Nereguli de peste 428 milioane de lei descoperite de Camera de Conturi

default

Dimensiune font:

| 21-03-2018 06:00

 * Bacăul este nominalizat într-un lot de judeţe în care neregulile constatate de Camera de Conturi au ajuns la 231,71 de milioane de lei * au fost verificate 53 de instituţii finanţate din bani publici * probleme sunt şi la direcţiile deconcentrate, dar şi la unităţile medicale

 Bacăul apare în loturile de judeţe în care s-au constatat neinvestigarea de către organele fiscale a neconcordanţelor din declaraţiile fiscale ale contribuabililor care prezintă indicii privind nedeclararea tuturor impozitelor şi taxelor cuvenite bugetului de stat (240,02 milioane lei) şi neconcordanţe de 154,07 milioane lei între declaraţiile fiscale şi declaraţiile informative depuse de contribuabili privind obligaţiile la Bugetul general consolidat. Asta reiese după ce anul trecut Camera de Conturi din Bacău a verificat 53 de instituţii care funcţionează cu bani publici, cele mai multe fiind ordonatori principali de credit (35) şi ordonatori terţiari de credite (29).

În Raportul public pe anul 2016 au fost semnalate peste 15 cazuri de încălcare a normelor în vigoare la folosirea fondurilor numai în acest judeţ. La structurile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a fost constatată, de exemplu, nesoluţionarea situaţiilor fiscale ale contribuabililor ca urmare a plăţilor fără obligaţii înregistrate în fişele pe plătitori şi menţinerea în mod nejustificat a unor sume în contul „Decontări din operaţiuni în curs de clarificare”.

Instituţii bune de plată

Direcţia Agricolă a judeţului Bacău este nominalizată alături de instituţiile de acest fel în care nu s-a efectuat reevaluarea tuturor activelor, iar în unele cazuri, deşi această operaţiune s-a realizat, rezultatele nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă. În schimb, Centrul judeţean Bacău al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură apare în lotul centrelor de profil în care s-au prezentat documente justificative care nu întrunesc condiţiile de legalitate şi regularitate (facturi fiscale) de către fermieri în sectorul vegetal sau declararea unui efectiv de animale superior celui real deţinut de către fermierii din sectorul zootehnic, dar şi acordarea ajutoarelor de stat în condiţiile în care unitatea administrativ-teritorială nu a fost declarată ca fiind zonă calamitată. Tot aici s-a constatat înscrierea în cererile de plată a unor procente de calamitate mai mari decât cele înscrise în procesele verbale de constatare şi evaluare a pagubelor sau în baza unor documente justificative care nu prezentau concordanţă între datele privind blocurile fizice/parcelele de teren afectate cu cele din cererile de solicitare ale fermierilor.

Nereguli fiscale în unităţile sanitare

În unele unităţi sanitare băcăuane ale ministerului de resort a fost constatată plata nelegală a unor cheltuieli reprezentând ore suplimentare, salarii de merit, cumul de funcţii, sporuri, compensări în bani ale zilelor de concediu de odihnă neefectuat şi suplimentar, ale titlului ştiinţific de doctor, gradaţiilor cu ocazia angajării etc. sau a indemnizaţiilor aferente concediului de odihnă acordat unor persoane angajate cu normă parţială. Neregula a ajuns, în total în judeţele controlate, la 3.750.000 lei. La Casa de Asigurări de Sănătate, Curtea de Conturi a efectuat o  acţiune de verificare a modului de fundamentare şi utilizare a fondurilor pentru servicii medicale acordate de medicii de familie, decontate în perioada 2014-2016, care s-a desfăşurat la CNAS şi la 19 case de asigurări de sănătate judeţene, între care şi din Bacău. S-a constatat validarea şi decontarea unor prescripţii medicale cu o compensare de 90% din preţul de referinţă al medicamentelor, pentru asiguraţi pensionari cu pensii de până la 700 de lei, dar care realizează venituri din salarii sau alte venituri din activităţi independente, chirii, dividende, dobânzi, în sumă totală în mai multe judeţe de 1.395.000 lei. La fel şi validarea şi decontarea unor prescripţii şi servicii medicale prestate de medicii de familie pentru perioada în care persoanele beneficiare erau spitalizate în regim de spitalizare continuă, în sumă de 1.090.000 de lei.

Florin CRĂCIUN

 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL U.A.T. Comuna Oțeleni, CUI 4541009, adresa: localitatea Oțeleni, Str. Școlii, Nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027, persoană de contact: secretar general, Benchea Robert; 2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII Concesionare ”Teren iaz comunal III Oțeleni” suprafața 861 m.p. aflat în domeniul privat al comunei Oțeleni, situat în sat Oțeleni, comuna Oțeleni, județul Iași, extravilan, nr. cadastral 60654, conform O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare si HCL 94/ 02.09.2019 3. INFORMȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE a)modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: solicitare scrisă adresată U.A.T. Comuna Oțeleni, secretar general, conform art. 312 alin. (8) din conform O.U.G. 57/2019 ; b)denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretar general, U.A.T. Comuna Oțeleni email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire, unde este cazul - Taxă xerox – 0,50 lei/pagină x 6 pagini = 3 lei cu TVA, conf. HCL nr. 105/2020 plătibilă la casieria U.A.T. Comuna Oțeleni, de luni până vineri între orele 08.00-16.00. d)data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 20.01.2021 ora 16.00 4. INFORMAȚII PRIVIND OFERTELE a)data-limita de depunere a ofertelor: 27.01.2021 ora 09.00; b)adresa la care trebuie depuse ofertele: U.A.T. Comuna Oțeleni, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1(un) singur exemplar. 5. DATA ȘI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR 27.01.2021 ora 10.00 - U.A.T. Comuna Oțeleni, sala de ședințe, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași; 6. INSTANȚA COMPETENTĂ ÎN SOLUȚIONAREA LITIGIILOR APĂRUTE ȘI TERMENELE PENTRU SESIZAREA INSTANȚEI Tribunalul Iași - Contencios administrativ și fiscal, adresa: Tribunalului Iași,  str. Elena Doamna, nr. 1A, Mun. Iaşi, Judeţul Iaşi, Cod poştal 700398, email tr-iasi-civ2@just.ro - telefon: 0332.403.647. 7. DATA TRANSMITERII ANUNȚULUI DE LICITAȚIE CĂTRE INSTITUȚIILE ABILITATE ÎN VEDEREA PUBLICĂRII 30.12.2020
1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL U.A.T. Comuna Oțeleni, CUI 4541009, adresa: localitatea Oțeleni, Str. Școlii, Nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027, persoană de contact: secretar general, Benchea Robert; 2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII Concesionare grajd ”Clădire – C7” suprafața 800 m.p. aflat în domeniul privat al comunei Oțeleni, situat în incinta Complexului zootehnic din sat Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași, intravilan, nr. cadastral 60302-C7, conform O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare si HCL 102/ 15.12.2020 3. INFORMȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE a)modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: solicitare scrisă adresată U.A.T. Comuna Oțeleni, secretar general, conform art. 312 alin. (8) din conform O.U.G. 57/2019 ; b)denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretar general, U.A.T. Comuna Oțeleni email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire, unde este cazul - Taxă xerox – 0,50 lei/pagină x 6 pagini = 3 lei cu TVA, conf. HCL nr. 105/2020 plătibilă la casieria U.A.T. Comuna Oțeleni, de luni până vineri între orele 08.00-16.00. d)data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 20.01.2021 ora 16.00 4. INFORMAȚII PRIVIND OFERTELE a)data-limita de depunere a ofertelor: 27.01.2021 ora 09.00; b)adresa la care trebuie depuse ofertele: U.A.T. Comuna Oțeleni, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1(un) singur exemplar. 5. DATA ȘI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR 27.01.2021 ora 10.00 - U.A.T. Comuna Oțeleni, sala de ședințe, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași; 6. INSTANȚA COMPETENTĂ ÎN SOLUȚIONAREA LITIGIILOR APĂRUTE ȘI TERMENELE PENTRU SESIZAREA INSTANȚEI Tribunalul Iași - Contencios administrativ și fiscal, adresa: Tribunalului Iași,  str. Elena Doamna, nr. 1A, Mun. Iaşi, Judeţul Iaşi, Cod poştal 700398, email tr-iasi-civ2@just.ro - telefon: 0332.403.647. 7. DATA TRANSMITERII ANUNȚULUI DE LICITAȚIE CĂTRE INSTITUȚIILE ABILITATE ÎN VEDEREA PUBLICĂRII 30.12.2020
1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL U.A.T. Comuna Oțeleni, CUI 4541009, adresa: localitatea Oțeleni, Str. Școlii, Nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027, persoană de contact: secretar general, Benchea Robert; 2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII Concesionare grajd ”Clădire - C10” suprafața 13 m.p aflat în domeniul privat al comunei Oțeleni, situat în incinta Complexului zootehnic din sat Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași, intravilan, nr. cadastral 60302-C10, conform O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare si HCL 102/ 15.12.2020 3. INFORMȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE a)modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: solicitare scrisă adresată U.A.T. Comuna Oțeleni, secretar general, conform art. 312 alin. (8) din conform O.U.G. 57/2019 ; b)denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretar general, U.A.T. Comuna Oțeleni email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire, unde este cazul - Taxă xerox – 0,50 lei/pagină x 6 pagini = 3 lei cu TVA, conf. HCL nr. 105/2020 plătibilă la casieria U.A.T. Comuna Oțeleni, de luni până vineri între orele 08.00-16.00. d)data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 20.01.2021 ora 16.00 4. INFORMAȚII PRIVIND OFERTELE a)data-limita de depunere a ofertelor: 27.01.2021 ora 09.00; b)adresa la care trebuie depuse ofertele: U.A.T. Comuna Oțeleni, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1(un) singur exemplar. 5. DATA ȘI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR 27.01.2021 ora 10.00 - U.A.T. Comuna Oțeleni, sala de ședințe, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași; 6. INSTANȚA COMPETENTĂ ÎN SOLUȚIONAREA LITIGIILOR APĂRUTE ȘI TERMENELE PENTRU SESIZAREA INSTANȚEI Tribunalul Iași - Contencios administrativ și fiscal, adresa: Tribunalului Iași,  str. Elena Doamna, nr. 1A, Mun. Iaşi, Judeţul Iaşi, Cod poştal 700398, email tr-iasi-civ2@just.ro - telefon: 0332.403.647. 7. DATA TRANSMITERII ANUNȚULUI DE LICITAȚIE CĂTRE INSTITUȚIILE ABILITATE ÎN VEDEREA PUBLICĂRII 30.12.2020
1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL U.A.T. Comuna Oțeleni, CUI 4541009, adresa: localitatea Oțeleni, Str. Școlii, Nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027, persoană de contact: secretar general, Benchea Robert; 2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII Concesionare grajd ”Clădire – C9” suprafața 37 m.p. aflat în domeniul privat al comunei Oțeleni, situat în incinta Complexului zootehnic din sat Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași, intravilan, nr. cadastral 60302-C9, conform O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare si HCL 102/ 15.12.2020 3. INFORMȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE a)modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: solicitare scrisă adresată U.A.T. Comuna Oțeleni, secretar general, conform art. 312 alin. (8) din conform O.U.G. 57/2019 ; b)denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretar general, U.A.T. Comuna Oțeleni email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire, unde este cazul - Taxă xerox – 0,50 lei/pagină x 6 pagini = 3 lei cu TVA, conf. HCL nr. 105/2020 plătibilă la casieria U.A.T. Comuna Oțeleni, de luni până vineri între orele 08.00-16.00. d)data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 20.01.2021 ora 16.00 4. INFORMAȚII PRIVIND OFERTELE a)data-limita de depunere a ofertelor: 27.01.2021 ora 09.00; b)adresa la care trebuie depuse ofertele: U.A.T. Comuna Oțeleni, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1(un) singur exemplar. 5. DATA ȘI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR 27.01.2021 ora 10.00 - U.A.T. Comuna Oțeleni, sala de ședințe, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași; 6. INSTANȚA COMPETENTĂ ÎN SOLUȚIONAREA LITIGIILOR APĂRUTE ȘI TERMENELE PENTRU SESIZAREA INSTANȚEI Tribunalul Iași - Contencios administrativ și fiscal, adresa: Tribunalului Iași,  str. Elena Doamna, nr. 1A, Mun. Iaşi, Judeţul Iaşi, Cod poştal 700398, email tr-iasi-civ2@just.ro - telefon: 0332.403.647. 7. DATA TRANSMITERII ANUNȚULUI DE LICITAȚIE CĂTRE INSTITUȚIILE ABILITATE ÎN VEDEREA PUBLICĂRII 30.12.2020
Căutat de italieni, găsit de băcăuani
30/11/2012 08:47

  Poliţiştii băcăuani au depistat un bărbat de 35 de ani căutat de autorităţile băcăuane intr-un dosar pentru proxenetism. Bărbatul, pe numele căruia fusese emis un mandat european de arestare ...

Pensionarii din Bacău şi-au vărsat năduful la Prefectură
30/11/2012 08:47

  Potrivit datelor deţinute de cele două instituţii medicale, la nivelul judeţului, se observă o accentuare a procesului de imbătranire demografică. A scăzut foarte mult ponderea populaţiei tiner ...

Beat şi fără permis, pe motor
30/11/2012 08:45

  Poliţiştii au depistat in trafic un tanăr e 26 de ani, din comuna Racova, in timp ce conducea o motocicletă pe un drum comunal, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehi ...

Bacăul are o nouă clinică oftalmologică
30/11/2012 08:45

  Oficialităţi din administraţia publică şi domeniul medical au participat, miercuri, la inaugurarea Clinicii Oftalmologice Gauss, cu sediul in strada Ioniţă Sandu Sturdza nr. 39. Urmare a unei inv ...

Brazi de Crăciun din pădurile Bacăului
29/11/2012 09:05

  Direcţia Silvică va tăia pentru sărbătorile de iarnă peste 3.000 de pomi de Crăciun. Preţurile vor incepe de la 20 de lei şi pot ajunge pană la 2.000 de lei. Diferenţa o face inălţimea brad ...

ISU Bacău a primit opt autospeciale complet echipate pentru intervenţii de urgenţă
29/11/2012 09:00

  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău a intrat marţi, 27 noiembrie, in posesia a opt autospeciale de ultimă generaţie, complet dotate pentru operaţiuni de salvare in situaţii de ...

Jandarmi băcăuani, premiaţi de ministrul Duşa
29/11/2012 08:59

  Trei jandarmi din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi au fost premiaţi, la inceputul acestei săptămani, de către ministrul administraţiei şi internelor, Mircea Duşa. Ei au participat la ...

Paraşutiştii se pregătesc de sărbătoare
28/11/2012 09:01

  Militarii Batalionului 630 Paraşutişti „Smaranda Brăescu” organizează maine, intre orele 11 şi 14, Ziua Porţilor Deschise cu ocazia sărbătoririi a 22 de ani de la infiinţare, la sed ...

Un băcăuan a violat o bătrână şi a fugit
28/11/2012 09:00

  Bătrana işi aminteşte că luni seară era acasă cand un bărbat din sat a intrat peste ea. „A dat uşa de perete, a intrat in casă şi forţat şi-o bătut joc de mine. Cand am vrut să strig ...

Contribuabilii din Bacău s-au întâlnit cu Fiscul
28/11/2012 09:00

  Agenţii economici au dat curs invitaţiei Direcţiei Generale de Finanţe Publice (DGFP) şi au fost prezenţi in număr mare la simpozionul de prezentare al Ghidului privind aplicarea sistemului de TV ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei