societate în faliment, dosar nr. 4176/99/2017 aflat pe rolul Tribunalului Iași–Faliment, în temeiul dispozițiilor Legii nr.85/2014, vinde prin licitație publică competitivă cu strigare următoarele bunuri: 1. Bunuri mobile conform Raport de evaluare-Preț de pornire 50% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, astfel: Nr crt Denumirea bunurilor Buc Preț de pornire Lei – fără TVA 1 Tractor DEUTZ-FAHR model AGROTON L720 DCR, fabricație 2012, nr. de identificare ZKDJ5904W0LD10250, serie motor 10999830 1 153.076 2 Vidanja TESTORE model C160, fabricație 2015 1 39.150 3 Semănătoare de plante prașitoare MA/AG PRECISA REALE D 6R, fabricație 2014, nr. de identificare 2141001 1 27.264 Licitațiile vor avea loc în zilele de 23.06.2022, 14,28.07.2022 respectiv 04.08.2022 ora 10.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, Str. Maior Popescu Eremia nr. 1, Birou nr. 1, Jud. Iaşi, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine:  cerere de participare la licitaţie;  dovada achitării taxei de participare de 2.000 lei, exclusiv TVA;  dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în contul colector RO72PIRB2400741101002000 deschis pe numele debitoarei la First Bank;  actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare se va achita în contul lichidatorului judiciar RO33PIRB2400738563001000 deschis la First Bank. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar cel târziu cu 1 zi lucrătoare înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în ziua licitaţei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar sau tel: 0744520508,0744994490; fax:0332814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com.
Tribunalul Vaslui, prin lichidator judiciar desemnat în dosarul nr. 1163/89/2012, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, precum şi a Codului de procedură civilă, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „DARSANIT” S.R.L. Huşi, cu sediul în municipiul Vaslui, str. Piaţa Vicoriei, bl. 2, sc. B, ap. 3, et. 4, judeţul Vaslui, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV ADRESA Valoare 1. Construcţii C 1 – locuinţa – 82,56 m.p. şi teren intravilan – 1.414,57 m.p. loc. Lunca Banului, judeţul Vaslui 45.100,00 lei Preţul de pornire al licitaţiei pentru activul scos la vânzare este cel de mai sus reprezentând 100% din valoarea de evaluare, iar vânzarea se va efectua la cel mai bun preţ oferit, imobilul fiind grevat de sarcina uzufructului viager. Vânzarea prin licitaţie publică pentru bunurile imobile ale debitoarei va avea loc la data de 07.07.2022, ora 1000 şi se vor organiza 10 şedinţe de licitaţie publică săptămânal, respectiv până la data de 08.09.2022 la sediul lichidatorului judiciar, conform regulamentului de vânzare şi a hotărârii Adunării creditorilor din data de 13.06.2022. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini este 500,00 lei şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, judeţul Vaslui sau la tel. 0727/850.575, 033/566.035,fax 0335/814.103, e-mail estconsult@yahoo.com. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
Bacalaureat 2020. Cum arată calendarul complet pentru examenul din vară
16/12/2019 13:47

Cu gandul la examenele care ii asteaptă, elevii asteaptă cu sufletul la gură vesti despre Bacalaureatul, din 2020. Ministerul Educatiei, prin Centrul National de Evaluare si Examinare, a publicat calendarul ...

Rectorul Politehnicii Bucureşti: România are nevoie în următorii 10 de ani de 400.000 de ingineri
14/12/2019 18:54

 Rectorul Universităţii Politehnice Bucureşti, Mihnea Costoiu, a declarat că Romania are nevoie in următorii 10 de ani de 400.000 de ingineri „faţă de ce produce astăzi”, potrivit progn ...

Scutiri Educație Fizică. Răzvan Buşneag, directorul INMS, semnal de alarmă: Este ilegal!
14/12/2019 18:16

Lectorul Răzvan Buşneag, directorul Institutului Naţional de Medicină Sportivă, a tras un semnal de alarmă, privind scutirile scolare de la Educatie fizică si Sport, in cadrul evenimentului "UPGRADE ...

PROFESORII SUNT DE AZI FUNCȚIONARI PUBLICI. CE EFECTE ARE TRECEREA LA STATUTUL DE AUTORITATE PUBLICĂ
11/12/2019 20:57

Profesorii sunt de azi pe lista functionarilor, a decis Senatul. Ca urmare cadrele didactice pot fi considerate victime ale ultrajului. Proiectul urmează să fie promulgat de preşedintele Klaus Iohannis. & ...

Lecțiile 3D, viitorul în Educație. Realitatea virtuală îi ajută pe elevi să învețe mai ușor
11/12/2019 10:52

Lectii 3D. Acesta este viitorul in Educatie, sustin reprezentantii Editurii Didactice si Pedagogice, care au incheiat un parteneriat cu o companie internatională pentru lectii gratuite timp un an. Demonstratii ...

Educația antreprenorială ar putea deveni disciplină opțională în școli și licee
11/12/2019 10:16

Elevii vor putea invăta cum să-si construiască o afacere si cum să o facă profitabilă De anul viitor in scoli si licee vor fi introduse cursuri optionale de educatie antreprenorială. Iar oamenii de aface ...

Ministrul Educaţiei anunţă modificări la examenul de BACALAUREAT: Vor fi subiecte care
11/12/2019 08:52

Monica Anisie, ministrul Educaţiei, a anunţat că subiectele de la examenul de Bacalureat vor suferi modificări. Acestea insă nu se vor schimba in acest an şcolar. "Pentru anul acesta scolar, nu se p ...

Copilul care urma să devină luna aceasta cel mai tânăr absolvent de facultate din istorie a fost retras de părinți de la studii. Ce s-a întâmplat
10/12/2019 17:16

 Copilul belgian in varstă de 9 ani ce era pe cale să devină cel mai tanăr absolvent de facultate din lume a renuntat la studiile de la Universitatea olandeză din Eindhoven din cauza unei dispute priv ...

Cine este noul secretar de stat la Ministerul Educaţiei
10/12/2019 11:47

Actualul secretar general al PMP Prahova, Lucian Dragos Rădulescu a fost numit in funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial in ...

Geografia, din nou materie de examen la Evaluare și BAC
10/12/2019 08:14

Printre solicitările Societătii de Geografie din Romania se numără reintroducerea Geografiei ca disciplină la examenul de Evaluare Naţională si la Bacalaureat, la toate filierele şi profilurile. Luare ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei